LisserNieuws - De Hillegommer

3 december 2019

LisserNieuws - De Hillegommer 3 december 2019


Meer geld nodig voor grote bouwprojecten in Lisse

LISSE n Er moet meer geld op tafel komen om de financiën van diverse grote projecten aan te vullen. Dat blijkt uit het nieuwe projectenboek van de gemeente, waarin zij elk halfjaar de status van grote projecten toelicht. Het bevat verder per bouwproject de financiële stand van zaken van de projectenportefeuille en een prognose van de totale woningbouwproductie. Het college heeft besloten het projectenboek vast te stellen en deze ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad.

Door Arie in 't Veld

De raad wordt ook voorgesteld aanvullend krediet beschikbaar te stellen en een bedrag te storten in een voorziening om te verwachte tekorten op te vangen. Naar aanleiding daarvan wordt voorgesteld om € 44.000 als aanvullend krediet beschikbaar te stellen in verband met de extra plankosten door het ingestelde beroep tegen het bestemmingsplan Elka, en een bedrag van € 188.566 te storten in de voorziening Stadsvernieuwing voor de te verwachten kosten op de projecten Don Bosco, Elka, Havenkwartier en Ruigrok den Dekker.

Ook zijn er nog andere projecten, zoals dat van plan De Zon (Kanaalstraat 33) dat op 12 december in een raadscommissie wordt gepresenteerd.

Naast zichtbare ontwikkelingen zoals Don Bosco, Nieuw Havenkwartier en de Waterkanten zijn er het laatste halfjaar stappen gezet in de bestemmingsplanprocedures van verschillende projecten. Het ontwerpbestemmingsplan Elka is vastgesteld en het ontwerpbestemmingsplan Nieuw Meerzicht heeft ter inzage gelegen en is ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Het bestemmingsplan Elka ligt nu bij de Raad van State vanwege beroep. Afgelopen week heeft de gemeenteraad ingestemd met een herstelbesluit voor bestemmingsplan en omgevingsvergunning Elka. De Raad van State heeft het beroep voor het bestemmingsplan Kruishoorn (Ruigrok den Dekker) ongegrond verklaard en daarmee is dit bestemmingsplan onherroepelijk. Daarnaast is de aanbestedingsprocedure van de Villa's Achterweg gestart en deze wordt voor het einde van het jaar afgerond.

Na de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in mei 2019 is de stikstofproblematiek landelijk onderwerp van gesprek. Ook voor de gemeente Lisse heeft dit gevolgen, waarvan een deel op dit moment nog onbekend. In de huidige situatie betekent dit dat vergunning- en bestemmingsplanprocedures vertraging oplopen. De vaststelling van het bestemmingsplan Nieuw Meerzicht is hierdoor bijvoorbeeld één maand vertraagd. Voor de overige projecten blijft uitstel momenteel beperkt.

Kinderraad kiest project Puntenburg

Lisse n Tijdens de kindergemeenteraad die 27 november samenkwam in de raadszaal van het gemeentehuis, bogen groep 8-leerlingen van Kindercampus Joseph, De Tweemaster, De Lisbloem en De Klarinet zich over de vraag welk project dit jaar een bedrag van 2000 euro zou krijgen.

Burgemeester Lies Spruit zat de vergadering voor. Er was al een voorselectie van vier gemaakt uit de twaalf ingediende voorstellen. Cheeky's Kinderdagverblijf wil de speeltuin op groene wijze renoveren, verzorgingshuis Berkhout wil een oud-Hollandse kermis organiseren, Stichting Puntenburg wil een ponyzadel kopen voor kinderen met een beperking en De Paraplu wil activiteiten organiseren voor twee groepen ouderen met een beperkt inkomen.

De indieners konden die avond voor de kindergemeenteraad nogmaals beargumenteren waarom hun project zou moeten winnen en dat deed men met verve. Er was een herstemming noodzakelijk om tot een winnend project te komen. Het werd uiteindelijk Puntenburg. Vorig jaar won de manege ook, samen met scoutinggroep Graaf van Lynden. Beide kregen toen 1000 euro. Nu kon de manege echter het gehele bedrag van 2000 euro in ontvangst nemen.

n Spelen bij Rustoord

Foto: pr

Lisse n Afgelopen week zijn de peuters van Speelschool Joseph (Skol) op bezoek geweest bij de bewoners van Rustoord. Ze zongen samen liedjes zoals In de Maneschijn, Kortjakje en Hoofd, schouders, knie en teen, en deden spelletjes met een hoepel en een pittenzak. Op alle gezichten waren grote glimlachen te zien.

Grote financiële nood bij DSV | verzorgd leven

REGIO n Ouderenzorgorganisatie DSV | verzorgd leven, die zorg verleent in de gemeenten Katwijk en Lisse (Rustoord), zit in grote financiële problemen.

De zorgaanbieder heeft de gemeente Katwijk, die garant staat, om hulp gevraagd. In een persbericht meldt DSV dat 'na een grondige analyse van de situatie, een pakket van maatregelen ingevoerd wordt om de positie van DSV ook voor de toekomst op een duurzame manier te versterken.' DSV voert nauw overleg over de situatie met de gemeenten, de zorgverzekeraar en het zorgkantoor.

Twee weken geleden is Hennie Kenkhuis als waarnemend directeur gestart bij DSV, omdat directeur-bestuurder Gerard Herbrink wegens ziekte voor langere tijd afwezig is. Kenkhuis is een zeer ervaren bestuurder met een grote staat van dienst, ook op het gebied van de ouderenzorg, stelt DSV. Cliënten, cliëntenraad en medewerkers zijn geïnformeerd over de situatie. De directie benadrukt dat de continuïteit van de zorg de grootste prioriteit heeft.

DSV heeft naast Rustoord vier centra in de gemeente Katwijk: Duinrand, Parledam, Vlietstede en Salem.

Foto: Esther Akerboom

Zwaan is foto van het jaar geworden

Je hebt hier veel geduld voor nodig

Geen overleg kramen en Keukenhof

Zaterdag is het Ladies Day bij FC Lisse

column n dierenarts Lodewijk Kamps

'Santa Saturday' groot kerstspektakel in Hillegom

De kerst-express rijdt vanaf de Meerstraat. | Foto: pr

Hillegom n Met 700 artiesten, muzikanten en kerstmannen maken 14 december van Hillegom het kerstcentrum van de Bollenstreek. Een feestelijk gevarieerd kerstfestival van 11.00 tot 19.00 uur in de Hoofdstraat en op het Henri Dunantplein. Een evenement om in de juiste sfeer te komen. "Een evenement waar je moet zijn geweest !" is de mening van het bestuur van Koopcentrum Hillegom."

De Hillegomse Muziekschool start om 11.00 uur op het podium op het Pompplein met een concert met medewerking van tientallen leerlingen. Vanaf 13.00 uur verzorgd het Charles Dickens Kerstensemble van muziekvereniging Felison uit Velsen een aantal optredens. Zij worden vanaf 13.30 uur afgewisseld door mondorgelclub Excelsior en om 15.00 uur door het koor 'De Gele Hoed'

Rond 17.00 uur wordt de laatste noot op het podium, op het Pompplein, geblazen. Rond dit tijdstip gaan de activiteiten op het Henri Dunantplein van start voor de eerste Hillegomse Santa Run, georganiseerd door de Rotaryclubs uit Hillegom en Lisse. Honderden deelnemers zullen gehuld kerstpakken rennen of wandelen door het sfeervol in kerstsfeer aangeklede centrum. Meer dan 350 kerstmannen/vrouwen hebben zich al ingeschreven.

De gezamenlijke kerken van Hillegom presenteren een levend kerstverhaal. Tussen 11.00 en 13.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur vindt dit plaats op de Hoofdstraat.

Voor de kinderen is er een kerstspeurtocht. Op de Hoofdstraat lopen meerdere acts rond als de Ganzenhoeder, het Te Gekke Kerstmannen team en ' De Hillegomse Hangkouzen' en de bekende ganzenhoeder act uit 'de Efteling' loopt met een aantal ganzen door het dorp. Van 12.00 tot 16.00 uur zijn ze in het park voor het Raadhuis voor een ganzen-rustpauze. Het kersorkest De Hillegomse Hangkouzen van de Hillegomse Harmonie spelen op diverse locaties hun kerst repertoire.

