LisserNieuws - De Hillegommer

5 november 2019

LisserNieuws - De Hillegommer 5 november 2019


Op een grote paddenstoel...

Tussen het knalgroene gras, bezaaid met herfstbladeren, stond deze rood-met-witte-stippenpaddenstoel. | Foto: Henk van Leeuwen Foto: Henk van Leeuwen

Lisse n Henk van Leeuwen maakte onlangs een boswandeling en toen hij daarna nog even rondom het kasteel ging kijken, viel hem de rood-met-witte-stippenpaddenstoel direct tussen het gras op. "Samen met de mooie achtergrond van het kasteel werd het een sfeervol herfstplaatje", vertelt hij. De paddenstoel is een giftige vliegenzwam, in ons land waarschijnlijk de bekendste paddenstoel vanwege het lied over kabouter Spillebeen. Het kiekje is verkozen tot Foto van de Maand in de Facebookgroep 'Je bent Lisser als...'. Henk bedankt iedereen voor de leuke reacties die hij daar kreeg.

Strijd tegen illegale prostitutie

LISSE n Enkele jaren geleden heeft Lisse in haar verordeningen opgenomen dat er geen illegale seksactiviteiten binnen de dorpsgrenzen mogen plaatsvinden.

Door Arie in 't Veld

In juli is een bedrijf op Meer en Duin gesloten waar zonder vergunning seksuele diensten werden aangeboden. Kennelijk is de regelgeving van weleer niet hard genoeg. Er komt namelijk onder verantwoordelijkheid van burgemeester Lies Spruit een nieuwe beleidsregel handhaving illegale prostitutie. Deze beleidsregel geeft weer dat geconstateerde overtredingen qua illegale prostitutie worden aangepakt met een maatregel die qua intensiteit zo goed mogelijk aansluit bij de ernst van de overtreding. Het uitgangspunt is hierbij dat een ondernemer van een seksinrichting of escortbedrijf voldoet aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Door het vaststellen van de beleidsregel kan de gemeente adequaat en proportioneel optreden tegen illegale prostitutie. Wanneer een ondernemer nalatig is, zal het bevoegd bestuur hier conform de beleidsregel op handelen. De insteek hiervan is om zo snel mogelijk de overtreding te beëindigen, dan wel herhaling van de overtreding te voorkomen.

Muntavond in 't Poelhuys

Lisse n In 't Poelhuys is dinsdag 12 november een muntenveiling. Om 19.00 uur gaat de zaal aan de Vivaldistraat 4 open. Op de tafels liggen 100 kavels voor de veiling. Rond 20.30 uur begint de veilingmeester met de eerste 40 kavels, waarna een korte pauze volgt en het eerste gedeelte van de verloting word gedaan. Rond 21.30 uur is de veiling afgelopen. Toegang voor leden gratis, niet-leden 5 euro.

column n dierenarts Lodewijk Kamps

Foto: A. in 't Veld

Echtpaar Greve 65 jaar getrouwd

De dagen vliegen nog steeds voorbij

Stichting Lisse Marketing
onder druk

Gaapstokken en FC Lisse gaan samenwerken

Bijeenkomst over bedrijfsbeveiliging

Business Club Lisse houdt samen met andere partijen een avond over het belang van bedrijfsbeveiliging. | Foto: pr Foto: pr

Lisse n Het is de afgelopen tijd helaas al een aantal keer nieuws van de dag geweest. Ondernemers in Lisse die te maken hebben gehad met ongewenst bezoek of brand.

Veilig ondernemen gaat iedere ondernemer in Lisse aan en daarom organiseert Business Club Lisse in samenwerking met diverse partijen op dinsdag 12 november in Hotel-Restaurant De Nachtegaal een bijeenkomst in het teken van bedrijfsbeveiliging. De avond is bedoeld voor alle leden van Business Club Lisse, maar ook van Dorpshart Lisse en Horeca Lisse. Ook niet-leden zijn welkom op de themabijeenkomst. Deze wordt mede mogelijk gemaakt door gelden uit het Ondernemersfonds Lisse.

Diverse sprekers

Voor deze avond zijn diverse partijen uitgenodigd. Burgemeester Lies Spruit zal de avond openen. Politie, Brandweer, Stichting Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen Lisse, Flexteam en Homma zullen vanuit hun ervaringen en expertise kennis delen en verschillende aspecten van veiligheid belichten. Na afloop is er gelegenheid om persoonlijke vragen te stellen aan deze partijen.

Programma

Locatie: Hotel-Restaurant De Nachtegaal, Heereweg 10

Datum: dinsdag 12 november

18.00 uur: Inloop met soep en een broodje bij De Nachtegaal

18.45 uur: Aanvang van het programma

20.00 uur: Napraten en tijd om persoonlijke vragen te stellen

21.30 uur: Afsluiting avond

Aanmelden is noodzakelijk. De toegang is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich uiterlijk 9 november aanmelden via: evenementen@businessclublisse.nl.

Toeristenbelasting Lisse fors hoger dan elders

LISSE n Toeristen die een nachtje verblijven in een hotel in de gemeente Lisse betalen een relatief hoge toeristenbelasting boven op de kamerprijs. Voor een gemiddelde hotelovernachting berekent de gemeente een belasting van € 2,54. Dit is een groei van 2,4% ten opzichte van vorig jaar toen de toeslag nog €2,48 per nacht was. Dit blijkt uit onderzoek van reisaanbieder Vakanty.nl dat de gegevens van COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) analyseerde.

De logiesbelasting in Lisse van € 2,54 is fors hoger dan de gemiddelde toeristenbelasting in de rest van Nederland (€ 1,38 per nacht) en ook hoger dan het gemiddelde in de provincie Zuid-Holland (€ 1,42 per nacht). De duurste gemeente in de provincie Zuid-Holland is Rotterdam met een toeristentaks van € 7,01 per persoon per nacht. Zestig Nederlandse gemeentes heffen helemaal geen toeristentaks. Daartoe behoort onder meer Lisses buurgemeente Hillegom. Elke gemeente mag toeristenbelasting heffen. De belasting wordt geheven bij onder andere hotels, campings, maar ook bij particuliere accommodaties die worden verhuurd via Airbnb. Eigenaren berekenen deze belasting weer door aan hun bezoekers. Op die manier betalen bezoekers mee aan de voorzieningen van de gemeente. Inwoners hoeven geen toeristenbelasting te betalen bij een overnachting in de eigen gemeente. Van alle 355 gemeenten zijn er 295 gemeenten die een toeristenbelasting heffen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Meestal is het een bedrag per persoon per nacht. Soms betalen toeristen een vast bedrag per boeking of een percentage van de kamerprijs. Sommige gemeenten hanteren een lagere belasting voor campings. De toeristenbelasting is al jarenlang een onderwerp van discussie. Hoteleigenaren zijn niet blij met de hoge tarieven, omdat ze bang zijn voor ontevreden klanten of toeristen die uitwijken naar omliggende goedkopere gemeenten.

Omwonenden ongerust over Heereweg 333

LISSE n Enige tijd geleden werd op voorspraak van de bezwarencommissie besloten dat er geen arbeidsmigranten gevestigd zouden worden in het pand Heereweg 333. Dat leek tenminste zo te zijn, maar het college wil toch een ander mogelijk maken.

Door Arie in 't Veld

Dit tot onvrede van omwonenden en een gebruiker van de benedenverdieping. Volgens de heer Krachtwijk is hierover niets naar de omwonenden gecommuniceerd en is de vergunningverlening onrechtvaardig en onfatsoenlijk. "Men wil op geringe afstand van het centrum 37 plekken voor arbeidsmigranten realiseren. In feite op een bedrijventerrein. Naar omwonenden toe is hierover niets inhoudelijks gecommuniceerd. We tellen kennelijk niet mee. Plots was er op 26 april een anonieme schriftelijke melding dat de vergunning zou worden verleend. Er werd bezwaar tegen aangetekend en het oordeel van de bezwarencommissie was niet mild, omdat de gemeente heeft gehandeld in strijd met haar eigen beleidsregels. De inkt van het negatieve was nog niet droog of de gemeente komt met een plan om een en ander toch mogelijk te maken. Kennelijk om de ontwikkelaar het toch mogelijk te maken een en ander te realiseren. Wij zijn tegen en onze verbetenheid komt voort uit het niet-communiceren en we hebben grote vrees voor overlast, drugsgebruik en parkeeroverlast. De gebruikers van de begane grod hebben ook problemen, doch daar is ook niet mee gepraat. De gemeente faciliteert de initiatiefnemer over de ruggen van de betrokkenen heen."

