LisserNieuws - De Hillegommer

16 oktober 2018

LisserNieuws - De Hillegommer 16 oktober 2018


College Lisse bekent kleur

Foto: Esther Akerboom

Lisse n Wat het vorige college van burgemeester en wethouders er niet door kreeg, is het huidige college wel gelukt. Op Coming-Outdag 11 oktober werd de regenboogvlag gehesen, samen met een blanco vlag. Die laatste moet nog ingevuld gaan worden via een ontwerpwedstrijd.

Tekst & foto: Esther Akerboom

De regenboogvlag staat symbool voor het accepteren van liefdesrelaties in alle vormen die er zijn en het accepteren van ieders geslachtskenmerken. Maar de inclusieve samenleving, gesymboliseerd door de nu nog blanco vlag, gaat over veel meer. "Een inclusieve samenleving", zegt wethouder Jolanda Langeveld, "gaat ook om vele andere groepen waarbij gelijkwaardigheid, diversiteit, tolerantie en ruimte voor andersdenkenden belangrijk zijn."

Wat was er vorig jaar veel commentaar bij de inwoners van Lisse, toen Rianne van Dorst in haar tv-programma 'Geslacht' langsging bij het gemeentehuis van Lisse om te vragen of de regenboogvlag gehesen kon worden, en dit in overleg met de raad werd geweigerd. De vlag hing toen wel bij het Fioretti; de leerlingen vroegen zich af waarom het bij de gemeente niet kon. Maar de huidige collegeleden waren er juist trots op om de regenboogvlag te kunnen hijsen. Zij kiezen de komende jaren voor een nieuwe aanpak met daarbij de nieuwe vlag. Volgens de wethouders is het college gebouwd op de principes waar deze vlag voor staat.

Langeveld heeft de inclusieve samenleving in haar portefeuille en geeft aan dat de sleutel hiervan ligt in het in gesprek gaan met elkaar. "Onze oproep is elkaar te accepteren en mensen te waarderen om wie en wat ze zijn. Je moet elkaar kunnen bevragen zonder meteen te oordelen. Door met elkaar te praten kun je veel ruis wegnemen en zo tot oplossingen komen. Mijn ervaring is dat als je begrip hebt voor elkaars standpunten, je vaak nader tot elkaar komt."

Wethouder Jeanet van der Laan (Jeugd) gaat op Paarse Vrijdag (dit jaar op 14 december, red.) in gesprek met jongeren van het Fioretti College over hun solidariteit met homoseksuele, biseksuele, lesbische en transgenderjongeren. Van der Laan: "Wij zijn niet bang om gevoelige zaken aan de orde te stellen. Ik ben daar trots op. Want we moeten ze aan de orde stellen om ze in orde te maken."

Wethouder Kees van der Zwet (Economie) benadrukt het belang van in gesprek gaan met ondernemers. Als hij werkbezoeken aflegt, vraagt hij bedrijven om ook inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt de ruimte te geven en te kiezen voor een meer gelijkwaardige verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen. "Ik vind het belangrijk dat iedereen kan meedenken en dat we respect voor elkaar hebben. Iedereen doet er toe, ongeacht religie, geaardheid, geslacht of wat dan ook."

Meer info over de ontwerpwedstrijd is te vinden op www.lisse.nl.

Lisse krijg wellicht meer wijkagenten

LISSE n Het ziet er naar uit dat Lisse meer wijkagenten krijgt zonder dat dit van negatieve invloed is op het fte-bestand van de politie. Dit bleek vorige week woensdagavond bij de bespreking van het politiebeleidsplan in de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën.

Door Arie in 't Veld

Mevrouw Cobi van der Wiel van de VVD zei dat het beleidsplan vooruitloopt op het nog op te waarderen veiligheidsplan van Lisse. "En graag wil ik meer weten over de quick responder, waarmee verwarde personen naar elders gebracht worden; levert dit extra fte's op?"

Rob Veldhoven van Nieuw Lisse zei zich zorgen te maken over het invullen van het aantal wijkagenten.

Richard van der Wiel van de PvdA zei te hopen dat er drie wijkagenten zullen komen en blijven, en dat hij uitkijkt naar een 'digitale' wijkagent die zich met zaken als cybercrime bezighoudt. Tevens sprak hij zijn zorg uit over het onveiligheidsgevoel. Dat nam weliswaar af van 40 naar 35 procent, maar betreft toch altijd nog 7700 mensen.

Vervoersmodel

Burgemeester Lies Spruit ging op deze aspecten in. Ze zei dat men een aantal zaken niet meer zelf kan oppakken en dus met de partners moet doen. "We kijken ook hoe de opvang van verwarde personen in de regio beter geregeld kan worden. De quick responder is er overigens alleen vooral voor mensen met hartklachten en daar zorgt de brandweer voor. Wel is er een opvang in Leiden geregeld, maar de gemeenten samen moeten nog een vervoersmodel vinden. Goed nieuws in het plan is dat we uitbreiding van agenten krijgen, het slechte nieuws is dat het nog wel even zal duren in verband met de werving en de selectie."

Lees het gehele artikel op onze site: www.lissernieuws.nl.

Als het gaat over wat voor soort wijkagenten we willen hebben, kan ik me voorstellen dat dit ook betreft voor wat er op internet gebeurt. Verder blijft het onveiligheidsgevoel groot, iets waar we maar moeilijk grip op krijgen. In de begroting staat overigens dat Lisse extra BOA's wil inzetten. Maar daar moet ook de gemeenteraad goedkeuring aan geven."

Veldhoven merkte op dat de politie af wil van het vervoer van verwarde personen. "Is dat een taak voor de gemeente? Dan krijgen wij de rekening ervoor." De burgemeester zei daarover dat men wel wil dat er meer politie op straat blijft, maar nog uitgezocht moet worden hoe het zit met het financiële dilemma.

Politiechef John Oppelaar vertelde tijdens de vergadering over de formatie dat je fysieke agenten in de wijk hebt en hbo-geschoolde wijkagenten. In de Bollenstreek zijn zeven wijkagenten en een daarboven; dat wordt opgewaardeerd naar elf. Maar dit is niet direct geregeld. "De norm van één wijkagent op de 5.000 inwoners wordt vooralsnog in Lisse niet gehaald. Maar we komen er wel steeds dichter bij in de buurt. Als we daarvan drie wijkagenten maken, hebben we minder mensen om zaken aan te pakken. Dus we wachten op uitbreiding van de capaciteit. We kunnen niet alle ballen tegelijk in de lucht houden, maar in samenwerking met onder andere de gemeent zullen we oplossingen vinden."

HDV blikt terug en kijkt vooruit

FEESTWEEK - Het moest de mooiste kortebaan worden ooit, als eerbetoon aan bestuurslid Rob Slootbeek van de HDV Lisse & Omstreken die in juli dit jaar overleed.

Vier leden van de technische commissie blikken terug op die feestweek (zie pagina 9), maar kijken ook al even vooruit. "In 2022 bestaat onze HDV 150 jaar, een jubileum. Ook dat feest wordt heel bijzonder, want dan wordt het NK (Nederlands Kampioenschap) op de kortebaan in Lisse wordt gehouden. Het was Robs droom om deze kortebaan dan ook te winnen. Het is helaas anders gelopen, maar we gaan er met ons allen voor zorgen dat ook het jubileum in 2022 onvergetelijk wordt."

De vereniging is altijd op zoek naar vrijwilligers, want zonder hen is het organiseren van de feestweek gewoonweg niet mogelijk.

Auteur 'Sint Bavo' bij de bieb

LEZEN n Auteur Miek Smilde vertelt zondag 21 oktober om 13.30 uur in de bibliotheek in Lisse over haar boek 'Sint Bavo'. De entree is gratis.

