LisserNieuws - De Hillegommer

29 januari 2019

LisserNieuws - De Hillegommer 29 januari 2019


Convenant versterkt de band

Burgemeester Spruit en directeur Siemerink ondertekenden het convenant in een wit Keukenhof. | Foto: pr Foto: Arie in 't Veld

LISSE n Keukenhof en de gemeente Lisse gaan nauwer samenwerken. Dit is vastgelegd in een convenant dat vorige week dinsdag op Keukenhof werd ondertekend door burgemeester Lies Spruit en Keukenhof-directeur Bart Siemerink.

Door Arie in 't Veld

Vanaf de oprichting van Keukenhof is er een relatie tussen beide instellingen, zoals in de vorm van een vermakelijkhedenbelasting, het instellen van een toeristenbelasting en het sluiten van een privaatrechtelijke (bijdragen)overeenkomst over de periode 2009-2018. De juridische wetgeving is echter veranderd. Er zijn wijzigingen doorgevoerd in de mogelijkheden om als gemeente te werken met een bijdragenovereenkomst. Dit betekent in dit geval dat voortzetting van de bijdragenovereenkomst minder oplevert voor de ontwikkeling van Lisse dan een samenwerkingsconvenant waarbij vrijwillig wordt geïnvesteerd in projecten.

Met het inzetten van de nieuwe koers vervalt daardoor de jaarlijkse bijdrage van 155.000 euro van Keukenhof. Dit is in de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022 meegenomen.

"We willen de ontwikkeling van Lisse, Keukenhof en waar mogelijk ook de Bollenstreek versterken. Dit convenant is hiervoor een basis. Ieder jaar leggen we afspraken vast die we samen gaan uitwerken," aldus burgemeester Lies Spruit.
Het college van B en W is van mening dat met dit convenant een resultaat wordt bereikt passend bij de huidige tijd en gestoeld op een vorm van gelijkwaardigheid. In de samenwerking ligt de nadruk op thema's als economie, toerisme en mobiliteit. Een nieuw gezamenlijk onderwerp is duurzaamheid. Het convenant bevat ook praktische afspraken. Zo wil Keukenhof de entrées van Lisse versterken, rotondes adopteren en bijdragen aan het groenonderhoud. Gemeente Lisse steunt Keukenhof op haar beurt weer bij het verbeteren van de bereikbaarheid.
De gemeenteraad is in oktober in een besloten vergadering bijgepraat over het voornemen en de mogelijke inhoud van het convenant. Daarnaast heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de raad en Keukenhof over hun rol in dit convenant en de mogelijkheden hiervan. Het resultaat van deze bijeenkomst gaf het college voldoende vertrouwen om het convenant op de ingezette koers af te ronden. Het coalitieakkoord, dat is vastgesteld door de raad, zet in op versterking van de samenwerking met Keukenhof. Het convenant wordt besproken in de raadsvergadering van 31 januari.

Certificaat Dementievriendelijk voor college

Lisse n Het college van Lisse ontving op 23 januari het certificaat Dementievriendelijk uit handen van Irma Alfrink van Alzheimer Nederland.

Dit vanwege de training 'GOED Omgaan met dementie' die het college samen met het college van Teylingen volgde.

In Lisse wonen naar schatting ruim 400 mensen met dementie. De komende jaren neemt dat aantal alleen maar toe. Het is dan ook belangrijk om hier als samenleving op voorbereid te zijn. Jolanda Langeveld, wethouder welzijn en zorg, over de aanleiding om de training te volgen: "Wij willen graag dat iedereen in Lisse kan meedoen, ook mensen met dementie. Dat vraagt onder andere een gemeenschap waarin mensen met dementie geaccepteerd worden en een helpende hand krijgen als ze er even niet uitkomen. Maar hoe herken je dementie? En hoe ga je hier hiermee om? Daar helpt de training 'GOED Omgaan met dementie' bij. Omdat wij als college graag willen weten waar inwoners, mantelzorgers en vrijwilligers in de praktijk tegenaan lopen, wilden wij deze training ook graag volgen. Het heeft ons meer inzicht gegeven."

Sinds 2015 is de werkgroep Dementievriendelijk Lisse actief. Op www.dementie-lisse.nl geven zij informatie.

Winterlunch in 't KrantCafé

Lisse n Bij 't KrantCafé in 't Poelhuys (Vivaldistraat 4) wordt dinsdag 12 februari van 12.00 tot 14.00 uur een winterse lunch geserveerd. In deze winterperiode is het tijd voor een oer-Hollandse en hartverwarmende stamppot. Belangstellenden kunnen een keuze maken tussen boerenkool of zuurkool. Beide gerechten worden verzorgd door Poelier van Dongen in Blokhuis 14a. Zoals altijd zal een toetje niet ontbreken. Kosten van deze lunch bedragen 6 euro, dat is inclusief een drankje. Inschrijven voor deze maaltijd kan op 4, 5, 6 en 8 februari van 10.00 - 12.00 uur bij de gastdames of -heren van 't KrantCafé in 't Poelhuys.

Kaartverkoop Boerenbruiloft

Lisse n Op zondag 3 maart organiseert carnavalsvereniging De Gaapstokken haar eigen Boerenbruiloft bij De Gewoonste Zaak in Lisse. De Boerenbruiloft is een groot familiefeest en een van de populairste activiteiten van de vereniging. De kaartverkoop voor het evenement vindt plaats op zondag 3 februari tussen 16:00 en 18:00 uur bij Het Café aan de Heereweg. Een kaart kost 8 euro; dat is inclusief toegang, koffie met gebak en boerenkool met worst of Italiaanse pasta naar keuze.

Zwemmaatjes in De Waterkanten

Lisse n Zwemmaatjes, de samenwerking tussen WelzijnsKompas en Sportfondsen Lisse, wordt gehouden op de eerste maandag van de maand, dus op 4 februari.

Wie een klein sociaal netwerk, gezondheidsproblemen en/of mobiliteitsproblemen heeft, denkt misschien nooit meer te kunnen zwemmen. Speciaal voor deze groep is er het project 'Zwemmaat-jes'. Iedereen is welkom om samen met bijvoorbeeld partner, vriend, buurvrouw, familielid of mantelzorger (je 'maatje') op eigen tempo te bewegen in het warme water van Sportcentrum De Waterkanten. Er zijn speciale tilliften en rolstoelen/rollators aanwezig. Geen maatje dat mee wil? Er staan vrijwillige maatjes te (water)trappelen om mee het water in te gaan. Aanvang is 11.45 uur. Meedoen kost 5 euro per duo, inclusief een kopje koffie of thee. Aanmelden via www.sportfondsenlisse.nl. Of mail / bel buurtwerker Dionne Scheepmaker: d.scheepmaker@welzijnskompas.nl / 06-453 315 45.

Foto: Esther Akerboom

Leerlingen Josephschool verhuisd

Broodfondsen erg in trek in Bollenstreek

'Verhoging ozb in Lisse pakt anders uit'

Het is een fijne plek om met elkaar te zijn'

column n dierenarts Lodewijk Kamps

Bollenorganisaties: kwaliteit Bollenboulevard moet verbeteren

LISSE n Het voortbestaan van de bollenkramen langs de Westelijke Randweg is opnieuw onderwerp van discussie. Dit keer gaat het over de kwaliteit van de voorjaarsbloeiende bloembollen die daar verkocht worden.

Door Arie in 't Veld

Bloembollenorganisaties Anthos en KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur) hebben daarover een brief naar de gemeente gestuurd. In die brief komt het er in feite op neer dat wat die organisaties betreft de gemeente met de verkopende partijen afspraken moet maken over de kwaliteit van de voorjaarsbloeiers en de controle daarop. En dat anders de verkoop er verboden moet worden.

Bollen koelen

Standhouder Ruud van Kesteren zegt bekend te zijn met de klachten, maar dat niemand zich in de kraam had gemeld voor het aangaan van een gesprek. "Een aantal mensen veronderstelt namelijk dat wij de bollen ergens in een schuurtje bewaren en dan ter verkoop aanbieden. Wat zij niet weten is dat wij de bollen koelen om de groei te remmen. Hetzelfde proces wordt ook door bollenboeren zelf toegepast als zij de bollen 'broeien'. Waarom zouden de bollenboeren het zelf wel kunnen en wij niet?" Van Kesteren zegt ook dat op de verpakkingen in vier talen duidelijke plantinstructies staan. Als men zich daaraan houdt, kan er weinig mis gaan.