Martijn Tibboel van de VVD zei dat ook de VVD zich heeft verbaasd omdat na uitspraak van de commissie het allemaal kennelijk toch mag lukken. "Daar gaan we kritisch naar kijken."

Roelof van der Kuil, die op de begane grond een medisch behandelcentrum runt, liet weten ook tegen het plan te zijn. "Vanwege de aard van mijn bedrijf heb ik bewust gekozen voor het voormalige bankgebouw. In april 2019 schrok ik echt toen ik vernam dat op de eerste etage een aantal arbeidsmigranten zou kunnen worden gehuisvest. Wij zouden betrokken worden bij de verhuur van de eerste etage. Dat was in eerste instantie het geval voor kantoren. Pas daarna was er de aanvraag voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Inmiddels heeft de rechter verboden om dit voort te zetten. Over deze zaak heeft de gemeente nooit contact met me opgenomen. Het huisvesten van de arbeidsmigranten doet ons geen goed. Men gaat buiten leven met verrommeling tot gevolg. Dit geeft een zeer negatieve uitstraling naar onze klandizie. De gemeente zou het belang van bestaande woningen, bestaande burgers en bestaande omwoners in acht moeten nemen ik en dring aan om af te zien van de heilloze weg die men dreigt te gaan en niet de plannen door te duwen." De inspraak van beide heren tijdens de afgelopen commissievergadering leidde nog niet tot besluiten, maar de raad zal er ongetwijfeld op terugkomen.

Guldemond wint World Tulip Award

LISSE n Jan J. Guldemond uit Lisse is benoemd tot 'member in the order of the tulip' tijdens de World Tulip Summit, die van 14 tot en met 16 oktober plaatsvond in Den Haag.

Door Arie in 't Veld

Hij kreeg daarbij de World Tulip Award als waardering voor zijn jarenlange inzet voor de promotie van de tulp. Hij ontving de oorkonde uit handen van Michel Gauthier, voorzitter van World Tulip Society. Guldemond is 36 jaar werkzaam geweest bij Keukenhof en is daarna altijd promotie blijven maken voor de tulp. Hij maakt onder meer ontwerpen voor bloemenmozaïeken. "De laatste 12 jaar ben ik actief voor projecten in binnen- en buitenland", zegt Guldemond. Hij werkt onder andere voor JUB Holland.

Echtpaar Greve 65 jaar getrouwd

De geboren Amsterdammers Han en Rita Greve wonen al 47 jaar in Lisse en genoten van het burgemeestersbezoek. Foto: A. in 't Veld

LISSE n Onlangs hebben Han en Rita Greve (elk 86 jaar) samen met familie en bekenden gevierd dat ze 65 jaar geleden zijn getrouwd. Het huwelijk vond plaats in Amsterdam, waar beiden zijn geboren en getogen. Zo'n 47 jaar geleden zijn ze in Lisse komen wonen en nog altijd wonen ze met veel genoegen in de Verdistraat. Met alle mogelijke voorzieningen bij de hand.

Tekst en foto: Arie in 't Veld

Het bruidspaar kreeg vorige week burgemeester Lies Spruit op bezoek die namens de gemeente de felicitaties overbracht. Het bruidspaar vertelde haar desgevraagd dat de bruid heel lang bij de Rijkspostspaarbank (later Postbank, nu ING)

De bruidegom reisde de halve wereld rond

werkte en de bruidegom onder andere bij de scheepvaartmaatschappij Koninklijke Hollandse Lloyd en daarna vele jaren bij de Koninklijke emballage-industrie Van Leer die onder andere olievaten produceerde en exporteerde. Mede daardoor reisde de bruidegom zo ongeveer de halve wereld af, met Argentinië als favoriet.

Fanny Blankers Koen

Op de standaardvraag hoe het bruidspaar elkaar heeft leren kennen vertelde de bruid dat dit op school was, toen ze een jaar of 13 waren. Het klikte niet gelijk, maar vervolgens was het wel goed raak, met nu de viering van het 65-jarige huwelijksfeest tot gevolg. Een tijd ook waarin de bruid het nodige aan atletiek deed en onder andere wedstrijden liep met Fanny Blankers Koen. "Maar dat ging best hard en ik moest dus afhaken."

In Lisse legde het echtpaar zich onder meer toe op tennis bij de LTC waarvoor de bruidegom 17 jaar de administratie verrichtte en uiteindelijk tot erelid werd benoemd.

Vogelparadijsje

Het echtpaar beleeft veel genoegen aan hun zoon en kleinkinderen, alsmede aan de kleine dingen des levens, zoals vele vogeltjes in de tuin. "Je blijft kijken", aldus de bruidegom. "Het is hier een paradijsje voor de vogels en zo kijkend en genietend vliegt de dag voorbij."

Toneelproducties bezoeken

Het echtpaar verveelt zich nog niet. De bruidegom stoeit het nodige met de computer en de bruid leest erg veel. Meneer Greve stipt nog wel iets anders aan. "M'n vrouw zou graag met iemand of meerderen in contact komen om met hen grote toneelproducties te bezoeken, zoals 'Het Zwanenmeer' of opera's. Aan mij is dat niet besteed." Over de vraag van de burgemeester hoe lang ze het samen zo lang hebben uitgehouden, is het bruidspaar resoluut: "Als je van elkaar houdt, kun je niet te vroeg trouwen."

'Met wie kan mijn vrouw mee naar toneelproducties of opera?'

Voortgang SLM onder druk

LISSE n Het voortbestaan van de Stichting Lisse Marketing staat onder druk. Daar waar in de begroting van volgend jaar voor alle verenigingen en instanties een besparing van 5 procent op de subsidies in de lucht hangt, bedraagt die voor de Stichting Lisse Marketing ongeveer 50 procent. En als de gemeenteraad hiermee tijdens de begrotingsbehandeling op 7 november instemt, moet de Stichting het activiteitenpakket fors inkorten, of is er zelfs de kans dat men de pijp aan Maarten geeft.

Door Arie in 't Veld

SLM-voorzitter Michiel van der Borg en Alverha-voorzitter George Hoogkamer waren hierover vorige week woensdag in de gezamenlijke commissievergadering duidelijk. Van der Borg: "We hebben bezwaar tegen de voorgenomen verlaging van de bijdrage. De huidige bijdrage is 104 duizend euro en met aftrek van btw 86 duizend. Van het Ondernemersfonds ontvangen we 20.000 euro en uit eigen middelen ook nog 10 duizend. Dus totaal 116 duizend euro. Alle activiteiten voor het dorpshart zoals de intocht van Sinterklaas, de verlichting en andere zaken worden hiermee bekostigd. Er zijn voor 80 duizend euro personeelskosten 10.000 euro voor de huur bij de Zwarte Tulp, 5.000 euro voor de VVV-licentie en aan promotiemiddelen 16.000 euro. Nu is er het voorstel om de gemeentelijke bijdrage royaal te verlagen, waardoor we op 43 duizend euro komen. Aan lopende kosten zijn we dat al kwijt. En dan blijft er nog 3.000 euro over voor het citymanagement plus de inkomsten van het ondernemersfonds en ik vertel u dat het dan niet gaat lukken."

George Hoogkamer zei dat Alverha en de gemeente in feite dezelfde doelen nastreven, waaronder een vitaal economisch dorpshart en een aantrekkelijk Lisse voor bewoners bezoekers en bedrijven. "Lisse draait goed als je de leegstand regionaal bekijkt, met in Teylingen een leegstand van 12½ procent, Hillegom 6,2 procent en Lisse 3 procent. Het licht was groen, maar het consumentengedrag verandert, dus zijn er afspraken nodig. Ook de vastgoedeigenaren moeten het nodige doen. De SLM krijgt geld voor allerlei activiteiten voor de uitstraling, maar wat we nu zien is dat het licht toch weer rood wordt." Volgens Hoogkamer schiet de gemeente zichzelf met deze bezuiniging in de voet. "Veel activiteiten kunnen dan niet meer worden georganiseerd en dat kost bezoekers en winkels die sluiten. Draai de SLM dus niet de nek om."

