LisserNieuws - De Hillegommer

18 december 2018

LisserNieuws - De Hillegommer 18 december 2018


Herdertjestocht in bittere kou

Aan het einde van de tocht is daar de kerststal. | Foto: Esther Akerboom Foto: Esther Akerboom

KERSTVERHAAL n Op Landgoed Keukenhof kon afgelopen zaterdagavond de traditionele Herdertjestocht, georganiseerd door de Raad van Kerken, gelopen worden. Tussen 17.30 en 20.00 uur voerden de tientallen vrijwilligers hun stukjes op, die het kerstverhaal van begin tot eind uitbeeldden.

Door Esther Akerboom

Ondanks de kou was het nog behoorlijk druk en de klaarovers hadden hun handen vol aan het overzetten van alle mensen die de tocht naar Bethlehem wilden gaan maken. De reizigers werden ontvangen door een cohort Romeinse soldaten, waarvan de aanvoerder de reizigers vertelde dat alle burgers vanwege de door Koning Herodes afgekondigde volkstelling op weg moesten naar hun geboortedorp. Onderweg werd de weg gewezen door diverse inwoners en Romeinen en de reizigers kregen te horen dat het heel druk was in Bethlehem en dat alle herbergen vol zaten. Een groep herdertjes stond bij nacht in het veld in afwachting van de geboorte van het kindje Jezus. Eenmaal in Bethlehem aangekomen kon men zich laten inschrijven. De tocht ging verder langs Maria, die bezoek kreeg van de engel en de werkplaats van haar eega Jozef, die bibberend van de kou meubels aan het timmeren was. Verderop baarde de Romeinse soldaat Cornelia nog opzien bij een kleine reizigster, die meende haar juf te herkennen. "Wees maar niet bang, donderdag ben ik weer gewoon Corrie hoor", zei ze met haar helm af, om die vervolgens op te zetten en weer in haar rol te stappen.

Halverwege kon er in een herberg wat warms worden gedronken en dat was hard nodig, want er moest vanwege de drukte soms een tijdje worden gewacht in de kou. Er stond een engelenkoor prachtig te zingen. Het kasteel figureerde als paleis van koning Herodes, die in zijn voortuin aan de reizigers en de Wijzen uit het Oosten zijn plannen met de nieuwgeboren koning aankondigde, en die waren niet mals.

De tocht eindigde bij het stalletje met de ster erboven alwaar het kindje Jezus in zijn kribbe lag. "Is dat een echt kindje, mama?", vroeg een klein meisje aan haar moeder, maar dat zou met deze temperaturen niet verantwoord zijn geweest. Een kerstmannenkoor deed de vermoeide reizigers uitgeleide.

LisserNieuws jaaroverzicht

REDACTIE n Voor u ligt de laatste reguliere editie van LisserNieuws voor 2018.

Net na de kerst valt het Jaaroverzicht op de mat en de eerste editie van 2019 verschijnt op woensdag 2 januari. Sluitingsdatum voor kopij: zondag 30 december. De redactie wenst iedereen fijne feestdagen toe en een gezellige en veilige overgang naar het nieuwe jaar.

Kerst met Zanglust

CONCERT n Ouderenkoor Zanglust verzorgt vrijdag 21 december een sfeervol kerstconcert in de grote zaal van dienstencentrum De Beukenhof.

Zanglust oefent elke donderdagmorgen in De Beukenhof. Het koor heeft ook dit jaar vol enthousiasme de liederen voor dit concert ingestudeerd. De samenzang brengt het juiste kerstgevoel naar boven. Het geheel staat onder leiding van dirigent de heer W.B. Visser, met aan de piano de heer A. Alberts. Ook wordt een prachtige kerstverhaal verteld. De uitnodiging voor dit concert geldt voor alle senioren van Lisse en omgeving. Deze middag is mede georganiseerd in samenwerking met Fonds 1818. Het concert begint om 14.30 uur en de toegang is gratis. Kom op tijd, het aantal plaatsen is beperkt.

Bereikbaarheid WelzijnsKompas

KERSTVAKANTIE n WelzijnsKompas Hillegom-Lisse is van maandag 24 december t/m 1 januari 2019 op beide locaties gesloten.

De medewerkers wensen iedereen fijne feestdagen toe en zijn op 2 januari weer van 09.00 – 12.30 uur telefonisch bereikbaar op 0252-757100.

Foto: pr

Kerststallen in Museum de Zwarte Tulp

Stallen en groepen uit heel de wereld '

Paarse Vrijdag op het Fioretti College Lisse

Koeien in de sneeuw op Foto van het Jaar

column n dierenarts Lodewijk Kamps

Nieuwe editie gemeentelijk projectboek

Het terrein waar de oude Josephschool staat komt voor in het nieuwste projectboek van de gemeente. | Foto: Arie in 't Veld Foto: A. in 't Veld

n Inhoudelijke en financiële status van bouwprojecten toegelicht

LISSE n Er is een nieuwe editie verschenen van het gemeentelijke projectboek. Dit boek is een halfjaarlijks product waarin de status van de grote bouwprojecten in Lisse inhoudelijk en financieel wordt toegelicht.

Door Arie in 't Veld

Voor bouwprojecten waarvoor nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden wordt in een apart hoofdstuk de stand van zaken toegelicht en een doorkijk gegeven naar toekomstige stappen. Het projectenboek is opgesteld ten behoeve van het informeren van het college en de gemeenteraad over de stand van zaken van de grote bouwprojecten in de gemeente Lisse.

Om de kwaliteit van het projectenboek te verbeteren is in de versie van december 2018 de indicator Risico toegevoegd. Hiermee krijgt de raad beter inzicht in het risicoprofiel van de grootste bouwprojecten in de gemeente Lisse. Tevens is daarmee weer een stap gezet in de doorontwikkeling van projectmatig werken.

Over het boek zegt wethouder Jeanet van der Laan dat er diverse projecten zijn waarbij Lisse een vinger in de pap heeft als grondeigenaar of mede-eigenaar. "Zoals het plan aan de Achterweg waar nu nog de Josephschool (foto) is gevestigd. Met de verkoop van kavels levert het de gemeente een opbrengst van negen ton op. Of denk aan het nieuwe plan Meerzicht wat betreft de faciliteiten. Dat is nu in de fase van het schetsontwerp beland, waarin het parkeren voor de doelgroepen beter is geregeld. We hopen met de bouw te starten in het eerste kwartaal van volgend jaar."

De wethouder zegt ook dat er aan vele plannen de nodige risico's kleven die veelal met de eigenaren of ontwikkelaars opgelost moeten worden. "Zoals op Geestwater, waar de gemeente samen met Stek grondeigenaar is. Ook rond dat plan met omvangrijke woningbouw hopen we begin volgend jaar meer duidelijkheid te hebben."

Daarna worden in het boek plannen als die in de Waterkanten (Sportlaan) belicht, alsmede het Don Bosco-gebied waar op dit moment hard wordt gewerkt aan het bouwrijp maken. Maar ook het plan Elka; het Havenkwartier en andere ontwikkelingen, waaronder de nieuwbouw voor Dirk van den Broek; Kanaalstraat 5; in het winkelcentrum Blokhuis; Grachtweg 49-55 de Beukenhof en in de Kanaalstraat 'De Zon'. Het zijn niet allemaal plannen waarbij de gemeente eigenaar/opdrachtgever is, maar waarvoor Lisse wel de nodige toestemmingen moet verlenen. De voortgang van die procedures is in het projectboek opgenomen. Binnenkort staat dit boek onder het kopje 'Bestuur' op de gemeentewebsite.

Nieuw beleid inzameling huishoudelijk afval

Hillegom n Het huidige beleid voor de inzameling van huishoudelijk afval in Hillegom werd vastgesteld in 2010. Daarin is een evaluatie voorzien in 2020.

Door Jos Draijer

Daarom start de gemeente een participatietraject met de inwoners, organisaties en instellingen om te weten te komen hoe het huidige systeem bevalt en waar verbeteringen wenselijk of noodzakelijk zijn. Met het huidige beleid worden de toekomstige milieudoelstellingen bij inzameling van huishoudelijk afval, namelijk 75% afvalscheiding en maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar, in 2020 niet gerealiseerd. Een nieuw beleid is dan ook noodzakelijk vindt de gemeente.

Daarom is in de gemeenteraadsvergadering van 13 december jl. een Startnotitie vastgesteld waarin het proces wordt uitgewerkt opdat alle belanghebbenden zo veel mogelijk betrokken worden bij het opstellen van een nieuw afvalstoffenbeleid. Dat nieuwe beleid zal ook moeten bijdragen aan het realiseren van een circulaire economie d.w.z. een economie zonder afvalstoffen.

Het nieuwe beleid dient bij te dragen aan de duurzaamheidsambities van de Omgevingsvisie Hillegom 2030 en het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.