Vanaf 17.00 uur is het runnersprogramma op het Henri Dunantplein. Daar draait dj Dennis de Groot en zijn er optredens van Vocal Assemble Hillegom. Voor de kinderen is ook van 12.00 tot 16.00 uur Het te gekke kerst team met onder meer ballonfiguren en een opstapplaats voor de kerst-express. De opstapplaats is op de hoek van de Meerstraat Promenade. Vanaf 11.00 uur staan in de Hoofdstraat bij de horeca- en food bedrijven speciale kerstkramen.

's Avonds is er voor de deelnemers van de Santarun een afterparty in Villa Flora.

Sint reikt vele prijzen uit

Natuurlijk even op de foto met Sint en Piet. | Tekst: Remco Out

Hillegom n Sinterklaas had vele prijzen uit te reiken voor de Pietenselfie-actie en de kleurwedstrijd. Zaterdag 30 november stonden alle genomineerden al voor de winkel van Chocolaterie Pierre de sint op te wachten. De pietenband begeleidde de sint door het dorp heen. Waar de goedheiligman voor iedereen even tijd maakte.

Achterin de winkel stonden de prijzen klaar. Om de feestvreugde te verhogen werden er eerst nog even wat sinterklaasliedjes gezongen waarop gedanst werd door de pieten en de kinderen.

Tijdens de intocht konden kinderen hun kleurplaat aan Sinterklaas geven. Per leeftijdscategorie is een winnaar gekozen. Voor de leeftijdscategorieën tot 6 kon de jury geen keuze maken en zijn drie winnaars gekozen. De winnaars waren Lizz Slobben (3), Isabel Houtzager (4), Kevin van Driest (5). In de leeftijdscategorie vanaf 6 jaar waren Sophie Buis en Yemario de gelukkige winnaars. De 7-jarige Jop Hoogervorst en Chloe wonnen de eerste prijs in de oudste categorie. De winnaars kregen allemaal een tasje met een cadeaubon en chocolade mee naar huis.

Pietenselfie-actie

110 selfies waren naar Hillegom Online opgestuurd voor de actie. De jury, bestaand uit Hillegom Online, Chocolaterie Pierre, Sinterklaas en de burgemeester, hadden een zware taak om hieruit de winnaars te kiezen.

Als eerste werd de derde prijs bekend gemaakt. Deze was voor Maud en Luuk, maar oudere broer Yannick kwam de prijs in ontvangst nemen. De tweede prijs was voor Dagmar Punt. Zij hing op de kop op de foto. Na een lang tromgeroffel werd bekend dat Kees de Boer de eerste prijs had gewonnen. Hij kon niet wachten om de prijs uit te pakken. Ook het publiek kon stemmen voor de publieksprijs. Deze ging naar Janna die met 190 vind-ik-leuks de terechte winnaar was.

Emma van Gompel 'first runner up'

Hillegom n De 12-jarige Emma van Gompel uit Hillegom is vorige week in de Rotterdamse Ahoy tweede geworden bij Kids Model Benelux 2019 in haar leeftijdscategorie.

Afgelopen maart was de casting voor deze wedstrijd. Hier waren ruim 300 aanmeldingen voor. Uiteindelijk bleven er 40 kinderen over, verdeeld over vier leeftijdscategorieën van 6 tot en met 15 jaar. Voor Emma was deze casting haar eerste fotoshoot ooit.

Vanaf maart hebben de kindermodellen allerlei fotoshoots gehad bij verschillende fotografen in diverse thema's. Daarnaast waren er ook catwalklesssen en video-opnames. Na iedere opdracht werden ze beoordeeld en viel er iemand af. De uiteindelijke winnaars werden in Ahoy bekendgemaakt. Daarnaast werd er in verschillende outfits op de catwalk gelopen.

VVD-vragen over Participatiewet

LISSE n Onlangs heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) geconcludeerd dat de Participatiewet is mislukt. Reden voor de Lisser VVD-fractie om het college hierover vragen te stellen.

Door Arie in 't Veld

Het uitgangspunt was mensen met een uitkering aan een baan te helpen. Volgens het SCP heeft de wet voor de 440.000 bijstandsgerechtigden amper verschil gemaakt. Voor mensen die het recht verloren tot toegang tot de sociale werkvoorziening daalde de kans op werk. Voor Wajongers stegen de baankansen, maar hun inkomen verslechterde. De tegenvallende resultaten worden deels toegeschreven aan opstartproblemen bij de gemeenten. De VVD vraagt of het college zich herkent in de conclusie van het SCP. "Zo niet, kunt u dan in cijfers aangeven waardoor en in welke mate onze regio tot betere resultaten is gekomen? Welk deel van deze groep is structureel aan het werk geholpen en niet slechts voor een korte periode? Zo ja, wat voor maatregelen en activiteiten bent u van plan in te zetten om de resultaten van de wet substantieel te verbeteren? Of moeten we accepteren dat de Participatiewet mislukt is?"

Kom sparren met ervaren ondernemer

Lisse n Als ondernemer sta je er vaak alleen voor. Dat is meestal geen probleem, daar ben je ondernemer voor geworden.

Maar soms zijn er situaties waarin je zou willen sparren met een onafhankelijke adviseur, die langjarige kennis en ervaring in huis heeft. Voor die situaties kun je een beroep doen op adviseurs van Stichting Ondernemersklankbord. Zij werken op basis van vrijwilligheid. Zij geven advies op allerlei terrein: bij de start van een bedrijf, marketing, hoe meer omzet te genereren, financieel advies, opvolging, bedrijfsbeëindiging of het voorkomen van een faillissement. Dinsdag 10 december van 14.00 tot 16.00 uur houdt Ondernemersklankbord gratis inloopspreekuur voor ondernemers bij ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92. Meer informatie: www.ondernemersklankbord.nl.

Samenkomst bij Open Hof

Hillegom n Open Hof houdt zondag 8 december om 10.30 uur haar wekelijkse samenkomst aan de Raadhuisstraat 3.

Het thema is deze keer: verlangen. Wat zegt de Bijbel hierover en wat kunnen we anno 2019 leren over dit onderwerp?

Open Hof is de laagdrempelige en gezellige geloofsgemeenschap. Er is een crèche en kinderprogramma voor de kids. Voor meer informatie: www.openhof.com.

Kerst-Inn bij PCI

Hillegom n PCI houdt op tweede kerstdag bij Plein28, aan het Henry Dunantplein, een Kerst-Inn voor alle mensen die zich eenzaam voelen met de feestdagen.

Deze bijeenkomst begint om 10.30 uur en duurt tot 14.00 uur. Na de koffie en een drankje is er een uitgebreid lunchbuffet zijn. Deelname is gratis, aanmelden is wel nodig vóór 20 december per mail: theavandergeest@hotmail.com of telefonisch: 0252-515000. Voor inwoners uit Hillegom kan ook vervoer geregeld worden.

Goedgemutste breicampagne

Lisse n Al voor de derde keer op rij steunt de Lissese Carlie de Goedgemutste Breicampagne van innocent door kleine mutsjes te breien. Elke winter breien honderden mensen in Nederland kleine wollen mutsjes voor op de smoothies van innocent drinks. Van elke verkochte smoothie gaat dan 20 cent naar het Nationaal Ouderenfonds. Dit jaar wil Carlie samen gaan breien voor het goede doel. Vanaf 9 december kan je iedere maandagmiddag van 13.30 – 15.30 uur breien in Carlies huiskamer. Zij zorgt voor wol en voldoende breinaalden, koffie, thee. Deelname is gratis. Graag per keer opgeven (carlievanroosendaal@hotmail.com of 0252-413218) met een maximum van tien breiers per keer.

Raad wil actie op accommodatiegebied

LISSE n De gemeenteraad wil dat het college spoedig komt met duidelijkheid over de bezuiniging op diverse accommodaties. Een motie daartoe werd tijdens de begrotingsbehandelingen ingediend door de fracties van D66, CDA en Nieuw Lisse.

Door Arie in 't Veld

Een van de meest aansprekende onderwerpen hierin, omdat dit op relatief korte termijn speelt, betreft de functies van De Beukenhof en de bibliotheek. Beide zouden in een gezamenlijke accommodatie gehuisvest kunnen worden, maar dit moet onderzocht worden. De uitkomsten van dit onderzoek dienen nog tijdens de huidige raadsperiode te leiden tot een voorstel aan de raad voor onherroepelijke besluitvorming. De motie werd uiteindelijk door de gehele raad aangenomen, inclusief opmerkingen over een mogelijke toekomst van De Greef en Welkom.

"Maar voor de Beukenhof loopt een onderzoek en de bieb loopt gewoon goed. Ik zie werkelijk niet in waarom die beide samengebracht moeten worden. De motie heeft voor mij dan ook geen realiteitswaarde", aldus Guus Mesman van de PvdA.

