LisserNieuws - De Hillegommer

28 juli 2020

LisserNieuws - De Hillegommer 28 juli 2020


Schoolprogramma weer klaar

Marian Kofoed, Rob Clemens, Rob van der Zwet, Monique van der Weijden en Fia Hendriks. | Foto: pr Foto: pr

Lisse n Voor Natuur- en Milieu-Educatie (NME) de Groene Bol eindigde het schooljaar abrupt begin maart; de lentewandelingen, zomerwandelingen, een bezoek aan de imker en het slootjesonderzoek konden allemaal niet doorgaan. Ook de Boomfeestdagen en de Landelijke Opschoondag werden afgelast.

Op gepaste afstand is het team van de Groene Bol onlangs bij elkaar gekomen voor de afsluiting van het schooljaar en om de nieuwe coördinator te ontmoeten. "Onze coördinator Brenda Clemens stopt eind oktober met haar werkzaamheden, voor haar is Monique van der Weijden gevonden als opvolger. Monique begint 1 september, zodat zij gezamenlijk, met het team vrijwilligers, aan het nieuwe schooljaar kan beginnen."


Voorzitter gezocht

Tijdens de bijeenkomst, waar Monique welkom werd geheten, werd ook afscheid genomen van voorzitter Rob Clemens. "Na vijf jaar samenwerken zullen we als team zijn aanstekelijk enthousiasme missen. Al met al heel wat veranderingen binnen NME de Groene Bol, maar we kijken vooruit! Voor de functie van voorzitter is nog een vacature. We zijn op zoek naar iemand die constructief samenwerkt, communicatief is en affectie heeft met natuur- en milieu-educatie. Kijk op www.degroenebol.nl en de vacaturebank van www.welzijnskompas.nl voor meer informatie."


Jaarprogramma scholen

Afgelopen week is ook het jaarprogramma voor komend schooljaar verspreid onder 49 basisscholen in de Duin - en Bollenstreek. Vanaf 1 september kunnen de excursies geboekt worden via de gloednieuwe website waar nu aan gewerkt wordt.

NME de Groene Bol ligt aan het plein van de Hofboerderij op het landgoed van Kasteel Keukenhof in een mooie landelijke omgeving. Het NME is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur, net als de ernaast gelegen kinderboerderij Poelepetaat. De organisatie draait op de inzet van vrijwilligers. Zij verzorgen school- en publieksactiviteiten waaronder excursies en tentoonstellingen rond zeven thema's: Kasteel Keukenhof natuur en cultuur, Water, Bijen en kriebeldiertjes, Ons voedsel, Energie en klimaat, Afval en recycling, en Lezen.

Foto: pr

Afscheid van groep 8 Don Boscoschool

Toch een musical en slootje springen

Twee keer per week wandelen door Lisse

Supermarkt Hoogvliet gaat uitbreiden

column n dierenarts Lodewijk Kamps

Fred van Trigt voorgedragen als burgemeester van Zoeterwoude

Wethouder Fred van Trigt op een van de vele foto's van hem die in deze krant stonden. | Foto: archief, Theske Slijkerman.

Hillegom n De 58-jarige CDA politicus volgt zijn partijgenoot Liesbeth Bloemen op die sinds 2004 burgemeester van de gemeente is. Wethouder en tweede locoburgemeester Van Trigt heeft onder andere gezondheid, welzijn, onderwijs en sport in zijn portefeuille.

Op 14 april 2016 werd Van Trigt door de raad benoemd als wethouder in Hillegom en volgde daarmee Frits Roelfsema op.


Raadslid en burgerraadslid

Hillegommers kennen Van Trigt al sinds 2010 als raadslid voor het CDA. In 2008 begon hij als burgerraadslid in de commissie ruimte en wonen.

In 2010 werd hij tot raadslid gekozen. In het dagelijks leven was Van Trigt directeur bij Sportfondsen Lisse en Sportfondsenbad Beverwijk.


