LisserNieuws - De Hillegommer

15 oktober 2019

LisserNieuws - De Hillegommer 15 oktober 2019


'Het was zeer indrukwekkend'

Foto: Mariëlle Baranski

KWF n Met een prachtig bedrag van 11.251 euro, bijeengebracht door heel veel sponsors, heeft Erik Jan in 't Veld het KWF kunnen steunen bij de zevende Loop tegen Kanker in Warmond op zondag 13 oktober.

Door Ruth Eppink

De vijf kilometer die Erik Jan moest afleggen, was de eerste serieuze loop na zijn laatste chemokuur. De Lisser heeft darmkanker en onderging de afgelopen maanden een experimentele chemobehandeling. De strijd is nog niet gestreden, maar de kuur is wel aangeslagen. Erik Jans streven was om 10.000 euro op te halen voor het KWF, omdat er nog heel veel geld nodig is voor verder onderzoek naar kanker. Hij ging daar zelfs overheen, waar hij waanzinnig blij mee is. "We hebben een enorm bedrag opgehaald en ik ben zo gesteund tijdens de loop. Er liepen veel vrienden mee en mensen van mijn hardloopgroep. Het was echt super, zeer indrukwekkend", vertelt Erik Jan de dag na de loop. De vijf kilometer heeft wel het nodige van zijn lichaam geëist, niet verwonderlijk als je weet dat hij 12 chemokuren van elk 49 uur heeft gehad. "Ik ga zo nog even naar de fysio om met de onco-groep mee te sporten en daarna doe ik het lekker rustig aan vandaag."

(Foto: Mariëlle Baranski )

Vraag naar jeugdpleegzorg is groot

LISSE n De vraag naar pleegzorg voor jongeren is vrij omvangrijk. Dat blijkt uit de rapportage hierover voor de regio Holland Rijnland. In totaal ontvingen zo'n 300 jeugdigen in 2018 pleegzorg. Het overgrote deel betreft permanente pleegzorg. Ongeveer 7% van de jeugdigen met pleegzorg kreeg weekendpleegzorg. Er is een zeer lichte stijging in de inzet van pleegzorg over 2018. Dit is een goede ontwikkeling. Een verdere stijging is gewenst, omdat de vraag naar pleegzorg groot is. De aanbieders ontwikkelen alternatieve vormen van pleegzorg, onder andere meer in deeltijd, co-ouderschap of steungezin. Deze zijn er ook op gericht dat een jeugdige niet permanent uit huis hoeft te worden geplaatst. De resultaten van deze inspanning is in de cijfers nog niet zichtbaar.

Door Arie in 't Veld

De rapportage bevat volgens wethouder Jeanet van der Laan cijfermatige informatie over de jeugdhulp in de regio Holland Rijnland. Ook in 2018 laten de cijfers nog steeds een toename zien van het aantal cliënten dat een beroep doet op jeugdhulp. De rapportages worden besproken met de lokale teams om waar nodig bij te sturen. Er is een hoog aantal gestarte trajecten bij het Jeugd- en Gezinsteam (JGt) in kwartaal 4. Het JGt geeft aan dat zij vaak een piek zien rond de herfstvakantie, omdat scholen dan na een periode van observatie aan het begin van het schooljaar aan de bel trekken als zij opvallendheden zien. Daarnaast is het laatste kwartaal voor veel kinderen een onrustige periode vanwege de activiteiten rondom sint en kerst. Dit wordt besproken in de kwartaalgesprekken met het JGt. De huisarts en de jeugdarts verwijzen nauwelijks door naar jeugd- en opvoedhulp. Een van de ontwikkelvoorstellen vanuit het transformatiefonds richt zich op het verbeteren van de samenwerking tussen de huisartsen en de toegang tot jeugdhulp. Een belangrijk onderdeel hiervan is de inzet van een Praktijkondersteuner Jeugd bij de huisartsen. In Lisse is een praktijkondersteuner gestart bij één huisartsenpraktijk per 1 april. Daarnaast komt het ook voor dat de huisarts wel verwijst naar het JGt en dat het JGt vervolgens doorverwijst naar een aanbieder van jeugd- en opvoedhulp. Dit is niet uit de cijfers te halen, maar wordt wel besproken in de kwartaalgesprekken. De jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin verwijst niet door naar jeugd- en opvoedhulp. Het CJG kan zelf opvoedhulp geven en anders doorverwijzen naar de CJG pedagoog of het JGt. Er is een toename te zien bij het aantal cliënten dat begeleiding ontvangt.

Wat opvalt is dat het aandeel verblijf in Lisse iets hoger ligt dan in de rest van de regio. Bij verblijf gaat het vaak om kleine aantallen, waardoor de aanwezigheid van een bepaalde voorziening kan leiden tot hogere verblijfsaantallen in een gemeente. In Lisse is onder meer een hulplocatie voor moeders met jonge kinderen, dit zou een verklaring kunnen zijn. Als er sprake is van een voogdijmaatregel dan kan de jeugdige worden ingeschreven in de betreffende woonplaats.

Van der Hulst is het duurzaamst

LISSE n Bouwbedrijf Van der Hulst uit Lisse is de winnaar van de Duurzaamheidsprijs Duin- en Bollenstreek 2019.

De prijs werd woensdag uitgereikt op het Fioretti College Hillegom. De andere genomineerden waren Hoek Hoveniers en Van Kesteren Schilders uit Voorhout en tweedehandskledingzaak Lemon Hill uit Lisse.

Veiling bij Hisalis groot succes

LISSE n Hockeyclub Hisalis heeft vrijdagavond 11 oktober een grote veilingavond gehouden. Het doel was een startbedrag verzamelen voor de aanleg van een nieuw waterveld, aangezien het huidige hoofdveld niet meer bespeelbaar is.

Een deel van opbrengst gaat daarnaast naar de Stichting Support Casper. Casper van Eijck, grondlegger van deze stichting, is hoogleraar chirurgie aan het Medisch Centrum Erasmus Rotterdam en doet daar baanbrekend onderzoek naar nieuwe behandelmethoden tegen alvleesklierkanker. Na het welkomstwoord van o.a. cabaretier Leo Alkemade werden onder leiding van veilingmeester Jaap Meiland meer dan 200 items geveild onder leden, sponsoren en andere belangstellenden. Van een Formule 1-reis tot een diner bij de voorzitter, alles ging onder de hamer in een razendsnel tempo. Na een zeer gezellige avond werd er uiteindelijk een geweldig bedrag van € 37.970,- opgehaald. Voorzitter Jan Karel Sterkenburg: 'Ik maak een diepe buiging voor iedereen die deze veiling mogelijk heeft gemaakt en de bieders die voor deze opbrengst hebben gezorgd. Hiermee hebben wij een goede stap kunnen zetten naar het realiseren van een nieuw veld op deze mooie club."

Dames 1 en Heren 1 van Hisalis speelden zondag thuis. Dames 1 won, Heren 1 liet kostbare punten liggen. Lees de verslagen op pagina 17.

Dorpsdichter leest voor in Rustoord

column n dierenarts Lodewijk Kamps

Heffing afvalstoffen hoger, tiktarief lager

Foto: pr

Archeologie in museum Zwarte Tulp

Verleden van de velden in expositie

Lisse wil ozb-verhoging voor meer inkomsten

Foto: Arie in 't Veld

LISSE n De gemeente is genoodzaakt om maatregelen te nemen die de inkomsten verhogen. Dit past ook bij het voorzieningenniveau binnen de gemeente. Zo stelt het college voor om de onroerendezaakbelasting (ozb) te verhogen met 10 procent.

Door Arie in 't Veld

Op de vraag aan wethouder Financiën Kees van der Zwet waarom kennelijk alleen huiseigenaren met deze verhoging te maken krijgen en huurders de dans ontspringen, zegt Van der Zwet: "Dat is een lastige. Indertijd is door minister Zalm het huurdersdeel afgeschaft, en woningcorporaties mogen de bedragen niet doorbelasten. Ook de particuliere verhuurder mag dat niet."

Gemeente Lisse presenteert de begroting voor het jaar 2020. Daarbij kijkt zij nadrukkelijk naar de toekomst. Door nu rekening te houden met verwachte kosten wil de gemeente het huishoudboekje voor langere tijd op orde brengen. Het gaat hier bijvoorbeeld om tijdelijke taken die tot en met 2021 begroot waren en daarna niet meer. "We willen niet doen alsof dit soort kosten straks er opeens niet meer zijn, we willen nu actie ondernemen", zegt Van der Zwet. "Als een inwoner na 2021 bijvoorbeeld jeugdzorg nodig heeft, willen we geen nee hoeven verkopen omdat er geen geld meer is voor de tijdelijke inkooporganisatie voor de jeugdzorg." De wethouder benadrukt dat de gemeente ook naar de eigen keuzes in het verleden kijkt. "De afgelopen jaren hebben we besluiten genomen die ten laste zijn gegaan van de reserves. Het is belangrijk dat we die reserves weer aanvullen, dat maakt ons als gemeente sterker bij onverwachte tegenslagen. Ook zijn diverse voorzieningen toentertijd betaald uit eenmalige gelden. Daar hebben we mooie voorzieningen zoals Floralis en sportcomplex de Waterkanten voor teruggekregen, maar die moeten we wel goed onderhouden. Daarnaast is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de nieuwbouw van het Fioretti College en diverse basisscholen. Ons uitgangspunt voor de toekomst is dat we bovenal de functies behouden en niet per se de gebouwen." Volgens Van der Zwet (archieffoto AihV) staat de grote vernieuwing van De Beukenhof nog vol op de agenda. Een en ander neemt niet weg dat evenals eerdere jaren op subsidies aan diverse instanties 5 procent bezuinigd zal worden.

