LisserNieuws - De Hillegommer

26 november 2019

LisserNieuws - De Hillegommer 26 november 2019


De Paraplu blij met nieuwe bus

De seniorenbus wordt bijna aan het zicht onttrokken door de groep vrijwilligers. | Foto: Arie in 't Veld Foto: Arie in 't Veld

LISSE n Hij is splinternieuw, staat vol met stickers van sponsors en rijdt elektrisch: de nieuwe seniorenbus van de Stichting De Paraplu. Zaterdag werd het busje officieel in gebruik genomen en kan het beginnen aan het rondrijden van met name ouderen.

Door Arie in 't Veld

Bij de ingebruikname vertelde Trees Hollenger van de vrijwilligersgroep dat dit het derde busje is in bijna 13 jaar. "Met het eerste busje reden we in een jaar zo'n 5.000 kilometer en nu zijn dat er al ongeveer 20.000. Bij de directe verbinding met de organisatie zijn tien telefonistes en tien chauffeurs aangesloten, alsmede twee coördinatoren, maar we hebben nog plek voor vrijwilligers. Met name voor chauffeurs." Het busje is door 25 bedrijven en instellingen gesponsord en heeft een leasecontract voor vijf jaar.

Op tijd

Coördinator Johan van Zoest zei zaterdag dat het initiatief voor zo'n bus indertijd is ontstaan in het kader van het project 'Is de Poelpolder ouderenproef', gedragen door de gemeente. "De eerste bus kwam er op 7 maart 2008. De uitvoering kwam in handen van de toenmalige SWOL, de Stichting Welzijn Ouderen Lisse. Na twee jaar ging het gemeentebestuur over tot een grote bezuinigingsoperatie binnen het sociaal culturele leven in Lisse en werden alle culturele clubs die bij het SWOL waren aangesloten daar weggehaald. De SWOL mocht zich alleen nog bezighouden met de kwetsbare ouderen. Vervolgens werd de Stichting De Paraplu opgericht waarbij alle resterende 21 clubjes onderdak kregen. Een van die groepen was de groep Seniorenbus Lisse. Voor € 1,75 per rit brengen we ouderen die een vervoersprobleem hebben van deur tot deur naar bijvoorbeeld huisarts of familie. En…. we rijden op tijd."

Van Zoest zei tevens dat het aantal ritten per week (alleen op werkdagen en van 8.30 tot 17.30 uur) steeds groter is geworden. "We zitten nu boven de honderd ritten per week. Met sympathieke financiële hulp en een grote gunfactor is de helft van de aanschafprijs (inclusief de laadpaal) contant betaald en de andere helft via een leasecontract, waardoor de ouderen in Lisse in elk geval de komende vijf jaar tegen een redelijke prijs kunnen genieten van dit initiatief."

Burgemeester wil extra aandacht voor cybercriminaliteit en verkeersveiligheid

LISSE n De gemeente gaat zich meer inspannen op het gebied van de verkeersveiligheid en het aanpakken van cybercriminaliteit. Dat mag worden opgemaakt uit de opmerkingen hierover van burgemeester Lies Spruit, sprekend over het rapport Integraal Veiligheidsbeleid in Lisse. Dat rapport omvat echter veel meer aspecten.

Door Arie in 't Veld

Spruit is er trots op dat Lisse een veilige gemeente is en dat dit ook zo ervaren wordt. "Het veiligheidsbeeld laat namelijk zien dat de criminaliteit blijft dalen. Het aantal misdrijven, jeugdoverlast en woninginbraken is afgenomen. De veiligheidsbeleving in de buurten ontwikkelt zich positief. Zo voelen inwoners zich zelden onveilig thuis en wordt de veiligheid in eigen buurt gewaardeerd met een rapportcijfer van een 7,4", aldus de burgemeester.

Ondermijnende criminaliteit en cybercrime zijn lastig in cijfers uit te drukken, maar volgens Spruit stijgen deze vormen van criminaliteit wel. "Deze problematiek blijft de komende jaren zich verder ontwikkelen, wat het noodzakelijk maakt om hier met voorrang op in te spelen." In 2017 heeft de gemeente al in kaart gebracht wat er aan ondermijning in Lisse gebeurt. "We hebben tot nu toe nog niet veel ingezet op het thema cybercrime. Het afgelopen jaar hebben we ons gericht op de preventie van cybercrime door het geven van voorlichting in samenwerking met de politie en het openbaar ministerie en het geven van handelingsperspectieven." De komende jaren is extra inzet wel nodig om de inwoners en ondernemers te beschermen tegen cybercrime, waaronder onder meer identiteitsfraude, hacken en sexting vallen.

In de nota staat al het nodige over verkeersveiligheid, maar de gemeente wil hier de komende jaren nog meer aandacht aan besteden. "Onder andere door middel van campagnes met bijvoorbeeld de politie." Verkeersveiligheid heeft als doel het verkeer veiliger te maken én om verkeersveilig gedrag te stimuleren. "Vanuit veiligheid zetten we in op strategische communicatie, focus op preventie, de veiligheidsbeleving en op controle en handhaving door politie en boa's. In samenwerking met de collega's van verkeer wordt vanaf 2021 een uitvoeringsplan opgesteld. Door inwoners zijn oplossingen aangedragen om houding en gedrag in het verkeer in de buurten positief te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door de inzet van een matrixbord (snelheidsmeter met groene smiley of niet), gesprekken met weggebruikers in verenigingsverband, zoals wielrenners en hardlopers." Het handhaven in 30 kilometerzones is volgens Spruit niet eenvoudig. De gemeente hoopt dat bewoners daarin hun verantwoordelijkheid nemen.

Kruidnootjes bakken

Lisse n Sinterklaas is in het land en dat is zeker de jeugd niet ontgaan. Tijd van de talloze cadeautjes, de eindeloze stroom lekkernijen zoals chocoladeletters, marsepein en strooigoed, zoals pepernoten en kruidnootjes.

Kruidnoten kun je heel goed zelf bakken en dat is precies wat ze bij buurthuis Salvatori aan de Wagenstraat 33 van plan zijn. Dit gebeurt zaterdag 30 november van 10.00 tot 11.30 uur met Anne van de Peut en Thea Olivier. Wat is er nu leuker dan je eigen kruidnootjes bakken en met elkaar eindeloos veel van die nootjes maken én snoepen. De kosten zijn 1 euro per kind. Iedereen is tevens welkom voor een bakkie koffie of thee.

Jazzy Sunday Haven4 met Wouter Kiers

MUZIEK n In Partycentrum Haven4 is zondag 1 december weer een gezellige jazzmiddag. Drummer en organisator Pim de Boer heeft de bekende saxofonist Wouter Kiers en zanger Ron Walter gecontracteerd.

Wouter Kiers is een bekende verschijning in de Nederlandse muziekwereld. Hij speelde met vele bekende en vooraanstaande muzikanten, onder meer op het North Sea Jazzfestival en het Haagse Parkpop. Wouter speelt bekende jazznummers in de traditie van Eddie 'Lockjaw' Davies, Ben Webster en Boots Randolph en geniet onder collega-saxofonisten hoog aanzien. Zanger/gitarist Ron Walter is eveneens een bekende verschijning. Met zijn heerlijke bluesy stem zingt hij swingend repertoire van Bill Withers, Marvin Gaye en Stevie Wonder. Ze worden begeleid door pianist Cajan Witmer, bassist Hans Ruigrok en Lisser drummer Pim de Boer. Aanvang 14.30 uur, toegang gratis.

Foto: Arie in 't Veld

Adviesraad voor Sociaal Domein

Er is draagvlak voor een ASD in Lisse

Gesteggel rond personeel Meerlanden

Nick en Thijs van FC Lisse naar profclubs

column n dierenarts Lodewijk Kamps

Groep 7/8 Kindercampus Joseph in de Tweede Kamer

Lisse n De leerlingen uit groep 7/8 van Kindercampus Joseph hadden dinsdag 19 november een speciale dag. Zij waren een van de in totaal vijf klassen die een vraag mochten stellen aan leden van het kabinet in de Tweede Kamer in Den Haag tijdens de tweede editie van het Kindervragenuur.

In de groep was van tevoren gestemd welke vraag ingestuurd zou worden. Het werd die van Patrick van den Aardweg: Worden vleesproducenten streng gecontroleerd op het mishandelen van de dieren? Dat deze vraag was uitgekozen voor het Kindervragenuur was geweldig nieuws voor de leerlingen, zegt leerkracht Jeanette Loos. "Vorig jaar waren we er ook al bij!"

Gezeten in de bekende blauwe stoelen van de Kamerleden, luisterden de leerlingen naar Kamervoorzitter Khadija Arib. Patrick moest geduld hebben, want hij was als vierde aan de beurt om zijn vraag te mogen stellen, in zijn geval aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Patrick vertelde dat ze in het journaal filmpjes hadden gezien van dieren die mishandeld worden tijdens het slachten: soms worden dieren geschopt, niet goed verdoofd of levend gekookt. Hij vroeg zich af daar wel op streng op gecontroleerd wordt. Minister Schouten gaf aan dat inspecteurs bekijken of het slachten wel volgens de regels gebeurt. Als dat niet zo is, volgt een waarschuwing. En als het echt te erg is, wordt een boete opgelegd, vertelde ze.

Er was volop media-aandacht voor het Kindervragenuur, zegt Loos. "Patrick is geïnterviewd door het Jeugdjournaal en RTL Nieuws. Maar voor alle leerlingen was het een mooie dag, ze hebben geleerd wat democratie is."

Mooie opbrengst collecte Alzheimer

Hillegom/Beinsdorp n De collecte van Alzheimer Nederland heeft in Hillegom in de week van 4 tot en met 9 november 6.743 euro en in Beinsdorp een bedrag van 183 euro opgebracht.

Vorig jaar en ook dit jaar heeft het Alzheimer Nederland aan aandacht niet ontbroken. Alzheimer Nederland is blij met deze aandacht. Het geeft ze de kans om aan een groter publiek te vertellen over het belangrijke werk dat Alzheimer Nederland doet.

Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. Ze werken aan een wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs in de zwaarste omstandigheden.

De collecteweek is een prachtig moment om hierbij stil te staan. De organistatie hoopt natuurlijk op een zo hoog mogelijke opbrengst, zodat ze nog meer ondersteuning kan bieden.

Alzheimer Nederland kan altijd extra vrijwilligers gebruiken die meedoen met de collecte. Opgeven kan via www.alzheimer-nederland.nl/collecteren of bij: Lida Oostdam of mail tloostdam@gmail.com.

Lisse en Noordwijk sturen Rijk motie over Nederlands Klimaatakkoord

LISSE n Lisse gaat samen met Noordwijk het Rijk een motie sturen over het Klimaatakkoord. In de motie wordt geconstateerd dat het uitvoeren van het akkoord (waaronder de transitie naar een emissieloze energievoorziening) vergaande implicaties heeft voor de gemeentelijke overheden en haar inwoners.