Sint Bavo is een begrip in de Bollenstreek. Honderd jaar lang, tussen 1914 en 2014, werden hier verstandelijk beperkten en psychiatrische patiënten verpleegd. Opgericht door de Broeders van Liefde ontwikkelde Sint Bavo zich in de jaren zeventig tot een van de toonaangevende instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Totdat de werkelijkheid de idealen inhaalde en nieuwe ideeën om een andere organisatie vroegen. Sint Bavo werd geschiedenis. Miek Smilde schreef in opdracht van GGZ Rivierduinen het boek 'Sint Bavo – 100 jaar psychiatrie in Noordwijkerhout'. Hierin beschrijft ze via verhalen van patiënten, medewerkers en bestuurders de geschiedenis van een eeuw psychiatrie op de duingronden van Zuid-Holland.

Vrijwillige maatjes
gezocht

De eerste stap is vaak het moeilijkst'

Stichting Lisse Marketing draait goed

Boerenzoon Stefan op         kalender

column n dierenarts Lodewijk Kamps

Tony Whelan wint opnieuw bij Vrienden van Oud Hillegom

HILLEGOM n Voor de derde maal is een foto van Tony Whelan gekozen als winnende foto van een van de fotowedstrijden voor de Frans Out-galerij. Stichting Vrienden van Oud Hillegom organiseert deze fotowedstrijden voor de digitale fotogalerij als eerbetoon aan de eerste Vrienden-voorzitter en diens nalatenschap.

Door Jacoline van der Valk

De opdracht van de fotowedstrijd luidde "Vele wegen leiden door Hillegom" en Tony wist met zijn foto van de Veenenburgerlaan in het winterse landschap de meeste jurystemmen voor zich te winnen.

Foto: tony whelan

Uitvergrote en ingelijste afdruk

De prijs voor de winnende foto is een uitvergrote afdruk in een fraai lijst. Daarnaast wordt de foto toegevoegd aan de digitale Frans Out-galerij op de website van de Vrienden van Oud Hillegom (onder kopje Publicaties). Onlans overhandigden Vrienden-voorzitter Hans Lommerse en bestuursleden Gerard van der Post en Jacolien van der Valk de ingelijste foto aan Tony Whelan. Het was de eerste uitreiking in het onderkomen van de Vrienden in Kwekerij Veelzorg. De volgende uitreiking hopen de Vrienden in januari 2019 te doen, aan de winnaar van de nieuwe fotowedstrijd met de opdracht "De Hillegomse polders". Iedereen mag meedoen en inzenden kan tot 1 januari. De spelregels staan op de website van de stichting, www.vriendenvanoudhillegom.nl. De vrijwilligersorganisatie Stichting Vrienden van Oud Hillegom organiseert naast fotowedstrijden voor de Frans Out-galerij nog meer evenementen; kijk voor meer informatie hierover op bovenvermelde site. Langskomen op de nieuwe locatie kan natuurlijk ook. De Vrienden zijn aanwezig op de dinsdagen van 19.30 tot 21.30 op Kwekerij Veelzorg, Stationsweg 131. Ook elke eerste dinsdagmiddag van de maand tussen 13.30 en 16.00 uur is hier iemand aanwezig voor het verstrekken van informatie.

Cursus Positief leven! in Lisse

Lisse n In het kader van Welzijn op Recept start in Lisse (Nassau-straat 31b) op dinsdag 20 november de cursus Positief leven!

In plaats van te kijken naar wat er niet goed is, zijn er ook positieve manieren om naar jezelf te kijken: met begrip voor je eigen menselijkheid en imperfectie, met optimisme en aandacht voor je sterke kanten. In deze 5 bijeenkomsten maakt men op laagdrempelige wijze kennis met ontspannings- en mindfulnessoefeningen, leert men wat stress is, hoe het komt dat wij piekeren en hoe je je veerkracht kunt versterken. De cursus is op 20 en 27 november, 4, 11 en 18 november van 13.00 tot 14.30 uur. Voor deze cursus geldt een bijdrage van 7,50 euro. Aanmelden/info bij Welzijnskompas, M. Wassenaar, (0252) 757100 of m.wassenaar@welzijnskompas.nl


Autisme: regelgeving als je volwassen wordt

Wat moet je waar regelen als je kind met autisme 18 jaar wordt? | Foto: pr Foto: pixabay

Lisse n Wanneer mensen met autisme te maken hebben, komen ze vaak terecht in een wirwar van verschillende wet- en regelgeving: Wmo, Wlz, wettelijke vertegenwoordiging. Door de bomen is het bos niet meer te zien.

Wat betekenen al die afkortingen, waar is recht op en bij welk loket moeten mensen zijn? En hoe zit dit specifiek bij de overgang naar volwassenheid? Op donderdagavond 25 oktober wordt daarom een autismebijeenkomst gehouden over regelgeving bij de overgang naar volwassenheid.

Sociaal-juridisch dienstverlener van MEE, Narda van Zeijl en Laura Kluft, beleids-medewerker van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen vertellen deze avond over de overgang van Jeugdwet naar Wmo. De bijeenkomst is in de grote zaal van dienstencentrum Beukenhof, Eikenlaan 2 in Lisse. Het officiële gedeelte begint om 20.00 uur en eindigt rond 21.30 uur. Voorafgaand en na afloop van de lezing is er een informatiemarkt. Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden.

Wisselende thema's

In de vijf gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek worden roulerend bijeenkomsten georganiseerd. Iedere bijeenkomst heeft een apart thema. Deze avond wordt georganiseerd door WelzijnsKompas Lisse & Hillegom, de Nederlandse Vereniging voor Autisme, Stichting MEE en een groep ervaringsdeskundigen. Daarnaast zijn diverse organisaties vertegenwoordigd op de informatiemarkt.

Aanmelding

Iedereen die belangstelling heeft voor autisme is welkom op deze avond. Graag wel vooraf aanmelden. Dit kan via info@welzijnskompas.nl of via (0252) 757100. WelzijnsKompas is telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.30 uur.

Senioren aan de tablet in De Greef

Lisse n Het computertrefpunt in De Greef (Ruishornlaan 21) is uitgegroeid tot een waar computerontmoetingspunt voor senioren. Op alle dagen wordt individueel gewerkt in kleine groepjes onder begeleiding van enthousiaste vrijwilligers.

Het gebruik van een tablet wordt door senioren steeds vaker gezien als een gemakkelijk hulpmiddel. Het is een laagdrempelige manier om contact te houden met familie en vrienden. Senioren worden in toenemende mate afhankelijk van internet. Zij worden gedwongen door diverse overheidsinstanties, zorginstellingen, banken e.d. om hun zaakjes via de digitale snelweg te regelen. Een zekere mate van digitale basisvaardigheden is hierbij een vereiste. Daarom is het computertrefpunt zo belangrijk. Behalve dat er les wordt gegeven in het werken met de tablet is het ook mogelijk zich te bekwamen met gewone computers zoals kennismaken met Windows10 en digitale fotobewerkingen. Als geen ander weten de vrijwilligers dat de bediening van een tablet in het begin best moeilijk is. Daarom wordt speciaal op dinsdagmiddag daar aandacht aan besteed. Belangstellenden dienen zich wel van tevoren aan te melden, zodat men in de juiste groep terechtkomt. Contactpersoon: Ria Markus, 06-57493554 of 0252-429885. Zie ook: www.deparaplu-lisse.nl en Facebook.

200 jaar Koninkrijk der Nederlanden

Lisse n Bij de PCOB staat ons eigen koninkrijk donderdag 18 oktober op de agenda.