MS Fonds collecteweek

REGIO n Het Nationaal MS Fonds houdt van 18 tot en met 23 november de landelijke huis-aan-huiscollecte om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte multiple sclerose.

MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In Nederland hebben meer dan 17.000 mensen MS en jaarlijks krijgen 800 mensen de diagnose. De eerste ziekteverschijnselen openbaren zich meestal tussen het 20e en 40e levensjaar en het is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen in Nederland. Veelvoorkomende klachten van MS zijn moeheid, oogklachten, krachtverlies, coördinatiestoornissen, blaasproblemen en gevoelsstoornissen.

Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het Nationaal MS Fonds in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.

De collectant van het Nationaal MS Fonds is te herkennen aan de collectebus met het oranje vlinderlogo.

Nieuw dit jaar is doneren met de QR-code. Hiermee is het ook mogelijk om digitaal kleine bedragen over te maken. Online doneren kan via www.nationaalmsfonds.nl. Het is ook mogelijk om een donatie over te maken op giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of sms STOPMS naar 4333 en doneer eenmalig 2 euro. Aanmelden als collectant kan ook nog steeds: via www.nationaalmsfonds.nl of bel met het Nationaal MS Fonds op (010) 591 98 39.

Samen - sporten - doen

Omar Saeid en Olaf zetten zich in november bij SDO in op samen te sporten. | Foto: pr

Hillegom n Omar, Saeid en Olaf zijn graag sportief bezig. Iets voor anderen betekenen, samen sporten en daarbij anderen ontmoeten is het doel. Saied heeft kennis, ervaring en diploma's op het gebied van sport en bewegen. Olaf en Omar zijn graag sportief bezig en vinden het leuk om dit samen met anderen te doen.

Vanaf dinsdagavond 5 november gaan zij zich bij korfbalvereniging SDO inzetten om samen te sporten. WelzijnsKompas en SDO ondersteunen dit initiatief, want wat is er nu mooier dan verbinden door samen actief bezig te zijn. Iedereen die zin heeft om te bewegen en plezier te maken, maar geen zin heeft om lid te worden van een sportschool of zich voor langere tijd vast te leggen, is welkom om mee te doen. Het programma is elke week anders en bij voldoende belangstelling wordt er na 4 weken door gesport met een nieuw programma. Het programma staat niet vast en wordt per week bepaald, maar tot de mogelijkheden behoren in ieder geval; een potje (zaal) voetbal, korfbal, volleybal en tafeltennis. Er wordt gesport bij sportaccommodatie SDO. Afhankelijk van het weer kan er zowel binnen- als buiten gesport worden.

Saeid: "Bewegen kan heel veel doelen dienen. Bewegen helpt om piekeren te voorkomen, even uit het hoofd komen door met het lichaam te werken. Spelenderwijs kan geoefend worden met de Nederlandse taal. We starten met tien minuten warming-up met spelletjes en muziek voor we gaan sporten en bewegen." Kom ook: dinsdag 5, 12, 19 en 26 november van 19.00 tot 20.30 uur bij SDO, Stationsweg 45. Meedoen kost 2 euro (alleen 18+).

Meld kandidaten aan voor vrijwilliger, mantelzorger en kanjer van het jaar

hillegom/lisse n Gemeente Hillegom, WelzijnsKompas Hillegom Lisse en de Rotary Club Hillegom-Lisse slaan opnieuw de handen ineen om vrijwilligers en mantelzorgers in Hillegom in het zonnetje te zetten.

Ook dit jaar vindt de uitreiking van de Hillegomse onderscheidingen voor Vrijwilliger, Mantelzorger en Kanjer van het jaar plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

Om deze onderscheidingen te kunnen uitreiken, hebben wij uiteraard kandidaten nodig. Daarom vraagt de organisatie omkandidaten hiervoor aan te melden.

Aanmelden

Kandidaten kunnen online aangemeld worden door het invullen van het nominatieformulier op de website van de gemeente Hillegom, www.hillegom.nl.

Schriftelijk aanmelden is ook mogelijk. Bij de informatiebalie van het gemeentehuis, Hoofdstraat 115, het WelzijnsKompas Hillegom-Lisse aan de Abellalaan 1 en bij Plein28 aan het Henri Dunantplein 28 zijn nominatieformulieren verkrijgbaar.

Het ingevulde formulier kan afgegeven worden bij de informatiebalie van het gemeentehuis of toesturen naar Gemeente Hillegom, Sociaal Domein ter attentie van Saskia van Rooijen, Postbus 32, 2180 AA Hillegom.

Sluitingsdatum is donderdag 31 oktober 2019.

Wat is het doel

Het doel van deze onderscheidingen is om erkentelijkheid en waardering te laten blijken voor de vele vrijwilligers en mantelzorgers in Hillegom.

Met de onderscheiding Kanjer van het jaar wordt benadrukt hoezeer jonge (tot en met 25 jaar), mantelzorgers en vrijwilligers gewaardeerd worden.

Grote vraag naar betaalbaar aanbod huizen

streek n De Leeuw Makelaardij heeft woningmarkt in de regio in het derde kwartaal in beeld gebracht. De conclusies voor Hillegom:

Oplopende prijzen, maar nog steeds een betaalbare enclave in de Duin- en Bollenstreek. Ook in Hillegom is de krapte in de meer betaalbare marktsegmenten onverminderd groot. Hoewel het prijsniveau in een aantal segmenten opliep, blijft het prijsniveau in Hillegom in vergelijking met dat van de rest van de Duin- en Bollenstreek aantrekkelijk. Voor appartementen werd dit kwartaal 225.000 euro betaald, voor tussenwoningen 310.000 euro.

Laatstgenoemde prijs was een record voor Hillegom, maar vanuit het perspectief van inwoners van Katwijk of Teylingen blijft het prijsniveau van Hillegom aantrekkelijk.

Zondag Open met Egerländer

De Schlüsselstädter Musikanten uit Leiden spelen 20 oktober op uitnodiging van de werkgroep Zondag Open Egerländermuziek in De Beukenhof. | Foto: pr Foto: pr

LISSE n De werkgroep Zondag Open, aangesloten bij Stichting De Paraplu, organiseert jaarlijks een concertreeks met zangkoren en muziekensembles uit Lisse en de regio.

Het volgende optreden betreft het orkest Die Schlüsselstädter Musikanten uit Leiden. Onder leiding van Ronald Limpens spelen circa 15 musici de bekende Egerländermuziek, die zijn oorsprong heeft in het Tsjechische Bohemen en het Duitse Beieren. Het kenmerkende instrumentarium bestaat uit bariton, bas, flügelhoorn, klarinet, slagwerk en trompet. Op het programma staan ook tango's en (bewerkte) walsen van Johan Strauss. Het optreden is op zondag 20 oktober in De Beukenhof, Eikenlaan 2. Aanvang 14.00 uur, einde circa 16.00 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur. Mede dankzij een donatie van Fonds 1818 is de toegang gratis. Een vrijwillige bijdrage van de bezoekers in de organisatiekosten wordt op prijs gesteld.

Creamiddag bij speeltuin Marijke

Lisse n De jeugd van 5 t/m 8 jaar kan 16 oktober bij speeltuin Marijke (Crocussenstraat 3A) van 14.00 tot 15.30 uur creatief aan de slag. Voor leden gratis, niet-leden betalen 2,50 uur. Ouders kunnen hun kinderen ook alvast opgeven voor de Sinterklaasmiddag bij de speeltuin op woensdag 27 november. Stuur hiervoor een mailtje naar secretaris@
svmarijke.nl. Voor niet-leden kost de Sinterklaasmiddag 5 euro.

Een meer dan voldoende voor afvalinzameling Lisse

Foto: Arie in 't Veld

LISSE n De inwoners van Lisse geven het cijfer 7 voor de afvalinzameling. Sinds 2017 kent Lisse een nieuwe manier van afval inzamelen. Met dit nieuwe systeem haalt Lisse de landelijke milieudoelstellingen ruimschoots. Wel zijn er meer bijplaatsingen en komt het systeem financieel tekort. Lisse evalueerde afgelopen maanden het afvalinzamelsysteem.

Wethouder Kees van der Zwet zegt hierover wel tevreden te zijn, maar er ook de nodige kanttekeningen bij te maken. "De afvalinzameling moet kostendekkend zijn. Dat wil zeggen dat de kosten om het afval op te halen en te verwerken betaald moet worden uit de afvalstoffenheffing. De afgelopen twee jaar (2017, 2018) hebben de inwoners te weinig betaald. Ook voor 2019 is dat het geval. Enerzijds omdat de verwachte opbrengsten van de ingezamelde grondstoffen (zoals textiel, plastic en papier) wat tegenvielen en anderzijds omdat inwoners veel minder restafval aanboden dan verwacht. Daarbij wil het college het ontwijkgedrag ontmoedigen. Het vaste bedrag aan afvalstoffenheffing gaat daarom omhoog naar € 233,40 voor een eenpersoonshuishouden (was € 183,45) en het tiktarief naar beneden naar € 1,50 (was €1,92). Voor een tweepersoonshuishouden zou dit € 312,70 worden (was € 245,78)." De gemeenteraad neemt hierover eind dit jaar een besluit.

Kritisch kijken

De wethouder zegt een dubbel gevoel te hebben bij de evaluatie. "Het behalen van de milieudoelstellingen is heel goed. Met de 7 van de inwoners ben ik tevreden, al zie ik dit de komende jaren graag omhoog gaan", aldus Van der Zwet. "Het financieel tekort vind ik niet goed. Ik ben altijd kritisch geweest op het betalen per lediging restafval (diftar). Uit de evaluatie blijkt dit systeem succesvol op de milieudoelstellingen en ook inwoners zijn tevreden. Wel zijn er de ongewenste effecten als bijplaatsingen en ontwijkgedrag. Ik wil daarom kritisch kijken naar mogelijkheden om de ongewenste effecten van diftar op te lossen en om het systeem weer goedkoper te maken."

