LisserNieuws - De Hillegommer

19 maart 2019

LisserNieuws - De Hillegommer 19 maart 2019


Lintje voor Dennis Schrama

Burgemeester Lies Spruit speldt de versierselen op bij Dennis Schrama. | Foto: AihV Foto: A. in 't Veld

LISSE n Brandweerman Dennis Schrama heeft uit handen van burgemeester Lies Spruit een koninklijke onderscheiding in ontvangst genomen. De gebeurtenis vond vrijdagavond plaats tijdens de jaarlijkse korpsavond in de kazerne. Schrama werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en nam afscheid van het brandweerkorps.

Door Arie in 't Veld

Op 1 september 1997 werd hij als aspirant bij de vrijwillige brandweer aangesteld. Na ruim 21 jaar stopte hij op 1 augustus 2018 als lid van de vrijwillige brandweer. Hij volgde in zijn brandweercarrière diverse opleidingen tot aan het niveau van hoofd brandwacht en met de specialismen chauffeur en pompbediende.

Iedereen binnen het korps kent Dennis Schrama als een betrokken en gedreven brandweerman, zoals ook door de burgemeester werd verwoord. In zijn gedrevenheid en standvastigheid was hij een voorbeeld voor het korps. Daarmee heeft hij veel voor de kazerne in Lisse betekend. De organisatie en het team ervaren sinds zijn vertrek een gemis van iemand met veel kennis, ervaring en motivatie. Hij is bovendien een heel sociaal persoon. Daarmee leverde hij een grote bijdrage aan de saamhorigheid binnen de kazerne in Lisse en de Brandweer Hollands Midden. Schrama werd ook toegesproken door de 90-jarige Cor Dol die nog altijd zeer nauw bij het Lissese brandweerwerk betrokken is. Schrama is nu al een groot gemis in de gelederen van het korps dat in 2018 totaal 257 keer uitrukte, waarvan 70 keer voor een brand, 130 keer voor een hulpverlening en onder andere ook 44 keer voor een automatische melding. Het Lissese korps organiseert dit keer ook de brandweerwedstrijden die op 6 april worden gehouden.

College ontwikkelt visie op welzijnsbeleid voor ouderen

LISSE n Het college van B en W heeft de handschoen opgepakt na moties van de gemeenteraad in februari voor een visie op welzijnsbeleid voor ouderen in Lisse.

Door Arie in 't Veld

Daarbij dient onder andere in acht te worden genomen de demografische ontwikkeling van de groep 55-plussers; een inventarisatie van de spreiding van deze ouderen over de verschillende woonwijken; de activiteiten die momenteel voor deze ouderen worden aangeboden en de spreiding ervan over de diverse locaties in Lisse; de wenselijkheid van een verdere aanvulling of spreiding van deze activiteiten en het nieuwe accommodatiebeleid hierbij te betrekken. Daarnaast vroeg de raad een visie op de woningbehoefte voor ouderen op te stellen en in kaart te brengen wat dit voor invloed heeft op de woningbehoefte in Lisse.

Wethouder Jolanda Langeveld zegt dat er geen nieuwe Nota ouderenbeleid zal volgen, maar diverse nota's die ingaan op delen van het ouderen- en doelgroepenbeleid. "In dat kader kan worden gedacht aan stukken die zijn opgehangen aan de woonvisie, het armoedebeleid en gezondheid. Per onderwerp kunnen we dan bepalen hoe en in welke mate een en ander van toepassing is voor ouderen en hoe op de behoefte aangesloten kan worden. Dat geldt eveneens voor diverse regelingen, zoals via de ISD. De tijd dat we nota's produceerden voor vier jaar is in elk geval voorbij. Nu kortere periodes en plannen van aanpak." Om uit te vinden waaraan met name in de groep ouderen behoefte is zullen er gesprekken met hen volgen.

"In de woonvisie 2015-2020 is aandacht voor wonen en zorg. We stimuleren de bouw van nieuwe woningen die geschikt zijn voor ouderen en zorg, in en nabij het centrum en verpleeghuizen. We maken langer zelfstandig wonen mogelijk en stimuleren een geschikt en toereikend woningaanbod. Onlangs zijn vrijwillige ouderenadviseurs opgeleid die ouderen kunnen helpen bij het vinden van hun weg op gebied van wonen, zorg, welzijn en mobiliteit. Verder wordt meer buurtgericht gewerkt in het welzijnswerk. Via het project Even Buurten worden buurtscans gehouden, waardoor de behoefte van inwoners in beeld komt en hierop actief kan worden ingespeeld. Hierdoor zijn nieuwe activiteiten ontstaan, zoals Zwemmaatjes en de wandelgroep. Ook de wijkregisseur speelt een belangrijke rol in verbinden en signaleren. Verder wijzen we op het project Dementievriendelijk Lisse." Langeveld zegt dat het college van mening is dat de ontwikkeling richting meer integraal beleid voor het sociaal domein moet gaan. In 2019 wordt de Visie Sociaal Domein opgesteld en aan de gemeenteraad voorgelegd en worden plannen gemaakt voor de uitvoeringsagenda.

Gelijkspel en verlies bij Hisalis

HOCKEY n Zowel Heren 1 als Dames 1 van hockeyvereniging Hisalis speelde dit weekend uit.

Heren 1 won afgelopen september nog overtuigend met 4-2 van Rijnvliet, maar deze Utrechtse ploeg had op eigen grondgebied veel vertrouwen in eigen kunnen. Hisalis had wat moeite met het springerige nieuwe waterveld van Rijnvliet, waardoor de bal moeilijk onder controle te krijgen was. De spits van de thuisploeg kreeg veel ruimte door snel spel van zijn ploeg en scherpe passes die goed aankwamen en kansen creëerden. Dat bleek ook uit het verloop van de eerste helft: Rijnvliet kwam 2-0 voor te staan. Net voor rust zette Hisalis een aanval over de rechterkant op, de bal werd naar Deniz de Jong gepasst die zich naar links vrijdraaide en met zijn backhand de 2-1 scoorde. In de tweede helft ging Hisalis op jacht naar de gelijkmaker. Jurriaan Beelen wist een scoop van Sam Hoekstra te ontvangen binnen het 23-metergebied. Een Rijnvliet-speler speelde deze bal echter onreglementair weg en deze overtreding werd bestraft met een strafcorner voor Hisalis. De bal ging er niet direct in, maar in de scrimmage voor het doel wist Hidde Kuiper uiteindelijk toch de bal op de plank te leggen: 2-2. Dit was ook de eindstand.

Dames 1 begon uitgerust aan de wedstrijd tegen Abcoude en kwam goed uit de startblokken. Hisalis had meerdere kansen die er maar niet in gingen. Ook een mooie bal van Zoë Duivenvoorden richting de kruising en een mooie tip in van Tess van Bochove konden de keeper van Abcoude niet passeren. Na 35 minuten ging Hisalis met een 0-0 stand de kleedkamer in. In de tweede helft hadden de bezoekers moeite met het spel van Abcoude en forceerde de thuisploeg een strafcorner. Het was hun eerste kans van de wedstrijd en deze ging er meteen in. Tien minuten voor tijd wist Hisalis zelf een strafcorner te halen, benut door een tip in van Zoë. Maar vijf minuten later viel toch nog een tegendoelpunt, zodat de eindstand 2-1 voor Abcoude was.