Dan komt de heer W. van der Spek uit Hilversum geïnteresseerden met een beeldpresentatie bijpraten en van alles laten zien over ons vorstenhuis sinds 1813. Hij neemt zijn publiek mee vanuit het verleden naar het heden en vertelt over de specifieke moeiten en zorgen, maar ook over de mooie momenten die onze vorsten hebben meegemaakt. Nieuwsgierig? Deze bijeenkomst wordt, zoals gewoonlijk, gehouden in Rustoord, in zaal 'Het Bollenveld', nabij het restaurant. De aanvang is om 15.00 uur, zaal open vanaf 14.30 uur. De toegang is gratis en ook niet-leden zijn welkom. Voor de koffie wordt 1 euro berekend.

Maand van de Geschiedenis

Lisse n Het is de Maand van de Geschiedenis. Daarom geeft Jan Brokken op donderdag 25 oktober om 19.30 uur een lezing in de Bibliotheek in Lisse.

Jan Brokken schreef het meeslepende boek 'De rechtvaardigen', over consul Jan Zwartendijk die in WOII duizenden Poolse Joden wist te redden. Deze avond vertelt hij over dit boek. Deze lezing is georganiseerd door de Bibliotheek Bollenstreek en Grimbergen Boeken. Kaarten zijn te koop via bibliotheekbollenstreek.nl en bij Grimbergen Boeken en kosten 12,50 euro per stuk.

'We gaan voor elkaar door het vuur'

De kortebaan is het hoogtepunt van de feestweek in Lisse. De TC kijkt terug op een geweldige dag. | Foto: pr Foto: pr

Lisse n Met het overlijden van Rob Slootbeek in juli van dit jaar verloor de Harddraverijvereniging Lisse & omstreken haar drijvende kracht achter de kortebaandraverij. Als eerbetoon besloot de vereniging dit jaar alles op alles te zetten om er de mooiste feestweek ooit van te maken. En dat is met vereende krachten gelukt.

Door Ruth Eppink

Een deel van de 14 koppen tellende technische commissie van de HDV is bijeen in het huis van oud-bestuurslid Rob Beelen om met LisserNieuws terug te blikken op de geslaagde feestweek. Tom Stadman, Barry van Ruiten, Anne van Stam-Beelen en Mark van Noort geven aan dat er enorm veel werk is verzet om dat voor elkaar te krijgen. "Ik denk dat veel mensen daar geen idee van hebben", vertelt Mark. "De HDV kent diverse commissies die elk verantwoordelijk zijn voor een bepaald onderdeel van de feestweek. Voor de technische commissie zijn dat het vuurwerk en de kortebaan. Daarnaast zijn we faciliterend bij andere activiteiten, zoals Lisse Draaft Door en de kermis. We stellen onderling coördinatoren aan, zodat de andere commissies weten bij wie ze moeten zijn als ze een vraag hebben."

Het kost de leden van de TC heel wat vakantiedagen om alles rond de feestweek te regelen, maar dat doen ze met passie. "Het is voor ons ontspanning, al ben je aan het eind echt moe. Het zijn lange dagen en de TC is op zoveel plaatsen in de weer", zegt Barry. Denk aan het plaatsen en weer weghalen van de 3 kilometer aan hekwerk (bijna 1000 hekken in totaal), het regelen van toiletten en overleg met gemeente en hulpdiensten, borden plaatsen en weer verwijderen, schoonmaken van de Haven en het plein voor het gemeentehuis. "Daar zijn heel veel vrijwilligers voor nodig", zegt Anne, "en dat is ieder jaar weer een zoektocht." De commissieleden doen dan ook vaak een beroep op familie en vrienden. "Zo komen we uiteindelijk toch aan de benodigde extra handen", zegt Mark.

Het meeste werk zit in de afsluitende donderdag met de kortebaandraverij, wanneer er een kleine vijfduizend bezoekers op de been zijn. "Daarvoor hebben we een goed veiligheidsplan", geeft Tom aan. Zo wordt tegenwoordig uit voorzorg geen glaswerk meer toegestaan op het afgesloten terrein. En om het verkeer die dag in goede banen te leiden hebben ze allemaal het certificaat voor verkeersregelaar behaald.

Als de groep terugdenkt aan de minuut stilte voor Rob Slootbeek, die gevolgd werd door een daverend applaus, is de emotie weer voelbaar. "Dat moment voorafgaand aan de kortebaan was echt indrukwekkend. Duizenden mensen waren stil, zelfs de kermis", zegt Mark dan. Tom noemt nog een bijzonder moment van die bewuste donderdag. "We hadden een ernstig zieke vrouw te gast via Stichting Ambulance Wens. Zij wilde nog graag één keer een kortebaan meemaken en een paard aaien. Ze is er een aantal uren bij geweest en heeft alles vanaf een brancard goed kunnen zien. Daar hebben we graag aan meegewerkt. Het kenmerkt onze vereniging. Van jong tot oud gaan we voor elkaar door het vuur en iedereen is er van A tot Z bij betrokken."

Kandidaten vrijwilliger- en jeugdprijs

LISSE n Net als elders worden veel activiteiten in Lisse gedragen door de inzet van vrijwilligers. Zij zorgen voor een leefbare samenleving.? De gemeente wil hen in het zonnetje zetten en andere mensen stimuleren ook vrijwilliger te worden.

Door Arie in 't Veld

Daarom vraagt de gemeente kandidaten aan te melden voor de vrijwilligersprijs (zowel individuen als groepen) en de jeugdprijs. Die worden elk jaar uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie. De vrijwilligersprijs is een symbolisch eerbetoon aan inwoners die iets doen voor een ander zonder daar geld of een andere beloning voor te vragen. Dit eerbetoon bestaat uit een penning van Frans en Truus van der Veld, aangevuld met een geldprijs van 50 euro voor een individu en 200 euro voor een groep.

Met de jeugdprijs wordt benadrukt hoe zeer de gemeente jonge vrijwilligers (tot en met 22 jaar) waardeert, die zich onderscheiden door een individuele prestatie of initiatief voor de gemeente. Immers, 'wie de jeugd heeft, heeft de toekomst'. De onderscheiding bestaat uit een bedrag van 100 euro die de winnaar besteedt aan zijn/haar eigen organisatie en daarnaast uit een geldprijs van 50 euro als blijk van waardering voor de jongere zelf.

Aanmelden

Iedereen kan zijn favoriete vrijwilliger aanmelden voor een van deze prijzen bij de gemeente, via www.lisse.nl. Of haal een voordrachtformulier bij de receptie van het gemeentehuis. Geef het ingevulde formulier af bij de informatiebalie van het gemeentehuis of stuur het naar Gemeente Lisse Sociaal Domein, ?t.a.v. Beleidsondersteuning, Postbus 200, 2160 AE Lisse. Of scan het in en mail het vervolgens naar beleidsondersteuningsociaaldomein@hltsamen.nl.

Geldinzameling voor Eefje Muller

goeddoel n Hillegom staat zaterdag 20 en zondag 21 oktober in het teken van "Hillegom samen voor Eefje". Bij Café Murphy's Law vindt op zaterdag 20 oktober een Benefiet plaats met optredens van zangeres, zangeressen en een viertal bands. Dit Benefiet begint om 14.00 uur.

