LisserNieuws - De Hillegommer

14 juli 2020

LisserNieuws - De Hillegommer 14 juli 2020


Het stokje wordt doorgegeven

Angela van der Lans (rechts) neemt het vicevoorzitterschap over van Laurens van Schie. Foto: pr

Lisse n Door het coronavirus is de officiële overdracht van vicevoorzitter Laurens van Schie aan Angela van der Lans bij AV De Spartaan langer uitgesteld dan de bedoeling was, maar het is er nu toch van gekomen. Van Schie blikt terug en kijkt vooruit.

“De Spartaan is een moderne, ambitieuze en duurzame vereniging. Duurzaam met betrekking tot de energiebesparende maatregelen en de vele zonnepanelen op het dak van de vernieuwde accommodatie én duurzaam vanwege de breedte van de atletieksport en de vele mogelijkheden om bij De Spartaan te sporten. Als vicevoorzitter heb ik mij de afgelopen zes jaar gericht op beleid, uitvoering, communicatie, samenhang en balans.”
Op de vernieuwbouw van de accommodatie kijkt hij met veel plezier en trots terug. Paul Stelder, voorzitter van De Spartaan, vindt dat Van Schie daar zeker voor in het zonnetje gezet mag worden. “Mede onder zijn leiding heeft de grote verbouwing plaatsgevonden. Met name in de gesprekken met de gemeente heeft hij een belangrijke subsidie binnen kunnen halen, maar ook in de vormgeving en de integratie van het nieuwe en oude gedeelte heeft hij zijn stempel gedrukt.”
De vernieuwbouw was volgens Van Schie een belangrijk punt van de ambities van De Spartaan. Twee andere essentiële onderdelen zijn het samenspel tussen jeugd-, wedstrijd- en recreatieatletiek en de inzet van vrijwilligers, van jong tot oud. “De Spartaan biedt atletiek, hardlopen, wandelen, trailrunning en krachttraining. We zijn daarmee aantrekkelijk voor een brede doelgroep in de gehele streek: we zijn een lifetimevereniging. We willen de jeugd in beweging krijgen en jong atletiektalent ontwikkelen tot nationaal niveau en de oudere leeftijdsgroep aan ons binden door looptrainingen en voor de oudste groep zelfs wandelen. Datzelfde geldt voor de inzet van vrijwilligers. Bij het zoeken naar nieuwe vrijwilligers spreken we mensen persoonlijk aan. Dat werkt goed. Zo heb ik ook mijn vervanger Angela van der Lans kunnen overtuigen om deze leuke, uitdagende vrijwilligersfunctie aan te gaan.”
Naast het werven is ook de samenwerking tussen de commissies een aandachtspunt voor het bestuur. “Samen moeten we het doen, en willen we het ook doen”, aldus Van Schie.

LisserNieuws tijdens de vakantieperiode

LISSE n De vakantieperiode is aangebroken en dit betekent dat LisserNieuws de komende tijd niet wekelijks op de mat valt.

In de weken 30, 32 en 34 verschijnt de krant niet. Op dinsdag 28 juli (week 31) en dinsdag 11 augustus (week 33) wordt de krant wel bezorgd. En vanaf dinsdag 25 augustus (week 35) verschijnen we weer wekelijks. Wilt u toch op de hoogte blijven, volg ons dan op Facebook (@LisserNieuws) of kijk op www.lissernieuws.nl. De redactie wenst iedereen een fijne en ontspannen vakantie toe!

>Strop door minder toeristen

Lisse n Het CBS heeft in januari 2020 de begrote inkomsten uit de toeristenbelasting per gemeente gepubliceerd. Deze begrotingen zijn echter verre van reëel na de uitbraak van het coronavirus. Gemeenten lopen in veel gevallen inkomsten mis, becijferde het Centrum voor Geldzaken. Dat is ook in het Lisse het geval, volgens het onderzoek. Het gaat om een bedrag van circa € 71.721. Door de coronapandemie moesten trekpleisters als Keukenhof dicht en bleven toeristen weg. Zie ook www.centrumvoorgeldzaken.nl/

Berts vrachtwagen is goed te herkennen aan de gele kratjes. Foto: pr

Bert Muller
is al 50 jaar
in dienst

Heb een geweldig surprisefeest gehad

column n dierenarts Lodewijk Kamps

'Gemeenten moeten stem laten gelden'

Fietsgroep voor vrouwen rijdt eerste rit

Derde en laatste kledingmarkt SWG-kerk

Lisse n De SWG-kerk Lisse organiseert een aantal Zomermarkten in het Witte Kerkje aan de Prinsessestraat 1. De afgelopen twee weekends waren heel succesvol, meldt de organisatie. Vandaar nu nogmaals een derde maal.

Het assortiment is weer aangevuld en uitgebreid met baby en kinderkleding. Komende vrijdag en zaterdag 17 en 18 juli staan de enthousiaste vrijwilligers weer paraat voor de derde editie van de kledingmarkt. De bedoeling is dat SWG Lisse ook de volgende weekends doorgaat met de Zomermarkten, maar dan met curiosa en boeken. Meer hierover volgt later.