Films van Oud Lisse in Floralis

Lisse n De vaste gebruikers van Floralis houden op elke laatste dinsdagmiddag van de maand een cultureel middagprogramma.

Op 26 maart zijn nostalgische films te zien, samengesteld door Cultuur-Historische Vereniging Oud Lisse. Het betreft o.a. bloemencorso in de jaren 50, draverijen in de jaren 40 en een ode aan Lisse. Een feest der herkenning. In totaal een uur en een kwartier, zonder pauze. De toegangsprijzen worden zo laag mogelijk gehouden en bezoekers worden ontvangen met een gratis kopje koffie of thee vanaf 14.30 uur. De aanvangstijd van de voorstelling is standaard om 15.00 uur. Achteraf kunnen bezoekers naar wens gezellig napraten in de foyer. Tickets zijn vooraf te koop via www.FloralisLisse.nl en aan de kassa van Floralis – Floralisplein 69 in Lisse - voor 5 euro per stuk.

Voor meer informatie of een samenwerking kunt u contact opnemen met Bescal via 0252-865091 of info@bescal.nl.

column n dierenarts Lodewijk Kamps

Benefiet bij Plan 4 voor         kindertehuis

Nieuwe routes bij Hollen door de Bollen

Foto: Esther Akerboom

Fioretti sluit week vol        challenges af

Het was volop genieten deze week'

FC Lisse-veiling levert bedrag van bijna 69.000 euro op

Met veel enthousiasme brachten Waas en Van Breukelen de eerste kavels aan de man. | Foto: Hubert Habers Foto: Hubert Habers

Lisse n De tiende editie van de FC Lisse-veiling was wederom een succes, mede dankzij de mooie opbrengst van de jeugdloterij van 10.400 euro. Aan het einde van de gezellige veilingavond in de kantine van FC Lisse kon het eindbedrag bekend gemaakt worden van 68.850 euro. De opbrengst zal breed gedragen worden binnen de voetbalclub. Tien procent van de netto veiling opbrengst gaat naar de maatschappelijk partner van FC Lisse: Support Casper. Deze stichting gebruikt de inkomsten ter bestrijding van alvleesklierkanker.

Door Jankees Faas

Hans van Breukelen sloeg als kersverse ambassadeur van Support Casper een serieuze toon aan tijdens de VIP-middag. Tien jaar geleden overleed zijn vrouw Karin aan alvleesklierkanker. Hans beschreef op emotionele wijze de laatste vijf maanden van het leven van zijn vrouw. Samen met cabaretier Viggo Waas veilde hij de eerste kavels. Zo werd er grif geboden op de EK-kwalificatiewedstrijd op zondag 24 maart tussen Nederland en Duitsland en de VIP-behandeling met als gastheer Hans van Breukelen tijdens PSV – Feyenoord van volgend seizoen. De FC Lisse-veiling werd voortgezet in de kantine van FC Lisse. FC Lisse-voorzitter Leon Annokkee sprak de hoop uit dat de FC Lisse-veiling in de nabije toekomst kan gehouden worden in een nieuwe accommodatie.

Viggo had nog een weergaloos verhaal over zijn ervaringen als 12-jarige op vakantie tijdens het WK van 1974 in Duitsland. Hans greep de microfoon door de aanwezigen op te roepen flink te geven, gezien de belangrijke bijdrage vanuit veiling richting Support Casper. Voordat het tweede deel van de veiling van start ging was er nog de trekking van de FC Lisse-jeugdloterij. De jeugleden die de meeste loten hadden verkocht, DJ van Dorp, Niek Juffermans en Daan de Bruin, mochten samen met Viggo en Hans de winnende nummers trekken. Alle jeugdleden werden bedankt voor de lotenverkoop. Veilingmeester Ad van Zelst wist ondanks een schorre stem in een snel tempo de kavels aan de man of vrouw te brengen: 286 kavels in totaal. FC Lisse is dik tevreden met de prachtige opbrengst van de avond! Zij bedankt het veilingteam en Veiling op je club voor de strakke organisatie.

Gemeente sluit contract met Allego voor laadpalen

LISSE n Door het aangaan van een contract met laadfaciliteitenleverancier Allego wordt in Lisse het beleid op het plaatsen van laadpalen in gang gezet.

Door Arie in 't Veld

Wethouder Kees van der Zwet zegt dat dit beleid per 1 april vorm krijgt. "Vanaf die datum kan eenieder die dat wil op onze website een aanvraag voor een laadpaal indienen. Die aanvraag wordt dan naar de contractnemer doorgeschakeld. Dat betekent overigens niet dat zo'n laadpaal per se bij jou voor de deur komt. Allego zal de meest efficiënte plek zoeken en dat kan best wel eens wat verder van het huis van de aanvrager zijn." Van der Zwet zegt dat het allemaal niet zo simpel is als het lijkt. Voor het plaatsen van elke paal, waar dan ook, moet een verkeersbesluit worden genomen. De plekken waar auto's kunnen staan om op te laden worden namelijk aan het openbare parkeergebied onttrokken. "Kort gezegd: je mag daar alleen maar met de auto staan als je gaat opladen. Verder speelt na de aanvraag de bezwaartermijn die we in acht moeten nemen en ben je al gauw een week of zes verder voordat zo'n paal kan worden geplaatst. Ook moet met de stroomleverancier worden onderzocht of er genoeg capaciteit is. Als zo'n paal wordt geplaatst kan deze overigens door iedereen worden gebruikt. Dus niet alleen door de aanvrager." Van der Zwet ziet ook wel in dat bij veel aanvragen het aantal plekken waar niet-elektrische auto's mogen parkeren afneemt, doch aan de andere kant is het ook zo dat als er auto's staan te laden deze elders weer parkeerplaatsen vrijlaten. De gemeente ziet geen beletsel om het plaatsen van laadpalen in gang te zetten. De tijd zal leren of aanvullende maatregelen nodig zijn.

't Huys Dever in prachtig licht

't Huys Dever met op de voorgrond knotwilgen die in het licht bewegende water weerspiegeld worden. | Foto: José de Jong-Bonfrer Foto: José de Jong-Bonfrer

Lisse n Dit plaatje hiernaast is gemaakt door José de Jong-Bonfrer. Zij won de Foto van de Maand-verkiezing van de Facebook-groep Je bent Lisser als... en daarmee een plek in LisserNieuws.

De foto dateert alweer van een paar maanden geleden. Daarover vertelt José in een korte reactie: "Op 12 december 2018 liep ik langs 't Huys Dever en ik werd getroffen door het prachtige licht. Het was een zeldzaam mooie en zonnige wintermiddag. Dat zie je duidelijk terug op de foto." Aan de uitslag van de verkiezing is te zien dat meer mensen onder de indruk waren van de compositie, anders was deze foto niet verkozen tot mooiste. 't Huys Dever wordt vaak gefotografeerd. Het is waarschijnlijk kort na 1375 gebouwd door Reinier Dever of d´Ever,. Het gebouw is een donjon, waarvan er vele hebben gestaan in de kuststreek; behalve Dever zijn zij alle verdwenen.