Opbrengsten afvalinzameling zijn lager dan de kosten

Lisse voerde in 2017 een nieuw afvalinzamelsysteem in. Grondstoffen als verpakkingen van plastic, metaal en drankenkartons (pmd), groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (gft-e) en oud papier en karton (opk) worden bij de laagbouw thuis opgehaald. Het kleine beetje restafval dat overblijft brengen inwoners naar de ondergrondse container en betalen per inworp. Het gevolg is dat de landelijke milieudoelstellingen vanaf dag één worden gehaald. "De opbrengsten van het systeem zijn echter lager dan de kosten. Inwoners hebben minder restafval ingeleverd dan verwacht en de afvalstoffenheffing is met 20 procent gedaald. Voor een eenpersoonshuishouden was dit € 43,-."

Van der Zwet benadrukt dat de inwoners de komende tijd meer informatie krijgen over het hoe en waarom van het afvalinzamelsysteem. Uit de evaluatie blijkt namelijk dat het niet altijd duidelijk is welk afval in welke afvalstroom thuis hoort of waarom in Lisse voor dit systeem gekozen is. Daarnaast wil het college wat doen tegen de bijplaatsingen. Die zijn inwoners die wel netjes hun afval aanbieden een doorn in het oog. Hiervoor wil het college handhaving en mogelijk cameratoezicht inzetten (foto archief, AihV).

Spruit: 'Verhoudingen Keukenhof en gemeente verder optimaliseren'

Drukte tijdens het Keukenhofseizoen zorgt voor gevaarlijke toestanden en veel ergernis. | Foto: AihV

LISSE n Er moet en kan nog het nodige gebeuren om de verhoudingen tussen de gemeente Lisse en Keukenhof te optimaliseren, maar dat vergt tijd. Burgemeester Lies Spruit sprak hierover in de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën vorige week woensdag.

Door Arie in 't Veld

"Keukenhof is een onderdeel van onze samenleving en we zijn trots op wat er is bereikt. In het begin van mijn burgemeesterschap stonden we meer met de ruggen tegen elkaar en is geprobeerd dat te keren. De maatschappelijke doelstelling van Keukenhof is een showvenster te zijn van het bloembollenvak en het bewaren van het erfgoed op het terrein. Met die doelstelling was het om met elkaar te kijken naar hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen en wederzijds meerwaarde te hebben. Keukenhof is inmiddels een hele grote onderneming geworden. Door het toenemen van het toerisme zijn er meer prangende vragen gekomen. Het imago van Keukenhof vind ik ook soms best lastig. Er zijn mensen die trots zijn, maar ook mensen die nog weleens last hebben van het verkeer. Dat gemopper vind je terug op Facebook en ik hecht er waarde aan om te vertellen dat er een weg van samenwerking en erkenning is ingeslagen. Daarbij moeten we een aantal ingewikkelde dingen onder ogen te zien." De burgemeester gaf aan dat er geweldige investeringen zijn gedaan op het terrein van het kasteel. "Wat betreft de mobiliteit is vanuit Keukenhof al heel lang de inzet om de aan- en afvoerroutes te versterken. Een vrije busbaan en verdubbeling van de brug zijn grote wensen, die echter niet zomaar te realiseren zijn. Met Pasen hebben we gezien hoe de zaak kan vastlopen. Nu zijn we met elkaar in gesprek hoe met name het vertrekkende verkeer, zijnde het grootste probleem, beter geregeld kan worden. Dus onder andere verkeer vanuit Lisse op de rondweg meer de gelegenheid te geven eerst uit te rijden. De tien weken openstelling van Keukenhof betekenen voor velen een knelpunt, maar ook op andere momenten is er gewoon druk verkeer."

Wim Slootbeek van de VVD vroeg zich af of de mensenstromen gespreid kunnen komen om verkeerschaos te voorkomen. "Kan Keukenhof wellicht in blokken mensen ontvangen?" De burgemeester zei dat er wordt geprobeerd om met name de bussen en busdiensten te regelen. "Maar op hoogtijdagen zoals Pasen hadden bloktijden niet geholpen, omdat de bollenvelden toen eveneens veel bezoekers trokken. Ook Keukenhof zelf is bezig om uit te vinden wat het beste is, maar blokvorming in het bezoek is niet zwart-wit." Ze zei ook dat het fijn zou zijn als Keukenhof meer vrijheid kon krijgen over de omgeving. Nu worden er drie rotondes opgeknapt. Maar denk ook aan bijvoorbeeld bloemrijke bermen. "We zijn er nog lang niet. We hebben nog een hoop in die samenwerking te leren. Soms is het wat ingewikkeld, maar dan herpakken we ons en gaan opnieuw in de weer om een en ander te kunnen realiseren."

College informeert fractie over stikstofproblematiek

LISSE n De CDA-fractie heeft het college schriftelijke vragen gesteld over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de invloed daarvan op onder andere bestemmingsplannen. Het college antwoordt dat het onderzoek nog loopt.

Door Arie in 't Veld

"Verwacht wordt dat binnen enkele weken de afronding plaats kan vinden, waarna wij u graag op de hoogte willen stellen van de uitkomsten. In de algemene raadsbrief treft u informatie over huidige stand van zaken hieromtrent", meldt het college. Burgemeester en wethouders zijn van de ADC-toets (Alternatieven, Dwingende redenen van groot openbaar belang en Compensatie) op de hoogte; deze zal eventueel worden ingezet bij de ontwikkeling van Dever-Zuid. "Bij de meeste ontwikkelingen in Lisse is er echter sprake van kleinschalige projecten zodat deze ADC-toets niet mogelijk is. We zijn in overleg met de Omgevingsdienst, om een inschatting te kunnen maken voor welke projecten/activiteiten wel/geen significant negatief effect te verwachten is op Natura 2000-gebieden. De omvang van een project en de afstand tot een Natura 2000-gebied spelen hierbij een rol. Voor de projecten waarbij geen significant negatief effect te verwachten is, is de verwachting dat de Wet natuurbescherming de uitvoering van het project niet in de weg zal staan. Per project wordt een afweging gemaakt of het door kan gaan. Voor de overige projecten moet gewacht worden op de nieuwe PAS-systematiek. Voor een aantal plannen/gevallen zal die berekening vermoedelijk soelaas kunnen bieden. Is dat niet het geval, dan zal bezien moeten worden wat het voornoemde adviescollege in zal brengen en of dit betekenis heeft voor de projecten/gevallen die alsnog geraakt blijken te worden door de gerezen problematiek."

Bodemvervuiling Vossepolder: zand erover?

Foto: Ruth Eppink

Ingeschreven belangstellenden voor een woning in het plan Vossepolder in Hillegom krijgen regelmatig een Nieuwsbrief van de projectontwikkelaar over de voortgang. Maar die van september 2019 was een lelijke domper voor de toekomstige bewoners. Ik citeer (verkort) uit die Nieuwsbrief:

"….Helaas heeft de planning vertraging opgelopen door onvoorziene omstandigheden. In opdracht van de gemeente is onderzoek gedaan naar de bodemkwaliteit op en rondom de oude manege. Helaas is er bodemvervuiling aangetroffen. Dit betekent dat de locatie eerst gesaneerd moet worden alvorens er woningen gebouwd kunnen worden. Dit vertraagt de planning rondom het bouwrijp maken van de bouwlocatie, met als gevolg een latere start van de bouw van 64 woningen. Naar verwachting zal de bouw starten in het 4e kwartaal van volgend jaar. Als alles volgens planning verloopt, zal de start van de verkoop van de woningen doorschuiven naar de zomer van 2020. …."

Wethouder Anne de Jong heeft de gemeenteraad van Hillegom hierover geïnformeerd en aangegeven "onaangenaam verrast te zijn" en de "ernstige vervuiling maar als een voldongen feit te beschouwen". Dit, omdat in de grondruil overeenkomst van 2010 tussen de eigenaar van de manege en de gemeente in verband met de woningbouw, het risico van mogelijke bodemvervuiling volledig bij de gemeente werd gelegd. Zonder dat bodemonderzoek in en rond de manege was verricht. Het bestemmingsplan Vossepolder uit 2006, (paragraaf Milieukundig bodemonderzoek) is daar volstrekt duidelijk over: "In opdracht van Gemeente Hillegom is in juni 2004 een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht. De onderzoeklocatie beslaat het plangebied exclusief de gronden in eigendom van de manege".

Dus, waarom in 2010 dan geen bodemonderzoek verricht? Wellicht omdat de aangetroffen verontreiniging in de wèl onderzochte percelen, behalve een bepaalde plek (boring 3), niet verontrustend was? Feit is, dat in het aanvullend onderzoek van 21 december 2016 op het eerdere verkennend onderzoek uit 2004 in de Vossepolder, de locatie manege opnieuw niet werd meegenomen, terwijl de gemeente inmiddels eigenaar van die grond was geworden.

Dat verklaart waarom de "ernstige vervuiling" pas aan het licht kwam nadat de manege in 2019 was gesloopt en men bij de grond onder de verharding van het manegeterrein kon komen. Zo kwam de "onaangename verrassing" te voorschijn: de noodzakelijke bodemsanering met een prijskaartje van rond de 675.000 euro voor de gemeente Hillegom. Per inwoner toch al gauw ruim 30 euro, kinderen meegerekend. Niet een bedrag om zo maar over heen te stappen. Dus niet meteen komen met excuses als 'een voldongen feit' en 'zand er over' of 'van huilen komt ruilen'.