Door Arie in 't Veld

Wethouder Jeanet van der Laan zegt dat daarvoor dan wel over het nodige (rijks)geld beschikt moet kunnen worden. "Gemeenten worden verplicht om deze transitie gedeeltelijk te realiseren door onder andere het opstellen van een Transitievisie en een Regionale Energie Strategie (RES). Maar er is nog veel onduidelijkheid over de financiële bijdrage van het Rijk voor de uitvoering van decentrale overheidstaken die uit het Klimaatakkoord voortkomen. Zo'n bijdrage dient voldoende te zijn opdat andere gemeentelijke taken niet in de verdrukking komen of worden afgewenteld op de burger." De commissie Ruimte en Infrastructuur verzocht het college van Lisse om in de regio steun voor de motie te zoeken, hetgeen Noordwijk werd. "Via de motie vragen we het Rijk zorg te dragen voor het scheppen van financiële dekkende condities voor gemeenten, op basis van Rijksgelden en het doorlopend monitoren daarvan. Alsook om op actieve wijze bij te dragen aan het informeren en betrekken van de burgers inzake het proces en inhoud van de uitvoering van het Klimaatakkoord op lokaal niveau." Naast Van der Laan ondertekende wethouder Sjaak van den Berg van Noordwijk de motie.

Bert Kunne zwaait af bij de Vrienden

Bert Kunne zijn vrouw Aad, was alle 27 jaar gastvrouw bij bijeenkomsten van de SVvOH. | Foto: Harry Prins, tekst: Jacolien vd Valk.

HILLEGOM n Op de leeftijd van 83 jaar vond Bert Kunne het weleens tijd om echt met pensioen te gaan – pensioneren van Stichting Vrienden van Oud Hillegom welteverstaan. De oud-voorzitter (1994-2000) van de stichting nam tijdens de vrijwilligersavond van 20 november formeel afscheid van zijn geliefde Vrienden, waar hij zoveel leerde over het besturen van een historische organisatie, maar die hij ook zoveel heeft gegeven.

Geven aan de Vrienden deed hij niet alleen, benadrukte Bert tijdens zijn afscheidswoordje. Zijn vrouw Aad was er alle 27 jaren bij, als gastvrouw toen de Vrienden-bijeenkomsten na sluitingstijd in hun kapsalon aan de Hoofdstraat werden gehouden, want de stichting had in de eerste jaren nog geen eigen onderkomen.

En later bij het ontvangen en verzorgen van deelnemers aan de historische wandelingen.

De laatste jaren hield Bert zich voornamelijk bezig met de schatkamer van de Vrienden; de uitstalling van de collectie oud-Hillegomse voorwerpen in de vitrines. De stichting zoekt nu iemand die het beheer van de vitrines op zich wil nemen en een aantal malen per jaar een nieuwe uitstalling wil verzorgen. Vrienden-voorzitter Hans Lommerse sprak namens alle vrijwilligers de hoop uit dat Bert nog vele malen de weg naar Kwekerij Veelzorg zal afleggen voor een bezoek aan zijn geliefde stichting en dankte Bert en Aad voor hun bijdrage aan historisch Hillegom.

Voor meer informatie over de Stichting Vrienden van Oud Hillegom: www.vriendenvanoudhillegom.nl.

Rommelen maar

Hillegom n In sportcentrum De Vosse is zondag 1 december een grote rommelmarkt.

Van prullaria tot een mooi stukje speelgoed of een boek dat nog een leesrondje mee kan. Op deze zondag zijn Sint en Piet ook van de partij tussen 11.00 en 14.00 uur. Kinderen mogen dan met ze op de foto. De vlooienmarkt is open van 09.30 tot 16.00 uur en de toegang bedraagt is 2,50 p.p (kinds tot en met 11 jaar en onder begeleiding hebben vrij entree).

Lisse Duurzaam leest voor in de bibliotheek

Ed Hoogkamer (met boek) leest voor, terwijl naast hem Paul Zwetsloot, samen met de kinderen, toeluistert. | Foto: Esther Akerboom Foto: Esther Akerboom

Lisse n Over duurzaamheid kun je kinderen niet jong genoeg informeren en daarom nodigde de bibliotheek Paul Zwetsloot en Ed Hoogkamer van Lisse Duurzaam uit om op vrijdagmiddag te komen voorlezen over dit onderwerp.

Door Esther Akerboom

Er kwamen verhaaltjes voorbij over verschillende aspecten van duurzaamheid. Zo leerden de kinderen uit het boek 'Lolita ruimt op' dat je afval nooit in de sloot moet gooien en ook niet zomaar kunt verbranden, en 'De redding van Anna' ging over het redden van een koe die naar de slacht moest, en de impact van vlees eten op het milieu. Na afloop was het tijd om duurzaam te knutselen. Van oude drinkpakken maakten de kinderen vrolijke vogelvoederhuisjes, die natuurlijk mee naar huis gingen.

Eerste mantelzorgcomplimenten 2019 uitgereikt in Floralis

Lisse n In Floralis zijn op maandag 18 november, uit naam van de gemeente en door WelzijnsKompas, de eerste 180 mantelzorgcomplimenten uitgereikt aan mantelzorgers uit Lisse en Hillegom.

Dit compliment is een vorm van waardering vanuit de gemeente voor mantelzorgers die intensief en langdurig zorgen voor een naaste die ziek is of een beperking heeft. Het compliment bestaat uit VVV bonnen van 100 euro.

Sfeervol

Het was een sfeervolle bijeenkomst, mede door de muzikale omlijsting van Jazzam. De mantelzorgers gingen geanimeerd met elkaar, met mensen van de gemeente en medewerkers van WelzijnsKompas in gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers. Waardevolle ontmoetingen die steunend en erkennend zijn.

Symbolische uitreiking

Wethouder Jolanda Langeveld uit Lisse reikte symbolisch één compliment uit aan een van de aanwezige mantelzorgers. Ze bemoedigde uiteraard de aanwezige mantelzorgers met waarderende en steunende woorden en door persoonlijk met hen in gesprek te gaan.

Uitreikmomenten

Er volgen nog 3 uitreikmomenten in 2019. Alle mantelzorgers aan wie het compliment is toegekend hebben hierover bericht gehad en kunnen zelf kiezen op welk moment ze het ophalen.

• Zaterdag 30 november van 10.00 tot 13.00 uur bij Plein28 (Henri Dunantplein 28) in Hillegom

• Dinsdag 3 december van 12.00 tot 15.00 uur bij Floralis (Floralisplein 69) in Lisse

• Dinsdag 10 december van 17.00 tot 20.00 uur bij Plein28 in Hillegom.

Langeveld sprak waarderende en steunende woorden

Complimenten aanvragen voor 2019 kan niet meer. De sluitingsdatum daarvoor was 1 november.

Adviesraad Sociaal Domein van start

Vlnr boven: Henk Michel, Ans Veelenturf, Inge Mijnders. Vlnr onder: Wim Knol, Anneke van der Veek, Hanneke Kortekaas. De leden Melanie Meeuwissen en Henk Meeuwissen staan niet op de foto. | Foto: AihV Foto: Arie in 't Veld

LISSE n Lisse heeft sinds kort een adviesraad Sociaal Domein die inmiddels ook met haar werkzaamheden is gestart. Een commissie die het college van B en W gevraagd en ook ongevraagd adviseert over zaken op sociaal gebied. Dat is een breed terrein, in welk verband de seniorenraad is opgeheven en in de Adviesraad is ondergebracht.

Door Arie in 't Veld

Tot voor kort waren er twee adviesraden binnen het sociaal domein in Lisse, namelijk de Wmo-adviesraad en het seniorenplatform. Zo gaf de gemeente aan de wettelijke verplichting vorm. In de transformatieagenda Wmo 2017-2018 was een uitdaging opgenomen voor de Wmo-adviesraden: verbreed het taakveld tot het hele sociale domein gezien de vele dwarsverbanden tussen Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Daarnaast dient de samenstelling van de adviesraden een goede afspiegeling te vormen van expertisegebieden en achterban. Het afgelopen jaar is de Wmo-adviesraad Lisse doorontwikkeld tot een brede adviesraad Sociaal Domein Lisse (ASDL). De belanghebbenden ervaren de ASDL als een effectieve en positieve invulling van burger- en cliëntparticipatie in Lisse. De ASDL heeft als aandachtspunten wonen, welzijn, ouderen, jeugd en werk en inkomen gekozen en heeft kennis, netwerk en expertise op deze vlakken. Wethouder Jolanda Langeveld zegt dat het benodigde budget voor deze raad wordt gedekt vanuit de bestaande post burgerparticipatie. "Er is draagvlak voor een ASD in Lisse. In april 2019 vond de startbijeenkomst plaats waar vele belanghebbenden op af kwamen en de ontwikkeling toejuichten.

Versterking nodig

Wim Knol, voorzitter van de adviesraad vertelt dat dit succes heeft gehad. "De adviesraad wordt gevraagd op nieuw beleid te adviseren aan het college. Een voorbeeld voor een ongevraagd advies: het signaal dat er in Lisse te weinig dagopvang is voor mensen met beginnende dementie en het advies is voor de gemeente om daar wel voor te zorgen. Zo zijn er nog veel meer onderwerpen op het gebied van het sociale domein die we zelf vinden of ons worden aangedragen. Nu bestaat de commissie uit acht personen (waarvan zes op de foto, red.), maar graag zien we versterking tegemoet. Dit kunnen ook jongeren zijn. Bijvoorbeeld iemand die het nodige afweet van werk en inkomen en bijvoorbeeld ook de sociale woningbouw."

Groepen

Volgens wethouder Langeveld heeft de ASD inmiddels een advies gegeven over het uitkomen met het inkomen. "De ASD werkt overigens niet als belangenbehartiger van een individu, maar namens groepen."

Via een nieuwsbericht op de website en een bericht op Facebook wordt het publiek uitgenodigd om kennis te nemen van de nieuwe ontwikkelingen. Er wordt dan ook duidelijk gemaakt hoe mensen kunnen solliciteren voor een plek in de adviesraad en hoe zij inhoudelijke punten kunnen aanleveren. De data van vergaderingen worden openbaar gemaakt op de website van de gemeente Lisse en in het LisserNieuws.

Onderzoek naar Lisser duurzaamheidsbeleid

Foto: pr

Lisse n De gemeenteraad van Lisse heeft in 2016 ambities geformuleerd op het gebied van duurzaamheid. De rekenkamercommissie is benieuwd hoe het met deze plannen staat.

In 2040 wil de gemeente energieneutraal zijn. Daarnaast is het de bedoeling dat Lisse in 2040 een circulaire economie heeft en dat in 2025 alle maatschappelijk vastgoed energiezuinig is.

De rekenkamercommissie gaat bekijken of de gemeente deze doelen binnen de gestelde termijn gaat halen. Dit is de centrale vraag van het onderzoek in november start. Het onderzoek, waar ook inwoners en ondernemers bij betrokken worden, wordt uitgevoerd door TwijnstraGudde.