De bloembollenorganisaties hebben laten weten de zaak anders te bekijken. De bonden stellen dat de kwaliteit van de bloembollen sowieso goed moet zijn en het gewenste resultaat moeten bieden. "Het verkopen van loze beloftes dient te worden voorkomen. Want dat leidt tot teleurgestelde consumenten en schaadt het imago van het product en de sector in ernstige mate." In de brief wordt tevens gesteld dat er hoge eisen worden gesteld aan de soortechtheid en de bloeikracht van het product en met name het laatste aspect speelt als men buiten de voor de producten geldende tijden gaat planten. De bonden wijzen er ook op dat in de tijd dat Keukenhof open is de consumenten aldaar wel bloembollen kunnen kopen, maar geen voorjaarsbloeiers. "Die kunnen alleen worden gekocht door het plaatsen van een bestelling die in het najaar wordt uitgeleverd. De bonden dragen de gemeente aan om bij het verstrekken van de vergunning duidelijke en afdwingbare afspraken met de kraamhouders te maken over de kwaliteit van het product en het toezicht daarop. En anders in zee te gaan met marktpartijen die daartoe wel bereid zijn. De kans lijkt groot dat, als het zover komt dat Lisse de plaats van de provincie overneemt en gaat verhuren, er restricties zullen worden gesteld aan de verkoop van voorjaarsbloeiende bloembollen.

Corso biedt promotie

Als bedrijf met een bijzondere of een luxe wagen deelnemen aan het corso biedt mooie publiciteit. | Foto: pr Foto: pr

REGIO n De inschrijving voor luxe of bijzondere wagens aan het Bloemencorso van de Bollenstreek is zojuist gestart. Een mooie manier voor ondernemingen om hun bedrijf te promoten.

"Wat is er mooier dan mee te kunnen liften met een evenement dat nationaal en internationaal zo goed op de kaart staat als het Bloemencorso van de Bollenstreek", zegt bestuurslid Pieter van Waardenburg die zich samen met Ad van Zelst vanuit de commissie marketing toelegt op het werven van corsodeelnemers. "Dit maakt deelname aan het corso een must voor diegenen die daadwerkelijk willen scoren. Neem de vele duizenden foto´s en filmpjes die van het corso worden gemaakt en viral gaan via de sociale media, waaronder Facebook, Instagram, Pinterest en Google+. Dit werkt als een olievlek. Eigenlijk bestaat er geen effectievere wijze van promotie." Bedrijven die geïnteresseerd zijn kunnen een berichtje sturen naar deelname@bloemencorso.info. Pieter van Waardenburg of Ad van Zelst nemen dan zo spoedig mogelijk contact op. Zelf contact opnemen mag ook via 06 83601850. Er zijn verschillende deelnamepakketten voorhanden. Ook op de website www.bloemencorso.info is de informatie te vinden.

Corso 2019

Het thema van het Bloemencorso van de Bollenstreek luidt dit jaar 'Changing World'. Zaterdag 13 april rijdt de bonte stoet zijn 42 km lange tocht van Noordwijk naar Haarlem. De avond ervoor rijdt het feestelijk verlicht door het centrum van Noordwijkerhout.

Derde editie ROCKIT Festival in De Greef

Foto: pr

Lisse n De Greef aan de Ruishornlaan 21 is zaterdag 2 februari vanaf 21.00 uur gratis toegankelijk voor de derde editie van het ROCKIT festival.

Twee livebands worden afgewisseld met dj's. Fertile Reality, medeorganisator van de avond, biedt een mix van Postpunk, Indie, New Wave and Shoegaze. Sommigen horen de sound van Joy Division, The Trees, Interpol, David Bowie of Wire. Hun motto: 'We spelen alles! We are here to have a ball!'. Tomorrow Starts componeert de eigen songs, zangeres Judith maakt meestal de teksten. Zijzelf en hun fans omschrijven hun muziek als sfeervolle, easy listening, luistermuziek. Tussendoor wordt er door dj-collectief @&@ live gedraaid. De Greef is geopend van 21.00 tot 01.00 uur.

Er gebeurt steeds meer in De Greef voor diverse doelgroepen. Weten wat er komt? Kijk op Facebook.

Voorlezen in bieb

Lisse n In de bieb aan de Koninginneweg 79A wordt op 6 februari, eerste woensdag van de maand, van 14.30 tot 15.30 uur voorgelezen aan kinderen van 4 tot 7 jaar en hun ouders/grootouders. De verhalen staan deze maand in het teken van beroepen. Na het voorlezen kunnen de kinderen aanschuiven aan de knutseltafel. Voorlezen prikkelt de fantasie, verruimt het taalgevoel en biedt kinderen en voorlezers een moment van ontspanning en plezier. En meedoen is gratis.

streek n 'Goede verzorging van jezelf maakt dat je je beter voelt.' Dit geldt zeker ook als je ziek bent. Daarom organiseert stichting Look Good Feel Better samen met schoonheidsspecialisten in februari opnieuw de landelijke actie 'Geef een glimlach cadeau'.

Vanaf Wereldkankerdag, 4 februari, geven enkele schoonheidsspecialisten door het hele land gratis verwenmomenten aan vrouwen met kanker. Deze actie duurt de hele maand februari. Ook Margot van den Haak (All About Balance, Lisse) doet mee. Van den Haak heeft zich via vakorganisatie ANBOS geschoold in niet-medische huidverzorging bij kankerpatiënten. Aanmelden voor deze actie kan eenvoudig via info@allaboutbalance.nl of 06-26236933. De campagne 'Geef een glimlach cadeau' wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd door Stichting Look Good Feel Better. Deze stichting zet zich in om mensen met kanker te ondersteunen bij hun uiterlijke verzorging. De behandelingen vinden plaats in het medisch centrum Lisse (oude Rabobank gebouw) aan Nassaustraat 31h.

Lisse op weg naar meer laadpalen

De gemeente kan nu contracten afsluiten over het plaatsen en de exploitatie van laadpalen in Lisse. | Foto: AihV Foto: Arie in 't Veld

LISSE n Onlangs werd bekend dat het gemeentebestuur van Lisse een beleid op poten wil zetten voor het plaatsen van meer laadpalen voor elektrische auto's in het dorp. Dit klinkt eenvoudig, maar volgens wethouder Kees van der Zwet loopt men nog tegen veel zaken aan.

Door Arie in 't Veld

Hoeveel palen ga je bijvoorbeeld plaatsen op de pleinen voor de flats en andere appartementengebouwen? En er gaan bij het plaatsen ook normale parkeerplaatsen verloren. Hoe ga je als gemeente daarmee om?

Wethouder Kees van der Zwet: "Het is zeker niet de bedoeling dat eenieder naar willekeur goten gaat graven en kabels gaat leggen. Het moet allemaal goed gestructureerd worden. Elektrisch rijden en laadinfrastructuur zijn grotendeels afhankelijk van marktontwikkelingen en innovatie. Dit is niet iets waar wij als gemeente direct invloed op kunnen uitoefenen.

Wel kunnen wij door zoveel mogelijk faciliterend op te treden een bijdrage leveren om inwoners te bewegen over te gaan op elektrisch rijden. Overigens passen de aanpassingen van de richtlijnen binnen het duurzaamheidsstreven van dit college. En parkeerplaatsen gaan niet zozeer verloren, want een elektrische auto die staat op te laden staat dan namelijk niet op een andere parkeerplaats."

De gemeente heeft geen sturing op het laadtarief dat de gebruiker betaalt. Die tarieven worden bepaald door de aanbieders, waarvan er meerdere actief kunnen zijn binnen een gemeente. Dat kan zorgen voor marktwerking en voor laadpalen met een verschillende uiterlijk.

"Vooralsnog hebben we geen direct contract over de levering van elektriciteit. Als gevolg van de aanpassingen kunnen we nu wel contracten afsluiten over het plaatsen en exploitatie van laadpalen. Wij zullen voor het plaatsen van elke paal een verkeersbesluit moeten nemen", aldus Van der Zwet, "en we moeten inschatten hoe de vraag naar laadpalen op korte en langere termijn is en de af te sluiten contracten daarop afstemmen."

Van der Zwet: 'Verhoging ozb pakt anders uit'

LISSE n In de speech ter gelegenheid van de benoeming van de politicus van het jaar was al te horen dat Lisse in negatieve zin in het nieuws was, omdat de gemeente de ozb flink heeft verhoogd. Wij staan landelijk gezien op de zesde plaats, maar dit wordt door het college bij monde van wethouder Kees van Zwet afgedaan als 'niet terecht'.