Ergens in dit verhaal is iemand die verantwoordelijk is voor deze vette rekening voor de burgers van Hillegom aan de dans ontsnapt. Waar is de oppositie in de raad die dit aankaart? Of, waarom de Rekenkamercommissie niet inschakelen, het gaat immers over de rechtmatigheid, doelmatigheid en integriteit van uitgaven. Maar in de komende raadsvergadering is de grondexploitatie overeenkomst gewoon een hamerstuk en geen bespreekstuk.

Je krijgt de neiging de raadsleden persoonlijk aansprakelijk te stellen voor het niet naar behoren uitvoeren van hun controlerende taak. Boete: 675.000 euro gedeeld door 19 is 35.526 euro per raadslid. Maar dat is trekken aan een dood paard…

Digisterker: online je overheidszaken regelen

Lisse n Doe mee met de cursus 'Digisterker' in de bibliotheek en regel voortaan zelf online je overheidszaken.

Belastingaangifte doen, een afspraak maken met de gemeente of zorgtoeslag aanvragen. Steeds meer zaken regel je via internet. Voor iedereen die in Lisse woont en nog niet weet hoe dat werkt, start in de bieb aan de Koninginneweg 79A de cursus 'Digisterker: werken met de e-overheid'. De 4 cursusdagen zijn op 25 oktober, 8, 15 en 22 november van 10.00 tot 12.00 uur. Kosten: leden 15 euro, niet-leden 20 euro. Aanmelden kan in de bibliotheek of via www.bibliotheekbollenstreek.nl. Tijdens deze cursus leert men een DigiD aanvragen, hoe deze DigiD te gebruiken en handiger gebruikmaken van overheidssites. Men leert eveneens hoe je informatie kan aanvragen bij de gemeente en andere overheidsinstanties. Deelnemers maken gebruik van een laptop van de bieb. Om de cursus goed te kunnen volgen is wel wat ervaring met het gebruik van computers en internet nodig. Er wordt zorgvuldig omgegaan met privacy en veiligheid.

Achternamen in Lisse

LISSE n Online ondernemersplatform Places.nl heeft uitgezocht wat de meest voorkomende achternamen van de gemeente Lisse zijn.

De top 20 (op basis van het aantal vermeldingen op Telefoonboek.nl) van achternamen in Lisse is:

1. Van Dijk, 2. Warmerdam, 3. Van De(n) Lans, 4. Van De(n) Zwet, 5. Van Leeuwen, 6. Kortekaas, 7. Wassenaar, 8. Van Den Berg, 9. De Jong, 10. Van Ruiten, 11. Faas, 12. Ruigrok, 13. Van Kesteren, 14. Mesman, 15. Randsdorp, 16. De Groot, 17. Verhaar, 18. De Vries, 19. Duivenvoorden, 20. Grimbergen.

Over enkele achternamen meldt Places nog iets specifieks. Van Dijk verwijst naar iemand die op of naast een dijk woonde. Ook de nummer twee en drie in de lijst zijn adresnamen.

De achternaam Wassenaar staat op nummer zeven en duidt ook op een locatie. Het geslacht Van Wassenaer is het oudste adellijk geslacht in het graafschap Holland en werd voor het eerst vermeld in 1200. De achternaam zou hier aan gerelateerd kunnen zijn.

De achternaam Kortekaas staat op nummer zes en is een naam die relatief weinig voorkomt in Nederland en vooral nog te vinden is in Noord- en Zuid-Holland. Bij deze naam wordt gedacht aan 'kort' in samenvoeging met een andere naam. Kaas kan een roepnaam zijn van Nicasius. De familie Kortekaas heeft zijn oorsprong in Wassenaar. Kortekaas zou wellicht een bijnaam kunnen zijn voor een kaasspecialist, of verwijzen naar een kaassoort. Een eenduidige verklaring voor deze achternaam is er helaas niet, aldus Places.

nieuws/column

Verdwaald

Hillegom n Van Mariska Nigten kreeg de redactie vorige week deze foto.

Ze schreef er bij: "Toen ik bij het wegzetten van mijn fiets op het station van Hillegom naar beneden keek, zag ik deze lieverd rond scharrelen. En dan weet je dat de herfst echt is begonnen!" Egels zijn echte nachtdieren. Met een beetje geluk zie je ze overdag. De egel verraadt zich vaak door geritsel en gesnuif tussen gevallen bladeren. Mensen die overdag buiten aan het werk zijn vinden soms egels. Vaak gaat het dan om dieren die op een goed verborgen plek de dag door brengen. Bijzonder detail: egels zijn de laatste 15 miljoen jaar niet veel veranderd.

n Vijftien podiumplaatsen voor sportschool De Jong

Heel veel trainen werpt zijn vruchten af: een trots team presenteert de prijzen. | Foto: pr

Beinsdorp n Ricardo de Jong won 12 oktober de Overall beker bij de senioren tijdens de 31e Open Breukelse Nunchaku Do Kampioenschappen.

Het team van de Beinsdorper haalde in totaal vijftien prijzen in de wacht. Met een zeer sterk team vertrokken zij naar Breukelen. De inzet voor dit toernooi is de grote overall beker, de deelnemer met de meeste punten van de dag verdeelt over drie onderdelen mag de beker een jaar mee naar huis nemen. Win je de beker drie jaar op rij dan mag je de beker houden.

In totaal won Sportschool De Jong Sports vier maal goud, vier maal zilver, zes maal brons en dus die felbegeerde Overall beker voor de senioren

Lucas Slingerland en Tygo van der Schuit behaalden de derde plaats in de klasse -1m45. Jort Peereboom uit Hillegom werd kampioen in de B klasse en werd derde bij de A klasse. Tygo en Jort deden mee in de klasse -1m55. Debutant Iris LLoyd won in deze klasse het zilver

Brons was er voor Daan Bartels in de -1m75A. Teamgenoot Jeroen Mense uit Hillegom won het zilver.

De lengte klasse -1m85 werd ook overtuigend gewonnen door Ricardo de Jong: hij won al zijn partijen en pakte hiermee weer tien punten voor de overall beker.

Daan Bartels pakte brons bij de Kata. Jeroen Mense werd derde bij de Kata senioren.

Marissa de Jong pakte bij de Kata dames de titel. Bij Kata Shodan werd Ricardo tweede.

Ton Hogenes maakte foto van de maand

Foto: Ton Hogenes

FACEBOOK n Leden van de Facebookgroep Je bent Lisser als... hebben bovenstaande foto gekozen als foto van de maand.

De fotograaf, Ton Hogenes, zette deze oeverloper op doortrek, die nog even wat te eten zoekt, op de gevoelige plaat. De foto is gemaakt op de Hyacintenlaan in Hillegom en wel op een onder water gezet bollenland. De oeverloper staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels, wat betekent dat deze soort bedreigd wordt of kwetsbaar is.

Lisse n De veilingavond bij Hockeyclub Hisalis werd vorige week een groot succes. Het doel was om een startbedrag te verzamelen voor de aanleg van een nieuw waterveld. Een deel van opbrengst gaat daarnaast naar de Stichting Support Casper. Casper van Eijck, hoogleraar chirurgie aan het MC Erasmus, doet onderzoek naar nieuwe behandelmethoden tegen alvleesklierkanker.

Onder de leiding van veilingmeester Jaap Meiland werden meer dan 200 items geveild. Van een Formule 1 reis tot dinercheques. In totaal werd 37.970 euro opgehaald.

LISSE n In sportcentrum de Waterkanten (Sportlaan 21) wordt zondag 27 oktober een rommelmarkt gehouden.

Hier zijn antiek, curiosa en verzamelobjecten te vinden, maar de zolder- en garageopruimingen voeren echter de boventoon op deze populaire markten. Zelf deelnemen is ook nog mogelijk, kijk daarvoor op www.mikki.nl.

De vlooienmarkt is open van 09.30 tot 16.00 uur en de toegang bedraagt 2,50 per persoon (kinderen tot en met 11 jaar en onder begeleiding hebben vrij entree). Voor meer informatie of reserveringen: Organisatieburo Mikki, 0229-24 47 39 of 24 46 49. Of kijk op de website.

week in beeld

Tentoonstelling met archeologische vondsten in De Zwarte Tulp

n Expositie rond boek 'Het Verleden van de Velden'

LISSE n Museum de Zwarte Tulp toont de komende maanden diverse archeologische vondsten uit de Duin- en Bollenstreek. Dit naar aanleiding van het boek 'Het Verleden van de Velden' uit 2018 van archeoloog Jeroen van Zoolingen. De tentoonstelling is een vervolg op de expositie die eerder was te zien in het Archeologisch Museum Haarlem.

Bloembollen worden al vele jaren geteeld in de Bollenstreek, maar al duizenden jaren daarvoor woonden en werkten hier ook al mensen. Door afgravingen en archeologisch onderzoek zijn tal van vondsten en sporen uit het verleden gevonden, die in de bodem bewaard zijn gebleven. Van de eerste bewoning in de steentijd zo'n 5000 jaar geleden, of de vroege boeren uit de bronstijd en ijzertijd, tot de levendige Romeinse tijd met forten en kampen langs de Rijn, en de vele middeleeuwse kastelen en kloosters.

In de tentoonstelling zijn uit iedere periode bijzondere voorwerpen te zien, zoals de oudste vondst uit de streek, een vuurstenen beitel gevonden in Lisse. Maar ook werktuigen en sieraden uit de bronstijd uit Hillegom en aardewerk uit Romeins Valkenburg. Kom kijken en verwonder u over het rijke, archeologische verleden van de velden.

