LisserNieuws - De Hillegommer

8 oktober 2019

LisserNieuws - De Hillegommer 8 oktober 2019


Afgeladen huiskamers alom

Vrolijk & Co (broers en zussen Vrolijk en een vriendin) bracht vrolijke deuntjes in de huiskamer. | Foto: EA Foto: Esther Akerboom

LISSE n Het was dit weekend weer smullen geblazen voor cultuurminnend Lisse. Wie zin had om een optreden te bezoeken, kon zomaar binnenlopen in de vele huiskamers die zich open hadden gesteld voor het jaarlijks terugkerende huiskamerfestival Gluren bij de Buren. Het was de vijfde editie van het evenement.

Door Esther Akerboom

Wordt Gluren bij de Buren landelijk in februari gehouden, in Lisse wordt vastgehouden aan oktober, want het begon vijf jaar geleden allemaal tijdens de feestelijkheden rond het vijftigjarig bestaan van de Poelpolder. Dit jaar waren er op zaterdag 25 plekken in de Poelpolder te bezoeken en op zondag 32 in de rest van het dorp. Het waren niet alleen huiskamers, onder meer ook de Bibliotheek, 't Huys Dever en het politiebureau zetten hun deuren open voor publiek. En al bestond het merendeel uit muzikale optredens, bij De Greef konden prachtige schilderijtjes worden gemaakt met bijenwas. Op de achtergrond klonk de muziek van dj Jayzon Brandon, die draaide om wat jonger publiek voor het festival te interesseren. Maar dat lijkt niet te lukken, volgens secretaris Gerard Boon. "Het was heel druk, ik hoorde om me heen dat er afgeladen huiskamers waren. Alleen jongeren zien we nog niet. Op de een of andere manier kunnen we hen maar niet bereiken. Facebook is voor jongeren al achterhaald, je kunt het niet meer bijhouden. Maar we zijn er wel mee bezig binnen het bestuur."

Gelukkig trokken er nog genoeg mensen op uit om de optredens te bezoeken. "Zijn jullie daar en daar al geweest? Dat was hartstikke leuk", en "Ik had nog wel meer willen bezoeken" waren geluiden die je hier en daar kon opvangen. Zo werd vrolijk meegezongen met 'Brandend zand' van Merels en Kerels, een traantje weggepinkt bij de gevoelige liedjes van Anouk Kragtwijk en meegedeind met de vrolijke snaarmuziek van de familie Vrolijk en Co. Het gelegenheidsduo Zizuzizo deed al voor de vijfde keer mee en nam om dit te vieren het publiek mee door hun optredens van de afgelopen vijf jaar. En zij brachten tijdens de slotbijeenkomst, die op beide dagen voor artiesten en degenen die hun huiskamer ter beschikking stellen werd gehouden, een speciaal lied ter ere van vijf jaar Gluren bij de Buren ten gehore.

Greeffest 2019 komt eraan vol actie en multimedia

jongeren n Na twee jaar Greeffest staat nu de derde editie voor de deur. Jongerenwerk Lisse van het Welzijnskwartier barst op 18 en 19 oktober los met een bom aan leuke activiteiten.

Jongerenwerk Lisse in jongerencentrum De Greef (Ruishornlaan 21) is samen met jongeren hard aan het werk om twee leuke dagen op poten te zetten. Op vrijdag 18 oktober kunnen er spellen of een lekker potje voetbal worden gespeeld, kunnen waaghalzen zich uitleven op het springkussen, is er ruimte voor toffe knutselwerkjes, worden er slijm en hapjes gemaakt, waarna de voetjes van de vloer gaan tijdens de silent disco. Naast deze activiteiten opent Jongerenwerk op deze dag ook de nieuwe 'multimediaroom', waar je aan de slag kunt met muziek en video's.

De gemeenteraad van Lisse is ook uitgenodigd om op deze vrijdag te gaan genieten van een heerlijke barbecue, waarna er nog een leuke verrassing voor de raadsleden klaarstaat.

Op zaterdag is er naast het gamen, springen, dansen en knutselen ook plek voor een nerfbaan. Om het dan nog wat bonter te maken, kan je elkaar te lijf gaan in grote sumopakken tijdens het sumoworstelen. Of maak een gave beat in de multimediaroom. Al met al: Greeffest 2019 heeft weer een hoop te bieden.

Marente bij Tafel van WelzijnsKompas

BIEB n Mariska Kleijne van zorgcentrum Marente schuift op maandag 14 oktober aan bij de Tafel van WelzijnsKompas.

Zij komt informatie geven en vragen beantwoorden over vrijwilligerswerk en ze vertelt over de diensten en activiteiten die Marente biedt. De Tafel van WelzijnsKompas is iedere maandag van 15.00 tot 16.30 uur aanwezig in de bibliotheek aan de Koninginneweg 79A. Iedereen is welkom. Op 28 oktober is VTV/Stichting Mee aanwezig. Aanschuiven bij de Tafel van WelzijnsKompas is kosteloos. Doe een test om te ontdekken welk vrijwilligerswerk bij je past. Of kijk eens op www.vrijetijdbestedinglisse.nl of www.welzijnskompas.nl. Voor meer informatie en/of vragen kan men contact opnemen met Ingrid van der Ploeg WelzijnsKompas Hillegom-Lisse (0252) 757 100, bereikbaar van 09.00 tot 12.30 uur.

Asbestgebied toch minder groot

brand n Na de grote brand in een loods aan de Akervoorderlaan op dinsdag 1 oktober is asbest vrijgekomen. Het gebied waar asbestdeeltjes terecht zijn gekomen, blijkt minder groot dan gedacht.

Via een NL Alert zijn omwonenden gewaarschuwd, ook heeft de gemeente inwoners per brief geïnformeerd. Een asbestsaneringsbedrijf is ingeschakeld om de deeltjes te verwijderen. Ook werden auto's schoongespoten. Na inspectie bleek het gebied waar asbest ligt kleiner dan gedacht. Vrijdag 4 oktober zijn veel bewoners en eigenaren van percelen in het asbesthoudend gebied bij elkaar gekomen in de Tulperij, waar men vragen kon stellen. Hier waren ook de burgemeesters Spruit (Lisse) en Breuer (Teylingen). De asbestsanering ging dit weekend door.

Erik Jan in 't Veld is klaar voor de 5-kilometerloop in Warmond. Foto: pr

Lopen tegen kanker na zware chemo

Help mij mee de 10.000 euro te halen!

Al 60 jaar
voorzeggen vanuit 'de bult'

Bollenkramen: geef ons nu duidelijkheid

column n dierenarts Lodewijk Kamps

VVD wil andere aanpak woonvisie

LISSE n De VVD van Lisse heeft een discussiestuk ingeleverd waarbij de gemeenteraad zich kan uitspreken over een andere aanpak van de Woonvisie dan tot heden. De discussie daarover kan van start in de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur op 10 oktober.

Door Arie in 't Veld

De raads- en commissieleden zijn in een recente bijeenkomst geïnformeerd over de door een bureau op te stellen woonbehoefte in Lisse. Hierbij worden zeer vele variabelen gewikt en gewogen, maar het blijft een goede poging de 'toekomst te voorspellen', die ook weleens anders kan uitpakken. Deze cijfers zullen medebepalend zijn voor een nieuwe woonvisie. Hierbij zal op de traditionele wijze naar de nieuwe woonvisie worden gekeken, uitgaande van de woonbehoefte en gebaseerd op de veronderstelling dat de gemeente voldoende sturend kan zijn bij de invulling hiervan op de beschikbare te ontwikkelen woonlocaties.

Wethouder Jolanda Langeveld is erover geïnformeerd dat de VVD graag discussie hierover wil en heeft hier positief op gereageerd. Daarbij heeft ze aangegeven dat dit past bij de keuze die het college kortgeleden zelf maakte bij het toewijzen van de zogenoemde 'quickwins' voor enkele doelgroepen. "Uiteraard is de gemeente afhankelijk van Stek voor de sociale woningbouw. Daarnaast van ontwikkelaars, die in de praktijk vaak vooral oog hebben voor hun eigen behoeften en mogelijkheden tot winstoptimalisatie. Als gevolg hiervan wordt met regelmaat door een ontwikkelaar een plan neergelegd, gericht op een bepaalde locatie. Dit los van wensen van de gemeente, die mogelijk meer aansluiten bij het beleid voor de diverse doelgroepen. Als voorbeeld geldt de zes huizen aan de Heereweg bij Meer en Duin. Eerder lag er een plan voor een appartementencomplex, nu komen er zes huizen. De vraag is of dit aansluit op het doelgroepenbeleid. Zoals bij andere projecten komt daarnaast het element 'sociaal' niet aan de orde."

De VVD-fractie stelt nog onlangs gewezen te zijn op de noodzaak van huisvesting voor arbeidsmigranten en het onderzoeken naar mogelijkheden voor Tiny Houses en een Knarrenhof. Hierdoor is er aanvullend behoefte aan nieuwe ontwikkellocaties. "Maar waar moeten die worden ingepast? 'Inbreilocaties' zijn beperkt beschikbaar en er is nog maar weinig ruimte voor bijvoorbeeld een hele nieuwe wijk. Gevraagd wordt om discussie over een omgekeerde benadering van de woonvisie. We beginnen met het in kaart brengen van alle mogelijke ontwikkellocaties die er in Lisse zijn, inclusief leegstaande bedrijfspanden die de bestemming wonen zouden kunnen krijgen. Daarna wordt een indeling gemaakt van de doelgroepen die bij voorkeur aan deze locaties worden toebedacht. Hiermee kan de gemeente voorsorteren op de prioriteiten bij het invullen van de woonbehoefte, krijgt het een totaal overzicht en kan hierop worden teruggevallen wanneer ontwikkelaars zich aandienen. Daarnaast kan het college gerichter aan de slag bij het stimuleren van de gewenste woningbouw op bedoelde locaties. Daarbij kunnen we ook aangeven welke gebieden op de lange termijn mogelijk nog ontwikkeld zouden kunnen worden totdat Lisse 'vol' is," zo oppert de VVD-fractie.