Martijn Tibboel van de VVD zei dat veel van wat de heren opmerkten hem uit het hart gegrepen was. "We moeten bezuinigen, maar dit is voor jullie buiten proporties. Als het doorgaat, heeft dat dan consequenties voor de mensen?" Volgens Van der Borg wel, die zei dat er dan mensen ontslagen moeten worden en ook dat er op dit moment geen plan B is. Hij staat open voor nieuwe initiatieven die geld genereren. Guus Mesman (PvdA) liet blijken het toch vooral een ondernemersverhaal te vinden. Zij moeten zelf initiatieven nemen, zij verdienen eraan. De gemeente zit financieel in zwaar weer. Moeten de ondernemers niet zelf zorgen voor het vergroten van de omzet? Hoogkamer: "De ondernemers generen ook veel werkgelegenheid."

Wim Slootbeek (VVD) sprak over snijden in eigen vlees. "Dus wat moet en kan er binnen de eigen organisatie? Maar u zoekt het bij anderen, zoals verhoging van de ozb, verlaging van de subsidies, waaronder ook die van SLM. Kiest u niet te gemakkelijk voor de weg van de minste weerstand?" Onder meer Nieuw Lisse, maar ook andere fracties vinden het van belang dat het dorpshart op poten blijft en dus ook citymarketing de ruimte krijgt. Martijn Tibboel (VVD) schaarde zich daarachter. "Er wordt buitenproportioneel gesneden in de subsidie. 50.000 euro schrappen en ook nog de bloembakken aan de lantaarnpalen weg gaat ons te ver." Guus Mesman van de PvdA zei daarover: "Als ondernemer onderneem je dingen en natuurlijk is het leuk voor de Lissers, maar ik ga niet naar het dorp omdat er bloembakken aan de palen hangen." Wethouder Kees van der Zwet zei hierover dat de gemeente investeert in een hoop dingen die niet direct zichtbaar zijn. "Niets doen is wat al te kort door de bocht, maar het is de vraag in hoeverre je je als gemeente moet bewegen op marketinggebied. En voor het college is er geen directe taak om een winkelcentrum te promoten."

Hillegom start met energiecoaches

Bezoekers, jong en oud(er) kijken bij een van de stand op het Fioretti college. | Foto: Piet de Boer.

n Eerste duurzaamheidsmarkt goed bezocht

Hillegom n ''Bij duurzaamheid heeft Hillegom uw hulp heel hard nodig'', zegt wethouder Karin Hoekstra bij de opening van de eerste Duurzaamheidsmarkt. "We zijn er druk mee bezig. Het gaat bij duurzaamheid onder andere over energie, natuur en hergebruik. Duurzaamheid loopt als een rode draad door de gemeentelijke Omgevingsvisie, maar daar moeten mensen in Hillegom ook een rol in hebben''.

Door Piet de Boer

Hillegom heeft samen met Teylingen en Lisse energiecoaches opgeleid. Deze wijzen kosteloos de weg in het doolhof van duurzaam wonen. Wat is verstandig en waar kun je beter later aan beginnen? De coaches zijn medebewoners uit Hillegom.

De onafhankelijke, vaak technische raadgever komt langs om samen te kijken naar de beste oplossing. De kandidaat coaches waren snel gevonden. ''Binnen een week hadden we veertig vrijwilligers,'' zegt coördinator Rob de Mooij van HLT Samen. Vaak technici met veel ervaring in het verduurzamen van hun eigen woning. Zij kregen een training van de gemeente en zijn nu via de site van De Groene Uitdaging beschikbaar voor gratis overleg en advies.

Inspiratie-markt

De markt is zaterdag vooral de plek voor inspiratie, volgens de wethouder. Er zijn ongeveer vijftien organisaties, instellingen en particuliere bedrijven aanwezig voor advies en voorlichting. Christianne Hunting (Talent in Natuur) werkt voor scholen en heeft een maquette op tafel staan van een doorsnee woonwijk.

''Zo kan ik kinderen laten zien wat er gebeurt bij grote regenval en hoe je overlast kan tegengaan. Water moet in de toekomst zoveel mogelijk zelf in de wijk of straat worden opgevangen. Hoe doe je dat? In de maquette liggen sponsen 'grasveldjes' en groene sponsdaken.

Christianne pakt de gieter. Het water trekt in de sponsen en blijft liggen op de stenen straten.

De kinderen bij de bak draaien aan het 'gemaal' om dit restwater af te voeren. Verduurzamen heeft vooral voordelen.

Door het groen van bomen en struiken en gras blijft de straat in de zomer koeler. Kinderen kunnen blijven buitenspelen. Zonnecollectoren op groene daken functioneren beter dan op stenen daken omdat de zonnepanelen geen hoge daktemperatuur (45 en hoger) kunnen verdragen.

Het kan wel

En de kosten van duurzaamheid dan, verdien je die terug? Eveline Botter, projectmanager van de gemeente Leiden reageert meteen. ''Heeft u een auto? Daar wordt vaak geld voor geleend en men vraagt zich daarna nooit meer af of je dat wel terugverdient.'' Je hoeft volgens Eveline geen wooncomfort in te leveren. Verduurzamen is mogelijk voor iedereen. Mensen zien vaak beren op de weg. ''Maar het kan wel'', drukt ze de bezoekers op het hart.

Ze adviseert een duurzaam huis te bezoeken tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route op 9 november.

Tekorten (4)

Foto: pr

Opnieuw is er een moment om stil te staan bij het grote tekort van de gemeente en de manier waarop het college dit denkt op te lossen. Bijvoorbeeld door vijf procent op de subsidies te bezuinigen. Niks nieuws, want dat is al vaker gebeurd en nu wordt er dus bezuinigd op posten (verenigingen) waarop al eens bezuinigd is.

Met als maximale inlevering op de subsidie voor de Stichting Lisse Marketing, die het zwaard van Damocles al boven het hoofd ziet hangen. De raadsleden hadden het er al over en in de komende begrotingsvergadering zal men dit onderwerp beslist opnieuw aansnijden. Want hoe je er ook over denkt en hoeveel kritiek je ook op de SLM kunt bedenken, ondernemend Lisse kan in de nieuwe tijd niet zonder zo'n instantie die heel veel leuke zaken voor de dorpeling en buitenpoorters organiseert en er zijn ook andere voorgenomen investeringen waarop wellicht eens flink de rem gezet kan worden.

Een trouwe lezer van de Bombarie doet een voorzetje. Die zegt dat als in het bedrijfsleven blijkt dat de resultaten minder zijn dan gebudgetteerd c.q. verwacht, dat je er dan donder op kunt zeggen dat vrij snel een mededeling van de directie verschijnt met boodschappen zoals: invoering van een personeelsstop, het stopzetten van alle investeringen en het met 10 procent verminderen van de eigen kosten. "Deze manier van handelen werkt uitermate goed en meestal herstelt het bedrijf binnen een zekere periode van de dip. Zo niet, dan wordt er nog harder ingegrepen door ontslagen en verdere kostenreductie. Deze werkwijze en reactie mis ik altijd bij onze overheidsinstanties. Nu ook weer bij de gemeente Lisse, waar de begrotingsproblemen worden opgelost door de lasten van de burgers te verhogen en investeringen te verschuiven, zonder in te grijpen in het kostenniveau van de eigen organisatie. Waaraan ik uit eigen ervaring nog wil toevoegen dat elke organisatie op een redelijke termijn in staat is om 15 procent te bezuinigen op de eigen kosten. Stelt u zich eens voor dat een bedrijf aan zijn klanten zou vragen om geld over te maken teneinde de problemen bij het bedrijf op te lossen. No way natuurlijk, maar in feite doen de overheidsinstanties dit wel en daardoor stijgen de overheidsuitgaven en de belastingen continu. En wat te denken van de inkomstenpost. Er wordt een verhoging van 10 procent van de ozb voorgesteld waarvoor een deel van de bevolking opdraait. Maar zou je nou niet eens het vermetele plan kunnen hebben om het toegangsbewijs van Keukenhof met een euro te verhogen. Het zal de bezoekende toerist worst zijn. Grof gezegd kan dat al gauw een miljoen euro opleveren en is Lisse dankzij Keukenhof en het convenant aardig op weg het gat te dichten. Waar een wil is, ligt de mogelijke oplossing voor het grijpen."

