LisserNieuws - De Hillegommer

11 februari 2020

LisserNieuws - De Hillegommer 11 februari 2020


De Zwarte Tulp wil groeien

Van den Belt met het schilderij van German Grobe, die vooral bekend is om zijn strandgezichten. | Foto: AihV Foto: Arie in 't Veld

LISSE n Museum De Zwarte Tulp heeft twee belangrijke ambities: een hoogwaardig bollengerelateerd museum zijn en meer publiek trekken. "Hierin zijn de aankoop en verhuizing van het museum naar Heereweg 331 en het plaatsen daarin van Panorama Tulip Land belangrijk, maar het is nog te vroeg om daarover iets naar buiten te brengen. We hopen dit jaar de knoop door te kunnen hakken", vertelde secretaris Adri de Roon tijdens een bijeenkomst in het museum.

Door Arie in 't Veld

Directeur en conservator Werner van den Belt zei bij die gelegenheid dat de museale benadering van museum De Zwarte Tulp berust op twee pijlers: een cultuurhistorisch én een kunstgerelateerd verhaal. "In het museum brengen wij de geschiedenis van de bloembollencultuur in Nederland en de plek van de bloembol in de beeldende kunst. Ons doel is om een nationaal en internationaal publiek te boeien, te verbazen en te inspireren. Voor de komende jaren hebben we diverse activiteiten op de agenda staan, zoals de expositie over de bevrijding, met aandacht voor het stil verzet: een narcis in het knoopsgat. Daarnaast is er de samenwerking met Oud Lisse over het behoud van bollenschuren en landschappen. Vorig jaar hebben we ons ingespannen om de dahlia beter te belichten en dat doen we nu in samenwerking met de regio wat betreft de narcis."

Van den Belt zegt niet uit te sluiten dat in de jaren daarna ook andere bolgewassen aan de orde komen. "Dit jaar ligt er ook een lijn met Leiden Marketing omtrent Mayflower 400 jaar en de planten- en kruidenboeken van de Pilgrims, alsmede botanische tekeningen. We zetten in op mogelijke kansen om schilderijen tentoon te stellen die veel laten zien over de Bollenstreek, zoals dit - met medewerking van het Ondernemersfonds Lisse - pas verworven schilderij van de Duitser German Grobe. Ook komt er dit jaar een schilderswedstrijd met bollenvelden als het middelpunt, in het najaar de expositie over de symboliek van de tulp in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en volgend jaar een overzicht van internationale schilderijen van de Duin- en Bollenstreek. In 2025 bestaat het museum 40 jaar. Wat zou het mooi zijn dat jubileum te kunnen vieren met realisatie van onze huidige toekomstplannen", aldus de museumdirecteur.

Watersnood in de Bollenstreek

LISSE n Bij Vereniging Oud Lisse is op dinsdag 18 februari een lezing van Harrie Salman over 'Watersnood in de Bollenstreek'.

Door Arie in 't Veld

De Noordwijkse cultuurhistoricus Salman zal op deze avond in de Havendwarsstraat 4 spreken over het ontstaan en de ontginning van het landschap in de Bollenstreek, over de vroege bewoners en hun manier van leven, en over de oplossing van de waterproblemen. Door de verzanding van de Rijn rond 1163 kon het water uit de Bollenstreek niet meer naar de Noordzee stromen. Er moest veel worden gedaan om het via Spaarndam af te voeren naar het IJ. Het beheer van het water werd de basis voor de succesvolle economie van de streek die later de Bollenstreek is genoemd. Lisse krijgt in deze ook de aandacht die het verdient. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Niet-leden betalen 3 euro entree. Nadere informatie per e-mail: info@oudlisse.nl.

Stormschade

LISSE n Storm Ciara heeft ook in Lisse voor schade gezorgd. De brandweer kreeg meldingen binnen uit de Laan van Rijckevorsel, de Sportlaan en de Westelijke Randweg, waar platen van het dak van het Total tankstation rondvlogen. Niemand raakte gewond.

Kees van der Zwet en Arda Baak plantten de laatste boom, waarmee de groenrenovatie ten einde kwam. Foto: Arie in 't Veld

Meerenburgh heeft nieuw groen

Alles in samenspraak met de buurt

College op
bezoek bij
IT-bedrijf

Kuurman geeft lezing over The Pilgrim Fathers

column n dierenarts Lodewijk Kamps

Zondag Open met La Musiquette

La Musiquette staat garant voor interactie met het publiek. Het ensemble zingt operetteliederen, opera en musical. | Foto: pr Foto: pr

Lisse n De Werkgroep Zondag Open, aangesloten bij de Stichting De Paraplu, organiseert jaarlijks een concertreeks met zangkoren en muziekensembles uit de regio. Het volgende optreden betreft La Musiquette uit Oegstgeest.

Het ensemble bestaat uit getalenteerde zangers en zangeressen en de begeleiding is in handen van een conservatoriumgeschoolde pianist. Het overwegend vrolijke programma bestaat uit bekende en minder bekende operetteliederen, maar ook opera en musical worden niet vermeden. Alles in een André Rieu-achtige sfeer en interactie met de zaal. De uitvoering is op zondag 16 februari in De Beukenhof, Eikenlaan 2a. Aanvang 14.00 uur, einde circa 16.00 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur. Mede dankzij een donatie van Fonds 1818 is de toegang gratis. Een vrijwillige bijdrage van de bezoekers in de organisatiekosten wordt op prijs gesteld. www.deparaplu-lisse.nl

Meld je aan voor de bloemenmozaïekwedstrijd in Lisse

LISSE n De jaarlijkse mozaïekwedstrijd onder auspiciën van de Stichting Bloemenmozaïek Lisse komt er weer aan. Steeds schommelde het aantal deelnemers rond de veertig en de organisatie hoopt dat dit ook komend seizoen aan de orde is. Aanmelden via www.bloemenmozaieklisse.nl.

Door Arie in 't Veld

Dit jaar moeten er op zaterdag 18 april weer mozaïeken te zien zijn in het dorp. Tot nu toe is het iedere keer weer een geslaagde wedstrijd. De organisatie stelt dat het evenement een bijzondere activiteit in het dorp is die het buurt- en groepsgevoel versterkt. Behalve het vervaardigen van de mozaïeken wordt ook een fietstocht georganiseerd om langs de opgestelde mozaïeken in Lisse en omgeving te rijden en daaraan gekoppeld de Kunstroute, waarvoor kunsthandelaren en kunstenaars hun atelier open stellen. Niet alleen voor de inwoners is het bijzonder om mee te doen, maar ook voor het toerisme biedt het voordelen. De doelstellingen van de stichting zijn het jaarlijks organiseren van de bloemenmozaïekwedstrijd in Lisse, met als uitgangspunt dat het evenement de betrokkenheid van bewoners, scholen, verenigingsleven, overheid en bedrijfsleven aanzienlijk moet versterken. Het evenement moet de mozaïeken bij de bewoners, scholen, verenigingsleven, overheid en bedrijfsleven en op markante punten tentoonstellen. Voor dit jaar is geen thema gekozen, dus hebben de deelnemers volledig de vrije hand wat de invulling betreft. De kosten van deelname worden door de stichting zo laag mogelijk gehouden zodat het voor iedereen toegankelijk is. Wel wordt een geringe bijdrage aan de deelnemers gevraagd voor de spelden en krammen. De bloemvoorziening en tempex platen waarop men steekt zijn voor rekening van de stichting.

ISD: nieuwe contracten voor hulpmiddelen

REGIO n De ISD Bollenstreek heeft voor de levering van hulpmiddelen, woningaanpassingen en trapliften nieuwe contracten afgesloten voor maximaal vijf jaar.

Per 1 februari 2020 heeft de ISD Bollenstreek met drie leveranciers (Medipoint, Meyra Retail & Services en Welzorg Nederland) een contract afgesloten voor de levering van hulpmiddelen, met twee leveranciers (Woning op maat van Welzorg en Meyra Wooncare) voor woningaanpassingen en met één leverancier (Otolift) voor trapliften. De leveranciers en de ISD Bollenstreek zijn gezamenlijk verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de burgers die recht hebben op een hulpmiddel, een woningaanpassing of een traplift, snel en goed geholpen worden. Partijen zetten zich in voor een goede dienstverlening aan burgers van de ISD-gemeenten. Voor burgers met een bestaande voorziening hebben de contracten geen consequenties. Zij blijven hun bestaande voorziening houden. Alleen voor nieuwe voorzieningen gelden de nieuwe contracten.

Gemeente en Stek bezoeken elkaar

LISSE n Onlangs hebben burgemeester Lies Spruit en Stek-bestuurder Hans Al een dag in elkaars werkomgeving rondgelopen. Er bleken veel raakvlakken in beide organisaties.