'Ik heb er zin in'

Op zijn FaceBook pagina laat Van Trigt weten: "Wat een mooi nieuws! De gemeenteraad van Zoeterwoude heeft mij voorgedragen om per 7 oktober hun burgemeester te worden.


Natuurlijk gaan Ellen ik Hillegom missen en zeker ook een aantal hele mooie projecten waar ik als wethouder mee bezig mag zijn.

Maar het mooie groene, weidse en bedrijvige Zoeterwoude is een prachtige uitdaging.

Ik heb er zin in!" Van Trigt zit ook in het bestuur van Holland Rijnland, een organisatie die de samenwerking stimuleert en faciliteert tussen dertien gemeenten in de regio rondom Leiden. Daar is hij portefeuillehouder jeugd.


Liesbeth Bloemen stopt per 3 oktober met haar functie. "Ik blijf hier wonen, want ik houd van de mensen hier en ik voel mij Zoeterwoudenaar. Zoeterwoude is mijn thuis", zei ze toen ze in december 2019 haar afscheid aankondigde.


Vertrouwenscommissie

Zoeterwoude is qua inwoners (rond de 8.500) de kleinste gemeente van Zuid-Holland. Er solliciteerden voor het hoogste ambt in de plaats 26 mensen.

Die groep bestond uit negentien mannen en zeven vrouwen, variërend in leeftijd van 31 tot 63 jaar.


De voordracht van Van Trigt moet officieel nog worden goedgekeurd door de minister van binnenlandse zaken, maar dit is normaal gesproken een formaliteit.

>Team Buurtsportcoaches van start

Lisse n Welzijnskwartier, WelzijnsKompas, Sportfondsen Lisse en gemeente Lisse hebben de handen ineengeslagen. Medewerkers van deze organisaties vormen samen met de buurtsportcoach van Ter Specke en de JOGG-regisseur het Team Buurtsportcoaches Lisse.

Het team gaat invulling geven aan het lokale sportakkoord, onderdeel van het meerjarenprogramma Sporten, bewegen en spelen. Hierin zijn drie ambities benoemd:
1. Een leven lang bewegen
2. Sportieve basis voor de jeugd
3. Sporten, bewegen en spelen in de openbare ruimte.
Het team heeft de opdracht gekregen om de ambities en de bijbehorende doelstellingen zichtbaar te maken en er invulling aan te geven. Daarnaast is het belangrijk om alle activiteiten op het gebied van sport, spel en bewegen inzichtelijk te maken. En om waar mogelijk partijen en activiteiten met elkaar te verbinden. De gemeente vervult een faciliterende en regisserende rol.


Platform

Het team gaat van start met een onlineplatform www.lisseactief.nl. Inwoners vinden hier nieuws, ontwikkelingen en het actuele aanbod op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. De officiële aftrap van het Team Buurtsportcoaches vindt plaats in de Nationale Sportweek, die start op 14 september.

Wethouder Jeanet van der Laan: “Doordat het team uit verschillende organisaties bestaat, staan we midden in de maatschappij en kunnen we uitwerking geven aan het meerjarenprogramma Sporten, bewegen en spelen. Dit zal bijdragen aan een vitaler Lisse. Lisse Actief is hier een mooie start van!”

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet

Helen Workala Foto: pr

COLUMN n Als ik naar de volkstuin fiets, zie ik dingen die er niet zijn. Of beter geformuleerd, zodat u niet denkt dat uw columnist ‘ze ziet vliegen’: die er niet meer zijn. De route loopt van noord naar zuid en gaat grotendeels over de Ruishornlaan, de weg die het centrum van Lisse met de Poelpolder verbindt.