Lezingen

De tentoonstelling is te zien van 16 oktober 2019 t/m 26 januari 2020 en gebaseerd op het gelijknamig boek geschreven door archeoloog Jeroen van Zoolingen. Het boek is in de museumwinkel te koop. Tijdens de tentoonstelling zullen lezingen en andere activiteiten plaatsvinden:

- Dinsdagavond 19 november: lezing 'Het verleden van de Velden' door Jeroen van Zoolingen.

- Woensdag 27 november: lezing 'De bollenstreek – landschap en erfgoed van de bloembollencultuur' door Marca Bultink.

Voor beide lezingen geldt aanvang 20.00 uur (inloop museum 19.30 uur ) en kosten 8 euro (incl. kop koffie/ thee).

De tentoonstelling is tot stand gekomen met medewerking van en/of bruiklenen uit de collecties van: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden – Provinciaal Archeologisch Depot Zuid-Holland – Archeologisch Museum Haarlem en Fam. Plantenberg, Lisse.

Paul Haenen Brengt Vreugde in Floralis

LISSE n Theater Floralis presenteert een optimistische voorstelling waarin het publiek cabaretier/acteur/programmamaker Paul Haenen beter leert kennen en ook kan genieten van zijn vaak scherpe kijk op actuele gebeurtenissen.

Haenen komt op maandag 21 oktober naar Lisse. Het wordt een avond vol humor, ernst en inzicht. Met toch ook wat ruimte voor Margreet Dolman, dominee Gremdaat en dokter Valentijn. Altijd weer lichtpuntjes zien, ook als het even tegenzit: dat is de instelling van Haenen, in welke hoedanigheid ook. De mooie kanten van het leven vieren en niet bij de pakken neerzitten.

Foto: pr
Foto: Esther Akerboom

De voorstelling in Floralis (Floralisplein 69) begint om 20.00 uur. Kaarten zijn online (theaterfloralis.nl) te koop of aan de kassa. Extra verkooppunt: AntiekePrenten.nl, Heereweg 215, tel: 06-12795231.

Limited tour van The Renovators in De Zaak

Lisse n De Gewoonste Zaak had nooit verwacht de zeldzame gelegenheidsformatie The Renovators in dezelfde opstelling nog eens live in Lisse op het podium te zien en te horen. Maar op vrijdag 18 oktober staan ze er weer.

Wat spontaan begon als vakantie-invulling onder muzikale vrienden (gitarist Hollestelle, Bakker, Rook, Vangas en De Roeck), is uitgegroeid tot een succesvolle tour. Deze rockers van het eerste uur overleefden alles: van Herman Brood tot Wild Romance en nog veel meer. Hoewel dit zijn sporen heeft nagelaten, zijn de mannen nog altijd populair. Het repertoire? Onvergetelijk. Onverwoestbare classic rocksongs die toepasselijk lijken te zijn: Real Wild Child, Honky Tonk Woman, Riding with The King.

De Gewoonste Zaak is op vrijdag 18 oktober open om 20.00 uur. Het optreden is gratis en wordt rond 21.00 uur verwacht. Kijk voor meer info op www.degewoonstezaak.nu of op Facebook.

Dorpsdichter Alida leest voor in Rustoord

Lisse n Voorgelezen worden is en blijft leuk, of je nou jong of oud bent. Daarom werd er op de Nationale Voorleesdag op dinsdag 8 oktober traditiegetrouw voorgelezen bij woonzorgcentrum Rustoord. Dit keer las dorpsdichter Alida van Leeuwen de bewoners tijdens de lunch voor.

Tekst en foto: Esther Akerboom

De voorleeslunch werd georganiseerd in samenwerking met de Bibliotheek Bollenstreek. Voorlezen kan helpen om het isolement waarin sommige ouderen verkeren te doorbreken en het is bovendien een prettige en makkelijk toe te passen dagbesteding.

Klein feestje

Van Leeuwen maakte er een klein feestje van. Zij las prachtig voor en betrok de ouderen bij de verhalen die zij voorlas uit het boek 'Ik weet nog goed...' van Joke de Jonge. Zij maakte de nodige herinneringen bij haar luisteraars los met vragen als: "Wie is er ook wel eens op Texel geweest?" en "Wie heeft er ook wel eens bij de boer gelogeerd?"

Leuke interactie

Annerieke Bouterse, activiteitenbegeleider bij Rustoord, vond het een geslaagde voorleeslunch. "We doen het al jaren en hebben de ene keer een wethouder, dan weer de burgemeester die komt voorlezen, elk jaar iemand anders. Maar ik heb nog niet eerder meegemaakt dat iemand zo'n leuke interactie had met de mensen, ze hebben echt genoten."

'Bewoners hebben echt genoten'

Gratis Meedoedagen bij JTS Flores

Lisse n Jeugdtheaterschool Flores organiseert op zondag 27 oktober en donderdag 31 oktober gratis Meedoedagen voor iedereen van 2 tot en met 24 jaar. Alle reguliere theater- en zanglessen zijn op deze twee dagen open voor kinderen en jongeren die een keer mee willen doen. De lessen vinden plaats in Floralis, Floralisplein 69, Lisse.

Van te voren aanmelden voor de Meedoedagen is niet nodig, een kwartier voor aanvang melden in de foyer van Floralis is voldoende. De lessen starten tijdens de Meedoedagen op de reguliere tijden. Meer informatie is te vinden op de website www.jtsflores.nl. Jeugdtheaterschool Flores geeft Peutertheater (kinderen van 2 en 3 jaar) en zijn er de Speelleerklas (4 t/m 6 jaar), Basisklas (7 t/m 9 jaar), Jeugdproductie (10 t/m 12 jaar). Voor jongeren van 12 t/m 24 jaar zijn er theater- en zanglessen. Voor middelbare scholieren t/m 15 jaar is er de Theaterklas en jongeren vanaf 16 jaar kunnen deelnemen aan de Productieklas. De cursussen worden gegeven door gediplomeerde docenten.

cultuur/uitgaan

Workshop penningmeester

REGIO n In iedere stichting of vereniging gaat geld om, soms relatief veel geld. Hoe is dit als penningmeester zo goed en efficiënt mogelijk te beheren, zodat enerzijds tijd bespaard wordt en anderzijds gezorgd wordt voor een betrouwbare financiële verantwoording? Volg de workshop penningmeester van WelzijnsKompas Hillegom-Lisse, Welzijn Teylingen en WElzijn Noordwijk. Ook voor het bestuur en de kascommissie is het zinvol om te weten dat de penningmeester de zaken op orde heeft.

De workshop biedt een goede basis voor elke penningmeester en is ook geschikt voor mensen die de rol van penningmeester bij een vereniging of stichting op zich willen gaan nemen. Er is tijdens deze workshop ruim gelegenheid tot het stellen van vragen.

Nuttig

Eerdere deelnemers zijn erg enthousiast over de workshop, die goed aansluit bij de vragen die er leven. Enkele reacties waren: "Voor herhaling vatbaar, zeker voor verenigingen die het gemist hebben." en "De cursus gaf een goed beeld van wat er bij komt kijken; het was een zeer nuttige avond."

Warmond

De workshop wordt maandag 18 november verzorgd door Van Velzen accountants en adviseurs op hun kantoor aan de Wasbeeklaan 3 te Warmond. Ontvangst met koffie van 19.15 uur, de workshop duurt van 19.30 tot 22.00 uur.

Aanmelden voor de workshop penningmeester kan via www.vrijwilligersacademiebollenstreek.nl/aanbod/meer_informatie/65/1

Programma

De workshop gaat in op de volgende zaken:

• Functies/taken penningmeester

• Inrichting en efficiënt voeren van de administratie

• Kascommissie

• Overige onderwerpen in het kort, zoals verzekeringen, ANBI, subsidies en btw.

Hockey dames Hisalis winnen overtuigend; heren verliezen kostbare punten

Foto: Auke Hoekstra

Lisse n De wedstrijd van Hisalis dames1 was een wedstrijd die gewonnen moest worden om dichterbij de top 3 te komen.

Hisalis begon goed: zette Abcoude vast op eigen helft en er waren mooie aanvalsacties die er vooralsnog niet ingingen. Hisalis hield vol met het creëren van kansen en uiteindelijk belandde de pass van Tess van Bochove in de stick van Dominique Hoogendoorn die aan de cirkelrand stond. Ze sloeg met haar forehand de bal snoeihard het doel in: 1-0.

Foto: Auke Hoekstra

Het tweede kwart liep beduidend minder voor Hisalis. Abcoude slaagde er zelfs in om een tegendoelpunt te maken uit een corner. Hierdoor gingen de teams de rust in met 1-1. Het derde kwart werden weer enkele acties gecreëerd vanuit een goede opbouw. Benice Wielinga had nog een super mooie tip die net voor het doel langs rolde.

Hisalis slaagde erin om op voorsprong te komen door een perfecte pass van Linde de Haas op Tess van Bochove, die daarna een actie langs de rechterkant kon maken en de bal zelf het doel in sloeg: 2-1. Helaas voor Hisalis kreeg Abcoude kort daarop nog een kans die ze met succes afrondden zodat het weer 2-2 gelijkt stond.

Uiteindelijk werd het harde werken toch beloond in het laatste kwart. Met doelpunten van Van Bockove en Zoë Duivenvoorden werd de eindstand 4-2.

Heren

Tegenstander Athena uit Amsterdam stond gelijk met Hisalis in de competitie, dus het beloofde een spannende wedstrijd te worden.

De bezoekers drongen direct aan en kwamen na 10 minuten al op 0-1 voorsprong na een snel genomen vrije slag op de 23 meter lijn die de verdediging niet goed wist te verwerken. Aan het einde van het eerste kwart kreeg Hisalis een strafcorner mee, de bal werd niet goed aangenomen en belandde in een scrimmage van spelers rond de strafbalstip.