Door Arie in 't Veld

"Eigenlijk kom je elkaar alleen bij officiële gelegenheden tegen, maar dit was iets anders. Stek en de gemeente zijn twee aparte werelden, maar hebben toch met elkaar te maken", vertelde Spruit. "Zo keek ik ervan op dat eenderde van de inwoners van Lisse in een huis van Stek woont. Een aparte ervaring was het om in de centrale van de klantenservice mee te lopen. Alleen al op een maandag komen er zo 400 meldingen binnen." Hans Al zei dat veel mensen die contact zoeken met Stek, dat ook doen met de gemeente. "Zoals op het gebied van de warmtetransitie. Ons bezit gaat daarin mee en is het dus van belang om te weten hoe hierover in het gemeentehuis wordt gedacht. Ook wat betreft social media kunnen we het nodige van elkaar leren." De burgemeester zei dat de gemeente zich manifesteert op het sociaal domein en de woningcorporatie daarin een belangrijke speler is. "Ik heb van het bezoek veel opgestoken en mij smaakt het eigenlijk wel naar meer om op deze manier met het bedrijfsleven nader kennis te maken." Al zei ook dat Stek een kijkje achter de schermen heeft gekregen als het gaat om sociale problemen en bijvoorbeeld de politie. "We zijn in feite allebei erg tevreden over het wederkerige bezoek waarvan we veel hebben opgestoken."

Groenrenovatie in wijk Meerenburgh afgerond

Kees van der Zwet en Arda Baak plantten de laatste boom, waarmee de groenrenovatie ten einde kwam. | Foto: Arie in 't Veld Foto: Arie in 't Veld

LISSE n De groenrenovatie in de wijk Meerenburgh is afgerond. Woensdag 5 februari hebben wethouder Kees van der Zwet en wijkbewoonster Arda Baak de laatste boom van het project geplant. Mevrouw Baak deed dit als vrijwillige groenadopteerder.

Door Arie in 't Veld

Sinds 2015 is de gemeente met bewoners van de wijk in gesprek om het groen flink op te knappen. Als gevolg van de bezuinigingen op groen werd het project tijdelijk stilgelegd. Tijdens een inloopavond in het najaar van 2018 konden bewoners reageren op het ontwerp, waarna in 2019 is gestart met de werkzaamheden. Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft de kades aan Lisse overgedragen, waarop er twee kilometer nieuwe beschoeiing is aangebracht en nieuw groen werd geplant, in samenspraak met de bewoners. "De opdracht was duurzaam herinrichten, dus inheemse bomen en zo veel mogelijk onderhoudsvrij groen. De hele groenrenovatie is nu klaar. Met nieuwe bomen, bodembedekkers, struiken, elzenstoelen en gras draagt Meerenburgh bij aan de biodiversiteit", zei Van der Zwet. Hij gaf aan dat er vanuit de bevolking steeds meer belangstelling is voor het adopteren van groen. "In een aantal gevallen hopen we dat het om aaneensluitende stukken gaat en gaan we de mogelijkheden bekijken."

De Tafel van WelzijnsKompas

Lisse n In de bibliotheek aan de Koninginneweg 79A is elke maandag een Tafel van WelzijnsKompas van 15.00 tot 16.30 uur.

Iedereen is welkom met een vraag over bijvoorbeeld mantelzorg, vrijwilligerswerk, zelfstandig wonen of sociale contacten. Regelmatig is een organisatie aan tafel aanwezig met informatie over vrijwilligerswerk of diensten & activiteiten. Aanschuiven bij de Tafel van WelzijnsKompas is geheel kosteloos en vrijblijvend. Men kan een test doen om te ontdekken welk vrijwilligerswerk bij hen past. Of een afspraak maken voor een adviesgesprek met een van de adviseurs van WelzijnsKompas. Wie alvast op zoek wil naar activiteiten of vrijwilligersvacatures kan eens een kijkje nemen op www.vrijetijdbestedinglisse.nl of www.welzijnskompas.nl. Wie liever informatie krijgt tijdens een persoonlijk gesprek, is van harte welkom aanstaande maandag. Voor meer informatie en/of vragen, neem contact op met Ingrid van der Ploeg van WelzijnsKompas Hillegom-Lisse: (0252) 757 100, bereikbaar van 09.00 – 12.30 uur.

Carnavalsdisco bij Kindervreugd

Lisse n Speeltuinvereniging Kindervreugd houdt op zaterdagmiddag 15 februari een gezellige carnavalsdisco in de speeltuin aan de Romijnstraat 40A.

De vereniging doet dit in samenwerking met De Gaapstokken. De disco duurt van 15.00 tot 16.30 uur en is voor kinderen tot en met 14 jaar, maar ook ouders zijn van harte welkom. Entree is voor iedereen gratis, zowel leden als niet-leden. En wie is het mooist verkleed, ofwel wie worden uitgeroepen tot prins en prinses van SV Kindervreugd 2020? Kom gezellig langs!

Themafeest De Gaapstokken

Lisse n Tijdens zijn eerste speech maakte Prins Herman de 2e het carnavalsthema bekend van Carnavalsvereniging De Gaapstokken: 'Gypsy en Zigeuners'. Speciaal daarvoor organiseert de Lisserse vereniging een groot feest volledig in stijl van dit thema. In samenwerking met Restaurant De Engel is er op 15 februari het themafeest 'Gypsy en Zigeuners' in de zalen van het restaurant. De avond wordt muzikaal omlijst door dj René, start om 20.30 uur en entree is volledig gratis!

Proeverij op zondagmiddag

Lisse n Bij buurthuis Salvatori is zondag 23 februari een gratis maaltijd voor iedereen die het leuk vindt om samen te eten.

Voor wie toch wat wil geven, staat er een oranje bus. De inloop is vanaf 16.45 uur en vooraf aanmelden is niet nodig. De maaltijd duurt van 17.00 tot 18.00 uur. Buurthuis Salvatori is gevestigd aan de Wagenstraat 33.

Veel positieve reacties op vragen omgevingsvisie

Foto: pixabay

LISSE n De reacties vanuit het dorp over de omgevingsvisie zijn erg positief. Dit meldt wethouder Jolanda Langeveld na de gehouden sessies waarin aan inwoners vragen werden gesteld over hoe ze Lisse ervaren en wat er eventueel nog nodig is om het leefplezier te verhogen.

Door Arie in 't Veld

"Er zijn gesprekken gevoerd in drie sessies, namelijk bij de Poelmarkt, in het centrum en bij FC Lisse. Ambtenaren, het college en raadsleden zijn hiervoor op pad geweest en de respons was erg goed. Zelfs tijdens een voetbalwedstrijd waren de meeste toeschouwers bereid vragen te beantwoorden; soms gingen dan ineens de handen omhoog omdat er gescoord werd. In het centrum werden ook veel moeders aangesproken. Vrijwel steeds waren de reacties positief en nam men de tijd om vragen te beantwoorden. Als rode draad uit die sessies komt overigens vooral tevoorschijn dat men trots is op Lisse en de voorzieningen in het dorp. Met af en toe wat aanmerkingen over het onderwijs en het tekort aan woningen. En passant hebben we ook mensen uit Sassenheim gesproken. Die lieten blijken het in Lisse erg prettig winkelen en verblijven te vinden. Hoe dan ook: vooralsnog hebben we geen grote knelpunten ervaren, maar dat zal moeten blijken wanneer alle gegevens zijn doorgesproken en verwerkt", aldus Langeveld.

In de komende tijd komt er duidelijkheid over de inhoud van de gesprekken en in juni hoopt de gemeente met de inwoners nog dieper op de materie in te gaan. In het najaar zal de gemeente het toekomstbeeld vastleggen in een omgevingsvisie.

College op bezoek bij IT-bedrijf

Kees van der Zwet, Denis Wassenaar van IP One en Lies Spruit. | Foto: AihV Foto: Arie in 't Veld

LISSE n Werden er al eerder door het college bedrijfsbezoeken afgelegd, nu is de draad weer opgepakt met een bezoek aan de firma IP One op de Heereweg nabij Meer en Duin. Volgens burgemeester Lies Spruit kan dit soort bezoeken bijdragen aan het verbeteren van de dienstverlening.

Door Arie in 't Veld

Wethouder Kees van der Zwet stelde dat zoiets erg goed kan als men zich op de werkvloer van de bedrijven bevindt en het nodige over het bedrijf te weten komt en de eigenaar spreekt. "Een en ander wordt ook geadviseerd door Bureau Berenschot dat ons de aanbeveling deed om dit soort bezoeken te doen om dichter bij elkaar te komen."

Denis Wassenaar van IP One zei het bezoek als heel positief ervaren te hebben. "We zijn ook trots op dit bezoek in de overtuiging dat het gemeentebestuur in z'n algemeenheid niet of nauwelijks weet welke bedrijven op Meer en Duin zijn gevestigd. Dit is een begin van een kennismaking. We hebben een bedrijf dat gave diensten aanbiedt op het gebied van telecom. Met als klanten onder andere Theater Carré, het openbaar vervoer in een aantal provincies waarvan we het IT-verkeer in handen hebben. In feite dus een groothandel in verbindingen op het gebied van vaste telefonie, mobiele telefonie en internet."