Als ik onder het oude viaduct doorrijd zie ik in plaats van de nieuwe riante huizen die er nu staan, een rij tamme kastanjebomen waar ik in elke herfst mijn fiets tegenaan zette om vervolgens dankbaar kastanjes te gaan rapen. De buit diende als decoratie of lekkernij. Maar je bent er zo voorbijgefietst, dus lang sta ik er niet bij stil. Fiets ik naar de volkstuin, dan fiets ik zo mijn jeugd in. Ik woonde in de Poelpolder die zijn naam eer aan deed. De Ruishornlaan was er toen nog niet en polder was alleen via de 1e Poellaan, toen een landweg, te bereiken. Wat nu de Muziekbuurt is, was een en al weiland met boerderijen, en ter hoogte van waar nu een bushalte staat, stond een houten hek waar ik als klein meisje paarden voerde die oud brood uit mijn hand aten. Ik moest nog uitkijken, want de boer had zijn land met elektrisch prikkeldraad omheind. Och, denk ik dan, waar is dat meisje toch gebleven? Doorfietsen. Waar de laan tussen de Ooievaarflats door slingert, zie ik een bouwput met hijskranen in het polderland, en wat later de Componistenbuurt werd, was een vuilnisbelt waar ik als kind niet mocht komen, maar wat ik met vriendinnetjes natuurlijk wel deed. Ik kwam dan thuis met pennen of plakplaatjes die gedumpt waren, en lag er niets, dan plukte ik voor mijn moeder in het voorjaar wilde narcissen die daar overal bloeiden. Doorfietsen, want bijna aan het einde van de Ruishornlaan is een plek die onveranderd is gebleven. Een groepje bomen en struiken, waar ik ook niet mocht komen, want het was er drassig en je haalde er altijd een ‘zeikpoot’. Maar het waren de jaren zestig en we waanden ons Floris, Sindala en de jonkvrouw. Ik haal mijn hart op. Laat het blijven, gaat het door me heen. Dat ik zie, wat jij ook ziet…


Helen Workala

schrijft zo nu en dan een column voor LisserNieuws

College verder met drie wethouders

Hillegom n Het college van de gemeente Hillegom gaat, na het vertrek van wethouder Fred van Trigt, door met drie wethouders. Wethouder Karin Hoekstra wordt fulltime wethouder.

Het college verdeelt de portefeuilles opnieuw. Van Trigt liet op 13 juli weten voorgedragen te zijn als burgemeester van Zoeterwoude.
Het vertrek van Van Trigt is een gemis voor Hillegom. Het CDA wil dat graag binnen de huidige coalitie opvangen. Karin Hoekstra, nu nog parttime wethouder voor het CDA, heeft zich bereid verklaard om na het vertrek van Van Trigt verder te gaan als fulltime wethouder. Ook burgemeester Arie van Erk en de wethouders Anne de Jong en Jan van Rijn zijn bereid om portefeuilles over te nemen. Het voorstel voor de opvolging van Van Trigt is inmiddels aan de raad gestuurd. De komende tijd bespreekt het college de portefeuilleverdeling. De gemeenteraad neemt, na het zomerreces, formeel een besluit over de (verminderde) omvang van het college.

>Koffieochtend in ‘t Poelhuys

Lisse n Bescal organiseert een koffieochtend in 't Poelhuys aan de Vivaldistraat 4.

Op woensdag 5 augustus is iedereen welkom tussen 10.00 en 12.00 uur. De koffie is voor eigen rekening en Bescal zorgt ervoor dat er iets lekkers bij wordt geserveerd.

Jeroen Tomassen nieuwe directeur HLTsamen

Foto: pr

regio n Jeroen Tomassen wordt gemeentesecretaris van Teylingen en directeur van HLTsamen, de ambtelijke organisatie van Hillegom, Lisse en Teylingen. Dit hebben burgemeester en wethouders van Teylingen besloten. In de directie van HLTsamen neemt Tomassen plaats naast de gemeentesecretarissen van Hillegom en Lisse.

Op 1 oktober 2020 begint Jeroen Tomassen in zijn functie als gemeentesecretaris en directeur. Hij volgt daarmee Juul Covers op, die na de zomer stopt in deze functie. Tomassen brengt veel ervaring mee: jarenlang werkte hij bij de gemeente Zoetermeer. Sinds 2012 is hij daar mededirecteur en loco-gemeentesecretaris. In 2018 was hij op interimbasis drie maanden algemeen directeur en gemeentesecretaris van deze gemeente.