Door Arie in 't Veld

"Natuurlijk klinkt het niet leuk als we bekendmaken de belasting met 10 procent te verhogen. Dat ligt anders. We hebben er namelijk niets aan om nu bekend te maken dat die verhoging in de pen zit, om pas later bekend te maken dat er ook 26,41 euro vergoeding in de aanslag wordt verwerkt. Daardoor zullen de woonlasten minder dan 2,3 procent stijgen." Een en ander heeft te maken met het feit dat gemeenten per 2022 geen inkomsten meer hebben uit de precariobelasting. "In ons geval gaat het om een bedrag van 2,2 miljoen euro waarvoor we in de loop der jaren 1,6 miljoen euro via deze ozb-sleutel terugkrijgen."

Brief

Over de vermeende te hoge verhoging werd door de Vereniging Eigen Huis gepubliceerd, waarop Lisse een brief opstelde om de stelling te weerspreken met het verzoek de lijst aan te passen en rekening te houden met de compensatie. Waarop iedereen die een aanslag ozb krijgt recht heeft voor dat deel van de stijging van de ozb dat te maken heeft met het anticiperen op het vervallen van de precariobelasting vanaf 2022. Op het gemeentehuis kwam men er echter niet aan toe de brief te versturen, want nauwelijks was deze opgesteld of er kwam een schrijven van de Vereniging Eigen Huis waaruit blijkt dat men nog een definitieve lijst moet vaststellen.

Kortingen

Mr T. Letterie, fiscalist Kenniscentrum van Eigen Huis zegt daarin onder andere dat het vaker voorkomt dat gemeenten eenmalige kortingen verstrekken aan hun inwoners of kortingen die over een aantal jaren worden uitgespreid. "Wij nemen deze kortingen altijd mee bij de publicatie van de totale woonlasten per gemeente. Hierbij worden niet alleen de specifieke woonlasten apart meegenomen (onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing), maar ook het totale bedrag aan woonlasten. Bij het bepalen van de totale woonlasten nemen we de kortingen mee. De korting passen wij niet toe op de specifieke heffing, omdat de korting daarop niet altijd betrekking heeft. Soms wordt deze verstrekt onderaan het totaal van de heffingen. Doordat wij bij de steekproef eind vorig jaar specifiek op de onroerende zaakbelasting (en ook de afvalstoffenheffing) zijn ingegaan, hebben wij de korting nog niet meegenomen. In maart publiceren wij het volledige woonlastenonderzoek. Wij nemen de korting dan uiteraard wel mee."

Betere positie

Van der Zwet gaat ervan uit dat Lisse op die nieuwe lijst een veel betere positie inneemt.

No Disco in De Gewoonste Zaak

Lisse n De 'Gouden Reeks' met de beste muzikanten ooit in De Zaak brengt heel wat teweeg. Een optreden om in ieder geval niet te missen is dat No Disco op zondag 3 februari. Als je de voornamen hoort, dan weet half Lisse gelijk wie het zijn: Xander, Melcher, Dave en Jaimy. Mannen die hun sporen in de muziek ruimschoots hebben verdiend. Maar ook: een paar barmannen van het eerste uur. Het wordt een vrolijk weerzien met oude vrienden en bekenden. No Disco speelt funk, soul en stiekem ook een beetje disco. De Zaak is op zondag open om 14.00 uur. Het optreden is gratis. Aanvang 15.00 uur.

Help! Mijn kind is hoogbegaafd

Hillegom n Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) houdt dinsdag 12 maart een informatie-avond over het opvoeden en bijstaan van hoogbegaafde kinderen.

Het opvoeden van een hoogbegaafd kind vergt vaak net een andere aanpak dan de ouders gewend zijn. Tijdens de informatie-avond wordt uitgelegd wat er komt kijken bij hoogbegaafdheid, hoe deze kinderen het beste ondersteund kunnen worden en wat ouders kunnen doen om hun hoogbegaafde kinderen de sturing, inspiratie en motivatie te bieden die zij nodig hebben. De lezing duurt van 19.30 tot 21.30 uur.

Aanmelden of meer informatie: www.cjghillegom.nl.

Broodfondsen in trek

Lisse n In Museum de Zwarte Tulp werd vorige week maandag een informatieavond gehouden over broodfondsen. Dat veel zelfstandig ondernemers (waaronder zzp'ers) uit de omgeving daar oren naar hebben, bleek deze avond wel, want er was ontzettend veel belangstelling voor.

Door Esther Akerboom

Een broodfonds is een sociaal en betaalbaar alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers. Het bestaat uit een vereniging van minimaal 20 en maximaal 50 zelfstandigen die elke maand een bedrag opzij zetten op hun persoonlijke broodfondsrekening bij Triodosbank. Zo wordt gezamenlijk een buffer opgebouwd waaruit een deelnemer die arbeidsongeschikt is maandelijks schenkingen krijgt voor een periode van maximaal twee jaar. Er komen geen controlerende artsen aan te pas en omdat iedereen bekend is, weet elke deelnemer waar zijn of haar geld heengaat. Inmiddels hebben zich in Nederland al ruim 17.000 zelfstandigen bij meer dan 400 broodfondsen aangesloten.

Wie zich bij een broodfonds aan wil sluiten of er een op wil richten, kan zich laten informeren op een bijeenkomst zoals die in het museum. Deze avond werd georganiseerd door de ondernemers Karin Heppener en Marlies Nieuwmeijer. De nodige informatie werd verstrekt door een teamlid van De BroodfondsMakers, die begeleiding geven bij het oprichten van nieuwe broodfondsen.

"Het was fantastisch, wat een enorme belangstelling was er voor deze avond. We hoopten op 30 man, maar er zaten wel tegen de 70 mensen in de zaal. Gaandeweg de avond bleek dat er wel twee extra broodfondsen kunnen worden opgericht, naast de twee die er al in de Bollenstreek zijn", vertelt Heppener enthousiast. "De spreker van De Broodfondsmakers, Jan van Brussel, was een vriendelijke man die alles goed en duidelijk uit kon leggen. Aan het eind van de avond vroeg hij wie er wel belangstelling had en ik was blij verrast dat alle handen omhoog gingen."

Nog twee bijeenkomsten

Na de eerste avond volgen er nog twee. Tijdens de tweede avond wordt verder ingegaan op de materie, kunnen mensen zich aansluiten, wordt een bestuur opgericht en worden afspraken gemaakt. De derde keer is de oprichtingsbijeenkomst en dan kan er binnen drie maanden worden gestart. Heppener zal zich zelf ook aansluiten bij een van de nieuwe broodfondsen. "Het is erg leuk om zoveel ondernemers bij elkaar te brengen als je zelf zoiets organiseert. En ik ben dankbaar dat de Zwarte Tulp ons niets rekent voor de eerste twee avonden."

Inmiddels zijn er ook plannen voor het oprichten van nieuwe broodfondsen in Oegstgeest, Warmond en Leiden. Wie niet op deze avond was, maar wel interesse heeft, kan kijken op broodfonds.nl voor informatie en de agenda.

Nieuw Meerzicht kruipt naar uitvoering

De plek waar nieuwbouwwijk Nieuw Meerzicht moet komen, ter hoogte van de Greveling- en Gasstraat. | Foto: AihV Foto: A.in 't Veld

LISSE n De nieuwbouwwijk Nieuw Meerzicht, ter hoogte van de Grevelingstraat en de Gasstraat, gaat voetje voor voetje richting uitvoering. Wethouder Jeanet van der Laan zegt dat het definitieve programma nog niet is vastgesteld. Het project is opgenomen in het projectenboek waarin te vernemen valt dat het voorlopige programma ongeveer 64 grondgebonden woningen omvat, waarvan circa 30 procent sociaal. Er zijn verschillende woningtypes voorzien, gericht op verschillende doelgroepen.

Door Arie in 't Veld

"In de intentieovereenkomst hebben partijen afgesproken de ruimtelijke, financiële en maatschappelijke haalbaarheid van het project te onderzoeken. Deze haalbaarheidsonderzoeken zouden in februari 2019 worden voorgelegd aan de gemeenteraad alvorens een anterieure overeenkomst wordt aangegaan, maar dat redden we niet omdat Timpaan nog niet met alle partijen in het gebied tot overeenstemming is gekomen. Het college staat in de startblokken om de besluitvorming aan de raad voor te leggen, maar vooralsnog moeten de partijen er eerst uitkomen."