Kijk, je hoeft het met de dorpeling natuurlijk niet eens te zijn, maar het is in elk geval iemand die probeert mee te denken. Niet verkeerd, natuurlijk en bovendien is niemand erbij gebaat als een enkele jaren geleden met veel tamtam geïntroduceerd SLM het slachtoffer dreigt te worden van de bezuinigingen. En de ozb? Tien procent is al veel, maar met die verhoging als basis komen alle volgende verhogingen op die tien procent in de komende jaren fors aan.

Najaarsconcert van Vocaal Ensemble

Foto: Arie in 't Veld

Hillegom n Vocaal Ensemble Hillegom bestaat inmiddels ruim één jaar. Het koor telt achttien leden en repeteert iedere donderdagavond in een lokaal van het Fioretti college. Vorig jaar hadden zij een eerste uitvoering met een kerstconcert in een volle Maartenskerk.

Dit jaar houden zij op zondag 24 november om 16.00 uur de najaarsuitvoering onder leiding van dirigent Marcel den Dulk in de Maartenskerk, Kerkplein 1. Het gevarieerde repertoire bestaat uit liederen van onder meer Elder, Mendelssohn en Fauré. Verder zullen zij een wat minder bekend werk laten horen uit de Missa Tango van Agostinelli. Het Kyrie, Gloria en Credo in een totaal andere uitvoering dan het publiek gewend is. De toegang is 5 euro, inclusief een consumptie. Kaartjes zijn te koop bij Auto Romviel in de Raadhuisstraat 1, de Delta apotheek aan de Hoofdstraat 24 en bij Frank Evers aan de Mariastraat 2. Ook 24 november voor aanvang van de uitvoering zijn er kaartjes verkrijgbaar bij de ingang van de kerk. Nieuwe leden zijn van welkom bij het koor. Neem voor meer info contact op met:: 0252-519320.

Seniorenwoningen in voormalig CNS-gebouw

LISSE n De voormalige Christelijk Nationale School met de Bijbel (CNS) aan de Broekweg, die de laatste jaren onderdak bood aan Cardea dat naar de Ruishornlaan is verhuisd, wordt omgebouwd naar appartementen voor senioren met een zorgvraag.

Tekst en foto: Arie in 't Veld

Uit de stukken blijkt dat de gemeente met de verkoop niet meer kan beschikken over een schoolgebouw. Daar staat tegenover dat de exploitatiekosten niet meer drukken op de begroting. De afdeling Juridische zaken twijfelt aan de aanbesteding omdat het mogelijk een 'overheidswerk' betreft en Europees aanbesteed had moeten worden. Doordat het wel openbaar is aanbesteed en niet is afgeweken van de gangbare praktijk, lijkt het risico acceptabel. Wethouder Van der Laan zegt dat de gemeente samen met de koper op wil trekken bij de communicatie rondom de ontwikkeling. Tot aan afgifte omgevingsvergunning zal met de ontwikkelaar worden overlegd op welke wijze dit steeds kan worden ingevuld. Waarschijnlijk vindt vandaag een perspresentatie plaats. Na instemming kan worden gestart met creëren van nieuwe woonruimte.

n Winnaars feestweekwedstrijden feesten nog even verder

In een lekker herfstzonnetje genieten de winnaars van alle aandacht én van hun prijzen. | Foto: Esther Akerboom Foto: Esther Akerboom

Lisse n Tijdens de feestweek was er een aantal wedstrijden waarmee leuke prijzen vielen te winnen. De winnaars van de fotowedstrijd en van de flappentapper bij de opening van de kermis mochten die afgelopen zaterdag bij speeltuinvereniging Marijke in ontvangst nemen.

Door Esther Akerboom

Voor alle kinderen van wie de namen door de flappentapper waren getrokken was het erg spannend, want er lagen pakjes met namen op hen te wachten. Het toeval wilde dat er twee broertjes en twee zusjes tussen de winnaars zaten. Van groot naar klein kregen de kinderen hun pakje en na afloop werden deze gezamenlijk uitgepakt. De gelukkigen waren Jess Mets, Mia Oldenhage, Stan Duijs, Lucas Tukker, Robin vd Hulst, Evy Roodenburg, Lucas vd Lee, Sam Tukker, Noa Roodenburg en Jasper Parlevliet.

De fotowedstrijd was dit jaar goed gemaakt, want er waren wel 50 goede inzendingen. Luc Brocken, die de wedstrijd organiseerde in samenwerking met René Stembert die de foto's in zijn archief heeft, reikte de prijzen uit. De foto's van de geschiedenis van de harddraverij, met jaartal, de activiteit en een letter. Met alle letters was een slagzin te maken. Uit alle goede inzenders werden de volgende winnaars getrokken: Mylène van der Aart, Fabiënne Mens, M. van Grieken, Roan van den Berg en Guusje Schoone. Zij ontvingen een waardebon van 50 euro die ze in Dorpshart Lisse kunnen besteden.

Lisse n Op uitnodiging van de Werkgroep Zondag Open, aangesloten bij de Stichting De Paraplu, komt gemengd koor 'Appassionato´ uit Leiderdorp en omgeving zondag 10 november naar De Beukenhof, Eikenlaan 2a. De groep van circa 30 mannen en vrouwen beheerst een zeer gevarieerd repertoire: van licht klassiek tot modern, maar ook van over de hele wereld met een grote verscheidenheid aan ritmes, genre en taal. En dat alles veelal vierstemmig. Het in 2001 opgerichte koor staat onder leiding van dirigent Sanneke Hendrich. Begeleiding op piano door Heleen Polderman. Aanvang 14.00 uur, einde circa 16.00 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur. Mede dankzij een donatie van Fonds 1818 is de toegang gratis. Een vrijwillige bijdrage van de bezoekers in de organisatiekosten wordt op prijs gesteld. Zie ook: www.appassionato.nl en www.deparaplu-lisse.nl.

Hillegom n Een bezoek aan het Cruquius Museum staat regelmatig op het programma van het Taalcafé Hillegom.

Een mooie gelegenheid om nieuwkomers in Nederland te vertellen over de geschiedenis ons 'land lager dan de zee'. De gids vertelde over het steeds groter wordende meer, dat zich in 1840 had gevormd tussen Leiden, Amsterdam en Haarlem. Vol verwondering bekeek de groep de enorme machine. Tegenwoordig zijn er in heel Nederland zo'n 1500 kleine elektrische pompen, die drie à vier keer de capaciteit hebben als de oude pomp in Cruquius. De excursie werd afgesloten in het naastgelegen Theehuis. Het gratis Taalcafé is elke dinsdag in de bieb van 13.00 tot 14.45 uur.

Hillegom n Heel Nederland staat van 9 tot en met 17 november in het teken van beeldende kunst tijdens de Nationale Kunstweek 2019.

Bij Stichting Kunstenaarscollectief De School (Mariastraat 28) doen diverse kunstenaars mee. Ell Geeh: fotograaf, installaties en projecten in de buitenlucht, Josée van Schuppen: schilderijen, Corine Buskop: illustratief, monumentale vormgeving en Ineke Huijerman: schilderijen en tekeningen. Tijdens de Nationale Kunstweek is het ook mogelijk om met een van de kunstenaars te praten over hun werk. Hun ateliers zijn open op dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot en met 17.00 uur.

Hillegom n Tijdens de Nationale Kunstweek zondag 10 november om 13.00 uur, verzorgt kunstenares Carla Dijk een kinderworkshop boetseren op het atelier van Kunstuitleen Bollenstreek.