De rekenkamercommissie streeft ernaar om voor de zomer van 2020 haar eindrapport aan te bieden aan de gemeenteraad.

column/nieuws

Vaccineren of niet?

regio n Prikwijzer.nl is de de digitale hulp om te checken of pneumokokkenvaccinatie noodzakelijk is. Het seizoen voor griep en longontsteking is weer begonnen. Daarom lanceert MSD Prikwijzer.nl. Hierop staat informatie over de pneumokok en vaccinatie.

De Gezondheidsraad adviseert vaccinatie tegen pneumokokken voor 60-plussers, of volwassenen met een verminderde afweer (Bron: Advies Gezondheidsraad (februari 2018) – Vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken).

Niet ziek

Deze vaccinatie kan (ernstige) infecties zoals longontsteking en hersenvliesontsteking voorkomen. De pneumokok is een bacterie die normaal gesproken in de neusholte zit. Gezonde mensen worden er niet ziek van.

Maar vooral bij kinderen, 60-plussers en mensen met een verminderde afweer kan de bacterie tot infecties leiden (Bron: LCI/RIVM – Richtlijn pneumokokkenziekte-invasief).

Elk jaar komen door de bacterie 2.600-5.600 65-plussers in het ziekenhuis terecht met een longontsteking (Bron: Advies Gezondheidsraad (februari 2018) – Vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken)

Prikwijzer.nl zet alle informatie op een rijtje. Op de site staat ook een vragenlijst.

Al meer dan een eeuw is MSD, als grootste geneesmiddelenbedrijf in Nederland, actief betrokken bij gezondheid voor mensen én dieren.

Betere gezondheid

Met geneesmiddelen, vaccins, biologische therapieën, producten en diensten werkt het bedrijf mee aan een gezonde wereld. MSD loopt voorop in het onderzoek om de preventie en behandeling te verbeteren van ziekten die de wereld bedreigen, zoals kanker, diabetes, hart- en vaatziekten, nieuwe dierziekten, de ziekte van Alzheimer en infectieziekten zoals HIV en ebola.


MSD biedt innovatieve behandelingen voor een betere gezondheid van mensen en dieren in meer dan 140 landen. Ze zijn actief betrokken bij een betere toegang tot gezondheidszorg. Dat doet MSD met uitgebreid beleid, programma's en samenwerkingsverbanden. MSD bedenkt slimme oplossingen om geneesmiddelen optimaal in te zetten en zoekt naar nieuwe behandelingen voor ziektes waar nog geen antwoord op is.


Het moederbedrijf van MSD in Nederland is het Amerikaanse Merck & Co. Inc., met hoofdkantoor in Kenilworth, N.J., U.S.A. In Nederland heeft MSD vestigingen in Haarlem, Oss, Boxmeer en De Bilt. Ga voor meer informatie naar www.msd.nl.

Mensen onnodig aan de kant

Foto: Ruth Eppink

Allerlei beleidsterreinen in Nederland moeten sinds een paar jaar inclusief worden. Inclusief wil in dit verband zeggen: niemand uitsluiten, iedereen moet mee kunnen doen, overal in kunnen participeren. Gepresenteerd als iets nieuws is het woord 'inclusief' het nieuwe modewoord geworden in de politiek bestuurlijke kringen. Maar bij modewoorden is het niet zo gemakkelijk om precies aan te geven wat 'inclusief' nu in de praktijk concreet betekent.

De politiek doet een oproep op de samenleving om daarmee aan de slag te gaan. De uitvoering in de praktijk wordt aan de gemeenten en sectoren, besturen en organisaties overgelaten. Dat doet de rijksoverheid wel vaker, haar problemen decentraliseren naar gemeenten. Die krijgen dan nieuwe taken, niet zelden zonder boter bij de vis zodat die nieuwe taken neerkomen op het verdelen van schaarste. Als dat maar goed gaat, maar nee. Niet verrassend dus dat onlangs een evaluatierapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het licht zag waarin de problemen in de jeugdhulpverlening en – bescherming aan de kaak werden gesteld. Maar ook over de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 met als doel heeft een inclusieve arbeidsmarkt te creëren zonder stigmatisering of discriminatie van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Deze nieuwe wet verving ook de Wet Sociale Werkvoorziening, WSV) zodat nieuwe aanmeldingen voor een plek in de sociale werkvoorziening niet meer mogelijk waren.

Het rapport dat het Sociaal Cultureel Planbureau (CPB) heeft opgesteld over de invoering van de Participatiewet spreekt boekdelen, die invoering is mislukt. Er moet veel gerepareerd worden. Die Participatiewet heeft namelijk niet geleid tot meer maar juist minder kansen op een baan in de gewone arbeidsmarkt voor de brede doelgroep van de Participatiewet. Zoals mensen met een beperking, jonggehandicapten, werkzoekenden die geen uitkering krijgen, bijstandsgerechtigden.

Als redenen voor de mislukking worden opgesomd: de nieuwe onbekende rol voor gemeenten, verkeerde aannames over de werkelijke inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, bureaucratie en verkeerde financiële prikkels voor gemeenten. Dat, ondanks mogelijkheden om mensen naar werk te begeleiden zoals door proefplaatsing, jobcoach, loonkostensubsidie of no-riskpolis. Werkgevers willen wel (69%), maar slechts 19% komt tot een plan dat werkt voor plaatsing, zo blijkt. En wanneer dat al lukt, zijn dat vooral mensen met een relatief kleine afstand tot de gewone arbeidsmarkt.

Het trieste is dat tegelijk met de invoering van de Participatiewet de toegang tot de sociale werkvoorziening afgesloten werd voor nieuwe instroom. Mensen die op dat moment al een baan in de sociale werkvoorziening hadden, konden die behouden. Maar de ruim 11.000 mensen die 31 december 2014 op de wachtlijst stonden voor zo een baan in de sociale werkvoorziening, raakten hun indicatie kwijt en vielen hierdoor buiten de boot. Zij vormen nu één van de doelgroepen van de Participatiewet.

Maar met veel minder kans op een duurzame baan op de arbeidsmarkt, is nu vastgesteld door het SCP. Duizenden mensen onnodig langer aan de kant, ondanks voorbeelden van bedrijven die wel maatschappelijk verantwoord ondernemen en deze mensen aan boord nemen. Maar de nieuwe wet heeft tot nu toe het tegendeel bereikt van wat werd beoogd, de inclusieve arbeidsmarkt.

Dus werk aan de winkel, maar voor wie?

Tekenen op het Plein

Hillegom n Voor iedereen die van tekenen houdt, en dit graag in gezelschap doet, is er een nieuwe activiteit in Plein28 op donderdag van 13.00 tot 15.00 uur: vrij tekenen.

Het thema van Plein28, samen – leren – doen, staat bij deze activiteit centraal. Elkaar ontmoeten, sociale contacten opdoen en van elkaar leren zijn bij deze tekengroep van groot belang. Een activiteit voor iedereen die op zoek is naar een wekelijkse creatieve uitlaatklep.

Afhankelijk van de behoefte, kan de groep elke week een thema bedenken waarmee men individueel aan de slag gaat. Hoe meer deelnemers, hoe meer stijlen: men kan bij elkaar de kunst afkijken. Er staat geen docent voor de groep, maar ervaring met tekenen is niet nodig. Het meebrengen van eigen materiaal (zoals papier, houtskool of potloden) wordt aanbevolen.

Waar: Plein28, Henri Dunantplein 28 in Hillegom. Kosten: 1 euro per keer (inclusief een kopje koffie of thee)

Aanmelden is niet nodig.

Voor meer informatie over deze activiteit kan er contact opgenomen worden met Marije Pots, coördinator Plein28, m.pots@welzijnskompas.nl of 0640644805.

Kerstworkshop van Groei & Bloei Bollenstreek

Lisse n Groei & Bloei afdeling Bollenstreek verzorgt dinsdagavond 17 december om 20.00 uur een kerstworkshop onder leiding van Jolande Rusman.

Deelnemers zijn welkom vanaf 19.45 uur voor een kopje koffie of thee. Vervolgens gaat men aan de slag. "We maken een mooi tafelstuk met als basis een diversiteit van vers kerstgroen, als blikvanger een reuzensparappel en natuurlijk zullen lichtjes/kaarslicht niet ontbreken. Het stuk kan naar ieders smaak afgewerkt worden met onder meer lint, dennenappels, glitters en kerstballen, zodat ieder met een persoonlijk stuk naar huis gaat. Een prachtig stuk dat gegarandeerd de verdere maand december een mooie plek in uw interieur verdient", aldus de vereniging.

De kosten zijn € 25,-- voor leden van Groei & Bloei en € 30,-- voor niet-leden. Opgeven kan tot 10 december bij Nel van der Linden op telefoon 06-38988445 of stuur een e-mail naar penn.groei.bloei.lisse@kpnmail.nl.

Er kan maar een beperkt aantal personen in de schuur, wees er dus snel bij, want vol is vol.

nieuws/column

regio n In de Omgevingsraad Schiphol (ORS) hebben regionale bestuurders, omwonenden en de luchtvaartsector afgelopen vrijdag met elkaar afspraken gemaakt over het uitvoeren van twee concrete hinderbeperkende maatregelen.

Aan de zuidkant van de luchthaven wordt er tussen Rijsenhout en Leimuiden definitief via een vaste bocht gevlogen zodat minder verkeer Leimuiden raakt (gemeente Kaag en Braassem). Aan de noordkant van de luchthaven komt er een vaste naderingsroute in de nacht naar de Zwanenburgbaan zodat er minder verkeer uitwaaiert over de regio. Deze maatregelen leiden tot zo'n 600 à 700 minder ernstig gehinderden.

(Lees het hele bericht op: www.dehillegommer.nl en www.lissernieuws.nl)

Pieter van Geel, interim-voorzitter van de ORS, heeft de opdracht leiding te geven aan de evaluatie van de ORS en intussen de continuïteit van de ORS als overlegorgaan in het uitvoeren van de wettelijke taken te borgen. Dat overleg leidde afgelopen vrijdag tot besluitvorming over diverse hinderbeperkende voorstellen, met de genoemde concrete maatregelen als resultaat.

Zuidkant

De proef met het toepassen van de techniek van een vaste bochtstraal tussen Rijsenhout en Leimuiden loopt al enige tijd. KLM en Transavia hebben hieraan actief medewerking verleend. De proef is uitvoerig geëvalueerd en de besluitvorming daarover is nu in positieve zin afgerond. Hiermee wordt invulling gegeven aan een afspraak in de ORS op verzoek van de gemeente Kaag en Braassem. Voor met name Leimuiden betekent dit minder uitwaaierend verkeer en minder hinder in het dorp. Omdat de maatregel voor de woonkern Kudelstaart niet positief uitpakt en er daar sprake is van een optelsom van hinder wordt, op verzoek van de wethouder van Aalsmeer Robbert-Jan van Duijn, door de ORS bij de minister aangedrongen op aandacht voor de gehele zuidoosthoek in het door Schiphol nog te presenteren plan voor hinderreductie in de toekomst.