Grondexploitatie

Een anterieure overeenkomst heeft tot doel afspraken vast te leggen tussen de gemeente en een particuliere partij over het ontwikkelen van een bepaald perceel (grondexploitatie). Het betreft een privaatrechtelijke overeenkomst, waarin de exploitant zich verplicht tot het betalen van een bijdrage in de kosten die door de gemeente gemaakt moeten worden om de grondexploitatie mogelijk te maken. "Bij de participatie met omwonenden is het gemeentelijk masterplan c.q. schetsplan als vertrekpunt gebruikt", aldus Van der Laan. "In samenspraak met Timpaan en de Participatiegroep Meerzicht heeft in september 2018 het college besloten het masterplan niet vast te stellen. De uitgangspunten van het Masterplan werkten namelijk belemmerend. Hierover is de gemeenteraad in september 2018 per raadsbrief geïnformeerd. Voorwaarde is dat het stedenbouwkundig en inrichtingsplan voldoen aan de met de gemeente en de participatiegroep afgesproken randvoorwaarden."

Halfjaar vertraging

Het stedenbouwkundig plan voldeed niet aan de afgesproken randvoorwaarden. Afgelopen jaar heeft Timpaan gewerkt aan een nieuw stedenbouwkundig plan dat past binnen de afgesproken randvoorwaarden. Hiervoor is een nieuw stedenbouwkundig bureau ingehuurd door Timpaan en is het plan opnieuw ontworpen. "Dit heeft geresulteerd in een verbeterd stedenbouwkundig plan met minder woningen, meer ruimte voor groen, een betere verkeerskundige opzet, voldoende parkeerplaatsen en een groter aantal woningtypes. Ten opzichte van het voorgaande projectenboek heeft de planning ruim een halfjaar vertraging opgelopen. Het aanpassen van het stedenbouwkundig plan door Timpaan heeft langer geduurd dan gedacht. Het plan diende namelijk voor alle partijen zo goed mogelijk geoptimaliseerd te worden."

Te veel van het goede?

Foto: pr

Vorige week dinsdag stond er een groot artikel in een landelijk ochtendblad waarin gewag werd gemaakt van het feit dat toeristische trekpleisters het veel te druk krijgen. Erger nog; de omgeving heeft wel eens te maken met toeristen die ongevraagd woningen betreden om daar flink aan het fotograferen te slaan, voordat de bewoner de kans heeft gekregen ze al dan niet met enige dwang weer op straat te zetten.

Bij duizenden bevolken ze de straten, gluren overal naar binnen en geven volgens de woordvoerders in het artikel alleen maar overlast. Tja, wat wil je nu eigenlijk? Eerst wordt op zeer grote schaal de nadruk gelegd op de Nederlandse attracties die op elke reisagenda moeten voorkomen. En als het dan zo ver is, wordt er geklaagd dat het allemaal te veel van het goede is. Toegegeven, er loopt volk tussen met de manieren van een spreekwoordelijke olifant in de bijbehorende porseleinkast. In de Zaanse Schans heb ik dat al eens van nabij geconstateerd en me in verbazing afgevraagd of die mensen geen opvoeding hebben genoten. Onder de te drukke trekpleisters wordt ook Keukenhof genoemd. Ik houd het erop dat het hier om een ander soort overlast gaat. Keukenhof is nog altijd in de race voor het ontvangen van recordaantallen bezoekers. Maar het groeiende leger bezoekers vergt ook veel van de logistiek. Daar kan overlast ontstaan. Ook in het gevoel van de inwoners van Lisse, die daarin echter niet echt consequent zijn. Want er wordt ach en wee geklaagd als men in de Keukenhoftijd op bijvoorbeeld de Westelijke Randweg in de file staat, maar niet als in de zomer vele boten de staandemastenroute varen en de brug om de haverklap opengaat. En zelfs dat is nog niet eens het ergste moment, want nog vrij onlangs stond het uit Lisse wegrijdende verkeer tot in de Hyacinthenstraat stil. Te wachten op… ja, op wat eigenlijk? Geen Keukenhoftijd in elk geval en ook geen staandemastenroute. Weer die brug dus. Daaraan zal voorlopig weinig veranderen, maar dat neemt niet weg dat geprobeerd moet worden om de logistiek in de Keukenhoftijd dermate goed te maken dat er zo weinig mogelijk opstoppingen ontstaan. Niet hier en als het even kan ook niet op de toevoerwegen. Dat is een hele opdracht. Doch ziet: de gemeente en Keukenhof hebben een convenant ondertekend dat hoop geeft voor de toekomst.

"Het samenwerkingsconvenant zet zich in voor een positieve ontwikkeling van Keukenhof, de Bollenstreek en Lisse in het bijzonder, op het gebied van duurzaamheid, economie en toerisme, mobiliteit en sociaal maatschappelijke thema's. Het convenant versterkt de volwaardige en strategische samenwerking die ontwikkelingen kan versnellen, initiatieven kan aanjagen en nieuwe kansen kan creëren ten dienste van het landgoed, bloemententoonstelling, inwoners en ondernemers." Dat is de letterlijke tekst uit het begeleidende schrijven. Er is dus aandacht voor een positieve ontwikkeling van de mobiliteit. En hopelijk gebeurt dat op een zodanige wijze dat er voor dat landelijk ochtendblad geen reden meer is om te schrijven dat men in Lisse overlast van Keukenhof ondervindt.

Repair Café bij Plein28

Hillegom n De vrijwilligers van het Repair Café staan weer klaar om iedereen te helpen. Deze keer hebben zij nieuw gereedschap tot hun beschikking.

Zaterdag 2 februari van 13.00 tot 15.00 uur zijn de vrijwilligers aanwezig in Plein28 aan het Henri Dunantplein 28.

Met dank aan Fonds1818 is recentelijk nieuw gereedschap aangeschaft. Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. In Plein28 is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Iedereen kan bijvoorbeeld kleding, kleine meubels, elektrische apparaten en speelgoed meenemen om te (laten)repareren.

Er valt altijd wat te leren en wat te lachen. Wie niets meeneemt om te repareren kan voor de gezelligheid een bezoek brengen aan het of helpen bij een reparatie van iemand anders. Meer info via Marije Pots, coördinator Plein28, mail: m.pots@welzijnskompas.nl. Bellen kan ook op: 06-40644805 of kijk op de websites: www.repaircafe.nl / www.plein28.nl.

nieuws/column

Workshop Besturingssysteem Apple

Hillegom n De Computerinstuif van Plein28 is dé plek waar iedereen elke woensdagochtend vrij kan binnenlopen met vragen over de computer, tablet of smartphone. Er zijn meerdere vrijwilligers en ambassadeurs van SeniorWeb beschikbaar om alle vragen te beantwoorden. Elke eerste woensdag van de maand is er een workshop.

Woensdag 6 februari wordt door gastheer Mark van Stein een workshop gegeven over het gebruik van besturingssysteem Apple (IOS) voor mobiele telefoon (iPhone) en tablet (iPad).

Er is ook gelegenheid om het geleerde in de praktijk te brengen. De organisatie vraagt dan ook aan deelnemers om de eigen computer, laptop, tablet of mobiele telefoon mee te nemen en de daarbij horende snoertjes.

De workshop duurt van 10.00 tot 12.00 uur en wordt gegeven bij Leer- en ontmoetingscentrum Plein28 aan het Henri Dunantplein 28.

Meer informatie via Marije Pots, coördinator Plein28.

Zij is per mail bereikbaar op: m.pots@welzijnskompas.nl.

Bellen mag ook via: 06 - 40644805.

Op beide sites staat meer informatie: www.seniorweb.nl / www.plein28.nl.

Stephanie in actie voor kindertehuis Nepal

Mark Batenburg, Stephanie Spijker en Erik Reewijk in de fysiopraktijk Boot en Broersen in Lisse, waar de acties rond het kindertehuis plaatsvinden. | Foto: pr Foto: pr

REGIO n De Hillegomse Stephanie Spijker zet zich met haar passies in voor kindertehuis Ketaaketighar te Nepal. Mensen helpen is waar haar hart ligt.