Deelnemers kunnen kiezen wat voor soort schoen zij willen maken van klei; een slipper, of een gymp. De schoen wordt beschilderd met engobe en afgebakken in de keramiekoven. Moeders, vaders, opa's en oma's mogen ook meedoen. Iedereen is welkom om een schoen te maken. De workshop duurt ongeveer 1,5 uur en gaat door bij minimaal tien deelnemers. Meer info: www.kunstuitleenbollenstreek.nl.

week in beeld

FC Lisse en Gaapstokken bundelen krachten in Avondje Uit

Rob van der Poll, Leon Annokkee en penningmeester Margreet Randsdorp | Foto: Danny Randsdorp Foto: Danny Randsdorp

Lisse n Voetbalvereniging FC Lisse en Carnavalsvereniging De Gaapstokken zetten vanaf 2020 gezamenlijk de schouders onder het Avondje Uit in Lisse. Zaterdag 25 januari 2020 is de Ter Speckehal the place to be voor het oudste muziekfeest in Lisse, met als optredende artiesten Samantha Steenwijk, John de Bever en Soulbeach. De voorzitters Leon Annokkee (FC Lisse) en Rob van der Poll (De Gaapstokken) schudden elkaar de hand met het oog op een succesvolle samenwerking in de toekomst.

Door Jankees Faas

Volgens Robert Faas van De Gaapstokken kon een intensievere samenwerking tussen de carnavalsvereniging en FC Lisse niet uitblijven. "De verenigingen trekken vanaf nu samen op en maken gebruik van elkaars kennis, kunde en enthousiasme van betrokken vrijwilligers. Dit om het evenement in de komende jaren naar een hoger niveau te tillen."

De regelgeving op het gebied van evenementen is in de loop der jaren steeds zwaarder geworden. Het viel voor De Gaapstokken niet meer op te brengen om in haar eentje het Avondje Uit te organiseren. Een reden voor het bestuur van De Gaapstokken om aan te kloppen bij FC Lisse. Het Avondje Uit, ooit gestart in de glazen hal van de voormalige Hobaho-hallen in Lisse, heeft al bijna twintig jaar de Ter Speckehal als thuisbasis. Een en een is twee in dit geval. Het carnaval in Lisse kent als oorsprong 'ontspanningsavonden', die ooit werden georganiseerd door leden van de voetbalclub Sportclub Lisse.

Vrijwilligers

Annokkee spreekt over de samenwerking als een win-winsituatie. "Hoe de opbouw van een Avondje Uit verloopt weten De Gaapstokken als geen ander. Dat loopt altijd goed. Dat blijft zo. Wij gaan met elkaar kijken hoe de bar zo goed mogelijk ingevuld kan worden. Daar staan al heel veel FC Lisse-vrijwilligers. Iedereen gaat doen waar hij goed in is. Zo vul je elkaar prima aan."

Het is niet altijd eenvoudig om de juiste artiesten te vinden, zegt Faas. "Artiesten worden duurder, maar de zaal niet groter. Er kunnen rond de 1000 bezoekers in de Ter Speckehal. Het moet wel toegankelijk blijven voor iedereen. Het Avondje Uit is toch een beetje cultureel erfgoed in Lisse."

Artiesten

Als artiesten voor het Avondje Uit in 2020 zijn Samantha Steenwijk, John de Bever en coverband Soulbeach gecontracteerd. Steenwijk eindigde ooit als tweede in The Voice of Holland. Daarnaast was ze het afgelopen seizoen onder meer te zien in de Beste Zangers en won ze Dancing with the Stars. De Bever is een van de meest geboekte artiesten van Nederland. Hij scoorde een grote hit met 'Je krijgt die lach niet van mijn gezicht.' Soulbeach staat bekend om het diverse repertoire.

Een toegangskaart voor Avondje Uit in Lisse kost 19,50 euro per stuk. Faas: "Voor het eerst gaan wij beginnen met onlineverkoop. Steeds meer mensen willen de kaarten zien op hun telefoon." Daarnaast komen er diverse avonden in de kantine van FC Lisse om op een fysieke manier aan toegangskaarten te komen. Voor informatie rond het Avondje Uit is het handig de websites www.avondjeuitinlisse.nl of www.fclisse.nl te raadplegen.

Winterdrive Bridgeclub Lisse

Lisse n Bridge Club Lisse houdt zondag 10 november haar tweede winterdrive van het seizoen 2019-2020. Inschrijven kan via de mail: tc.bclisse@gmail.com, via de website: www.nbbclubsites.nl/club/9020/ of telefonisch: 06-18941739.

De winterdrive wordt gehouden in 't Poelhuys, Vivaldistraat 4, aanvang 14.00 uur. Graag om 13.40 uur aanwezig zijn in verband met de betaling. De kosten bedragen 10 euro per paar, dit is inclusief twee hapjes, niet-leden NBB betalen 0,50 euro extra per persoon. Naast de nummers 1 van elke lijn is er ook voor andere paren in elke lijn kans op een prijs. De winterdrives staan open voor alle bridgers, dus ook thuisbridgers zijn van harte welkom. Wie dat wil, kan zich ook inschrijven voor een uitgebreid stamppotbuffet na afloop van de drive. Het buffet begint om 18.00 uur en de kosten hiervoor bedragen 10 euro per persoon.

Zoek de pieten

Beinsdorp n Overal in het dorp Beinsdorp zitten zondag 24 november pieten verstopt

Van 14.00 tot 15.00 uur kunnen de kinderen sinterklaas helpen om de pieten op te sporen. Verzamelen om 14.00 uur in de speeltuin achter het dorpshuis Het Eiland. Ondertussen zijn er leuke opdrachten waarmee de kinderen hun pietendiploma kunnen behalen. Bij het vinden van alle pietjes is er nog een kleine verrassing. Bij terugkomst in het dorpshuis is er voor jong en oud, warme chocomel, limonade, koffie of thee. Deze activiteit is voor kinderen van 3 tot 10 jaar oud waarbij bij de jongste kinderen de ouders zelf meelopen.

Met dank aan stichting Actief Beinsdorp en sinterklaas en zijn pieten is deze activiteit gratis. Aanmelden is wel noodzakelijk en kan tot uiterlijk 15 november via Eiland@maatvast.nl of bel Sandy 0252-515142.

Aldi Lisse heropend

Lisse n Aldi heeft zijn winkel aan Madelief 8 op 1 november heropend. De hele dag was het volgens filiaalleider Rolf van Bohemen druk.

Binnen twee uur krasten 400 klanten prijzen als haar- en baardtrimmers, wake-uplights tot de hoofdprijs van waardebonnen ter waarde van 250 euro. Ze werden bij binnenkomst verrast door de geur van versgebakken broodjes en waren erg te spreken over de brede paden, de indeling van de winkel en de vele versproducten. De foodtruck die op de parkeerplaats stond werd veelvuldig bezocht. Daar werden verse gerechtjes met de producten van Aldi bereid die klanten gratis konden proeven. Aldi heeft naast huismerken ook steeds meer bekende merkartikelen in het standaardassortiment. De vernieuwde winkel in Lisse beschikt over zo'n 98 gratis parkeerplaatsen. De openingstijden zijn maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur.

Eetcafé Salvatori in november

Lisse n November is aan de beurt en ook deze maand ben je welkom in Eetcafé Salvatori aan de Wagenstraat 33.

Het is een gastvrij en gezellig adres waar je in alle rust en in een goede ambiance bij elkaar kan komen. In november start het eetcafé op woensdag de 13e met team Erik. Ook nu gaan ze je verrassen met een eersteklasmaaltijd. Dit geldt ook voor team Ellen, dat de week erna, op de 20e het beste beentje zal voorzetten met ongetwijfeld eenzelfde resultaat. Welkom, kom genieten en ontspannen en vergeet niet je mok mee te nemen! Zaal open vanaf 17.30 uur. Maaltijd: 18.00-19.30 uur. Kosten: volwassenen 5 euro en kinderen t/m 12 jaar 3 euro. Aanmelden steeds op de maandag ervoor, bij Anneke Boogerd via 0641970366. Buurtbewoners bellen tussen 08.30 - 09.00 uur, vrije aanmelding: 09.00 - 09.30 uur. Maximaal twee aanmeldingen per telefoontje!