De VVD is evenwel van mening dat die twee functies gecombineerd kunnen worden. Cobi van der Wiel van die fractie daarover: "Het is geen noodzaak, maar een oproep aan het college om de noodzaak te onderzoeken. In de motie overwegen de drie fracties dat de bibliotheek wettelijke functies vervult die niet zonder nader onderzoek en onderbouwing buiten de eigen gemeente kunnen worden ondergebracht. Overhaaste opsplitsing van de functies van de bibliotheek zal negatieve effecten hebben op het realiseren van doelstellingen op gebied van laaggeletterdheid, taalvaardigheid, armoede en eenzaamheid, terwijl dit op korte termijn niet leidt tot een verlaging van de gemeentelijke lasten door derving van de huurinkomsten voor de bestaande locatie."

Welkom

Het blijft lastig om accommodaties aan te wijzen waarop flink bezuinigd gaat worden. Neem Welkom. Dan komt de grote vraag waar die dansschool dan naartoe moet. Men spreekt weliswaar over pand Bondstraat 13, maar daarin is wel een succesvol bedrijf gevestigd waar honderden, zo niet duizenden mensen veel dansplezier beleven en waar je niet zo maar omheen kunt. De Greef is ook een accommodatie die best (jonge) mensen trekt, maar anders. "Die is geheel ingericht op het gebruik door de jeugd. En de bieb is de bieb. Dan dus logisch veranderen en niet vervangen door een gebouw dat je nog moet aanpassen. Ga dan die locatie beter benutten," aldus Mesman. Wethouder Jeanet van der Laan zegt over dit alles dat het jongerenwerk van belang is. "We zijn er mee bezig en van De Greef denken ze hierin mee. Er is absoluut geen twijfel over het nut van het jongerenwerk."

Repair Café weer open

Hillegom n De vrijwilligers van het Repair Café staan weer klaar om iedereen te helpen.

Zaterdag 7 december van 13.00 tot 15.00 uur zijn de vrijwilligers van het Repair Café aanwezig in Plein28, Henri Dunantplein 28.

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. In Plein28 is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Iedereen kan bijvoorbeeld kleding, kleine meubels, elektrische apparaten en speelgoed meenemen om te repareren. Er valt altijd wat te leren en wat te lachen. Wie niets meeneemt om te repareren kan voor de gezelligheid een bezoek brengen aan het Repair Café, gaat helpen bij een reparatie van iemand anders en/of neemt een kopje koffie.

Meer info via Marije Pots, coördinator Plein28 m.pots@welzijnskompas.nl / 06-40644805. Of surf naar: www.repaircafe.nl / www.plein28.nl

Wie doet nog aan jojo?

Arie Bombarie Foto: pr

Een heel enkele keer zie je nog eens iemand die druk aan het jojoën is. Een mooi spel, dat in de weer zijn met materie om dat op en neer te slingeren, maar zoiets moet je niet doen met mensen. Helaas is dat in Lisse wel het geval als het gaat om de mensen van de buitendienst van openbare werken die een jaar of dertien geleden zijn ondergebracht bij Meerlanden.

Het college van toen verdedigde deze werelddeal en de gemeenteraad ging daar graag in mee. Het kostte allemaal toch al geld genoeg. De ambtenaren van de buitendienst van openbare werken zetten alles in het werk om wat je kunt noemen de fusie te voorkomen en hun ambtenarenstatus en salaris veilig te stellen, maar de mooie beloftes wonnen het en de raad stemde in. Doch ziet, luistert en huivert. Nu wordt de huidige gemeenteraad ook voor dit onderwerp om een beslissing gevraagd, maar dan andersom. Ofwel een aantal mensen die indertijd naar Meerlanden overgingen, naar Lisse terughalen omdat het huidige college daar voordeel in ziet. Trouwens theoretisch niet alleen naar Lisse, maar naar het zowel geroemde als verguisde HLT-samenwerkingsverband. Hillegom, Lisse en Teylingen dus. Daarbij moet ik gelijk even iets rechtzetten, want het is niet wethouder Kees van der Zwet die hierover volgens de Facebook-reacties moet worden aangesproken, maar de gemeenteraad. Je kunt namelijk van alles bedenken, maar het is uiteindelijk de raad die de beslissing neemt. Die is de baas. Maar in tegenstelling tot de eerdere verkassing moeten de medewerkers nu naar hun eigen baan solliciteren. Te gek voor woorden natuurlijk. En als klap op de vuurpijl dreigen ze dan ook nog zo'n 350 euro op hun salaris te moeten inleveren. Dat is heel veel geld voor een gemiddeld salaris en het hoeft dan ook geen betoog dat de huidige Meerlanders die dit betreft boven op de barricades klimmen om de zaak beter te regelen. Ze hebben niet genoeg tractoren en menskracht om de boel te bezetten, maar luisterend naar Frank Streppel die namens die medewerkers het woord voerde, is duidelijk dat ze het er niet bij laten zitten. Maar onduidelijk is nu vooral hoe de communicatie verloopt. De gemeente laat nog niks weten omdat er van een deal nog geen sprake is en Meerlanden als huidige werkgever laat het ook afweten als het om formaties gaat. Maar zoals het er nu naar uit ziet moet de zaak einde dit jaar beklonken zijn, met tot gevolg dat de (13) mensen in totale onzekerheid verkeren over wat er nu eigenlijk zou moeten gaan gebeuren, op welke voorwaarden en wanneer. Het lijkt wel gedoe op het niveau van een gigantische multinational, dit betreft slechts een zaak tussen de gemeente Lisse en Meerlanden. Dat gaat over geld, maar dat gaat vooral ook over mensen die danig in de zorgen raken. Het gaat ook over de vraag of men er eindelijk is wat de toekomst betreft. Want de kans is niet gering dat over een aantal jaren een nieuw college en een nieuwe raad het licht zien en het jojo-spel weer wordt opgepakt. Voor de mensen die dit betreft is het dan ook zaak een en ander goed vast te laten leggen. Want er is nu wel geleerd dat je niet altijd op de wijsheid van een gemeenteraad kunt rekenen. Dit keer is dat echter hopelijk wel het geval!

Komst Schakelklassen officieel vastgelegd

Foto: Arie in 't Veld

LISSE n Vorige week dinsdag zijn in het gemeentehuis de stukken over de vestiging van de Internationale Schakelklassen in de voormalige Beekbrugschool ondertekend. Een goede invulling van de voormalige basisschool die wegens gebrek aan voldoende leerlingen moest sluiten.

Tekst & foto: Arie in 't Veld

In januari 2020 verhuizen de Internationale Schakelklassen (ISK) naar Lisse. Zij gaan gebruikmaken van het schoolgebouw in Ter Beek, waar voorheen de Beekbrugschool gevestigd was. De ISK bieden gedurende twee jaar voortgezet onderwijs aan kinderen die de Nederlandse taal nog niet spreken, daarna stromen de kinderen door naar het reguliere onderwijs.

Anderstalige kinderen uit de Duin- en Bollenstreek volgden eerder onderwijs aan de ISK in Leiden. Door de verhoogde asielinstroom kon de ISK deze kinderen daar niet langer opvangen. Er moest toen op korte termijn een nieuwe locatie gevonden worden. Dat lukte in Katwijk, met dien verstande dat deze locatie voor maximaal drie jaar beschikbaar zou zijn. In de tussentijd werd gezocht naar een andere locatie met ingang van 2020. Dat is dus het pand van de voormalige Beekbrugschool geworden. Het wordt op dit moment verbouwd om het geschikt te maken voor voortgezet onderwijs. Het college wil dit pand in eerste instantie voor vijf jaar beschikbaar stellen aan de ISK. Om de afspraken vast te leggen werden dinsdag de overeenkomsten getekend tussen de gemeente en Stichting Fioretti Teylingen, die verantwoordelijk is voor de ISK. Kees Vreugdenhil, bestuurder van de stichting, zei bij de ondertekening blij te zijn dat de komende vijf jaar op deze locatie onderwijs aan de doelgroep kan worden gegeven. "De voormalige Beekbrugschool is een buitenkans. Het is een prachtig gebouw en met de verbouwing wordt het nog mooier. Wij vinden het belangrijk dat we deze groep leerlingen op kleinschalige wijze kunnen begeleiden en zijn de gemeenten dan ook erkentelijk voor deze kans."