Noordkant

Daarnaast realiseert Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) aan de noordkant een verbetering voor de omgeving met een vaste route voor de nachtnadering van de Zwanenburgbaan. De Zwanenburgbaan wordt 's nachts ingezet wanneer de Polderbaan niet beschikbaar is. Gemiddeld gaat het om 500 landingen per jaar. De regio IJmond-Alkmaar had voor deze landingen een voorstel ingediend voor een vaste naderingsroute. De nu door LVNL gepresenteerde vaste route zorgt voor minder spreiding van het luchtverkeer over het gebied richting de Zwanenburgbaan en daarmee voor minder hinder. Daarbij wordt door LVNL een innovatieve naderingstechniek toegepast: een zogenoemde gekromde eindnadering. Die wordt hier voor het eerst in Nederland toegepast. Daarnaast vindt op de route de landing met een glijvluchten plaats. De nieuwe nachtnadering van de Zwanenburgbaan kan vanaf de zomer van 2020 toegepast worden.

De vernieuwde aanpak leidt tot minder hinder in de nacht. Niet alleen Beverwijk heeft voordeel daarvan, ook de kern Castricum, Uitgeest en Heemskerk. Voor Castricum-Noord en Limmen betekent het geen verlichting: het verkeer blijft in dit voorstel, net als in de situatie waarin de Polderbaan in gebruik is, in de nacht over het gebied vliegen. Wethouder Sebastiaan Dinjens vroeg daarom onder meer voor dit gebied aandacht voor de spoedige heropening van de oostelijke nachtnadering op de Polderbaan. Overigens stelde hij als initiatiefnemer, samen met alle andere bestuurders en bewonersvertegenwoordigers, afgelopen vrijdag vast dat met de gepresenteerde uitwerking van LVNL recht wordt gedaan aan de vraag die in het hinderbeperkende voorstel door de regio is gedaan.

REGIO n Het 'crimineel dingboek' (op de foto te zien) beschrijft rechtszaken uit de periode 1698-1726 in Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Voorhout.

De Historische Kring Voorhout, Stichting Noordwijkerhout Van Toen, Cultuur-Historische Vereniging "Oud Lisse" en de Historische Vereniging Oud Leiden kochten het bij een antiquair. Op 21 november droegen zij het boek over aan Erfgoed Leiden en Omstreken. Het dingboek staat op de website van Erfgoed Leiden en is nu voor iedereen online in te zien. Er staan zaken in als doodslag en landloperij. Landloperij werd destijds hard aangepakt.

Waterpietenfeest bij Watervrienden

De Waterpieten gingen uiteraard ook echt te water en deden zo hun naam alle eer aan.

Lisse n Sinterklaas is vorige week maandag- en dinsdagavond met zes Pieten op bezoek geweest bij Zwemvereniging De Watervrienden in De Waterkanten. De leskinderen hebben allerlei spelletjes gedaan zoals een Waterpietenhindernisbaan, Pepernoten rapen en Pakjes bezorgen. Vier Waterpieten deden mee met de kinderen, terwijl Sint met twee andere Pieten alles vanaf de kant volgde. Ruim 140 kinderen, verdeeld over de twee avonden, hebben aan dit grootse spektakel meegedaan. Na afloop kregen zij een Waterpietendiploma van Sint en Piet. Het waren bijzonder geslaagde avonden die volgend jaar beslist navolging krijgen.

n Twee maal goud voor Nunchaku Do sporters

Foto: pr

beinsdorp n De jaarlijkse ONK Nunchaku team wedstrijden waren vorige zaterdag 23 november in Waspik. In totaal deden zestien teams mee uit het hele land. Er waren twee onderdelen namelijk kata en kumite. Sportschool De Jong Sports deed mee met vier sterke teams.

Met veel extra trainingen speciaal gericht op de ONK Teams was er glorie voor het 1e team senioren± zij wonnen twee keer goud, Ook behaalde het 2e team van De Jong Sports zilver.

De dag begon met de loting: alle teams gaan in een koker en dan wordt geloot in welke poule ze komen. Er waren vier poules van vier teams en de beste twee teams per poule gingen door naar de kwart finale.

Marissa de Jong, Ricardo de Jong uit Beinsdorp en de Hillegommer Jochem van Oorschot behaalde Goud op het onderdeel kata.

Een team bestaat uit 3 deelnemers, alle deelnemers draaien 1 partij van 2 min 30 of wie het eerste de 6 punten heeft gescoord. Alle vier de teams van De Jong Sports bereikte de kwart finale. De toppers Marissa de Jong, Ricardo de Jong en Jochem van Oorschot wonnen de halve finale met 2-1 dus door naar de finale. In de andere halve finale wist het team knap te winnen dus ook Jort Peereboom uit Hillegom, Sjoerd Leinberger en Jeroen Mense uit Hillegom naar de finale.

Deze werd gewonnen met 3-0: het tweede goud van de dag.

Foto: pr

Lisse n Onder luid applaus zijn Jan Roemeling Frima en Joost Brinkmann afgelopen woensdag benoemd tot Lid van Verdienste van roeivereniging Iris. Nadat het officiële gedeelte van de algemene ledenvergadering was afgerond, werden de heren door voorzitter Alma Ruting in het zonnetje gezet. Joost is als mede-oprichter van de roeivereniging nauw betrokken geweest bij het vinden van een geschikte locatie en heeft geruime tijd in het bestuur gezeten. Jan werd vrij snel na de oprichting lid; de eerste website was van zijn hand, hij legde alle elektra in het nieuwe pand aan en gaf ieder lid een stuurcursus. Ook rijdt hij met de botenwagen het land door.

week in beeld

Overgang Meerlanden naar Lisse zit vol met onduidelijkheden

LISSE n De voormalige Lissese ambtenaren die tien jaar geleden zijn overgeheveld naar Meerlanden, zijn bezorgd om baan en inkomen, doordat de gemeente heeft besloten een aantal taken in de buitendienst weer zelf te gaan doen.

Door Arie in 't Veld

Lisse gaat een deel van de werkzaamheden van de Meerlanden weer zelf doen. | Foto ter illustratie (pr) Foto: pr

In de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur zei Frank Streppel namens de collega's van Meerlanden hierover onder andere dat ze tien jaar geleden onder protest en na veel discussies en beloftes de ambtenarenstatus zijn kwijtgeraakt. "Dit na veel juridisch getouwtrek. Dit is door de gemeente doorgedrukt onder het motto 'mens volgt werk', waarbij er allerlei garanties afgegeven zijn. Wat schetst onze verbazing? Tien jaar later haalt de gemeente een deel van het werk weg bij Meerlanden. Hoe verzin je het. In de wandelgangen heb ik begrepen dat dit de gemeente een boete van ongeveer drie miljoen gaat kosten. En dat voor 13 mensen, want De Meerlanden doet waarschijnlijk moeite, ook vernomen in de wandelgangen, dat het plan is om vijf mensen in een kaderfunctie kosteloos bij Meerlanden te laten blijven. Wij die het werk uitvoeren worden als klootjesvolk behandeld, waarbij alle beloftes overboord dreigen te worden gesmeten."

Martijn Tibboel (VVD) vroeg Streppel wat de mensen nu eigenlijk is verteld waardoor de hele actie plaatsvindt. Deze antwoordde zijn werk te willen behouden. "Ik ben 42 jaar geleden aangenomen door de gemeente Lisse, tien jaar geleden weggezet en nu wordt al het werk afgenomen. Wat ga ik 2 januari doen?"

Jacqueline van Doorn (D66) merkte op dat de werknemers persoonlijk op de hoogte gesteld zouden worden. "Hoe bent u geïnformeerd?" Streppel laat weten dat in elk geval niet bekend is wat er na 1 januari gaat gebeuren en van de gemeente Lisse is niets vernomen. Hij zei het schandalig te vinden dat hij zes weken voor het einde van het jaar nog niet weet wat er aan de hand is. "Het kan toch niet zo zijn dat we op 2 januari daar gaan zitten kaarten? Dan komen we hier kaarten."

Guus Mesman (PvdA) zei dat het niet voor het eerst is dat er over dit onderwerp wordt ingesproken. "Wat Lisse wil is duidelijk. Ik heb in het verleden al aangegeven dat Lisse de morele plicht heeft de mensen terug te nemen en vraag of door Meerlanden eerlijk wordt aangegeven wat de status van de onderhandelingen is." Streppel zei dat niet te weten.

'Gaan we daar op 2 januari zitten kaarten?'

Wethouder Kees van der Zwet merkte op dat het uiterst lastig om over deze zaak op dit moment uitspraken te doen omdat de onderhandelingen nog lopen en dit de belangen van de gemeente zou kunnen schaden. "Als gemeente hebben we geen arbeidsrelatie met de medewerkers die in dienst zijn van Meerlanden. Ik kan ook geen uitspraken doen over de boete van drie miljoen, maar er na het overleg wel op terug komen. Indertijd is door m'n voorganger besloten het werkproces op een andere manier te vervullen, maar nu zien we meerwaarde in kortere lijnen en meer oren en ogen in de wijken. Ik ben op dit moment ook afhankelijk van de wederpartij. In elk geval heeft het college besloten het contract dat op 1 juli afliep niet te verlengen en per 1 januari de taken in eigen beheer te nemen."

Training 'Patrijzen tellen in de streek'

regio n Vrijwilligers van de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANLV) Geestgrond gaan dit voorjaar weer op pad om het aantal patrijzen te tellen op en in de bollenvelden in de Bollenstreek.

Voorzien van een verrekijker en een mp3-speler brengen de vrijwilligers de patrijzenkluchten in de wintermaanden en de broedparen in het vroege voorjaar in kaart. Op 9 december aanstaande start het nieuwe seizoen met een speciale training. Locatie: De Willemshoeve, Jacoba van Beierenweg in Voorhout van 19.30 tot 22.00 uur. Aanmelden kan via de mail bij: m.vanderlee@degroenemotorzh.nl.

Het aantal patrijzen is in de Bollenstreek al jarenlang laag. Om die reden is ANLV Geestgrond, in samenwerking met Sovon en met subsidie van de provincie, in 2018 een project gestart. Hiermee wordt ook deze winter de populatie van de patrijs in de Bollenstreek in kaart gebracht. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor concrete maatregelen in samenwerking met agrarische ondernemers. De Bollenvogelgroep is al actief sinds 1999. Zij telt in het voorjaar ook andere vogels die tot de 'Big five van de Bollenstreek behoren': veldleeuwerik, gele kwikstaart, kievit en scholekster.