Wassenaar geeft aan dat steeds meer ondernemers hun zakelijke vaste telefoniekosten als extreem hoog ervaren. "Dit is natuurlijk niet meer van deze tijd. VoIP-telefonie van IP One helpt klanten om flink te besparen op hun vaste telefoonverkeer, namelijk vast telefoonverkeer via internet. Een centrale is dan niet meer nodig. Ook als onze klanten met flexibele werkplekken en/of telewerkers werkt, is onze vaste telefoniedienst een perfecte oplossing. Medewerkers zijn namelijk altijd op hetzelfde telefoonnummer bereikbaar, waar ze ook zijn. Een en ander bespaart de klant op jaarbasis veel geld. Daarnaast kan het basispakket gemakkelijk uitgebreid worden met diverse extra's. Zo kunnen bijvoorbeeld twee nummers worden gekoppeld aan één simkaart. Dit heet vast mobiel en is handig als privé- en zakelijke gesprekken gescheiden moeten blijven. Ook datasimabonnementen voor bijvoorbeeld tablets en dongels behoren tot de mogelijkheden. De up- en downloadsnelheid zijn beide altijd razendsnel bij glasvezel. Het uploaden van grote bestanden is dus voortaan zo gebeurd."

Burgemeester Spruit hoorde dat bij IP One alles in de cloud wordt gezet. Zij wilde weten in hoeverre werken in de cloud voor Lisse belangrijk kan zijn bij grote computerstoringen zoals die onlangs plaatsvonden. Van der Zwet zei dat het voor dit soort bedrijven uitermate belangrijk is dat kan worden beschikt over glasvezel en dat dit uitgebreid moet worden. Wassenaar zat ook met vragen, onder meer over de slechte bereikbaarheid van zijn bedrijf in de Keukenhoftijd, met name op de dinsdag en donderdag. "Dat neemt niet weg dat Lisse een fantastische plaats met goede faciliteiten is om je als ondernemer te vestigen. Het enige dat we nog wel missen is een goede busverbinding, want daar schort het nog wel eens aan."

Het werkbezoek van het college bleek voor beide partijen leerzaam.

Ontspannend ligconcert van Bewust Bollenstreek

REGIO n Het netwerk Bewust Bollenstreek organiseert in de maand februari evenementen die in het teken staan van de Liefde. Op zondag 16 februari is er een ontspannend ligconcert op een bijzondere locatie, de Soefitempel in de Katwijkse duinen.

Dennis Kivit combineert zang, gitaar en meditatie. "Muziek raakt. Muziek heelt. Muziek verbindt. Muziek maakt je bewust. Het ene moment ontroert het je. Het andere moment zet het je stil. En dan weer in beweging. Dennis Kivit kan met zijn muziek werkelijk en oprecht raken. Hij laat zich inspireren door grote muzikanten als The Beatles, inspirerende spirituele leiders als Eckhart Tolle. Bovenal wordt Dennis geïnspireerd door mensen en ontmoetingen, kortom: door het leven zelf."

Inspirator Angela Roelen zorgt voor de inleiding, waarbij zij met haar stem uitnodigt tot een diepere verbinding met de adem, het lichaam, een staat van ontspanning en bewustzijn. Zo kan de muziek van Dennis Kivit werkelijk ontvangen worden in het hart. Een uitnodiging om te ontspannen. Men kan zelf een matje, dekentje meenemen, maar voor wie liever wil zitten staan er ook stoelen klaar. Inloop om 13.30 uur, start ligconcert 14.00 uur. Meer informatie en kaarten reserveren via www.bewustbollenstreek.nl. Aan de kassa worden alleen kaarten verkocht als er nog plek is en tegen gepaste contante betaling.

Hondeneigenaren trekken portemonnee

Arie Bombarie Foto: pr

In den lande is de discussie weer losgebarsten over het fenomeen hondenbelasting. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft becijferd dat in 2015 landelijk zo'n 65 miljoen euro werd geïnd vanwege de hondenbelasting. Sindsdien is dat bedrag minder geworden omdat in steeds meer gemeenten die belasting wordt afgeschaft. Dit jaar zullen de gemeenten die de belasting nog wel heffen in totaal 51 miljoen euro ontvangen, waaronder Lisse.

Lisse is een van de 193 van de in totaal 355 gemeenten waar nog hondenbelasting wordt geheven. In heel Drenthe is de hondenbelasting afgeschaft en dat geldt ook voor steden als Amsterdam en Rotterdam. In Lisse betaalt de hondenbezitter dus nog wel. Het gaat hier weliswaar niet om miljoenen euro's, maar je betaalt wel pakweg 100 euro voor de eerste hond. Natuurlijk heeft de penningmeester van ons goede dorp de handen vol aan het wegwerken van het forse gat in de begroting, maar het is zeer de vraag of je dat gat gaat dichten met de hondenbelasting. Niet dus. En wat staat er tegenover die belasting? Een stel afvalbakken om de poepzakjes in te deponeren, en een aantal uitlaatplaatsen. Maar dan wel te weinig. Geen wonder dat hondeneigenaren keer op keer laten weten dat het hebben van een hond alleen maar een melkkoetje voor gemeenten is. Dat zo zijnde vinden velen ook dat je niet per se de hondenbelasting moet afschaffen, maar bij behouden ervan ook eens heel diep moet nadenken over kattenbelasting. Ik weet het, dat van die katten is moeilijk te handhaven, maar als hondenbezitter moet je toch wat. En wat te denken van paardenbelasting? Deze edele dieren hebben de gewoonte om met name in de Poelpolder er maar op los te poepen en niemand die zich geroepen voelt die uitwerpselen op te ruimen. Dat gaat dus allemaal niet gebeuren. Dus dan toch maar wel de hondenbelasting aanpakken.

Dat is overigens niet mijn wens. Ik heb geen hond, geen kat en ook geen paard, maar kan me goed voorstellen dat hondeneigenaren zo'n belasting maar overdreven vinden. En dan krijg je af en toe ook nog een handhaver op je dak om te kijken of je wel aan de voorschriften voldoet en tot slot vinden veel hondeneigenaren dat er te weinig uitlaatplaatsen zijn. Meer uitlaatgebieden is toch wel het minste dat je voor je geld mag verwachten. En dan het liefst zo'n plek waar een hond eens flink kan rennen, want op straat kan dat niet. Daar geldt een aanlijngebod. Diverse mensen hebben me hierover aangesproken, maar ze zeggen allemaal verder rustig te blijven. Er komt dus geen massale optocht naar het Raadhuisplein en ook geen actie via bijvoorbeeld de krant. Ze hebben de afgelopen jaren al vaker aan de gemeentelijke bel getrokken en vonden ook toen de hond in de pot, om het zo maar eens te zeggen. Maar… we leven in een andere tijd met andere raadsleden en wie weet neemt deze raad het verlies aan hondenbelasting voor lief en besluit men om hier ook de hondenbelasting af te schaffen. En oh ja. Ik zal niet zeggen dat het aan mijn gegeven signaal ligt, maar er zit weer een klok in het voorheen donkere gat van de voormalige tuinbouwschool aan de Heereweg. Zo hoort het. Monumentwaardig!

CDJA Duin & Bollenstreek organiseert Pizza & Politics

Chris van Dam, Tweede Kamerlid voor het CDA, is tafelgast bij de eerste Pizza&Politics-avond. | Foto: pr

REGIO n Het CDJA Duin & Bollenstreek (CDA jongeren) houdt op 28 februari om 17.30 uur de eerste editie van de Pizza & Politics-avonden. Tijdens deze avonden nodigt het CDJA jongeren uit de hele Duin- en Bollenstreek uit om te komen praten over politieke zaken, ver weg en dichtbij. Denk dichtbij bijvoorbeeld aan wonen, openbaar vervoer en veiligheid in de Duin&Bollenstreek. In de toekomst wil het CDJA meer van deze avonden houden om naar de zorgen van jongeren te luisteren en te kijken waar de focus moet liggen bij het aankaarten van problemen.

Voor thema's die landelijk spelen heeft het CDJA dit keer voor een speciale tafelgast gezorgd: Chris van Dam, Tweede Kamerlid voor het CDA. Hij is woordvoerder over belangrijke terreinen als politie, Openbaar Ministerie en grotestedenbeleid.

Wanneer aan Chris wordt gevraagd hoe hij tegen politiek aankijkt, is hij helder: "De veiligheid en het welzijn van burgers staan voorop. Echter hiervoor moeten niet alle kaarten op de overheid worden gezet. Ik ben van de overtuiging dat veiligheid niet alleen een taak is van de overheid. Het begint mij mensen thuis, bij opvoeding, op school en op de voetbalclub. We zijn ook voor een groot deel als samenleving verantwoordelijk voor de veiligheid nabij. Hier zet ik me dan ook graag voor in."

Belangrijke vragen

Als je soms naar berichtgeving in de media kijkt, lijkt alles fout te lopen, aldus Willem Nagtegaal, bestuurslid van het CDJA Duin & Bollensteek. Maar gaat werkelijk waar alles dan mis? Zit onze wereld, ons land, onze provincie dan echt vol met egoïsten? Mensen die niet verder kijken dan hun neus lang is? En wat kan de politiek daaraan doen? Kan de politiek de tendens keren? En hoe dan? Want ook daar is soms de wil er wel. Maar hoe moet zo'n afweging worden gemaakt? Welk belang weegt echt? Het zijn vragen die een belangrijke rol spelen, aldus Willem Nagtegaal.