Wethouder Jeanet van der Laan zei dat ook deze kinderen recht hebben op goed onderwijs. "Het is belangrijk dat kinderen met een andere moedertaal goed worden opgenomen in ons onderwijs. We gunnen hen de tijd om te wennen aan een volledig nieuwe situatie. Zeker ook omdat wij in onze regio veel arbeidsmigranten kennen van wie de kinderen een andere moedertaal hebben. Als wij als samenwerkende gemeenten samen met Stichting Fioretti Teylingen het verschil kunnen maken, dan doen wij dat graag."


Winnaar Foto van het Jaar 2019

Jos Elfering (midden) geflankeerd door Chris Balkenende (links) en Paul Muller. | Foto: Esther Akerboom Foto: Esther Akerboom

Lisse n De mooiste foto van het jaar, gekozen op de Facebookgroep 'Je bent Lisser als....' is er weer een van een dier. In navolging van zeven zwanen op een rij twee jaar geleden en een stel nieuwsgierige koeien in de sneeuw vorig jaar, staat er dit keer een prachtige zwaan op, weerspiegeld in het water van de Keukenhofvijver.

Door Esther Akerboom

Deze foto van Jos Elfering werd met grote meerderheid van de stemmen gekozen. Afgelopen woensdag ontving hij zijn prijs, een grote afdruk van zijn foto uit handen van Paul Muller van Fotovak Engel.

Chris Balkenende, beheerder van de Facebookgroep met inmiddels ruim 12.000 leden, organiseerde de wedstrijd voor het derde jaar en er werden heel wat foto's ingestuurd. "Hiervan selecteren we er 32 weken lang vier. De leden kunnen dan stemmen op de foto van de week. Uit de vier beste wordt de foto van de maand gekozen en uiteindelijk rolt de foto van het jaar eruit", vertelt hij. "Jos kwam met twee foto's heel ver, zodat we dit keer twee keer een halve finale hadden."

Balkenende is blij met de medewerking van Fotovak Engel. "De foto's van de maand worden door Paul afgedrukt en in de etalage tentoongesteld en vinden dan hun weg naar de winnaars. Ik ben ook heel blij dat de foto's in LisserNieuws komen, soms zelfs op de voorpagina."

De foto van het jaar is werkelijk prachtig. "Moet je zien, je kunt hem gewoon omdraaien en dan blijft hij hetzelfde", laat Elfering trots zien. "Het is wel een kwestie van geduld hebben voordat je een zwaan zo mooi op de foto kunt krijgen, net als met ijsvogels." Drie jaar geleden kocht Elfering zijn camera en sloot zich aan bij een groep hobbyfotografen, fotogroep Lisse. Zij trekken er regelmatig op uit om foto's te nemen. Muller gaat soms mee om tips te geven over het gebruik van de camera's. Een favoriete plek van Elfering was de houtvijver in het Keukenhofbos. "Daar waren veel ijsvogeltjes te zien, er zaten elk jaar wat broedpaartjes. Helaas zijn die allemaal weg sinds het kabouterpad erlangs loopt."

Op vrijdag 10 januari start er weer een fotowedstrijd op de Facebookgroep Je bent Lisser als...

Kerstklaverjassen bij FC Lisse

Lisse n Bij FC Lisse houden ze van tradities. Een daarvan is het jaarlijkse kerstklaverjassen, dat wordt georganiseerd door de Supportersclub FC Lisse.

Dit jaar worden de kaarten geschud op vrijdag 13 december om 20.00 uur. De kantine van FC Lisse is dan omgetoverd in kerstsferen en men krijgt regelmatig een versnapering. Er wordt gespeeld in koppels, zij betalen 6 euro. De inschrijving voor de kerstklaverjasavond verloopt via Sandra van Ruiten. Haar e-mailadres is svruiten@hotmail.com.

column/nieuws

Akkoord inzameling huishoudelijk afval

Foto: SKvD

Hillegom n In Hillegom is de invoering van een nieuw systeem voor inzameling huishoudelijk afval een feit. Dit, gezien de positieve reacties van alle raadsfracties in de Raadscommissievergadering van 27 november op de voorstellen van wethouder Van Rijn namens het College.

Hij heeft veel geïnvesteerd in informatievoorziening en draagvlak in de gemeenteraad zodat naar verwachting de Raad unaniem voor zal stemmen op 12 december aanstaande. Over openstaande opties werd namelijk overeenstemming bereikt. Daardoor is het voorstel van het College eerder een hamerstuk dan een bespreekstuk. Wethouder van Rijn wordt daardoor wellicht de eerste wethouder in Nederland die een gemeenteraad unaniem achter zich krijgt voor de invoering van een nieuw systeem voor inzameling van huishoudelijk afval. Eerder zijn in deze krant de nieuwe kenmerken van het nieuwe systeem afvalstoffeninzameling al vermeld: een tarief te hanteren voor het aanbieden van huishoudelijk restafval, bij laagbouw inzameling aan huis met een kleinere gechipte container (140 L) en bij hoogbouw met een elektrisch gesloten collectieve voorziening. In de zomermaanden (mei – september) wordt het GFT afval wekelijks opgehaald. Wat de invoering betreft pakt de gemeenteraad door en zal op 12 december besluiten meteen al per 2021 vierwekelijks in te zamelen. De optie van eerst een overgangsjaar 2021 met tweewekelijkse inzameling is dus van tafel. Wethouder van Rijn zegde toe nog vòòr de zomer 2020 volledige duidelijkheid te geven de tarieven voor de burger met aandacht voor specifieke doelgroepen of omstandigheden. Vanuit de gemeenteraad werd nadrukkelijk aangedrongen de invoering van het nieuwe systeem goed te communiceren met de burgers zodat duidelijk wordt dat de burger de kosten deels zelf in de hand heeft. Immers, minder restafval dan minder kosten. Maar vooral ook dat niets doen in de nabije toekomst duurder uitpakt voor de burger. Alleen door het volume restafval te verminderen kunnen de autonome stijgingen van landelijke afvalstoffenbelasting en verwerkingskosten van afvalverwerker VAB opgevangen worden.

Herontdekt in memoriam Von Bönninghausen

De Von Bönninghausenlaan uit 1934 ziet er beeldbepalend uit voor die bouwperiode. | Foto: Nico Groen

Burgemeester Von Bönninghausen stierf 100 jaar geleden. Deze oud-burgemeester van Lisse stierf 100 jaar geleden in de trein op weg naar zijn familie. Dokter Haase uit Lisse schreef een in memoriam in het Leidsch Jaarboekje van 1920. Deze voor de geschiedenis van Lisse belangrijke gebeurtenis is herontdekt door Ed Olivier.

Het in memoriam is geplaatst in het laatste Nieuwsblad van 2019 van de VOL. Dit is gratis voor leden en voor anderen voor € 5,00 te verkrijgen tijdens de inloop op dinsdagmorgen in de Vergulde Zwaan. De volledige tekst van het in memoriam staat hieronder.

"Den 15 Maart 1919, op reis naar zijne familie te Tubbergen, overleed plotseling in den trein tusschen Deventer en Bathem Jhr. P.F.A.J. von Bönninghausen tot Herinckhave, burgemeester van Lisse. De heer von Bönninghausen, die gedurende ruim dertig jaren het burgemeestersambt heeft vervuld, stond bij de burgerij van Lisse in hoog aanzien. Hij werd geboren te Tubbergen op 9 Aug. 1858 op het landgoed Herinckhave, uit een adellijk geslacht. Hij genoot zijne opleiding aan het gymnasium te Rolduc en werd den 28en September 1888 benoemd tot burgemeestersecretaris van Lisse. Onder zijn bewind ging Lisse zeer vooruit en kwam 't meer en meer tot bloei. Het zielental verdubbelde, en de welvaart van de bevolking nam steeds toe. Het nieuwe postkantoor en raadhuis, de gasfabriek en de monumentale Rijkslandbouwwinterschool werden onder zijn beheer gebouwd. De gemeentezaken, met name de financiën, gingen hem zoo ter harte als golden 't zijne privébelangen. Door gepaste zuinigheid was hij er steeds op uit het belastingcijfer op een laag peil te houden. Nooit heeft hij zich zelf gezocht, doch was altijd vervuld van ijver voor zijne gemeente: zelfs in de latere jaren van zijn leven, toen een slepende kwaal zijne geestelijke en lichamelijke krachten langzaam sloopte. Zijne ziekte noodzaakte hem op een 1 December 1916 het secretariaat neer te leggen en over te dragen aan zijn opvolger den heer de Haan. Burgemeester von Bönninghausen was een edelman van den ouden stempel. In voorkomen en optreden was hij op en top de aristocraat en gezagsman, die een ieder respect wist af te dwingen. Hij bezat de gave met een ieder, zonder onderscheid van rang of stand om te gaan. Het "noblesse oblige" verloor hij daarbij nooit uit 't oog. Hij was overtuigd Katholiek: als burgemeester strikt rechtvaardig en onpartijdig. Onoprechtheid en draaierij waren hem een doorn in 't oog. Zijn prikkelbaar temperament leidde hem, vooral in zijne hoedanigheid als hoofd der politie, niet zelden tot uitvallen van rechtmatigen toorn, die den verdachte tot de orde, en niet zelden tot bekentenis brachten. Een krachtige persoonlijkheid als de ontslapene, die zulk een groot deel van zijn welbesteed leven heeft gegeven voor het welzijn zijner gemeente, zal niet licht worden vergeten en zijne nagedachtenis zal ongetwijfeld, vooral bij de ouderen in de gemeente Lisse, in hoog aanzien blijven.