Om dezelfde tijd begint bij SportPlaza spinning onder leiding van Wander schaap. Deze spinning duurt tot 17.00 uur. Rolf Tangel heeft toegezegd om samen met zijn maatje Peter Visser het eerste uur om 14.00 uur op de fiets te stappen. Van 16.00 tot 17.00 uur zal burgemeester Arie van Erk een uur spinnen voor Eefje. Ook de burgervader vindt het belangrijk dat er in Hillegom zoveel voor Eefje wordt gedaan. Tijdens het benefiet zijn er optredens van Leo Kleijn, Rob van Dam, Traveling Rock & Roll circus, Ukelol (Ukelele groep), The Albert Mooneys, Xcusa, zangeres Bertha, Dave van Schie, Christa Kerdijk, Superfly en dj's Jeffrey Reeb, DJane Feline en Ramond Tjoelker. Presentator is Michel van Rijswijk. Kosten voor het middagprogramma bedraagt 5 euro en voor het avondprogramma 10 euro. De volgende dag is er vanaf 14.00 uur een veiling bij Café Murphy's Law waar unieke veilingstukken worden geveild. Ook is er een grote loterij. Voor de veiling en de loterij zijn items beschikbaar gesteld door tientallen winkeliers. De 30 jarige Eefje Muller uit Hillegom kreeg ongeveer twee jaar geleden voor het eerst de diagnose baarmoederhalskanker. Ze werd geopereerd en tien maanden na deze operatie blijkt de kanker te zijn uitgezaaid naar het buikvlies. In januari heeft ze de laatste chemokuur gehad en is uitbehandeld in Nederland. Maar Eefje heeft nog wel een kans: immuuntherapie in de IOZK kliniek in Keulen. Dit kan haar leven redden, maar de zorgverzekering betaalt hier niet aan mee.De kosten voor spinning bedragen 10 euro per fiets per uur. Er kunnen 30 personen per uur deelnemen. De kosten voor de kaarten voor het benefiet bedragen 5 euro voor het middagprogramma en 10 euro voor het avondprogramma. Opgeven voor spinning en het beschikbaar stellen voor items voor veiling of loterij: acornelissen@snelnet.net. De volledige opbrengst is voor Eefje.

Luxe probleem: Chapeau of petje af?

Voor wie het nog niet wist: Hillegom behoort tot de rijkste gemeenten van Nederland. Structurele inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht, geen begrotingstekort en ook nog eens een reserve van 40 miljoen euro op de bank. Hillegommers: u bent rijker dan u dacht! Verdeeld over ruim 20.000 inwoners is de reserve van 40 miljoen al 2000 euro per inwoner. Voor een gezin met drie kinderen is dat 10.000 euro.

Teveel betaald?        Zegt u het maar!

U vraagt zich af hoe dat geld op die bankrekening terecht is gekomen? Heel simpel, dat heeft u de afgelopen tientallen jaren zelf gespaard. Op de bankrekening van uw energiebedrijf waardoor aandelen en overreserves zijn ontstaan. Die zijn teruggegeven aan de gemeente toen overal energiebedrijven de markt op gingen en niet langer nutsbedrijven zijn gebleven. Dus jarenlang te veel energiekosten betaald? Zegt u het maar.

Hoe dan ook, energiebedrijven hebben een aardig bedrag achtergelaten voor gemeenten. Daar komt bij dat het gemeentebestuur in Hillegom zuinig is omgegaan met de ontvangen lokale belastingen en heffingen. De strakke hand van wethouder financiën Anne de Jong, die al langer dan één bestuurlijke periode van 4 jaar de gemeentefinanciën beheert, heeft discipline en continuïteit in het begrotingsbeleid van Hillegom gebracht. Zodoende heeft de gemeente zelf ook kunnen sparen. Dat alles heeft ertoe geleid dat er een reserve van 40 miljoen euro is waarmee niet-structurele uitgaven voor activiteiten en projecten kunnen worden gefinancierd. De reserve was overigens aanvankelijk zelfs 50 miljoen maar op 10 miljoen daarvan lag al een reservering. Tot zover de inkomsten en de riante reservepositie van Hillegom.

Wat de uitgaven betreft heeft het Hillegoms college vorige week haar eerste programmabegroting 2019 en meerjarenbegroting 2018 - 2022 gepresenteerd. Daarin laat het college zien op welke prioriteiten zij willen doorpakken: 'Lokaal gezondheidsbeleid en positieve gezondheid, sociale samenhang en participatie; meer groen en kunst in de wijken en openbare ruimte; meer en sneller bouwen voor ouderen, starters en jonge gezinnen; een breed actieprogramma om duurzaamheid te stimuleren'. Dat alles zonder lokale belastingen te verhogen.

Daarmee hebben BBH en CDA hun verkiezingsbeloften, opgenomen in het Coalitieakkoord 'Samen meer bereiken' nu ook financieel vertaald in de programmabegroting 2019. Ik heb de programmabegroting 2019 en het Coalitieakkoord eens naast elkaar gelegd en kritisch gekeken of er gedaan wordt wat er beloofd is.

En wat blijkt: natuurlijk, (nog) niet alles, maar veel van wat beloofd is, is vertaald in programma's en acties en zijn daadwerkelijk financieel gedekt in de programmabegroting 2019.

Chapeau!

nieuws/column

n Ouders in de schoolbanken op de Toermalijn

Hillegom n Op vrijeschool de Toermalijn startte vorige week het zogenaamde ouder-college. Ouders en grootouders waren uitgenodigd voor een leerzame avond. Het thema was: jaarfeesten.

Het afgelopen jaar zat het team op de Toermalijn niet stil. De school is in juni 2018 door de inspectie van het onderwijs bezocht en deze was zeer te spreken over de ontwikkeling die de school doormaakte. Het schooljaar heeft een duidelijk ritme op de vrijeschool. Aandacht voor seizoenen, respect voor de natuur en in verbondenheid feest vieren, zijn dan ook belangrijke thema's. Over de jaarfeesten werden de ouders geïnformeerd op dit eerste ouder-college. Directeur Jacoline Wiskerke sprak over de oorsprong en de functies van de jaarfeesten. Daarna was er ruimte voor een verdiepend gesprek en voor een kunstzinnige opdracht. Ouders gingen met bijenwas aan de slag en maakten prachtige figuren, passend bij de jaarfeesten. De avond werd afgesloten met een Sint Maartenslied, begeleid door één van de ouders.

In de toekomst organiseert de school meer ouder-colleges. De eerstvolgende is op 14 januari 2019. Het onderwerp is dan: ontwikkelingsfasen van een kind binnen het antroposofisch gedachtengoed. Het ouder-college is een krachtige manier om de brug te slaan tussen het leven thuis en op school. Interesse? Vraag een folder aan via de mail: info@de-toermalijn.nl, of maak een afspraak voor een kennismaking via hetzelfde mailadres.

Foto: pr

Lisse n Boerenzoon Stefan Duineveld is te bewonderen op de eerste Boeren Kalender en wel bij de maand augustus 2019. Stefan: "Als boerenzoon weet ik maar al te goed welke vooroordelen er over boeren bestaan. Door middel van mijn deelname wil ik graag wat tegengas bieden en benadrukken dat boeren wel degelijk een hart hebben voor hun dieren. Daarnaast is zo'n foto op De Boeren Kalender ook gewoon een leuk aandenken voor later." De Boerinnen Kalender bestaat al een paar jaar, en toen Stefan vorig jaar de oproep voor de allereerste Boeren Kalender hoorde, besloot hij zich direct aan te melden. Hij streed uiteindelijk met 24 mannen om een plek op de kalender.

Foto: pr

Lisse n Lemon Hil, de winkel met tweedehands merkkleding aan de Heereweg 199, hield eind augustus de Dolle 5 Euro Dagen. De opbrengst van 825 euro is overhandigd aan jongerenorganisatie The Gate in Lisse. The Gate Lisse biedt jongeren een huiskamer, een veilige plek waar ze kunnen ontspannen en elkaar kunnen ontmoeten, waar ze zich gewaardeerd en gehoord voelen. The Gate Lisse kwam met een grote groep jongeren de opbrengst in ontvangst nemen: "Onwijs bedankt! Hier kunnen we veel mooie activiteiten van organiseren." Naast Lemon Hill heeft ook Woonbasis een mooie donatie gedaan. Organisator / eigenaresse Jolijn Koopmans van Lemon Hill vertelt: "De hoge opbrengst is te danken aan alle klanten die zijn komen winkelen. En dankzij onze inbrengers die hun kleding schonken aan het goede doel, konden wij weer De Dolle 5 Euro Dagen houden. Volgend jaar weer!"