Zwaan zoekt Seijseners

Dick Zwaan. | Foto: pr

Hillegom n Genealogie of voorouderonderzoek is een door velen beoefende hobby. Veel hobbyisten doen dit om een stamboom van hun voorouders te maken. Een minderheid pakt dit grootser aan; zij doen uitgebreid onderzoek naar (Hillegomse) families en familiestammen.

Zo is de Hillegommer Dick Zwaan al ruim een jaar bezig met het uitzoeken van de familie Seijsener (Seysener, Sijsener, Sijsenaar, Cijzenaar, Siesener en nog vele andere schrijfwijzen).

"Dit zijn vrijwel allemaal nazaten van Joseph Joachim Johannes Seijsener, die aan het einde van de 18e eeuw vanuit het Duitse Hildesheim naar Hillegom is 'geëmigreerd'. Van mij zijn ook twee generaties Duitse voorouders bekend", laat Zwaan weten.

Digitale archieven sinds 2007 enorm uitgebreid

"Een groot deel van het onderzoek is al gedaan door de Hillegomse onderzoekster Tonny Nieuwenhuizen-Fransen (1934-2016), die in 2007 op kleine schaal een genealogie over deze familie heeft geschreven. Dit document is onder andere terechtgekomen bij Liduina (Lidy) Seysener, die in 1954 in Australië is geboren, als dochter van Piet Seijsener en Wil Tijssen. Piet en Wil hadden rond 1950 enkele jaren een bakkerij in het (inmiddels afgebroken en herbouwd) pand waar nu "Murphy's Law" is gevestigd," aldus Zwaan. "De genoemde Lidy Seijsener heeft contact met mij gelegd, omdat zij mij kende van enkele publicaties op genealogische sites. Zij vroeg mij of ik het document van Tonny Nieuwenhuizen verder wilde uitwerken. Omdat sinds 2007 de digitale archieven enorm zijn uitgebreid, zijn er nu meer gegevens beschikbaar, die in 2007 nog niet bekend waren."

Het aantal Seijseners in Zwaans' database staat nu op een kleine 300 (vanaf circa 1800 tot circa 1920). Van deze personen heeft hij ook al bijna 300 originele geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten gescand. Bijna 60 procent van het document van Tonny Nieuwenhuizen is nu verwerkt.

Er zijn nog gegevens van vele tientallen Seijseners te verwerken volgens Zwaan, maar door de wettelijk ingestelde embargo's en de privacywetten zijn de akten van hun geboorte, huwelijk en overlijden (nog) niet digitaal in te zien.

"Voor sommige akten kan dit nog tientallen jaren duren. Daarom zijn gegevens van na circa 1920 geboren personen alleen door mondelinge overdracht te verkrijgen en worden daarom ook summier in het Tonny's Seijsener Genealogie weergegeven.

Oproep

Om vooral de personen vanaf circa 1915 correct te kunnen vermelden doet Zwaan een oproep aan personen met de naam Seijsener (op welke wijze dan ook geschreven), of daarmee verbonden familieleden om gegevens door te geven van henzelf en/of hun familieleden. "Dit om ook de laatste generaties van dit geslacht volledig en correct te vermelden in de genealogie. Niet alleen persoonsgegevens, maar ook achtergrondinformatie, anekdotes zijn hierbij nodig om een 'leesbaar' geheel te krijgen. Denk bijvoorbeeld ok aan advertenties van door Seijseners gedreven ondernemingen en/of familieadvertenties.

Om een indruk te krijgen van hetgeen reeds bekend is, kunnen degenen die een bijdrage kunnen en willen leveren, het document van Tonny Nieuwenhuizen bij mij opvragen, zodat zichtbaar wordt welke gegevens al bekend zijn, maar ook – wat belangrijker is – welke gegevens nog niet in het document vermeld staan."

Meer info: mail@swaenpraet.nl.

Ook op: https://gw.geneanet.org staan vele nazaten van Joseph Joachim Johannes Seijsener vermeld. Mogelijk dat bij voldoende belangstelling de Seijsener-genealogie op een later tijdstip in boekvorm wordt uitgegeven, maar die optie verkeert volgens Zwaan nog in een ontwerpfase.

Begroting 2020

LISSE n Gemeente Lisse presenteert de begroting voor het jaar 2020. Daarbij kijkt zij nadrukkelijk naar de toekomst. Door nu rekening te houden met verwachte kosten wil de gemeente het huishoudboekje voor langere tijd op orde brengen. Het gaat hier bijvoorbeeld om tijdelijke taken die tot en met 2021 begroot waren en daarna niet meer. "We willen niet doen alsof dit soort kosten straks er opeens niet meer zijn, we willen nu actie ondernemen", zegt wethouder financiën Kees van der Zwet. "Als een inwoner na 2021 bijvoorbeeld jeugdzorg nodig heeft, willen we geen nee hoeven verkopen omdat er geen geld meer is voor de tijdelijke inkooporganisatie voor de jeugdzorg."

Gemeenteraad en college hebben nauwkeurig gekeken welke oplossingen mogelijk zijn om de begroting op termijn sluitend te maken. Uiteindelijk is besloten om gemaakte afspraken te behouden, maar nieuw beleid uit te stellen. Het college en de raad hebben gekeken naar de eigen ambities. Zo is in 2020 geen ruimte voor twee extra buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) en worden investeringen uitgesteld, dus geen herinrichting gemeentehuisplein en geen reconstructie van de Heereweg/Laan van Rijckevoorsel. Ook is er minder geld voor openbaar groen en het onderhoud ervan. Verder is de gemeente genoodzaakt om maatregelen te nemen die de inkomsten verhogen. Dit past ook bij het voorzieningenniveau binnen de gemeente. Zo stelt het college voor om de onroerende zaakbelasting (ozb) met 10 procent te verhogen. Ook wil de gemeente het afvalsysteem kostendekkend maken. Om de totale gemeentelijke belastingdruk niet te hoog te maken, kijkt het college naar manieren om de rioolheffing te verlagen. Voor huizenbezitters met een gemiddelde woningwaarde stijgen de woonlasten na optellen en aftrekken van die drie posten in totaal met 95 euro per jaar. Voor de bezitters van duurdere woningen zal dit bedrag gezien hun woningwaarde hoger zijn. Huurders betalen geen ozb, zij betalen per jaar alleen de extra kosten voor het dekkend maken van het afvalsysteem en krijgen een vermindering door de lagere rioolheffing. Dit komt neer op een bedrag van ongeveer 46 euro per jaar. "Het is nooit prettig om de onroerende zaakbelasting te moeten verhogen", licht Van der Zwet toe. "Tegelijkertijd zien we door heel het land soortgelijke verhogingen. We voelen nog steeds de bezuinigingen van toen taken van de landelijke overheid naar de gemeenten kwamen."
De gemeente kijkt ook naar de eigen keuzes in het verleden. "Het is belangrijk dat we onze reserves weer aanvullen, dat maakt ons als gemeente sterker bij onverwachte tegenslagen. Ook zijn diverse voorzieningen toentertijd betaald uit eenmalige gelden. Daar hebben we mooie voorzieningen zoals Floralis en sportcomplex de Waterkanten voor teruggekregen, maar die moeten we wel goed onderhouden."

Ondanks de bezuinigingen houdt de gemeente volgens Van der Zwet haar ambities in stand. "We blijven investeren in ons Dorpshart en de directe leefomgeving van de inwoners, al is het op een lager niveau." Verder blijft Lisse inzetten op vitale bewoners en duurzame innovatie.

Nieuwe gemeentesecretaris voor Lisse

Boudewijn Marinussen is vanaf 1 oktober een jaar lang gemeentesecretaris in Lisse. | Foto: Sven van der Vlugt Foto: Sven van der Vlugt

HLTSAMEN n Gemeente Lisse heeft een nieuwe gemeentesecretaris. Boudewijn Marinussen neemt deze taak vanaf 1 oktober een jaar lang voor zijn rekening. In deze rol is hij eerste adviseur van het college en mededirecteur van de ambtelijke organisatie HLTsamen.

Marinussen woont in Berkel en Rodenrijs en was de afgelopen jaren voor diverse gemeenten tijdelijke gemeentesecretaris. Zo is hij werkzaam geweest voor onder meer de gemeenten Schiedam, Goeree-Overflakkee, Hof van Twente, Giessenlanden en Borger-Odoorn. Marinussen volgt gemeentesecretaris Jan Schellevis op, die per 1 september is gestopt.

"We zijn blij dat we na het vertrek van onze vorige secretaris opnieuw een ervaren adviseur voor ons college hebben", zegt burgemeester Lies Spruit namens de gemeente. "We zien uit naar een prettige samenwerking."

Sam's Kledingactie in het najaar

LISSE n Ieder voor- en najaar organiseert Sam's Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor humanitaire hulp aan Jemen. Op zaterdag 12 oktober kunt u in Lisse kleding en schoenen inleveren bij het Paus Franciscus Huis aan de Heereweg 271. De vrijwilligers zijn hier dan van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen.