Lisse, 31 Jan. 1920. F. G. M. HAASE"

Aldus het in memoriam. In 1934 werd de burgemeester voor al zijn verdiensten voor Lisse geëerd doordat een straat naar hem genoemd werd: de Von Bönninghausenlaan, een statige straat met zijn karakteristieke jarendertighuizen.

Een keer geen Tafel van WelzijnsKompas

Lisse n In de bibliotheek van Lisse is op maandag 9 december eenmalig geen Tafel van Welzijnskompas.

Wie alvast op zoek wil naar activiteiten of vrijwilligersvacatures kan eens een kijkje nemen op www.vrijetijdbestedinglisse.nl of www.welzijnskompas.nl. De vacaturebank wordt regelmatig aangevuld. Wie liever informatie krijgt tijdens een persoonlijk gesprek, kan onderstaand telefoonnummer bellen om een afspraak te maken. Voor meer informatie en/of vragen kan men contact opnemen met Ingrid van der Ploeg, WelzijnsKompas Hillegom-Lisse (0252) 757 100, bereikbaar van 09.00 tot 12.30 uur.

Kerstliederen zingen bij PCOB

Lisse n De PCOB afdeling Lisse houdt donderdag 12 december een speciale kerstbijeenkomst.

Net zoals bij het EO-programma Nederland Zingt is een programma voorbereid met heel veel bekende, maar ook onbekende Kerstliederen. De aanwezigen kunnen daarbij volop meezingen.

Een ieder die belangstelling heeft om deze middag mee te maken, is welkom. De bijeenkomst vindt plaats in de recreatiezaal van zorgcentrum Rustoord en het begint om 15.00 uur. Neem gerust familie en vrienden mee. De toegang en koffie/thee zijn gratis.

Muntenveiling

Lisse n De maandelijkse muntavond in 't Poelhuys is dinsdag 10 december. Om 19.00 uur gaat de zaal aan de Vivaldistraat 4 open. Er liggen 100 kavels klaar met als hoogtepunt de munt van 1 gulden uit 1916. De veiling begint rond 20.30 uur; einde rond 21.30 uur. Toegang voor leden gratis, niet-leden 5 euro, of word lid voor 22,50 euro per jaar.

Complimenten voor Cultuur Beleving Hillegom

Hillegom n Stichting Cultuur Beleving Hillegom (SCBH) stapte in 2017 in gat dat de Stichting Kulturele Raad (Het Raam) achterliet bij de aankondiging dat zij zou stoppen met het beheer en exploitatie van het gebouw van de Kulturele Raad aan de Princes Irenelaan. De groep gedreven en deskundige vrijwilligers van SBHC, greep hun kans om zich te bewijzen met een programma van cursussen, maar ook met theatervoorstellingen voor verschillende doelgroepen, zowel kinderen als volwassenen.

Die groep kreeg de kans van toenmalig wethouder Annechien Snuif. Een contract werd getekend en men kreeg jaarlijks 61.520 euro subsidie. Na twee jaar zou een evaluatie plaatsvinden.

Die evaluatie is nu met gemeenteraadsleden gedeeld met het oog op het wel of niet verlengen van het contract.

Het resultaat mag er zijn afgaande op de vele complimenten van de gemeenteraadsleden voor de mensen van SCBH zo bleek tijdens de Raadscommissievergadering van afgelopen donderdag.

Raadsleden hadden dan ook geen enkele moeite met het collegevoorstel van wethouder Fred van Trigt om SCBH een verlenging van huurcontract voor vijf jaar te verlenen en opnieuw hun subsidieaanvraag in te dienen.

Overleg kraamhouders en Keukenhof afgezegd

LISSE n De provincie Zuid-Holland kan en wil geen partij zijn bij het verhuren van standruimte voor de kramen op de Bloembollenboulevard. Dat blijkt uit een brief van Kees van der Zwet aan de gemeenteraad. De wethouder merkte tevens op dat het overleg tussen de bollenkraamhouders en Keukenhof niet heeft plaatsgevonden.

Door Arie in 't Veld

"In de commissie R&I van 21 november is uitgebreid stilgestaan bij de raadsbrief over de mogelijke koop en verkoop van de Bloembollenboulevard van de provincie via de gemeente aan Keukenhof. Hierbij kwam ook aan de orde de mogelijke toekomstige positie van de provincie als niet tot verkoop aan de gemeente wordt overgegaan. De provincie ziet een mogelijke juridische procedure rond het weigeren van een ontheffing met vertrouwen tegemoet. Indien de weigering van de vereiste ontheffing door de rechter wordt vernietigd, zal de provincie bij het verlenen van ontheffingen de procedure volgen vanuit het leerstuk van de schaarse vergunningen, waarbij er geen garantie is dat de huidige kraamhouders per definitie in aanmerking komen voor deze ontheffing. Indien het tot een juridische procedure komt, zal deze naar verwachting zodanig lang duren dat er in 2020 geen kramen zullen komen te staan aan de bloembollenboulevard. Met wellicht als consequentie dat zij er daarna ook niet meer zullen komen te staan", aldus Van der Zwet. De wethouder zegt ook dat de adviseur van de kraamhouders zijn opdracht heeft teruggeven en het geplande overleg van deze adviseur samen met de kraamhouders met de directie van Keukenhof zonder opgave van redenen door de adviseur is afgezegd. Geen van de kraamhouders heeft gebruikgemaakt van de optie om op individuele basis of in gezamenlijkheid toch het gesprek met Keukenhof aan te gaan over een mogelijke samenwerking in de toekomst. Inmiddels heeft de directie van Keukenhof wel bevestigd dat de gedane toezegging voor 2020 aan de bestaande kraamhouders nog steeds staat.

"Op grond van bovenstaande zijn we als college van mening dat de ingeslagen weg de juiste is en we over moeten gaan tot aan- en verkoop van dit deel van de Westelijk Randweg," aldus de wethouder.

Kerstmarkt in 't Eiland

Beinsdorp n In dorpshuis Het Eiland is zondag 15 december een kerstmarkt.

Van 16.00 tot 20.00 uur zijn er muzikale optredens op het podium, enkele kraampjes en er is een knutselhoek voor de kids. Natuurlijk ontbreken de erwtensoep, glühwein en oliebollen niet.

Op tweede kerstdag is het mogelijk om samen met buurtgenoten een wandeling te maken vanaf Het Eiland en bij terugkomst een warme kop soep met een stokbroodje te eten. Voor de kinderen is de kleurhoek open. Om 10.45 uur verzamelen bij Het Eiland, vertrek aldaar om 11.00 uur. Voor de bewoners die minder goed ter been zijn en het wandelen liever overslaan staat er in Het Eiland een kopje koffie of thee klaar.

Deze activiteit wordt gratis aangeboden door Stichting Maatvast.

Aanmelden via de mail: eiland@maatvast.nl of bel 0252-515142.

Jong koor zoekt zangers

regio n Een nieuw 'jong koor' gaat van start binnen de Rooms-Katholieke parochie H. Willibrordus. Zangers uit Hillegom, Lisse, De Zilk en van daarbuiten in de leeftijd van ongeveer 16 tot 36 jaar zijn welkom.

Zondag 26 januari is de eerste repetitie van 12.30 uur tot 14.00 uur in het Willibrordushuis in Hillegom (Hoofdstraat 27). De inloop is vanaf 12.00 uur. Het nieuwe koor zal minstens vier keer per jaar met een eigentijds geluid de mis opluisteren in één van de Rooms-Katholieke kerken van Hillegom, Lisse en De Zilk. Naast zangers zoekt het koor ook nog muzikanten.

Suggesties voor het repertoire, dat zeer gevarieerd moet worden, zijn welkom. Aanmelden kan via: clemens.sophie@hotmail.nl.