Jonny Lane Sixties Coverband

Foto: pr

Lisse n Jonny Lane neemt toeschouwers op zaterdag 10 november mee terug naar de sixties in De Greef - Ruishornlaan 21. Jonny Lane is een echte jaren 60-band: twee gitaristen een basgitaar en een drummer. Geen elektronica, computers of andere techno, nee, gewoon puur natuur. Met aanstekelijk gevoel voor humor beleeft de toeschouwer een avond als toen, vaak met muziek die veel romantische herinneringen oproept. De band is aantrekkelijk voor een ouderwets avondje swingen en slijpen. Tickets in de voorverkoop via www.FloralisLisse.nl of aan de kassa van Floralis: 12,50 euro. Voor aanvang bij De Greef zijn de tickets 15,00 euro.

Foto: pr

Lisse n Bewoners van Het Havengebouw hebben woensdag 10 oktober met een feestelijke bijeenkomst de opening van het pand gevierd. De muzikale bijdrage was van zeemanskoor 'De Torren'.

In het gebouw aan de Ringvaart zijn veel oud-bewoners van de Van Speykstraat gehuisvest. Wethouder Jolanda Langeveld - zelf oud-bewoner van die straat - zei ook blij te zijn dat zoveel bewoners in deze buurt zijn gebleven. Met Het Havengebouw geeft woonstichting Stek invulling aan haar ambitie om meer betaalbare woningen beschikbaar te hebben voor huurders met een smalle beurs.

week in beeld

Heren 1 Hisalis wint uit tegen Nieuwegein

De wedstrijd tegen Nieuwegein werd door Hisalis gewonnen met 2-4. | Foto: Auke Hoekstra Foto: Auke Hoekstra

HOCKEY n Met zo'n 24 graden was het bijna te warm voor een hockeywedstrijd midden oktober, maar het publiek kon het heerlijke weer in Nieuwegein wel waarderen.

Door Caroline van den Bosch

Na enkele minuten kreeg Hisalis een strafcorner mee door een goede actie van Joaquim Kesseler. Strafcornerspecialist Boudewijn Broersen scoorde met een harde bal op de plank de 0-1, wat het team direct vertrouwen gaf. Kort daarna ontsnapte Hisalis aan een een strafbal na obstructie van verdediger Andi Lehmann jegens de doorgebroken spits van Nieuwegein, maar de lichtere strafcorner tegen gaf geen problemen voor keeper Pim Vreeken. Het spel kwam daarna meer in evenwicht. Nieuwegein kwam op 1-1 na een strafcorner. Kort daarna werd er blijkbaar voor een strafcorner gefloten tegen de keeper van de thuisploeg die aanvaller Hidde Kuiper onreglementair afstopte. Kuiper had liggend de bal met een listig backhandje nog het doel in getikt, maar na arbitrair overleg werd een strafcorner gegeven. Die ging er niet in, maar de volgende werd wel op prachtige wijze verzilverd door Sven Cozijn: zijn hoge sleep verdween via onderkant lat onhoudbaar in het net: 1-2.

Na rust kreeg Hisalis de overhand. Cozijn herhaalde zijn kunstje en scoorde nu met een loeiharde sleep in de kruising. Na de 1-3 werd Hisalis iets slordiger en liet een aanvaller van Nieuwegein te veel vrij nadat de scheidsrechter liet doorspelen op voordeel. De 2-3 stand was nog niet zeker genoeg met nog 10 minuten te spelen. Kort voor tijd speelde Thijs Legel zich knap vrij van zijn tegenstander en legde de bal bij Broersen. Die speelde direct strak op de inkomende Koen Wubbe die beheerst hard de bal in één beweging kon doortikken en zo de 2-4 op het scorebord zette. Dat gaf Hisalis niet meer weg en zo kon de ploeg tevreden naar Lisse terug.

Meer verslagen op lissernieuws.nl.

'Voedselbank zou plek in beleid moeten hebben'

LISSE n Voedselbank Lisse zou in het accommodatie- en/of armoedebeleid moeten worden opgenomen, vindt Guus Mesman (PvdA). Hij zei dit tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën vorige week woensdag.

Door Arie in 't Veld

Eerder maakte wethouder Jeanet van der Laan bekend dat het leveren van een onderkomen voor de voedselbank in eerste instantie geen gemeentelijke taak is, omdat het niet is opgenomen in het accommodatie- of armoedebeleid. "Maar we vinden het van belang dat de voedselbank huisvesting krijgt en zijn in overleg om dat voor de komende twee jaar in de voormalige Rembrandtschool te regelen."

Rob Veldhoven van Nieuw Lisse constateerde dat het college snel heeft gehandeld op dit nijpende probleem, maar was tegelijkertijd van mening dat de voedselbank die twee jaar moet gebruiken om zélf definitieve ruimte te vinden. Guus Mesman meldde nog: "Ik hoor andere fracties hardop denken dat de stichting er rekening mee moeten houden dat dit slechts voor twee jaar is. En dat het invoegen in dat beleid er niet in zit." Van der Laan onderschreef dit. Ze gaf aan dat er inderdaad geen beleid is op dit gebied en het aan de politiek is om daarover een besluit te nemen.

sport/nieuws

Vlag en vaandels bij Vrienden van Oud Hillegom

Hangkouserieën  77. | Vormgeving: Jan Zeilemaker, SVvOH.

Een processie, aangevoerd door de vaandeldrager. Het is vrijwel onbekend beeld in Hillegom. Een processie is een godsdienstige plechtigheid waarbij gelovigen openbaar hun geloofsritueel belijden; de eerste processies dateren uit de 6e eeuw. In het vrije Nederland was er een processieverbod van kracht sinds 1948 – in de praktijk voornamelijk boven de grote rivieren – dat pas in 1983 werd opgeheven. Het is dus niet vreemd dat weinigen in ons dorp zich processies zullen herinneren.

De vaandels die bij processies werden gelopen waren kostbare attributen. Maar niet alleen bij godsdienstige plechtigheden werden vaandels gedragen. Ook in de twintigste eeuw werden bij openbare gelegenheden van verenigde optredens de vaandels trots opgestoken om aan te geven wat de identiteit van de groep in kwestie was. Zo zijn er vaandels van allerlei verenigingen, zoals toneelvereniging Kunst na Arbeid en muziekvereniging Crescendo.

Een half jaar geleden kon u op deze plaats in de column "Vakbondswerk, mensenwerk" lezen over deze vaandels en over het boek waaraan Veronica Handgraaf op dat moment werkte. Dat boek is nu af en wordt deze week gepresenteerd. Vrijwilliger Jan Zeilemaker van Stichting Vrienden van Oud Hillegom zorgde voor de vormgeving ervan. In het boek worden veel vaandels die in het bezit zijn van de Vrienden, getoond. De verhuizing van de Vrienden was een goede aanleiding voor Harry Prins om de vaandels af te stoffen en eens mooi te fotograferen. Dat leidde weer tot een kleurrijk artikel in 'Hangkouserieën' nummer 77, het donateurstijdschrift van de Vrienden dat deze week verschijnt.

Vanzelfsprekend besteedt de nieuwe 'Hangkouserieën' ook aandacht aan bedreigd lokaal erfgoed. Stichting Vrienden van Oud Hillegom is immers in 1990 opgericht met als doel het inzetten voor het behoud, herstel en de verbetering van het landschap, de woonomgeving en de monumenten en beeldbepalende panden in en om Hillegom. Ook wil zij besef bevorderen dat iedere Hillegommer hiervoor medeverantwoordelijk is.