Namens Bloeiend Hillegom bracht Anouk Dijkshoorn een amendement in dat pleit voor een klankbordfunctie voor raadsleden in het communicatietraject met inwoners en, vooral niet te vergeten, organisaties en instellingen.

Amendement

Namens CDA, BBH en Bloeiend Hillegom bracht Kees Langeveld (CDA) een amendement in dat pleit om eerst de inwoners goed te informeren alvorens hun een oordeel te vragen over nieuwe beleidsvoornemens met betrekking tot inzameling van huishoudelijk afval. Tevens werd gevraagd rekening te houden met het feit dat mogelijkheden voor inzameling van huishoudelijk afval per wijk kunnen verschillen.

Inzameling kaartenservice Tjarda begonnen

HILLEGOM n Elk jaar bezorgen de leden van Scouting Tjarda kerstkaarten binnen Hillegom en Beinsdorp.

Dit jaar bezorgen de scouts alle kerstwensen op zaterdag 22 december 2018. De kratten en tassen om uw kaarten te verzamelen staan klaar bij de inleveradressen. Kerstpost met bestemming binnen Hillegom of Beinsdorp kan tot en met vrijdag 21 december 17.00 uur worden ingeleverd bij: Tabakshop Frank Evers, Mariastraat 2; The Read Shop, Hoofdstraat 85; Plus-Supermarkt, Palet 11 en dit jaar ook bij de Jumbo-Supermarkt, J.Mockkade 6.

Voor deze bezorgservice wordt een bijdrage van 0,35 euro per kaart gevraagd. Bij het inleveren of afhalen van de kaarten dient er contant en gepast te worden betaald. Voor een snelle afhandeling graag de kaarten verpakken in een plastic tas met daarbij een envelop voorzien van naam, adres en telefoonnummer met daarin het gepaste geld.Als het niet mogelijk is om bij één van deze winkels langs te gaan, is het ook mogelijk een afspraak te maken om de kaarten thuis te laten afhalen; hiervoor contact opnemen met de kerstkaartactie via telefoon 06-30194877 of per email via kerstkaarten@tjardahillegom.nl.

Paarse vrijdag op het Fio

Op Paarse Vrijdag dragen docenten en leerlingen iets paars, rose of regenboogkleuren. | Foto: pr Foto: pr

Lisse n De regenboogvlaggen wapperden vrijdag 14 december voor het Fioretti College in Lisse. Er werd voor de achtste keer Paarse Vrijdag georganiseerd op school. Een bijzonder initiatief van de GSA (Gay Straight Alliance ook wel Gender and Sexuality Allliance genoemd) die graag zichtbaar wil maken dat leerlingen op school zichzelf mogen zijn.

Diversiteit op school is iets dat ze omarmen en niet willen wegpoetsen. Sinds 2011 organiseert de GSA Fioretti College verschillende acties op school, om seksuele diversiteit en genderdiversiteit zichtbaar en bespreekbaar te maken. En met succes. Meer leerlingen durven openlijk voor hun seksuele geaardheid uit te komen en ook transgenderleerlingen hebben op school de mogelijkheid gekregen om met een nieuw gender hun schoolcarrière te vervolgen.

Dit jaar brachten burgemeester Lies Spruijt en wethouder Jeanet van der Laan een bezoek aan het Fio in het kader van Paarse Vrijdag. Zij spraken met de leerlingen Zus Rotteveel en Cas van Hameren, die de GSA leiden op het Fio. Verder kregen ze roze koeken aangeboden van de barcommissie en werden ze geïnterviewd voor de schoolkrant.

Controle bij verkooppunten van vuurwerk

REGIO n Dit jaar zijn de vuurwerkverkoopdagen van vrijdag 28 tot en met maandag 31 december. Op zondag mag geen vuurwerk verkocht worden, zo meldt het Vuurwerkbesluit. Het is een van de punten waar op gecontroleerd wordt.

Verkooplocaties die het verkoopverbod op zondag negeren, kunnen op directe sluiting en een proces-verbaal rekenen. De Omgevingsdienst West-Holland voert controles uit in opdracht van twaalf gemeenten in de regio en de provincie Zuid-Holland bij veertig locaties waar consumentenvuurwerk ligt opgeslagen. Tijdens de vuurwerkcontroles bekijken de toezichthouders of de inrichting veilig genoeg is en of aan de wettelijke eisen van de bewaarplaatsen is voldaan. Tevens vindt controle plaats van de sprinklers en de brandmeldinstallaties.

Dickensorkest speelt in Lisse

Lisse n In het centrum van Lisse kunnen bezoekers zaterdagmiddag 22 december het Dickensorkest van St. Jeanne D'arc tegenkomen.

Met een groep van circa 20-25 muzikanten, geheel gekleed in kleding uit de Charles Dickens-periode, brengen zij een breed scala aan kerstmuziek. Vrolijke muziek, maar ook enkele klassiekers staan op het programma. Kom gezellige luisteren naar gezellige en sfeervolle kerstnummers tijdens het shoppen.

Toernooi klaverjasclub

Beinsdorp n Het jaarlijkse oudejaarstoernooi van de klaverjasclub is dit keer op zaterdag 29 december.

Het toernooi, in het dorpshuis "Het Eiland" aan de Rietkraag 5, begint om 13.30 uur. Aansluitend volgt er een loterij met mooie prijzen. Inschrijven kan vanaf 13.00 uur. De kosten van deelname aan het klaverjassen zijn 4 euro per persoon. Er wordt op zijn Amsterdams gespeeld en individueel in vier ronden geklaverjast. Vooraf aanmelden is niet nodig. Verdere informatie via Marga Nieuwendijk, 06-81715117 of Bert Teeuw, 06-27578093. Mailen kan ook naar klaverjasclubbeinsdorp@t-mobilethuis.nl.

Wees niet bang

Hillegom n Dit jaar staat in de sfeervol versierde Maartenskerk aan het Kerkplein tijdens de kerstnachtdienst een heel actueel thema centraal: "Wees niet bang".

In de overdenking wordt het thema door ds. Wim Zaagsma uitgewerkt. Er zijn kerstliederen uitgezocht om mee te zingen. Gemengde koor Hatikwa verleent medewerking olv Joke Scholten. Na de dienst is er glühwein en kerstbrood. Inloop vanaf 22.00 uur, aanvang 22.30 uur.

Bouw IKC officieel bekrachtigd

Ronald de Groot, Paula Bernzen, André Hogervorst en Richard Waterman. | Foto en tekst: Annemiek Cornelissen

n Handtekeningen onder intentieverklaring

HILLEGOM n Ronald de Groot, bestuurder van de Sophia Scholen en Richard Waterman, bestuurder van Wonderland Kinderopvang met de ondertekening van een intentieverklaring hun samenwerking voor de start van het nieuwe integraal kindcentrum (IKC) dat in Hillegom wordt gebouwd officieel gemaakt. Deze officiële gebeurtenis vond plaats op donderdag 12 december op de plek waar dit IKC gebouwd gaat worden, het park aan de Vosselaan.

Naar verwachting zal deze medio 2021 worden geopend. De basisscholen de Jozefschool/de Leerwinkel maken onder andere deel uit van Sophia Scholen. Zij krijgen een plek in het gebouw, samen met Wonderland Kinderopvang. Om een speciaal tintje aan de ondertekening te geven waren de groepen 3 van zowel De Leerwinkel als de Jozefschool uitgenodigd bij de gebeurtenis aanwezig te zijn.

De ondertekening vond plaats in het bijzijn van twee groepen (groep 3) van beide scholen. Ook wethouder Fred van Trigt was bij de ondertekening aanwezig. Om een begin te maken met de samenwerking zal Wonderland Kinderopvang in maart verhuizen naar het voormalige pand van Het Smurfenbos, tegenover de huidige locatie van de Leerwinkel. De planning is dat de officiële opening van dit pand 4 maart zal plaatsvinden. Dit gebouw wordt momenteel opgeknapt en de komende twee jaar krijgt de BSO en Kinderopvang hier een plek.

Het streven is om voor de kinderen een huiselijke uitstraling te creëren. Het voordeel is ook dat de locatie dicht bij de nieuw te bouwen IKC is gevestigd, zodat iedereen al kan wennen. Wonderland Maasdamlaan, zoals de locatie gaat heten gaat ruimte bieden voor twee kinderdagverblijfgroepen en één buitenschoolse opvanggroep. Deze locatie biedt ouders en kinderen nu al de mogelijkheid voor een opstapje naar de doorgaande leerlijn van 0 tot 13 jaar dat het nieuwe IKC straks biedt.