Minder restaval

Hillegom n In de krant van vorige week stond een artikel over de plannen van de gemeente om zo veel mogelijk huishoudelijk afval te hergebruiken en dat bewoners per keer betalen wanneer de restafvalrolemmer aan de weg wordt gezet of een zak in de ondergrondse container wordt geworpen.

Van Arthur Rietkerk ontving de redactie de volgende reactie die hij naar de gemeente stuurde: "In de media lees ik dat u 12 december gaat besluiten dat de Hillegommers in 2021 per keer legen van de afvalbak moeten betalen.... Verder lees ik dat uit een enquête blijkt dat de inwoners dit een goed systeem te vinden, ondanks dat het duurder wordt, behalve natuurlijk wanneer je heel goed gaat scheiden. Het gevaar van afvaltoerisme (bijplaatsen en dumping elders) wordt onderkend en dat gaan de Handhavers voorkomen.

Laat ik beginnen dat ik dit een loffelijk streven vind en dat ik al mijn uiterste best doe om goed te scheiden. In mijn kleine tuintje staan al diverse bakken en zakken voor plastic, GFT, rest en papier. Ik vraag me echt af wat ik nog meer kan doen. Daarnaast geloof ik er niets van dat dit gaat werken...

Op de Facebook-site "Ik ben Hillegommer en dit wil ik kwijt" stond onlangs een klein berichtje over uw voornemen. Daar kwamen meer dan 220 reacties op binnen, waarvan het merendeel zeer negatief. Dat getuigt niet echt van draagvlak voor deze maatregel, ondanks de door u gehouden enquête. Tussen die reacties allerlei bezwaren en tips om de maatregel te omzeilen. Denk aan: al het afval in een allesbrander verbranden, met een afvalpers het afval samenpersen zodat er veel meer in een bak kan, het bij de buren in de bak gooien, het ergens in de natuur storten, het in een andere gemeente aan de straat zetten etc. Allemaal ongewenst maar helaas wel te verwachten gevolgen. Destijds heeft de gemeente Oostzaan dit ook geprobeerd, maar het gevolg was dat iedereen zijn afval aan de straat zetten in Amsterdam-Noord. Ik heb ook begrepen dat dit eerder in Lisse is geprobeerd, maar ook daar weer snel is teruggedraaid, met alle kosten en frustraties tot gevolg.

Natuurlijk zegt u dat er gehandhaafd wordt, maar ik weet als ex-politieagent dat wanneer er geen draagvlak is, er niet tegenop te handhaven is... Ook vraag ik me af wat het gemeentebestuur gaat doen wanneer het wel een groot succes wordt. Nu gaan we een X-bedrag per legen betalen, maar wanneer er bijna niet meer geleegd gaat worden, dalen de gemeentelijke inkomsten fors. Resultaat, -net zoals in de crisis met de WOZ- dan gaat het bedrag per legen omhoog en worden wij "gestraft" voor onze inzet en discipline. Overigens ben ik bang dat het tegenovergestelde van beter afval scheiden gaat gebeuren. Ik heb vaak maar een halve bak rest- of GFT-afval. Ik denk dat ik het dan maar bij elkaar gooi, waardoor ik maar een keer hoef te betalen, toch? En niet te vergeten de gezondheidsrisico's. Minder legen in een warme zomer geeft een groot risico op stank en ongedierte.

(Lees de hele tekst van deze mail op: www.dehillegommer,nl)

Er staat dat u dan "eventueel" overweegt (extra kosten) om iets vaker de bakken te gaan legen. Hoe gaat u dat dan weer communiceren en hoe moet mijn "bakkenreiniger" dat dan weer plannen? Het maakt het er allemaal niet eenvoudiger op.

Overigens was er pas een documentaire over afvalverwerking waaruit bleek dat er inmiddels systemen zijn bij de grote afvalverwerkers, die beter dan mensen (maken toch bewuste of onbewust fouten) afval kan scheiden.

Ik hoop dat u nog eens goed gaat nadenken over het te nemen besluit op haalbaarheid en vooral op draagvlak, want als u de inwoners niet mee hebt, kunt u uw doelstelling echt vergeten. Dat doet niets aan het feit af dat we met zijn allen moeten streven naar minder afval, zoals de meesten van ons ook doen.

Lisse wil HOV-compensatie

LISSE n Vanwege de komst van de HOV-busverbinding gaat de gemeente zich bij de provincie melden voor het uitbetalen van de compensatie die is toegezegd.

Door Arie in 't Veld

Het gaat om het gegeven dat de brug van de nieuw aan te leggen busbaan uitkomt in De Waterkanten, ongeveer ter hoogte van het Fioretti College, waardoor het niet meer mogelijk is daar een aantal woningen te bouwen. Wethouder Jeanet van der Laan zegt dat er een zogenoemde verhaalovereenkomst bestaat, ook al omdat sommige woningen straks in waarde zullen zijn gedaald. "Het gaat hierbij om een bedrag van maximaal 2 miljoen euro," aldus de wethouder.

Supportersbus FC Lisse naar Excelsior'31

Lisse n De Supportersclub FC Lisse verzorgt zaterdag 7 december een supportersreis naar Excelsior'31 in Rijssen.

FC Lisse is die middag om half drie de tegenstander van de promovendus in de derde divisie uit Overijssel. De supportersbus vertrekt die dag om half twaalf vanaf parkeerterrein Ter Specke. De kosten bedragen 7,50 euro voor leden van de Supportersclub. Niet-leden betalen 15 euro. Jeugd tot en met vijftien jaar is 5 euro per persoon kwijt. Mochten er sponsors worden gevonden, dan zijn de instapkosten lager. De buspassagiers krijgen allen een warme versnapering.

Breigroep zoekt leden en wol

Hillegom n Al zo'n tien jaar komt er een enthousiaste groep dames wekelijks bijeen in Plein28 om te breien en te haken. Ze maken prachtige dingen: sjaals, mutsen, kleden, kleertjes en knuffels. De stukken worden gemaakt voor een goed doel: een weeshuis in Polen waar ze het heel goed kunnen gebruiken.

Voor wie het ook leuk vindt om te breien is er altijd een plekje vrij in de groep. Voor wie niet graag breit maar wel wol over heeft: ook dit is van harte welkom. Loop gerust een keer binnen en kom gezellig kennis maken. De materialen zijn aanwezig.

Waar: Plein28, Henri Dunantplein 28 in Hillegom. Wanneer: elke dinsdagmiddag 13.30 tot 15.00 uur. Kosten: 1 euro per keer (voor kopje koffie of thee). Aanmelden is niet nodig. Meer info: m.pots@welzijnskompas.nl of 06-40644805.

De gemeentelijke identiteit: het wapen van Hillegom

Het wapen van Hillegom. | Foto: SVvOH.

Vanouds gold dat een burger zijn persoonsgegevens correct moest opgeven als daar door het bevoegde gezag naar werd gevraagd, bijvoorbeeld bij een verkeersovertreding. Zwijgen was toegestaan, maar het opgeven van een onjuiste naam was strafbaar. Het probleem was dat het gezag geen deugdelijke mogelijkheid had om de opgegeven naam te controleren. Eventueel kon worden gevraagd naar een document waarop de naam stond, bijvoorbeeld een trouwboekje, maar de burger was niet verplicht zo'n document bij zich te dragen, laat staan te tonen.

Op 1 januari 2005 werd de Wet op de identificatieplicht gewijzigd. Sinds deze datum is een algemene identificatieplicht van kracht. Onder bepaalde omstandigheden moeten nu ook kinderen onder 14 jaar zich identificeren in het openbaar vervoer. Burgers moeten op verzoek van een daartoe bevoegd ambtenaar een identiteitsbewijs kunnen tonen. Er is derhalve sprake van een toonplicht, de plicht tot het dragen van een identiteitsbewijs (draagplicht) staat niet in de wet. Mensen die bij een controle door de politie/Douane/BOA geen identiteitsbewijs kunnen tonen, riskeren een boete.

Vaak wordt gesproken over een legitimatieplicht maar dat is een onjuist taalgebruik. De wetgever heeft bewust onderscheid aangebracht tussen identificeren en legitimeren. Bij identificeren gaat het om wie men is, bij legitimeren om wat men is (of mag). Zo moet een burger ouder dan 14 jaar zich kunnen identificeren, tonen wie hij is, terwijl een handhavings- of opsporingsambtenaar zich moet kunnen legitimeren, laten zien wat hij is (of mag). De vraag aan een burger om een legitimatiebewijs te tonen kan dan ook niet worden gehonoreerd, omdat de burger geen legitimatiebewijs heeft. Ook gemeentes hebben een identificatie, een wapen. Het wapen van Hillegom dateert zelfs uit 1816 en werd bij Koninklijk besluit toegekend door de Hoge Raad van Adel. In diens besluit van 24 juli 1816 staat de volgende beschrijving: "Van goud, beladen met eene fasce van synople en verzeld van drie leliën van keel, staande twee en chef en een en pointe" (dat wil zeggen een gouden schild waarop afgebeeld een band van groen en drie rode leliën). Dit wapen is afkomstig van de middeleeuwse familie Van Hillegom. Rond 1284, omstreeks de tijd dat de kerk van Hillegom (de voorloper van de huidige Maartenskerk) werd gebouwd, bestond er al een Nicolaas van Hillegom. Deze familie heeft in de 15de eeuw bestuurders van de stad Haarlem voortgebracht en in de 16de eeuw de kunstschilder Joost van Hillegom. Deze familie Van Hillegom had een familiewapen, waarmee zij hun documenten en akten zegelden. Het familiewapen Van Hillegom is in 1816 officieel aanvaard als gemeentewapen van Hillegom. De blauwe balk uit het familiewapen is toen alleen vervangen door een groene balk.

De gemeente Hillegom voert als beeldmerk een variatie op het wapen van Hillegom en men is nu van plan om dat "op te frissen om aan te sluiten bij de gemeentewapens van Lisse en Teylingen, de Hillegomse ambtelijke fusiepartners", zo werd gemeld tijdens de raadscommissievergadering van afgelopen 3 oktober. Stichting Vrienden van Oud Hillegom vindt de invoering van dit "opgefriste" beeldmerk een gemiste kans. We hebben immers al ruim twee eeuwen een prachtig fris wapen waarmee ons dorp en de gemeente ook anno 2020 prima mee voor de dag kunnen komen. Een heroverweging waard, volgens de Vrienden!

De digitale versie van deze column is terug te vinden op www.vriendenvanoudhillegom.nl onder Publicaties, Sporen van vroeger, op www.dehillegommer.nl en www.lissernieuws.nl.

Bloembollenboulevard naar Keukenhof

Komend jaar kunnen de kraamhouders nog terecht op de grond langs de N208. | Foto: Arie in 't Veld Foto: Arie in 't Veld

LISSE n De kogel is door de kerk. De gemeente Lisse gaat het stuk grond langs de Westelijke Randweg waar in het voorjaar de bloembollenkramen staan van de provincie kopen en vervolgens doorverkopen aan Keukenhof. Dat is althans het besluit van het college. De raad moet hierover nog instemmen.