Kunstbus naar Kunstmuseum

Lisse n Het Gemeentemuseum Den Haag werd in 1866 gesticht als Museum voor Moderne Kunst. Tegenwoordig heet het Kunstmuseum. Het gebouw, ontworpen door architect Berlage, is al een bezichtiging waard.

De collectie bestaat o.a. uit tal van schilderijen van Piet Mondriaan, een zilver- en keramiekverzameling, interactieve Wonderkamers en vijf Stijlkamers. Momenteel is er een speciale tentoonstelling Tuinen van Verbeelding als eerbetoon aan de impressionist Claude Monet. Er zijn veertig internationale topstukken bijeengebracht met het gerestaureerde schilderij Blauwe Regen uit de eigen collectie als stralend middelpunt. De bus vertrekt donderdag 21 november rond 11.00 uur en is rond 16.30 uur terug in Lisse. De kosten zijn € 38,--. Aanmelden kan tot 15 november bij Bep Clemens, tel. 0252-413632. Zie www.deparaplu-lisse.nl voor informatie over het lidmaatschap van de Kunstbus, de opstapplaatsen en de toepassing van de museumjaarkaart.

Uitbreiding kassencomplex

Het kassencomplex achter het pand van Hobaho aan de Prof. van Slogterenweg. | Tekst&foto: Arie in 't Veld Foto: Arie in 't Veld

LISSE n Hobaho heeft achter het bedrijf aan de Prof. Van Slogterenweg een aantal kassen staan waarin het nodige gebeurt op het gebied van de vernieuwing voor de bloembollen- en bloemensector. Wethouder Jeanet van der Laan vertelt dat het bedrijf het kassencomplex wil uitbreiden. "En dat vinden we belangrijk, want ook wij willen graag dat dit onderzoek voor Lisse, de streek en het vak behouden blijft. Tegen de aanvraag zijn geen zienswijzen ingediend, dus men kan doorgaan met de uitvoering van het plan. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van drie extra boogkassen mogelijk en het verplaatsen van de locatie voor een bestaande wandelkas. Aanvullend worden in dit bestemmingsplan enkele wijzigingen ten aanzien van de bebouwingsmogelijkheden doorgevoerd die beter aansluiten op de bestaande situatie." Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan vast te stellen.

Rembrandt en het bruggetje van Six

Het bruggetje van Six, getekend door Rembrandt in 1645. Foto: uit het eerste Nieuwsblad van Oud Lisse uit 2002 Foto: VOL

Het jaar 2019 is uitgeroepen tot het Rembrandtjaar omdat het zijn 350ste sterfjaar is. Door de vele activiteiten en promotie is u dat ongetwijfeld niet ontgaan. De vraag kwam of Lisse of Hillegom nog iets te melden heeft over Rembrandt. Rembrandt was regelmatig op bezoek bij de familie Six op landgoed Elsbroek in Hillegom, net ten noorden van Lisse. Hij zou daar een bruggetje geschetst hebben.

Tot 1867 bevond zich ten noorden van Lisse het uitgestrekte landgoed Elsbroek. Van 1642 tot 1801 is de naam van de familie Six onlosmakelijk aan deze buitenplaats verbonden geweest. In 1867 is het landgoed van 782 hectare in delen verkocht. Het landhuis is in 1870 gesloopt.

Jan Six

De eerste van de leden van deze familie was Jan Six (1618-1700), die in zijn vrije tijd, naast het schrijven van gedichten en toneelstukken, ook in schilderen geïnteresseerd was. Hij stond op goede voet met Rembrandt. Op een mooie dag in het jaar 1645, zo gaat het verhaal, logeerde Rembrandt bij zijn vriend Six op landgoed Elsbroek.

Sterfdag van Rembrandts Saskia

Rembrandt toog naar buiten om in de landelijke omgeving van Elsbroek het een en ander vast te leggen in zijn schetsboek. Zijn tekenwerk wilde maar niet vlotten omdat het 14 juni was. Zijn geliefde Saskia was namelijk 3 jaar daarvoor op 14 juni 1642 gestorven.

Tegen half twaalf kwam Six terug van zijn werk in Haarlem. Rembrandt zat nog steeds achter zijn schetsboek te mijmeren. "En", vroeg Six, "hebt gij uw schetsboek met eenige mooie schetsen voor schoone schilderijen verrijkt?" Waarop Rembrandt antwoordde dat hij die ochtend niets had uitgevoerd. "Alle duivels te paard op een houtvlot! Wat zijt ge dan lui geweest! Dat zijn we niet gewend. Maar het is jammer van die mooie dag", zei Six. Zijn vriend wilde het echter niet opgeven en wilde met hem wedden om vijf gouden dukaten dat hij in een half uur tijd nog een mooie schets kon maken. Die weddenschap is door Rembrandt nog juist op tijd gewonnen en heeft ons de ets, bekend als 'Het bruggetje van Six' opgeleverd. Het betreffende bruggetje zou over de Elsbroekervaart, de vaart langs de tegenwoordige Singel, gelegen hebben. Het torenspitsje aan de horizon is dan de Hillegomse St. Maartenskerk. Rembrandt stond dan met zijn rug naar Lisse, toen hij het bruggetje tekende.

Volksalmanak van 'Het Nut'

Bovengenoemd verhaal is ons overgeleverd door Van Loenens 'Beschrijving en kleine Kroniek van de Gemeente Hillegom', dat in 1916 verscheen. Van Loenen dankte het verhaal op zijn beurt aan ds. W.P. Wolters, die het wat uitgebreider publiceerde in de Volksalmanak van 'Het Nut' in 1883. "Of het op historie berust is niet uit te maken", zo lezen we aan het eind, al zal Rembrandt als goede vriend van Six, vaak diens buitenplaats te Hillegom bezocht hebben.

Bovenstaande beschrijving komt uit een artikel van Rob Pex uit het allereerste Nieuwsblad van de VOL (2002).

Inloopspreekuur 'Re-integratie na kanker' bij Adamas Inloophuis

Wanneer een kankerpatiënt schoon is verklaard, kan deze meestal niet meteen weer volledig aan de slag. | Foto: pr Foto: pexels

Regio n Bij Adamas Inloophuis in Nieuw-Vennep is maandag 18 november van 14.00 tot 16.30 uur een inloopspreekuur 'Re-integratie na kanker'.

Je bent 'schoon' verklaard. De medische deuren vallen achter je dicht. Je vrienden willen een feest geven, je collega's en werkgever denken dat je weer 100 procent aan de slag kunt. "Niets is minder waar", zegt Annelies Osinga, coördinator Adamas Inloophuis. "Veel van onze gasten zeggen: 'Van buiten zie ik er gezond uit, maar van binnen ben ik dat niet'. Ongeveer 65 procent van de mensen ervaart late gevolgen van kanker. Voorbeelden hiervan zijn een zeer laag energieniveau, relationele problemen, geheugenproblemen en verminderd lichamelijk functioneren. Dit soort klachten kunnen behoorlijk wat invloed hebben op je werk."

Sandrine Kwast van Weer in Regie is coach voor (ex)patiënten die te maken hebben met re-integratie. Tijdens dit spreekuur kun je al je vragen stellen rondom het terugkeren naar werk. Hoe kun je omgaan met je verminderde energie, hoe stem je dit af met collega's, wat bespreek je met je leidinggevende, wat te doen met loopbaantwijfels et cetera.

Het Adamas Inloophuis is gevestigd aan de Eugenie Previnaireweg 61 in Nieuw-Vennep. Het inloopspreekuur is gratis te bezoeken. Graag aanmelden (niet verplicht, wel handig) via mail@adamas-inloophuis.nl of 0252-680233.

Horeca Lisse presenteert Walking Dinner

LISSE n Nagenietend van een meer dan geslaagde eerste editie van het Lisser Bokbier Event, is de horeca druk bezig met het volgende evenement.

