LisserNieuws - De Hillegommer

21 april 2020

LisserNieuws - De Hillegommer 21 april 2020


1 / 22

Foto: pr

Hart in actie Lisse steunt kwekers

Senioren zien groot bloemenhart buiten

RV Iris leent
ergometers aan leden

Kijk of jouw berichtje is
geplaatst!

column n Lodewijk Kamps

Druk op woningmarkt is het grootst in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland kent de meeste druk op de woningmarkt. | Foto: BPD/pr Foto: pr

REGIO n De betaalbaarheid van wonen staat verder onder druk. Dat is te zien op de landelijke Hittekaart 2020, die Bouwfonds Property Development (BPD) maandag uitbracht. De gemeente Lisse kleurt donkerrood: hoge prijzen en/of veel woningverkopen, maar ook een sterke (verwachte) huishoudensgroei

Vorig jaar steeg de gemiddelde koopsom met 7 procent naar
€ 307.987, terwijl het aantal woningverkopen in de bestaande markt op hetzelfde niveau bleef als in 2018, op 218.000 woningen. Hogere prijzen, gerelateerd aan de steeds grotere vraag naar woningen en te weinig woningaanbod, zorgen voor almaar grotere spanning op de woningmarkt. De druk is ongekend hoog, met name in de Randstad, het midden van het land en de Brabantse steden. De provincie Zuid-Holland kent de meeste druk op de woningmarkt. Maar dit jaar ziet BPD interessante ‘nieuwkomers'. Almere, zuidelijk Rotterdam, Leiden en de Bollenstreek hebben een relatief ‘hetere' woningmarkt dan vorig jaar.


Zuid-West-Nederland

De regio Zuid-West-Nederland kent een aantal regionale topscoorders, sterke stijgers en dalers. De best scorende gemeenten zijn: Den Haag, Lansingerland, Leiden, Rotterdam, Wassenaar. De sterkste regionale stijgers zijn: Albrandswaard, Kapelle, Katwijk, Lisse, Zoeterwoude. De gemeenten Borsele, Krimpen aan den IJssel, Noord-Beveland, Ridderkerk en Westvoorne behoren tot de dalers in de regio.

In dit jaarlijks terugkerende onderzoek brengt BPD op basis van diverse factoren de sterke en zwakke gebieden op de koopwoningmarkt in kaart door middel van een Hittekaart. Een hoge score (donkerrode kleur) op de Hittekaart kenmerkt zich door hoge prijzen en/ of veel woningverkopen, maar ook een sterke (verwachte) huishoudensgroei.

Walter de Boer, ceo bij BPD: "De situatie is inmiddels nijpend. Velen vinden op de woningmarkt steeds moeilijker wat ze zoeken. Vooral de middengroepen met een inkomen tussen één- of tweemaal modaal vallen tussen wal en schip. Om meer aanbod te creëren, zullen er bovenop de geplande 75.000 woningen nog eens 20.000 - 30.000 per jaar extra moeten worden gebouwd." Maar regelgeving rond PFAS en nu de coronacrisis gaat zorgen voor een terugval, verwacht BPD. Zie voor meer informatie over de Hittekaart www.bpd.nl.

Raad neemt motie over starters aan

Lisse n In de gemeenteraad is donderdag 16 april de motie over meer aandacht voor starters op de woningmarkt aangenomen, een gezamenlijk initiatief van de Lisser fracties van het CD(J)A, D66, Nieuw Lisse en de PvdA.

Tijdens de raadsvergadering werd de motie ingediend en toegelicht. Het college werd opgeroepen onder andere om de starterslening te verhogen van 25.000 euro naar 50.000 euro en dat die aangevraagd kan worden bij huizen tot 310.000 euro in plaats van 230.000 euro.

"Op de woningmarkt in de Duin en Bollenstreek en dus zeker ook in Lisse is het voor jonge starters steeds lastiger om een betaalbare woning te vinden", aldus Ben Lanser, bestuurslid van het CDJA. Met deze motie hopen wij een impuls te geven aan de woningmarkt voor jongeren in onze streek."

In de motie werd het college verzocht naast bovengenoemde verruiming van de voorwaarden ook om jongeren actief te informeren over de startersleningen. "Daarin kunnen we constructief met het college aan de slag hoe wij dit vorm willen geven. Uiteraard hebben wij ook om een update binnen een half jaar gevaagd omtrent de aangenomen motie, we houden een vinger aan de pols", aldus Lanser.

>Webinar met geluksprofessor Patrick van Hees

REGIO n Tijdens de coronacrisis is het niet mogelijk om een lezing te houden in de bieb of boekhandel. Daarom organiseren Bibliotheek Bollenstreek / Volksuniversiteit Oegstgeest en de Rijnlandse Boekhandel op donderdag 23 april om 20.00 uur een webinar, een seminar op het web.