Door Arie in 't Veld

"Wij kunnen geen rol spelen in de exploitatie van dit gebiedje, vandaar het doorverkopen aan de Stichting Keukenhof," aldus wethouder Kees van der Zwet. "Keukenhof heeft toegezegd bereid te zijn om in elk geval in 2020 de huidige kraamhouders een vergunning te verlenen."

Daarbij zullen de partijen zich volgens Van der Zwet echter wel aan de wetgeving moeten houden en de verkopers ook moeten handelen in het kader van het Keurmerk Bloembollen Holland. "Wij hechten eraan dat een stukje cultuur en folklore behouden blijft, maar het is geen taak van de gemeente om in dit verband vergunningen uit te delen. Zo denkt de provincie er ook over. Keukenhof doet nu de handreiking voor de aankoop en zal de kraamhouders in elk geval voor komende jaar benaderen. Uiteraard hopen we dat dit voor de gemeenteraad voldoende is."

Uit beeld

Van der Zwet merkt op dat als Lisse de grond niet zou kopen de kans groot zou zijn dat de kraampjes helemaal uit beeld geraken. "De provincie heeft conform intern beleid het gebruik van de parkeerplaats in de periode 2014-2018 geëvalueerd samen met de betrokken partijen. Hieruit kwamen zaken naar voren met betrekking tot de openbare orde en (verkeers)veiligheid. Het gaat hierbij om incidenten tussen kraamhouders onderling, maar ook parkeer- en doorstromingsproblemen, doordat bussen bij specifieke kramen wilden staan. Het staat de provincie vrij om de grond aan andere partijen aan te bieden, of de grond in eigendom te behouden, waarbij zij heeft aangegeven dat geen ontheffingen voor kramen meer worden verleend omdat dit niet tot haar kerntaken behoort. Daarnaast is Keukenhof als showtuin een belangrijke vertegenwoordiger van de bollensector en die stimuleert door inzet van lokale leveranciers en medewerkers de lokale economie en werkgelegenheid. Verder is er de mogelijkheid tot het terugkopen van de grond (voor dezelfde prijs) hetgeen wordt opgenomen in de koopovereenkomst, zodat eventuele toekomstige plannen voor de N208 daardoor niet worden gefrustreerd", meldt de wethouder nog.

Kraamhouders

Namens de standplaatshouders is inmiddels kenbaar gemaakt dat in hun ogen in de handreiking vooralsnog geen of onvoldoende 'garantie' wordt gegeven dat hun belangen in voldoende mate worden gerespecteerd. Ook wensen de kraamhouders zich nog nader te oriënteren op de gekozen juridische constructie, inhoudende dat de grond aan Keukenhof wordt verkocht en andere geïnteresseerden in aankoop worden gepasseerd.

Aan de gemeenteraad wordt door het college uitgelegd dat in dit geval dat niet nodig is.

Winterbridge in het Eiland

Beinsdorp n Bridgeclub Beinsdorp houdt zondag 1 december haar derde winterdrive.

De kaarten gaan om 14.00 uur op tafel en de zaal is open vanaf 13.30 uur. Er wordt gespeeld in Dorpshuis Het Eiland, Rietkraag 5. Deelname kost 5 euro per persoon, inclusief hapjes.

Inschrijven via de NBB-site van BC Beinsdorp, via 06-252 378 17, via de mail bcbeinsdorp@gmail.com of aan de zaal tot 13.45 uur.

Presentatie van Elzenhof

Hillegom. Diverse partijen zijn volop bezig met het realiseren van de gemengde wijk waarin exclusiviteit centraal staat, Elzenhof.

Eind oktober was de eerste presentatie door Anne de Jong van de gemeente Hillegom. Op de inloopavond op 21 november barstte de grote zaal van Bloemswaard bijna uit z'n voegen door de vele belangstellenden die op de uitnodiging waren afgekomen. "Op zoveel geïnteresseerden hadden we niet gerekend, maar het is geweldig", aldus Anneke Speelman, senior ontwikkelaar Vitaal ZorgVast.

Displays

Op de inloopavond stonden displays ter verduidelijking van de plannen en tijdsplanning en er liepen vertegenwoordigers rond van de gemeente, AM, Vitaal ZorgVast en INBO om allerhande vragen te beantwoorden.

De komende maanden worden de stedenbouwkundige plannen verder uitgewerkt. Reageren op het bestaande concept en meer info: www.woneninelzenhof.nl.

Belastingverordening naar de gemeenteraad

LISSE n De gemeenteraad krijgt op 19 december de nieuwe belastingverordening te behandelen.

Door Arie in 't Veld

De belastingverordeningen zijn aangepast conform de uitgangspunten in de programmabegroting en kadernota. Mochten de beraadslagingen over de eerste begrotingswijziging tot wijzigingen leiden in de verordeningen, dan worden deze daarna gewijzigd. De werkzaamheden voor de heffingen en de inning van de belastingverordeningen zijn overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling Belastingen Bollenstreek. Het vastgestelde inflatiepercentage 2,5 (inflatiecijfer) is toegepast op de verschillende tarieven in de belastingverordeningen.

Meer restafval

"Een van de zaken die eruit springen is het verdwijnen van de tikken (betaald storten) van het restafval. Daardoor gaan we meer kilo afval per persoon tegemoetzien, terwijl een vermindering de bedoeling was," aldus wethouder Kees van der Zwet. Dit is in het tarief verwerkt.

Stijgende woonlasten

De wethouder constateert tevens dat de woonlasten per huishouden voor huiseigenaren in 2020 zal stijgen. Voor huurders zal dat uitkomen op een euro per week, voor huiseigenaren meer vanwege de verhoging met gemiddeld 10 procent voor de ozb. Wat de invloed daarvan is in individuele gevallen, is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de woningwaarde waarop de ozb wordt gebaseerd.

Van der Zwet meldt dat de gehele verordening binnenkort wordt gepubliceerd. "Overigens kent Lisse ook een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor mensen die door de belastingen in een moeilijk parket komen. Dit geldt zowel voor woningeigenaren als huurders", aldus de wethouder tot slot.

column/nieuws

Vrienden van Da Capo Live!

Twee avonden lang is het Fioretti College the place to be voor de Vrienden van Da Capo Live! | Foto: pr Foto: pr

Lisse n De laatste voorbereidingen voor De Vrienden van Da Capo Live! zijn in volle gang. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 november worden het spectaculaire muzikale avonden in het Fioretti College aan de Sportlaan 3.

De harmonie van Da Capo, onder leiding van René Leckie, werkt op deze avonden samen met party/coverband Stitches!, trompettist Bas Duister, zangeres Sietske Kleine Schaars en een groot popkoor. Het worden mooie avonden met optredens in uiteenlopende genres, van klassiek tot pop en Nederlandstalig. De zaal wordt omgetoverd tot een sfeervolle kroeg met grote dansvloer waar de bar de hele avond open is. Na de optredens kan er verder gedanst worden op muziek van dj Carlo Seijsener.

Om de laatste muzikale puntjes op de i te zetten verbleef de harmonie begin november een weekend in Lierop. Daar is twee dagen gerepeteerd, goed voor het samenspel en het groepsgevoel. En vanaf half oktober heeft de harmonie elke donderdagavond samen gerepeteerd met een artiest, de band of het koor om deze combinaties perfect te maken.

Kaarten bestellen

Kaarten à € 15,00 kunnen nog besteld worden, kijk www.dacapolisse.nl/ of check de Facebookpagina. Vrijdag 29 en zaterdag 30 november begint de feestavond om 20.30 uur, de zaal gaat open om 20.00 uur.

Heeft u een onderneming en wilt u uw zakenrelaties trakteren op een leuke avond uit of wilt u een leuke avond beleven met uw vrienden of familie én uw onderneming promoten? Sponsor dan dit mooie evenement. Neem contact op via
vriendenvandacapolive@gmail.com.

Workshops in 't Poelhuys en De Beukenhof

Foto: pr

Lisse n Maandelijks is er een creatieve workshop in 't KrantCafé Lisse, gehuisvest in 't Poelhuys aan de Vivaldistraat 4. De deskundige leiding is in handen van Patricia de Jong.

Op vrijdag 6 december kunnen senioren er een kerstengel maken. Met een leesboek als basis en met behulp van diverse materialen (piepschuim bal, verf, lint, glitter, glittersteentjes, kralen, engelenhaar en mos) creëert u een prachtige kerstengel. De workshop duurt van 10.00 tot 12.00 uur. Deelname kost 5 euro per keer inclusief alle materialen. Om organisatorische redenen moet u zich vooraf aanmelden bij Lida Zoet, telefoon 410331 of e-mail: lidazoet@hotmail.nl. Voor nadere informatie zie ook www.deparaplu-lisse.nl en www.prutsenpracht.nl.

De workshop kerstengel maken wordt ook in De Beukenhof (Eikenlaan 2) gehouden op donderdag 12 december van 14.00 tot 16.00 uur. Ook hiervoor is vooraf aanmelden vereist.

Inkorten of herstellen: samen kleding repareren

Hillegom n Voor iedereen die wel wat hulp kan gebruiken bij het zelf maken of repareren van kleding, is er een leuke activiteit in Plein28.

Donderdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur is er 'Eerste Hulp bij Naai Problemen'. Er kan geleerd worden om (bijvoorbeeld) een rits in te zetten, een broek of jurk in te korten of een simpel kledingstuk te naaien. Het thema van Plein28, samen – leren – doen, staat bij deze activiteit centraal. Het is de bedoeling dat de aanwezigen elkaar leren de naaiproblemen op te lossen. Het is ook mogelijk om in overleg met de vrijwilligers een project te starten dat meerdere weken duurt.

Ervaring is niet nodig, maar het is wel nodig om eigen materiaal (zoals naaigerei en stof) mee te brengen. Ook is het mogelijk om eerst een keer te komen kijken en kennis te maken zonder dat er materiaal meegenomen wordt.

Plein28 ligt aan het Henri Dunantplein 28 in Hillegom. De activiteit is elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur. Kosten: 1 euro per keer (inclusief een kopje koffie of thee).

Aanmelden is niet nodig.

Frans drama bij Filmhuis Lisse

Lisse n Bij het Filmhuis Lisse draait dinsdag 3 december om 20.00 uur de Franse speelfilm 'Au bout des Doigts'.

De 20-jarige Mathieu Malinski is een getalenteerde pianist, maar zijn liefde voor de muziek houdt hij voor zijn omgeving geheim. Hij waakt over zijn broertje David en helpt zijn moeder die haar tijd moet verdelen over verschillende banen sinds zijn vader hen in de steek liet. Wanneer Mathieu in aanraking komt met de politie krijgt hij hulp van Pierre, het hoofd van het conservatorium. In ruil daarvoor moet Mathieu een taakstraf uitvoeren in het conservatorium. Pierre ziet echter al snel hoe getalenteerd Mathieu is en heeft grotere plannen voor hem in het vizier.