De inzamelingsactie word gehouden bij fysiopraktijk Boot en Broersen in Lisse waar zij zelf revalideert. Er is 60.000 euro nodig om alle doelen te kunnen bewerkstelligen. Deze doelen zijn: een muur om het kindertehuis voor veiligheid van de kinderen, het afbouwen van het dak van de nieuwe school, watertanks voor families in de bergen, kosten voor onderdak en collegegeld voor opleiding. Stephanie heeft twee passies: nagelverzorging en fotografie en rond beide heeft zij een actie opgezet. In februari gaat zij op de dinsdagen van 11.30-13.30 uur en op de vrijdagen van 12.00- 14.30 uur nagels lakken (kosten 5 euro) of een manicure verzorgen (kosten 20 euro) in de fysiopraktijk van Boot en Broersen. De actie gaat meteen op vrijdag 1 februari in. Stephanie doneert de opbrengsten aan het kindertehuis in Nepal. Reserveer een nagellak- of manicurebehandeling door te bellen naar Boot en Broersen: 0252-421147.

Vanaf maart start Stephanies fotografieactie. Wie een (bedrijfs)fotoshoot wil, kan zich aanmelden via www.stephaniespijker-fotografie.nl. De opbrengsten hiervan gaan ook naar het goede doel. ''Samen kunnen wij ervoor zorgen dat de kinderen kunnen gaan leven in betere leefomstandigheden'', aldus Stephanie. Daarnaast is zij op zoek naar donateurs en sponsoren om het tot een succes te maken. Donaties kunnen gestort worden op: www.geef.nl/nl/profiel/28145/acties. Bij interesse in sponsoring, kan men mailen naar stephaniespijker@gmail.com.

Haar acties doet zij onder begeleiding van haar fysiotherapeut Mark Batenburg. Mark: "Ik vind het een prachtig gebaar. De revalidatie gaat met ups en downs en het is moeilijk om een stabiele lijn omhoog te krijgen. Maar als je zelf nog niet fit bent en je jezelf wel graag wilt inzetten voor andere mensen die het lastig hebben, dan vind ik dat een grote up. Daar heb ik diep respect voor."

Gezin uit Lisse beleefde Droomdag

Lisse n Voor Kristel, Jornt en hun dochter Elynn uit Lisse was het zaterdag 19 januari een spannende dag. Op uitnodiging van Stichting Droomdag gingen zij hun SuperDroomdag beleven. Aanleiding is de ziekte van een van de ouders in het gezin.

In alle vroegte werden zij door Martine, vrijwilligster van de stichting, welkom geheten. Martine had al eerder contact gehad met het gezin om door een intakegesprek alle nog niet vervulde dromen te achterhalen. Locatie was De Eemhof in Zeewolde waar Stichting Opkikker de gastheer was. Een lakei heette hen welkom. Over de rode loper en langs een erehaag van vrijwilligers liep het gezin naar binnen. Daar was iets te drinken en een gebakje naar keuze en na het welkomstwoord gingen zij op pad. Allereerst was er een fotoshoot ter herinnering, knuffelen met konijnen en een rit in een prachtige sportauto. Na het lunchbuffet werd het gezin in de watten gelegd in de beautysalon, was Elynn kaboutermeisje en werd er een feestje gevierd in het Feestpaleis. Na een gezellig samenzijn met livemuziek en het diner was er voor Elynn een afscheidscadeau van de vrijwilligster van Stichting Droomdag. Binnenkort ontvangen zij een film en foto's van de opnamen die hun vrijwilligers van de dag gemaakt hebben. Stichting Droomdag verzorgt een onvergetelijke, geheel verzorgde dag voor een gezin waarvan een ouder levensbedreigend/langdurig ziek is. Hierbij staan de dromen van het gezin centraal. Het jongste kind van het gezin moet onder de 16 jaar zijn.

Eetcafé Salvatori

Lisse n Eetcafé Salvatori start in februari met een nieuw kookteam, team Erik. Voor sommigen een onbekende naam, maar de meesten kennen hem nog wel. Hij was eerder een gewaardeerd lid van team Marjo, dat helaas niet meer kookt.

Het buurthuis kijkt vol vertrouwen naar het eerste optreden van team Erik op 6 februari. De week erna, 13 februari, zal team Rob - behoeft geen introductie meer - de gasten weer als vanouds verrassen. Eetcafé Salvatori aan de Wagenstraat 33 is een gastvrij adres waar men in alle rust en in een goede ambiance bij elkaar kan komen. Kom genieten en ontspannen en vergeet niet uw mok mee te nemen! Zaal open vanaf 17.30 uur, maaltijd van 18.00 tot 19.30 uur. Kosten: volwassenen 5 euro, kinderen t/m 12 jaar 3 euro. Aanmelden eetcafé: steeds op maandag bij Anneke Boogerd 06 41970366. Buurtbewoners bellen tussen 08.30 en 09.00 uur, vrije aanmelding van 09.00 tot 10.00 uur. Maximaal twee aanmeldingen per telefoontje.

SDO blijft ongeslagen

Hillegom n De korfballers van SDO namen het zaterdag op tegen Fluks.

In het eerste kwartier konden de Noordwijkers bijblijven, in het verder verloop van de wedstrijd was SDO heer en meester en won de wedstrijd met 13-20. Op het veld werd er nipt gewonnen door de Hillegommers. Het eerste kwartier was het Fluks die vier maal de voorsprong nam, maar het was even vaak dat SDO de stand gelijk trok. Hierna was het door Yvette Weijers en Mick Juffermans dat het eerste gaatje werd geslagen. Door vijf doelpunten op rij leek de eerste tik door de Hillegommers uitgedeeld. Waarbij bij rust SDO een voorsprong had van 5-9. In de tweede helft bleef SDO de voorsprong behouden. De voorsprong bleef vier of 5 doelpunten. Op het einde waren het Luuk Zwaan en Richard Braam die het slot op de deur gooide. Beide heren maakte twee doelpunten waardoor het gat naar acht werd gebracht. Na het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter stond er 13-20 op het scorebord.
Na de wedstrijd bleek nummer twee van de ranglijst Thor gelijkgespeeld te hebben, hierdoor liep SDO nog een punt uit en is het gat met de nummer twee nu drie punten.

Mandala's tekenen in 't gezellige KrantCafé

Lisse n Op elke eerste vrijdag van de maand, van 10.00 tot 12.00 uur, is in 't Poelhuys (Vivaldistraat 4) een gevarieerd aanbod van handenarbeid tijdens 't KrantCafé. Op vrijdag 1 februari kunnen senioren mandala's tekenen.

Wat is een mandala? Het woord komt uit het Sanskriet en betekent 'cirkel'. Dat staat symbool voor de oneindigheid van het leven. Mandala's zijn rond of hoekig, opgevuld met afbeeldingen, vormen en symbolen, al dan niet symmetrisch en meestal gerangschikt om een middelpunt. Ongetwijfeld zal Patricia de Jong genoeg inspiratie geven om alle deelnemers een mooi kunstwerk te laten maken. Deelname kost 6,50 euro per workshop, dit is inclusief gebruik van materiaal en een kopje koffie of thee. Om voldoende materiaal in huis te hebben, moet u zich vooraf aanmelden via 06-28408417 of e-mail: prutsenpracht@gmail.com. Voor nadere informatie zie ook www.deparaplu-lisse.nl en www.prutsenpracht.nl.

Harmonie Da Capo meets Harmonie Katwijk

De Harmonie van Da Capo heeft een uitwisselingsconcert met de Harmonie Katwijk op 2 februari. | Foto: pr Foto: Picasa

Lisse n De klanken van het nieuwjaarsconcert zijn net verstomd en het volgende concert van Da Capo dient zich alweer aan.

Op zaterdag 2 februari verzorgt de harmonie van Da Capo een concert in 't Speelkwartier aan de Hannie Schaftlaan 1a in Lisse. Dit keer heeft Da Capo de samenwerking gezocht met een ander orkest, namelijk de Harmonie Katwijk. Het repertoire van dit orkest varieert van klassiek tot pop. De Harmonie Katwijk verzorgt optredens en concerten in Katwijk en omgeving en staat onder leiding van dirigent Rob Balfoort. Ook de harmonie van Da Capo zal een divers programma brengen. Belangstellenden zijn van harte welkom om dit speciale uitwisselingsconcert gratis bij te wonen op zaterdag 2 februari om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Tafeltennis bij Buurthuis Salvatori

Lisse n Bij Buurthuis Salvatori (Wagenstraat 33) wordt op de eerste en derde maandag van de maand (19.30-21.30 uur) getafeltennist. In de gemixte groep van jong en oud speelt bijvoorbeeld de Chinese mevrouw Yali Zhang, die al jaren tafeltennist. Een ander kijkt alleen en serveert een kopje thee. Kom langs en kijk of het wat is.

Vroege Voorjaars-workshop

regio n De creatieve Vroege Voorjaarsworkshop van Greenhouse is woensdag 6 maart.