Deze webinar is live, dus er is een mogelijkheid tot het stellen van vragen. Onder de titel 'Geluk in tijden van corona' geeft geluksprofessor Patrick van Hees een boeiende lezing van ongeveer anderhalf uur over geluk. Dit naar aanleiding van het verschijnen van zijn nieuwste boek: de Cambridge Happiness-profiler. In dit boek vertelt Patrick onder ander over de door hem ontwikkelde CHAP-test, een instrument waarmee geluk meetbaar wordt. Ontdek je persoonlijke geluksprofiel en kom erachter wat jou echt gelukkig maakt, ook in deze bijzondere tijden.

Voor € 2,50 kun je deelnemen aan dit seminar. Opgeven kan via de website www.bibliotheekbollenstreek.nl, in de Rijnlandse boekhandel of door een e-mail te sturen naar info@rijnlandseboekhandel.nl. Let bij de aanmelding goed op dat er een juist e-mailadres doorgegeven wordt, op dit e-mailadres ontvang je de link naar de webinar die 15 minuten voor aanvang actief wordt.

IKC Hillegom stap dichterbij

Een artist impression van het nieuwe complex. | Foto: Sophia Scholen.

Hillegom n Het Integraal Kind Centrum (IKC), waarin de fusieschool Jozef en Leerwinkel, evenals Wonderland worden samengebracht, komt aan de Weerlaan naast de Brandweergarage. Dat is definitief bepaald nu de gemeenteraad van Hillegom in haar (digitale) vergadering van 16 april het bestemmingsplan hiervoor unaniem heeft goedgekeurd.

Door Jos Draijer

Het bouwplan en de landschappelijke inpassing worden nu in detail verder uitgewerkt. Het nieuwe IKC zal aan ongeveer 350 leerlingen huisvesting kunnen bieden. Naar verwachting kunnen de bouwwerkzaamheden na de zomervakantie beginnen. “Volgens de bouwplanning is de oplevering van het nieuwe IKC vlak voor Kerst 2021. Na de kerstvakantie, in januari 2022, kan het IKC in gebruik genomen worden” laat een blije en trotse wethouder Fred van Trigt weten. In de gemeenteraadsvergadering was nog wel enige discussie door Sander Bosma (D66) en Ria Heemskerk (Bloeiend Hillegom) aangezwengeld over de gehanteerde leerlingenprognoses. Dit, vanwege de voorgenomen nieuwe woningbouw in de Haarlemmermeer bij Beinsdorp dat mogelijk van invloed zou kunnen zijn op het benodigde vloeroppervlak. Maar wethouder Van Trigt wist de gemeenteraad te overtuigen waardoor het nieuwe bestemmingsplan unaniem werd aangenomen door de raad. Het bestaande groen in het Vosselaanpark dat door de nieuwbouw verloren gaat, wordt gecompenseerd op de oude locaties van de Leerwinkel en Wonderland. Daarbij is het idee om een groene verbinding te maken met het Vosselaanpark. “Maar over die vergroening in de wijk neemt wethouder Karin Hoekstra het initiatief” aldus Van Trigt.

>Webinar: ‘Omgaan met spanningen binnen het gezin’

REGIO n Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) houdt op 28 april in samenwerking met Tischa Neve een gratis webinar voor ouders van kinderen van 2 – 12 jaar over hoe om te gaan met spanningen binnen het gezin.

Het is een pittige tijd, deze coronacrisis. Voor ons allemaal heeft het een grote invloed op het gezinsleven, zeker nu het al zoveel weken duurt. Hoe ga je om met ruzies tussen je kinderen en conflicten tussen jou en je kind? In dit webinar (een online lezing die je thuis vanachter je computer volgt) geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve je handige tips die je direct kunt toepassen. Dit webinar vindt plaats op dinsdag 28 april van 20.30 tot 21.30 uur. Aanmelden voor de gratis CJG-webinar kan via www.cjgcursus.nl. Er zijn een beperkt aantal aanmeldingen mogelijk. Na het webinar is deze een maand terug te kijken, ook zonder aanmelding.

Winkels in centrum Lisse gewoon geopend

De ergometers worden uitgeleend aan leden die er buiten of binnen mee trainen. Foto: pr

Lisse n Gingen eerst diverse winkels dicht vanwege het coronavirus, inmiddels zijn bijna alle winkels weer geopend.

De ondernemers proberen er alles aan te doen om de gezondheid van klanten en medewerkers te waarborgen. De richtlijnen en aanbevelingen van de Nederlandse overheid en het RIVM worden aangehouden om verspreiding van het virus te minimaliseren. De ontwikkelingen vanuit de overheid en het RIVM worden nauwlettend in de gaten gehouden en de maatregelen worden daar continu op aangepast. Bijna alle winkels zijn weer geopend, maar hanteren wel aangepaste openingstijden of zijn op afspraak geopend. Kijk voor een volledig overzicht van de aangepaste openingstijden op www.dorpshartlisse.nl.