Optreden van Eigen Wijs

Hillegom n Seniorenkoor Eigen Wijs geeft zondag 15 december een concert.

Deze kerstzang, met gastoptredens en samenzang, is in zaal De Bestemming aan de Juliana van Stolberglaan 18 en begint om 14.30 uur. De zaal is open om 14.00 uur.

De entree bedraagt 6 euro voor volwassenen (inclusief koffie of thee) en 2 euro voor kinderen (inclusief frisdrank).

Kaarten verkrijgbaar bij Vivant Frank Evers Mariastraat Hillegom, en aan de zaal.

Derde winterdrive BC Lisse

Lisse n Bridge Club Lisse houdt zondag 8 december de derde winterdrive van het seizoen.

Inschrijven kan via de mail: tc.bclisse@gmail.com, via de website: www.nbbclubsites.nl/club/9020/ of telefonisch: 06-18941739. De winterdrive wordt zoals gewoonlijk gehouden in 't Poelhuys, Vivaldistraat 4 en start om 14.00 uur. Graag om 13.40 uur aanwezig in verband met de betaling. De kosten bedragen 10 euro per paar, dit is inclusief twee hapjes, niet-leden NBB betalen €0,50 extra per persoon.

U kunt desgewenst ook inschrijven voor een uitgebreid Chinees buffet dat aansluitend op de uitslag van de drive plaatsvindt. Het buffet begint om 18.00 uur. De kosten voor het buffet bedragen 11 euro per persoon. Vanzelfsprekend staat deelname aan het buffet buiten de bridgedrive.

Eva Garcia Saenz de Urturi


De riten van het water

De inspecteur en profiler Unai López de Ayala, beter bekend als Kraken, doet er alles aan om de moordenaar van zijn ex-vriendin te vinden. Op een 2600 jaar oude, rituele en zeer gruwelijke manier is ze gedood terwijl ze ook nog zwanger was.

Het tweede deel van een zeer spannende reeks rondom inspecteur Kraken.

Deborah Levy


De man die alles zag

Geschiedenisstudent Saul Adler wordt op weg naar zijn vriendin op het door de Beatles beroemd geworden zebrapad op Abbey Road door een auto aangereden. Jaren later komen in het ziekenhuis de gebeurtenissen van de tussenliggende jaren bovendrijven.

Aangrijpend en zeer goed geschreven roman. Stond op de longlist Man Booker Prize 2019

Nicholas Sparks

gelukkige

Een oud-marinier gaat op zoek naar de hem onbekende vrouw wier foto hem heeft beschermd tegen dodelijke aanvallen in Irak. Als hij haar vindt krijgen ze een relatie vol passie. Maar de oud-marinier vertelt niks over de foto. Iets wat hij snel zal betreuren.


Een heerlijke tranentrekker voor een paar ontspannen uurtjes.

... een dorpsgenoot:

Pepernoten- concert

Ter ere van Sint en Piet geven leerlingen van de Hillegomse Muziekschool geven een concert voor de hele familie.

Onder het genot van speculaas, pepernoten en wat te drinken kun bezoekers luisteren naar muziek en sinterklaasverhalen tussen 15.00 en 15.30 uur op woensdag 4 december. Deelname is gratis.

Sfeervolle kerst- en cadeaumarkt in Berkhout

De markt in Berkhout stond vol met sfeerbrengers voor de decembermaand. | Tekst&foto: Esther Akerboom Foto: Esther Akerboom

Lisse n Wie nog op zoek was naar leuke kerst- of Sinterklaaspresentjes kon afgelopen woensdagmiddag en donderdag zijn hart ophalen tijdens de gezellige kerst- en cadeaumarkt in woonzorgcentrum Berkhout. De gang en het restaurant stonden vol met sfeervolle kraampjes met gehaakte knuffels, kerstkaarten, sieraden en tassen, kerstversiering. De vele lichtjes maakten er een gezellig geheel van.

leestips/uitgaan

Genie Does-Moison

Foto: pr

Genie is bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland werkzaam als collectiespecialist.

Om de week geeft zij een aantal boekentips in De Hillegommer.

Alle titels zijn te leen bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

U kunt ze vanuit huis direct reserveren via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

n Klaar met je lange haar? Doneer het voor een kinderpruik

Demi heeft een pruik via Stichting Haarwensen en is daar heel erg blij mee. Maak jij ook iemand blij met jouw lange haar? | Foto: pr Foto: pr

REGIO n Heb jij lang haar en wil je het voor de kerst nog kort knippen? Adamas Inloophuis vraagt je dan om dat nog even uit te stellen. Op Wereldkankerdag, 4 februari, kun je bij hen tussen 13.00 en 17.00 uur gratis je haar laten knippen in een nieuwe coupe. Jouw lange haar doneer je dan aan Stichting Haarwensen die er pruiken van maakt voor kinderen bij wie het haar is uitgevallen.

Het meisje op de foto is Demi. Ze heeft alopecia waardoor haar haar uitvalt. "Dit jaar heb ik mijn derde haarwerk gekregen. Zoals altijd is hij weer supermooi! Ik wil Stichting Haarwensen en natuurlijk alle donateurs ontzettend erg bedanken voor alles!", zegt Demi. Niet alleen mensen met alopecia verliezen hun haar. In Nederland verliezen jaarlijks zo'n 600 jonge kankerpatiëntjes hun haar door chemotherapie. Een haarwerk kan ervoor zorgen dat zij zich in elk geval aan de buitenkant niet anders voelen dan leeftijdgenootjes. Maar een pruik is vaak erg duur en de verzekering vergoed vaak maar een klein deel. Stichting Haarwensen maakt voor deze kinderen gratis pruiken van echt haar. Verleden jaar kon Adamas de stichting blij maken met 12 staarten. Zit die van jou er ook bij volgend jaar? Jouw staart moet wel minimaal 30 cm zijn en niet geverfd.

Aanmelden en meer info: www.adamas-inloophuis.nl/doneerjehaar en voor meest gestelde vragen: www.haarwensen.nl/faq.

Hillegom n Kringloopwinkel Secondhand (Hoofdstraat 42c) spant zich niet alleen in voor het milieu maar maakt zich ook sterk voor stichting Werk Helpt.

Deze stichting biedt jongeren een stageplek en op een laagdrempelige wijze mensen laten (her-)intreden in het arbeidsproces. Door toenemende werkzaamheden zoekt de winkel vrijwilligers om het kleine team te versterken. Kringloopwinkel Secondhand beschikt over een eigen ophaal- en bezorgdienst. Goederen die geschikt zijn voor hergebruik kunnen worden langs gebracht of worden gratis opgehaald. Aankopen kunnen desgewenst tegen een redelijke vergoeding bezorgd worden in onderling overleg van dag en tijd. Meer info: www.kringloopsecondhand.nl, 0252-348874 of e-mail: info@kringloopsecondhand.nl.

Hillegom n Onder het motto 'IRH en de opgesloten samenwerking' gingen leden van Ondernemersvereniging InitiatiefRijk Hillegom vorige week de uitdaging aan om te ontsnappen aan de Hillegomse Escaperoom.

In twee groepen werd fanatiek gepuzzeld, gedacht, geraden en (vooral) gestreden om de snelste tijd neer te zetten bij het 'Lawine Mysterie. Gelukkig waren er niet alleen voor de (nipte) winnaars maar ook voor de verliezers heerlijke sintlekkernijen als prijs. Onder het genot van een hapje en een drankje werd nog even nagepraat. Wederom een geslaagd ondernemersevenement!

Beth & Flo in Koetshuis

Lisse n De pianistes Elsbet Remijn en Claudette Verhulst treden zondag 15 december in het Koetshuis van Kasteel Keukenhof op met hun voorstelling Rachtime. Zij vormen het pianoduo Beth & Flo. Zij hebben grote affiniteit met theater en luisteren hun klassieke recital op met gesproken en gezongen woord. De voorstelling duurt zo'n 85 minuten (geen pauze). Aanvang 14.00 uur, Koetshuis open 13.30 uur. Kaarten: www.kasteelkeukenhof.nl/agenda, cultureel@kasteelkeukenhof.nl of 0252-465555.