De tijden zijn wel iets aangepast, de markt is 17 en 18 juli geopend tussen 10.00 uur en 15.00 uur. De veiligheidsmaatregelen rond corona worden in acht genomen. Bij binnenkomst krijgen bezoekers een mandje aangereikt en zij volgen de pijlen. Er zijn 8 mandjes in gebruik, zodat er niet te veel mensen tegelijk binnen kunnen rondlopen en men de nodige afstand tot anderen kan houden.

>Oud papier niet meer naar Jeugdland

Hillegom n Na ongeveer veertig jaar is er afgelopen maandag een einde gekomen aan het ophalen van oud papier door Speeltuinvereniging Jeugdland in de wijk.

De firma Nijssen Recycling heeft de samenwerking gestopt, omdat het niet voldoende omleverde. De vrijwilligers betreuren dit zeer en de Speeltuin loopt weer inkomen mis. Dit betekent ook dat er per direct geen oud papier en karton kan worden ingeleverd bij de speeltuin.


Adviesraad adviseert over breed gebied

De leden adviesraad in onlinevergadering. | Foto: pr

Hillegom n De Adviesraad was afgelopen jaar betrokken bij het Hillegomse beleid over Armoede, Handhavingsverordening, Healthy Hillegom, Regiotaxi, Jeugdbeleid en Hulp bij Huishouden. Ook in en na de coronacrisis blijft de adviesraad meedenken over oplossingen voor de kwetsbare inwoner.

Gemeenten spelen een grote rol in ondersteuning van mensen die het (tijdelijk) niet redden. Ook voor Hillegom geldt als uitgangspunt: wat hebben inwoners in hun specifieke situatie nodig en wat kunnen ze zelf.

Vaak is het niet zo duidelijk over wie het gaat, want het sociaal domein is mensenwerk. Het betreft bijvoorbeeld het ondersteunen van mantelzorg, vrijwilligerswerk, maatschappelijke opvang, dagbesteding, huishoudelijke hulp, beschermd wonen, sociale werkvoorziening en jeugdzorg.

Onvermijdelijk heeft het coronavirus ook gevolgen voor het sociaal domein. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor de hulp in de huishouding, hoe gaat het met de arbeidsmarkt voor kwetsbaren, komen er wijzigingen in de zorg en onderwijs voor jongeren, wat betekent het voor de lokale solidariteit?

De adviesraad zal vanuit ervaring en betrokkenheid de gemeente Hillegom hierin blijven ondersteunen. Steeds kijkend vanuit de positie van de burger.

Meer weten over het werk van de adviesraad, tips of bereid om deskundigheid te delen? Neem dan contact op via ASDHillegom@gmail.com.

>CDA-fractie breekt lans voor opstellen kerkenvisie

Lisse n Steeds meer kerken in Nederland verliezen hun oorspronkelijke functie en staan leeg, iets dat ook in Lisse gaat spelen. Volgens de Lisser CDA-fractie kan het opstellen van een kerkenvisie zeer nuttig zijn.

"Hiermee kunnen met verschillende partijen de mogelijkheden in kaart worden gebracht en kan een herbestemming naar een andere (maatschappelijke) functie eenvoudiger, efficiënter en effectiever worden ingezet", meldt de fractie aan het college van B en W. Vanuit het Rijk is subsidie beschikbaar zodat het opstellen van zo'n visie vrijwel kostenneutraal kan gebeuren. Het CDA vraagt het college of het bekend is met de regeling en of burgemeester en wethouders een kerkenvisie als goed instrument zien om het maatschappelijk vastgoed te beschermen en leegstand of verpaupering te voorkomen.

Latsch speelt bij Café Thuys

Foto: pr

HILLEGOM n Café Thuys aan de Haven 20 is gestart met zogenaamde Thuyskamer sessions.

De naam benadrukt het eigenlijk al, het betreft een activiteit in intieme setting. Op zaterdag 18 juli is er een Sessie met Latch, een duo bestaande uit Manon Grendel en Maarten Verhoef. Ze spelen liedjes met een verhaal, covers op eigen wijze gespeeld en gezongen. Soms gewoon lekker om naar te luisteren op de achtergrond en soms komen ze ineens binnen. De toegang is gratis. De sessie begint om 22.00 uur en is maar voor een beperkt aantal mensen toegankelijk. Om zeker te zijn van een plekje: reserveren op www.cafethuys.com.

>Beachbingo bij Flora

HILLEGOM n Voor degenen die niet op vakantie gaan en toch in een vakantiesfeertje willen komen, is zondag 2 augustus een beachbingo op het beachterras van Villa Flora.

DJ Rick Wijnholds zorgt voor de muzikale ondersteuning. Het evenement wordt gehouden volgens de regels van het RIVM, hetgeen betekent dat er maar een beperkt aantal plaatsen is. Aanmelden kan via: info@ac-media.nl of bel: 0651841259. Villa Flora zit aan de Hoofdstraat 55.