Teylingen is bekend terrein voor Tomassen: hij woont in Voorhout. Sinds 2018 is hij burgerraadslid voor GroenLinks in de gemeenteraad van Teylingen – een nevenfunctie die hij per direct neer zal leggen.

Als gemeentesecretaris maakt Tomassen ook deel uit van de directie van HLTsamen, de ambtelijke organisatie die Hillegom, Lisse en Teylingen bedient. De gemeenten hebben elk een eigen gemeentesecretaris, die de eerste adviseur is van het college van B & W en de schakel vormt tussen bestuur en medewerkers. Gedrieën vormen zij de directie van HLTsamen. In de functie van directeur zal Tomassen mede sturing geven aan de organisatie, zodat deze zich verder kan ontwikkelen.


Met het besluit van B & W is de benoeming formeel bekrachtigd. Burgemeester Carla Breuer van Teylingen, voorzitter van de selectiecommissie, ziet met vertrouwen uit naar de samenwerking met de nieuwe gemeentesecretaris en directeur.

>Lisse in zee met Sjors Sportief & Sjors Creatief

Lisse n Via Sjors Sportief & Sjors Creatief kunnen basisschoolkinderen (vaak gratis) kennismaken met heel veel sporten en andere activiteiten, zonder meteen lid te moeten worden van een vereniging. In navolging van ruim honderd gemeenten sluit nu ook Lisse aan bij dit initiatief.

Hiermee heeft het nieuwe Team Buurtsportcoaches (zie pagina 5) direct een opdracht. Zij roepen sport- en cultuuraanbieders op om zich aan te melden. Hun (naschoolse) activiteiten voor kinderen worden opgenomen in het leuke boekje ‘Sjors Sportief & Creatief’. Het boekje wordt vlak na de zomervakantie op alle basisscholen verspreid. Het aanbod wordt ook geplaatst op de website www.lisseactief.nl.

Volgens de gemeente is de Sjors-formule succesvol. Inschrijven voor kinderen is gemakkelijk en gaat zonder administratieve rompslomp. Kinderen mogen het hele schooljaar een of meerdere favoriete activiteiten uitkiezen waarvoor zij (veelal gratis) introductielessen kunnen volgen. Zo krijgen zij de kans om te ervaren wat zij leuk vinden om te doen. Dat kan vervolgens zorgen voor structurele deelname.

Finalisten Duurzaamheidsprijs bekend

Thomas Clavaux, Marjolijn Balk en Gert van Soest vertegenwoordigden de finalisten. | Foto: pr Foto: pr

REGIO n De finalisten van de Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek zijn bekend: deBloemist.nl, To Maat en Chocolaterie Pierre. Namens de jury daagde Teuntje van Delft de finalisten van 2020 uit. “Jullie moeten ons de komende maanden verrassen. Met nóg meer duurzame activiteiten of met nóg meer bewijs van de resultaten die je nu al behaalt.”

Thomas Clavaux, Marjolijn Balk en Gert van Soest hoorden het met plezier aan.

Heleen Hooij, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Teylingen, reikte op 23 juli de oorkondes uit aan de drie ondernemers. “Ik heb gehoord hoe serieus de jury haar werk heeft gedaan, en hoe moeilijk zij hun keuze vond. Dus ik mag jullie namens de gemeenten Katwijk, Hillegom, Noordwijk, Lisse en Teylingen van harte feliciteren.”

In de BOBizzNizz-uitzending van woensdagavond 22 juli maakte de jury haar keuze al bekend. Uit het juryrapport:
· ‘debloemist.nl blijft investeren in slimme automatisering, in energiebesparende maatregelen en in zijn medewerkers. Met bijna 75% MPS-gecertificeerde bloemeninkoop doet hij het in zijn branche erg goed.’
· ‘To Maat koopt de groente voor haar groenteburgers in bij boeren in de streek. De burgers worden zonder toevoegingen ‘gedraaid’ en zij zijn – uiteraard – een gezonde vervanger voor vlees.’
· ‘Chocolaterie Pierre produceert vrijwel alles dagvers, wat onnodig weggooien bespaart. Zij werken nauw samen met hun cacaoleverancier om de boeren in de landen van herkomst te ondersteunen. Het familiebedrijf gaat ook ver in de ondersteuning van de eigen medewerkers.’