De kinderen die op de locatie Wonderland Maasdamlaan starten kunnen in de toekomst overstappen naar het IKC, daarmee kan de doorgaande leerlijn in samenwerking met het onderwijs voor hen al in 2019 beginnen. Een IKC is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderopvang en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Vanuit een gezamenlijke pedagogische visie bieden Sophia Scholen, waaronder de Jozefschool en de Leerwinkel en Wonderland Kinderopvang vallen, de kinderen straks een doorgaande leerlijn.

André Hogervorst, directeur van zowel de Jozefschool en de leerwinkel sprak over deze belangrijke handtekening. "We zijn hier enorm blij mee en we staan op de plek waar de kinderen over een aantal jaren samen kunnen leren en spelen. Hoe kan je dit beter benadrukken dan bij deze officiële gebeurtenissen kinderen van beide scholen samen te laten spelen op de plek waar dit mooie gebouw zal komen te staan".

Woningbouw in Lisse ligt op schema

LISSE n Alhoewel er nog altijd sprake is van een dringende behoefte aan woningen in alle categorieën, stelt de gemeente Lisse dat de bouw van woningen toch op schema ligt. Dat blijkt uit het onlangs gepresenteerde projectboek.

Door Arie in 't Veld

Lisse wil voldoende woningen bouwen voor alle doelgroepen. Door de gemeenteraad zijn extra streefpercentages vastgesteld zodat er een grotere differentiatie ontstaat. Niet voor alle plannen gelden overigens de streefpercentages. Voor een aantal plannen zijn namelijk reeds overeenkomsten getekend, waardoor bijstelling alleen mogelijk is wanneer de initiatiefnemer er ook een meerwaarde in ziet. De aangedragen streefpercentages van de gemeenteraad zijn leidend bij de gesprekken met ontwikkelaars. Locatiekenmerken kunnen tot een andere afweging leiden.

Eind 2016 heeft de provincie Zuid-Holland gemeenten verzocht om meer woningen te ontwikkelen. Door de instroom van migranten is het gewenst meer woningen te bouwen. De WBR (Woning Behoefte Raming) en de BP (Bevolkingsprognose) leveren samen een bandbreedte op waarbinnen er gebouwd moet worden. Voor december 2016 hanteerde de provincie de WBR-cijfers als maximum aantal woningen dat Lisse mocht bouwen. De provincie is bereid om mee te werken boven de WBR-grens mits doelgroepgericht wordt gebouwd, met onder andere voldoende woningen in de goedkope categorieën van de huur en koopsector.

Voor de periode 2017 -2030 heeft de gemeente Lisse 1004 woningen in de planvoorraad, waarvan 320 woningen in de periode 2017 – 2019 en 684 woningen in de periode 2020 en later. In 2018 zijn er 154 nieuwe woningen toegevoegd aan de woningvoorraad van Lisse, 149 woningen daarvan zijn toegevoegd door nieuwbouwprojecten. De overage woningen zijn splitsingen of vrije kavels in het buitengebied. De verwachte voorraadontwikkeling voor aan de start van 2018 was 108 woningen. Dit aantal is dus ruimschoots gehaald doordat enkele projecten uit 2017 een latere oplevering kenden. Een aantal projecten is in het stadium van realisatie maar daarvan wordt verwacht dat deze woningaantallen in 2019 worden opgeleverd. Het betreft 42 woningen in de Waterkanten/Sportlaan; 65 in het Havenkwartier; zes op het voormalige Don Boscoterrein; 25 aan de Greveling voor de eerste fase (ELKA) en op Heereweg 60 zeven stuks. De planvoorraad van de gemeente ontwikkelt zich in de goede richting. De verwachte realisaties van de voorraad blijven nog wel achter lopen door vertragingen in de bouwprojecten.

Kerstnachtdienst in de Grote Kerk

Lisse n In de Grote Kerk aan de Heereweg 250 is maandag 24 december een kerstnachtdienst. De dienst begint om 22.00 uur en voorganger is mevr. B. Woord uit Almere.

Het wordt een sfeervol verlicht feest met traditionele en moderne invloeden, waarbij het kerstverhaal op een andere manier wordt uitgebeeld. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door organist Albert Versluis en het muziekteam 'By Music'. Tijdens de dienst wordt speciale medewerking verleend door de jongeren die in juli 2019 voor een werkvakantie naar Oeganda hopen te gaan. Zij willen het geloof handen en voeten geven door samen met de lokale bevolking verder te bouwen aan de groeiende 'Real Shephard School'. Voor de organisatie van de reis is aansluiting gezocht bij de stichting Livingstone. De collecte tijdens de kerstnachtdienst gaat naar de jongerenwerkvakantie Oeganda.

Herdertjestocht trekt ruim duizend bezoekers

| Foto's: Remco Out

Hillegom n De herdertjestocht was ook dit jaar weer een groot succes met ruim duizend deelnemers. In een drie kwartier durende tocht kwamen ze langs allerlei taferelen die het kerstverhaal vertelde.

Door Remco Out

De route was goed te volgen door de vele lichtjes die langs de route stonden afgelopen zaterdag. De route begon op het Henri Dunantplein waar al snel een lange rij stond, want er mochten steeds maar kleine groepjes door om opstoppingen te voorkomen.

Als eerste kwamen de groepjes langs de engel die aan Maria vertelde dat ze een kindje zou krijgen. Later werden kinderen en ouders opgeroepen om naar hun geboorteplaats te gaan om zich te laten registeren.

Gelukkig hoefde niet iedereen terug, maar kon je in de Hoftuin ook je naam opschrijven.

Totdat ze de herders, engelen en wijzen uit het oosten tegen kwamen die iedereen richting het kindjes Jezus stuurden. Uiteindelijk werd kindje Jezus in een stal in de Jozef-Martinuskerk gevonden. Hier kon iedereen iets lekkers te eten en te drinken krijgen om zo weer lekker op te warmen. De band van de Open hof en de muziekgroep van de Evangelie gemeente traden hier samen op, wat voor een gezellige kerstsfeer zorgde.

Samenwerking

De herdertjestocht is door vier kerken samen georganiseerd, namelijk de Protestante kerk Hillegom, katholieke kerk, Evangeliegemeente en Open Hof. Zij hebben allemaal hetzelfde kerstverhaal en kwamen vele jaren terug op het idee om samen iets rondom het kerstverhaal te organiseren. Dit jaar was het weer tijd voor de herdertjestocht.

Al in de lente waren de voorbereidingen begonnen en ook op de dag zelf waren ruim zestig mensen aan het helpen om alles in goede banen te leiden en er een gezellige avond van te maken.

Een nieuwe start

Foto: pr

LISSE n De jaarwisseling is in zicht en door betrokken instanties wordt op dit moment hard gewerkt aan het wereldkundig maken van onder andere de vrijwilliger en vrijwilligers van het jaar en de politicus. Ik zou zeggen: laat de broedende kip maar even met rust, want op 7 januari zal toch alles duidelijk moeten worden tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.

In Hillegom is men wat dat betreft al enkele weken een stuk verder. Daar worden regelmatig artikelen in de kranten geplaatst over de genomineerde dorpelingen. Lisse ligt op dat terrein dus achter en als 'rechtgesneden' Lisser moet zoiets je wel wat doen. Maar goed, op alle mogelijk fronten is er inmiddels samenwerking tussen de diverse gemeenten, zoals de inmiddels vermaarde HLT (Hillegom-Lisse-Teylingen) op ambtelijk gebied. Over het werken van deze dorpen als supertrio zijn met de hand voor de monden echter nogal eens negatieve opmerkingen op te vangen, maar wellicht heeft u daar weinig last van. Heel plezierig natuurlijk, maar als er ook maar iets van die negatieve geluiden waar is, dan wordt het tijd om te overdenken in het nieuwe jaar een nieuwe start van zo'n samenwerking te maken. Niet fuseren, uiteraard. Maar zeg ook wat dat betreft nooit nooit. Dat lesje hebben we wel geleerd van Noordwijkerhout, waarvan de toenmalige raadsleden bij hoog en laag beweerden totaal niets te voelen voor een fusie met Lisse en Hillegom. Het woord fusie was daar met harde hand uit de woordenboeken geschrapt. Totdat…… ja totdat een fusie met Noordwijk in beeld kwam. Vanuit het Lissese heb ik niks meer vernomen over de Noordwijkerhoutse ommekeer in denken en doen, maar intussen is die fusie wel een feit. Die gefuseerde dorpen gaan dus een nieuwe start maken in het nieuwe jaar. Voor mij hoeft dat niet op die manier, maar er zijn uiteraard wel zaken aan te wijzen die in het nieuwe jaar een goede start verdienen. Zoals het aanpakken van armoede. Jaja, dat komt ook in Lisse voor, al komt niet iedereen die dit betreft hiervoor uit. Met als een van de grootste voorbeelden het hebben van een voedselbank die wekelijks voor zo'n dertig gezinnen een voedselpakket maakt en verdeelt. Ook een landelijk fenomeen en eigenlijk is het schandalig dat in een land zoals Nederland dat zich welvarend noemt dit noodzakelijk is. Alle eer voor degenen die er in slagen dit op te lossen. Mooi voor een nieuwe start.