Xcusa in Het Café

Lisse n Poprockband Xcusa speelt zondag 24 maart van 16 tot 18 uur in Het Café aan de Heereweg 196 in Lisse. De Haarlems-Lissese formatie speelt een repertoire van toen en nu. Van U2 tot Franz Ferdinand, van Golden Earring tot Foo Fighters, van Pearl Jam tot Van Dik Hout. De toegang is gratis.

Xcusa speelt verder in de regio op 13 april in Villa Flora te Hillegom en op Koningsdag in Lisserbroek. Meer informatie is te vinden op www.xcusa.nl

Lopen, hollen en rollen door de bollen

Dave van der Wijngaard met een sponsorbord waarop de verschillende sponsorvormen staan. | Foto: Esther Akerboom Foto: Esther Akerboom

n Volledig nieuwe lange routes richting Rijnsburg

LISSE n Nog even en dan is het weer zover, dan kunnen we gaan 'Hollen door de Bollen', georganiseerd door Team Bollenstreek van de Stichting Roparun. Het evenement vindt dit jaar op zaterdag 31 maart plaats, het is alweer de zesde editie. En er wordt niet alleen gehold, want je kan ook wandelen of rollen.

Door Esther Akerboom

Roparun is de afkorting van Rotterdam-Parijsrun, die wordt georganiseerd door de landelijke stichting. De plaatselijke afdelingen zorgen ook voor evenementen waarbij geld wordt opgehaald voor het goede doel dat Roparun steunt, namelijk alles dat met het welzijn van mensen met kanker te maken heeft.

Actie Koppelbed

"We steunen niet het onderzoek naar kanker, maar juist alles rondom het welzijn van kankerpatiënten", vertelt Dave van der Wijngaard, die zich als voorzitter van Team Bollenstreek met hart en ziel inzet voor de stichting. "Roparun zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen met die ziekte hun laatste vakantie kunnen maken. Of regelt nieuwe laptops voor kinderen die in het ziekenhuis liggen. Nieuw is de actie Koppelbed, waarbij bedden worden aangeschaft die aan de bedden van patiënten in een hospice kunnen worden gekoppeld, zodat de partner kan blijven slapen. Voor dit soort dingen is er tegenwoordig nog maar weinig geld beschikbaar vanuit de overheid. Je merkt dat bedrijven daarin hun verantwoordelijkheid nemen en inspringen om dit alles mogelijk te maken. We zijn hen daar echt heel erg dankbaar voor."

Op 31 maart kan men vanaf 8 uur 's morgens starten vanaf het terrein van Atletiekvereniging De Spartaan, die heel welwillend het terrein beschikbaar heeft gesteld. Er is aan iedereen gedacht, of je nou een korte of lange wandeltocht wilt maken, of een prestatieloop wilt doen. Voor kinderen is er een speciale route en men heeft dit jaar ook rekening gehouden met mensen in een rolstoel of met een rollator, zodat zij ook van de gezellige sfeer kunnen meegenieten. En dat is niet het enige nieuwe dit jaar, volgens Van der Wijngaard. "De lange wandelroutes gaan dit keer helemaal de andere kant op. De voorgaande edities gingen ze richting Hillegom, maar nu lopen ze via Voorhout, Rijnsburg, Oegstgeest en Warmond weer terug naar Lisse. En waarschijnlijk hebben we ook dit jaar weer geluk met de bollen, want het evenement valt vroeg, maar de bollen zijn ook vroeg."

Braderie

Voor degenen die niet mee willen doen loont het toch de moeite om naar De Spartaan te komen, want daar wordt een braderie gehouden waar van alles te koop is, van huisgemaakte jam tot dahliaknollen en mooie vaste planten.

Voor inschrijven en meer info over het evenement kun je terecht op www.hollendoordebollen.nl.

Bas Klarenbeek verdedigt nationale titel

Hillegom n Bas Klarenbeek uit Hillegom doet mee aan de finale van Skills Heroes. Dit zijn landelijke vakwedstrijden voor mbo-studenten. Vorig jaar werd Bas Nederlands kampioen patissier en hij verdedigt nu zijn nationale titel.

Bas volgt zijn mbo-opleiding bij het ROC Horizon College in Heerhugowaard. Hij heeft het afgelopen jaar hard gewerkt en getraind om opnieuw de nationale titel te veroveren. 'Ik heb veel nieuwe technieken geleerd binnen het vak patissier.

Foto: Eric Brinkhorst

Mede dankzij een internationale stage in Barcelona, die bijzonder leuk en leerzaam was. Met frisse zin ben ik nu dagelijks aan het trainen voor het Nederlands kampioenschap en zet ik alles op alles om de titel opnieuw te behalen.'

Bij het behalen van het Nederlands kampioenschap kan Bas Klarenbeek afgevaardigd worden naar de wereldkampioenschappen, Worldskills, in Kazan (Rusland).

Tijdens Worldskills strijden circa 1600 jonge vakmensen uit zestig landen met elkaar om de wereldtitels.

In totaal zijn negen studenten van het ROC Horizon College gekwalificeerd voor de landelijke finales van Skills Heroes. Van de opleidingen Patissier, Timmerman, Installatietechniek, Elektrotechniek, Metselen, Schilderen, Verkoopspecialist, Verzorgende IG en Sport & Bewegen strijden studenten van het Horizon College om de nationale titel.

Per opleiding doen 8 mbo-studenten mee aan de landelijke finale van Skills Heroes.

De Skills-wedstrijden zijn door het ministerie van OCW aangewezen om excellentie in het mbo-onderwijs te bevorderen. Het Horizon College, met vestigingen in Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn en Purmerend, vindt het belangrijk dat mbo-studenten het beste uit zichzelf kunnen halen.

De wedstrijden maken dan ook deel uit van het excellentieprogramma van de school.

Ekaterina Levental terug in Koetshuis

Lisse n Mezzosopraan en harpiste Ekaterina Levental treedt zondagmiddag 31 maart op in het Koetshuis van Kasteel Keukenhof met haar muziektheatervoorstelling 'De Grens'.

Deze voorstelling is gebaseerd op haar dagboekfragmenten, uit de periode waarin ze als 16-jarige vluchteling aankwam in Nederland. In een indrukwekkende onewomanshow vertelt ze over haar zoektocht naar een nieuwe identiteit in een maatschappij waar ze geen deel van kan zijn. We zien Nederland door de ogen van een buitenstaander, met veel humor en begrip. Ekaterina vertelt, acteert, zingt en begeleidt zichzelf op de harp. (duur circa 70 minuten). Lees verder op www.lissernieuws.nl. (Foto: Eric Brinkhorst)

Aprilthema's in het Rembrandtjaar: lachen, kant en muziek

Lisse n In het kader van het themajaar 'Rembrandt en de Gouden Eeuw' biedt Volksuniversiteit Lisse in de maand april weer een aantal bijzondere activiteiten.