Op 8 oktober besluit de jury tijdens de Finale van de Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek in het Fioretti College in Lisse welke van deze ondernemers de prijs wint. Wie de finale wil bijwonen kan zich nu aanmelden via www.duurzaamheidsprijsbollenstreek.nl.

>Nog meer SWG-zomermarkten in Witte Kerkje

Lisse n De SWG-kerk Lisse gaat door met de serie zomermarkten in het Witte Kerkje aan de Prinsessestraat 1.

De tweede editie van de beurs met huishoudelijke artikelen, puzzels en speelgoed, eventueel aangevuld met klein-meubelen, vindt plaats op vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. De tijden zijn iets aangepast, de markt is nu namelijk geopend tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Bij binnenkomst krijgen bezoekers een mandje aangereikt en volgen zij de pijlen. Er zijn acht mandjes in gebruik. Na dit weekend komen er nog zomermarkten met twee keer curiosa en twee keer boeken. Meer informatie hierover volgt later.

>Supermarkt Hoogvliet gaat uitbreiden

Lisse n Riny Kouwer, directeur van Hoogvliet Beheer en wethouder Jeanet van der Laan hebben dinsdag 21 juli de intentieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van de Hoogvlietlocatie aan de Grachtweg 47/Kapelstraat 5a in Lisse. Het streven is in 2022 te starten met de werkzaamheden.

Wethouder Jeanet van der Laan: “Het plan geeft een kwaliteitsimpuls aan deze belangrijke plek aan de rand van het centrum. Het past in een reeks van initiatieven en plannen waarmee we Lisse stapje voor stapje mooier willen maken.”

Het schetsplan voor de Hoogvlietlocatie voorziet in de modernisering en uitbreiding van de bestaande supermarkt. De passage aan de Kapelstraat gaat weg, dit wordt onderdeel van de bebouwing. De uitbreiding van de supermarkt bedraagt circa 250 m² bedrijfsvloeroppervlakte. Boven de winkel worden acht huurappartementen gerealiseerd aan de zijde van de Grachtweg. De gemeente stuurt er hierbij op aan dat een kwart van deze appartementen onder sociale huur komt te vallen.
Het naast de locatie gelegen blokje panden aan de Grachtweg (huisnummers 53-55a) maakt in de plannen plaats voor een uitbreiding en herinrichting van het parkeerterrein. Er komen extra parkeerplaatsen en groen, aansluitend bij het kwaliteitsniveau van de inrichting van de Grachtweg/Haven. Tot medio december 2020 nemen Hoogvliet Beheer en de gemeente Lisse de tijd voor een nader onderzoek naar de haalbaarheid van het plan. Een van de uitdagingen is het vinden van een tijdelijke andere locatie voor de supermarkt tijdens de bouwperiode. "Ik begrijp heel goed dat Hoogvliet graag open wil blijven. Het is een keuze die zij zelf maken en zij zijn er zelf ook verantwoordelijk voor een vervangende plek te vinden. Maar de gemeente denkt daarover wel mee", aldus Van der Laan. De wethouder zegt dat er eveneens ontwikkelingen gaande zijn rond het oude ING-pand, vlak bij de Hoogvliet-locatie. "Men wil daar appartementen realiseren, 20 in totaal. Het gaat om 3 dure appartementen, 11 in het middensegment en 6 socialekoopwoningen. Het is de bedoeling dat de toekomstige bewoners kunnen parkeren op eigen terrein. Hoe het allemaal gaat uitpakken ligt nog niet vast, maar deze plannen zijn genoemd."