En naar buiten kijkend wat mij betreft ook alle eer voor mensen die het voor elkaar krijgen dat al die lieden die regelmatig in de trottoirs en wegen wroeten voor het leggen van kabels of iets dergelijks het eindelijk eens met elkaar eens worden. Zodat al die kabeltrekkers ermee ophouden dat als het ene bedrijf de werkzaamheden heeft beëindigd en de boel dichtgooit, een ander bedrijf de zaak weer openhaalt en ook aan het schatgraven begint. En dat dan overal in het dorp en keer op keer. Een goede afstemming van dat werk zou een goed begin van het nieuwe jaar kunnen zijn. Ongetwijfeld zult u ook nog dingen kunnen noemen waarmee anderen het nieuwe jaar goed kunnen starten als ze dat aanpakken. Goede wensen voor een goede start (en vervolg) dus en ik wens u en de uwen dat van harte toe.

Kerstavonddienst bij SWG Lisse

Lisse n Bij de Samenwerkings Gemeente Lisse is 24 december om 19.30 uur de kerstavonddienst in de kerk aan de Veldhorststraat 48.

De avond wordt muzikaal begeleid door een band. Er is volop ruimte voor samenzang. De kerk wil met elkaar vieren dat Jezus voor ons op aarde is gekomen en dat we daardoor niet meer bang hoeven te zijn. Na afloop kan men nog nagenieten of napraten onder het genot van een drankje en wat lekkers. Van harte welkom!

Kreda geeft politie Poolse les

Regio n Zeventien agenten uit de hele politie-eenheid Den Haag verdiepten zich de afgelopen drie maanden in de Poolse taal en cultuur.

Behalve tien taallessen namen de agenten deel aan workshops over thema's die een rol spelen in het leven van Polen in Nederland. Ook bezochten zij diverse bedrijven en instellingen. Voor dit project werkte de politie nauw samen met de Stichting Kreda, die als doel heeft activiteiten te ontwikkelen voor Poolse migranten, zodat zij zich beter thuis voelen in Nederland en beter kunnen integreren.

Workshop in 't KrantCafé

Lisse n De workshops die Patricia de Jong aan senioren geeft in 't KrantCafé bij 't Poelhuys, gaan ook in 2019 door.

De eerste workshop is op vrijdag 4 januari van 10 tot 12 uur in 't Poelhuys: sneeuwpop maken van bloempotten. Deelname kost € 6,50, dit is inclusief gebruik van materiaal en een kopje koffie of thee. Vooraf aanmelden verplicht, via 06-28408417 of e-mail:
prutsenpracht@gmail.com.

nieuws / column

Arie van Erk: een sturende 'stille' kracht

Foto: jos draijer

Het strijklicht van de ondergaande zon verlicht de burgemeesterskamer in het Hof. Het roept een warme sfeer van rust en schoonheid op. Op de marmeren schoorsteen staat het boek 'De levens van Jan Six'.

Ik waan me even in de 17e eeuw toen de statige familie Six hier woonde. In die sfeer spreek ik met burgemeester Arie van Erk over zijn periode in Hillegom sinds 2014.

Benaderbaar, fit en sportief: 'Niet appen maar trappen', heet zijn fietsclub.

Foto en tekst door Jos Draijer

Onlangs voerde hij een positief evaluatiegesprek met de gemeenteraad en 18 december is hij op bezoek bij de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit. Smit ontvangt afzonderlijk een keer per jaar alle burgemeesters van gemeenten van Zuid- Holland. Geen reden tot zorg want deze Commissaris gaf bij zijn laatste werkbezoek al aan dat hij blij verrast was over wat hij zag en hoorde in Hillegom.

Onze burgemeester heeft daar een belangrijk aandeel in gehad. Maar hij is bescheiden en loopt daarmee niet te koop. Hij blijft liever zelf op de achtergrond, een klankbord voor anderen. Maar ondertussen: een sturende 'stille' kracht, gerespecteerd en benaderbaar. Op officiële en informele momenten. Zoals bij het aansturen van het Hillegoms gemeentebestuur of het Hillegoms belang verdedigen op regionaal en provinciaal niveau. Of wanneer hij met zijn fietsclubje 'Niet appen maar trappen' vele kilometers maakt. Hij is fit en sportief, heeft gevoetbald, Nederlands kampioen wielrennen in de burgemeestersklasse en de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee geschaatst.

Een ervaren bestuurder ook, die het gemeentelijk bestel door en door kent. Die ervaring heeft hij opgedaan in de Bergambacht en Krimpenerwaard waar hij is geboren en getogen. Daar heeft hij ook succesvol leiding gegeven aan ingewikkelde bestuurlijke processen van samenwerking en fusies van gemeenten met als eindresultaat de vorming van een gemeente Krimpenerwaard met 55.000 inwoners. Voor hem een mooie afsluiting van een periode en een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Waarom de uitdaging in Hillegom?

"Als gezin wilden we in de Randstad blijven. Dan kijk je rond en zo viel mijn oog op Hillegom. Een dorp met potentie, goede voorzieningen maar een beetje stilgevallen, was mijn indruk. Het was toen nog crisistijd. Bestuurlijk liep het niet helemaal lekker, wat stuurloos, geen consistente lijn. Ook in de regionale samenwerking zag ik stilstand. Mijn gevoel zei dan ook: daar kan ik wat mee. En dus heb ik een sollicitatiebrief aan de Koning gestuurd. En in 2014 werd ik benoemd in Hillegom."

En als u nu op die beginperiode in 2014 terugkijkt?

"Wat ik aantrof was een dobberend schip. Iedereen deed zijn best maar een consistente en koersvaste lijn ontbrak. Te weinig vertrouwen tussen Raad en College ook. In de regio telde Hillegom minder mee. En de uitstraling van het dorp, het zag het er allemaal wat verdord uit door achterstallig onderhoud. Dat eerste jaar ben ik er dan ook stevig ingegaan om dat te veranderen. Partijen verbinden en samenwerking stimuleren. Dat was echt even nodig. Mijn bestuurlijke ervaring in de Krimpenerwaard kwam mij toen goed van pas."

En waar staan we nu?

"De bestuurlijke verhoudingen zijn hersteld, er is weer vertrouwen tussen Raad en College en ieders eigen rol en verantwoordelijkheid is duidelijk. Er is rust en stabiliteit, geen incidenten meer en de sfeer is goed. We besteden daardoor nu veel aandacht aan de relatie met de inwoners, bedrijven, organisaties en dan merk je dat er mensen zijn die trots zijn op Hillegom. De financiële positie van Hillegom is sterk, en kijk eens naar de uitstraling van Hillegom, het groen langs de wegen en in parken. In de regionale samenwerking telt Hillegom weer volop mee, De fusie van de ambtelijke organisaties in Hillegom-Lisse-Teylingen heeft daar ook een rol in gespeeld, denk ik. Er is een frisse wind gaan waaien en de regionale bestuurlijke verhoudingen zijn uitstekend. De daadkracht is terug, er staan vele mooie projecten op stapel."

Kostenbesparing is ook een doel van die fusie van ambtelijke organisaties. Is dat gelukt?

"Ja, de ambitie is eind 2021 ongeveer 5 procent kostenbesparingen gerealiseerd te hebben. Het is dan ook mooi dat de cijfers laten zien dat de kostenbesparing eind 2019 al uitkomt op 2,5 procent. Dat is 900.000 euro over de drie gemeenten. We liggen dus op koers."

Openbare orde en veiligheid zijn uw portefeuilles, hoe staat het daarmee in Hillegom?

"De recente Veiligheidsmonitor gaf aan dat de Hillegommers het veiligheidsgevoel waarderen op 7,2. Het landelijk gemiddelde daarvan is 7,3. Niet slecht dus. In vergelijking met 2015 is het aantal inbraken drastisch is afgenomen: van meer dan 100 naar minder dan 50 per jaar. Fietsendiefstallen gaan op en af maar dat is ook een stuk minder. Wat wel zorgelijk is het huiselijk geweld, ook al is dat gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Een punt is wel dat de ondermijnende criminaliteit in onze regio, veelal afkomstig uit Amsterdam, meer aandacht vraagt. Het gaat dan om drugsoverlast, witwassen, adres- en belastingfraude. Er is een ondermijningsbeeld gemaakt. Op grond daarvan vermoeden we dat er nu 25 kwesties spelen. Op drie kwesties gaan we inzoomen. We willen daar toch aan de voorkant bovenop zitten. We hebben daarom met Lisse en Teylingen een projectgroep ingesteld waar politie, belastingdienst en de officier van justitie aan deelnemen. Dit, om een waterbedeffect in de regio te voorkomen. We zijn er dus scherp op, maar dat wil absoluut niet zeggen dat het in Hillegom nu onveilig is. Hillegom scoort nu gemiddeld, dat was vroeger wel anders."