Horeca Lisse presenteert met trots de eerste editie van het Walking Dinner. Op donderdag 7 november wandel je met je stempelkaart, een door de organisatie bepaalde route, langs 4 van de 8 deelnemende restaurants. Op alle 4 locaties word je getrakteerd op een verrassend gerecht in volgorde van voor-, tussen-, hoofd- en nagerecht. Een culinair avondvullend programma met heerlijke gerechten, fijne drankjes en veel gezelligheid. Kaarten zijn vanaf deze week verkrijgbaar voor € 35,- p.p. bij de deelnemende restaurants. De drankjes reken je bij elke restaurant voor vertrek af. De deelnemers aan het Walking Dinner zijn: · Restaurant De Heerekamer, · Dragon Town Lisse, · Brasserie de Buren, · Grieks Restaurant Mykonos, · Restaurant Chique en Simpel, · Grand Café A-muze, · Restaurant De Vier Seizoenen, · Eetcafé Lef.

Crossen door de bossen

regio n De NSL Boscross is traditiegetrouw de eerste wedstrijd van de NSL na de zomerperiode. Zondag 10 november geeft de NSL het startsein van een mooi en pittig parcours. Deze hardloopwedstrijd start vanaf het Piet Florisdal, Duindamseslag, Randweg 25 in Noordwijk.

Wedstrijdloper of recreant? Iedereen is welkom. Het parcours voert over de prachtige bospaden en kent mooie geaccidenteerde gedeelten. Deelnemers kunnen kiezen uit 5 of 10 km, respectievelijk 2 of 4 ronden. Voorinschrijving via www.av.nsl.nl tot en met 8 november. Inschrijven en ophalen van startnummers kan voor de wedstrijd vanaf 9.30 uur bij het Piet Florisdal. De start is om 11.00 uur.

Op de wedstrijdlocatie is gelegenheid tot omkleden. Er is geen bewaakte tassenberging. Parkeren van fietsen kan in de directe omgeving van de inschrijflocatie. Let op! Parkeren langs de kant van de weg en bij uitritten niet is toegestaan. Er wordt streng gecontroleerd.

De finishtijden staan na afloop op de site. De NSL is een regionale vereniging voor hardlopen en sportief wandelen.

Sint Maarten, Sint Maarten

Beinsdorp n Stichting Actief Beinsdorp en Stichting Maatvast organiseren samen op maandag 11 november met de vrijwilligers een activiteit tijdens Sint Maarten voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

De kids worden om 16.00 uur verwacht.Samen met de hen wordt een kostuum in elkaar geknutseld en de kinderen die dat willen, kunnen geschminkt worden. Er wordt gezamenlijk gegeten waarna de kinderen die nog niet zelfstandig langs de deuren mogen lopen om 18.00 uur opgehaald kunnen worden. De andere kinderen kunnen dan in hun zelfgemaakte outfit langs de deuren gaan om te zingen en lekkers op te halen.

Deelname is dankzij Stichting Actief Beinsdorp gratis. Graag wel even vooraf aanmelden via de mail eiland@maatvast.nl of bel naar het dorpshuis 0252-515142.

84 matches tijdens HLT Beursvloer

REGIO n Handelen met gesloten beurs, samenwerken en mooie verbindingen leggen. Dit gebeurde tijdens de eerste HLT Beursvloer die de HLT Uitdaging hield op donderdag 31 oktober.

De eerste HLT Beursvloer trok ruim 120 deelnemers naar CNB Lisse die vanuit maatschappelijk betrokken ondernemerschap de hosting en catering van dit evenement heeft aangeboden. Die gastvrijheid was al een van de matches die de HLT Uitdaging zelf heeft kunnen maken. De vragers en aanbieders van sociaal/maatschappelijk en ondernemend Hillegom, Lisse en Teylingen ontmoetten elkaar daar en dit resulteerde in een resultaat van 84 matches. De maatschappelijke waarde: vrijwillige ondernemers inzet, materialen/faciliteiten en expertise bedraagt € 17.840. Met de matches die vooraf gemaakt zijn voor een bedrag van € 13.020 levert deze maatschappelijke Beursvloer een totaalwaarde van € 30.860. Hiermee is de wens voor een volgende editie in 2021 geboren, geheel in lijn met de wens van burgemeester Lies Spruit die aangaf blij te zijn met het ereherstel van dit evenement. Zie www.lissernieuws.nl.

nieuws/column

Ook in november veel te doen in de bibliotheek

Hillegom n De komende weken is er weer van alles te beleven in de bieb:

Mediaspreekuur

Elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur voor als je vragen hebt over je tablet, e-reader, laptop of mobieltje.

Juridisch inloopspreekuur

Iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Taalcafé

Iedere dinsdag van 13.15 tot 14.45 uur voor iedereen die wil oefenen met samen Nederlands lezen en praten.

Taalspreekuur

Dinsdag 5 en 19 november van 14.00 tot 15.30 uur voor iedereen die wil weten waar je Nederlands kan leren.

Voorleesuurtje

Elke woensdag tot en met 24 juni 2020 is het mogelijk om van 15.00 en 15.30 uur komen luisteren naar een verhaal.

Eerste Hulp Bij Werkstukken & spreekbeurten

Elke woensdag van 15.30 tot 17.30 uur kunnen kinderen hulp krijgen bij het maken van een werkstuk, spreekbeurt en boekbespreking.

Gezond met Esma

Woensdag 13 november om 18:45 uur kun je bij de lezing over voeding alles te weten komen over koolhydraten, eiwitten, vetten en het belang van een stabiele bloedsuikerspiegel. Toegang 5 euro.

Alle activiteiten zijn gratis, tenzij anders vermeld.

Daniëlle Schel bij de Kulturele Raad

Hillegom n Cabaretière Daniëlle Schel treedt zaterdag 30 november op in de Kulturele Raad met haar programma Patroon.

In 2017 won Schel de publieksprijs op het Amsterdams Kleinkunst Festival, waar ze opviel met haar typetjes, thematiek en mooie liedjes.
Patroon was haar eerste avondvullende debuut, waarin ze haar veelzijdige talent liet zien. Het publiek reageerde erg enthousiast op haar voorstelling en ook de pers was positief. In deze reprise voorstellingen laat zij zich weer laten begeleiden door Luuk Janssen op gitaar. Deze voorstelling staat garant voor een avond vol stuntelende karakters, originele scènes en stuwende kleinkunstliedjes. Een programma vol originele en ook eigentijdse thema's en vondsten. Kortom, veel herkenning, lachen, emoties en eigentijdse liedjes.

Dit alles met een knipoog. De avond kan compleet gemaakt worden door voorafgaand aan de voorstelling, te dineren in Villa Flora, die er dan voor zorgt dat ruim voor aanvang, het toetje op tafel staat.

Kaarten voor de voorstelling kosten 15 euro zijn te bestellen via www.scbh.nl, te koop bij Vivant Frank Evers (contant) en op de avond zelf aan de zaal.

Vlees of vis, roomboter of margarine? Esma weet het...

Hillegom n Zijn vetten nu wel of niet goed? Wat is nu beter: roomboter of margarine? Of misschien beide helemaal niet? Hoe gezond is vlees eigenlijk?

Esma laat tijdens de lezing op woensdag 13 november zien dat het helemaal niet zo ingewikkeld is. De lezing is van 18.45 tot 19.45 uur in de Bibliotheek Hillegom (Sportlaan 1).

Wat is voeding nou eigenlijk en vooral: wat hebben we nodig? Wat aten we vroeger (heel lang geleden)?

En hoe komt het dat we nu steeds ouder worden, maar ook eerder ziek?

Tijdens de lezing komt alles voorbij over koolhydraten, eiwitten en vetten. Maar ook waarom het belangrijk is om een stabiele bloedsuikerspiegel te houden.

De toegang is 5 euro. Reserveer een kaartje via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Kunstmomentje tijdens Nationale Kunstweek

Foto: Lizzy van Leeuwen

Lisse n Kunstmomentje is een nieuw creatief initiatief van kunstenaars Ada van Werkhoven en Anita van Diemen.

Tijdens de Nationale kunstweek van 9 tot en met 17 november kunnen belangstellenden kennismaken met nieuwe technieken en kunstschildermaterialen. Het atelier van Ada en Anita aan de Heereweg 61 biedt die week een platform aan jonge kunstenaars, amateur- en professionele kunstenaars. Houd de Facebookpagina Kunstmomentje in de gaten voor de activiteiten. Wie meer informatie over het programma wil, kan mailen naar: anitavandiemen@online.nl of adavanwerkhoven@hotmail.com.