Al 60 jaar voorzeggen vanuit 'de bult'

Juichen nadat Dames 1 Hisalis scoorde. | Foto: pr Foto: pr

n Carla Kors regisseert en souffleert bij OVO

LISSE n Carla Kors (83) beleeft een zeldzaam moment. Vooral zeldzaam als je er niet bij stilstaat omdat je het geweldig naar je zin hebt. Al 60 jaar is ze bij diverse toneelverenigingen regisseur en souffleur geweest en tot op de dag van vandaag is ze op dit gebied nog altijd met veel plezier in de weer bij OVO. De Ontspanning Voor Ouderen zoals de club officieel heet. Op 18 oktober treedt het toneelgezelschap op in De Beukenhof met de voorstelling De erfenis van blinde Mineke.

Carla Kors zoals ze zichzelf het liefst ziet: als regisseur en souffleur voor toneelvereniging OVO. | Foto: AihV Foto: A. in 't Veld

Door Arie in 't Veld

Voor Carla begon het bij de Katholieke Arbeiders Vrouwen met repetities bij Tante Jo. Nu de Gewoonste Zaak en later de Katholieke Bond voor Ouderen. "Eigenlijk belandde ik gelijk in het souffleurshok, ook wel de bult op het podium genoemd. Souffleren is niet gewoon op fluistertoon de zinnen uitspreken, maar het hele stuk van A tot Z meespelen. Je kijkt naar wat zich op het podium afspeelt en wanneer nodig probeer je de steun van de toneelspeler te zijn die even worstelt met de tekst. Dat doe je dan op een zo goed mogelijke fluistertoon, zodat in de zaal niet is te horen dat je aan het werk bent", legt Carla uit.

Altijd volle bak

De inzet van Carla is nu vooral gericht op de optredens van OVO, na in voorgaande jaren ook de nodige inzet aan de dag te hebben gelegd voor de verenigingen Het Geestgrond Theater en Maskerade. "OVO is een onderdeel van de Katholieke Bond voor Ouderen en omvat een club enthousiaste mensen. We spelen jaarlijks twee stukken en een kerststukje en treden ook wel eens voor anderen op, zoals in Schagen, bij de Bernardus en De Schutse. En het is altijd volle bak."

Ze schetst de vereniging als een club mensen die in grote saamhorigheid met elkaar in de weer is. Dat wil zeggen een kaartje of een bloemetje in voorkomende gevallen en na de twee uitvoeringen gezellig met elkaar eten en nog eens nagenieten van en napraten over de gehouden voorstellingen. "Jammer alleen dat de aanwas van (oudere) leden heel gering is, waardoor het allemaal wel eens wat moeilijk wordt. Met name wat betreft het uitkiezen van de te spelen stukken. Moet het altijd allemaal perfect zijn? Natuurlijk niet. Men bouwt op elkaar en als het op het podium mis dreigt te gaan met de tekst, zet ik een tandje bij. Maar over het algemeen is het verbazingwekkend hoe goed de leden op vrij hoge leeftijd zich de teksten eigen maken en zich op het podium manifesteren", zegt Carla trots.

Kosten besparen

Carla doet zoals gezegd in alle stilte haar souffleurswerk en ondervindt veel waardering. "Het mijn lust en mijn leven. En ik hoop dit nog heel lang te mogen doen." OVO repeteert in aanvang bij de leden thuis en pas op het eind van het traject in De Beukenhof om kosten te besparen. "Dit keer voeren we het stuk 'De erfenis van blinde Mineke' op, waarover ik verder niets ga vertellen, omdat je zoiets gewoon moet komen bekijken."

De voorstelling op 18 oktober in het Dienstencentrum De Beukenhof, Eikenlaan 2 duurt van 14.00 tot 16.30 uur. De zaal is open vanaf 13.15 uur.

Bloemenkraamhouders willen nu duidelijkheid

LISSE n De houders van de bloemenkramen aan de Westelijke Randweg tijdens de Keukenhofperiode willen snel duidelijkheid over hoe het allemaal gaat worden. Dit alleen al vanwege de inkoop van het materiaal.

Door Arie in 't Veld

Kraamhouder Louis van Kesteren zegt hierover dat er al 75 jaar aan de N208 kramen staan om bloemen en bollen te verkopen aan toeristen en aan de plaatselijke klantenkring. "Nu dreigen deze kraampjes te verdwijnen omdat de locatie waarschijnlijk verkocht gaat worden aan de Keukenhof. Dit is enige tijd geleden medegedeeld door wethouder Kees van der Zwet aan de standhouders, 2 uur voordat het aan de raadsleden in de vergadering werd gemeld."

Van Kesteren legt uit dat tot vorig jaar de vergunningen werden verleend door de provincie, doch verleden jaar werd besloten om het te gaan overdragen naar de gemeente Lisse. Maar omdat de gemeente Lisse nog niet precies wist wat ze er mee aan moesten, werd er nog 1 jaar vergunning afgegeven door de provincie. "Het onderhoud is de afgelopen 10 jaar afgekocht door de gemeente. Nu deze periode voorbij is wil de provincie van de parkeerplaats af, tevens onder het motto verkeersveiligheid. Daarom 'schenkt' de provincie de parkeerplaats aan de gemeente Lisse die het op haar beurt weer 'schenkt' aan de Keukenhof. Althans, daar ziet het naar uit. De gemeente Lisse heeft een convenant gesloten met de Keukenhof. Hierin staat dat de Keukenhof deze locatie graag zou willen optimaliseren. Twee vliegen in één klap, geen kosten voor de gemeente Lisse en de Keukenhof ook blij, weer een paar concurrenten minder. Zo worden de standhouders wel heel erg makkelijk buitenspel gezet. Nadat eerst alle particuliere verkopers binnen de Keukenhof eruit zijn gewerkt, zijn wij nu aan de beurt."

Van Kesteren stelt dat het toch niet waar kan zijn dat er op de parkeerplaats straks bloemenkramen staan van de Keukenhof. "Wat blijft er dan over van dit culturele erfgoed van de Bollenstreek? Wat ook speelt is de discussie of er voorjaarsbloeiers verkocht kunnen worden in het voorjaar, dit gebeurt overal, Lisse, Amsterdam, Schiphol etc. De kraamhouders hebben vorig jaar aangegeven bereid te zijn te stoppen met de verkoop van voorjaarsbloeiers als de gemeente Lisse dat wil. Afgelopen najaar is aan de wethouder gevraagd contact met de standhouders op te nemen. Dat is helaas nooit gebeurd, ook niet tijdens de evaluatie. Het lijkt erop dat er over onze rug een politiek spelletje gespeeld wordt."

De kraamhouder hoopt dat de raadsleden de wethouder ervan kunnen overtuigen dat het culturele erfgoed van de Bollenstreek behouden dient te worden onder de regie van de huidige vergunninghouders. "Een vraag daarbij is wat Keukenhof buiten het park heeft te zoeken. Ook concurrentie voor de Lissese horeca, want op Keukenhof kun je ook eten. Of de fietsenverhuur bij Garage Van der Zon in De Engel, om maar eens wat te noemen. Hoe het ook zij, we hebben nog steeds geen duidelijkheid over onze toekomst en willen toch wel graag dat die duidelijk aan ons en de gemeenteraad wordt verstrekt."

Wethouder Van der Zwet zegt in een reactie dat hij zich niet kan herinneren een toezegging te hebben gedaan om contact met de kraamhouders op te nemen. "Indien dit het geval was had ik dat zeker gedaan. Het is niet voor niets dat ik voor de melding in de commissie heb geïnformeerd heb over de mededeling die ik zou gaan doen. Daarnaast heeft de gemeente zich steeds sterk gemaakt voor handhaving van de bloembollenkramen als cultureel erfgoed. Door wie de exploitatie plaatsvindt en de wijze waarop is daarbij niet van belang. Buiten het feit dat we gaan voor kwaliteit."

Dames 1 Hisalis wint ruim met 1-4 in Maarssen

HOCKEY n Dames 1 was zondag 6 oktober te gast bij het eerste damesteam van Maarssen in koude en regenachtige omstandigheden. Bij winst zou Hisalis van plaats 8 naar plaats 5 kunnen stijgen. Met dat in het achterhoofd was het team gebrand om de drie winstpunten mee naar huis te nemen.

Zoë Duivenvoorden leek hierdoor geïnspireerd: na een mooie bal van Michelle Wijnhout uit de diepte sloeg zij in het begin van de wedstrijd vanuit een moeilijke positie de 0-1 op de plank. Maar deze speelster wilde nog meer laten zien: nadat Tess van Bochove onderuit gehaald werd door de keeper en een strafbal mee kreeg, prikte Zoë die bal hoog in het net: 0-2. Het was dus een succesvol eerste kwart voor Hisalis. Het tweede kwart verliep iets rustiger, met wel veel aanvalspogingen van Hisalis en heel veel scoops van Maarssen die echter op niets uitliepen. Na de rust werd het even spannend, want Maarssen wist de 1-2 te maken. Benice Wielinga had kort daarna nog een verrassende push op het doel, maar de bal trof de paal. Dominique Hoogendoorn kon echter vanuit de draai wel het doel in pushen: 1-3. In het vierde kwart sloeg Tess van Bochove een strakke bal op Nerissa Heemskerk die daarmee met een half maantje de cirkel in kon lopen. Bijna vanaf de achterlijn gaf ze vallend nog een push richting het doel. Met een stuitertje kwam de bal toch nog op de plek waar hij hoorde en zorgde voor de eindstand van 1-4. De doelstelling en de voorlopige 5e plaats waren gehaald, een goede stemming op de terugweg dus.