Er zijn verrassende technieken in de workshop, zodat deelnemers weer nieuwe vaardigheden op kunnen doen. In alle workshops zitten materialen verwerkt die lang na de workshop nog steeds een decoratieve waarde hebben. Er is keuze uit minimaal drie workshopstukken. Aanmelden kan via 0252-371134 of via de mail naar info@greenhouse.nl. Greenhouse is gevestigd aan de Herenweg tussen Noordwijkerhout en De Zilk.

activiteiten/uitgaan

Futen en IJsvogels vol aandacht

Hillegom n Ook op de SBO Savioschool werd in het kader van de Nationale Voorleesdagen een voorleesactiviteit gehouden.

Niemand minder dan wethouder Fred van Trigt was bereid om voor te lezen uit het prentenboek van het jaar: Een huis voor Harry.

Van Trigt las vol enthousiasme voor aan de leerlingen van groep Futen en IJsvogels, de jongste leerlingen van de Savioschool.

n Zwaargewonde Sammie krijgt veel steun op social media

Hillegom n Sterkliniek dierenartsen in Hillegom is een crowdfundingactie gestart voor pup Sammie, wiens leven door de dierenartsen werd gered.

Het verhaal over Sammie krijgt op Facebook veel bijval. De dierenarts is met het verhaal naar buiten gekomen om zo aandacht te vragen voor fokkerijen waar dieren slecht worden behandeld. Zondag 13 januari werd de zwaargewonde pup binnen gebracht. De man die hem bracht, had een onduidelijk verhaal over de oorzaken van de verwondingen. Het hondje had een levensbedreigende temperatuur van 34 graden. De pup werd geopereerd en kreeg daarna intensieve zorg. De man die de pup bracht, is ondanks een zoektocht niet gevonden, maar de dierenarts heeft vernomen dat in Hoofddorp de politie een hondenfokkerij heeft opgerold. Volgende week in deze krant het uitgebreide verhaal over Sammie.

Foto: pr

Spelen met sneeuw

Lisse n Marit en haar vriendin Nynke waren afgelopen woensdag bij Marits opa in Lisse aan het spelen in de achtertuin.

En als er sneeuw ligt, dan kom je al snel op het maken van een sneeuwpop. Het moest alleen wel een hele grote worden. De meiden hebben samen met opa en hulp van een trapje deze ongeveer 2,40 meter hoge sneeuwpop gemaakt. Een hele prestatie! Sandy Bisschops was zo vriendelijk de redactie deelgenoot te maken van dit bijzondere moment, bedankt voor het toesturen.

Ricardo de Jong: drie keer goud

Beinsdorp n In IJsselmuiden werden zaterdag 26 januari de jaarlijkse Nunchaku Do wedstrijden gehouden. Voor het tweede seizoen kunnen deelnemers punten verdienen voor de NTPR-lijst. Per onderdeel kan men punten te verdienen. Dit is verspreid over vijf toernooien. Beinsdorper Ricardo de Jong kreeg de bokaal uitgereikt omdat hij de overtuigende winnaar was over 2018. Alle onderdelen kwamen aan bod, zowel kumite, freestyle als kata stonden op het programma. De Jong won drie maal goud en staat gelijk stevig bovenaan in de lijst.

Drukte op het Fioretti College Lisse

Foto: pr

Lisse n Ruim 2000 mogelijk toekomstige leerlingen en hun ouders bezochten vrijdag 25 januari het Fioretti College in Lisse tijdens de open dag.

Daar konden ze de sfeer proeven en lieten ouders zich informeren over de mogelijkheden op het Fioretti. Het is altijd bijzonder om te zien hoe positief verrast mensen reageren op de openheid van het gebouw en de gezellig sfeer, aldus conrector Rob de Kleijn. Het Fioretti College in Lisse is een school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo.

week in beeld

Gevolgen van de Eerste Wereldoorlog in Lisse

Belgische vluchtelingen voor het gemeentehuis van Lisse. | Archief gemeente Lisse Foto: Archief gemeente Lisse

In november 1918 werd eindelijk de vrede getekend van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal was, had deze oorlog heel veel gevolgen voor Nederland. Wat heeft Lisse van deze oorlog gemerkt? Zoals bekend was er in die tijd veel armoede. Dus ook in Lisse, vooral omdat de bloembollen toen niets waard waren.

De werkgroep Genealogie en Historie van de Cultuur-Historische Vereniging Oud Lisse vroeg zich af welke gevolgen er nog meer waren voor de Lissese gemeenschap. Zij heeft het archiefmateriaal uit het gemeentearchief bestudeerd. Het bleek dat Lisse enige tijd veel Belgische vluchtelingen heeft opgenomen.

Vijfhonderd vluchtelingen

Ongeveer vijfhonderd Belgische burgervluchtelingen werden tussen begin oktober 1914 en half januari 1915 in Lisse opgevangen. De Duitse legers waren op 4 augustus 1914 België binnengevallen met het plan om Frankrijk te veroveren. Daarmee begint in dit deel van Europa de Eerste Wereldoorlog. Als gevolg van de inval zoeken Belgische burgervluchtelingen massaal een veilig heenkomen in zuidelijk Nederland. Voor hun opvang wordt ook al snel een dringend beroep gedaan op noordelijke gemeentes. Dus ook op de gemeente Lisse. Op zaterdagavond 10 oktober 1914 staan bijna vijfhonderd mannen, vrouwen, opgeschoten jongens, schoolmeisjes en een heleboel kleine kinderen op het winderige station van Lisse. De Lisser dagbladcorrespondent Arie Raaphorst beschrijft de betreurenswaardige aanblik van de stoet Belgische vluchtelingen die Lisse binnenkomt onder andere met: "…want behalve wat zij aan het lijf hadden, waren ze van alles beroofd. Alles hadden zij achter moeten laten. Slechts een paar dieren zijn meegekomen, zoals een poesje, drie konijntjes in een kistje, een klein smoushondje in de armen van een van de jongetjes." Het Steuncomité Lisse draait op dat moment overuren. De eerste noodopvang is vooral in de katholieke jongensschool aan de Heereweg, maar al binnen enkele dagen worden de meeste vluchtelingen ondergebracht bij Lissers thuis. Zij die gastvrijheid bieden, krijgen hiervoor een vergoeding toegezegd. De bewaard gebleven documenten geven een behoorlijk goed beeld van die tijd.

Kort na de val van Antwerpen worden de burgervluchtelingen door hun stadsbestuur opgeroepen weer terug te keren. Daar zou het inmiddels veilig genoeg zijn. De vluchtelingen willen graag naar huis, maar durven eigenlijk nog niet. Toch keren eind oktober 1914 al achtentwintig vluchtelingen vanuit Lisse naar Antwerpen terug.

Der overheid stimuleerde opvang in goedkopere centra in plaats van bij particulieren. Daarom werden de overgebleven vluchtelingen uit Lisse naar het centrum in Gouda overgebracht. Zij vertrokken op zaterdagmiddag 9 januari 1915 per trein vanaf het station van Lisse. Voor 'vrijen overtocht' en 'overbrenging hunner goederen naar het station' werd gezorgd. Daarmee kwam er een einde aan een korte, maar turbulente periode.

Bovenstaande is ontleend aan een artikel van Laura Bemelman in het tijdschrift voor familiegeschiedenis Gen. Magazine (nummer 4, dec. 2014) en staat ook op onze website, zie: oudlisse.nl/historie/7658/ .

Leerlingen Josephschool zijn verhuisd

Monique van Steijn verrichtte met Julia en Mees de openingshandeling. | Foto: Esther Akerboom Foto: Esther Akerboom

Lisse n Ondanks de kou, regen en wind heerste er maandagochtend een feestelijke stemming bij de kinderen van de St. Josephschool. In alle vroegte verhuisden zij naar hun nieuwe school, Kindercampus Joseph.

Door Esther Akerboom

De oude school zag er desolaat uit. Alles was weg, behalve de oude computers, die niet mee werden verhuisd. De kinderen verzamelden zich in hun oude klas en groep voor groep liepen zij, met hun rugtassen om en de inhoud van hun kastjes in de hand, begeleid door een aantal leden van Da Capo en heel veel belangstellende ouders, naar het naastgelegen spiksplinternieuwe gebouw. Directeur Monique van Steijn sprak de menigte die zich had verzameld op het mooie nieuwe speelplein, toe. "Het is echt een feestje, eindelijk is het gebeurd, we zijn verhuisd. Donderdag en vrijdag hebben de juffen samen met een verhuisbedrijf de nodige spullen verhuisd. Niet alles is mee want er zijn nieuwe tafels en stoelen, digiborden, gymtoestellen en laptops gekomen. Voor de kleuters is er een nieuwe poppen- en bouwhoek. En we zijn hier niet alleen want ook SKOL en de BSO hebben hier een plek, er zijn zelfs al wat baby's aanwezig. Het is een fijne plek om met elkaar te zijn en alle kinderen zijn hier welkom." Na deze mooie woorden verrichtten Julia en Mees, de oudste en jongste leerling, de openingshandeling en mocht iedereen naar binnen waarmee de school officieel in gebruik werd genomen.