>Velocity Ladies Lisse eindelijk van start

Lisse n De coronapandemie zorgde al voor drie maanden uitstel en de start van Velocity Ladies Lisse (een racefietsgroep voor meiden van alle leeftijden in alle niveaus) werd ook met een week vertraagd door storm en zware regen. Maar dinsdag 7 juli konden 18 enthousiaste meiden eindelijk de eerste rit maken.

Bij Giant Store Oppelaar aan de Kanaalstraat was de ontvangst met koffie en gebak en maakten ze kennis met elkaar. Manon Zuurmond, oprichter van Velocity Ladies Lisse, heette iedereen welkom. Zij was al eerder voorzitter van een meidenfietsgroep in Maastricht en is, na haar verhuizing naar Sassenheim, nu de motor achter Velocity Ladies Lisse. Daarna volgde, in de regen, een rit van 32 km, samengesteld door ritmeister Lideke van Rees Vellinga. De rit leidde langs de plaatsen waar de meeste fietsmeiden wonen: Lisse, Sassenheim, Oegstgeest, Warmond, Noordwijk en Noordwijkerhout (Amsterdam en Roelofarendsveen staan in de planning voor een volgende rit). De meiden reden in drie aparte groepen, elk met een eigen wegkapitein. Afstand houden tijdens de rit is wenselijk, zoals het RIVM dat voorschrijft.

Binnenkort begint de groep ook aan zaterdagritten, hou hiervoor de website velocityladies.nl/velocity-lisse in de gaten. Op het programma staan ook clinics en cursussen, zoals technisch leren fietsen en onderhoudsclinics. De eerste ritleidstercursus is al gegeven, binnenkort volgen er meer. Velocity Ladies Lisse staat open voor nieuwe leden, meld je gerust aan.

nieuws/column

Bewust Check In: als het even te veel wordt

Foto: pr

REGIO n “Als het bordje vol is, het hoofd overloopt, er veel speelt in je leven, heeft niet iedereen direct een coach of therapeut nodig. Het is wél handig om regelmatig stil te staan, bij wat er in je leeft én daar ruimte aan te geven. Dat wordt nogal eens vergeten. We gaan in de doe- of denkmodus, terwijl het voelen wordt overgeslagen.”

Rik en Anita. Foto: pr

Dat is de reden waarom het netwerk Bewust Bollenstreek vanaf nu twee keer per week een Bewust Check In aanbiedt. Online kan men in een kleine groep met anderen delen wat er leeft. De anderen lossen niet op, reageren niet, maar luisteren. Dat lijkt weinig, maar het is een krachtige methode die verhelderend én ontspannend werkt. Het leert om werkelijk aanwezig te zijn.
De Bewust Check In staat op de agenda van Bewust Bollenstreek, waar men zich kan aanmelden en de bijdrage van € 5 kan betalen, waarna men een link voor Zoom ontvangt.
De hosts die deze Bewust Check In mogelijk maken zijn niet in de rol van coach of therapeut, maar zijn er om het proces te bewaken en te zorgen voor de juiste sfeer. Je ziet ze op de foto, van links naar rechts: Annette Oppenberg, José Kortekaas, Angela Roelen en Gabie Devaney. Meer informatie is te vinden op www.bewustbollenstreek.nl of telefonisch: 06 22329846.

>Expo van BIB-kunstenaars Anita van Diemen en Rik Zwijnenburg

Lisse n Anita van Diemen (schilderijen) en Rik Zwijnenburg (keramiek) exposeren tot eind september in de etalage van Kanaalstraat 17. Beiden zijn lid van kunstenaarscollectief Bollenstreek in Beeld

Onderwerp van Anita’s schilderijen zijn bomen in een landschap. De eerste laag schildert zij plein air naar waarneming of zij maakt gebruik van eigen foto’s. Bij de werken van Rik vormt de corona de inspiratiebron. Het beeld met de vleermuis verbeeldt het ontstaan en de snelle verspreiding van het virus, maar ook de zoektocht naar een remedie is in keramiek verwerkt.

Kirsten Koning

Alles ging aan flarden

Klaartje de Zwarte

Met dit dagboek ga je van een grote gebeurtenis naar een zeer persoonlijk intiem verhaal. Het dagboek van Klaartje de Zwarte-Walvisch bleef mij na het lezen nog heel lang bij. Haar woorden komen pijnlijk hard binnen. Het is een uniek document, prachtig geschreven is. Haar laatste wens is gelukkig in vervulling gegaan.

Genie Does

Genie is bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland werkzaam als collectiespecialist.
Om de week geeft zij een aantal boekentips in de Hillegommer.

Alle titels zijn te leen bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. U kunt ze vanuit huis direct reserveren via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

leestips/nieuws

15 / 16

Kans maken op een uur bowlen en een bittergarnituur bij Lucky's Bowling in Warmond? Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 26 juli, samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar: oplossing@uitgeverijverhagen.nl. De winnaar van week 28 is Kitty Beltgens uit Lisse. De oplossing was: smeltkroes.