Wandel Je Fit door Lisse

Foto: pr

Lisse n Elke week worden er op dinsdagavond (18.30 – 20.30 uur) en op donderdagavond (19.00 – 21.00 uur) wandeltochten georganiseerd door het mooie Lisse. Elke wandeling is gemiddeld zo’n zeven kilometer. Bloembinderij van der Hulst, gelegen aan de Vivaldistraat 2, is de verzamelplaats.

Franz van Sluis is de coördinator en hij stippelt elke week twee mooie routes uit. Iedereen mag meewandelen met de Wandel Je Fit-groep. Deelname is kosteloos. Honden zijn ook welkom, mits aangelijnd.

Foto: pr


Afstand houden

In verband met het coronavirus lag het organiseren van de Wandel Je Fit-wandelingen even stil, maar nu mogen de wandelingen weer georganiseerd worden. Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen. De 1,5-meterregel is tijdens het wandelen en het pauzemoment goed haalbaar.
Tijdens elke wandeling wordt er gepauzeerd voor een kop koffie of thee. Een pauzedrankje is voor eigen rekening en geheel vrijblijvend. Er wordt van tevoren een plekje gereserveerd voor het pauzemoment.
Voor meer informatie en/of vragen kan men contact opnemen met Franz van Sluis, door te e-mailen naar franzvansluis@telfort.nl of bel naar 06-51654905.

>Webinar over puberbrein

REGIO n In het kader van de Zomerprogrammering organiseert de Bibliotheek Bollenstreek de onlinelezing 'Puberhersenen in ontwikkeling'.

Dit webinar wordt verzorgd door de Hersenstichting en vindt online plaats op dinsdag 4 augustus om 20.00 uur. Een interessante lezing voor zowel jong als oud.


Pubergedrag

De puberteit kan een hoop onzekerheid en verwarring met zich meebrengen. Voor pubers zelf en voor hun ouders. Het gedrag van pubers kan voor een groot deel verklaard worden door de ontwikkeling van hun hersens. Tijdens de onlinelezing wordt er inzicht gegeven in wat er gebeurt in de hersenen van pubers, maar er worden ook praktische tips gegeven over hoe hiermee om te gaan. De lezing is geschikt voor ouders en docenten van pubers.


Aanmelden

De lezing duurt van 20.00 uur tot 21.00 uur. Voor leden is de toegang 5 euro, voor niet-leden 6,50 euro. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar in alle vestigingen van Bibliotheek Bollenstreek en via www.bibliotheekbollenstreek.nl.

>Herstel zwembad kost gemeente geld

Lisse n De herstelwerkzaamheden aan zwembad de Waterkanten kosten de gemeente 90.000 euro. Het grootste deel van de kosten (lekkage en loslatende tegels) komt voor rekening van VOF De Waterkanten. De slecht gelegde tegels op de looppaden worden ook meteen vervangen. Dat kost 180.000 euro en de gemeente betaalt de helft.

Groep 8 Don Boscoschool neemt sportief afscheid

Bij Poldersport in De Kwakel konden de leerlingen zich lekker uitleven. | Foto: pr Foto: pr

Lisse n De leerlingen uit groep 8 van de Don Boscoschool hebben afscheid genomen, al was het op een andere manier dan gebruikelijk. Zonder kamp, maar wél met musical in 't Poelhuys. Ook hadden de kinderen nog een sportief dagje Poldersport in De Kwakel. "We hebben slootjes gesprongen en aan touwen gehangen. Kortom: ons lekker uitgeleefd." Lees het verslag op www.lissernieuws.nl.

nieuws/column

>Geen klachten, wel corona?

test n “Kun je ook corona hebben als je geen klachten hebt?” en: “Kun je ook zonder klachten getest worden?”, dat zijn op dit moment veel gestelde vragen bij de GGD Hollands Midden.