Het artikel van Wilbert Koops en Marca Bultink over villa Casa Cara, later Santwyck genoemd, zal Hillegomse erfgoedminnaars dan ook aanspreken. Ook plaatsen we het eerste deel van de mooie nieuwe serie door Piet Maat, over Hillegomse winkel- en bedrijfsorders op oude briefkaarten. Het doet u vast weemoedig terugdenken aan de tijd voordat we door berichten per e-mail en telefoon zouden worden voortgestuwd. Alphons Maas schreef een artikel over de zoektocht naar de eigenaresse van een Hillegoms poëziealbum van 75 jaar oud. Marca Bultink staat stil bij een bloemistwerkliedenstaking, dit jaar precies 100 jaar geleden en er is veel VriendenNieuws, waaronder de coverstory over de succesvolle open dag van de Vrienden op Kwekerij Veelzorg waarop we trots ons nieuwe honk presenteerden. Tijdens deze open dag hees onze voorzitter Hans Lommerse de Vrienden-vlag in top. Weliswaar geen processie, maar toch een memorabel moment voor onze stichting. Wij wensen u veel lees- en kijkplezier met 'Hangkouserieën' 77: deze week door onze bezorgers bij donateurs in Hillegom bezorgd en via de post daarbuiten.

De digitale versie van deze column is terug te vinden op: www.vriendenvanoudhillegom.nl onder Publicaties, Sporen van vroeger, en op www.dehillegommer.nl.

Stichting Lisse Marketing draait goed

LISSE n Stichting Lisse Marketing draait lekker. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2017 dat aan de gemeente is gepresenteerd, met onder andere de constatering dat Lisse jaarlijks vele miljoenen bezoekers ontvangt.

Door Arie in 't Veld

Stichting Lisse Marketing (SLM) is opgericht in 2011 met als doel Lisse te promoten bij inwoners, bezoekers en bedrijven. SLM bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur met vertegenwoordigers vanuit Dorpshart Lisse (voorheen Koopcentrum Lisse), Horeca Lisse, Businessclub Lisse, Cultuur, VVV en Agrarisch. Onder het bestuur van SLM vallen drie medewerkers: VVV-medewerkster Brigitte Zoet, centrummanager Eva Rusman en VVV/Dorpshart-medewerkster Hella Radic- Hoogzand. Naast het vaste personeel zet SLM ook vrijwilligers in.

VVV en museum

In 2015 heeft de stichting ervoor gekozen de locatie van de VVV te verplaatsen naar en te integreren met de balie van Museum De Zwarte Tulp. Hierdoor werd het mogelijk om de openingstijden te verruimen en de gasten van Lisse te ontvangen in een representatieve en historische omgeving. Vanaf 2017 is VVV Lisse het gehele jaar geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur (met uitzondering van feestdagen). De samenwerking met De Zwarte Tulp leverde voor zowel het museum als de VVV nieuwe kansen op. De balie van de VVV en Museum De Zwarte Tulp wordt altijd bemand door twee personen. Tijdens evenementen wordt zo veel mogelijk samengewerkt met lokale verenigingen en vrijwilligersorganisaties, zoals EHBO Vereniging Lisse, vrijwilligers van de hulpdiensten en nog vele anderen.

De rapportage van de SLM is zeer uitgebreid. De organisatie stelt dat er sinds 2011 veel is veranderd en dat de SLM niet stil heeft gezeten. Digitale promotie blijkt tegenwoordig een belangrijk middel voor de stichting. De websites worden dagelijks bijgehouden. Het totale aantal unieke bezoekers van alle websites tezamen laat een aanzienlijke stijging zien. Ook zijn tot nu toe alle eigen doelen met betrekking tot het aantal unieke bezoekers behaald.

Mooiste voortuin

Het jaarverslag stelt dat Lissers trots zijn op Lisse en dat ook uitdragen. Tijdens het seizoen zijn ze tolerant tegenover de bezoekers en accepteren ze dat Keukenhof beperkingen voor hen meebrengt. Om te stimuleren dat inwoners trots zijn op Lisse en dit ook tonen, is jarenlang de Mooiste Voortuin-verkiezing georganiseerd. Bewoners konden in het najaar bollen ophalen en planten, zodat Lisse nog kleurrijker op de kaart zou staan in het voorjaar. Veel bewoners haalden wel de bollen op, maar slechts weinigen deden mee aan de verkiezing. Daarom is men gestopt met de actie; de stichting zoekt nog naar een alternatief.

Met het merk Dorpshart heeft het centrumgebied een duidelijke positionering gekregen. Er wordt ingezet op een regionale functie voor het winkelgebied, waarmee bezoekers getrokken worden uit de gehele regio. Er is een website ontwikkeld met een bijbehorende Facebookpagina en de evenementen zijn in de afgelopen twee jaar omgezet van lokale naar regionale evenementen, waaronder een aantal 'nieuwe'. De Tulpenpluktuin, Kinderrommelmarkt, 112-dag en het Pietenatelier zijn hier voorbeelden van. Zij hebben aantrekkingskracht op bezoekers van de Bollenstreek en verder.

SLM heeft twee vaste bronnen van inkomsten, te weten de betalingen van de gemeente vanuit de prestatieovereenkomst (over 2017 groot 83.312 euro) en een bijdrage uit het Ondernemersfonds Lisse (in beginsel 20.000 euro). Daarnaast worden de kosten van enkele grotere evenementen door SLM betaald en vervolgens gebundeld gefactureerd aan de ondernemersvereniging, dan wel het Ondernemersfonds. Met VVV Kleurrijk Lisse wordt voornamelijk gekeken naar de toekomst. Uitbouwen van de bestaande middelen, zoals de Dorpshart Lisse-website hebben grote prioriteit. Social media worden verder geoptimaliseerd en uitgebouwd met als doel te groeien richting de 10.000 volgers op Facebook.

Hartekampgroep viert lustrum

Carla Kohler met Patricia. | Foto: Annemiek Cornelissen

HILLEGOM n De locatie van de Hartekampgroep aan de Olympiaweg bestaat deze maand vijf jaar en dat vond de organisatie reden voor een feestje. Vrijdag 12 oktober waren voor zowel cliënten van de dagbesteding als de woongroep diverse activiteiten georganiseerd. Zoals een rondje rijden met een paardentram, poffertjes eten en een optreden van de zanger Lars van der Meij. Ook werd er een groepsfoto onthuld in de hal van het gebouw aan de Olympiaweg.

Door Annemiek Cornelissen

Op de locatie zijn vier woongroepen en drie dagbestedingsgroepen. Volgens Carla Kohler, medior begeleider wonen, is bewust gekozen voor drie dagbestedingsgroepen om de cliënten ook de kans te geven activiteiten buiten te gaan doen.

"Doordat we nu drie iets grotere groepen hebben, is er iemand die een flexdienst heeft.

Die kan met cliënten buiten leuke dingen doen, zoals wandelen en fietsen en invallen waar nodig is. Het is heel belangrijk voor onze cliënten dat zij naar buiten kunnen, vooral op het sociale vlak, waardoor zij andere mensen kunnen zien".

Volgens Kohler komen de meeste mensen die op deze locatie wonen van de Hartekamp zelf. "Daar konden ze altijd zelfstandig op het terrein lopen. Dat kan hier niet vanwege de verkeersveiligheid. Dat betekende wel dat zij een stap terug moesten doen. Dat proberen we op te vangen door vrijwilligers, die met de cliënten naar buiten gaan".

Borrelen met haring en kibbeling

Vrijwilligers die actief zijn, zijn onder andere van de St. Jozef en Martinusparochie.