>Roeivereniging Iris leent ergometers uit aan leden

Lisse n Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat alle sportverenigingen hun deuren moesten sluiten en dat er geroeid mocht worden in onze mooie streek.

Wat wordt het gemist: de sport, maar ook de gezelligheid van het verenigingsleven. De eerste wedstrijden van het seizoen zijn gecanceld, net als de marathons over de mooiste stukjes water van Nederland. Ook de Bollentocht die RV Iris ieder jaar organiseert voor zowel leden als gastroeiers van andere verenigingen kon niet doorgaan.

Om de conditie op peil te houden zien we dat leden veel wandelen, hardlopen en fietsen. Tevens heeft RV Iris de ergometers (roeimachines) uitgeleend aan haar leden, zodat nu ook thuis aan conditie en techniek gewerkt kan worden. Als straks de deuren van de sportverenigingen weer open mogen, is iedereen er zo weer klaar voor om fit in de boot te stappen. Tevens hoopt RV Iris dan alsnog de open dag en een cursus te organiseren voor alle belangstellenden die kennis willen maken met de mooie roeisport.

nieuws/column

n Rabobank Bollenstreek doneert nieuwe duofiets

gift n Fietsmaatjes Hillegom Lisse heeft de nieuwe duofiets van Rabobank Bollenstreek in ontvangst genomen. Zodra regelgeving rond het Coronavirus dit toestaat nemen de vrijwilligers en gasten in Lisse en Lisserbroek de door Rabobank gedoneerde duofiets in gebruik.

Vrijwilligers Harrie en Gerard werden ontvangen door Jan van Egmond, directeur Particulieren en Private Banking Rabobank Bollenstreek en Jacqueline Vonk, medewerker van de bank. Het welkom was uiteraard zonder handen schudden en op gepaste afstand.


In de voorjaarseditie van Rabo&Co is op pagina 15 “Berichten uit de Bollenstreek” ook aandacht geschonken aan Fietsmaatjes Hillegom Lisse. Via dit platform deelt de bank bijzondere verhalen van mensen die naar elkaar omkijken en de handen ineenslaan om oplossingen te vinden voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Hiermee wordt een podium gegeven voor de uiteenlopende sociale en maatschappelijke initiatieven, waar de bank via haar leden, andere klanten of medewerkers actief bij betrokken zijn.


Zoals in een ander bericht is gemeld wordt er op dit moment vanwege de maatregelen niet met de duofietsen gefietst. Het bestuur hoopt dat gasten met hun fietsmaatjes de komende zomer toch nog een aantal mooie fietstochten kunnen gaan maken.

Dionne en Carlijn bij de tuktuk. Foto: pr

WELZIJNSKOMPAS n Carlijn en Dionne van Team Buurtwerk gaan op pad! Met de tuktuk rijden zij door Lisse en Hillegom om liefde, warmte en humor te brengen in deze moeilijke tijden. Zo worden mantelzorgers en jarigen in het zonnetje gezet, maar ook mensen die het momenteel moeilijk hebben krijgen een bezoekje (op afstand) van Carlijn en Dionne. De reacties zijn hartverwarmend! Kent u iemand die wij mogen opvrolijken? Mail, whatsapp of sms naar Team Buurtwerk en vermeld de adresgegevens van uzelf en de ontvanger en de reden van het bezoek. d.scheepmaker@welzijnskompas.nl /06-453 315 45.

Lieve Hans,

80 jaar, we hadden deze dag anders in gedachten, maar we hebben elkaar nog en maken er het beste van. Liefs, je vrouw Lynn

Lieve Romy,

Supertrots op jou! 18 jaar, helaas kunnen we het nu niet vieren, maar dat knalfeest komt nog! Liefs, Mama, Papa en Sasha xxx

Lieve Els en Jan,


Een dikke knuffel voor jullie,


van Robin, Liz en Gwen.

Lieve opa,

Ik mis u, maar het is beter dat we elkaar nu even niet zien.
Blijf gezond, tot snel!
Xxx Sharona

Lieve oma Baaij en opa & oma Tuinier,

We missen jullie heel erg en hopen dat we snel weer kunnen komen. Kus van Erika, Noa en Jay

Marga en Louis, als eerste van onze zwangerschapgroep al 40 jaar een paar. Van afstand van harte, Anita, Trude, Heidi Marianne Petra en Cora

Lieve oma Faas
Gefeliciteerd met uw verjaardag. We denken aan u.
Groetjes van alle kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen

Lieve oma Faas,


Gefeliciteerd met uw verjaardag. We denken aan u.


Groetjes van ons

Lieve Marit,

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag.