En hoe zit het met de jeugdoverlast in buurten?

"Dat wisselt, maar over heel 2018 zijn daar 50 meldingen van binnengekomen. Maar het eerste kwartaal 2017 bijvoorbeeld 189 meldingen. Dat valt op dit moment dus mee. Het is wel zeker dat de aanpak van jeugdproblematiek met behulp van breed samengestelde zorg- en veiligheidstafels goed heeft werkt. De gemeenten Lisse als Teylingen nemen deze Hillegomse aanpak van jeugdproblematiek daarom ook over. Die aanpak wordt nu in deze drie gemeenten uitgerold."

Tot slot, welke kerstwens heeft u?

"Dat ik iedereen heel mooie kerstdagen met elkaar toewens. Dat we naar elkaar omzien en willen meewerken Hillegom nog mooier, gezonder en veiliger te maken."

Lisse wacht amendement Omtzigt over ozb-verlaging verenigingen af

LISSE n Naar aanleiding van vragen vanuit de CDA-fractie heeft het college van B en W aangegeven niet per se afwijzend te staan tegen voorstellen om verenigingen tegemoet te komen als het gaat om de ozb voor de opstallen. Het is daarvoor echter mede afhankelijk van de wetgeving.

Door Arie in 't Veld

Het college zegt op de hoogte te zijn van wat zich op dit gebied op regeringsniveau voordoet (amendement Omtzigt in de Tweede Kamer). B en W vinden het niet relevant dat men vindt dat het onrechtvaardig is dat een vrijwilligersorganisatie een hoger ozb-tarief betaalt dan een gewoon huishouden. "De wetgeving voor de waardevaststelling van woningen en niet-woningen is duidelijk in het bepalen in welke categorie objecten worden geplaatst. De waardebepaling en de typering voor de ozb voor woningen en niet-woningen volgen uit de wetgeving. Na een mogelijke wetswijziging kan nagegaan worden of een aanpassing aan de lokale omstandigheden mogelijk en opportuun is en wat de effecten daarvan zijn voor de gemeentelijke huishouding." De gemeente wil de ozb-verordening op dit moment niet aanpassen, omdat het amendement nog moet worden vastgesteld door de Eerste Kamer. Het college zegt evenwel ook positief te staan tegenover het idee om sportclubs, dorpshuizen en andere algemeen nut beogende instellingen (ANBI) of sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) te compenseren voor de hogere ozb. "Echter dit moet worden bezien in relatie tot de Algemene subsidieverordening (Asv) waarbij de financiële gevolgen worden bezien in het totaal van de beleidsprioritering en de financiële positie van de gemeente. In relatie met de Asv kan dan worden bepaald welke instellingen gehele of gedeeltelijke compensatie kunnen krijgen. Voorlopige berekeningen geven een vermindering van de opbrengsten van meer dan € 60.000: dit is een directe vermindering van ozb-opbrengsten en een indirecte vermindering door verlaging van de uitkering uit het Gemeentefonds."

Nieuwsgierige koeien op de Foto van het Jaar

Chris Balkenende, Inge-Marij van der Schrier, Anneke van der Heiden en Paul Müller bij de uitreiking. | Foto: Esther Akerboom Foto: Esther Akerboom

Lisse n Hij zou bijna zondag kunnen zijn gemaakt, deze prachtige foto van koeien in de sneeuw. Maar Inge-Marij van der Schrier schoot dit plaatje aan het begin van het jaar en het was deze foto die een ruime meerderheid van stemmen kreeg bij de verkiezing 'Foto van het Jaar' op de welbekende Facebookgroep 'Je bent Lisser als...'. Afgelopen donderdag mocht zij haar prijs bij Fotovak Engel in ontvangst nemen.

Door Esther Akerboom

Dat dieren tot de verbeelding spreken bij de stemmers blijkt wel uit het feit dat het vorig jaar zwanen waren en nu koeien die het onderwerp waren van de winnende foto. De Facebookgroep telt inmiddels ruim 11000 leden en er worden heel wat foto's gepost.

Selectie

Beheerder Anneke van der Weiden selecteert de foto's waarop wekelijks en maandelijks mag worden gestemd en uiteindelijk rolt daar de Foto van het Jaar uit. "Ik haal gewoon de foto's die mooi zijn eruit. Het maakt niet uit of die nou met een dure camera zijn gemaakt of met een telefoon, het gaat om het plaatje." Chris Balkenende, de andere beheerder, beaamt dat. "Iedereen krijgt een kans om te winnen. We zijn altijd blij als mensen foto's posten en hopen mede door deze wedstrijd dat ze dat ook blijven doen. En misschien ook eens in de oude fotodoos duiken om te kijken wat daar nog voor interessants in zit om te laten zien."

Fotorolletjes

Inge-Marij had toevallig wel een spiegelreflexcamera tot haar beschikking. "Fotograferen is mijn hobby sinds ik 12 jaar ben", vertelt ze. "Toen ging ik nog ouderwets met mijn volle fotorolletjes naar de fotowinkel om ze te laten afdrukken. Vijf jaar geleden heb ik deze camera aangeschaft. Toen ik deze foto maakte, was de sneeuw in het dorp al aan het smelten maar in het buitengebied nog niet. Op de hoek van de Loosterweg bij de scouting wilde ik wat foto's van het landschap maken en deze koeien kwamen steeds dichterbij. Als je goed kijkt staan er vier op."

Inge-Marij ontving een prachtige afdruk van haar foto uit handen van fotowinkeleignaar Paul Müller en een prachtige bos bloemen van de beheerders.

Dieren spreken duidelijk tot de verbeelding

Woonvisies Bollen-3 vertaald naar prestatieafspraken 2019

Jolanda Langeveld, Anne de Jong, Ingrid Tijsen, Hans Al, Cor Vink, Peter Pinkhaar, Bas Brekelmans. | Foto: pr Foto: pr

REGIO n Betaalbaar, duurzaam en langer zelfstandig wonen, dat spraken de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, woningcorporaties Stek en Vooruitgang en de huurdersbelangenverenigingen HBVB en HBT af in de Prestatieafspraken Wonen voor 2019.

De prestatieafspraken werden donderdag 13 december getekend in het bestuurscentrum in Voorhout. De partijen sloten zowel afspraken voor de drie gemeenten gezamenlijk (Bollen-3) als ook lokale afspraken. De afspraken zijn gemaakt op basis van de woonvisies van de Bollen-3 en de drie afzonderlijke gemeenten. De corporaties brachten in juni hun bod uit op de woonvisies en de partijen zijn op basis daarvan in gesprek gegaan. Het resultaat van de gesprekken zijn de prestatieafspraken voor 2019, met een doorkijk naar 2020.

Wethouder Kees van der Zwet. | Foto: AihV Foto: Arie in 't Veld

De afspraken gaan over veel verschillende onderwerpen, onder andere over het bevorderen van doorstroming, het verkleinen van het tekort aan woningen voor lage inkomens, nieuwbouw en duurzaamheid. Ook zijn afspraken gemaakt over leefbaarheid en het aanbod woningen voor ouderen en specifieke doelgroepen.

Een mooi voorbeeld van deze afspraken is het pilotproject Vroeg Eropaf, waarbij de corporaties samen met de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) inzetten op het vroeg signaleren en het verder voorkomen van huurachterstand. Een ander voorbeeld is het project waarbij huurders met een open verbrandingstoestel zoals een geiser het aanbod krijgen om het oude toestel te laten vervangen voor een energiezuiniger en veilig toestel.

De huurdersbelangenverenigingen zijn tevreden met hun inbreng bij de totstandkoming van de afspraken. "We zijn voornamelijk blij dat de inkomensafhankelijke huurverhoging nog wel genoemd wordt in de prestatieafspraken, maar dat het overleg daarover is teruggebracht naar de reguliere overlegstructuur tussen corporaties en huurdersbelangenverenigingen. Ook zijn we er trots op dat we ons, met resultaat, hebben ingezet voor de omvang van de voorraad in de goedkoopste categorieën huur."

VVD laakt geheimhouding rond financiën sporthal

LISSE n De VVD-fractie is niet te spreken over het feit dat na de vergadering van vorige week woensdag van de commissie Maatschappij en Financiën een besloten deel volgde voor het bespreken van de financiële perikelen rond de bouw van de nieuwe sporthal.