Inschrijving voor Meerlandenfonds geopend

REGIO n De inschrijving voor het Meerlandenfonds 2019 is op 1 oktober gestart. Ook dit jaar heeft Meerlanden weer een bedrag van 55.000 euro in het fonds gestort om (sport)verenigingen en goede doelen te ondersteunen. Vrijwilligers van goede doelen en sportverenigingen uit het verzorgingsgebied van Meerlanden kunnen tot 1 november aanstaande online een aanvraag indienen.

"Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze maatschappij. Zij dragen eraan bij dat het in onze regio fijn wonen, werken en recreëren is. Ook Meerlanden werkt daar dagelijks aan mee, samen met gemeenten en hun inwoners, scholen en partners. Daarom steunen wij die talrijke initiatieven van goede doelen en verenigingen met ons Meerlandenfonds. Zo kunnen zij hun mooie werk blijven doen", zegt Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden. "Ik roep alle vrijwilligers in de regio daarom op om een aanvraag te doen voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds!"

Het bestuur van het fonds let bij de aanvragen op degenen die zich inzetten voor een mooie en duurzame leefomgeving, vandaag en morgen. Goede doelen en (sport)verenigingen komen voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds in aanmerking door een project te beschrijven. Dat kan door online het formulier in te vullen op www.meerlanden.nl/inschrijven. Voor goede doelen is de maximale bijdrage 2.500 euro en voor (sport)verenigingen maximaal 1.000 euro. De inschrijving sluit op 1 november 2019. Begin december ontvangen de aanvragers bericht over een eventuele toekenning van een bedrag uit het fonds. De feestelijke uitreiking van de cheques van het Meerlandenfonds is op 12 december. Het reglement staat op www.meerlanden.nl/fonds.

Tekorten (2)

Foto: pr

Mijn eerdere Bombarie over het grote financiële tekort heeft nogal wat reacties teweeggebracht. Mondeling, maar ook via de mail, waaronder twee lange brieven. Een van de mailers zegt dat wij natuurlijk moeten betalen. Een hele lange brief, waarvan ik slechts enkele onderdelen kan belichten vanwege de lengte.

"We zijn met z'n allen wel zo krankzinnig rijk, gewoon niet normaal. Moet je op een mooie zomerdag eens naar het strand gaan. Geen plekkie meer vrij, Arie. Nee, niet op het zand en/of strand, maar bij de Beachclubs. Mensen staan letterlijk in de rij voor een tafeltje en of ze alsjeblieft maar een drankje mogen bestellen. En uiteraard wordt er massaal gegeten. Niets geen piepers thuis, de dinerkaart graag. Ik denk dat ik in mijn jeugd met mijn vader en moeder ooit een of twee keer in een restaurant ben geweest. Nou dat was wat, hoor. Dan was er echt iets speciaals aan de hand. Verder ergens uit eten? Nooit, daar was geen geld voor. En niet bij ons alleen, hoor, bij de meeste mensen was dat zo. En nu? Kijk eens op het Vierkant. Er wordt bijna gevochten om een tafeltje. Ik was op vakantie deze zomer. Arie, zoveel eten en drinken (buffet) niet gewoon. Zelfs kaviaar en champagne in de ochtend. Wij gooien gemiddeld 41 kilo eten per persoon per jaar weg. Kom op nou."

Hier loopt de briefschrijver echter uit de rails, want daar waar hij in staat is om reizen te maken en zich vol te eten, zijn er ook in Lisse heel wat mensen die zo'n kans niet krijgen en voor het eten zijn aangewezen op de Voedselbank. Toegegeven, het zijn er geen honderden, maar wel te veel. De mailer zegt echter dat dit uitzonderingen zijn waarvoor ik niet schrijf, omdat het zo'n kleine groep is. Mis. Juist voor deze groep moeten we opkomen en ervoor zorgen dat als de regering gaat bezuinigen en de last bij de gemeente legt, deze de last vervolgens niet moet doorschuiven naar de burger. Want ook in Lisse zijn er mensen die onder of net boven de bijstandsnorm leven. Die kunnen geen verzwaring van hun uitgaven meer hebben. De mailer wilde een volgende keer (nu dus) graag een positief artikel over hoe goed we het hebben en hoe krankzinnig rijk we met z'n allen zijn en zegt ook zelf redelijk materialistisch te zijn ingesteld. Ik kan de schrijver geruststellen. In financiële zin hebben we het inderdaad verschrikkelijk goed. Maar dat neemt niet weg dat Rijksoverheid en gemeente er naast alle andere verhogingen niet voor zorgen dat het ons beter gaat, maar juist dat we achteruit boeren. En dan wil ik de geachte briefschrijver nog wel eens horen als hij aan AOW toe is, die niet wordt verhoogd en maandelijks een pensioen kan innen waaraan van alle kanten wordt getrokken. Laat staan als je daardoor op het minimumniveau belandt. Vandaar mijn van Cornelis Vreeswijk overgenomen tekst: "Misschien gaat het morgen beter, maar het gaat toch nooit goed!"

Ik wens de briefschrijver en iedereen toe dat de gemeente met oplossingen komt die ertoe bijdragen dat we het luxe leventje dat we leiden kunnen behouden en dat mensen die het minder goed hebben in de lange reeks van jaarlijkse verhogingen zo worden ontzien dat ze blijvend een menswaardig bestaan kunnen leiden. En dan heb ik het niet over kaviaar en champagne!

Plantseizoen Keukenhof gestart

De tuinmannen poseren jaarlijks tijdens de start van het plantseizoen bij het aan te leggen mozaïek. | Foto: AihV Foto: AihV

LISSE n Het bollenplantseizoen is begonnen. Donderdag werd een officiële start gemaakt van het planten van de zeven miljoen bloembollen in Keukenhof.

Door Arie in 't Veld

De voorjaarstuin staat in 2020 in het teken van 'A World of Colours' en heeft in dit thema weer een prachtig bollenmozaïek naast het Oranje Nassau Paviljoen. Het mozaïek wordt in twee lagen geplant voor een langere bloei in het voorjaar. Hiervoor zijn 50.000 tulpen, muscari en krokussen beschikbaar. Donderdag is door de veertig tuinmannen een start gemaakt met de beplanting van het mozaïek en daarna wordt de rest van het park aangepakt.

Volgens Keukenhof-directeur Bart Siemerink is de kwaliteit van de tot op heden ingeleverde bollen prima. "De komende maanden kunnen we daar goed mee werken. Ook gaan we de inspiratietuinen vernieuwen." En over het thema van volgend jaar: "Ruim een miljoen mensen uit alle landen en culturen ontmoeten elkaar in Keukenhof om te genieten van de Hollandse bloemenpracht. Bloemen en kleuren horen overal in de wereld bij feesten en rituelen, in elke cultuur op een eigen manier."

De inrichting van de bloemententoonstelling gaat veel verder dan alleen het planten van miljoenen bollen. Het decor van het park is namelijk erg belangrijk en wordt regelmatig veranderd. "Zo wordt de brug bij het Wilhelmina Paviljoen (vlakbij het paard) op een andere plek geheel vernieuwd. In de tuin en het bos rond het Juliana Paviljoen worden struiken verplaatst. Vaste planten en bollen worden opnieuw geplant, waarmee het natuurlijke karakter van deze tuin verder benadrukt wordt. Het gebied rond de molen krijgt een sterkere oud-Hollandse uitstraling en de ophaalbrug bij de molen wordt vervangen. Alles bij elkaar een stevige investering, maar ook een waardevolle aanvulling." Volop werk aan de winkel dus, maar ongetwijfeld zal alles weer piekfijn voor elkaar zijn als het park komend jaar in de periode van 21 maart tot 16 mei geopend is.

Bodem oude manege vervuild

Hillegom n Wethouder Anne de Jong heeft de raad geïnformeerd over aangetroffen bodemvervuiling op het terrein van de oude manege.

In een toelichting laat de gemeente weten: "In april 2019 is aannemer Markus B.V. in opdracht van de gemeente begonnen met de sloop van de oude manege in de Vossepolder. Tijdens deze sloop is een nader onderzoek gedaan naar de bodemkwaliteit op het terrein van de manege. Het puin met asbestdeeltjes in de bodem onder de voormalige manege, de voormalige paardenbak en daarbuiten vormen de grootste verontreiniging. Deze bodemvervuiling onder de voormalige manege en de voormalige paardenbak was tot op dat moment niet bekend, maar heeft in het verleden geen gevaar opgeleverd voor de gebruikers van de manege en/of omgeving. Het lag diep in de grond en was volledig afgedekt. Met behulp van experts zijn de benodigde sanering en de financiële gevolgen hiervan in beeld gebracht. De extra kosten voor de sanering worden geraamd op circa 675.000 euro. De aannemer Markus B.V. is vervolgens in juli 2019 gestart met het saneren/verwijderen van de vervuilde grond. Dit is gedaan om het terrein van de manege geschikt te maken voor woningbouw. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de sanering milieukundig begeleid. Deze werkzaamheden hebben geen gevaar opgeleverd voor de omgeving/omwonenden en de volksgezondheid.

Na de sanering van de vervuilde grond op het terrein van de manege wordt er schone grond aangebracht. Dit gebeurt in oktober en november van dit jaar. Deze grond moet vervolgens circa 8 maanden zo blijven liggen voordat er gebouwd kan worden. De grond krijgt op deze manier voldoende draagkracht zodat er daarna woningen op gebouwd kunnen worden. Vanaf augustus 2020 kan het terrein bouwrijp gemaakt worden waarna in het najaar van 2020 kan worden begonnen met de bouw van de woningen."

Lunch met witlofschotel in 't KrantCafé

Lisse n Senioren kunnen dinsdag 22 oktober van 12.00 tot 14.00 uur bij het KrantCafé Lisse in 't Poelhuys genieten van een heerlijke lunch. Op het menu staan dit keer gourmetsoep, witlofschotel met ham en kaas en een smakelijk toetje. Deze lunch wordt verzorgd door Keurslager R. Clemens, Poelmarkt, Vivaldistraat 3.