Aanmelden

Wil jij jouw kijk op politiek laten horen onder het genot van een pizza? Meld je dan nu aan bij willemnagtegaal007@gmail.com. Locatie van de eerste Pizza & Politics-avond is Ristorante Pizzeria Caruso, Burgemeester Nederburghlaan 12 in Warmond. Datum: 28 februari. Aanvangstijd: 17.30 uur. Het CDJA betaalt de pizza's!

We zijn ook voor een groot deel als samenleving verantwoordelijk voor de veiligheid nabij

Hulp bij belastingaangifte

Hillegom n WelzijnsKompas biedt inwoners van Hillegom hulp bij hun belastingaangifte over het jaar 2019.

Vrijdag 13 en zaterdag 14 maart zijn er vrijwilligers in dienstencentrum Elsbroek aan de Abellalaan 1 aanwezig om te assisteren bij het invullen van de belastingpapieren. Om in aanmerking te komen voor de hulp moeten particulieren in bezit van geldige DigiD of machtigingscode; een vermogen hebben dat lager is dan 50.000 euro (buiten de eigen woning), alleenstaand zijn onder de inkomensgrens van 35.000 euro of gehuwd/samenwonend onder de gezamenlijke inkomensgrens van 48.000 euro.

Aanmelden voor de gratis hulp kan via de receptioniste van WelzijnsKompas.

WelzijnsKompas is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 12.30 op (0252) 757 100. Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst.

Omgaan met verlies tijdens Alzheimer Café

Hillegom n Het Alzheimer Café is dinsdag 18 februari in de grote zaal van Bloemswaard, Garbialaan 3. Peter Lelieveld bespreekt deze avond het onderwerp: Omgaan met verlies.

Er wordt gesproken over het steeds afstand moeten doen van mogelijkheden in je leven. Onder meer met vragen als: 'Hoe ga jij en jouw omgeving hier mee om? Wat doet dit met je gevoel? Hoe liggen de verschillen in beleving van alle betrokkenen? Wat zijn de moeilijkste momenten? Op welke manier lijkt dit op bekende vormen van afscheid nemen? Welke vorm van afscheid nemen past het beste bij jou en hoe kun je elkaar steunen?'

Het Alzheimer Café is vrij toegankelijk voor mensen met dementie, partners, familie, zorgverleners en andere belangstellenden. De toegang is gratis inclusief consumpties.

Iedereen is welkom vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.

Opening pop-upgalerie in pand Kanaalstraat 21

Lisse n Galerie Twintig is een vernieuwende galerie, waarbij de kunstenaar echt het belangrijkste is. De galerie heeft geen vaste locatie, maar trekt door het land. Ook wordt België aangedaan, deze zomer. Er is vernieuwende kunst te zien, van zeer hoge kwaliteit, met passie gemaakt.

De opening van Galerie Twintig is op donderdag 20 februari aan de Kanaalstraat 21, een prachtige pop-uplocatie in het hart van Lisse. Die dag kunnen bezoekers er van 17.00 tot 21.00 uur terecht. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 februari is de galerie geopend tussen 13.00 en 17.00 uur. In totaal is de tijdelijke galerie dus slechts vier dagen te bezoeken.

Sterren op het doek

Er hangt onder meer een topstuk van Yvonne Heemskerk, de winnares van het Omroep Max tv-programma 'Sterren op het doek'. Zij schilderde destijds actrice Caroline de Bruijn.

Ook is in Galerie Twintig een geweldig doek te zien van een kunstenaar die onbekend wenst te blijven. Zo behoudt hij zijn creativiteit, en maakt hij ongeremd, heftige kunst. Dit past precies in de doelstelling van de galerie. Kom dus gerust langs en laat je verwonderen door de kunst.

nieuws/column

Hillegommer schrijft The eye of freedom

Hillegom n Alfred Kerkvliet reisde in 2016 met zijn zus naar Zuid Afrika. Over deze reis schreef hij -in het Engels- een boek.

"Mijn zus had haar man verloren, wat onwijs triest was. Omdat ik twee tickets van de KLM had gewonnen, dacht: ik neem haar mee naar Zuid Afrika even weg van alle ellende," vertelt hij. "Met hulp van meerdere mensen is de reis tot stand gekomen. Zoals de treinreis met de Pride of Africa, van Johannesburg naar Kaapstad als een van de hoogtepunten. Tijdens onze reis ben ik gaan schrijven over waar we geweest zijn en wat we hebben beleefd in dit mooie land waar ik van ben gaan houden. Ik wil het graag delen en mensen en ze enthousiasmeren om er heen te gaan." Kerkvliet vindt het jammer dat veel mensen nog steeds twijfelen of het wel veilig is. "Het is veilig als je je gezonde verstand gebruikt, zoals met iedere reis die je onderneemt. Mijn verhaal is uit het hart geschreven. Ik heb het niet laten redigeren of laten controleren op spelling of grammatica, het verhaal is ongekunsteld en oprecht." De opbrengsten zijn bestemd voor het Khanyisa Day Care Centre in Graaff Reinet, Zuid Afrika. Meer info: kerkvlietmolenaar@telfort.com.

Lezing over The Pilgrim Fathers bij Volksuniversiteit

The Pilgrim Fathers vertelt over een groep Engelsen die in de VS een nieuw bestaan opbouwden. | Foto: pr Foto: pr

Lisse n Bij de Volksuniversiteit aan de Vuursteeglaan geeft Joost Kuurman vrijdag 21 februari een lezing over The Pilgrim Fathers.

De Pilgrims waren een groep Engelse geloofspuriteinen die hun land verlieten naar onder andere Leiden. Een aantal van hen voer in het begin van de 17e eeuw van Europa naar Amerika met de Mayflower om daar in vrijheid een nieuw bestaan op te bouwen. Hun invloed is nu nog groot. Ze gelden als de Founding Fathers van de Verenigde Staten. Van hen stammen zes presidenten af: Grant, Coolidge, Taylor, George H.W. Bush, George W. Bush en Barack Obama.

De groep had gebroken met de Engelse Staatskerk en zocht een woonplaats waar de leden hun religie vrij konden beoefenen. Rond de Pilgrim Fathers is in de VS een hele cultus ontstaan. Zo is er onder meer de Mayflower Society en worden er historische plaatsen in ere gehouden. Ook de traditie van Thanksgiving Day zou teruggaan naar een viering van de eerste oogst van de Pilgrim Fathers. In Nederland zijn eveneens gedenktekens te vinden, zoals in Leiden, waar velen van hen woonden, en in Delfshaven omdat ze daar zijn ingescheept.

De lezing begint om 20.00. Entree: 5 euro, inclusief kopje koffie of thee. In verband met de beschikbare ruimte is een limiet vastgesteld van 50 bezoekers. Wilt u verzekerd zijn van een plek? Reserveren kan via de website www.volksuniversiteit-lisse.nl. Op de avond zelf kunt u zich aanmelden bij de balie en contant betalen.

Basketballers winnen bloedstollende wedstrijd

Lisse n Basketbalvereniging Lisse speelde zaterdag tegen de Blue Stars uit Diemen. In een enorme bikkelwedstrijd werd een vijfpuntsachterstand met nog drie minuten te gaan toch omgezet in winst.

Door Sander Korteweg

In het eerste kwart van de wedstrijd gunden beide teams elkaar weinig speelruimte. Uiteindelijk stond er 14 - 18 voor Lisse op de borden. Het tweede kwart van de wedstrijd begon met twee scores voor Lisse, de stand werd daarmee op 22 - 14 gezet. Dit kwart eindigde verloren met 18 - 11, de ploegen gingen de rust in met 32 - 29. Het derde kwart wist Lisse te winnen met 14-19 en daarmee ging de uitploeg het vierde kwart in met 3 punten voorsprong. In het vierde kwart bleek hoe zeer de teams aan elkaar gewaagd waren. Met nog ongeveer een minuut te gaan was de stand gelijk op 63. Wouter Luijk wist via het bord de bal door de ring te krijgen. 63 - 65 met nog zes seconden te gaan. De tegenstander deed nog een poging, maar de bal kwam tegen het bord. Winst dus voor Lisse. Lees het gehele verslag op www.lissernieuws.nl. 15 februari speelt Lisse om 17.00 uur thuis tegen de Woodpeckers uit Houten.

Ouder & Kind activiteit in Plein28

Hillegom n Er is een nieuwe activiteit in Plein28 aan het Henri Dunantplein 28. Op de woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur is er een educatieve activiteit speciaal voor ouders en kinderen (of grootouders en kleinkinderen) om samen aan mee te doen. Elke week is er een ander thema, zoals: gezondheid, voeding, natuur of beroepen.

De activiteiten zijn gedeeltelijk bedacht door leerlingen van het Fioretti College en worden begeleid door vrijwilligers en stagiairs van Plein28. De activiteit is gratis. Alleen voor koffie, thee of limonade wordt een kleine bijdrage gevraagd. Geïnteresseerd om mee te doen? Kom dan gezellig langs op woensdagmiddag. Geïnteresseerd om als vrijwilliger mee te helpen? Dat kan ook! Leer & ontmoetingscentrum Plein28 aan het Henri Dunantplein in Hillegom is op zoek naar nieuwe (vrijwillige) gastvrouwen en gastheren.Bij vragen kan er contact opgenomen worden met Marije Pots, coördinator Plein28, m.pots@welzijnskompas.nl / 06-40644805.