JTS Flores zoekt tieners

Foto: Ardito

Lisse n Voor een theatervoorstelling op locatie zoekt Jeugdtheaterschool Flores spelers van 12 tot en met 15 jaar. Zij zitten bij Flores in de groep genaamd de Theaterklas. Acteerervaring is niet nodig. De voorstelling speelt in maart 2020 op een bijzondere locatie in de Bollenstreek. De repetities vinden iedere zondag van 13.00 tot 15.00 uur plaats in Floralis, Floralisplein 69. De Theaterklas speelde vorig seizoen op de zorgboerderij van SterkSaam. Dat gebeurde ook al eens in Speeltuin Marijke en bij fysiopraktijk Boot en Broersen. | Foto: Ardito

week in beeld

Twee avonden Vrienden van Da Capo Live in Fioretti College

Foto: Jan Wessels

Lisse n De harmonie van Da Capo heeft afgelopen vrijdag en zaterdag twee fantastische, muzikale en gezellige avonden beleefd in het Fioretti College aan de Sportlaan.

Vanaf 20.00 uur stroomde het publiek binnen en na een lekker kopje koffie ging iedereen de grote zaal in. Om 20.30 uur precies begonnen de harmonie en het koor met "Carmina Burana" van Carl Orff. Een groots begin waarmee de avond duidelijk geopend was. Hierna kwam de eerste solist, Bas Duister op trompet. Hij heeft een prachtig trompetconcert gegeven samen met de harmonie, na wat bekendere stukken zoals 'Sorry' van Kyteman en 'Opus for Trumpet' zat zijn eerste taak erop.

Goede sfeer

Er werd plaats gemaakt voor de volgende vrienden: de band Stitches. Zij hebben samen met de harmonie en het koor 'Bohemian Rhapsody' van Queen en 'Another brick in the wall' van Pink Floyd (met een geweldige gitaarsolo) prachtig neergezet. De harmonie speelde de ABBA-medley 'Mama Mia' en hierna was het weer de beurt aan Stitches met een eigen set popklassiekers. Vanuit de zaal werd er meegedanst en gezongen, de sfeer zat er goed in.

Na dit muzikale geweld was het de beurt aan Sietske Kleine Schaars voor haar geweldige optreden. Ze heeft 'The girl in 14G', 'All that jazz', een Amy Whinehouse-medley en 'Burlesque' prachtig neergezet. Te horen aan het applaus was het publiek hier erg enthousiast over.

Bas Duister kwam tussendoor ook weer het podium op, dit keer zonder trompet. Hij heeft een prachtige vertolking gedaan van 'Het Dorp' van Wim Sonneveld en werd hierbij geweldig geholpen door het publiek dat uit volle borst meezong.

Als verrassing kwam toen Blaaskapel de Pretnoten binnen. Ze werden onder luid applaus ingehaald en niet lang daarna ontstond de eerste polonaise. Het was één groot feest!

Hierna volgde de overgang naar het rustige en gevoelige nummer 'De Zee', prachtig gezongen door Kimberly van Stitches, begeleid door het koor en de harmonie. Het koor ging hierna verder met 'Ik heb je lief'.

De afsluiting van de muzikale avond kwam dichterbij, dit begon met 'You're the voice' van John Farnham en als laatste nummer 'Music' van John Miles. Alle solisten kwamen op het podium voor de uitvoering van dit laatste nummer. Na de nodige dankwoorden volgde nog een set van Stitches. Dj Carlo Seijsener liet met zijn SML-discoshow de feestavond nog wat langer duren en iedereen (ook de muzikanten en koorleden) kon genieten van een drankje en kon een dansje wagen. Al met al kijkt de harmonie van Da Capo terug op twee fantastische avonden. Wil je foto's zien, kijk dan op de Facebookpagina of de website van Da Capo, www.dacapolisse.nl. | Foto: Jan Wessels

FC Lisse zet vrouwenvoetbal op de kaart met Ladies Day

Lisse n Het vrouwen- en meisjesvoetbal wint in Nederland aan populariteit. Ook bij FC Lisse weten steeds meer meiden de weg te vinden naar de voetbalclub. Om het vrouwen- en meisjesvoetbal te promoten, is er komende zaterdag 7 december op het hoofdveld van Sportpark Ter Specke Ladies Day. Om 13.00 uur trapt Dames 1 van FC Lisse in een sfeerrijk decor af tegen de dames van Rijnvogels.

Door Jankees Faas

Jennifer Arrachart ging als meisje van vijf 22 jaar geleden op voetbal, bij FC Lisse. Momenteel is zij de coach van de Dames 1. Noodgedwongen in verband met een zware knieblessure. "Ik ben met voetbal opgegroeid. Ik speel nog steeds met een aantal vriendinnen voor het leven. Het spelletje is leuk, niet alleen voor jongens en mannen, maar ook voor meisjes en vrouwen.

Speelsters behouden

Frank Kuijper is sinds afgelopen zomer coördinator van het meiden- en vrouwenvoetbal bij FC Lisse. "Onze dochter werd door een vriendinnetje gevraagd te gaan voetballen. Al snel raakte ik betrokken als trainer en begeleider. De functie van coördinator heb ik overgenomen van Marco Elderbroek. Marco is een van de auteurs van een voetbalvisie voor meerdere jaren. Belangrijk is dat wij speelsters behouden, die nu lid zijn. We willen ook stappen gaan maken. Met een aantal teams willen we doorselecteren en zo hoog mogelijk spelen."

Junioren die naar Dames 1 overstappen komen in een warm bad

Jennifer vult aan: "Jonge meiden die overstappen van de junioren naar de Dames 1 komen in een warm bad terecht. Ze worden goed opgevangen en kunnen nog iets leren van de oude garde."

FC Lisse kent sinds dit seizoen een damescommissie met Erwin van der Steenhoven (manager), Cor Bouckaert (techniektraining), Patrick Paardekooper (ondersteuning trainers) en Frank Kuijper (dagelijkse gang van zaken binnen het vrouwenvoetbal).

Ladies Day

Hoe bevalt Jennifer het coachen? "De meiden hebben mij gevraagd", zegt Jennifer. "Ze geven mij de kans deze taak goed uit te voeren. Ze zijn heel open. Ik ken de meiden goed, ik weet hoe ik ze moet aanspreken. We zijn een team. We doen het met z'n allen."

Jennifer kijkt uit naar de Ladies Day. Wat gaat er dan allemaal gebeuren? "De bedoeling is het meisjes- en vrouwenvoetbal op het hoofdveld extra in het zonnetje te zetten. De MO-9 staat met vlaggen rondom het veld en er is een pupil van de week. Zo willen we de jongere meiden erbij betrekken. Na afloop ontvangen wij in de sponsorruimte van FC Lisse speelsters, ouders en sponsors onder het genot van een hapje en een drankje."

Genomineerde mantelzorgers

Heleen en Ruud Verhoeven. | Foto: Annemiek Cornelissen

Hillegom n Ook dit jaar is weer een aantal vrijwilligers genomineerd. De eerste twee zijn twee mantelzorgers: Ria Lommers-van der Zande en Ruud Verhoeven.

Ria is genomineerd als Mantelzorger van het jaar. Zij is de steun en toeverlaat van de 90-jarige mijnheer Van Beek. Hij woont in Zorgcentrum Bloemswaard. Al vijftien jaar lang bezoekt ze hem trouw drie keer per week en doet van alles voor hem van strijken tot boodschappen doen. In de loop der jaren heeft hij echt een prominent plekje ingenomen binnen haar gezin. De laatste weken is dat minder intens geweest, omdat Ria werd getroffen door een hartinfarct. Ze is nu aan het revalideren, maar gelukkig heeft ze iemand gevonden die haar taken tijdelijk heeft overgenomen.

Ria Lommers-van der Zande. | Foto en tekst: Annemiek Cornelissen.

Ria mijnheer Van Beek en zijn vrouw kennen, toen ze werkte bij Alfa Zorg en zij 'haar vaste adresje' werden. "Toen woonden ze nog in Groot Veenenburg. Zijn vrouw was erg blij met me en op een gegeven moment zei ze: wat moet er nu met Gerard gebeuren als ik er niet meer ben? Toen heb ik haar gezegd dat ze zich daarover geen zorgen hoefde te maken. Ria hield haar belofte. Toen mevrouw Van Beek overleed in 2005, bekommerde Ria zich over haar man dat dat doet ze nog steeds. "Eerst was dat nog in Groot Veenenburg en kwam hij op de fiets hier een bakkie doen. In 2010 verhuisde hij naar Bloemswaard en ben ik voor hem blijven zorgen." Een van de twee feestdagen is mijnheer Van Beek steevast te gast bij het gezin Lommerse. "Ik heb dat met mijn kinderen en man overlegd en dat vinden ze prima. Mijn kinderen halen hem op. Ook was hij bij de doop van mijn kleindochter en bij het huwelijk van mijn zoon. In zijn kamer staat een foto van mijn kleindochter. Hij is een soort surrogaat opa geworden. Dat is heel bijzonder." Inmiddels is mijnheer Van Beek doof en ook daar heeft Ria wat op gevonden. Overal waar ze samen zijn heeft ze een laptop mee, daar typt ze alles op. "Zelfs als we naar een bingo gaan, tik ik de cijfertjes, dan streept hij ze weg. Bij een concert schrijf ik op, wat voor muziek er wordt gespeeld."