Lachen is gezond. Hoe dat was in Rembrandts tijd, daarover gaat het in de lezing van Lachpsycholoog drs. Alida van Leeuwen op maandag 1 april. Een kennismaking met schilders en dichters die ieder op hun eigen manier beïnvloed werden door de tijd waarin zij leefden. Wat valt er vandaag nog waar te nemen van de lach in de Gouden Eeuw? Deze lezing is tot nut ende vermaeck, zoals men in de zeventiende eeuw zei.

Wie aan de Gouden Eeuw denkt, ziet vanzelf de afbeeldingen van gefortuneerde dames in kleding die rijkelijk is voorzien van kanten kragen en manchetten. Kantklossen was een in die tijd door vrouwen beoefend ambacht. Zij werkten thuis aan de opdrachten voor het kant van de gegoede stand. Tegenwoordig is kantklossen vooral een hobby. Op dinsdag 2 april start de driedelige cursus kantklossen, verzorgd door Joke Hesseling. Aanvang 19.30 uur.

Tot de culturele uitingen in de Gouden Eeuw behoorde, naast schilderkunst en literatuur, ook muziek. In haar lezing 'Muziek uit de Gouden Eeuw van Rembrandt' maakt muziekdocent Margaret Krill een historische reis door het muzikale landschap van een bewogen tijd. In het bijzonder richt de zoektocht zich op het muziekleven in Leiden en Amsterdam tijdens Rembrandts leven. De lezing wordt gehouden op vrijdag 5 april om 20.00 uur.

Alle activiteiten worden gehouden in het gebouw van de Volksuniversiteit aan Vuursteeglaan 9. Voor de cursus is aanmelden noodzakelijk. Voor de lezingen geldt dit niet, maar vooraf aanmelden geeft wel garantie van een goede plaats. Aanmelden voor kan eenvoudig via de website www.volksuniversiteit-lisse.nl. Aanmelden is ook mogelijk via de mail: info@volksuniversiteit-lisse.nl of telefonisch: 0252-419518.

Chocola van Pierre uit vernieuwde zaak

Gert, Karen en Jeffrey van Soest. | Foto: Annemiek Cornelissen

HILLEGOM n Gert van Soest, zijn vrouw Karin en hun zoon Jeffrey (28) die sinds januari dit jaar mede-eigenaar is openden donderdag 14 maart officieel de deuren van hun prachtige nieuwe zaak Chocolaterie Pierre. De openingshandeling bestond uit het doorknippen van een ballon, waaruit allemaal kleine ballonnen tevoorschijn kwamen. Tijdens de openingsreceptie kwamen ongeveer 150 belangstellenden de nieuwe zaak bewonderen.

Door Annemiek Cornelissen

De familie Van Soest kan trots zijn: "We zijn een echt familiebedrijf, mijn zoon Jeffrey is de vierde generatie, die hier de scepter zwaait. Het is een bijzonder jaar voor ons. We bestaan 25 jaar, Jeffrey heeft zijn handtekening gezet en nu deze opening."

Maandenlange voorbereiding zijn hieraan vooraf gegaan. Karin en Gert hebben tijdens hun reizen naar Afrika veel inspiratie opgedaan. "We hebben enorm hard gewerkt om dit overeind te zetten. We zien het als een groot avontuur. In Zuid-Afrika hebben we cacaoboeren bezocht en in de gang naar boven een soort jungle gecreëerd, met golfplaten, waar in Afrika de cacaozakken op staan. Zo bootsen we een stukje cacaofabriek na. Uit elk gebied hebben we cacaozakken meegenomen en deze hebben we een plek gegeven onder de trap. Zo combineren we het ruige stukje Afrika met een luxere gouden wand en hebben een balans weten te vinden tussen ruig, industrieel en luxe."

Koffie en ontbijt

Heel bewust hebben Karin en Gert een aantal originele muren behouden. "Er staat hier nog een muur uit 1740, een uit 1880 en een muur uit een iets nieuwer tijdperk. Dit zijn belangrijke elementen die we hebben laten staan". De nieuwe Pierre telt maar liefst 350 m2 atelier en winkel. Er is een gezellige opkamer boven de kelder van het naastgelegen huis, waar zitjes zijn geplaatst. In totaal zijn er ongeveer 40 zitplaatsen en er komt een terras voor de winkel.

Pierre heeft eigen koffie. "Die hebben we zelf samengesteld van geselecteerde bonen, welke in perfecte harmonie zijn met de chocolade". Bij Chocolaterie Pierre kan men terecht voor ijs, maar ook warme en koude dranken en zoete verleidingen. "We serveren geen lunches, de gasten kunnen wel genieten van een ontbijtje. Voor lunches kan men terecht bij het Nissa café. We zijn geen concurrenten, het is belangrijk dat we elkaar versterken. Zij hebben mooie lunches met gezonde producten. We hebben dezelfde parasols op het terras. Het is de bedoeling dat mensen geprikkeld worden om in het dorp te verblijven. We hopen dat dit een boost gaat geven voor Hillegom. Schulte is ook bezig iets moois te maken, hierdoor krijgen we het niveau van Hillegom omhoog, met een stuk kwaliteit."

Met de opening van de nieuwe Pierre is ook het ijsseizoen van start gegaan.

Woensdag tussen 15.00 en 17.00 uur is het weer gratis ijs halen! Uiteraard hoopt Pierre op een grote opkomst, maar dat is ieder jaar weer een zekerheid.

De Oranje, tijdig de koers gewijzigd…

Foto: Caroline Spaans

Deze week in Jakarta op het eiland Java geweest.

Hotel Jakarta op Java eiland in Amsterdam, wel te verstaan. Heel wat anders, maar ook weer niet. Dat kwam door mijn verblijf in de dromerige tropische binnentuin op de begane grond van het hotel. De geluiden, de geur van planten, het kabbelende water; het kost je geen enkele moeite om je in Indonesië te wanen als je wegzakt in de luie stoelen. Als je even je ogen sluit ben je vertrokken als armstoelreiziger. Fantasie of werkelijkheid, het doet er niet toe. Je bent in de tuinen van Bogor bij Bandung, je weet niet beter. Herinneringen van toen worden herbeleefd. Zelfs de kade aan het IJ voor het passagiersschip de Oranje waar de reis ooit begon komt scherp in beeld. Zelfs na ruim 60 jaar. Maar de Oranje die duizenden Nederlanders en Indonesiërs tussen Amsterdam en Jakarta vervoerde is er niet meer. De Oranje, in 1938 door Koningin Wilhelmina te water gelaten heeft door de loop van de geschiedenis haar koers gewijzigd. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog uitgeweken naar Australië om uit de handen van de Duitsers te blijven. Het werd aan Australië ter beschikking gesteld als hospitaalschip. Na de oorlog heeft het nog vele emigranten tussen Amsterdam en Jakarta vervoerd maar moest uiteindelijk na de Onafhankelijkheidsverklaring van Soekarno haar koers opnieuw wijzigen. Het ging nog enkele jaren onder een nieuwe naam verder als cruiseschip. Maar is in brand geraakt, behoorlijke slagzij gemaakt en uiteindelijk alsnog in volle zee gezonken.