Agnès Martin-Lugand In het reine

Een alleenstaande moeder, die haar 17-jarige zoon nooit in contact heeft willen brengen met zijn vader, komt in de problemen als zij voor haar werk de door haar verzwegen vader ontmoet.
Na een leven vol leugens moet ze haar zoon de waarheid vertellen.

De schrijfster heeft een prettige schrijfstijl en zet de personages zo goed neer dat je met ze meeleeft.

Hanna Bervoets Welkom in het Rijk der zieken

Als een man na een bezoek aan een kinderboerderij besmet is geraakt met het Q-koortsvermoeidheidssyndroom brengt zijn verslechterde gezondheidstoestand hem in het Rijk der Zieken. Artsen vertellen hem dat de symptomen van de Q-koorts waarschijnlijk nooit meer zullen verdwijnen.

Een mooi en boeiend boek over een gevecht tegen een chronische ziekte.

Michiel Janzen Hitlers geheime Ardennencommando

In 1944 krijgt een Duits paracommando opdracht om Eisenhower uit te schakelen. Hij spreekt vloeiend Engels en verkleed als Amerikaan gaat hij proberen zo dicht mogelijk bij Eisenhower in de buurt te komen. Gaat het hem lukken?


Geloofwaardig geschreven en zeer spannend! Een boek dat vraagt om verfilmd te worden.

Elsbeth Mars

Van je familie moet je het hebben

David Sedaris

Soms is de werkelijkheid bijna vreemder dan fictie. En met een familie zoals die van David Sedaris helemaal. Het boek gaat o.a. over het huwelijk van zijn broer, zijn kortstondige carrière als kunstenaar en over de kunstverzameling van zijn ouders. Droog en scherp. Ik heb er hardop om moeten lachen.

Genie Does-Moison

Foto: pr

Genie is bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland werkzaam als collectiespecialist.
Om de week geeft zij een aantal boekentips in de Hillegommer.

Alle titels zijn te leen bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. U kunt ze vanuit huis direct reserveren via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

cultuur/sport

Ton van Rijnberk onder vuur

n Briefwisseling met de Provincie legt oud zeer bloot

Regio n Lokaal Provinciaal Statenlid en woordvoerder Ruimtelijke Ordening, Wonen en Omgevingswet Ton van Rijnberk diende op 15 januari schriftelijke vragen in. Deze vragen gingen over woningbouw in Bronsgeest in Noordwijk. De actie van het Statenlid was niet alleen openlijke steun voor de oppositie in Noordwijk waarin D66 een zetel bezet, het bleek ook een uiting van frustratie. Waarbij vooral het CDA en in mindere mate de VVD het moest ontgelden.

Door Wim Siemerink

Van Rijnberk gaat in het schrijven helemaal los met een serie verwijten van het niet integer handelen van vertegenwoordigers van het CDA. Ook voormalig burgemeester Hans van der Sluis krijgt een niet integere rol toebedeeld.

De brief van Van Rijnberk was aanleiding voor het voormalig CDA-raadslid Andries de Boer om te reageren richting van de Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten. De Boer schrijft in die reactie harde woorden en spreekt van laster en smaad. Hij onderstreept dit met 'Van Rijnberk heeft bewust vals en onwaar geciteerd, bewust een onjuiste voorstelling van zaken gegeven en heeft daarop een beeld gebaseerd dat symptomatisch voor het CDA Noordwijk zou zijn'. De Boer stelt de vraag: 'Hoe kan een niet integer persoon als Van Rijnberk dan blijven functioneren als Statenlid en openbaar bestuurder namens D66 in onze provincie Zuid-Holland?'

Vorige week reageerden ook twee oud-wethouders die verantwoordelijk waren voor de keuze in het jaar 2000 om de voorkeur te geven aan bouwen in Offem Zuid in plaats van in Bronsgeest. Victor Salman en Gerard Duijndam gaven hun versie in zeer uitgebreid gezamenlijk schrijven.

En daar bleef het niet bij. Deze week stuurden Salman, Duijndam en De Boer bovendien gezamenlijk een zestal officiële klachten naar de provincie. Met het verzoek deze klachten in behandeling te nemen, gegrond te verklaren en daar een passend gevolg aan te verbinden. Het zou gaan om misbruik van zijn functie,bewust beschadigen van personen, liegen, insinueren, bewust verkeerd citeren en achterhouden van informatie.

De Noordwijkse D66-fractievoorzitter Dick Gutlich reageert desgevraagd heel terughoudend. Hij verklaart dat Van Rijnberk in dit politieke spel geheel zijn eigen rol vervult. Wat dit allemaal tot gevolgen heeft is bepaald onduidelijk. Dat het zou kunnen leiden tot sneller bouwen in Bronsgeest lijkt weinig realistisch.

Ton van Rijnberk was voor commentaar nog niet bereikbaar.

Lisser Art Museum extra open in voorjaarsvakantie

LISSE n Het is bijna voorjaarsvakantie. Tijd om je zinnen te verzetten, lekker te lummelen en nieuwe ideeën op te doen. Misschien ga je zelfs wel op reis. Blijf je thuis? Net zo leuk hoor, want het LAM gaat extra open op donderdag 20 en 27 februari.

Zo kun je bij het LAM skiën op vanille-ijs, kunst proeven (ja echt) of op ontdekkingstocht door het museum gaan. Wat je ook kiest; er staan bevlogen medewerkers klaar om vragen te beantwoorden. Een kijkuitdaging op maat? Ze draaien er hun hand niet voor om. Alleen maar leuk.

Nieuw kunstwerk

Op donderdag 20 februari vindt tevens de onthulling plaats van een nieuw werk in het museum. Het is groot, rood, gemaakt van onverwacht materiaal en bedriegt je ogen. Ok, nog een hint: het past perfect bij het LAM. Vanaf 13.30 uur installeert en presenteert de kunstenaar zijn werk in het LAM. Het LAM is op de woensdagmiddag, vrijdagmiddag, zaterdag en zondag ook geopend.

Gezond

Na afloop van het museumbezoek kun je heerlijk uitrennen in het groen van Landgoed Keukenhof. Hartstikke gezond en het maakt je gelukkig en slim. Net achter Kasteel Keukenhof, op steenworp afstand van het museum, vind je ook een kinderboerderij.

Sebastian Fontijn tweede tijdens autorace in Oman

Een trotse Sebastian met de andere prijswinnaars. | Foto: pr

Hillegom n Sebastian Fontijn uit Hillegom heeft tijdens het autosport/Drift event in Oman de tweede plaats behaald.

Fontijn was een van de 56 deelnemers. Het kampioenschap telt drie events. Met zijn snelle bolide, een BMW M3 met een slordige 700pk, heeft hij een topprestatie neergezet in dit internationale racecircuit. De nagenoeg onverslaanbare Ier James Dean werd eerst in dit event.

De volgende rondes worden 14 en 15 februari gereden en het laatste event is live te volgen op youtube: Oman Driftserie. Voor meer info zie facebook Sebastian Fontijn.

Goudvissen zijn pokerkampioen

Hillegom n Het Team Poker Kampioenschap is zondag 9 februari bij Café Murphey's Law gewonnen door de Goudvissen.

In de zaal, die met professionele pokertafels omgetoverd was tot een echte pokerroom, speelden in totaal speelden dertien teams uit Hillegom en omgeving mee. Het betreft een voorronde van het Nederlands Team Kampioenschap en er is geen geldprijs: de eeuwige roem en de gezelligheid van het spel.

Na ongeveer zes uur kaarten was het team De Goudvissen die met de bokaal naar huis ging en zich een jaar lang het Team Pokerkampioen van Hillegom mag noemen. Daarnaast heeft het team zich gekwalificeerd voor de halve finale van het NTKP halverwege juni 2020.

Op plek twee eindigde The Coinflip Winners Noordwijk. Zij kwalificeerde zich samen met Dealer's Choice (derde) ook voor halve finales in juni.

De gehele uitslag van het pokerkampioenschap van Hillegom staat op www.onkpoker.nl

Nominatie Roomdivider voor Kunst Award

Lisse n Frans en Truus van der Veld zijn genomineerd voor de Functionele kunst award van Business Art Service met hun alu-ontwerp voor een roomdivider.

"De roomdivider is 195 x 195 cm x 15 cm groot. Uit een kolom van 15 cm breed wordt een kwart cirkelvormige waaier van ineenschuivende lamellen neergelaten. Bij twee aaneengeschakelde elementen wordt een halve cirkel gevormd.

Deze week werden we geïnformeerd dat we genomineerd zijn voor de Functionele Kunst Award. Er zijn drie genomineerden uit de inzendingen gekomen. We wachten het rustig af", aldus het kunstenaarsduo.

Donderdag 13 februari worden de winnaars bekendgemaakt.

Snoeiseizoen appels in volle gang

Snoeien gebeurt op de Olmenhorst elektrisch, maar wel met de hand. | Foto: pr

Lisserbroek n Op Landgoed de Olmenhorst zijn de voorbereidingen voor het seizoen aan de gang. Alle 160.000 appel- en perenbomen worden elektrisch, maar wel met de hand gesnoeid.