De afgelopen dagen is het cluster in Hillegom veel in het nieuws geweest. Een van de opvallende zaken was dat cafébezoekers zonder klachten toch positief zijn getest. Kan dat? Ja, dat kan. Toch test de GGD niet zonder klachten. Er zijn namelijk twee groepen mensen die het coronavirus bij zich kunnen hebben terwijl ze geen klachten hebben. De eerste groep (asymptomatisch) heeft nooit corona gerelateerde klachten gehad en krijgt dat ook niet. Volgens het RIVM is de kans dat asymptomaten het virus verspreiden, zeer klein. De tweede groep (presymptomatisch) test positief vlak voordat ze klachten krijgt. Nadat je met het virus in aanraking bent geweest, bijvoorbeeld door contact met iemand die corona heeft, kun je tot 14 dagen klachten ontwikkelen. Dat is waarom een 14 daagse quarantaine voor huisgenoten en nauwe contacten van een besmet persoon zo belangrijk is. Geen klachten na 14 dagen? Dan hebben zij het virus niet.

Het duurt ongeveer 48 uur voordat je klachten ontwikkelt dat al waarneembaar en ook besmettelijk is. Het heeft alleen weinig zin om iemand die uit voorzorg in thuisisolatie zit iedere dag te testen. Als je iemand vijf dagen na blootstelling aan het virus test, kan deze test negatief uitvallen, terwijl iemand later alsnog klachten krijgt en wel positief test. Testen zonder klachten geeft dus een vals gevoel van veiligheid omdat het slechts een momentopname is. De GGD test daarom pas als iemand klachten ontwikkelt, dat is de meest efficiënte en logische manier. Anders zou je je élke dag moeten laten testen. De GGD neemt na iedere positieve besmetting contact op met de contacten van de besmette persoon. Op die manier weet je of je thuis moet blijven en wat je moet doen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

VakantieBieb-app met e-books én luisterboeken

Hillegom n Lekker een boek lezen óf ontspannen luisteren naar een boek in de vakantie?

Met de gratis VakantieBieb-app is het mogelijk om tientallen boeken mee te nemen. Er is van alles wat: spanning, chicklit, literatuur en informatief. Voor jong én oud, leden én niet-leden van de Bibliotheek.

Ga naar Google Play of de App Store en installeer de app op smartphone of tablet. Als de e-books en luisterboeken eenmaal op de telefoon of tablet staan, is het mogelijk om ze overal lezen en luisteren, dus ook op plekken zonder wifi.

>De Paraplu start weer op

Lisse n De Paraplu start in 't Poelhuys aan de Vivaldistraat 4 weer met een klein aantal activiteiten waaronder het organiseren van creatieve workshops onder leiding van Patricia de Jong.

Op het programma van vrijdag 7 augustus van 10.00 tot 12.00 uur staat het maken van een dromenvanger of windgong. Deelnemers geven hun keuze door bij aanmelding. Deelname kost 5 euro. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Om organisatorische redenen en in verband met de voorschriften van het RIVM is aanmelden verplicht. Dat kan bij Lida Zoet via 0252-410331. Aantal deelnemers maximaal twintig. De volgende workshops zijn op 14 augustus (mandala tekenen) en 21 augustus (intuïtief schilderen). De Paraplu houdt zich strikt aan de voorschriften van het RIVM.

Oppashond voor senioren: lekker op pad

Heerlijk in de buitenlucht een wandeling maken met de hond. | Foto: Bram Kloos. Foto: WWW.BRAMKLOOS.COM

initiatief n Baasjes zoeken vaak een vertrouwde oppas voor hun huisdier.

Senioren willen graag de gezelligheid van een dier maar niet de continue zorg. Stichting OOPOEH doet dat. Een initiatief dat nu al ruim 7 jaar zeer succesvol is. OOPOEH (Opa's en Oma's Passen Op Een Huisdier) is een initiatief van Sofie Brouwer. In de bollenstreek is de Stichting op zoek naar 55-plussers die af en toe gezelschap van een oppashond zouden willen maar ook naar baasjes op zoek naar een oppas voor hun hond. Meer info: www.oopoeh.nl of bel: 020-7853745.

17 / 18

Kans maken op een uur bowlen en een bittergarnituur bij Lucky's Bowling in Warmond? Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 9 augustus, samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. De winnaar van week 29 is C. van Duin uit Warmond. De oplossing was: proefmonster.