Maar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, op loopafstand van hotel Jakarta, heeft een prachtige expositie over de Oranje gemaakt die bij velen pijnlijke, emotionele herinneringen oproepen. Ontroerende beelden, en gesprekken op video met repatrianten uit Indonesië met een koloniaal verleden, zo kil behandeld bij thuiskomst. Als asielzoekers in eigen land. Bij die gedachte verdringt ineens het heden onweerstaanbaar het verleden en ontwaak ik uit mijn droom in de tropische binnentuin. Terug in Amsterdam, hier en nu.

Veel van de ontgoocheling, de ontworteling in het bestaan, het verdriet en de teleurstelling, het geweld, de botsing van culturen van de emigranten en immigranten van toen zien we tegenwoordig ook weer in Europa, maar in andere gedaanten. Migratie is van alle tijden, maar het heeft vrijwel altijd te maken met oorlog, armoede, ontbreken van democratie en persoonlijk vrijheden. Een rechtstaat, bescherming van cultuur en beschaving, een markteconomie met een vangnet van sociale bescherming. Kijk naar Venezuela, Noord Afrika, het Midden Oosten en vele andere plaatsen in de wereld. In Europa dachten we ons lesje van de Tweede Wereldoorlog wel geleerd te hebben door Europees samen te werken, verantwoordelijkheden te delen en fundamentele waarden te beschermen. Al bijna 75 jaar geen oorlog meer, een behoorlijk welvaartsniveau, persoonlijke vrijheden en onafhankelijke rechtspraak en een sociale markteconomie. Maar toch, onze democratie piept en kraakt en wordt hier en daar bewust ondermijnd, zo lijkt het. Met de waarheid als slachtoffer. Stop de emotiepolitiek en omarm de redelijkheid in de politiek. Wijzig de koers voor het te laat is en vooral: zink niet.

Kringloopmarkt SWG Lisse

Foto: pr

Lisse n Het is inmiddels een folklore in ons dorp, de verkoopmarkten van de diverse kerkgenootschappen in het voorjaar. De kerken van Lisse mogen hiervoor gebruikmaken van de Onderwaterhallen aan de Achterweg-Zuid 33, eigendom van de familie Baader, en dat om niets. De Samenwerkingsgemeente Lisse houdt daar zaterdag 23 maart haar jaarlijkse Kringloopmarkt.

Belangstellenden kunnen hier van 09.00 tot 15.00 uur terecht voor een keur aan artikelen. Er is een compleet meubelplein, een grote boekenverzameling, oude vinylplaten, dvd's en cd's en niet te vergeten curiosa en antiek. Verder zijn er hobby-artikelen, lampen, serviezen en andere huishoudelijke artikelen en veel elektronica. Ook voor speelgoed, puzzels en een enorme hoeveelheid goede tweedehands kleding kan men er terecht. Tot slot zijn er gereedschappen en vlak bij de entree is een grote stand met bloemen en planten. Van 10.00 tot 14.00 uur draait het Rad van Avontuur waar een aantal prachtige prijsjes te winnen zijn. Goed en gezellig toeven is het in het restaurant met koffie/thee, zelf gebakken taarten, broodjes belegd met kroketten en andere snacks, diverse vleeswaren en zelfs haring. Er worden ook weer pannenkoeken gebakken. In de kraam van "Vissers Schoolkinderen" kan men eigen gemaakte jam kopen.

De opbrengst van de kringloopmarkt is voor het onderhoud van gebouwen; verder wordt de MAF (zendingsvliegers), het medische werk door Mercy Ships, maar ook stichting Oekroe en het Ugandaproject van de PKN-jongeren Lisse gesteund.

column/nieuws

Bloemenmozaïekwedstrijd Lisse

Lisse n De jaarlijkse bloemenmozaïekwedstrijd vindt dit keer plaats op 20 april en valt weer samen met het Kindercorso.

De wedstrijd valt in het Paasweekend en buiten de schoolvakantie. Hierdoor hoopt de organisatie dat scholen, sportverenigingen en buurten zich weer inschrijven. Een aantal inschrijvingen is al binnen, maar er is zeker nog ruimte voor meer deelnemers. Zij kunnen zich voor 29 maart inschrijven via de website: www.bloemenmozaieklisse.nl, of via het secretariaat; mw. Y van Leeuwen, De Madelief 104, 2161 EX Lisse. Alle informatie en het inschrijfformulier zijn te vinden op de website. De speciale routebeschrijving om langs alle inzendingen te gaan, wordt natuurlijk ook weer gemaakt. Aan deze fietsroute is ook weer de kunstroute verbonden. Allerlei kunstenaars in Lisse stellen hun ateliers open voor publiek. Kunstenaars kunnen zich voor de kunstroute opgeven via de website of direct mailen naar dhr. Rob Beelen: info@grachthuisje.nl.

In vuur en vlam voor Cor

Cor Dol en zijn vrouw werden getrakteerd op een eerbetoon. | Foto: EA Foto: Esther Akerboom

Lisse n Het leek wel of er afgelopen donderdagmiddag rond 17.00 uur brand was op het Raadhuisplein. Ter gelegenheid van de 90e verjaardag van oud-brandweerman Cor Dol, die in 1954 bij de brandweer begon en dat 36 jaar volhield, rukten twee wagens van de Lissese brandweer uit om hem op ludieke wijze te feliciteren.

Door Esther Akerboom

Ondanks zijn hoge leeftijd is Dol nog steeds een gewaardeerd man bij de brandweer. "Cor is nog altijd heel actief voor brandkazerne Lisse. Hij bezoekt de wekelijkse oefenavond trouw, komt langs om een praatje te maken en wat te drinken. Ook is hij de stuwende kracht achter en hoofdredacteur van ons blad De Brandhaard. En als er iemand afscheid neemt, heeft hij altijd wel een leuk verhaal te vertellen", aldus teamleider Herbert Willemsen. Klokslag 17.00 uur stonden Dol en zijn vrouw in afwachting van wat komen ging. "Ik weet van niks, maar ik heb wel een groot vermoeden wat er gaat gebeuren", lachte de jarige. Even later arriveerden de twee volgepakte brandweerwagens met zwaailicht en sirene bij de Proeverij, waar de verjaardag werd gevierd. Bijna het hele corps was in vol ornaat uitgerukt om hun felicitaties aan Dol over te brengen. Willemsen: "Cor nam 29 jaar geleden afscheid, hij moest stoppen op zijn zestigste en deed dat pas toen hij bijna 61 was. Het grootste deel van zijn leven ligt bij de brandweer en dat is nog steeds het geval." De brandweer was deze middag dus geen brand blussen, maar een toost uitbrengen op hun oudste collega.

Taalcoach nodig

Hillegom n Steeds meer mensen, die graag willen oefenen met Nederlands spreken, weten het wekelijkse Taalcafé in de bibliotheek van Hillegom te vinden.

Er is momenteel een lijst met vijftien mensen, die dolgraag een taalcoach willen hebben. Mannen en vrouwen, jong of oud, worden opgeroepen eens na te denken over dit veel voldoening gevende vrijwilligerswerk. Als taalcoach word men voor zes maanden gekoppeld aan één taalmaatje. Een half jaar lang wekelijks zo'n anderhalf uur met elkaar Nederlands te spreken geeft de nieuwkomer het gevoel welkom te zijn in Nederland. Een taalcoach is er vooral om mensen over de drempel te helpen met het Nederlands spreken. Soms wordt hulp gevraagd bij het lezen van een brief of wil men grammatica oefenen.