Er staan binnenkort al leuke activiteiten op het jaarprogramma waarmee het landgoed hoopt dat bezoekers vaker naar de Olmenhorst komen. Uiteindelijk help je daarmee ook het landgoed te behouden en te verbeteren. Op 14 februari kan je in de Fruitloods dineren tijdens een Valentijndiner met diegene die je lief vindt. Op 29 februari geeft chef-kok Diederik uitleg over vegan koken en aansluitend is er een vegan diner. En op 21 maart waan je je in Italië met een Italiaans diner in schalen op tafel. Zie ook www.olmenhorst.nl voor meer activiteiten op de agenda.

Aan het begin van de oprijlaan van de Olmenhorst staat een van de meerpalen van de Erfgoed-fietsroute van de Haarlemmermeer. De fietsroute is te vinden op de site van het Haarlemmermeermuseum. Nog veel meer fiets- en wandelroutes zijn verkrijgbaar in de Fruitloods. In deze loods waar vroeger het fruit gesorteerd werd kan je van woensdag tot en met zondag koffie drinken en lunchen.

Herinneringen aan de hongerwinter

Met een distributiekaart en -bonnen konden allerlei voedsel en goederen worden aangeschaft. | Foto: Nico Groen Foto: Nico Groen

Het Nieuwsblad is het kwartaalblad van de VOL. Leden krijgen dit blad 4x per jaar gratis. In het Nieuwsblad van april 2009 heeft Henk Schalk (nu 91 jaar) zijn herinneringen aan WOII opgeschreven. Henk was bakkerszoon.

De bakkerszaak stond tijdens de oorlog op de hoek van de Kanaalstraat, waar nu de winkel met elektronische apparatuur van Van der Reijden staat. Een gedeelte van Henks herinneringen aan de hongerwinter van 1944 worden hieronder weergegeven.

"Eten, brandstof, kleding, eigenlijk alles werd al gauw gerantsoeneerd en kwam 'op de bon'… Voor de middenstand was de voedselvoorziening een ramp. Bij onze bakkerszaak moest de klant voor ieder broodje distributiebonnen inleveren. Die kregen ze bij het distributiekantoor op de Heereweg voor een bepaalde periode. Vervolgens werd voor de week van de zoveelste tot de zoveelste van de maand in de kranten aangegeven welke bonnen er geldig waren. En zo zat de familie Schalk de hele zaterdagavond bonnen te plakken op opplakvellen. Die moesten worden ingeleverd bij het distributiekantoor en daarvoor kreeg je dan coupures waarmee je bij de meelhandel balen meel kon kopen.

Al gauw werd de kwaliteit van het meel miserabel, want er werd van alles doorgemengd, zoals erwtenmeel en roggemeel. Er was geen brood van te bakken. De mensen die aan tarwemeel wisten te komen, kwamen dat bij ons inleveren en later hun brood afhalen.

Geen brandstof

Eind 1944 kregen de kleinere bakkers geen brandstof meer om in hun eigen bakkerij te blijven bakken. Zo moesten wij en bakker Schakenbos bij de Protestantse Coöperatie op "De Gracht" intrekken. Totdat er bijna niets meer was en de mensen broodblikken kwamen brengen waarin deeg kon zitten van roggemeel, gemalen spinaziezaad, tulpenbollen, pulp van suikerbieten en nog meer ellende. En dat in allerlei formaten, zodat de bakker de grootste exemplaren achter in de oven moest schuiven, omdat die het laatst gaar waren. We hebben wel meegemaakt dat de klanten een stok op de bodem van het blik gelegd hadden om te controleren of het echt wel hun deeg was en of er niets was afgehaald. Ook wel dat ze een aantal bonen in het blik gelegd hadden."

Duitsers hadden wel meel

"Met Kerstmis 1944 kwam een Duitse militaire bakker koek bakken bij de Coöperatie, onder begeleiding/controle van een sergeant. Een levensgrote bol koekdeeg lag op de werkbank. Toen de eerste plaat koek uit de oven kwam, kreeg de sergeant er één van. "Hmm, schmeckt gut." Maar de bakker bromde: "Mit Eier wäre's besser gewesen." En dat terwijl de bevolking hongeroedeem had.

Stelen

Thomas Gort uit de Beatrixstraat wachtte tot bakker en sergeant even in het magazijn waren, kneep een groot stuk koekdeeg van de berg af, stopte het weer netjes toe en verborg het in zijn tas. Toen de Duitsers klaar en weg waren zei hij tevreden: "Ziezo, nou ga IK koek bakken." Link genoeg, want dat was stelen van de legervoorraden!

De honger was groot. Ik meen dat het rantsoen in de hongerwinter (december '44-maart '45) een roggebrood van 800 gram per persoon was voor een hele week. Verder was er nagenoeg niets."

Jonge Ondernemers Prijs

Foto: VALERIE KUYPERS

Hillegom n In het Fioretticolleg Hillegom is donderdag 26 maart de derde editie van de Jonge OndernemersPrijs Bollenstreek.

Onderdeel van de Jonge OndernemersPrijs Bollenstreek is de MeerBusiness Students Award. Deze Award wordt beschikbaar gesteld door MeerBusiness Duin & Bollenstreek en wordt gewonnen door één van de elf mini-ondernemingen van het Fioretti college Hillegom.

Tijdens de studie mogen de leerlingen van het Fioretti college een mini onderneming starten en uiteindelijk weer liquideren.

Zo leren zij alle facetten van het ondernemen. Te beginnen met het verwerven van aandelenkapitaal, de keuze van het product, het verdelen van de taken, etcetera.

Dan volgt het belangrijkste onderdeel, het verkopen van het product en uiteindelijk proberen een winstmarge over te houden om de aandeelhouders hun startkapitaal terug te geven, het liefst met een beetje rendement. Daarna volgt de liquidatie en is het project afgerond. Als onderdeel van het geheel doen alle ondernemingen mee aan de MeerBusiness Students Award.

Daarvoor worden zij vrijdag 14 februari verwacht in de raadszaal van de gemeente Hillegom en zullen zij voor een jury hun project mogen uitleggen.

De jury bestaande uit wethouder Jan van Rijn, adjunct Directeur Dennis Kortekaas van Fioretti college, ondernemers Koos Burgmeijer van EE care, Carla Kruyt namens Svala Volvo en journalist Paul de Vlieger van het Haarlems Dagblad.

Uiteindelijk zullen drie mini-ondernemingen worden genomineerd en mogen plaatsnemen aan de VIP tafel tijdens de uitreiking van de Jonge Ondernemingsprijs Bollenstreek en wordt op dezelfde avond de beste mini onderneming van 2020 bekend gemaakt.

Gedeputeerde Floor Vermeulen in Politiek Café

Hillegom n Net als vier jaar geleden, is gedeputeerde Floor Vermeulen aanwezig in het Politiek Café Hillegom. Hij is bereid gevonden om zijn ambities en die van het huidige college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (VVD, CDA, CU/SGP, GL, PVDA) uit te leggen.

Na de laatste Provinciale Statenverkiezingen is Vermeulen, namens de VVD, als gedeputeerde verantwoordelijk voor uitvoering van onder andere de portefeuilles Verkeer en Vervoer, Bestuur en maatschappij en Vergunningverlening.

Het politiek café is dinsdag 18 februari, aanvang 20.00 uur. De inloop is vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst is openbaar en de koffie is gratis. Het Hillegoms Politiek Café wordt georganiseerd in Villa Flora, Hoofdstraat 55. | Foto: Valerie Kuypers.

Stand-upcomedian Rayen Panday in Floralis met vijfde soloshow

Cabaretier Rayen Panday staat binnenkort op het podium van Theater Floralis. | Foto: Daniel J. Ashes Foto: Daniel J. Ashes

Lisse n Cabaretier Rayen Panday staat maandagavond 24 februari op de planken van Floralis met zijn programma Trigger.

Panday vraagt zich veel af in zijn vijfde soloshow. Waarom is al het nieuws tegenwoordig 'Breaking News'? Waarom moet je het er tegenwoordig bij zetten als je een foto hebt genomen zónder filters? Waarom hebben we het nodig om constant door van alles en nog wat te worden getriggerd? De overvloed aan triggers heeft juist een averechts effect. Om alles, inclusief jezelf, maar de hele tijd bijzonder vinden… wat is er dan nog écht speciaal? Panday is niet te beroerd om de trekker over te halen en dwingt het ene na het andere lachsalvo af, terwijl hij intussen op zijn eigen, inmiddels zeer succesvolle manier de grappigste verhalen over zichzelf en zijn leven staat te vertellen. En heerlijke nummers zingt, waarbij hij zichzelf op piano begeleidt.
Panday studeerde rechten. Tijdens deze studie besloot hij mee te doen aan een open podium, iets dat hij stiekem al heel lang wilde. Hij werd gevraagd om mee te doen met het Groninger Studenten Cabaret Festival, waar hij de persoonlijkheidsprijs won. Sindsdien is Rayen actief als stand-upcomedian. Sinds 2016 is hij lid van Comedytrain. Zijn internationale succes werd nog groter toen hij als een van de drie comedians gevraagd werd om een eigen Netflix-special op te nemen.