Door Arie in 't Veld

Tijdens die bijeenkomst merkte wethouder Kees van der Zwet op blij te zijn dat het plan voor de hal gepresenteerd kon worden. Hij benadrukte dat de berekeningen een voorlopig karakter droegen en gaf aan dat de gemeente verantwoordelijk blijft voor de sporthal en FC Lisse voor de eigen accommodatie. "In dit stadium is er nog geen sprake van een voorstel van het college. Eerst willen we in beslotenheid van gedachten wisselen over de financiële mogelijkheden."

Wim Slootbeek van de VVD vond die beslotenheid overbodig, want in de kranten was al volop geschreven over die bedragen. "Het gaat over veel gemeenschapsgeld. Ik vind dat de inwoners er recht op hebben te vernemen hoe wij als politieke partijen hierover denken. Maar helaas denkt de wethouder daar anders over, omdat dit de onderhandelingspositie van de gemeente zou ondergraven. Ik betreur die opstelling zeer, ben er zelfs een beetje boos over." Hij vroeg woordvoerders van de FC of er ook een plan B is voor het geval het huidige plan niet door gaat. Zo'n plan is er dus niet. De commissieleden stelden vervolgens vragen over het wegvallen van de aanhelingskosten van de FC-accommodatie aan de nieuwe hal in het plan en wat er met dat geld gaat gebeuren als dit niet nodig blijkt te zijn. En ze kregen te horen dat nog onderzocht gaat worden wat er gaat gebeuren met het terrein dat beschikbaar komt als de nieuwe hal op de nieuwe plek is gebouwd en de oude plek dus opnieuw ingevuld moet worden. Ook vernam men dat het nieuwe complex rolstoeltoegankelijk wordt en dat men verwacht dat het ledental van de FC stabiel blijft. Over technische zaken zoals de bouw en aanbesteding lijken de FC en de gemeente Lisse het wel eens te zijn. Of dat ook geldt voor de financiële huishouding van het project (de FC is de gemeente ook nog geld schuldig) werd die avond niet bekendgemaakt. Althans niet in de openbaarheid.

Zwarte Tulpprijs voor bollenschuur aan Heereweg

De woning heeft een fraai front met een mooie decoratie aan de bovenkant. | Foto: Nico Groen Foto: Nico Groen

De Zwarte Tulpprijs 2018 is voor de eigenaren van een woning met bollenschuur aan de Heereweg. De restauratie is eindelijk klaar, waardoor de bollenschuur nu bij het woonhuis getrokken is. De schuur heeft dus een goede herbestemming gekregen. De oorkonde werd 30 november uitgereikt aan de familie door wethouder Kees van der Zwet.

Het gebouw is ontworpen door de bekende Lisser architect C.W. Barnhoorn. Dit in opdracht van bollenkweker W.V. van Beek. De bollenschuur is aan de achterkant van het woonhuis gebouwd. Het vormt samen één geheel. Het precieze bouwjaar is niet bekend, maar ligt rond 1927. Het heeft twee bouwlagen onder een plat dak met een schoorsteen aan de achterkant. Er zijn rode bakstenen gebruikt, behalve voor de onderste lagen. Deze zijn vanaf de fundering opgebouwd uit een betere kwaliteit klinkers met hardere specie en vormen een zogenoemd trasraam. Naast het tegengaan van optrekkend vocht, werkt het ook tegen binnendringen van vocht van bijvoorbeeld opspattend regenwater. Verder is de kans kleiner dat zouten uit het optrekkende water voor witte uitslag op de gewone stenen zorgen.

In de voorgevel is siermetselwerk aangebracht in de vorm van vooruitspringende stenen. Dit geeft een speels uiterlijk aan de bovenkant van de voorgevel. De borstwering aan de bovenkant van de andere gevels heeft ook naar voren uitkragende stenen met een betonnen gevelafdekking. Te zien is dat Barnhoorn geïnspireerd was door art deco en baksteenexpressionisme. Art deco was een populaire stijlbeweging van 1920 tot 1939 die bij bouwwerken ook tot uiting kwam in de decoraties. Het belangrijkste bij baksteen-expressionisme is dat het ontwerp niets voor hoeft te stellen. Alleen de vorm is belangrijk.

De ramen en deuren van het woongedeelte zijn van hout met een bovenlicht onder een horizontale roede. De ramen op de verdieping hebben geen roeden.

Moderne schuur

De schuur heeft geen openslaande ramen voor de ventilatie, maar ventilatieopeningen voor mechanische afvoer van de lucht. Het was namelijk een vooruitstrevend ontwerp met elektrische ventilatie voor het drogen en bewaren van de bollen. De stalen ramen kunnen wel open voor extra ventilatie. De schuur is dus een goed voorbeeld van het type bollenschuur met mechanische ventilatie.

CHG Duin- en Bollenstreek

De Zwarte Tulpprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de eigenaar van een voorbeeldbollenschuur in de Bollenstreek. Het gebouw moet op een voorbeeldige manier behouden zijn of een andere bestemming hebben gekregen. De Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed van het Cultuur Historisch Genootschap voor de Duin- en Bollenstreek (CHG) beoordeelt al sinds 2003 initiatieven op dit gebied om deze prijs te kunnen toekennen. De Werkgroep zet zich al meer dan 20 jaar in voor de bollenschuren en ander waardevol erfgoed van de bloembollencultuur in de Duin- en Bollenstreek.

Bovenstaande gegevens komen van de website van het CHG Duin- en Bollenstreek en van de website van oudlisse.nl bij het hoofdstuk Monunumenten.

Vakantiepret in Sportcentrum De Waterkanten

LISSE n In de kerstvakantie pakt Sportcentrum De Waterkanten weer uit met een spetterend programma in het zwembad en in de sporthal.

De kerstvakantie begint swingend, met op vrijdag 21 december de kerstdisco: dj Thijs is aanwezig om de laatste kersthits uit de boxen te laten knallen. Het discozwemmen is van 19.00 tot 21.00 uur en is voor kinderen t/m 14 jr (in bezit van minimaal diploma A). Zaterdag 22 december is Atlantis Watersport weer aanwezig om kinderen kennis te laten maken met de duiksport. Op 24 december kun je chillen tijdens de drijf-inn. Al drijvend op een luchtbed kunnen kinderen de film Pieter Konijn kijken. Nog geen A-diploma? Kom dan onder begeleiding van een volwassene.

Op 27 december vindt het jaarlijkse schoolbasketbaltoernooi plaats! 54 teams strijden om de felbegeerde Fair Play-bokaal. Kom je school dus aanmoedigen! De hele vakantie is het zwembad op doordeweekse dagen geopend (m.u.v. de feestdagen) voor het vrij zwemmen. De stormbaan ligt op doordeweekse dagen vanaf 13.00 in het wedstrijdbad, tenzij er andere activiteiten zijn.

Lees het gehele artikel op de site www.lissernieuws.nl

Het oude jaar sluiten we springend af, want op zaterdag 29 en zondag 30 december worden de luchtkussens weer opgeblazen. En vind jij springen alleen, niet leuk genoeg, waag dan eens een klim naar de top van het sportcentrum. De luchtkussens zijn opgeblazen van 11.00 – 16.00 uur en de toegang kan gecombineerd worden met zwemmen.

Maar ook in het nieuwe jaar gaan we door met sport- en spel, want op 3 januari organiseren BroSports en Sportfondsen Lisse samen de Winter Games. De hele dag staat in het teken van sport, spelletjes en bewegen met heel veel plezier. Deze editie gaan de kinderen ook een Escape Room doen! Uiteraard zorgen wij gezonde tussendoortjes en overheerlijke lunch. Uiteraard mag een plons in het zwembad niet ontbreken.

Voor meer informatie over deze activiteiten, kijk op de website van Sportfondsen Lisse. Een fijne vakantie en hopelijk tot ziens in Sportcentrum De Waterkanten.

'Buurtsportcoaches verbinden onderwijs en sportaanbieders'

Vanaf links: Rob Stroombergen, Sonja Verbeek, Joyce Romijn, Paul van Bree en Fred van Trigt. Zittend links Sandra Boonstra en Colin van der Klauw. | Foto en tekst: Annemiek Cornelissen

HILLEGOM n In de raadzaal werd woensdag 12 december de samenwerkingsovereenkomst inzake het Masterplan Sport en Onderwijs ondertekent.

De overeenkomst werd getekend door Joyce Romijn, directeur van de Daltonschool Hillegom namens de basisscholen, Rob Stroombergen, voorzitter van de Jeugdcommissie van SV Hillegom, namens de verenigingen, Sonja Verbeek, eigenaresse van Total Move namens de sportaanbieders, Jerry Buitendijk, directeur van SportSupport en de wethouder van Sport en Cultuur Fred van Trigt namens de gemeente Hillegom. Van Trigt zei blij te zijn met de nieuwe rol van de Buurt Sportcoaches van Hillegom in Beweging van SportSupport. "Toen anderhalf jaar geleden de nieuwe sport en beweegnota werd gelanceerd werd de nieuwe verbindende rol van de Buurtsportcoaches naar voren gebracht. Zij zijn de verbinding tussen sportaanbieders en het onderwijs."