Theoretisch heeft de nieuwkomer al de nodige taalkennis maar het ontbreekt aan de praktijk. Het is niet de bedoeling om Nederlandse les te geven, het gaat om gewone, dagelijkse spreektaal.

Het is ook niet de bedoeling mensen uit te vragen over hun verleden, er moet langzaam een vertrouwensband worden gevormd. De ontmoetingen zijn de eerste keer bij de nieuwkomer thuis, daarna kan men ook in de bibliotheek afspreken of elders.

Taalcoaches ontvangen vooraf een map met informatie en tips.

Er is een basiscursus voor taalcoaches, waarin ervaringen kunnen worden uitgewisseld en tips worden gegeven. Daarnaast ontvangen zij een kleine vergoeding om bij voorbeeld af en toe een drankje te drinken op een terras, en een gratis bibliotheekkaart.

Opgeven kan op dinsdag tussen 14.00 en 15.30 uur bij Josephine Weijers, Taalconsulent van de Bibliotheek Bollenstreek, mail: taalpunthillegom@bibliotheekbollenstreek.nl. In de schoolvakanties is de Taalconsulent niet aanwezig en is er ook geen Taalcafé.

Speelplastiek verplaatst

Het speelplastiek van gewapend beton kan nu weer beklommen en beklauterd worden door kinderen van de Josephschool. | Foto: Arie in het Veld Foto: Arie in 't Veld

LISSE n Vorige week is een speelplastiek van de Lissese kunstenaars Frans en Truus van der Veld verplaatst van de oude Josephschool naar de nieuwe school aan de Achterweg.

Door Arie in 't Veld

Het kunstwerk van gewapend beton waarop en waarmee de kinderen het hele jaar spelen, stamt uit 1980. Volgens de kunstenaars kan het beeld op deze plek weer jaren vooruit. Langere tijd werd door Lissers gezinspeeld op een andere plek, zoals in het park in de Poelpolder, maar nu blijkt dus dat het meeverhuist met de school. Anders overigens dan het St. Josephbeeld uit begin 1900 dat eerst hoog aan de gevel van het voormalige schoolgebouw aan de Heereweg stond en later verhuisde naar de school aan de Achterweg/Lindenlaan. Voor zover bekend zal het beeld verhuizen naar de St. Agathakerk, zoals wethouder Jeanet van der Laan onlangs vertelde. Wat het kerkbestuur voor ogen staat bij het voortbestaan van dit beeld is nog niet bekendgemaakt. Al met al een feestelijke gebeurtenis en er staat nog meer feestelijks te gebeuren. Donderdag 21 maart zullen wethouder Jeanet van der Laan en oud-wethouder Adri de Roon namelijk de Kindercampus Joseph op deze school openen.

Rondleiding

Voorafgaand aan de opening is er voor de kinderen op deze dag een leuk programma. Natuurlijk is er na afloop van het officiële gedeelte voldoende gelegenheid om de Kindercampus te bekijken. De leerlingen geven de aanwezigen met plezier een rondleiding en zij vertellen wat er op de Kindercampus allemaal gedaan wordt.

Vriendinnendag

Hillegom n Sportsupport houdt woensdag 27 maart voor de derde keer op rij de Vriendinnendag.

Net als voorgaande jaren is het de bedoeling om hiervan een gezellige en sportieve middag van te maken voor meiden tussen de 6 en 12 jaar. De activiteit, bij SV Hillegom, duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Locatie: Van den Endelaan 7d. Deelname aan de vriendinnendag is gratis en na afloop is er voor alle deelneemsters een goodiebag. Aanmelden kan bij Hillegom in Beweging: sboonstra@sportsupport.nl, onder vermelding van naam, leeftijd en school.

Daltondag

Hillegom n Tijdens de nationale Daltondag staan de schooldeuren woensdag 20 maart open van 9.00 tot 10.30 uur. Sinds 2016 is deze school gevestigd in de brede school.

Kinderen uit de bovenbouw leiden de bezoekers rond. De deuren van de lokalen zullen ook open staan. De bezoekers zullen tijdens de rondleiding in meerdere lokalen mee mogen kijken terwijl de school in bedrijf is.

nieuws/cultuur

Discussie nieuwe sporthal nadert eindstadium

LISSE n Als alles loopt zoals alle betrokkenen denken, zal in de raadsvergadering van 18 april de bouw van de nieuwe sporthal worden goedgekeurd. Vorige week woensdag werd het onderwerp nog eens besproken in de commissie Maatschappij en Financiën en bleek dat de meeste commissieleden met de plannen konden instemmen. Met hier en daar wat opmerkingen.

Door Arie in 't Veld

FC Lisse-voorzitter Leon Annokkee betoogde in een bomvolle raadszaal nog eens dat het om een integraal plan gaat. "De nieuwe accommodatie is hard nodig. Het huidige plan voldoet aan de stelling samen bouwen. Het is ook een financieel verantwoord plan. Een investering voor de komende veertig jaar." Op de vraag of het geld voor het onderhoud niet zal worden besteed aan investeren in het eerste elftal, antwoordde hij dat er een waarborg is dat de inbreng van de gemeente daar niet aan wordt besteed. Volgens Annokkee zal er jaarlijks 30.000 euro worden gestort op een geblokkeerde rekening.

Geld niet besteden aan eerste elftal

D66 staat positief tegenover het voorstel. Het plan voldoet aan de uitgangspunten en zal bijdragen aan het stimuleren van sport in de breedte. Wel zijn er financiele risico's, maar die zien er aanvaardbaar uit, vindt de partij.

De PvdA ziet de noodzaak wel om knopen door te hakken en verwacht dat er intensief gebruik van de accommodatie zal worden gemaakt. De fractie vindt het wel een gemiste kans dat het FC Lisse-deel van het project niet energieneutraal gemaakt wordt, terwijl men er tevens niet zo erg over te spreken is dat eerst de pers over het nodige werd ingelicht en daarna de commissie de kans kreeg zich erover uit te spreken.

Het CDA is positief over het voorliggende plan en vertrouwt erop dat de FC ook de bestaande verplichtingen zal invullen.

Geheimhouding

De VVD laakt opnieuw de geheimhouding over bepaalde onderdelen, waarvan wethouder Kees van Zwet zegt dat dit nu eenmaal gevoelig ligt voor de aanbesteding. Er zijn volgens de fractie ook enkele risico's zoals op het gebied van de BTW en de obligatieleningen. Het lijkt op een kaartenhuis. Er hoeven maar een paar kaarten om te vallen en het gelazer begint, stelt de fractie.

SGP/CU vindt het een zich al jarenlang voortslepend verhaal. Nu gaat het vooral ook om het deel van de FC die op alle mogelijke manieren geholpen moet worden. De fractie zet vooralsnog vraagtekens bij de financiële haalbaarheid.