"Zij lopen onder andere met onze cliënten de avondvierdaagse of gaan naar de kermis. We zijn heel blij met deze vrijwilligers, maar willen er graag nog veel meer hebben. Voor veel mensen is de drempel te groot om zich aan te melden, maar dat hoeft het echt niet te zijn. Geïnteresseerden kunnen altijd een kijkje komen nemen." De onthulling van de groepsfoto was een groot feest. Deze werd gedaan door cliënten Patricia de Boon en Marcel Uitenboogaard. Na de onthulling werden er bloemcorsages met hartjes gemaakt, die ze mochten dragen.

Ingelast rustpuntje voor de bewoners

Tussen de middag werden er poffertjes gegeten, die buiten in de tuin werden gebakken door twee collega's van Kohler. Hierna werden er diverse ritjes met de paardentram gemaakt van Manege De Vosse uit Haarlem. Dat vonden de cliënten prachtig. Ze genoten met volle teugen. Vervolgens werd er geborreld met haring, kibbeling en andere hapjes, kwam Lars van der Meij zingen en werd de middag op de diverse woongroepen afgesloten met iets lekkers te eten dat werd besteld bij onder andere de chinees. "Dat rustpuntje hebben we speciaal gecreëerd, want het is voor velen ene drukke dat geweest".

nieuws/historie

Sportieve pret in de herstvakantie

Foto: pr

LISSE n In de herfstvakantie is er weer van alles te doen in sportcentrum De Waterkanten. Zo is het zwembad geopend voor het vrij zwemmen, kun je weer springen en spelen in de sporthal en kun je griezelen tijdens de Halloweendisco. En als afsluiting staat de Wintertijd Challenge op het programma.

In de herfstvakantie is het zwembad op doordeweekse dagen extra geopend voor het vrij zwemmen. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is het zwembad geopend van 12.00 tot 15.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 16.30 uur. Speciaal voor kinderen t/m 15 jaar is er dan ook een entreekaartje te koop inclusief een klein patatje, waterijsje en limonade. En vanaf 13.00 uur is het wedstrijdbad geopend en ligt onze 12-meter lange stormbaan in het water.

Op maandag 22 oktober en dinsdag 23 oktober kun je komen 'Springen, Spelen & Klimmen' in de sporthal. Er zijn springkussen, stormbanen en een klimmuur. Online boek je een kaartje met korting. De luchtkussens zijn opgeblazen van 11.00 tot 16.00 uur.

Op donderdag 25 oktober organiseren BroSports en Sportfondsen Lisse de Herfst Games. De hele dag staat in het teken van sport, spelletjes en bewegen met heel veel plezier, ook in het water. Uiteraard zijn er gezonde tussendoortjes en een lunch. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.brosports.nl/events

Vrijdag 26 oktober is er 'Spookzwemmen' met monsters en spoken. Het discozwemmen begint om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur en is voor iedereen t/m 14 jaar, die minimaal in het bezit is van een A-diploma. Nieuw dit jaar is de gratis spooktocht in de gymzaal (18.30 – 19.30 uur).

De herfstvakantie wordt op spectaculaire wijze afgesloten op zaterdag 27 oktober met de vierde editie van de Wintertijd Challenge. De medewerkers van Sportfondsen Lisse zetten zich belangeloos in om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kinderen met een spierziekte. Voor alle activiteiten geldt, kijk voor meer informatie op de website sportfondsenlisse.nl of bel met de receptie via 0252-414488.


Behoefte aan sociaal contact blijft onverminderd groot

REGIO n Er zijn in Hillegom en Lisse mensen die om verschillende redenen niet veel sociale contacten hebben. Omdat ze niet mobiel zijn en daardoor aan huis gebonden, omdat familie ver weg woont, vrienden zijn weggevallen of omdat het best lastig is nieuwe vriendschappen te sluiten. Voor hen zoekt WelzijnsKompas vrijwillige 'maatjes'.

Eenzaamheid is vaak een stil verdriet, mensen lopen er niet mee te koop. Toch kan het iedereen overkomen. Aan de buitenkant is niet zichtbaar hoe iemand zich van binnen voelt. De stap naar buiten, het weer aangaan van contacten is vaak moeilijk. Terwijl men wel graag andere mensen wil ontmoeten en behoefte heeft aan gezelligheid. Een vrijwillig maatje kan een mooie opstap zijn naar contact om eenzaamheid te verminderen.

Positieve instelling

WelzijnsKompas is daarom op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om bij iemand langs te gaan voor een praatje, een spelletje, of om samen te wandelen met of zonder rolstoel. Empathisch vermogen, goed kunnen luisteren en een positieve instelling hebben zijn belangrijke kwaliteiten voor een vrijwillig maatje.

Daarnaast zijn er mensen die graag hun sociale contacten willen uitbreiden. Wat is er prettiger dan een vriendschappelijk contact, iemand die je af en toe kunt bellen, opzoeken of mee naar de film kunt gaan? Vrijwillige coaches bieden een steuntje in de rug en helpen bij het uitbreiden van sociale contacten.

Meer info

Voor meer informatie over dit mooie vrijwilligerswerk of het uitbreiden van sociale contacten, kan men bellen met Marian Zirkzee van WelzijnsKompas. Maandag t/m vrijdag, tussen 9.00 en 12.30 uur (0252-757100). Mailen mag ook, m.zirkzee@welzijnskompas.nl

| Foto: Fredrik Erksson Foto: Fredrik Eriksson

Hillegom n Vorige week was de tweede editie van het festival 'Zweten & Eten', georganiseerd door Rotaryclub Lisse-Bollenstreek & Rotaract Bollenstreek.

Zweten en Eten is een Run-Bike-Run gecombineerd met een FoodTruckFestival, met als doel om zoveel mogelijk geld voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur bijeen te brengen. Voorzitters Cathy Osselton (Rotary) en Tim van der Kroft (Rotaract) overhandigden een cheque van 14.739,57 euro aan Linda Hoogervorst van het Jeugdfonds, dat kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar van gezinnen waar onvoldoende inkomen is de mogelijkheid geeft om toch lid te worden van een sportvereniging, of lessen in kunst en cultuur te volgen. Het fonds is in 2017 gestart op initiatief van Rotaryclub Lisse-Bollenstreek en de gemeente Lisse garandeert een vast bedrag gedurende 3 jaar. Dit jaar zijn tot en met september in totaal al 56 aanvragen gehonoreerd. Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken is het van belang om nog meer intermediairs in te zetten: alleen zij kunnen namelijk de aanvraag doen. Meer info: www.allekinderendoenmee.nl.

'Film stars don't die in Liverpool' bij FHL

LISSE n Het Filmhuis Lisse draait 23 oktober bij Floralis de Britse speelfilm Film stars don't die in Liverpool. Dit romantische drama maakte diepe indruk op het IFFR.

Een ooit geliefde Hollywood-actrice slijt haar dagen in kleine theaters. Op tournee door Engeland ontmoet ze de jonge acteur Peter Turner die al snel in de ban raakt van de legendarische femme fatale. Wat begint als een vurige affaire, ontwikkelt zich gaandeweg tot een diepe relatie. Hoewel Gloria bijna 30 jaar ouder is, blijkt Peter de enige persoon te zijn bij wie ze troost kan vinden. Hun passie en levenslust worden echter zwaar op de proef gesteld wanneer Gloria ernstig ziek blijkt te zijn. Weer een prachtrol voor Annette Bening, die in deze stijlvolle film een 55-jarige Hollywooddiva speelt. De film begint om 20 uur, kassa van Floralis (Floralisplein 69) open om 19.30 uur. Losse bezoekers betalen 7 euro, leden betalen, op vertoon van hun lidmaatschapspas, 6 euro. Het reserveren van plaatsen is niet mogelijk. Betalen kan alleen contant; pinnen is niet mogelijk.