Volgens de wethouder zijn er de afgelopen tijd echt spijkers met koppen geslagen. "Er zijn concrete afspraken gemaakt tussen de verschillende partijen. Zo is er bijvoorbeeld de sportkalender, die steeds netjes op tijd worden gelanceerd en er zijn al mooie resultaten geboekt binnen sport en onderwijs. Deze samenwerkingsovereenkomst is ene mooi vervolg en ik hoop dat we eind volgend jaar als we de balans gaan opmaken gaan zien dat het echt iets heeft opgeleverd". Het Sport- en beweegbeleid "Hillegom Samen Sportief in Beweging" heeft als belangrijkste doel dat het aansluit bij actuele ontwikkelingen in de maatschappij. Sport en bewegen dragen bij aan positieve gezondheid en persoonlijke vitaliteit. Aan de subsidie in het onderwijs voor het tweede uur vakdocent lichamelijke oefening worden vanaf het jaar 2019 verbonden. Doelstelling vanuit de gemeente is dat het tweede uur gymnastiek meer gebruikt gaat worden om verbinding te leggen met de Hillegomse sportverenigingen. De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de raad van Volksgezondheid roepen op tot dagelijks twee keer een half uur sporten en bewegen in het onderwijs, aangevuld met drie keer in de week bot- en spierversterkende activiteiten, via bijvoorbeeld lessen bewegingsonderwijs, naschoolse sportlessen en sporttrainingen bij sportverenigingen/-aanbieders. Als kinderen dit doen voldoen ze aan de beweegrichtlijnen opgesteld door de Gezondheidsraad. Volgens van Trigt zou het mooi zijn als binnen het onderwijs geadviseerd kan gaan worden wat het beste past bij welk kind. "Dat wordt ook al gedaan bij het kiezen van een Middelbare school, hoe mooi zou het zijn als dat ook gebeurd bij de keuze van een juiste sport dat past bij een kind. Wie weet dat nou beter dan een docent. Vandaar dat we deze samenwerking zo belangrijk vinden". Op de foto vanaf links: Rob Stroombergen, Sonja Verbeek, Joyce Romijn, Paul van Bree en Fred van Trigt. Zittend links Sandra Boonstra en Colin van der Klauw. | Foto en tekst: AC

Landgoed Keukenhof in kerstsfeer

Door het zingen van kerstliedjes ontstaken de kinderen de lichtjes in de kerstboom. | Foto: Arie in 't Veld Foto: A. in 't Veld

LISSE n Landgoed Keukenhof is sfeervol in kerstsfeer gebracht met kerstbomen, planten en bloemarrangementen. Leerlingen van het Wellantcollege Aalsmeer hebben Kasteel Keukenhof gedecoreerd. Bezoekers kunnen er tot en met 6 januari van genieten.

Door Arie in 't Veld

Die kerstsfeer werd vorige week woensdag in gang gezet door de vele kinderen die in De Groene Bol geducht aan het knutselen waren. Ze maakten onder meer vogelhuisjes om in de winter de vogels te voederen. Na afloop van dat geknutsel verzamelden zij zich rond de grote kerstboom nabij de Hofboerderij van Kasteel Keukenhof om te helpen de kaarsjes in de boom tot ontbranding te brengen. Om dat voor elkaar te krijgen zongen ze het ene kerstliedje na het andere en uiteindelijk lukte het om op die manier de kaarsjes aan het branden te krijgen. In de periode rond kerst zijn er op het terrein van het landgoed vele activiteiten. Zoals woensdag 19 december van 13.00 tot 16.00 uur, dan vertelt de Kerstman in de Blauwe Kamer van het kasteel de kinderen het kerstverhaal. Iedereen is daarbij welkom, maar men moet zich wel van tevoren aanmelden via de site kasteelkeukenhof.nl. Daarmee is de specifieke sfeer op het kasteelterrein nog niet ten einde, want tot en met 6 januari zal de sfeerverlichting branden. Het domein heeft daardoor met name in de donkere uren een heel bijzondere uitstraling.

Genomineerde kanjers, vrijwilligers en mantelzorgers

De laatste genomineerde van de zeven: Marianne Janssen-Gijsbers. | Foto en tekst: Annemiek Cornelissen

Hillegom n De gemeente reikt in samenwerking met de Rotary Hillegom/Lisse en WelzijnsKompas tijdens de nieuwjaarsreceptie weer onderscheidingen uit aan de vrijwilliger, mantelzorger en de kanjer van het afgelopen jaar. Voor 2018 zijn zeven personen genomineerd. Met allen is een interview gehouden, dat verspreid over vier weken is geplaatst. Deze week de laatste:

Marianne Janssen-Gijsbers is genomineerd als Vrijwilliger van het jaar. Ze heeft haar sporen als vrijwilligster ruimschoots verdiend. Ze las jarenlang voor in de bieb en aan de bewoners van Parkwijk, maar haar grootste verdienste heeft ze als vrijwilliger bij het Signalerend huisbezoek van het Welzijnskompas Hillegom/Lisse voor 75-jarigen in Hillegom, dat ze nu alweer sinds 2002 met veel plezier doet.

"Het signalerend huisbezoek is zo noodzakelijk. Er zijn zoveel mensen in Hillegom van 75 jaar, waarvoor het belangrijk is dat iemand een oogje in het zeil houdt. Daarbij kijken we of ze wel veilig wonen, de financiën op orde hebben, misschien wel eenzaam zijn, gezondheidsproblemen hebben en of hun familie nog wel op bezoek komt als ze die nog hebben". Volgens Marianne Janssen kregen ze voorheen van de gemeente de adressen van deze bewoners maar dat is sinds het ingaan van de AVG privacywet niet meer het geval. "Hierdoor kunnen we de mensen niet meer traceren en dat is heel vervelend. We hadden er ieder jaar 80 of 85, nu nog maar 5 omdat we de mensen niet meer kunnen vinden. We zijn met ongeveer tien vrijwilligers en ik vind dat we heel goed werk doen. Dit maakt me heel verdrietig". Marianne Janssen is in de loop der jaren ook een actief collectant geweest in Hillegom voor diverse goede doelen, waaronder de Nierstichting. "Voor deze Stichting heb ik het collectantenbestand jaren geleden op poten gezet. Ik ben overal collectanten gaan ronselen, op de bridgeclub, bij de tennisvereniging en op school. Ik heb het eelt op mijn oren gebeld en uiteindelijk 67 collectanten gevonden". Ook heeft Marianne Janssen samen met nog drie bewoners van de Singel haar buurvrouw, die begin dit jaar op 96 jarige leeftijd is overleden, verzorgd. "We hielden haar om beurten in de gaten. Ik heb 44 jaar naast haar gewoond, het doet je dan echt wel wat als ze er ineens niet meer is". Marianne Janssen Gijsbers is dus heel actief. Ze heeft ruim veertig jaar met heel veel liefde in Hillegom lesgegeven, 23 jaar op basisschool De Giraff en tien jaar op de Rembrandtschool. "Ik had op de Giraff samen met Jan Kuipers een groep. Ze noemden me op een gegeven moment allemaal oma juf. Zo lang heb ik er gewerkt. Toen ik afscheid nam kreeg ik van de Ouderraad een bankje als cadeau met een echt koperen plaatje: juf Marianne Janssen bankje. Dit bankje staat voor mijn huis aan het water bij de Singel". Volgens Marianne Janssen is het bankje inmiddels twee keer gesloopt. "Een keer lag het in het water, maar gelukkig staat er wel een nieuwe. Alleen het plaatje zit er niet meer op. Dat vind ik jammer. Ik hoop dat als ik dood gaat dat plaatje er weer op gaat komen". Op het bankje zitten volgens de Hillegomse vaak verliefde stelletjes of opa's en oma's. "Als ik ze zie dan ga ik vaak even naar buiten en bied ze een kopje koffie aan. Dan kijken ze me even raar aan, maar dan zeg ik, geen zorgen hoor, het is mijn bankje".

Kerststallen in Museum de Zwarte Tulp

Foto: pr

Lisse n Niet alleen het werk van bollenschilder Anton Koster trekt veel extra bezoekers naar Museum de Zwarte Tulp (Heereweg 219), ook de ruim veertig kerststallen die in de Comparitie staan zijn erg in trek.