Uiteindelijk was het Hidde Kuiper die de bal handig vanuit de draai hard het doel van Athena in kon schieten: 1-1. Kort daarop waren en nog twee grote kansen voor Kuiper maar die gingen in het zijnet en naast. In het tweede kwart waren er nog enkele strafcorners voor Hisalis maar de harde kogels van Boudewijn Broersen werden vakkundig gestopt door de keeper van Athena en ook de varianten strandden door wat onnauwkeurige aannames. Kort voor rust leidde een snelle counteractie van Athena tot een 2-1 overtal situatie voor het doel van keeper Pim Vreeken, maar de terugstormende verdediging van Hisalis dwong uiteindelijk de aanvalsslag van de Athena spits naast het doel.

De tweede helft liet kansen zien voor beide kanten, Hisalis kreeg opnieuw strafcorners mee die gingen er niet in. Uiteindelijk was Athena nog wel succesvol door een van hun strafcorners hoog in het net te pushen: 1-2 voor de bezoekers.

Nog twee gevaarlijke strafcorners werden gekeerd door respectievelijk de Hisalis uitloper en de keeper zodat de schade beperkt bleef.

Hisalis bleef als team bleef hard werken om er nog een gelijkspel uit te halen en kregen nog meerdere kansen, de ballen troffen echter geen doel. Athena hield gecontroleerd haar voorsprong vast dus de eindstand bleef op 1-2 steken.

(Verslag: Tess van Bochove, foto: Sam Hoekstra. Foto's H1: Henk Cozijn)

Gedichten en rijmpjes bij Vrienden van Oud Hillegom

De dichtbundel van onze dorpsdichter. | Foto: Paul Venderbosch.

Sinds 1 mei 2018 is Hillegom een dorpsdichter rijk, Paul Venderbosch. Hij is door het gemeentelijk college benoemd voor een periode van twee jaar en zijn opdracht is om per jaar minstens 10 gedichten over Hillegom te schrijven. Bijna anderhalf jaar later heeft Paul een dichtbundel samengesteld genaamd "Dichterbij Hillegom" waarin 365 gedichten uit zijn eerste jaar dorpsdichterschap. Deze bundel is vorige week bij Stichting Vrienden van Oud Hillegom gepresenteerd.

Een stadsdichter of dorpsdichter is een dichter die door het bestuur van een gemeente wordt aangesteld om, meestal gedurende een beperkte periode, gedichten te schrijven over die stad en gebeurtenissen die er plaatsvinden. In Nederland ontstond deze functie vanaf 2001 naar het voorbeeld van de in het jaar 2000 benoemde Dichter des Vaderlands. Eind 2013 waren er in bijna tachtig Nederlandse gemeenten stads- en dorpsdichters. Dichter des Vaderlands is een titel in Nederland die op 27 januari 2000 voor het eerst werd toegekend. Het is een initiatief van NRC Handelsblad, de NPS en de stichting Poetry International. Het idee is geïnspireerd door de in Engeland al eeuwen bestaande Poet Laureate.

De eerste drager van deze titel was dichter Gerrit Komrij. In januari 2004 maakte Komrij bekend dat hij met onmiddellijke ingang zou stoppen met zijn functie. De officiële verkiezing voor Komrijs opvolger resulteerde in de keuze van de tweede Dichter des Vaderlands, de Groningse dichter Driek van Wissen, in januari 2009 opgevolgd door Ramsey Nasr. Anders dan bij zijn twee voorgangers, was de keuze van het publiek niet langer vrij, maar werd deze door een commissie beperkt tot een shortlist van vijf kandidaten. In 2013 werd Anne Vegter de nieuwe Dichter des Vaderlands. Zij werd niet gekozen, maar door een commissie benoemd voor vier jaar. Zij werd opgevolgd door Ester Naomi Perquin en de huidige Dichter des Vaderlands is Tsead Bruinja, beiden benoemd voor een periode van twee jaar. Het is boeiend om te zien hoezeer het proces voor de keuze van de Dichter des Vaderlands in 13 jaar van een publieke verkiezing tot een gemeentelijke benoeming is verworden.

Er zijn vele vormen van rijm en dicht en met een week of zeven tot aan Sinterklaas zullen velen zich op de surprisegedichten storten. Misschien is een haiku een idee voor het komende sinterklaasgedicht? Deze dichtvorm is in de 17e eeuw in Japan ontstaan en krijgt meer en meer liefhebbers. Bij deze drieregelige gedichten bestaan de eerste en derde regel uit 5 lettergrepen en de tweede uit 7 lettergrepen. Bijvoorbeeld "In-de-schat-ka-mer, groeit-de-rij-men-col-lec-tie, van-vroe-ger-en-nu" is een haiku.

Stichting Vrienden van Oud Hillegom heeft als dank voor de gastvrijheid voor de presentatie van de dichtbundel van Paul Venderbosch een exemplaar van "Dichterbij Hillegom" ontvangen voor het archief. Een andere dichtbundel in het archief van de Vrienden is het poëziealbum van de Hillegomse Clazien van Hummel, dat in de Tweede Wereldoorlog is gevonden in een slooppand in Velsen-Noord en na 75 jaar aan de Vrienden geschonken. Hierover heeft Alphons Maas een artikel geschreven voor Vrienden-donateursblad "Hangkouserieën" nummer 77 (oktober 2018). Op de website van de Vrienden kunt u dit artikel lezen bij deze column.

De digitale versie van deze column is terug te vinden op www.vriendenvanoudhillegom.nl, op www.dehillegommer.nl en www.lissernieuws.nl.


sport/nieuws

Grote opkomst bij speciale ouderavond over pubers op Fioretti

LISSE n De ouderraad van het Fioretti College Lisse en het netwerk Bewust Bollenstreek hielden vorige week maandag een speciale ouderavond. 'BewustFio' stond in het teken van het omgaan met gevoelens en emoties van pubers van de 21e eeuw. Dat daar behoefte aan was bleek uit de uitzonderlijk grote opkomst.

Het Fioretti College in Lisse mocht rekenen op een volle aula bij de start van de avond. Na een welkomstwoord van een enthousiaste conrector Mark de Kievit werd het woord gegeven aan Julie Spijker-Nash (ouderraad) en Angela Roelen (Bewust Bollenstreek). Hun hartstochtelijk pleidooi richtte zich vooral op dat ouders, professionals en school veel meer mogen gaan samenwerken in het begeleiden van pubers. De woorden 'Samen staan we sterker' kwamen deze avond regelmatig naar voren.

Nadat pubercoach Marieke Ringrose (foto) van praktijk BlijLeven met verhelderende vragen het publiek had opgewarmd, gingen de ouders actief aan de slag in de diverse lokalen. Daar werden drie rondes van zeven verschillende workshops gegeven door professionals van Bewust Bollenstreek met thema's als het omgaan met verlies, verbindende communicatie met je puber, en 'regels of loslaten'.

Naast de workshops in de lokalen, was er gelegenheid om vragen te stellen aan de 15 standhouders op de markt in het atrium. Tijdens de avond werd al heel positieve feedback ontvangen van de ouders. Dat konden zij doen op een zogenaamd gastenboek aan de muur. Dat én de grote opkomst (er waren bijna 300 aanmeldingen ontvangen) is voor het Fioretti College én voor Bewust Bollenstreek meer dan genoeg reden om de avond een vervolg te geven. Bewust Bollenstreek heeft inmiddels van twee scholen in de regio al interesse ontvangen om een soortgelijke avond te organiseren en roept andere scholen op om contact op te nemen. De bezoekers van BewustFio ontvangen een enquête met de vraag aan welke onderwerpen zij behoefte hebben op een volgende avond. Daar spelen de ouderraad van het Fioretti College en Bewust Bollenstreek graag op in.

Brainstormavond voor jonge mantelzorgers

Lisse/HILLEGOM n WelzijnsKompas en Jongerenwerk organiseren een brainstormavond voor jonge mantelzorgers van 10 t/m 16 jaar uit Hillegom en Lisse, inclusief een leuke activiteit. Deze wordt gehouden op maandagavond 4 november jongerencentrum de Greef, Ruishornlaan 21.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot en met 23 jaar, die opgroeien met een naaste die een beperking, psychische problemen of een verslaving heeft, of langdurig ziek is. Zij hebben bijvoorbeeld een moeder met depressieve periodes, een vader die te veel drinkt, een broertje met autisme of een zusje met kanker.

Vraaggericht

In plaats van dat er bedacht wordt wat jonge mantelzorgers nodig hebben, geeft de jonge mantelzorger aan wat hij of zij nodig heeft. Dit wordt gedaan tijdens de brainstormsessie.

Na het brainstormen gaan de jonge mantelzorgers glas graveren. Deze avond staan deze jongeren centraal en ontmoeten zij andere jonge mantelzorgers.

Aandacht en passende ondersteuning

Een op de tien jongeren is mantelzorger. Jonge mantelzorgers hebben taken en zorgen die niet altijd passen bij hun leeftijd.

Vaak zorgen ze meer dan leeftijdgenoten voor anderen. Denk hierbij aan het letten op het innemen van medicijnen, of het naar school en bed brengen van een broertje of zusje. Naast het zorgen voor gaat het echter ook vaak om het zorgen maken om.

Hoe zal de volgende ziekenhuisafspraak gaan? Wie zorgt er voor mijn broertje en zusje als mama het niet meer kan doen?

De situatie thuis kan een grote impact hebben op hun leven. Jonge mantelzorgers zijn hele normale kinderen en jongeren, met een bijzondere thuissituatie. Ze zijn niet zielig, maar verdienen wel aandacht en passende ondersteuning.