De kosten bedragen 5,50 euro, dit is inclusief een drankje. Aanmelden kan t/m 18 oktober op maandag, dinsdag, woensdag of vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur bij een van de gastdames of -heren van het KrantCafé in 't Poelhuys, Vivaldistraat 4.

nieuws/column

n Concertreeks Kasteel Cultureel geopend met Lenny Kuhr

Het optreden van Lenny Kuhr in het Koetshuis van Kasteel Keukenhof was de opening van een nieuwe reeks concerten. | Foto: pr Foto: pr

Lisse n De nieuwe concertserie van Kasteel Cultureel is geopend met een optreden van Lenny Kuhr. Met haar nieuwe programma 'Het lied gaat door' trok Lenny Kuhr dinsdagavond een volle zaal in het Koetshuis van Kasteel Keukenhof. Samen met haar gitaristen verzorgde ze een prachtig optreden in een sfeervolle ambiance.

Reinier Voet speelde gitaar en basgitarist Mischa Kool ging even over op een zingende zaag. Het lied staat voor Lenny Kuhr symbool voor datgene wat voorbij gaat en onvergankelijk is. Haar uitleg en de liederen waren deze avond als een biografie. Het repertoire bestond uit liedjes van diverse albums en een mix van haar recentere werk. Zo las ze een persoonlijk gedicht voor. Op speciaal verzoek zong Lenny Kuhr als toegift 'De Troubadour'. Het is precies 50 jaar geleden dat ze met dit nummer het Eurovisie Songfestival in Madrid won.

In de komende maanden presenteert Kasteel Cultureel weer een serie prachtige concerten. Op zondag 13 oktober staat er een kindervoorstelling op het programma en op dinsdag 29 oktober geven studenten van het Koninklijk Conservatorium een concert. Voor alle concerten is de kaartverkoop gestart. Kijk op kasteelkeukenhof.nl/nl/ontdek-het-landgoed/concerten/ voor meer informatie en tickets.

Hillegom n Op en in de bodem leven heel erg veel dieren, maar je ziet ze bijna nooit. Groep 6 van de Daltonschool Hillegom ging tijdens bodemdierendag opzoek naar deze kleine diertjes.

Ook was biologieleraar Remco Out - en tevens fotograaf en correspondent van onze krant - mee om wat te vertellen over alle gevonden dieren. "We hadden niet verwacht dat we zoveel dieren in het Julianapark zouden vinden. We hebben van duizendpoten tot pissebedden en van regenwormen tot celspinnen gevonden. Alle gegevens sturen we op, zodat ze weten hoe het met de bodemdieren in Hillegom gaat."

Lezing over de tuinen van Monet

Foto: pr

Lisse n Kunsthistorica Brigitte Mommers houdt vrijdag 18 oktober een boeiende lezing over de tuinen van Monet.

Hij was zeer gefascineerd door de Japanse houten brug in zijn tuin die hij meerdere malen heeft geschilderd. Hij probeerde als hij buiten schilderde, het moment te vangen. Monet schilderde ook in Nederland en kan kan als grondlegger en trouwste vertegenwoordiger van het impressionisme beschouwd worden. Aanvang 20.00 uur, prijs 5 euro inclusief kopje koffie of thee. Reserveer een plek via www.volksuniversiteit-lisse.nl.

BSO n De scholen zijn alweer een tijdje begonnen. Dat betekent dat de workshops op de BSO's van Skol ook weer in volle gang zijn. Enthousiast zetten de kinderen zich in tijdens de workshoprondes. Zo wordt er geconcentreerd gewerkt tijdens de tekenworkshop op BSO de Paleistuin. Op BSO de Wirwar (foto) ontdekken de kinderen verschillende balsporten. Er worden heerlijke gerechten gemaakt tijdens de kookworkshop op BSO de Victor en er is volop actie op het voetbalveld bij BSO de Torenkamer tijdens de voetbalworkshop. Kijk op www.skolkinderopvang.nl voor meer informatie over de Skol-locaties, -activiteiten en meer.

Hillegom n Roël Calister, Djem van Dijk en Danny Rombout verzorgen zondagmiddag 13 oktober om 14.30 uur een kindervoorstelling in de Kulturele Raad aan de Prinses Irenelaan 16.

Deze voorstelling vol sketches en Caribische liedjes biedt een vrolijk spektakel voor jong en oud, met het speciaal voor deze voorstelling gemaakte Boominstrument, ook wel Boomophone genoemd.

Kaartjes voor deze familievoorstelling kosten 6,50 euro zijn te verkrijgen via de website SCBH.nl of via Vivant Frank Evers (contant) of op de middag zelf aan de zaal (contant).

week in beeld

Erik Jan in 't Veld loopt tegen kanker

Erik Jan in 't Veld is klaar voor de 5-kilometerloop in Warmond. | Foto: pr Foto: pr

n Lissenaar heeft net zware experimentele chemokuur achter de rug

Lisse n Bijna een jaar geleden leek de wereld voor Erik Jan in 't Veld in te storten toen hij te horen kreeg dat hij darmkanker had en genezing niet meer mogelijk leek. De nu 43-jarige Lisser wist dat opgeven geen optie was en sloeg de weg in van experimentele chemobehandelingen. Een scan gaf na twaalf intensieve kuren een afname van de uitzaaiingen aan. De finish is nog niet bereikt, maar Erik Jan zet door, onder meer zondag 13 oktober met de loop tegen kanker in Warmond. Erik Jan hoopt in zijn 5-kilometerloop rond de 10.000 euro op te halen voor KWF.

Door Jankees Faas

Erik Jan gaat terug naar oktober 2018. "Twee weken voor de marathon van Brugge kreeg ik pijn in mijn buik. Een gevoel alsof er glas naar buiten moest, een vreselijk stekende pijn. Die zakte ook weer weg." De bewuste marathon liep hij uit, maar vraag niet hoe. De pijn kwam opnieuw terug en was zo hevig dat Erik Jan de finish niet bewust meemaakte. Weer ebde de pijn weg. "Ik dacht: het is gewoon een verkeerd sportgelletje geweest. Na die tijd kwam de pijn echter steeds vaker terug. De laatste week van 2018 veranderde alles. Op eerste kerstdag kwam ik in het ziekenhuis terecht in Hoofddorp, doordat ik niet meer rechtop kon staan van de pijn. Een dag later kreeg ik een coloscopie. Er werd een vernauwing geconstateerd. Op de 27ste heb ik een operatie gehad en werd daarna naar een andere afdeling gereden: oncologie, nog niet wetende wat dat woord betekende. De arts die mij opereerde kwam vervolgens naar mij toe met het bericht dat de operatie was geslaagd. De vernauwing is ontnomen. Hij meldde bovendien dat er een meting was gedaan in mijn hele buikholte. De boodschap luidde: we hebben overal uitzaaiingen gevonden, wat uitgezaaide darmkanker betekent. Als je zoiets hoort is, dat een aanslag op het hele gezin. Maar ondanks zo'n bericht bleef ik positief. Je zet je hakken in het zand en gaat er twee keer zo hard voor. Dat is de sportmentaliteit", zegt de loper.

Bart Arens

Erik Jans gevecht met darmkanker wordt vanaf dag één gevolgd door zijn vriend en NPO Radio 2-dj Bart Arens. "Een dag na mijn operatie zou ik met mijn gezin naar het Top 2000 Café gaan. De twee kinderen van Bart zaten bij mijn kinderen in de klas. De goede klik die we hebben is uitgegroeid tot vriendschap", legt Erik Jan uit. "Onlangs, tijdens de 100 uur voor KWF in de eerste week van september op NPO Radio 2, nam hij contact met mij op in het ziekenhuis, en kon ik mijn verhaal vertellen op de radio."

Experimentele chemo

De uitzaaiingen bij Erik Jan hadden een te hoog niveau voor een genezend project. Op dat moment was de diagnose ongeneeslijk ziek. Na doorverwijzing vanuit het Anthoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis te Amsterdam kon hij terecht in het Erasmus MC in Rotterdam. In dit ziekenhuis zijn ze bezig met een studie, waarbij een experimentele vorm van chemokuur wordt gevolgd richting uitgezaaide darmkanker. "In januari kwam deze studie op mijn pad. Ik ben de derde persoon die deze kuur volgde van de totaal 18 personen. Iedere chemokuur duurt 49 uur. Ik heb er in totaal 12 gehad, de laatste op 5 september. Zo'n kuur kent uiteraard bijwerkingen. Zo heb ik nog steeds last van vervelende tintelingen in mijn vingers en voeten en het heeft ook effect op mijn evenwicht. Chemokuren raken je ook mentaal. Je vergeet snel dingen, daarom schrijf ik veel op."

Erik Jan heeft altijd gezegd weer te gaan hardlopen. "Na mijn laatste chemokuur had ik nog maar een maand om te trainen, wat erg pittig is door de bijwerkingen." De eerste keer dat hij weer kon trainen bij de Spartaan gaf hem een glimlach van oor tot oor. "Hiervan heb ik gedroomd tijdens al die behandelingen."

Erik Jan heeft een sponsoractie opgezet voor KWF. "Ik wilde 500 euro ophalen. Dat bedrag had ik na twintig minuten al. Zo bijzonder! Na een dag had ik al meer dan 3.500 euro opgehaald, bizar. Ondertussen loopt de teller richting de 10.000 euro. Als ik dat ga halen, is dat 2 euro per meter. Ik hoop dit bedrag bij elkaar te krijgen omdat onderzoek naar nieuwe behandelingen mogelijk een doorbraak kan zijn naar een genezende behandeling van deze rotziekte, die iedereen kan overkomen." Sponsor Erik Jan via acties.kwf.nl/s/14942/5208/w . Elke bijdrage is welkom!