De voorstelling begint om 20.00 uur. Locatie: Theater Floralis, Floralisplein 69. Kaartverkoop: www.theaterfloralis.nl of aan de kassa van Floralis, extra verkooppunt: AntiekePrenten.nl, Heereweg 215, telefoon 06-12795231.

Digitaal ouderportaal geopend voor ouders

REGIO n GGD Hollands Midden heeft een digitaal ouderportaal geopend voor ouders met kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Het is de plek waar ouders toegang hebben tot de gegevens van hun kinderen. Ouders kunnen hier afspraken bij jeugdgezondheidszorg inzien en wijzigen voor hun kinderen van 0 tot 4 jaar (op termijn ook ouders met kinderen 4-12 jaar); de groeicurve en het ontwikkelschema inzien en printen; de beschikbaarheid voor afspraken bij jeugdgezondheidszorg aangeven en contactgegevens inzien/wijzigen. Inloggen gaat veilig via de DigiD. Op www.ggdhm/ouderportaal staan veelgestelde vragen op een rij. Voor andere vragen kan men contact opnemen met het Klant Contact Centrum op 088 - 254 23 84. Afspraken maken blijft ook zonder ouderportaal mogelijk.

nieuws/column

Retroskiën

Gierend van de lach staat mijn jongste dochter voor me. De tranen rollen over haar gezicht. 'Hou op mam, dit kan écht niet meer', roept ze tussen het lachen door. Met de binnenkant van haar wijsvingers wrijft ze haar uitgelopen mascara naar de zijkant van haar ooghoeken.

'Blauw is toch een prima kleur? En die rits kan nog nét dicht', probeer ik haar te overtuigen. Ik heb zojuist mijn oude skipak aangetrokken. Oké, het lag al een poosje stoffig te worden op zolder, maar naar mijn idee kan het nog best een laatste skirondje mee. 'Wat is er mis mee?' vraag ik. 'Het is zó nineties, die stof en die kleur. Zo ga ik echt niet naast je skiën hoor!' Ik draai onzeker een rondje voor de spiegel. Misschien heeft ze gelijk en is deze Rennhoser uit het jaar kruik toch aan vernieuwing toe. Mijn dochter is druk in de weer met haar mobiel. Ze maakt selfies met haar moeder op de achtergrond. 'Niet op Facebook zetten hoor!' roep ik. 'Duh... Facebook! Daar doe ik niets mee. Dat is voor bejaarden!' Nou, die kan er ook nog wel bij. De foto verschijnt als boomerang op de familiegroepsapp, zie ik. Reacties: zero.

Ik besluit met dochterlief naar de skiwinkel te gaan voor een nieuwe outfit. Eenmaal daar haalt ze verschillende broeken en jassen uit het schap die ik braaf pas. Na een kwartier staat het zweet op m'n voorhoofd. En niet alleen van het passen, maar ook van de neonkleurige kaartjes waarop in chocoladeletters staat: SALE. Van de prijs schrik je je alsnog het apelazarus.

'Staat je goed mam', zegt ze enthousiast. Ik draag een zwarte strakke skibroek. Net zo'n Rennhoser als die blauwe volgens mij, maar is 'echt cool' volgens mijn dochter. Nou vooruit. Laat ik mezelf eens kietelen. Op naar de kassa. 'Heb je eigenlijk een helm en een skibril?' Oh jee. Nee, die heb ik niet. Ik skiede nooit met een helm, laat staan met zo'n stomme skibril. 'Maham...' verzucht mijn dochter. 'Je mág niet eens de piste op zonder.' Dus pas ik verschillende modellen. Met héle grote skibrillen. Als ik in de spiegel kijk, lijkt het eerder of ik klaar ben voor een missie naar Mars dan naar Sankt Jakob im Schnee. Maar ik moet eraan geloven. Hupsakee. Afrekenen die handel. Onderweg nog een paar skipulli's, want die oude waren ook 'zo skeer'...

Eenmaal thuis trek ik alles nog even bij elkaar aan en moet mijn dochter gelijk geven: ik sta straks helemaal 2020 op de piste!

Ping. Mijn oudste dochter appt: 'Ben jij dat mam, op die boomerangfoto op de familiegroepsapp?' Ik antwoord: 'uhm... ja', gevolgd door zo'n smiley met een bedenkelijk mondje en geknepen oogjes. 'Wat een vétte retro-outfit <hartje> zo'n pak en die kleur is helemaal 2020!'

Caroline Spaans, redacteur

Keytone Cops viert verjaardag in Kleine Beurs

Wouter Roelofsen,&nbsp;Pieter Strobbe en&nbsp;Dolf Schinkel vormen de 'Cops'. | Foto: pr

Hillegom n De oudste band van de Bollenstreek The Keytone Cops, bestaat dit jaar 40 jaar. Zaterdag 15 februari start het roemruchte trio hun KC40-Tour in Café Kleine Beurs ofwel "Home of The Keytone Cops".

Ex-Slender-tones-gitarist Willem Gerritsen is fan van het eerste uur: "Ik vier mijn verjaardag altijd met The Cops in De Beurs, top-feest gegarandeerd !" Elk jaar lijken er meer mensen op 'Wim's-birthday-party' af te komen. Beurs-uitbaters Wanda en Boy kijken er elk jaar weer naar uit. "Als het even kan neem ik vrij als de Cops spelen om optimaal uit m'n dak te gaan."

Volgens de kenners maakt hun 'Ausdauer' de band bijzonder. En natuurlijk de diversiteit in keuze voor muziek-die-toevallig-al-bestaat, die stevig met veel harmonische zang wordt uitgevoerd.

Volgens dit recept spelen de rock-dinosaurussen werk van onder meer The Beatles, The Monkees, Blondie, ELO, Elton John en Lovin' Spoolfull.

Daarnaast nieuwere hits van bijvoorbeeld Arctic Monkeys, Kings Of Leon en RHCP. Ook Nederpop van Herman Brood, Golden Earring, Bløf, Doe Maar en De Kik komt voorbij.

The Keytone Cops: Wouter Roelofsen (gitaar en zang), Pieter Strobbe (drums en zang) en Dolf Schinkel (bas en zang),

De Kleine Beurs is in de Hoofdstraat 38a.

Het optreden begint om 21.30 uur en de toegang is gratis.

'Portrait de la jeune fille en feu' bij Filmhuis Lisse

Deze Franse film is een universeel verhaal over verliefd worden, verlangen en onmogelijke liefde. | Foto: pr Foto: pr

Lisse n Het Filmhuis Lisse draait dinsdag 18 februari om 20.00 uur in Floralis de Franse speelfilm Portrait de la jeune fille en feu van de Franse regisseuse Céline Sciamma.

In Cannes bekroond kostuumdrama over de onmogelijke liefde tussen de adellijke Héloïse en de kunstenares die is ingehuurd om haar in het geniep te portretteren. Een tijdloos en universeel verhaal over verliefd worden, verlangen en onmogelijke liefde.

Op een afgelegen eiland bij Bretagne aan het einde van de 18e eeuw krijgt kunstenares Marianne de opdracht om het portret van Heloïse te schilderen. Met dit portret willen haar ouders het huwelijk met een Milanese edelman bevestigen. Maar de eigengereide Heloïse voelt niks voor dat huwelijk. Dus moet Marianne het portret maken zonder haar medeweten. Tijdens lange wandelingen aan de Franse kust observeert ze haar model uitvoerig: haar bewegingen, haar blik, een zeldzame glimlach. Dit verwerkt ze stiekem tot een schilderij. Zo ontstaat een aantrekkingskracht tussen beide vrouwen, die hen meesleept in een emotionele maalstroom.

De kassa van Floralis aan het Floralisplein 69 is vanaf 19.30 uur open. Losse bezoekers betalen 7 euro, leden betalen, op vertoon van hun ledenpas, 6 euro. Dit kan alleen contant. Het reserveren van plaatsen of kaartjes is niet mogelijk.

't Poelhuys decor voor klaverjasmarathon

Lisse n In 't Poelhuys, Vivaldistraat 4, wordt zaterdag 21 maart vanaf 10.00 uur een klaverjasmarathon gehouden.

Iedereen die kan klaverjassen is welkom om mee te doen. Er wordt Rotterdams gespeeld met verplicht gaan.

Om 09.30 uur staat de koffie klaar met iets lekkers erbij. Van 10.00 tot 18.00 wordt er geklaverjast. Tussendoor krijgen de deelnemers een kop soep met twee broodjes en tussendoor een warm/koud hapje. Daarna is er een Chinees buffet en de prijsuitreiking. De inleg voor deze gezellige dag bedraagt 30 euro per persoon en er zijn leuke prijzen te winnen.

Inschrijfformulieren liggen in 't Poelhuys en in De Beukenhof. Graag bij inlevering meteen betalen. Voor meer informatie kan men bellen naar Jantje Moed - 0641212398 of Jan Schenk - (0252) 861933.

Derde woensdag van de maand: seniorenmiddag 't Vierkant

LISSE n In café 't Vierkant vindt woensdag 19 februari voor de eerste keer een seniorenmiddag plaats van 14.00 tot 16.00 uur.