Aanmelden kan nog tot 30 oktober

De brainstormavond vindt maandag 4 november van 19.00 tot 21.00 uur plaats bij jongerencentrum de Greef, Ruishornlaan 21. Het programma bestaat uit een welkom, 30 seconds, brainstormen en glas graveren.

De bijeenkomst is bedoeld voor jonge mantelzorgers van 10 tot en met 16 jaar uit Hillegom of Lisse. Bij voldoende deelnemers maakt de organisatie een indeling naar leeftijd. Aanmelden kan tot en met woensdag 30 oktober via info@welzijnskompas.nl. Deelname aan de activiteit is kosteloos.

Nationale Recycle Week van start

Overal in Nederland is er deze week volop aandacht voor Heel Holland Recyclet. | Foto: pr Foto: pr

CAMPAGNE n Na veel media-aandacht in juli over de onzichtbare afvalberg van elektrische apparaten en verlichting die nog nooit zo hoog was, en het feit dat de inzameling van e-waste achterblijft bij de grote toevloed nieuwe apparaten op de markt, is het 14 oktober zover. De Nationale Recycle Week gaat dan van start met de campagne 'Iedereen Recyclet'. Niet alleen omdat het moet, maar ook omdat iedereen het kan.

Een week lang doen producenten, winkeliers, bouwmarkten, supermarkten, elektroretailers, kringloopwinkels, gemeenten en inzamelinstanties een oproep aan iedereen die thuis of op het werk nog oude apparaten heeft rondzwerven, om deze (als ze niet meer gerepareerd kunnen worden) weg te brengen naar een van de gemeentelijke milieustraten of 10.000 inzamelpunten in Nederland. Staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat trapt de Nationale Recycle Week zelf af en roept iedereen op zijn oude elektrische apparaten, mobiele telefoons en verlichting in te leveren bij een van de vele inzamelpunten. Op het ministerie kunnen de medewerkers zelf het goede voorbeeld geven door hun oude elektrische apparaten, verlichting en telefoons in te leveren in de speciaal geplaatste inzamelbakken op het ministerie.

Urgentie

Dat er speciaal een week georganiseerd moet worden om burgers extra te attenderen op verantwoorde inzameling, onderstreept de urgentie van de alsmaar groeiende berg kapotte elektronica en verlichting die ergens thuis nutteloos rondzwerft of nog te vaak klakkeloos in de grijze kliko verdwijnt. Zonder die extra inspanning van de burger houden we in Nederland het groeitempo via de huidige inzamelingsinspanningen gewoonweg niet bij, met alle risico's van dien dat deze apparaten en verlichting niet goed gerecycled worden. En dat is slecht voor het milieu, slecht voor het herwinnen van kostbare grondstoffen en slecht voor het recyclen tot nieuwe (andere) apparaten. Dat stelt organisator van de week Heel Holland Recyclet. Jan Kamminga, voorman van Heel Holland Recyclet benadrukt: "Met het correct inleveren van je eigen e-waste begint de positieve impact die iedereen als individu kan hebben op het milieu en de klimaatverandering. Elke keer als je een elektrisch apparaat of kapotte lamp bij een inzamelpunt inlevert, zorg je ervoor dat die spullen niet gewoon bij het reguliere afval verbrand worden en dat je bijdraagt aan het hergebruik van waardevolle grondstoffen, denk aan goud dat in mobiele telefoons zit. Zo vermijden we dat we onze aarde onnodig belasten met de winning van nieuwe grondstoffen. Daarom zeggen we in de campagne: 'Iedereen recyclet'. Niet alleen omdat het moet, maar ook omdat iedereen het kan."

De overkoepelende campagne is te beluisteren op radio, te zien op billboards en posters en wordt geactiveerd met een grote verscheidenheid aan acties, georganiseerd vanuit de individuele initiatiefnemers van Heel Holland Recyclet die ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheid hebben. "Er staat een fijnmazig inzamelnetwerk. Nu nog bij iedereen het bewustzijn om oude elektrische apparaten en lampen te gaan recyclen! Daar ligt de winst om ons huidige inzamelingspercentage van 49 procent omhoog te krijgen naar de Europese 65 procent die we van alle apparaten die jaarlijks op de markt komen wettelijk moeten terughalen en verwerken", aldus Kamminga.

Extra pret in Linnaeushof in de herfstvakantie

Binnen spelen is ook leuk! | Foto: pr

regio n Tijdens de herfstvakantie, van zaterdag 19 tot en met zondag 27 oktober, biedt Linnaeushof een aantal extra indoor activiteiten aan.

Hiermee wil de grootste speeltuin van Europa er voor zorgen dat er ook op dagen met minder mooi weer voldoende te beleven is. De extra activiteiten, waaronder een stormbaan, een labyrint, verschillende shows en een kinderdisco, zijn inbegrepen in de entreeprijs.
Het speelseizoen van Linnaeushof loopt bijna ten einde. In het najaar merkt de speeltuin dat het weer steeds meer invloed heeft op de keuze van mensen van om een dagje uit te gaan. Hoewel de vooruitzichten voor de herfstvakantie goed zijn, zet Linnaeushof ook in op meer indoor speelplezier.
Naast het grote aanbod aan speeltoestellen en attracties in de buitenlucht beschikt Linnaeushof over een binnenspeeltuin, waarin kinderen zich prima kunnen vermaken als er even een buitje valt. Toch erkent het park dat dit niet voldoende is om een langere tijd lekker te kunnen spelen. Daarom heeft het management besloten om dit jaar, als experiment, tijdens de herfstvakantie meer overdekt speelplezier aan te bieden.
De extra activiteiten worden geplaatst en gehouden in de Wortelberg en onder de overkapping van het restaurant, waar een heus speelparadijs zal ontstaan. De activiteiten bestaan uit een stormbaan van 13 meter, een opblaasbaar labyrint van ruim 6 bij 6 meter, een interactief reactiespel, een 3 in 1 springkussen, een ballenbad, dagelijks drie verschillende shows van speeltuin mascotte Bennie Broek en een kinderdisco als afsluiting.
Meer informatie over openingstijden en ticketprijzen zijn te vinden op de website, www.linnaeushof.nl.

Succesvol themajaar Welzijnskompas afgesloten

Hillegom n Met het Festival der Ontmoeting sluit Welzijnskompas Lisse/Hillegom het Jaar vol Ontmoeting af. Mensen van vier tot tachtig jaar ontmoetten elkaar afgelopen zaterdag in het gebouw van de Kulturele Raad.

De zaal zat vol. Het festival werd een groot succes. In de bus van kindercoach Marieke zijn theekransjes ''om kinderen een boost te geven'' bij het maken van vriendschapsbandjes. ''Je moet vroeg beginnen met ontmoeten en samenwerken'', vindt een oma in het knutsellokaal. Ze knikt naar haar kleindochter die net twee andere meisjes heeft ontmoet. ''Alles begint met ontmoeting'', zegt Nyncke Morad van Welzijnskompas. "Wij zijn er voor mensen boven de 23 die aan de kant staan en thuiszitten. Welzijnskompas is een lichte, tijdelijke ondersteuning om weer mee te doen. Iets willen leren of anderen iets willen leren. Bijvoorbeeld deelnemen aan de klussendienst om anderen te leren klussen of de Nederlands taal te leren. Buurtwerkers gaan daarom de straat op. Komen in winkels, bij sportverenigingen en kringloopwinkels om mensen te ontmoeten en op weg te helpen. Wethouder Fred van Trigt opende het festival en was onder de indruk van de hoge opkomst. Er is vanaf oktober 2018 veel georganiseerd in Hillegom en Lisse door diverse groeperingen. Activiteiten voor senioren, voor jongeren en voor mensen met een beperking. Maar ook het Jongerenwerk van Welzijnskwartier deed actief mee. Er kwamen veel ontmoetingen van jongeren en senioren tot stand. ''Ontmoeting maakt het leven zinvoller dan in je eentje'', concludeerde Van Trigt. Dat gaat relatief eenvoudig en kan kleinschalig. De gemeente wil daaraan meewerken. Van Trigt gaat initiatieven van burgers inventariseren en belooft in 2020 met een plan te komen om meer ontmoeting mogelijk te maken. Mensen moeten volgens de wethouder elkaar ontmoeten en elkaar helpen en bijstaan. Zoals in Drenthe gebeurt bij het zogenaamde Naoberschap. Dit vindt ook bestuurslid Wim de Bock van Welzijnskompas. ''Het dorp is toch een beetje aan het vergrijzen en heeft een redelijk groot bestand van mensen met een migratie-achtergrond. Eenzaamheid komt bij 40 % van de inwoners voor. Saamhorigheid door ontmoeting is daarom heel belangrijk.'' Het gaat vaak over eenvoudige activiteiten zoals een kookavond of wandelgroep. Langs de wanden in de theaterzaal staat het inmiddels ook vol belangstellenden. Bezoekers houden een koord in de hand of hangen deze als sjaal om hun hals. De koorden worden met elkaar verbonden als symbool voor ontmoeting en verbinding. Er wordt bij het 'verbinden' veel gepraat en gelachen. Ter gelegenheid van het festival verscheen het boekje Elkaar Zien van het Welzijnskompas met alle informatie, activiteiten en adressen in Hillegom en Lisse. (Foto's en tekst: Piet de Boer)

Proosten op de herfst tijdens Lisses en Hillegoms Bokbier Event

Tijdens het Hillegoms Bokbier Event in 2018 waren de terrassen steeds goed gevuld. | Foto: pr Foto: pr

LISSE n Verschillende horecabedrijven zijn een samenwerking aangegaan en zetten herfstbok in de kijker tijdens het eerste Lisses Bokbier Event op zondag 20 oktober van 13.00 tot 18.00 uur.