Dikke kus Stef + jongens.

Lieve oma,

We missen u ENORM! We kijken uit naar de tijd dat we u weer mogen knuffelen.

Dikke kus, Yannick en Luca

Lieve Dominique

Helaas kunnen het niet vieren. Geslaagd en geselecteerd voor de studie psychologie aan de UvA!

Gefeliciteerd, opa en oma

Lieve familie Meurs en familie Buijck en rest van Nederland!

We missen jullie en hou vol. Tot snel!

Lieve groet Lance en Yellow

week in beeld

>Financiële steun aan instellingen

Hillegom n Non-profit instellingen in Hillegom die door de coronacrisis in financiële problemen komen kunnen aankloppen bij de gemeente Hillegom voor financiële ondersteuning. De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 16 april een extra krediet hiervoor ter beschikking te stellen en dit te dekken uit de algemene reserves.

Door Jos Draijer

Dit komt boven op de al genomen maatregelen om de economische pijn voor bedrijven en organisaties enigszins te verzachten. Zo kunnen er acute liquiditeitsproblemen zijn bij non-profit instellingen die kunnen leiden tot faillissement of tot het voorgoed moeten beëindigen van activiteiten. Wanneer noodzakelijk kunnen deze instellingen worden geholpen door hen - in eerste instantie door middel van een voorschot - een extra bijdrage te verstrekken voor acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis en die zij redelijkerwijs niet zelf kunnen oplossen. Het gaat daarbij om maatwerk. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan deze ondersteuning zoals inzicht in de actuele boekhouding, eerst eigen maatregelen nemen om kosten te minimaliseren, eventueel benutten van Rijksregelingen en onderzocht hebben van welke andere regelingen of organisaties nog financiële hulp te verkrijgen is. “Deze financiële ondersteuning moet vooral gezien worden als een tijdelijk vangnet en niet als een structurele subsidie. Met als doel de sociaal-maatschappelijke infrastructuur in Hillegom op niveau te houden”, licht wethouder Fred van Trigt desgevraagd toe.

>WelzijnsKompas blijft hulp bieden

REGIO n De sociale gevolgen van het coronavirus zijn groot. Mensen die extra ondersteuning kunnen gebruiken, kunnen contact opnemen met WelzijnsKompas via 0252-757 100 (tussen 9.00 en 16.00 uur) of mailen via: info@welzijnskompas.nl.

De organisatie roept vooral kwetsbare oudere mensen op om contact op te nemen, maar ook mensen die de deur niet uit kunnen of durven, en een klein sociaal netwerk hebben. Er kan gebruik gemaakt worden van onze beldienst, wanneer er behoefte is aan een praatje. Ook kan er gebruik worden gemaakt van de boodschappendienst. Na aanmelding gaan zij zo snel mogelijk een match maken met een vrijwilliger.

>Communiceren achter glas

HILLEGOM n Bewoners in verpleeghuizen mogen nog steeds geen bezoek ontvangen. Dat eist zijn tol, zowel bij de bewoners, als bij hun familieleden.

Er zijn tablets beschikbaar, waarmee bewoners met de hulp van medewerkers kunnen beeldbellen. Ook zijn er inmiddels in Bloemswaard en Parkwijk hoekjes ingericht bij het raam waar bewoners kunnen bellen met familie, die buiten voor het raam staat. Hoewel fysiek contact nog heel erg wordt gemist, genieten de bewoners enorm van deze contactmomenten en zijn zij erg blij met dit initiatief.

Thuis Theater tijdens Corona

Hillegom n Alsnog het theater beleven, thuis op de bank, dat kan. Hillegomse zangeres en improvisator Birkit Rietveld geeft op donderdag 14 mei van 20.30 tot 21.15 een concert samen met muzikant Jörgen Boots.

Het concert is een online interactie, waarin ze speciaal voor het publiek liedjes improviseert. Nu alle grote evenementen vanwege het coronavirus zijn afgelast, is zij op zoek gegaan naar nieuwe manieren om mensen blij te maken. Al snel kreeg ze het idee om te uit te zenden vanuit het theater. Meer info: www.rietveldtheater.nl.

Hoi lieve Tijs,

We mogen helaas niet bij je komen, maar dan doen we het maar met een foto.

Van harte gefeliciteerd met je 9e verjaardag!

Groetjes, opa Koos en oma Magda.

>Lieve opa en oma Kloot & oma Buis

Wij missen jullie....hou vol!

Groetjes Thijs en Sophie

21 / 22

Kans maken op een uur bowlen en een bittergarnituur bij Lucky's Bowling in Warmond (als het weer mag natuurlijk)? Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 26 april, samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail: oplossing@uitgeverijverhagen.nl

Winnaar week 16: Ria Pommerel uit Hillegom, oplossing: locomotief