Reünie voor veteranen

oproep n Ieder jaar, dit keer op 25 mei, organiseert de reünie- en nazorgcommissie van onder meer Javaveteranen een grote landelijke reünie voor pakweg 200 Indië-veteranen en hun begeleiders.

Voor de daarbij te houden loterij kan de organisatie voor deze grote groep nog best wat leuke prijzen gebruiken. Met prijzen uitgekozen van ingeleverde Douwe Egberts-punten wordt deze dag voor de eens zo stoere oud-strijders in de jeugdige leeftijd van 90+ een nog groter plezier.

Na afloop van de reünie krijgt iedereen een nieuwsbrief met verslag en foto's van deze dag.

Het landelijke evenement is dit keer in de kazerne in Oirschot.

Veteranen vanuit het hele land, ook uit de Bollenstreek, komen dan bij elkaar. Voor meer informatie en aanmelding stuur een mail naar: Marianne Pragt, voorzitter en secretaris reünie-en nazorgcommissie 2-6RI, T-Brigade en Javaveteranen, marianne.lankhuizen@gmail.com.

Inschrijving Rotary Bridgedrive open

streek n Rotaryclub Lisse-Bollenstreek houdt vrijdag 12 april voor de twintigste keer de jaarlijkse bridgedrive om de CNB-trofee.

De drive is in het CNB Handelscentrum aan de Heereweg 347 in Lisse. De zaal gaat open om 19.00 uur en de drive start om 19.45 uur. Het is mogelijk om gratis tev parkeren in de parkeergarage onder het CNB- gebouw. Voor de deelnemers zijn er verschillende prijzen te winnen. De drive staat open voor geoefende en beginnende bridgers. Het inschrijfgeld is 35 euro per paar. Dit is inclusief koffie of thee bij ontvangst. De netto opbrengst van de drive is bestemd voor de Jan Beenakker Stichting, die kansarme kinderen in Uganda de mogelijkheid biedt om naar school te gaan. Inschrijving via: www.rotarybollenstreek.nl/bridgedrive of mail: bridgedrive@rotarylissebollenstreel.nl. Vermeld bij inschrijving naam, telefoonnummers en spelniveau.

Samen boerenkool eten in de Bollenstroom

Hillegom n Welzijnskompas, het Raamwerk, Zorgbalans en de Willibrordusparochie organiseren weer een maaltijd in de Bollenstroom aan de Mgr. Van Leeuwenlaan 3.

Deze gezamenlijke maaltijd staat gepland op dinsdag 12 februari om 18.00 uur.

De koks bereiden een winterse boerenkoolstamppot en natuurlijk een verrassend toetje. Inclusief een afsluitend kopje koffie of thee kost deze maaltijd vijf euro per persoon. Iedereen die houdt samen eten en nieuwe mensen ontmoeten is welkom. Telefonisch aanmelden kan tot en met donderdag 7 februari bij Welzijnskompas: 0252-757100 (van 9.00 tot 12.30 uur) of mail: info@welzijnskompas.nl.

Gratis gebitscontrole honden en katten

Hillegom n Tijdens de Maand van de Gebitsverzorging in februari vragen Sterkliniek Dierenartsen Hillegom, Hoofddorp en Nieuw-Vennep aandacht voor het gebit van huisdieren.

"Een slecht gebit is de nummer 1 ziekte bij honden en katten. Dat zorgt ervoor dat het dier continu pijn heeft. Maar de meeste huisdierbezitters denken dat hun huisdier een prima gebit heeft", zegt dierenarts Lodewijk Kamps. Bewustwording is dus belangrijk. Door de bovenlip van het huisdier omhoog te tillen, kun je zien of het dier tandsteen of andere gebitsproblemen heeft. Kamps: "Kijk dan of er een bruin-gele aanslag op de tanden zit en er rood, bloedend of gezwollen tandvlees te zien is. Dan weet je dat er iets niet goed is met het gebit."

Omdat februari de maand van het gebit is, biedt Sterkliniek Dierenartsen Hillegom deze maand een gratis gebitscontrole aan alle huisdieren aan. Baasjes krijgen tijdens de controle bovendien een poetsinstructie én een tandenborstel mee. Laat het huisdier rustig wennen en beloon als het goed gaat. Poets eerst met je vinger en gebruik als het dier gewend is een zachte honden-/kattentandenborstel, of babytandenborstel.

nieuws/historie

Agenda bibliotheek in februari

Hillegom n Onderstaand de activiteiten voor de komende maand in de bibliotheek in de Sportlaan. Al deze activiteiten zijn gratis:

Baby- en Peutermarkt

Zaterdag 2 februari van 10.00 tot 12.30 uur. Ook je baby of peuter is van harte welkom.

Voorleesuurtje

Elke woensdag van 15.00 tot 15.30 uur voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar.

Hello Ruby

Woensdag 6 februari van 15.00 tot 16.00 uur voor kinderen van 5 t/m 8 jaar die willen leren programmeren. Aanmelden noodzakelijk.

Eerste hulp bij werkstukken en spreekbeurten

Elke woensdag van 15.30 tot 17.30 uur voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar.

Mamacafé

Dinsdag 5 februari van 10.00 tot 12.00 uur voor (aanstaande)ouders van jonge kinderen. Ook je baby of peuter is van harte welkom.

Juridisch inloopspreekuur Hillegom

Iedere eerste maandag van de maand van 16.00 tot 17.30 uur. En iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Taalcafé

Iedere dinsdag van 13.15 – 14.45 uur voor iedereen die wil oefenen met samen Nederlands lezen en praten.

Taalspreekuur

Dinsdag 12 en 26 februari van 14.00 tot 15.30 uur voor iedereen die wil weten waar je Nederlands kan leren.


Expositie: 'De diepe zin van vrolijkheid'

'Het bezig zijn met kunst is voor mij niets anders dan grip krijgen op de wereld.' | Foto: pr

HILLEGOM n De Rotterdamse kunstenaar Peter Bastiaanssen geeft zondag 10 februari om 14.00 uur een lezing geven bij Galerie / Kunstuitleen Bollenstreek.

De lezing staat in het teken van de expositie: De diepe zin van vrolijkheid, welke ook in de galerie te zien is.

De titel van de expositie is bedoeld als een licht provocerend commentaar op het idee dat 'echte kunst' over de zware zaken van het leven zouden moeten gaan. Bastiaanssen ziet dat wat anders. Zuchten en klagen over het leven vergt weinig van de mens. De kunst van het leven is juist een lichte tred te behouden, daar ligt de diepte van vrolijkheid en het belang van luchtigheid. "In feite is het bezig zijn met kunst voor mij niets anders dan proberen grip te krijgen op de wereld.

En, als het waar is dat wij uiteindelijk onze wereld zelf moeten inkleuren, dan lijkt het mij verstandig te kiezen voor kleuren die vrolijk stemmen."

Bastiaanssen is met zijn werk sinds 2010 verbonden aan Galerie / Kunstuitleen Bollenstreek. De figuratieve kleurrijke doeken zijn een echte eyecather voor in elke ruimte. Zijn werk wordt regelmatig aangekocht door particulieren en bedrijven.

Galerie / Kunstuitleen Bollenstreek is tijdens de expositie extra geopend op zondag 10 februari van 11.00 tot 16.00 uur. Gedurende de expositieperiode van 10 februari tot en met 23 maart heeft de Kunstuitleen een welkomstgeschenk klaar liggen voor alle nieuwe leden. Dit welkomstgeschenk is speciaal gemaakt door de kunstenaar.

Meer informatie over de lezing, expositie, het welkomstgeschenk, graphic novel "Huh?", kunst lenen of openingstijden is te vinden op: www.kunstuitleenbollenstreek.nl.