Imker en chocolatier slaan handen ineen

vlnr: Meinhard vd Reep, Ger van Soest, Arie van Erk, Jan van Rijn en Karin Hoekstra. | Foto: Annemiek Cornelissen. Foto: annemiek cornelissen

n Cacao en honing blijkt een goede combinatie

HILLEGOM n Imker Meinhard van de Reep van Imkerij Weerlanerpolder en Chocolaterie Pierre zijn een unieke samenwerking aangegaan en deze heeft geresulteerd in honingbonbons, die zowel in melk als puur zijn te verkrijgen.

Door Annemiek Cornelissen

Hier werd een officieel tintje aangegeven en dat betekende dat burgemeester Arie van Erk en de wethouders Jan van Rijn en Karin Hoekstra donderdag 3 oktober naar de vernieuwde Chocolaterie waren gekomen voor deze feestelijke gebeurtenis.

In 2018 plaatste imker Meinhard van de Reep op verzoek van de gemeente eerst twee, later vier bijenkasten op het dak van het gemeentehuis.

Het groene dak en de boom- en bloemrijke omgeving zorgden voor honing met de naam - hoe kan het ook anders: Hoftuinhoning.

Burgemeester en wethouders gebruiken deze Hoftuinhoning inmiddels als relatiegeschenk, maar nu heeft Chocolaterie Pierre de Hoftuinhoning omgetoverd tot chocoladeproducten.

Volgens Van de Reep was eerst het plan om honing-ijs te gaan maken. "Met dit plan ging ik naar Gert van Soest, maar dat was productietechnisch niet mogelijk. Toen bedacht Gert de bonbonss."

Van Soest was meteen enthousiast en ging experimenteren. Het is een mix geworden van 'pure, natuurlijke verrukking', melk- en pure chocolade, gevuld met noten een pure honing. "We combineren de traditioneel gemaakte melk en pure chocolade met natuurlijke koud geslingerde honing en dat resulteert in een onweerstaanbare chocolade met een melkachtige, romige en karamelachtige smaak, een erg aangename zoetheid en uitgesproken toetsen van honing. We hebben de afgelopen weken de bonbons al verkocht en de mensen zijn heel enthousiast."

Ook de burgemeester is zeer te spreken over het initiatief. "Ik kom hier niet voor niets met twee wethouders, een die duurzaamheid in de portefeuille heeft en de ander economie, een ideale combinatie, waar we als gemeente heel blij mee zijn. Een mooi project, dat komt uit onze Hoftuin en breed wordt gewaardeerd".

De burgemeester schonk symbolisch een Honingraat uit de Hoftuin aan Van Soest, die een mooi plekje zal krijgen in de winkel.

Chocolaterie Pierre is één van de eerste chocolaterieën met een open productieruimte. Het bedrijf groeit en bloeit. Zij schenken inmiddels ook hun eigen koffiemelange, Café Pierre Noir, die zij wederom speciaal hebben laten samenstellen. Het geheim van hun succes zit in de liefde waarmee we zij hun producten vervaardigen, verse ingrediënten, goed samengestelde smaakcombinaties en het feit dat bezoekers kunnen zien hoe al dat lekkers wordt gemaakt. Als er speciale wensen zijn, doen zij hun uiterste best daaraan tegemoet te komen. Zij staan altijd open voor vragen en suggesties.

De honingbonbons zijn een goed voorbeeld van dat suggesties zeker serieus worden genomen.

Lbf 1 moeizaam van start

Lisse n In mei werd het 1e team van Les boules fleuries kampioen en promoveerde het naar de op een na hoogste afdeling van de Nationale Pétanque Competitie. Inmiddels is de competitie van start gegaan. Veertien zaterdagen tot eind maart wordt door vier teams van Lbf gestreden om het kampioenschap in hun afdeling.

Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen Mix in juli heeft men kunnen zien wat een boeiende sport pétanque/jeu de boules is, die niet alleen door ouderen beoefend wordt. Op de finaledag was de jeugd duidelijk in de meerderheid. Het gepromoveerde 1e team gaat het moeilijk krijgen, want deze afdeling leunt tegen de top van Nederland aan. Handhaven is het doel volgens de captains van het team, Rob van der Zwet en Koos van Dijk. Nadat de eerste wedstrijd tegen Midi Delft met 6-2- was verloren, moest Lbf 1 afgelopen zaterdag op het eigen boulodrome tegen Les Mille Iles uit Zuid-Scharwoude. Het werd een spannende wedstrijd met uitzicht op een gelijkspel. Lbf 1 verloor uiteindelijk toch met 5-3. Toch was captain Rob van der Zwet niet ontevreden. "We zijn in de eerste wedstrijd niet weggespeeld en tegen Les Mille Iles hebben we zelfs goed gespeeld. We moeten reëel zijn: er staan ons nog 12 zware wedstrijden te wachten en het zal een hele klus worden ons te handhaven op dit niveau." Zaterdag 19 oktober vindt de volgende ontmoeting plaats om 12.00 uur tegen Sporting Badhoevedorp op het eigen park aan de Gerard Doustraat.

Verborgen verleden in Lisse

Het witte gebouw is restaurant De Oude Heere, daarnaast foto Engel. Deze ansichtkaart is van vóór 1909. | Foto: Beeldbanklisse.nl Foto: Beeldbanklisse.nl

De Cultuur-Historische Vereniging "Oud Lisse" doet onder andere onderzoek naar de lokale geschiedenis van haar bewoners, de gebouwen en het landschap. Veel namen van bewoners en huizen zijn bekend, maar er zijn ook nog veel puzzelstukjes. Wie doet er mee om het verre verleden te laten herleven?

Onderzoek naar de geschiedenis van Lisse wordt gedaan door leden van de werkgroep Genealogie en Historie. De geschiedenis kunnen we achterhalen door oude akten te raadplegen.

Leesbare tekst

Het is verbazend om te zien hoeveel er al in de 17de eeuw werd vastgelegd in Lisse: aan- en verkopen van grond en gebouwen, hypotheken, testamenten, rechtspraak, enzovoort. Al die akten worden bewaard in archieven zoals in het Nationaal Archief in Den Haag, het gemeentehuis van Lisse of het Kadaster. Gelukkig zijn veel akten gefotografeerd en digitaal te raadplegen bij de VOL. De oude teksten zijn echter vaak moeilijk te lezen. Daarom is een aantal leden bezig om de oude teksten om te zetten naar leesbare tekst. We proberen verder zoveel mogelijk gegevens van de vroegere bewoners van Lisse bij elkaar te krijgen: over doop, trouwen en begraven, over kinderen en beroepen. Ook willen we achterhalen hoe het dorp er vroeger uitzag, hoe de perceelverdeling was en welke gebouwen er stonden en wie daar woonden. Laten we eens naar een voorbeeld kijken.

't Vierkant bij Foto Engel

We nemen u mee naar een pand op het Vierkant en zijn geschiedenis. En wel naar Heereweg 209, de plaats waar Foto Engel zich bevindt. Een locatie die heel wat aan zich voorbij zag komen. Bijvoorbeeld het uitzicht op de rechtbank en de gevangenis, tal van herbergen, de postkoets Leiden-Haarlem waar de passagiers overstapten, de legereenheden die door Lisse trokken of hier overnachtten zonder te betalen, het uitzicht op het schavot en op de 'Groote of Groenen Eik' waar oorspronkelijk recht gesproken werd.

Bierbrouwer

Maar het gaat natuurlijk ook over de bewoners die op de plek van Foto Engel hebben geleefd, gewoond en gewerkt. We kunnen terugkijken tot 1585. In oude akten was de plaats 200 jaar lang op te sporen omdat deze bekend stond als 'De Camer'. De nodige beroepen trekken voorbij van hen die hier hebben gewoond en geleefd door de eeuwen heen. Voorbeelden zijn landbouwers, chirurgijns, een vleeschhouwer, een koopman in turf, een bierbrouwer, een duijnmeijer (een soort boswachter), een herbergier, een smid, een kleermaker en een wielmaker.

De namen van al deze bewoners zijn bij de werkgroep bekend, maar er zijn ook nog veel puzzelstukjes die ontbreken. Daarom zoeken wij nog mensen met interesse voor onze dorpsgeschiedenis om samen dit verre verleden te doen herleven. Voelt u er iets voor? Kom gerust eens langs op de wekelijkse inloop op dinsdagmorgen in de Vergulde Zwaan aan de 1e Havendwarsstraat 4. De koffie staat klaar.

Ontbrekende puzzelstukjes vinden

Fioretti steunt Adamas op Franciscusdag

Met allerlei spelletjes konden de brugklassers ook stickers (ofwel geld) verdienen voor Adamas. | Foto: Ester Akerboom Foto: Esther Akerboom

LISSE n Vier oktober, de sterfdag van Franciscus van Assisi, werd op het Fioretti College als vanouds herdacht door de brugklasleerlingen. In Lisse en Hillegom zetten ze zich door middel van sport en spel in om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor een goed doel in de buurt, ditmaal het Adamas Inloophuis in Nieuw-Vennep, dat jaarlijks 300.000 euro nodig heeft om open te kunnen blijven.