Charles den Tex Verloren vrouw

Als oplichter Luc de jonge vrouw Djenna bewusteloos op straat vindt besluit hij haar mee naar huis te nemen. Als blijkt dat Djenna aan geheugenverlies lijdt gaan ze samen op zoek naar haar identiteit. Al snel komen ze erachter dat ze wordt gezocht. Gaandeweg leert Luc Djenna beter kennen en vraagt hij zich af of ze wel zo onschuldig is.


Weer een heerlijk spannend boek met een diepere laag van Charles den Tex.

Jojo Moyes De sterrengever

1937. Als het huwelijk van een vrouw vanaf het begin inhoudsloos is, sluit ze zich aan bij de 'paardenbibliotheek' van Kentucky waar ze te paard afgelegen huizen bezoekt met boeken. Zo leert ze ware vriendschap en liefde kennen.
Een spannende historische roman.

Met humor geschreven.

Claire Lombardo De mooiste tijd van ons leven

Een Amerikaans gezin met vier dochters krijgt met veel narigheid te maken maar doorstaat dat door de warmte en liefde die ze voor elkaar voelen. De lezer volgt het gezin in de liefde, ouderschap, zussenbanden en het op eigen benen leren staan.
Een zeer fraai geschreven familiegeschiedenis.

Een mooi debuut van Claire Lombardo en zeker een aanrader.

Genie Does - Moison

Genie is bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland werkzaam als collectiespecialist.

Om de week geeft zij een aantal boekentips in de Hillegommer.

Alle titels zijn te leen bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

U kunt ze vanuit huis direct reserveren via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

leestips/uitgaan

Ilone van Bergem

De platenzaak

Rachel Joyce

Na het lezen van dit boek ga je anders naar muziek luisteren.

Door deze roman is een problematische liefdesrelatie verweven.

Rotonde

Vrijdagavond keken we naar het journaal en hoorden we dat er in 2018 maar liefst twee keer zoveel verkeersslachtoffers door alcoholgebruik waren dan in 2017. Een afschuwelijke waarheid. Even later ging de spoedtelefoon.

Een Franse Bulldog was niet lekker. Die liet ik meteen komen. Ik nam tegelijk een groot vleesmes dat we per ongeluk na een etentje meegenomen hadden, samen met onze eigen schalen en borden; dan kon ik het zo meteen afgeven. Onderweg naar de praktijk werd ik door iemand gebeld die vroeg wat er aan de hand was. Hij zat in een donkere wachtkamer en zijn buurman had een afspraak gemaakt bij ons. Dat kon maar één ding betekenen: de deur was per abuis (voor het eerst jaren) niet goed op slot gedaan. Ik zei hem dat ik onderweg was, maar dat ik die afspraak niet begreep. Eenmaal op de kliniek aangekomen deed ik de lichten aan en bleek dat de buurman een afspraak bij een andere dierenarts had gemaakt! Maar ook hem hielp ik vanzelfsprekend. De grote lieve hond bleek een afgebroken hoektand te hebben. Die kreeg pijnstillers en een afspraak op de o.k. De Franse Bulldog bleek een allergische reactie. Hij zat onder de bulten. Hier zou een injectie volstaan. Ik schreef alles op de patiëntenkaarten en vertrok richting Pastoorsveld om het grote vleesmes af te geven. Er was een opstopping bij de rotonde: aan alle kanten politie. Er bleek een grootscheepse alcoholcontrole. Ik wachtte rustig op mijn beurt. Het journaal indachtig begreep ik deze actie volkomen. Ik draaide mijn raampje open en moest in een soort trechtertje blazen: geen probleem, ik mocht doorrijden. Althans, bijna. De agent greep de deur vast en vroeg: "Wat ligt daar?" wijzend op het vleesmes. Ik zei dat het een geleend attribuut was dat ik nu ging terugbrengen. Om de hoek, op het Pastoorsveld. "Meneer, dat is een wapen. Daar mag u niet mee rondrijden." Ik was verbijsterd. "Het is in mijn auto, het is niet mijn mes en ik kan het huis waar ik het afgeef vanaf hier zien." Na overleg met zijn collega mocht ik doorrijden. "Als ik straks terugkom hoef ik toch niet weer te blazen, hè?" vroeg ik. De agent antwoordde dat ik dat natuurlijk niet hoefde te doen. Ik reed door en gaf het mes af. We bleken zelfs een flesje Limoncello vergeten te zijn, dus die kreeg ik mee terug. Ik legde hem op de bijrijdersstoel en reed weer richting rotonde. Een rode zwaailamp verhinderde de doorgang. "Meneer, alcoholcontrole, wilt u even blazen?" Ik zei dat ik dat net gedaan had en dat het mij dus niet nodig leek. "Dat kan iedereen wel zeggen, meneer." "Vraagt u het maar even aan uw collega daar," zei ik. Dat ging hij niet doen. "Kunt u het dan niet met uw walkietalkie aan uw collega vragen?" Ook dat kon niet. "En wat ligt daar naast u op de stoel?" En dus moest ik voor de tweede keer binnen drie minuten blazen. Het flesje moest ik in de achterbak leggen. Ze kunnen niet vaak genoeg controleren. Dat bleek wel.

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom

Protestantse Gem. Hillegom

Maartenskerk, Kerkplein 1

Zondag 10 november, 10.00 uur

Voorganger: ds. Wim Zaagsma

Open Hof Hillegom
Open Hof, Raadhuisstraat 3
Zondag 10 november, 10.30 uur
Spreker: Eric Wegman

Evangelie Gemeente Hillegom

Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16
Zondag 10 november, 10.00 uur

Spreker: Ruben de Jong

Parochie Heilige Willibrordus

St. Jozef en St. Martinuskerk, Hoofdstraat 29

Di 19.00 uur: Rozenkrans

Wo & vr 09.00 uur: Euch.viering

St. Agathakerk, Heereweg 277

Ma 19.30 uur: Euch.viering
Di, do & vr 09.00 uur: Euch.viering

H.H. Engelbewaarderskerk, Heereweg 457

Woensdag 6 november, 09.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: kapelaan S. Kuik

Zondag 10 november, 10.00 uur

Willibrordusviering

Celebrant: pastoor R. Franken en kapelaan S. Kuik
Assistentie: diaken I. Osseweijer
Koor: In Conspectu Angelorum en Actaea
Extra: koffie/thee na de viering

Samenwerkingsgemeente Lisse

Zondag 10 november

Kerk Veldhorststraat, 10.00 uur

Voorganger: ds. P. Niemeijer

Kerk Prinsessestraat, 16.30 uur

Voorganger: ds. J. vd Os

Evangelie Gemeente Lisse

De Poort, Jozef Israëlsstraat 11

Zondag 10 november, 10.00 uur

Spreker: Christian Tan

Gereformeerde Gemeente Lisse

Salemkerk, Tulpenstraat 35

Zondag 10 november, 10 en 16 uur

Voorganger: ds. G.J.N. Moens

Gereformeerde Kerk

Klisterkerk, Heereweg 105
Zondag 10 november, 10.00 uur

Voorganger: prof. dr. A. Wessels, Amstelveen

Hervormde Gemeente Lisse

Grote Kerk, Heereweg 250

Woensdag 6 november, 10.00 uur

Dankdag voor gewas en arbeid

Voorganger: ds. B.H. Weegink, Katwijk

Vrijdag 8 november

De Beukenhof, 19.00 uur

Voorganger: ds. A. Moolenaar

Zondag 10 november, 10.00 uur

Voorganger: ds. M.C. van Pelt, Ridderkerk

Pauluskerk, Ruishornlaan 33
Zondag 10 november, 10.00 uur

Voorganger: ds. J.J. Esveldt, Amersfoort

Kans maken op 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 10 november binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. De oplossing van week 44 was: werknemer. Winnaar is Henny Dofferhoff uit Lisse. Gefeliciteerd! De redactie neemt contact met u op.