Het evenement biedt deelnemers de mogelijkheid om op zes locaties in het centrum van Lisse te genieten van een heerlijk glas herfstbier. Juist de samenwerking tussen verschillende horecabedrijven geef dit evenement een zeer sympathiek karakter. Behalve een smakelijk seizoensbier geniet men op iedere locatie van een bijpassende snack. Enkele locaties zullen tevens livemuziek verzorgen om de gezellige middag extra sfeervol te maken.

Deelnemende horeca

De volgende horecagelegenheden nemen deel aan het evenement:

• Grand Café A-muze (Heereweg 238)

• Brasserie De Buren (Kanaalstraat 104)

• Restaurant Chique & Simpel (Heereweg 227)

• Restaurant De Heerekamer (Heereweg 200)

• Eetcafé LEF (Heereweg 234)

• Restaurant De Vier Seizoenen (Heereweg 224).

De organisatie licht al een klein tipje van de sluier op. De Heerekamer tapt die zondag 4-Granen Bockbier van Jopen. Dit veelvuldig onderscheiden najaarsbier is wat je verwacht bij de herfst: geurige gebrande tonen, met hints naar chocolade en karamel. Tegelijkertijd proef je fruitige elementen met kenmerken van kers en mandarijn. Kortom: een heerlijk bokbier dat perfect in balans is. Ervaar het zelf en beleef een gezellige middag in Lisse.

Stempelkaart

Deelnemers zijn vrij om aan de hand van hun stempelkaart een eigen route te bepalen, waarbij uiteindelijk alle horecagelegenheden worden bezocht. Kaarten zijn voor 25 euro verkrijgbaar bij iedere deelnemende locatie en tevens bij Speciaalzaak John de Bruin (Kanaalstraat 240-A).

Hillegom

Wie er na 20 oktober nog geen genoeg van heeft, kan een week later naar het Hillegoms Bokbier Event, en wel op zondag 27 oktober tussen 13.00 - 18.00 uur. Deze editie doen welgeteld 7 ondernemingen uit Hillegom mee. Stempelkaarten zijn verkrijgbaar bij de deelnemende horecagelegenheden:
• Het Alternatief (Hoofdstraat 29)
• Café De Kleine Beurs (Hoofdstraat 38-A)
• Brasserie De Houttuin (Houttuin 6)
• Hotel Villa Flora (Hoofdstraat 55)
• Puntje Puntje (Molenstraat 1)
• Murphy's Law (Hoofdstraat 198)
• Eetcafé Zomerzorg (Meerlaan 70)

en bij Vivant Frank Evers (Mariastraat 2).

Koken en muziekbingo

Beinsdorp n In dorpshuis Het Eiland wordt dinsdag 22 oktober door vrijwilligers een twee-gangen-diner gekookt voor de buurtbewoners van Het Eiland. Wat er op het menu staat, is nog een verrassing maar het diner zal een Italiaans tintje hebben.

Om 17.00 uur gaat iedereen aan tafel; de zaal is open vanaf 16.30 uur. De kosten bedragen 6 euro. De drankjes zijn voor eigen rekening. Opgeven vooraf is noodzakelijk en kan tot uiterlijk 15 oktober via de mail eiland@maatvast.nl of bel het dorpshuis 0252-515142.

De Stichting Actief Beinsdorp houdt zaterdag 2 november een muziekbingo in dorpshuis Het Eiland. Er zijn leuke prijzen te winnen en er is muziek van Jan Smit, Marco Borsato, Abba, Elvis Presley en nog veel meer. De bingo start om 20.30 uur. De zaal is open om 20.00 uur. Deelname is 5 euro inclusief bingokaarten voor twee rondes en hapjes in de pauze. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 oktober (vol is vol) via bovenstaande mail of telefoonnummer.


Gebit, gebod, gebeden

Op een woensdagochtend stond Mozes, een zestien jaar oude kater, op het programma om zijn gebit te laten renoveren. Vijftien dagen eerder waren zijn eigenaren op het spreekuur geweest omdat ze vonden dat Mozes niet meer zo lekker uit zijn mond rook. Tijdens het uitgebreide consult ontdekten we dat de lieve kater niet alleen een parodontitis had, maar ook een enorme hartruis, een verslechterde nierfunctie en een te snel werkende schildklier.

Nogal wat problemen voor deze kater, waarvan de eigenaren pas net in Hillegom waren komen wonen. Tijdens de langdurige verbouwing en verhuizing hadden ze wat weinig aandacht voor hun kat gehad, zeiden ze zelf. De schildklier konden we meteen aanpakken met remmende medicijnen. De nieren werden ontlast door een eiwit- en fosfaatarm dieet, dat speciaal door onze voedingsdeskundigen werd voorgeschreven. Ook kreeg Mozes een uniek medicijn om de nierfunctie te ondersteunen. Vanochtend zouden we eerst controleren in hoeverre hij verbeterd was. Er werd bloed afgenomen en gelukkig bleken de bloedwaardes fors verbeterd! Alvorens hem onder narcose te brengen, was afgesproken dat Bernadette eerst een hartecho zou maken. Zij heeft hiervoor alle nascholing gevolgd die er maar is. Die hartecho leverde als diagnose dat Mozes een vergevorderde vorm van HCM had. Dat is een ernstige afwijking van de hartspier, in dit geval ook nog met vervormde AV-kleppen. Nu we dit wisten konden we ook exact de meest voorzichtige verdoving geven die in deze gevallen geïndiceerd is. Via het infuus gaven we een laag gedoseerde mix van drie veilige verdovingsmiddelen. Hierbij kwam de continue bijscholing van onze anesthesie assistentes weer goed van pas. Het is een van de spannendste vormen van anestheseren, maar ik kon me dankzij hun ervaring volledig richten op de desastreuze kiezen en tanden. Er moesten twaalf(!) kiezen uit en tien(!) voortanden. Men denkt vandaag de dag dat een slechte conditie van het gebit zeker tot problemen elders in het lichaam kan leiden; meestal worden dan nieren en hart aangetast. Bij Mozes leek dat gebod aardig te kloppen. Het verwijderen van deze rotte elementen zorgt zodoende voor enorme verbetering van de algehele levenskwaliteit en- prognose. Na drie kwartier zweten was zijn bekje van alle ellende ontdaan. Mozes mocht wakker worden. Ik belde eigenaren op om te zeggen dat het allemaal goed was verlopen. Ze slaakten een zucht van verlichting. "We hebben gebeden en zelfs een kaarsje opgestoken, opdat alles goed zou komen. Dat heeft gelukkig gewerkt." 's Middags konden ze Mozes, met extra hartpillen, fris en fruitig ophalen en bij de controle na 1 week kregen we te horen dat hij de laatste vijf jaar nog nooit zo fit was geweest als de afgelopen week! Dat was nieuws waar we met het hele team tijden op konden teren. (Deze week een golden-oldie)

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom

Foto: pixabay

Protestantse Gem. Hillegom

Maartenskerk, Kerkplein 1

Zondag 20 oktober, 10.00 uur

Voorganger: ds. Wim Zaagsma

Open Hof Hillegom
Open Hof, Raadhuisstraat 3
Zondag 20 oktober, 10.30 uur
Spreker: Andries Bakker

Evangelie Gemeente Hillegom

Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16
Zondag 20 oktober, 10.00 uur

Spreker: niet opgegeven

Parochie Heilige Willibrordus

St. Jozef en St. Martinuskerk, Hoofdstraat 29

Zondag 20 oktober, 09.30 uur

Eucharistieviering

Celebrant: pastoor R. Franken

Di 19.00 uur: Rozenkrans

Wo & vr 09.00 uur: Euch.viering

St. Agathakerk, Heereweg 277

Zondag 20 oktober, 10.00 uur

Gedachtenis JP II

Celebrant: kapelaan S. Kuik
Assistentie: diaken I. Osseweijer
Koor: Canticum Novum
Extra: koffie/thee na de viering

Ma 19.30 uur: Eucharistieviering
Di, do & vr 09.00 uur: Eucharistieviering

H.H. Engelbewaarderskerk, Heereweg 457

Woensdag 16 oktober, 09.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: kapelaan S. Kuik

Zaterdag 19 oktober, 19.00 uur

Eucharistieviering
Celebrant: kapelaan S. Kuik
Koor: In Conspectu Angelorum

Samenwerkingsgemeente Lisse

Zondag 20 oktober

Kerk Veldhorststraat, 10.00 uur

Voorganger: ds. Nico Geertsema

Kerk Prinsessestraat, 16.30 uur

Voorganger: ds. F. Rinkema

Evangelie Gemeente Lisse

De Poort, Jozef Israëlsstraat 11

Zondag 20 oktober, 10.00 uur

Spreker: Jaap Spaargaren

Gereformeerde Gemeente Lisse

Salemkerk, Tulpenstraat 35

Zondag 20 oktober, 10.00 en 16 uur

Voorganger: niet opgegeven

Gereformeerde Kerk

Klisterkerk, Heereweg 105
Zondag 20 oktober, 10.00 uur

Voorganger: ds. Th.B. Hop, Hillegom

Hervormde Gemeente Lisse

Grote Kerk, Heereweg 250

Zondag 20 oktober, 10.00 uur

Voorganger: ds. R.A. Veen, IJmuiden

Pauluskerk, Ruishornlaan 33
Zondag 20 oktober, 10.00 uur

Voorganger: ds. J.J. Esveldt, Amersfoort

Kans maken op 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 20 oktober binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. De oplossing van week 41 is: trefwoord. Winnaar is Pauline van Lammeren de Pagter. Gefeliciteerd! De redactie neemt contact met u op.