In de raadsvergadering van 18 april zal de gemeenteraad uitspraak over deze zaak zoen.

Ontmoetingscentrum Bollenstroom verhuist naar voormalig klooster

Medewerkers begeleiden naast mantelzorgers, ook familieleden en vrienden. | Foto: pr

Hillegom n Ontmoetingscentrum Bollenstroom van Zorgbalans gaat na 1 juli door op een nieuwe plek.

In het voormalig klooster Mariaoord in Hillegom wordt de komende maanden hard gewerkt om de begane grond geschikt te maken voor het ontmoetingscentrum. Het wordt een mooie, uitdagende en inspirerende ruimte waar men tal van activiteiten kan uitvoeren en de gezelligheid kan vinden.

Ontmoetingscentrum Bollenstroom is een van de negen ontmoetingscentra van Zorgbalans voor mensen met een haperend brein (vaak door dementie) en hun mantelzorgers. Zij kunnen met een actief programma meedoen dat hen in staat stelt om samen te blijven doen waar zij plezier aan beleven. De medewerkers van het ontmoetingscentrum begeleiden naast mantelzorgers, ook familieleden en vrienden.

Nieuwe bestemming voor Theresiahuis

Het Theresiahuis, waar Ontmoetingscentrum Bollenstroom momenteel in is gehuisvest, krijgt een nieuwe bestemming binnen het herinrichtingsplan Jozefpark. De kerk, de pastorie, het oude deel van de Jozefschool en het Theresiahuis blijven behouden en krijgen een woonbestemming.

Meer info: www.zorgbalans.nl

Gezelligheid troef bij de viering van het 95-jarig bestaan van herensociëteit De Club uit Hillegom. De leden en hun partners hadden een gezellige feestavond bij Van der Valk Sassenheim-Leiden. | Foto: pr Foto: pr

Jubileum n Sociëteit De Club uit Hillegom vierde onlangs haar 95-jarig bestaan. Dit 19de lustrum werd op grootse wijze gevierd bij Hotel van der Valk Sassenheim-Leiden. De herensociëteit tracht tradities zo veel mogelijk in ere te houden. Het is een moderne ontmoetingsplek voor pakweg 60 leden die allen een band met Hillegom hebben. Zij vinden elkaar informeel aan de bar, biljarten met elkaar, bridgen of klaverjassen. Door het jaar heen worden tijdens de soosavonden verschillende competities in deze activiteiten georganiseerd.

Na ontvangst van de leden met hun partners werd onder het genot van luchtige pianomuziek van Aristakes de bodem gelegd voor een heerlijke avond. Tijdens het vijfgangenmenu diner werd de muzikale omlijsting verzorgd door New Ambition, tussentijds aangevuld met zang van de populaire Sandra Weinhout. Het feestcomité had voor iedereen die dat wilde een hotelkamer gehuurd zodat de auto kon blijven staan. Met een gezamenlijk ontbijt de volgende ochtend werd dit jubileum op een zeer ontspannen wijze afgesloten.

Gaapstokken vieren nogmaals Boerenbruiloft voor senioren

De bruidstaart van Patisserie Vermeer wordt aangesneden. Foto: pr

Lisse n Het carnaval is inmiddels al weer anderhalve week achter de rug en de meeste verkleedspullen zijn weer voor een jaar opgeborgen. Ook de Lisserse Carnavalsvereniging De Gaapstokken kijkt terug op een geslaagd carnavalsweekend met tal van activiteiten.

Een van de populairste is de jaarlijkse Boerenbruiloft die ook dit jaar in De Gewoonste Zaak werd georganiseerd. Het feest ging dit jaar eveneens in de herhaling voor de ouderen van Lisse tijdens de Seniorenboerenbruiloft in Berkhout.

Carnaval voor iedereen

De Gaapstokken willen zich hard maken om carnaval in Lisse voor iedereen mogelijk te maken, van jong tot oud. Daarom werd ook dit jaar speciaal voor de senioren van Lisse een Seniorenboerenbruiloft georganiseerd in samenwerking met Berkhout. Meer dan 100 gasten wisten op 5 maart de weg naar het woonzorgcentrum te vinden voor een gezellige middag uit. Met hits uit vervlogen jaren, verschillende optredens, een boerenmaaltijd en uiteraard een boerenbruidspaar ontbrak het die middag aan niets. Er was zelfs een echte bruidstaart van Patisserie Vermeer uit Lisse, die deze volledig in het thema van Flowerpower had gemaakt. De foto's van de Seniorenboerenbruiloft zijn inmiddels te vinden op de website van De Gaapstokken, www.gaapstokken.nl.

Gratis compost

regio n De Landelijke Compostdag is zaterdag 30 maart. Bewoners van veertien gemeenten in de regio kunnen dan weer gratis MeerCompost ophalen bij de milieustraat in hun woonplaats of gemeente. Belangstellenden kunnen die dag ook een rondleiding krijgen in de Groene Energiefabriek van Meerlanden in Rijsenhout en zien hoe de compost gemaakt wordt. Met deze actie bedanken Meerlanden en de gemeenten inwoners voor het scheiden van GFT-afval.

Hillegomse herinneringen: blijven vertellen!

Het boek van de Verhalentafels. | Omslagontwerp: Jan Zeilemaker, SVvOH

Tijdens de Voorjaars Vriendenavond op 8 maart in woonzorgcentrum Bloemswaard verzorgde de Leidse historicus Cor Smit een lezing over kinderarbeid in onze streek. Vroeger was kinderarbeid heel gewoon en zelfs noodzakelijk. In de Bollenstreek ging kinderarbeid met name over het werk in de landbouw. Overigens werd het werk door kinderen op de landerijen gezien als gezonde bezigheid, want het was beweging in de buitenlucht, hoewel het vaak om zware werkzaamheden ging in de oogst.

De meeste oudere Hillegommers hebben als kind ook wel gewerkt "in de bollen", ofschoon het dan voornamelijk ging om vakantiewerk. Ook tijdens de Vriendenavond werden tijdens de pauze herinneringen opgehaald aan de eigen jeugd waar zakgeld of een vakantiecentje werd verdiend. Dit soort verhalen zijn niet alleen heerlijk om aan te horen, ze beschrijven ook een tijdsbeeld.

Stichting Vrienden van Oud Hillegom weet al jaren hoe belangrijk het is om dit soort verhalen te bewaren en organiseerde in 2016 twaalf verhalentafels in de bibliotheek. Tijdens deze verhalentafels interviewden Veronica Handgraaf en Marca Bultink meer dan veertig Hillegommers over hun herinneringen aan de periode 1930-1970 over uiteenlopende onderwerpen van het leven vroeger in Hillegom. Hoe woonde en werkte men? Bij wie deden ze hun boodschappen en waar gingen ze uit? School, kerk, verenigingen, bedrijven en gezondheidszorg werden allemaal besproken tijdens de verhalentafels.