Locatie: Floralis, Floralisplein 69. Aanvang 20.00 uur, kassa open vanaf 19.30 uur. Losse bezoekers betalen 7 euro, leden op vertoon van hun ledenpas 6 euro. Betalen kan alleen contant. Reserveren van stoelen of kaartjes is niet mogelijk.

Hilarische dialogen van De Partizanen in Floralis

Merijn Scholten en Thomas Gast vragen zich af of ze zichzelf soms niet wat minder moeten afvragen. | Foto: pr Foto: pr

Lisse n In Theater Floralis staan maandag 2 december De Partizanen op het podium met hun voorstelling Het Leven An Sich.

Het duo Merijn Scholten en Thomas Gast, chroniqueurs en belichters van de tijdsgeest, brengen met hun show een offline experience om je vingers bij af te 'liken'.

Vanuit de nabije toekomst kijken zij terug op de trends, hypes en omgangsvormen van nu en vragen zich af of ze zichzelf soms niet wat minder moeten afvragen. De uitvergrote realiteit die het duo schetst, blijkt even confronterend als grappig.

Wees voorbereid op een avond vol rake sketches, hilarische dialogen en muzikale hits die je flink door elkaar zullen schudden.

De voorstelling begint om 20.00 uur in Floralis aan het Floralisplein 69. Kaartverkoop: online via theaterfloralis.nl/ of aan de kassa, extra verkooppunt: AntiekePrenten.nl, Heereweg 215, tel: 06-12795231.

Black Friday bij Ardea

REGIO n In de Verenigde Staten is Black Friday al decennia de start van de grootste uitverkoop van het jaar. Ook in Nederland heeft het fenomeen zijn intrede gedaan. Op 29 november is het weer zover.

Ford-dealer Ardea Auto gebruikt Black Friday om te stunten met aanbiedingen op bijvoorbeeld de Ford Fiesta en Ford Kuga. "Gezien de Amerikaanse roots van ons merk willen wij Black Friday extra cachet geven door twee dagen geweldig uit te pakken met kortingen. Echte prijspakkers zijn de Fiesta met 27 procent korting en de Kuga met maar liefst 30 procent korting", aldus Gerrit Klock van Ardea Auto. Uiteraard zijn ook onze andere nieuwe Ford-modellen voorzien van een extra scherp prijskaartje. Vrijwel alle nieuwe modellen zijn bij Ardea Auto direct uit voorraad leverbaar. Dat betekent binnen één week rijden in een nieuwe Ford." Met 15 vestigingen in Noord- en Zuid-Holland is Ardea Auto de grootste Ford dealer van Nederland. Met een voorraad van ruim 500 nieuwe en meer dan 750 gebruikte auto's is de keuze enorm. Het Black Friday weekend is zeker ook het moment om te profiteren van extra voordeel op een occasion of een van de vele demonstratiemodellen. "Een afleverpakket met twee jaar garantie en een uitgebreide onderhoudsbeurt t.w.v. € 595,- is dit weekend gratis, en daar komt de korting of inruilpremie nog bovenop."

Kerstmarkt met muziek

Beinsdorp n In dorpshuis Het Eiland is zondag 15 december een kerstmarkt.

Van 16.00 uur tot 20.00 uur zijn er muzikale optredens op het podium van het dorpshuis, er staan enkele kraampjes en er is een knutselhoek voor de kids. Natuurlijk ontbreken de erwtensoep, glühwein en oliebollen niet.

Eigen high tea maken bij Kindervreugd

Lisse n Speeltuinvereniging Kindervreugd in De Engel houdt vrijdag 29 november een avond voor jongens en meiden die in groep 8 zitten of op het voortgezet onderwijs.

De kinderen gaan zelf een high tea maken en er daarna uiteraard lekker met elkaar van genieten. Het begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Voor leden van de speeltuin is deze avond gratis. Niet-leden betalen 2,50 euro. Opgeven via:www.kindervreugd.nl.

Samenkomst bij Open Hof

Hillegom n Open Hof houdt zondag 1 december om 10.30 uur een wekelijkse samenkomst aan de Raadhuisstraat 3.

Aan het begin van de feestmaand, wordt tijdens deze samenkomst gesproken over het thema 'eenzaamheid'. Wat zegt de bijbel over eenzaamheid en op welke manieren is het mogelijk om elkaar juist op te zoeken in deze tijd van feesten en gezelligheid? Ewoud Holsappel spreekt over dit thema aan de hand van een persoon uit de bijbel die ook veel met eenzaamheid te maken had. Open Hof is de laagdrempelige geloofsgemeenschap. Er is een kinderprogramma.

Meer info: www.openhof.com.

Jazzy Sunday Haven4

Lisse n In partycentrum Haven4 is zondag 1 december een jazzmiddag. Deze eerste zondag van de maand heeft drummer en organisator Pim de Boer de bekende saxofonist Wouter Kiers en zanger Ron Walter gecontracteerd.

Zij worden begeleid door pianist Cajan Witmer, de allround bassist Hans Ruigrok en de geroutineerde Lisser drummer Pim de Boer. Wouter Kiers speelde hij onder andere op het North Sea Jazzfestival en het Haagse Parkpop.

Zanger/gitarist Ron Walter is eveneens een bekende verschijning op de Nederlandse jazzpodia. Het optreden begint zondag om 14.30 uur en de toegang is gratis. Locatie: Haven 4.

Voor meer informatie over deze activiteit kan er contact opgenomen worden met Marije Pots, coördinator Plein28, m.pots@welzijnskompas.nl of 06-40644805.

cultuur/uitgaan

Lisserbroekse voetbaltalenten duelleren in eredivisie JO19

Thijs Jansen keept bij Feyenoord en Nick Broekhuizen is middenvelder bij ADO. | Foto: pr Foto: pr

Lisserbroek n De 18-jarige Lisserbroekse voetbaltalenten Nick Broekhuizen en Thijs Jansen speelden ooit samen in een team bij FC Lisse. Door hun bijzondere voetbalkwaliteiten maakten de twee de stap naar een betaald voetbalorganisatie. Middenvelder Nick speelt met ADO op dinsdag 3 december in de eredivisie JO19 voor de competitie tegen de club van Thijs: Feyenoord.

Door Jankees Faas

Thijs zal de wedstrijd tegen ADO overigens vanaf de bank meemaken in verband met een gebroken pols. "Er kwam een bal tegen aan. Nu nog twee weken in het gips. Na de winterstop hoop ik weer te spelen." Nick haakt in: "Jammer dat ik niet tegen Thijs kan spelen, maar we komen elkaar nog wel een keer tegen."

De basis van het huidige voetbalsucces werd door Nick en Thijs bij FC Lisse gelegd. Nick: "We gingen met plezier naar de voetbal. De vraag was altijd met hoeveel we zouden winnen." Thijs: "Met de F1 werden we derde op een toernooi met onder meer PSV en Anderlecht."

Thijs werd in de D-junioren gevraagd door Feyenoord. "Ik was twaalf jaar en ging net naar de middelbare school. Het was een enorme overgang door de combinatie school en voetbal. Het grootste deel van de week ben je met voetbal bezig." Thijs heeft als keeper zijn lengte mee met 1,87 meter. "We trainen veel op sprongkracht."

Nick volgde een langer traject. Op zijn 14de werd hij gevraagd door Alphense Boys. "Je gaat tegen betere tegenstanders spelen. Deze stap had ik nodig." Op z'n 16e werd hij al bij het eerste team van Alphense Boys gehaald. "Trainer Hein van Heek liet mij mee doen. Ik heb zelfs een paar keer gescoord en mocht mee op trainingskamp naar Sevilla." Alphense Boys-icoon en ADO-supporter Kees Jansma tipte Nick bij de vereniging uit Den Haag. "De eerste keer dat ik in het eerste mee deed maakte blijkbaar indruk. Kees Jansma nam contact op met Jeffrey van As van ADO. 'Deze moeten jullie pakken, want deze is heel goed'." Oud-prof Rob Penders (o.a. NAC) is de trainer van Nick. "Tactisch leert hij je dingen die je de ogen doen openen. De trainingsintensiteit ligt hoger. Je moet alles geven."

Thijs mocht dit seizoen een aantal keren meetrainen met het eerste van Feyenoord. "Een bijzondere ervaring. Eerst stel je je voor aan de spelers. Je eet wat met elkaar en je gaat trainen." Hij ontwikkelt zich door onder trainer Dirk Kuyt.

De twee volgen elkaar nog altijd. Nick meldt: "Als er zaterdag een verslag op de site staat, kijk ik altijd of Thijs het goed heeft gedaan." Thijs duidt: "Nick was altijd een van de betere spelers met een goede trap."

Hisalis Heren 1 wint thuis overtuigend van Rijnvliet

Deniz de Jong van Hisalis H1. Foto: Auke Hoekstra

LISSE n Voor Heren 1 van hockeyvereniging Hisalis stond zondag de wedstrijd tegen Rijnvliet uit Utrecht op het programma. Ondanks de tweede plaats van de tegenstander in de competitie betrad Hisalis met vertrouwen het veld, aangezien vorig seizoen niet van dit team verloren werd.

Door Caroline van den Bosch

De eerste tien minuten was het aftasten voor beide teams met enkele speldenprikjes van de aanvallers. In de 12e minuut nam Rijnvliet de bal uit; deze kwam niet goed van de stick van de verdediger en Andreas Lehmann wist hem attent te onderscheppen. Hij passte direct op Hidde Kuiper die richting cirkel sprintte. Hij bereikte vervolgens Deniz de Jong die al naast de keeper van Rijnvliet positie had gekozen en hij kon de bal op de plank tikken: 1-0.

Er ontstond kort daarop een gevaarlijk moment voor Hisalis toen Rijnvliet na een mislukte scoop van Hisalis die bal oppikte en in overtal op het doel van keeper Pim Vreeken afstormde. Maar laatste man Kane Zuiderduin voorkwam een vrijwel zeker doelpunt door zijn goede stop van het schot van de Rijnvliet-spits.

Hisalis stond 2 minuten met 10 man door een wel erg snel gegeven kaart voor hakken. Boudewijn Broersen kreeg van Zuiderduin een snelle bal en kwam in de counter bij de linkerachterlijn uit. Hij wist de mee opgekomen Kuiper te bereiken die vervolgens de 2-0 kon scoren.

Kort voor rust startte Maarten de Wit een aanvalsactie vanaf de middellijn aan de rechterkant van het veld. Hij omspeelde eerst het hele middenveld en bereikte de cirkel van Rijnvliet. Alle verdedigers probeerden hem af te stoppen, maar hij slalomde met de bal helemaal naar de linkerkant van de cirkel en met een weergaloze backhandslag sloeg hij de bal hoog in het net. Een prachtige 3-0 en het publiek genoot volop.