Door Esther Akerboom

Franciscus van Assisi werd in de 13e eeuw heilig verklaard vanwege zijn goede daden voor mens en dier, die in de bundel 'Fioretti', of 'Bloempjes', zijn beschreven. Om zijn gedachtegoed voort te zetten wordt op het Fioretti College elk jaar de Franciscusdag gevierd. Het was vrijdag dan ook een drukte van belang op het Fio in Lisse. "We hebben de negen brugklassen in drie groepen verdeeld", legt docent Frank van der Kroft uit. "De ene groep doet een zwemestafette in het zwembad, de tweede groep een klassenstrijd in de sporthal en de derde groep doet spelletjes in de aula. En dat rouleert. Hiermee kunnen de kinderen stickers verdienen die geld opleveren, want de kinderen hebben sponsors gezocht. Elk jaar kiezen we een lokaal goed doel. Het Adamas Inloophuis, een plek waar mensen met kanker en hun naasten steun kunnen vinden, was al een keer voorbijgekomen, maar ze kunnen het goed gebruiken."

Annelies Osinga, leidinggevend coördinator van het Adamas, was ook aanwezig. Zij vertelt dat de leerlingen goed wisten waar zij het voor deden. "Op 23 en 24 september hebben wij de gastcolleges 'Take Care' gegeven in de brugklassen. We hebben met de leerlingen gepraat over kanker. Over wie er al mee te maken heeft gehad en hoe je omgaat met een klasgenootje dat is geconfronteerd met kanker. Er kwamen mooie gesprekken uit voort. Het is vooral de combinatie van voorlichting geven en iets doen voor het goede doel wat deze dag zo mooi maakt."

De kinderen waren erg enthousiast bezig. Er werden klassikaal stickers verdiend bij de zwemestafette en de spelen in de sporthal. In de aula konden die individueel nog eens worden aangevuld door zoveel mogelijk van de tientallen spelletjes te spelen; fysieke uitdagingen zoals planken en touwtjespringen, de geest werd onder andere getest door middel van een provinciepuzzel en een geheugenspel met voorwerpen, de handigheid met het bouwen van een kaartenhuis of een bekertoren en lekkerbekken konden terecht bij het spekhappen. De dag eindigde met een groot feest op het Fio in Hillegom en Osinga mocht een cheque van 11.142 euro in ontvangst nemen. "Ik ben hartstikke blij, het is een topbedrag."

De Vrienden van Da Capo Live! bij Fioretti

Foto: pr

LISSE n Na de successen van de Efteling- en Frozen-concerten zal de harmonie van Da Capo wederom optredens verzorgen in het Fioretti College aan de Sportlaan 3 in Lisse. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 november kan het publiek genieten van een spectaculaire muzikale avond: De Vrienden van Da Capo Live!

De harmonie van Da Capo, onder leiding van René Leckie, werkt op deze avonden samen met een coverband en diverse solisten. Het worden mooie avonden met optredens in uiteenlopende genres, van klassiek tot pop en Nederlandstalig. De zaal wordt omgetoverd tot een sfeervolle 'kroeg' met grote dansvloer waar de bar de hele avond open is. Na de optredens kan er verder gedanst worden op muziek van dj Carlo Seijsener.

Een van de solisten die deelneemt is Bas Duister. Bas is conservatorium afgestudeerd trompettist en speelt onder andere bij het Nederlands Blazers Ensemble. Zijn inspiratiebronnen zijn Miles Davis, Wynton Marsalis en Alison Balsom. Bas zal meerdere spectaculaire solowerken uitvoeren waaronder Opus for Trumpet en Sorry van Kyteman.

Zangeres Sietske Kleine Schaars is een andere solist. Zij is de jongste dochter van dirigent Peter Kleine Schaars. Met een dirigent/jazztrombonist als vader en een operazangeres als moeder krijg je natuurlijk een aantal muzikale genen mee. Sietske studeerde kleinkunst en haar specialiteiten liggen daarmee binnen het genre 'cabaret' en 'musical'.

Party/Coverband Stitches! zorgt met razende muziek en strakke performance dat het hart van het publiek sneller gaat kloppen, dat men voldoende drinkt en genoeg beweegt! Deze veelzijdige band brengt een gevarieerd repertoire in hoog tempo met medleys van de grootste hits van vroeger en nu.

Sponsoring

Heeft u een onderneming en wilt u uw zakenrelaties een keer trakteren op een leuke avond uit of wilt u gewoon een leuke avond beleven met uw vrienden of familie én uw onderneming promoten? Sponsor dan dit mooie evenement. Neem voor meer informatie hierover contact op via vriendenvandacapolive@gmail.com.

Om kaarten à € 15,00 te bestellen voor een spetterende avond op vrijdag 29 of zaterdag 30 november, kijk op de website: http://www.dacapolisse.nl/ of check de Facebook pagina. Aanvang van De Vrienden van Da Capo Live! is 20.30 uur op beide avonden. De zaal gaat open om 20.00 uur.

Iona-kloosterdienst in Pauluskerk

LISSE n In de Pauluskerk (Protestantse Gemeente Lisse) aan de Ruishornlaan is zondag 13 oktober een Iona-dienst.

Dit is een bijzondere dienst in de traditie van het Iona-klooster in Schotland. Voorganger is ds. E.S. Schuddebeurs en medewerking wordt verleend door het Iona-gelegenheidskoor uit Houten. De dienst begint om 10.00 uur. Iona is de naam van een eiland bij Schotland waar al eeuwen een klooster is gevestigd. Vorige eeuw is er een oecumenische gemeenschap gesticht die inmiddels wereldwijd aanhangers heeft. De gemeenschap richt zich op gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.

lokaal/historie

Jan Akkerman & Band in Theater Floralis

Foto: Paul Bergen

LISSE n Gitaaricoon Jan Akkerman, winnaar van de Gouden Harp, Ridder in de Orde van Oranje Nassau en door het Engelse blad Melody Maker uitgeroepen tot beste gitarist ter wereld, komt maandag 14 oktober naar Theater Floralis.

In december 2016 bereikte Jan Akkerman de respectabele leeftijd van 70 jaar. Wat betekent dat hij al meer dan een halve eeuw gitaar speelt. Of het dan niet eens tijd wordt om met pensioen te gaan? Absoluut niet. Hij speelt nummers als Streetwalker, Pieton en Hocus Pocus, nieuwe composities en oudere favorieten. Wat Jan doet, tekent nog steeds voor een groot muzikaal inzicht.
Samen met zijn band, bestaande uit Coen Molenaar (toetsen), David de Marez Oyens (bas) en Marijn van den Berg (drums), klinkt alles anno 2019 nog steeds sprankelend fris. De uitgesponnen nummers zitten barstensvol tempo- en themawisselingen, spectaculaire arrangementen, perfecte timing en sublieme solo's, waarin Akkerman vanzelfsprekend de hoofdrol speelt. Het gitaarspel behelst een emotionele lading die ongeëvenaard is. Hier en daar vlecht Akkerman wat cryptische improvisaties rondom centrale thema's of past hij willekeurige afwijkingen toe. Maar alles wat hij doet is welbewust!

Het optreden begint om 20.00 uur bij Floralis, Floralisplein 69. Tickets kosten 25 euro. Kaartverkoop online (www.theaterfloralis.nl) of aan de kassa. Extra verkooppunt: AntiekePrenten.nl, Heereweg 215, Lisse, tel: 06-12795231. Foto: Paul Bergen

Duo-optreden winnaars cabaretfestivals

LISSE n In Theater Floralis is vrijdag 11 oktober een dubbelavond met de winnaars van twee cabaretfestivals: Chris Verlaan, die het Cameretten Festival 2018 won, en Jasper van der Veen, jury- en publieksprijswinnaar van het Leids Cabaret Festival 2019.

Chris pakte Floralis in januari al eens helemaal in. Hij debuteert met zijn muzikaal cabaretprogramma 'Man in de Maak'. Hij vertelt wat er niet klopt in onszelf, in de maatschappij en wat hij mist. Hij deelt liefdevolle klappen uit, cynisch en pessimistisch, maar tóch vrolijkmakend.

Jasper van der Veen is een podiumbeest, geen one-trick pony, fysiek, mimisch en actueel. In Groningen geboren, maar op zijn negentiende naar Amsterdam verhuisd om politicologie te studeren. In zijn voorstelling weet hij het activisme van jongeren ('klimaatspijbelaars') af te zetten tegen de passiviteit van zijn eigen linkse generatiegenoten die vooral bezig zijn met huizen kopen en koffiebarretjes bezoeken.

Vrolijkmakend

De voorstelling in Theater Floralis (Floralisplein 69), begint om 20.00 uur. Kaartverkoop: online via www.theaterfloralis.nl of aan de kassa van Floralis. Extra verkooppunt: AntiekePrenten.nl, Heereweg 215, Lisse, telefoon 06-12795231.

Mis het niet: Festival der Ontmoeting

Foto: samentegeneenzaamheid.nl Foto: pr

Hillegom n WelzijnsKompas organiseert in samenwerking met Bewust Bollenstreek het Festival der Ontmoeting op zaterdag 12 oktober in de Kulturele Raad aan de Prinses Irenelaan 16.

De deuren van de Kulturele Raad gaan om 11.00 uur open. De feestelijke opening om 11.15 uur is met livemuziek van Birkit Rietveld en wethouder Fred van Trigt. Na de opening volgen interessante sprekers, zij vertellen over wat ontmoeting en elkaar zien voor hen betekent. De workshops gaan vanaf 12.45 uur van start, verzorgd door de dames van Bewust Bollenstreek: Angela Roelen, Petra Meiburg, Angélique van der Zijden, Annette Damman en Petra Turkenburg.