Lulu Taylor Wintergeheimen

Twee vrouwen, die beiden respectievelijk in de jaren zestig van de 20e eeuw en in 2010 hetzelfde kasteel bewonen, zijn niet gelukkig in de liefde. In 1965 trouwt Alexandra Crewe met de man die haar vader voor haar heeft uitgezocht, maar het huwelijk blijkt al snel een grote vergissing. Dus als de ware liefde zich aandient, kan Alexandra de verleiding niet weerstaan en volgt ze haar minnaar naar zijn prachtige kasteel in Dorset, Fort Stirling.

Bo Svenström Wie zint op wraak

Een wrede martelmoord plaatst inspecteur Carl Edson van de politie in Stockholm voor grote problemen. Edson is al lang niet meer de vurige detective die hij ooit was, maar de wreedheid van deze zaak raakt bij hem een gevoelige snaar. Hij bijt zich erin vast, net als de gedreven onderzoeksjournaliste
Alexandra Bengtsson, die steeds als eerste over de zaak bericht in de Zweedse krant Aftonbladet. Het slachtoffer blijkt een beruchte crimineel met veel vijanden te zijn.

Baby- en Peutermarkt in de bieb

Hillegom n Wethouder Fred van Trigt opent zaterdag 2 februari om 10.30 uur de Baby- en Peutermarkt in de bieb aan de Sportlaan. Na de opening volgt een optreden van peuters van balletschool Martha de Rijk.

Natuurlijk is de Bibliotheek ook vertegenwoordigd op de markt. In de kraam vertellen medewerkers meer over voorlezen voor kinderen en waarom dat zo belangrijk is. Baby's en peuters zijn ook welkom. De kleintjes worden bezig gehouden met onder meer, peutergymnastiek, schminken, een verteltheater, knutselen en meer.

Keziah Frost Een tweede leven voor Norbert Z

Het zit Norbert Zelenka, 73 jaar oud, niet mee. Hij is berooid en al bijna 30 jaar weduwnaar. Ooit was hij rijk maar hij kon nooit nee zeggen tegen wie om geld vroeg, en zijn gulheid werd misbruikt tot alles op was. Op een dag staan Carlotta, Birdie en Margaret, drie hoogbejaarde dames, aan zijn deur. Een verhaal over een eenzame oudere heer, naar wie nooit iemand echt heeft geluisterd, ontdekt dat hij de gave heeft om anderen te helpen.

Erna de Groot

Sapiens

Yuval Noah Harari

Het is geen nieuw boek maar wel heel bijzonder. In vierhonderd pagina's wordt tweehonderdduizend jaar menselijke geschiedenis samengevat. En zo toegankelijk dat je niet kunt stoppen met lezen. Eenmaal uit, ligt het volgende boek - Homo Deus - Een kleine geschiedenis van de toekomst, te wachten.

Genie Does-Moison

Genie is bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland werkzaam als collectiespecialist.
Om de week geeft zij een aantal boekentips in de Hillegommer.

Alle titels zijn te leen bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. U kunt ze vanuit huis direct reserveren via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

cultuur/uitgaan

Astma

"Dokter, dokter, mijn kat stikt bijna, ik ben al op weg naar de kliniek!" Het was vrijdagavond half elf. Ik zat bij mensen in Noordwijk thuis om hun huisdier te laten inslapen. De slaapprik had ik al gegeven en de 18-jarige poes was al onder zeil. Nou moest ik nog de definitieve injectie toedienen in het kleine adertje in de voorpoot. Ik wilde me niet laten opjagen in verband met een volgend (spoed)geval. Ik antwoordde de mensen aan de telefoon dat ze mij zo spoedig mogelijk konden verwachten, maar dat ik wel iets verderop in de regio bezig was. Meestal valt het trouwens wel mee als eigenaren met zo'n klacht bellen. De injectie die voor de hartstilstand zorgde kon ik in alle rust en met vaste hand geven. De vader, de moeder en hun twee kinderen waren ontroostbaar. Maar ook enorm dankbaar dat wij dit soort handelingen in de eigen omgeving bereid waren uit te voeren. Ze zouden de volgende dag zelf naar het crematorium rijden dus ik hoefde de poes niet mee te nemen. Plankgas reed ik terug naar de praktijk. Daar aangekomen stonden de eigenaren van de kat al te wachten in hun auto voor de deur. Het ging gelukkig alweer wat beter. Karel ademde rustiger en zat met grote ogen bij de bazin. Ze konden meteen binnenkomen. Op een holletje zette ik de röntgen aan en de nodige laptops. Ook de zuurstofkooi zette ik in werking. De mensen bleken er pas 1 minuut te zijn omdat ze helemaal uit Rijnsaterwoude moesten komen. Het vinden van een 'gewone' praktijk die dienst heeft had al 20 minuten gekost. Snel onderzocht ik Karel. Zijn ademfrequentie was duidelijk 2x zo hoog. Zijn bek stond iets open. Zijn hart en pols waren gelukkig goed. Dat sloot een probleem in de circulatie, waar je dus ook benauwd van kan worden, praktisch uit. Ik richtte me op de longen. Met de stethoscoop luisterde ik naar de ademgeluiden. Die waren overal te horen. Dit betekende dat er geen met vocht gevulde velden in de borstholte waren! Dat scheelde ook veel. In overleg besloten we een röntgenfoto te maken: daarop bleek sprake van een herkenbaar patroon. Een normale hartschaduw, een normale luchtpijp, een normaal middenrif, lucht houdende longdelen, maar tevens een veel te scherpe aftekening van de bronchiën. Dat beeld paste naadloos op de verdenkingsdiagnose: astmatische bronchitis. We besloten Karel in de zuurstofkooi op te nemen en een specifieke injectie te geven. Hierna gingen zij naar huis en bleef ik net zo lang bij Karel totdat hij weer een normaal ademde. Om half twee was zijn bek weer dicht, zijn frequentie was sterk genormaliseerd en hij begon weer te eten. Meestal is een kat dan met een stof in aanraking gekomen waarop hij allergisch reageert: dan knijpen de bronchiën dicht en wordt een kat zeer benauwd. De volgende ochtend konden de eigenaren Karel weer vrolijk ophalen en ze kregen een puffer mee zoals baby's en kinderen die ook hebben.

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom

Foto: pixabay

PG Hillegom

Maartenskerk

Zondag 3 februari, 10.00 uur

Voorganger: pastor W. Wierenga

Open Hof Hillegom
Open Hof, Raadhuisstraat 3
Zondag 3 februari, 10.30 uur
Spreker: Steven Parmentier

Evangelie Gemeente Hillegom

Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16
Zondag 3 februari, 10.00 uur

Spreker: Ruben de Jong

Parochie Heilige Willibrordus

St. Jozef en St. Martinuskerk

Zaterdag 2 februari, 19.00 uur

Celebrant: pastor M. Kuipers

Zondag 3 februari, 11.00 uur

Celebrant: pastor M. Kuipers

St. Agathakerk

Zondag 3 februari, 10.00 uur

Herdenkingsdienst

Celebrant: pastoor R. Franken en diaken I. Osseweijer
Koor: Canticum Novum
Extra: kinderwoorddienst en koffie/thee na de dienst

Ma 19.30 uur: Eucharistieviering
Di, do & vr 09.00 uur: Eucharistieviering

H.H. Engelbewaarderskerk

Woensdag 30 januari, 09.00 uur

Celebrant: kapelaan S. Kuik

Zaterdag 2 februari, 19.00 uur

Herdenkingsviering
Celebrant: vicaris-generaal T. Visser
Koor: In Conspectu Angelorum
Extra: kinderwoorddienst en koffie/thee na de dienst

SWG Lisse

Zondag 3 februari

Kerk Veldhorststraat, 10.00 uur

Voorganger: ds. Nico Geertsema

Witte kerkje, 16.30 uur

Voorganger: ds. Nico Geertsema

Evangelie Gemeente Lisse

De Poort, Jozef Israëlsstraat 11

Zondag 3 februari, 10.00 uur

Spreker: Jaap Spaargaren

Gereformeerde Gemeente Lisse

Salemkerk

Zondag 3 februari, 10 en 16 uur

Voorganger: ds G.J.N. Moens

Gereformeerde Kerk

Klisterkerk
Zondag 3 februari, 10.00 uur

Voorganger: ds. E.A. Visser, Alblasserdam

Hervormde Gemeente Lisse

Pauluskerk
Zondag 3 februari

Geen dienst

Grote Kerk

Zondag 3 februari, 10.00 uur

Voorganger: ds. R.A. Veen, IJmuiden

Kans maken op 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 27 januari bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. De winnaar van week 3 is: Janny van Haaften uit Hillegom. De oplossing was: feestlampjes.