Bridgen voor Unicef

Hillegom/Lisse De jaarlijkse Unicef bridgedrive staat gepland op zondag 18 november in de Nachtegaal. Dit is een landelijk evenement dat nu voor de vijfde maal plaatsvindt.

Er worden 24 spellen in zes lijnen gespeeld. Na afloop van de bridgedrive is er een grote verloting met mooie prijzen. Aanvang van de drive is om 11.00 uur en om 16.30 uur is de prijsuitreiking. De opbrengst is dit jaar bestemd voor kinderen die moeten vluchten voor oorlog en geweld. Omstandigheden waar zij niets aan kunnen doen, maar waar ze wel de hoogste prijs voor moeten betalen. Meer info over het bridgen bij: Gera van Rookhuizen, 0252-523833 en Janny Bruinsma, 0252-415751

Museum LAM zoekt 'voorproevers'

Lisse n Dit najaar opent het LAM, het kunstmuseum voor alle leeftijden, zijn deuren. Tot die tijd houden ze testdagen, bijvoorbeeld in de herfstvakantie op woensdag 24 oktober. Het LAM kan zo testen wat goed werkt en wat beter kan. Wie wil komen kijken en ontdekken, kan mailen naar info@lamlisse.nl. Het museum stuurt dan de gegevens van de website en een code om een gratis kaartje te reserveren. Een optimaal bezoek aan het LAM is een bondig bezoek: het museum gelooft dat het leuker is om een paar kunstwerken echt te bekijken, dan alles een beetje. En de smartphone is onmisbaar, want via LAMs wifi krijg je een rondleiding langs vijf kunstwerken.

Tip de redactie!

Hillegom/Liss n Ingezonden mails en foto's zijn altijd welkom op de redactie.

Mooie herfstplaatjes, of minder mooie zaken waar u zich als lezer aan stoort binnen de de gemeente bijvoorbeeld.

U kunt ze sturen naar: redactie@dehillegommer.nl of redactie@lissernieuws.nl.

Balie gesprek

Afgelopen maandag stond er een man aan de balie in onze vestiging in Hoofddorp, zonder dier. Maar hij had wel een paar vragen. Vanuit de spreekkamer hoorde ik dat de assistente in een pittig gesprek verwikkeld was met deze heer, ook nog eens in het Engels. Aangezien ik mijn consult aan het afronden was gaf ik aan de assistente door dat ik het gesprek zo wel zou overnemen.

Even later kwam de man de spreekkamer binnen: een Italiaan, die perfect Engels sprak. Mijn Italiaans is niet meer wat het geweest is, maar ik kon nog wel twee, drie zinnen opstarten in zijn moederstaal. Vervolgens gingen we door in het Engels. Zijn verhaal ging als volgt: hij had de zwaarste zomer uit zijn leven achter de rug. In mei had hij een grote bult ontdekt in zijn knieholte, waarmee hij naar de huisarts ging. Deze dokter vertrouwde het niet en stuurde hem door naar het ziekenhuis. Op de polikliniek-afdeling waar hij zich moest melden gingen de alarmbellen af toen ze zijn grote bobbel zagen en er werd een spoed afspraak bij de CT gemaakt. De uitslag was onverbiddelijk: hij had kanker. Zijn wereld stortte in; hij was pas getrouwd, hij had jonge kinderen en stond aan het begin van zijn carrière. Of het goedaardig of kwaadaardig was konden ze niet zeggen. Daarvoor moest hij naar het AvL ziekenhuis in Amsterdam. Ze bespraken daar de mogelijke behandelopties. Chemo, chirurgie, bestralen of een combinatie daarvan. Ook een amputatie kwam als mogelijkheid voorbij. Maar eerst moest er zekerheid komen over het soort kanker en hij moest er een histologisch biopt van laten nemen. Toen hij zich daarvoor moest melden had hij zijn zus uit Napels meegenomen; zij was kinderarts. De man vertelde dat zij aan de artsen had gevraagd of het niet iets anders kon zijn, maar dat werd meesmuilend weggewoven. Zo vertelde hij. Zes dagen na de biopsie werd hij gebeld. Er was nieuws. Goed nieuws. Het bleek toch geen kanker, maar het was een ontsteking ten gevolge van 'kattenkrabziekte'. Een kuur met antibiotica zorgde ervoor dat de bult snel verdween! En nu vroeg de man wat hij met zijn katten aan moest. Hij was bang voor ze geworden. En hij wilde ze niet meer aanhalen: een krasje kon al genoeg zijn voor weer zo'n ontsteking. Ik kon hem meteen vertellen dat ik dit in 30 jaar pas één keer heb meegemaakt, terwijl heel veel katten de potentiële ziekteverwekker bij zich dragen. Het is dus echt een geval van heel erg veel pech. Ik beloofde hem er alles over na te vragen bij de Universiteit. Ik kreeg nog dezelfde dag een specialist aan de lijn. Het is vooral een probleem als een kat vlooien heeft. Dus het allerbelangrijkste dat hij moest doen, was zijn katten 100% vrij houden van vlooien. Bloedonderzoeken zouden hem niets verder helpen, behalve dat het hem heel veel geld zou kosten. Dat konden we hem gelukkig besparen. Zielsgelukkig nam hij later op de dag voor al zijn katten voor een heel jaar anti-vlooienmiddel mee. Hij voelde zich herboren!

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom

Foto: pixabay

PG Hillegom

Maartenskerk

Zondag 21 oktober, 10.00 uur

Voorganger: ds. Wim Zaagsma

Open Hof Hillegom
Open Hof, Raadhuisstraat 3
Zondag 21 oktober, 10.30 uur
Spreker: Erwin Kok

Evangelie Gemeente Hillegom

Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16
Zondag 21 oktober, 10.00 uur

Spreker: Ruben de Jong

Parochie Heilige Willibrordus

St. Jozef en St. Martinuskerk

Woensdag 17 oktober, 09.00 uur

Celebrant: pastoor R. Franken

Zaterdag 20 oktober, 19.00 uur

Celebrant: pastor A. van Eijk

Zondag 14 oktober, 09.30 uur

Celebrant: pastor A. van Eijk
Assistentie: diaken I. Osseweijer

St. Agathakerk

Zondag 21 oktober, 10.00 uur
Celebrant: pastoor R. Franken
Extra: koffie/thee in Paus Franciscus Huis

Ma 19.30 uur: Eucharistieviering
Di, do & vr 09.00 uur: Eucharistieviering

H.H. Engelbewaarderskerk

Woensdag 17 oktober, 09.00 uur

Celebrant: kapelaan S. Kuik

Zaterdag 20 oktober, 19.00 uur

Celebrant: pastoor R. Franken
Koor: In Conspectu Angelorum

SWG Lisse

Zondag 21 oktober

Kerk Veldhorststraat, 10.00 uur

Voorganger: ds. Nico Geertsema

Witte kerkje, 16.30 uur

Voorganger: ds. J. Weij

Evangelie Gemeente Lisse

De Poort, Jozef Israëlsstraat 11

Zondag 21 oktober, 10.00 uur

Spreker: Jaap Spaargaren

Gereformeerde Gemeente Lisse

Salemkerk

Zondag 21 oktober, 10.00 en 16.00 uur

Voorganger: ds. G.J.N. Moens

Gereformeerde Kerk

Klisterkerk, zondag 21 oktober, 10.00 uur

Voorganger: ds. B.J.G. Roolvink, Voorhout

Hervormde Gemeente Lisse

Pauluskerk, zondag 21 oktober 10.00 uur

Voorganger: ds. R.W. Baas, Voorthuizen

Grote Kerk

zondag 21 oktober, 10.00 uur

Voorganger: ds. M.C. van Pelt

Kans maken op 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 21 oktober bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. De winnaar van week 41: is: C. Aangeenbrug uit Hillegom. De oplossing was: festival.