Ruud Verhoeven

Je bent een jong gezin, van nog geen dertig en dan krijg je als moeder de diagnose MS. "Dan staat echt je wereld op z'n kop. Je dromen zijn weg en je toekomst ziet er heel anders uit. Maar je hebt voor elkaar gekozen in voor en tegenspoed en dan zit er maar een ding op, er het beste van maken", aldus Ruud Verhoeven (59), genomineerd als Mantelzorger van het jaar. Al dertig jaar zorgt hij voor zijn Heleen (57) en dat doet hij met heel veel liefde.

In de huiskamer van hun gezellige woning staat een bed, waar Heleen voor een groot deel van de dag op ligt. De laatste jaren is haar gezondheid achteruit gegaan. Ze heeft dit jaar meerdere keren in het ziekenhuis gelegen en dat betekent dat Ruud haar nog meer zorg moet geven. Ook hem wordt het wel eens teveel. Een combinatie, met zijn werk heeft ervoor gezorgd dat hij nu in de ziektewet loopt. Iedere morgen komt de thuiszorg van Marente Heleen wassen en aankleden. De rest van de dag neemt Ruud de zorg voor zijn rekening. Hij doet het huishouden, wast, kookt en doet de boodschappen. "Bij MS is het ziektebeeld wisselend. Je hebt goede en slechte periodes. We hebben ook leuke dingen gedaan hoor. Vijf jaar geleden gingen we op vakantie naar Curaçao. Dan zette ik Heleen in een stoel in de schaduw en dan ging ik snorkelen. Later konden we dan samen het filmpje bekijken." Zoals gezegd staat er een bed beneden maar Ruud neemt zijn vrouw het liefste mee naar boven. "Dat is niet alleen gezelliger, maar dan kan ik haar ook beter in de gaten houden. We hebben een traplift." Heleen houdt enorm van leuke dingen doen: ze geniet van de bezoekjes van haar kinderen en kleinkind. Ook gaat ze graag naar Keukenhof. "We hebben een seizoenspas. Ik zet haar in de auto, rolstoel mee en we maken er leuke dagen van. Dan geniet ze echt en daar doe je het voor."

genomineerden

Het is wat het is...

Op het spreekuur kwam een gezin, vader, moeder, twee jonge kinderen, met hun 12 jaar oude poes Nala. Zij was het liefje van iedereen. Ze sliep op de kamer van het oudste kind, ze lag op schoot bij het jongste kind en ze lag meestal overdwars op de laptop bij de moeder, die thuis werkte. De vader mocht haar 's avonds naar buiten laten en hij ging pas slapen als Nala weer binnen was; hoe laat dat ook was. Nala kreeg veel liefde, maar Nala gaf ook heel veel liefde. Helaas at ze al een paar dagen wat minder. Reden genoeg voor het hele gezin om met haar langs te komen. Nieuwsgierig stapte ze uit haar vervoersmandje. De staart omhoog, sierlijk zwaaiend door de lucht. Ze was mager geworden. Bij het algemeen onderzoek viel de wat volle buik meteen op. Haar gebit, haar hart, haar pols, haar ademhaling waren allemaal goed. In het gebied van de schildklier trof ik geen afwijkingen aan. Ik focuste me op haar buik. Net achter de ribboog voelde ik een hele kleine uitpuiling van de lever, althans, zo leek het. Verder voelde ik normale darmen, normale nieren en een normale blaas. Ik besprak wat er allemaal met de lever aan de hand kon zijn en welke onderzoeken er nodig waren om dat aan te tonen of uit te sluiten. Röntgenfoto, echo, biopsie, kijkoperatie, etc. Dat behoorde allemaal niet tot het wensenpakket noch tot de mogelijkheden van de eigenaren. Liever wilden ze een kuurtje om haar beter te maken. Met alle besproken beperkingen van een therapie zonder diagnose kreeg Nala 2 soorten medicijnen mee. Vol goede hoop vertrokken ze. Drie dagen later zaten ze weer in de wachtkamer. Nala had nog altijd niets gegeten. Ze was slap en wankel geworden. En bleek. En hijgde. En haar buik was toch dikker. Ik voelde er heel voorzichtig in: de bult bij de lever was vijf keer zo groot geworden…Dit was slecht nieuws. Heel slecht nieuws. Een gezwel in de lever. De kinderen waren op school. We konden geen beslissing nemen zonder dat zij erbij waren. Ik schreef een 'absentiebriefje' dat de ouders mee naar school konden nemen om de kinderen op te halen uit de lessen. Hartverscheurende taferelen speelden zich even later af in de spreekkamer. Zelden zoveel verdriet gezien. Hun opa was de maand ervoor overleden. En daar kwam deze rampspoed nog eens overheen. Ze kregen alle tijd om Nala nog te knuffelen. Maar toen kwam het onvermijdelijke moment van het in laten slapen. De kinderen hielden Nala dapper in de armen en ze prevelden lieve woordjes. Nala gaf kopjes en spinde zelfs heel zachtjes. Dat doen katten wel vaker in de laatste momenten. "Ga je lekker naar opa toe?" vroeg de oudste. Vader en moeder huilden hun zakdoeken nat. Als ik iets anders kon had ik wat anders gedaan. Maar Nala moest een lijdensweg bespaard worden. En dat was mijn taak. Zonder strijd sliep Nala rustig in. Bij het afscheid zei het oudste kind: "Ik hoef u nooit meer te zien." Dat begreep ik.

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom

Protestantse Gem. Hillegom

Maartenskerk, Kerkplein 1

Zondag 8 december, 10.00 uur

Voorganger: dhr Cor Ofman

Open Hof Hillegom
Open Hof, Raadhuisstraat 3
Zondag 8 december, 10.30 uur
Spreker: Steven Parmentier

Evangelie Gemeente Hillegom

Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16
Zondag 8 december, 10.00 uur

Spreker: Arie-Jan Mulder

Parochie Heilige Willibrordus

St. Jozef en St. Martinuskerk, Hoofdstraat 29

Zondag 8 december, 09.30 uur

Celebrant: pastoor Franken
Koor: Hetty + Maria

Di 19.00 uur: Rozenkrans

Wo & vr 09.00 uur: Euch.viering

St. Agathakerk, Heereweg 277

Zondag 8 december, 10.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: kapelaan S. Kuik
Assistentie: diaken I. Osseweijer
Koor: Canticum Novum
Extra: kinderwoorddienst

Ma 19.30 uur: Euch.viering
Di, do & vr 09.00 uur: Euch.viering

H.H. Engelbewaarderskerk, Heereweg 457

Woensdag 4 december, 09.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: kapelaan S. Kuik

Zaterdag 7 december, 19.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: kapelaan S. Kuik
Koor: In Conspectu Angelorum
Extra: Koffie/thee

Samenwerkingsgemeente Lisse

Zondag 8 december

Kerk Veldhorststraat, 10.00 uur

Voorganger: ds. Nico Geertsema

Kerk Prinsessestraat, 19.00 uur

Voorganger: ds. E.B. Buitendijk

Evangelie Gemeente Lisse

De Poort, Jozef Israëlsstraat 11

Zondag 8 december, 10.00 uur

Spreker: Ton Heemskerk

Gereformeerde Gemeente Lisse

Salemkerk, Tulpenstraat 35

Zondag 8 december, 10 en 16 uur

Voorganger: ds. G.J.N. Moens

Gereformeerde Kerk

Klisterkerk, Heereweg 105
Zondag 8 december, 10.00 uur

Voorganger: ds. Th.B. Hop, Hillegom

Hervormde Gemeente Lisse

Grote Kerk, Heereweg 250

Zondag 8 december, 10.00 uur

Voorganger: ds. H.J. Franzen, Pijnacker

Pauluskerk, Ruishornlaan 33
Zondag 8 december, 10.00 uur

Voorganger: ds. H.J. Reinders, Driebergen

Kans maken op 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 8 december binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. De oplossing van week 48 was: kleurplaat. Winnaar is Marian van Trigt uit Hillegom. Gefeliciteerd! De redactie neemt contact met u op.