Naast de workshops zijn er tal van activiteiten, zoals een korte documentaire, een bordspel, handwerken of een blije kei schilderen. Jolijn van Lemon Hill verzorgt om 14.30 uur een modeshow, waarbij elf deelnemers extra in het zonnetje worden gezet. Daarna volgt de veiling mooie ontmoetingen, waarbij mooie ontmoetingen onder de hamer gaan. Het bieden gaat niet middels geld, maar door zelf een ontmoeting in te brengen voor de veiling. Het festival wordt afgesloten met livemuziek van Jazzam.

Voor kinderen is er tijdens het Festival der Ontmoeting van 11.30 tot 14.30 uur van alles te doen. Bij Marieke Smits van De Kindercoachbus kunnen kinderen bijvoorbeeld deelnemen aan een Power Up theekransje. Voor een muzikaal feestje kunnen (groot-)ouders met hun peuters om 11.30 en 12.30 uur aanschuiven bij de workshop door Nadine Stolk van De Hillegomse Muziekschool. En schmink tovert de kinderen om in prinsessen en kleurrijke dieren.

Het Festival der Ontmoeting is voor jong en oud en duurt zaterdag 12 oktober van 11.00 uur tot 16.00 uur. Deelname is gratis en dit geldt ook voor de koffie en thee. Neem een eigen lunch mee of eet iets lekkers bij de foodtruck. Meer info over het festival bij: Carlijn French (buurtwerker WelzijnsKompas) via 06-45 162 321 of c.french@welzijnskompas.nl.

Chandler Baker Fluisternetwerk

Vier vrouwen hebben ieder hun eigen motieven om te zwijgen, te fluisteren of zich uit te spreken over hun ervaringen met hun machtige baas, een man.

Ze ondernemen actie maar de gevolgen zijn ingrijpend op ieder gebied van hun leven.


Een heerlijk spannende roman over een actueel onderwerp. De rechten zijn al verkocht voor een tv-serie.

Kelly Doust Een tuin vol geheimen

Als een jonge vrouw vanuit New York naar Engeland terugkeert, vragen haar ouders haar om te helpen bij de verkoop van het familielandgoed. Maar eerst zullen het landhuis en de bijbehorende tuin opgeknapt moeten worden. Bij het opruimen doet de jonge vrouw enkele ontdekkingen die vele levens voorgoed zullen veranderen.

Heerlijk om steeds meer over de geheimen van de familie te weten te komen.

Koen Peeters Kamer in Oostende

Een schrijver en een schilder beginnen een vriendschap in Oostende, een stad die ze allebei aan het ontdekken zijn, en zij schetsen een portret van de historie, de architectuur en de beroemde inwoners van deze stad.


Een schitterend boek over vriendschap, cultuur en natuurlijk Oostende. Met afbeeldingen van schilderijen van Koen Broucke.

Erna Houwers

Zomerlicht, en dan komt de nacht

Jón Kalman Stefánsson

Verhaal over een postdame, in een klein IJslands dorp, die stiekem brieven openmaakt, leest en doorvertelt. Over een vrachtwagenchauffeur, over de fluwelen jurk van Elisabet waarbij men zich afvraagt wat zij daaronder draagt en meer. Een verslavend boek dat terecht getipt werd in DWDD.

Mission Aviation Fellowship bij PCOB

LISSE n De heer H. Versteeg uit Sliedrecht is donderdag 17 oktober te gast bij de PCOB. Hij houdt een presentatie over Mission Aviation Fellowship (MAF), een organisatie die met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen hulp verleent aan zendingsorganisaties in moeilijk bereikbare gebieden over de gehele wereld. De MAF maakt hen bereikbaar voor hulp en het evangelie. Meer dan 1000 (hulp)organisaties doen dankzij de MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. De bijeenkomst vindt plaats in de recreatiezaal van Zorgcentrum Rustoord. De presentatie begint om 15.00 uur. Eenieder is welkom.

Genie Does-Moison

Genie is bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland werkzaam als collectiespecialist.
Om de week geeft zij een aantal boekentips in de Hillegommer.

Alle titels zijn te leen bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. U kunt ze vanuit huis direct reserveren via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

uitgaan/leestips

Communicatie

Het was in de jaren tachtig dat ik in een bestuur van een studentenvereniging zat. We werden uitgenodigd bij de zogenaamde Rector Magnificus van de Universiteit. Dat was de hoogste persoon in de universiteit waar iedereen tegen opkeek. Het betrof een standaard kennismakingsbezoek, zoals die hoogleraar er velen moest afwikkelen. Wij waren behoorlijk zenuwachtig.

Als jonge broekies bij iemand met zo'n hoog aanzien op de borrel; dat was echt wel even wat. We verschenen in de met eikenhout gelambriseerde ambtswoning van de professor. Aan de muur hingen allemaal schilderijen van illustere voorgangers. We waren behoorlijk geïmponeerd door de entourage. Hij vroeg wat we wilden drinken. Ik antwoordde: "Ik wil wel een portje proberen". De eminentie vloog overeind en riep: "Probéren, probéren?? Wil je zeggen dat je nog nooit port hebt gedronken?? Jongen toch wat een verschrikking!" De stemming zat er al gelijk in. Hierna ging het, letterlijk, over koetjes en kalfjes terwijl ik voorzichtig van mijn portglaasje nipte. Echt lekker vond ik het niet, maar toen ik hem tot mijn grote opluchting op had riep de grijze man tegen zijn bediende: "Schenk die jongen nog even bij, hij moet er nog van groeien." Tegenspreken was er niet bij dus ik kon aarzelend een tweede glaasje weg gaan werken. Onze secretaris voelde zich iets meer op zijn gemak dan de anderen en er kwam een moment dat hij zei: "Ik beschouw u natuurlijk als een volkomen autoriteit op dat gebied, maar blabla bla." De man verschoot van kleur, begon te stotteren, haalde diep adem en zei dat hij nog nooit zo'n belediging had vernomen van een snotneus als welke er tegenover hem zat. Verbijsterd keek onze secretaris hem aan. Hij had toch juist een compliment gegeven? Er viel een pijnlijke stilte in de historische kamer. Ik probeerde het ijs te breken. "Er zijn toch weinig hoogleraren die meer weten van deze materie dan u? Dat maakt toch automatisch een autoriteit van u? " Hij reageerde hierna meteen met een bulderende lach. Hij riep dat hij mijn collega blijkbaar verkeerd had verstaan. Dat was de verklaring voor de boosheid en de ontzetting. Hij had namelijk gehoord dat mijn medebestuurslid had gezegd: "Ik beschouw u als volkomen uit-de-tijd op dat gebied." Dat had erin gehakt op een manier zoals hij dat niet eerder had meegemaakt. Uiteindelijk moesten we er allemaal hartelijk om lachen. Het bezorgde bij mij de kennis hoe belangrijk het is om goed te communiceren en te checken of wat er gezegd is ook daadwerkelijk goed is begrepen/verstaan. In verschillende cursussen die ik sindsdien heb gevolgd is me steeds duidelijk geworden dat 50-75 % van wat er tijdens een consult gezegd wordt binnen een uur vergeten is. Of verkeerd wordt onthouden. Daar proberen we elke dag rekening mee te houden; onder andere door zoveel mogelijk informatie op papier mee te geven. Maar het blijft een grote uitdaging.

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom

Protestantse Gem. Hillegom

Maartenskerk, Kerkplein 1

Zondag 13 oktober, 10.00 uur

Voorganger: pastor Wilna Wierenga

Open Hof Hillegom
Open Hof, Raadhuisstraat 3
Zondag 13 oktober, 10.30 uur
Spreker: Steven Parmentier

Evangelie Gemeente Hillegom

Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16
Zondag 13 oktober

Gemeenteweekend

Parochie Heilige Willibrordus

St. Jozef en St. Martinuskerk, Hoofdstraat 29

Zondag 13 oktober, 09.30 uur

Eucharistieviering

Celebrant: kapelaan S. Kuik
Assistentie: diaken I. Osseweijer
Koor: Dameskoor
Extra: Kinderwoorddienst

Di 19.00 uur: Rozenkrans

Wo & vr 09.00 uur: Euch.viering

St. Agathakerk, Heereweg 277

Zondag 13 oktober, 10.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: pastoor R. Franken
Koor: de Bollennootjes

Ma 19.30 uur: Eucharistieviering
Di, do & vr 09.00 uur: Eucharistieviering

H.H. Engelbewaarderskerk, Heereweg 457

Woensdag 9 oktober, 09.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: kapelaan S. Kuik

Zaterdag 12 oktober, 19.00 uur

Engelbewaardersfeest en herdenkingsviering
Celebrant: pastoor R. Franken
Koor: In Conspectu Angelorum

Samenwerkingsgemeente Lisse

Zondag 13 oktober

Kerk Veldhorststraat, 10.00 uur

Voorganger: ds. Nico Geertsema

Kerk Prinsessestraat, 16.30 uur

Voorganger: ds. P. Kleingeld

Evangelie Gemeente Lisse

De Poort, Jozef Israëlsstraat 11

Zondag 13 oktober, 10.00 uur

Spreker: Annemieke Hulsbergen

Gereformeerde Gemeente Lisse

Salemkerk, Tulpenstraat 35

Zondag 13 oktober, 09.30 en 16 uur

Voorganger: ds. G.J.N. Moens

Gereformeerde Kerk

Klisterkerk, Heereweg 105
Zondag 13 oktober, 10.00 uur

Voorganger: ds. Th.B. Hop, Hillegom

Hervormde Gemeente Lisse

Grote Kerk, Heereweg 250

Zondag 13 oktober, 10.00 uur

Voorganger: dhr. E.J. Bergman, Katwijk

Pauluskerk, Ruishornlaan 33
Zondag 13 oktober, 10.00 uur

Voorganger: ds. E.R.V. Schuddebeurs