Eigenaren Frank en Heidy willen voortaan hun deuren op iedere derde woensdag van de maand wijd open zetten voor senioren. Die worden getrakteerd op koffie met gebak, er worden spelletjes gedaan en oud-Hollandse muziek gedraaid. Het doel: gezellig samen zijn en nieuwe contacten opdoen. De entree bedraagt 5 euro en opgeven is noodzakelijk via info@ac-media.nl.

Boekenmarkt in Het Eiland

Beinsdorp n De deuren van dorpshuis Het Eiland staan zaterdag 15 februari open voor de boekenmarkt van Stichting Actief Beinsdorp.

De markt staat vol met boeken, cd's en dvd's. Dus liefhebbers en verzamelaar, op zoek naar net dat ene boek of die ene cd: loop gezellig binnen om even lekker te snuffelen.

Wie nog boeken heeft die men kwijt wil, kan deze bij Het Eiland brengen. De opbrengst van de verkoop komt ten goed aan de vele activiteiten die Stichting Actief Beinsdorp ondersteunt.

De boekenmarkt wordt gehouden van 11.00 tot 14.00 uur en de toegang is gratis. Voor informatie kan men bellen naar 0252-515142 of mailen naar eiland@maatvast.nl

Twee keer carnavalsdisco voor kinderen

Beinsdorp n Bij dorpshuis Het Eiland zijn vrijdag 14 februari weer een aantal disco's voor de jeugd.

Van 15.30 tot 17.00 uur is er een carnavalminidisco voor kinderen tot en met 5 jaar met ouders/begeleiders. Entree 1,50 euro, inclusief limonade en een snoepje. Alle kinderen mogen verkleed naar deze disco komen zodat het een mooi carnavalsfeestje wordt.

Van 19.30 tot 21.30 uur is er de themadisco Carnaval voor jongens en meiden van 6 tot en met 12 jaar. Entree 2,50 euro, inclusief welkomstdrankje en snoepje. Carnaval is het thema, dus kom verkleed, trek je leukste, gekste, origineelste outfit aan en maak kans op een prijsje. Vraag al je klasgenoten/vrienden om mee te gaan. De dj's van Light Flash zorgen voor de muziek. Voor ouders is het belangrijk om te weten dat er goed toezicht wordt gehouden, kinderen mogen niet zelf naar buiten of naar huis.

Het Eiland is hard op zoek naar extra vrijwilligers die willen helpen bij deze disco's, zodat ze kunnen blijven bestaan. Voor informatie bel 0252-515142 of mail naar eiland@maatvast.nl.

Kindermiddag in Café 't Vierkant

Lisse n In Café 't Vierkant (Heereweg 214) is woensdag 26 februari voor de eerste keer een kindermiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

De kersverse eigenaren van deze locatie willen zo laten zien dat 't Vierkant een gezellige plek is geworden waar ook families van harte welkom zijn. Tijdens deze middag wordt er bingo gespeeld en natuurlijk mogen de ouders of verzorgers gezellig meedoen. Opgeven van tevoren is wel noodzakelijk. Dat kan door een mail te sturen naar info@ac-media.nl

eropuit/column

Terrasweer?

Het is vrijdagmiddag en het is de hele dag al erg druk geweest. De telefoon gaat en de assistente neemt netjes op. "Zeg, zijn jullie nog open?" is de vraag. "Jazeker", antwoordt de baliedame. "Nou, ik zit hier op een terras en ik bedenk me net dat het kattenvoer op is. Kunnen jullie dat even komen brengen?" Stomverbaasd kijkt Yvonne me aan. "Wat moet ik hier nou mee?" vraagt ze mij. Onze service gaat ver, maar dit is net over het randje. Hier hebben we het helaas ook iets te druk voor. Ik had net de eigenaren van een papegaai uitvoerig te woord gestaan. Ze waren met hun prachtvogel op consult geweest. Charlie was al 41 jaar en al die tijd in de familie. Hij was zijn vader geweest en nadat die was overleden de heer Fontein ervoor gaan zorgen. De papegaai herinnerde hem nog dagelijks aan zijn vader. Charlie zei namelijk steeds de woorden die zijn vader hem geleerd had: "lekker roken!" , "roepie,roepie" en "krakkrak". Terwijl ik de anamnese afnam hoorde ik steeds een mobiele telefoon afgaan. Er hangt bij ons een sticker dat we liever niet hebben dat tijdens de consulten steeds de telefoon gaat. Dat belemmert de concentratie. Ik vroeg mijnheer Fontein dan ook lichtjes geïrriteerd en op triomfantelijk de sticker wijzend om zijn telefoon uit te zetten. "Dat is mijn telefoon niet, dat is Charlie!" Verdomd als het niet waar was: de papegaai kon perfect het geluid van een Samsung beltoon imiteren! Het was hilarisch! Om hem in ons patiëntenbestand in te schrijven moest ik ook de chip aflezen. Met de chiplezer ging ik langs de vogel en 'bliep' zei het apparaat. En vervolgens hoorde ik elke paar seconden: 'bliep' , 'bliep' , 'bliep'. Wat ze over papegaaien zeggen is echt waar: het zijn meesters in het imiteren! Charlie bleek echter wel erg ziek te zijn. Hij at slecht en was wankel. De tranen stonden meneer Fontein in de ogen. Hij moest er niet aan denken dat het mis zou gaan met zijn maatje. Bij onderzoek bleek dat zijn snavel te lang was en hij was nog veel magerder dan je zo op het eerste gezicht zou zeggen. We besloten uit ervaring om ook een röntgenfoto te maken. Daarop bleek dat zijn botten ernstig ontkalkt waren. Hij was de laatste maanden steeds selectiever gaan eten: hij gooide veel zaden uit zijn bakje en at eigenlijk alleen nog zonnepitten. Dat is niet goed. Ik hoopte dat we nog op tijd waren. Zijn snavel knipten en slepen we weer in vorm en zijn dieet pasten we aan. Daarnaast kreeg hij het advies meer met Charlie buiten te zitten. Hij had letterlijk zon- en buitenlicht nodig, vooral om vitamine D aan te maken. Het betere voer zorgde voor meer calcium; het zonlicht voor meer vitamine D. Dat zou zijn botten gaan aansterken. Meneer Fontein kreeg dus het advies om als de zon scheen vaker op het terras achter zijn huis te gaan zitten met Charlie, hij wel!

Lodewijk is met vakantie... dus een golden oldie!

Kerkdiensten in Lisse, Hillegom en De Zilk

Foto: pixabay

Protestantse Gem. Hillegom

Maartenskerk, Kerkplein 1, 10.00 uur

Zondag 16 februari

Voorganger: ds. T. Moll

Open Hof Hillegom
Open Hof, Raadhuisstraat 3
Zondag 16 februari, 10.30 uur
Spreker: Nico Geertsema

Evangelie Gemeente Hillegom

Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16
Zondag 16 februari, 18.30 uur

Praise & Worship-dienst

Parochie Heilige Willibrordus

St. Jozef en St. Martinuskerk, Hoofdstraat 29

Zondag 16 februari, 09.30 uur

Peuter/Kleuterkerk

Voor kinderen van ongeveer 2 - 6 jaar

Zondag 16 februari, 11.00 uur

Celebrant: pastor van Eijk
Koor: Parochiekoor

Di 19.00 uur: Rozenkrans

Wo & vr 09.00 uur: Euch.viering

St. Agathakerk, Heereweg 277

Zondag 16 februari, 10.00 uur

Celebrant: pastoor M. Kuipers
Koor: Canticum Novum
Extra: koffie/thee na de viering

Ma 19.30 uur: Euch.viering
Di, do & vr 09.00 uur: Euch.viering

H.H. Engelbewaarderskerk, Heereweg 457

Woensdag 12 februari, 09.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: kapelaan S. Kuik


Zaterdag 15 februari, 19.00 uur

Carnavalsmis
Celebrant: kapelaan S. Kuik
Assistentie: diaken I. Osseweijer
Koor: Actaea en Pretnoten
Extra: koffie/thee na de viering

H. Hart van Jezuskerk, Beeklaan 13 De Zilk

Zondag 16 februari, 11.00 uur

Carnavalsmis

Celebrant: Kapelaan Kuik
Assistentie: diaken I. Osseweijer
Koor: Carnavalsgelegenheidskoor

Samenwerkingsgemeente Lisse

Zondag 16 februari

Kerk Veldhorststraat, 10.00 uur

Voorganger: ds. A.G. v.d. Heijden

Kerk Prinsessestraat, 16.30 uur

Voorganger: ds. J.M. Mudde

Evangelie Gemeente Lisse

De Poort, Jozef Israëlsstraat 11

Zondag 16 februari, 10.00 uur

Spreker: Arjan Hulsbergen

Gereformeerde Gemeente Lisse

Salemkerk, Tulpenstraat 35

Zondag 16 februari, 10 en 16 uur

Voorganger: niet bekend

Protestantse Gemeente Lisse

Gereformeerde Kerk, Heereweg 105

Zondag 16 februari

09.30 uur: voorganger: ds. C. Haasnoot, Lisse

11.00 uur: voorganger: ds. A. Moolenaar

Kans maken op een uur bowlen en een bittergarnituur bij Lucky's Bowling Warmond? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 16 februari binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. Winnaar week 6: Sharona Sessink uit Hillegom. De oplossing was stoomwals.