Vrijwilliger van de klusploeg van De Zwarte Tulp en fervent aanhanger van het Sint-Nicolaasfeest en de geboorte van Jezus, René Oude Groen uit Hillegom, heeft deze dagen een deel van zijn omvangrijke collectie kerststallen tentoongespreid. De kerststallen en groepen zijn afkomstig uit de hele wereld en iedere kerststal, groot of klein, heeft zijn eigen verhaal. De stallen zijn gemaakt van verschillende materialen en in diverse stijlen. Voorheen stalde hij ze allemaal thuis en als zijn kleinkinderen ermee gingen spelen, was hij dagen zoet om alles weer bij elkaar te zetten. Tegenwoordig mogen we er gelukkig allemaal van genieten. De kerststallen trokken vorig jaar al veel bezoekers naar het museum. Dit jaar worden ze nog mooier tentoongesteld. René heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een echte tentoonstellingsmaker. In de tentoonstelling - die tot en met 6 januari in het museum te bewonderen is - wordt ook de ontstaansgeschiedenis van de kerststallen belicht.

Jilliane Hoffman Insomnia

In de VS is een seriemoordenaar actief. In tweets aan de FBI noemt de moordenaar zichzelf Handyman. Als de zeventienjarige Mallory wordt vermist en haar mobieltje en bebloede jas gevonden worden denkt de politie al snel aan Handyman. Als Mallory een paar dagen later verward wordt aangetroffen zegt zij ontsnapt te zijn aan de Handyman. Maar is dit wel zo? Special agent Bobby Dee doet er alles aan om achter de waarheid te komen.
Zeer spannend. lees dit niet voor het slapen gaan.

Liane Moriarty Negen volmaakte vreemden

Negen mensen bezoeken om verschillende redenen een kuuroord. Ze komen daar voor hun rust, voor de massages en de mindfulness maar ontdekken al snel dat ze ook flink zelf aan het werk moeten. In de eerste hoofdstukken leren we de personages kennen maar naarmate het verhaal vordert krijgt het een thrillerachtige wending. Langzamerhand wordt ook duidelijk wat de redenen van de gasten zijn geweest om naar het kuuroord te gaan.
Geschikt voor thrillerfans maar ook voor romantici.

van de Bieb:

Voorleesuurtje

Wat doe je op woensdagmiddag? Kom gezellig met je kind naar de bieb. Luister naar de mooiste verhalen en neem daarna een stapel boeken mee om thuis uit voor te lezen. We beginnen altijd om drie uur en je kunt gewoon aanschuiven. Voor kinderen van 4 t/m 6 jaar.

Elke woensdag, muv feestdagen | 15:00 – 15:30 uur | Gratis
de Bibliotheek Hillegom

nieuws / biebtips

Genie Does-Moison

Genie is bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland werkzaam als collectiespecialist.
Om de week geeft zij een aantal boekentips in de Hillegommer.

Alle titels zijn te leen bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. U kunt ze vanuit huis direct reserveren via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

Paniek om de pony

Het middagspreekuur is net begonnen. De wachtkamer zit dampend vol en door het dubbele zwangerschapsverlof van zowel Bernadette en Marian sta ik er vanmiddag alleen voor. Ik roep als eerste een oude, lieve 13-jarige labrador binnen om haar ogen te controleren. Ze maakt te weinig traanvocht aan en heeft daardoor steeds ontstoken ogen. Met speciale oogzalf kunnen we de traanproductie weer een beetje op gang brengen. We hebben haar de laatste weken al vaak gezien, want ze heeft veel medische pech. Maar voor ieder probleem vinden we gezamenlijk steeds een oplossing!

Dan gaat mijn mobiel; ik kijk op het scherm, mijn dochter, ik neem op. Ik hoor haar met overslaande paniekstem schreeuwen: "Pap, pap, help, Esan is gevallen en ligt met zijn benen tussen het hek, hij kan niet overeind." Paarden en pony's kunnen, als ze in paniek zijn, hun benen zo beschadigen dat ze uiteindelijk niet meer te redden zijn. Pure snelheid is nu geboden. Voor het eerst in 23 jaar ren ik uit de praktijk weg, een verbijsterde wachtkamer achterlatend en spring in de auto; op de dijk beland ik achter een 45 km-wagentje en krijg bijna een hartaanval. Iedere minuut telt en dit gaat zo te lang duren.

De telefoon gaat en de assistente vraagt hoe het nu verder moet; ik adviseer haar de collega uit de dependance in Nieuw-Vennep te mobiliseren. De telefoon rinkelt weer en mijn dochter vraagt waar ik blijf. Tot mijn schrik blijkt ze niet thuis te zijn, maar ergens op een brug in "het natuurgebied, jeweetwel". Nou moet ik ook nog een trailer regelen... De paardendierenarts had ik al gebeld. Bij vrienden verderop in de straat kan ik hun trailer meekrijgen. Top!

Op mijn dochters telefonische aanwijzingen rijd ik over de N205 naar de plek des onheils. De pony staat alweer, kan ik zien; op 3 benen; één been bungelt erbij. Maar er ligt een brede sloot tussen en zo kan ik er niet bij. De paardenarts springt wel over de sloot en onderzoekt Esan meteen. Er komt zelfs politie aan, die me gebaart achter hun aan te rijden. Ze kunnen ergens een paal verwijderen en zo kan ik toch het natuurgebied in! Ook top! Er lijken geen essentiële structuren beschadigd en voorzichtig laden we Esan in de trailer, waarna we naar de paardenkliniek hobbelen. Alle verwondingen worden secuur schoongemaakt, grondig ontsmet en gehecht waar nodig. Hij gaat genezen! Op de terugweg naar de praktijk blijkt mijn eigen traanproductie helemaal in orde, van opluchting.

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom

PG Hillegom

Maartenskerk

Zondag 23 december, 10.00 uur

Voorganger: ds. Wim Zaagsma

Maandag 24 december, 22.30 uur

Voorganger: ds. Wim Zaagsma

25 december, 10.00 uur

Voorganger: pastor W. Wierenga

Open Hof Hillegom
Open Hof, Raadhuisstraat 3
Zondag 23 december, 10.30 uur
Spreker: Gabriel Jansen

Maandag 24 december, 20.30 uur
Spreker: Steven Parmentier

Dinsdag 25 december, 10.30 uur
Spreker: Steven Parmentier

Evangelie Gemeente Hillegom

Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16
Zondag 25 december, 11.00 uur

Parochie Heilige Willibrordus

St. Jozef en St. Martinuskerk

Woensdag 19 december, 09.00 uur

Zaterdag 22 december, 19.00 uur

Zondag 23 december, 09.30 uur

Maandag 24 december

diensten om 18.30 uur, 20.30 uur, 22.30 uur

Dinsdag 25 december, 10.00 uur

Celebrant: pastor T. van Eijk
Koor: het Parochiekoor

St. Agathakerk

Zondag 23 december, 10.00 uur

Maandag 24 december

Diensten om 18.00 uur, 20.00 uur (nachtmis in het Pools), 22.00 uur

Dinsdag 25 december, 10.00 uur

Celebrant: kardinaal A. Simonis
Koor: Canticum Novum

H.H. Engelbewaarderskerk

Woensdag 19 december, 09.00 uur

Zaterdag 22 december, 19.00 uur

Maandag 24 december 20.00 uur

Dinsdag 25 december, 10.00

Celebrant: pastoor R. Franken
Koor: In Conspectu Angelorum

SWG Lisse

Zondag 23 december, 10 uur

Veldhorststraat, ds N. Geertsema

Maandag 24 december 19.30 uur

Witte kerkje, ds. N. Geertsema

Dinsdag 25 december

Kerk Veldhorststraat, 10.00 uur

Voorganger: Nico Geertsema

Evangelie Gemeente Lisse

De Poort, Jozef Israëlsstraat 11

Zondag 23 december, 10.00 uur

Spreker: Désirée Stolker

Dinsdag 25 december, 10.00 uur

Spreker: Angelique Noordermeer

Gereformeerde Gemeente Lisse

Salemkerk

Zondag 23 december, 10 en 16 uur

Dinsdag 25 december, 10 en 16 uur

Voorganger: ds G.J.N. Moens

Gereformeerde Kerk

Klisterkerk
Zondag 23 december, 10.00 uur

ds E.M. Ezinga

Dinsdag 25 december, 10.00 uur

ds. A. Moolenaar

Hervormde Gemeente Lisse

Pauluskerk
Zondag 23 december 10.00 uur

proponent mw. J.C. Eikelenboom

Maandag 24 december, 19.00 uur

Gezinskerstdienst

Dinsdag 25 december, 10.00 uur

ds. E.R.V. Schuddebeurs

Grote Kerk

Zondag 23 december, 10.00 uur

ds. A.L.A. den Besten

Maandag 24 december, 22.00 uur

proponent mw. L.H. Woord

Dinsdag 25 december, 10.00 uur

Voorganger: ds. J. Alma

Kans maken op 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 30 december bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. De winnaar van week 50 is: Netty Seijn uit Lisse. De oplossing was: tochtstrip.