Na rust had Hisalis natuurlijk de beste uitgangspositie en moest Rijnvliet komen. Dat probeerden ze wel en de bezoekers legden druk op Hisalis. Het lukte Rijnvliet echter niet om echt door de solide spelende thuisploeg heen te breken en daadwerkelijk te scoren. De laatste minuten haalde Rijnvliet nog een paar strafcorners, maar keeper Vreeken had sterke reddingen en hield zijn doel schoon. Uiteindelijk gaf Rijnvliet zich gewonnen en kon Hisalis het spel uitspelen. Door deze belangrijke overwinning in de laatste wedstrijd voor de winterstop bereikte Hisalis de 4e plaats in de competitie. | Foto: Auke Hoekstra

Onderschatten

In de klas zaten 23 kinderen rond de elf jaar. De stille, de drukke, de schoffies en de lieverdjes. Ik haalde ze er zo uit.

Voor onze Uitgeverij was ik onlangs gastdocent op een basisschool in Leiden. Hoewel ik nog nooit voor de klas had gestaan, waren mentoren, 'loopbaanbegeleiders', toetsen en testen het altijd roerend eens: ik moest onderwijzeres worden. Maar destijds had ik helemaal geen zin in de Pabo. Sterker nog: school kon me gestolen worden. Dus geld verdienen in het onderwijs ging 'm niet worden.

Zo'n gastlesje leek me wel leuk. Het moest gaan over journalistiek. Ik zette een Powerpoint in elkaar met - naar mijn idee - leuke onderwerpen en een paar pakkende teksten. Voordat ik de definitieve versie op een stick zette, stemde ik mijn presentatie even af met mijn jongste dochter. Just in case. Als 15-jarige sta je toch dichter bij groep 7/8 dan ik met mijn leesbril en beginnend grijs.

'Mam, dit kan écht niet', was haar eerste reactie. Lekker dan! Daar heb ik dan zo mijn stinkende best op gedaan. 'Wat is er mis mee?' vroeg ik. 'Het is veel te saai', antwoordde ze. 'Je moet er filmpjes opzetten en bepaalde onderwerpen afhalen, dit interesseert die kids niets. En de teksten moeten ook anders.' Dus mijn verhaal over 'oud nieuws is nog steeds nieuws' (9/11) kwam te vervallen en verving ik voor een filmpje over fake news. Nou ja, niet ik: dat deed mijn dochter met drie muisklikken. Nadat ze geërgerd had toegekeken hoe ik veel te langzaam volgens haar naar een geschikt filmpje zocht, pakte ze mijn laptop: 'Zo moeilijk is dat toch niet? Kijk, dit is wel een aardig filmpje Zo... klik, zo... klik en dan staat het daar... klik!'

Omdat ik het onderwerp over 'oud nieuws is nog steeds nieuws' er in wilde houden, kwam mijn dochter op het idee om iets met de dodenherdenking te doen. 'Doe een filmpje met die damschreeuwer mam, van een paar jaar geleden'.

Nou. Dacht het even niet. Veel te confronterend voor die 11-jarige kinderzieltjes.

Eenmaal voor de klas ging het eigenlijk verrassend goed. Ik had er lol in en waarachtig: ze luisterden. Ook de schoffies. Ik dacht dat kinderen in groep 7/8 geen idee hadden wat fake news is of hoe het ons beïnvloedt. Maar ze verbaasden me met hun kennis. Het filmpje was een succes en werd gevolgd door een uitgebreide discussie onder en met de kinderen.

So far so good. Toen de dia over 'oud nieuws is nog steeds nieuws' in beeld kwam op het smartboard, stak een van de wat stillere kinderen haar vinger omhoog, toen ik de klas vroeg of ze een voorbeeld wisten. 'Nine/eleven, toen die vliegtuigen in de hoge torens vlogen in Amerika,' zei ze. Gevolgd door een van de andere kinderen, die enthousiast riep: 'De Damschreeuwer tijdens Dodenherdenking! Daar hebben ze het ook nog steeds over!'

Caroline Spaans

Redacteur De Hillegommer

Sint komt naar Speeltuin Jeugdland

Foto: ac

HILLEGOM n Bij speeltuin Jeugdland komt woensdag 27 november Sinterklaas.

Het jaarlijkse sintfeest vindt plaats in het clubgebouw aan de Sportlaan 86 en is voor zowel leden als niet leden. Het feest is voor leden gratis en niet leden betalen 2,50. Het feest wordt gehouden van 15.30 tot 17.00 uur. Uiteraard wordt de speeltuin door de Sint en zijn pieten bezocht en is er voor ieder kind een cadeautje. Aanmelden kan bij acornelissen@snelnet.net.

Darten bij Murphy's Law op zaterdag

HILLEGOM n Bij Café Murphy's Law gaat een nieuwe activiteit van start: darten op de zaterdagavond.

Op zaterdag 7 december is er een single 501 darttoernooi. De inschrijving is gratis en het begint om 20.00 uur. Spelers van alle niveaus kunnen meedoen en er zijn mooie prijzen te winnen. Inschrijven via: murphyspopquiz@hotmail.com.

Sint in Flora trekt veel bezoekers

HILLEGOM n Bij Villa Flora vond zaterdag 24 november het jaarlijks terugkerende sinterklaasfeest plaats.

Deze keer was de opkomst overweldigend. Er werd volop gedanst en gezongen. De pieten deden enthousiast mee en het publiek genoot met volle teugen. Het was alweer de zevende editie van dit jaarlijks terugkerende feest.

sport/lokaal

Van alle markten thuis

De herfst-hagelregens slaan tegen de ramen, maar binnen is het lekker warm. Het haardvuur knispert en mijn vrouw en ik zitten gezellig op de bank. We maken ons op om een opgenomen film te gaan kijken. En dan gaat de telefoon. "Ik ben vanmiddag samen met mijn hondje, dat in haar mandje zat, van de fiets gevallen en nou loopt ze niet meer." Dat is voor mij genoeg informatie om een sombere blik op mijn echtgenote te richten en de beller te vertellen dat ze naar de kliniek kan komen.

Op de praktijk aangekomen wordt het hondje naar binnen gedragen; ze kan absoluut niet lopen. De eigenares kan mij geen hand geven want ook háár arm doet te veel pijn. Ze vertelt nog even opnieuw wat er gebeurd is. Ze moest uitwijken voor een gat in de weg en kwam toen net naast het asfalt te rijden. Toen ze weer terug de weg op wilde sturen verloor ze de controle over de fiets en kwam ten val in de betegelde berm. Met haar arm heeft ze geprobeerd de klap op te vangen. Ze was zelf al bij de dokterspost geweest, maar daar hadden ze gezegd dat haar pols slechts gekneusd was. Bij het onderzoek dat ik bij de hond uitvoer, geeft Chloe aan dat haar rechter schouder heel pijnlijk is. De rest van de voorpoot lijkt helemaal in orde. Voor de zekerheid stel ik voor wel een röntgenfoto te maken. Gelukkig blijkt daarop dat er geen sprake is van een fractuur of een gewricht dat uit de kom is. De eigenares slaat van blijdschap met haar hand op tafel en krimpt ineen van de pijn. "Oh, dokter, kunt u van mij misschien ook een foto maken, nou we toch bezig zijn ?" vraagt ze smekend. Aan zoveel vrouwelijk verlangen kan ik geen weerstand bieden en we lopen samen de donkere kamer in. Ze moet tweehonderdste van een seconde haar arm stilhouden voor een scherpe foto. Dat lukt net aan. Ze trilt en beeft van de pijn.

Even later heeft de ontwikkelmachine haar pols en onderarm in twee richtingen op het scherm geprojecteerd. Nauwgezet kijk ik ieder botje na en ja hoor, er zit ergens een scheur in één van de polsgewrichtbotten. Ik durf natuurlijk niet echt een uitspraak te doen, maar er is reden genoeg om alsnog naar de spoedpoli van het Spaarne ziekenhuis te gaan. Om de pijn te verzachten pak ik, met goedvinden van de dame in kwestie, haar pols in met een tijdelijke spalk en een gepolsterd drukverband. De foto's zet ik op een USB stick en geef die aan haar mee.

Chloe krijgt slechts pijnstillers en lijnrust voorgeschreven. En zelf gaat ze lachend met een arm in een provisorische mitella, stevig in het verband en met een "verwijsbrief" de deur uit. Twee dagen later horen we dat ze geopereerd is in het ziekenhuis en dat er een titanium plaatje in haar gebroken pols is gezet.

(Een golden-oldie deze week)

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom

Protestantse Gem. Hillegom

Maartenskerk, Kerkplein 1

Zondag 1 december, 10.00 uur

Voorganger: dhr Maurits de Ridder

Open Hof Hillegom
Open Hof, Raadhuisstraat 3
Zondag 1 december, 10.30 uur
Spreker: Ewoud Holsappel

Evangelie Gemeente Hillegom

Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16
Zondag 1 december, 10.00 uur

Spreker: Wim Molenkamp

Parochie Heilige Willibrordus

St. Jozef en St. Martinuskerk, Hoofdstraat 29

Zondag 1 december, 09.30 uur

Celebrant: niet opgegeven

Di 19.00 uur: Rozenkrans

Wo & vr 09.00 uur: Euch.viering

St. Agathakerk, Heereweg 277

Zondag 1 december, 10.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: pastoor R. Franken
Assistentie: diaken I. Osseweijer
Koor: Canticum Novum
Extra: kinderwoorddienst, zegening van de adventskransen en koffie/thee na de viering

Ma 19.30 uur: Euch.viering
Di, do & vr 09.00 uur: Euch.viering

H.H. Engelbewaarderskerk, Heereweg 457

Woensdag 27 november, 09.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: pastoor R. Franken

Zaterdag 30 november, 19.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: pastoor R. Franken
Koor: Actaeakoor

Extra: zegening adventskransen

Samenwerkingsgemeente Lisse

Zondag 1 december

Kerk Veldhorststraat, 10.00 uur

Voorganger: ds. Nico Geertsema

Kerk Prinsessestraat, 16.30 uur

Voorganger: ds. F. Schneider

Evangelie Gemeente Lisse

De Poort, Jozef Israëlsstraat 11

Zondag 1 december, 10.00 uur

Spreker: Lars van Nieuwkoop

Gereformeerde Gemeente Lisse

Salemkerk, Tulpenstraat 35

Zondag 1 december, 10 en 16 uur

Voorganger: ds G.J.N. Moens

Gereformeerde Kerk

Klisterkerk, Heereweg 105
Zondag 1 december, 10.00 uur

Doopdienst

Voorganger: ds. A. Moolenaar

Hervormde Gemeente Lisse

Grote Kerk, Heereweg 250

Zondag 1 december, 10.00 uur

Voorganger: ds. M.C. van Pelt

Pauluskerk, Ruishornlaan 33
Zondag 1 december

Geen dienst

Kans maken op 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 1 december binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. De oplossing van week 47 was: doelgroep. Winnaar is R. van den Berg uit Hillegom. Gefeliciteerd!