Dankzij een sponsoring door de Rabobank Clubkas-campagne konden we er zelfs een boek van maken en hier zijn de verhalen te lezen en te zien, want er zijn meer dan 150 afbeeldingen in opgenomen. Het boek Vroeger in Hillegom is nog steeds te koop bij The Read Shop in Hillegom. Het project Verhalentafels is afgesloten met het publiceren van het boek, maar de Vrienden blijven belangstelling houden voor verhalen van vroeger. De vrijwilligers van de Vrienden-werkgroep Interviews zijn op afspraak beschikbaar voor het op geluidsband vastleggen van interviews over Hillegomse geschiedenissen. Via bijgaand e-mailadres kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor een interview.

Soms vertonen familiegeschiedenissen wat gaten omdat bij de overlevering niet alle details bekend of doorgegeven waren van (groot)ouders op (klein)kinderen. Wie dergelijke hiaten ervaart en eigenlijk de Hillegomse familiegeschiedenis wel compleet wil hebben, kan terecht bij onze vrijwilligers van de werkgroep Genealogie. Deze stamboomonderzoekers helpen u graag om gegevens op te zoeken over de Hillegommers en Hillegomse bewoners die ons voor gingen. Vanzelfsprekend is iedereen van harte welkom op de vaste dinsdagavonden, maar ook organiseren de Vrienden genealogie-inloopavonden waar onze specialisten samen met de bezoekers in het archief op zoek gaan naar informatie over families uit Hillegom en omstreken. Er zijn afschriften van doop-, trouw-, en begraafboeken beschikbaar uit het Centraal Bureau genealogie. De eerstvolgende genealogie-inloopavond is deze week, donderdagavond 21 maart van 19.00-21.30 uur. De toegang is gratis. Herinneringen delen of ophalen? Dan graag tot ziens op Kwekerij Veelzorg!

De digitale versie van deze column is terug te vinden op: www.vriendenvanoudhillegom.nl onder Publicaties, Sporen van vroeger, op www.dehillegommer.nl en www.lissernieuws.nl.

Waar spelen we na school?

Hillegom n Het antwoord op deze vraag hoort natuurlijk te zijn: "In de speeltuin!". Want daar is het leuk, schoon en veilig. Bovendien is buitenspelen belangrijk. Kinderen zijn onder elkaar, in de buitenlucht en lekker in beweging.

Hillegom heeft vier speeltuinen. Die zijn ooit samen met handige buurtbewoners en gulle bedrijven tot stand gekomen. Er was vaak hulp vanuit de kerk en de gemeente. Tegenwoordig lijkt dat veel moeilijker te realiseren: mensen zijn allemaal druk, speeltuinen en speeltoestellen verouderen en moeten aan strenge eisen voldoen en de bezoekers zijn kritisch: een prettige zitplek, een kopje koffie, gratis wifi, schoon sanitair. De Hillegomse speeltuinen kunnen dat bieden. Elke vereniging heeft een clubgebouw met een keukentje, prima sanitair, een gevarieerd aanbod van speeltoestellen. Alleen de vrijwilligers zijn steeds moeilijker te vinden. Betrokken mensen die het buitenspelen belangrijk genoeg vinden om zelf een steentje bij te dragen met klussen, activiteiten, bestuur, of als gastheer/vrouw.

Verenigingsleden betalen weliswaar contributie, maar de speeltuinen houden de bedragen betaalbaar zonder beroepskrachten. De speeltuinen kunnen alleen bestaan als vereniging voor en door actieve leden. Help mee om kinderen een veilige en leuke buitenspeelplek te bieden en wordt gastheer/-vrouw of toezichthouder in een van de speeltuinen: het is dankbaar werk. Het speelseizoen start in april, zonder extra vrijwilligers kunnen de speeltuinen niet elke dag open. Iedere speeltuin heeft een eigen invulling van de organisatie, neem contact op of kom gewoon eens langs: Speeltuin Weerestein: 06-18452443, speeltuinweerestein.nl. Speeltuin Jeugdland: 06-51841259, speeltuinjeugdland.nl. Speeltuin Kindervreugd: 06-57086692, kindervreugdhillegom.nl en speeltuin de Kapertjes: 06-22228751, dekapertjes.nl

Concert en fietsen voor kinderhuis Nepal

Wout Ruigrok, Iet Langeveld, Anneke van Veen en Maureen Natzijl in actie voor een kindertehuis in Nepal. | Foto: AihV Foto: Arie in 't Veld

LISSE n Op initiatief van fysiopraktijk Boot en Broersen wordt in de periode van 20 tot 29 september een sponsorfietsevenement gehouden in het net boven India gelegen Nepal, bedoeld voor ondersteuning van het Chitwan House in Sauraha aldaar. Inmiddels is door een flink aantal deelnemers al op deze tocht ingeschreven en is het streven gericht op een opbrengst van rond de 60.000 euro.

Door Arie in 't Veld

Voor hetzelfde doel wordt op 24 maart van 15.00 tot 18.00 uur een gratis toegankelijk benefietconcert gehouden in de accommodatie van Plan 4 aan de Heereweg, op initiatief van saxofonist Maureen Natzijl. Ook Iet Langeveld en Wout Ruigrok laten zich die middag niet onbetuigd. Die middag treden onder andere het saxofoonkwartet Saxcuse me! op, dat wordt gevormd door Yvonne Martens, Maureen Natzijl, Ynte Hoekstra en Alex Vernooy, en als intermezzo de groep Oneliner waarvan de Lissese kunstenaars deel uitmaken.

Door elk van de deelnemende fietsers die zich via Boot en Broersen hebben aangemeld wordt 2500 euro bij elkaar gebracht. Een bedrag dat naar het goede doel gaat en inmiddels ongeveer de helft van het streefbedrag omvat. Geld dat hard nodig is, aldus de penningmeester van de Nederlandse Stichting Ketaaketighar Nepaalmaa, Anneke van Veen. "Deze stichting heeft het Chitwan House opgezet. Een kindertehuis dat als belangrijkste doelstelling heeft om kinderen die door welke omstandigheden dan ook geen huis hebben of niet thuis kunnen wonen op te vangen. Hulp van de overheid is nauwelijks aan de orde, want Nepal is straatarm en de situatie van verreweg de meeste inwoners is niet veel beter. Het huis werd in 2004 in samenwerking met De Wilde Ganzen gebouwd en geopend en biedt steeds plek aan ongeveer 19 kinderen die hier op een privéschool onderwijs volgen. We streven ernaar om de kinderen na het doorlopen van de school zoveel mogelijk te begeleiden tot ze een goede plaats in de maatschappij hebben verworven. Ook ondersteuning voor het volgen van een vervolgopleiding hoort tot de mogelijkheden." Van Veen stelt ook dat de stichting voor haar werk volledig afhankelijk is van donaties en de komende acties zeer welkom zijn. Om te zien of het geld ook wordt besteed waarvoor het bedoeld is, wordt regelmatig (op eigen kosten) naar Nepal afgereisd.

Hoop op gulle giften

Maureen Natzijl die onder andere saxofoonles geeft onder de naam Sax to the Max en in diverse bands speelt, kwam op het benefietconcert nadat haar man Peter na een bezoek aan Boot en Broersen het verhaal over de sponsoring van Mark Batenburg en Erik Reeuwijk vertelde. "Een prachtig initiatief om op in te haken met een benefietconcert. Gratis te bezoeken, dat wel, maar uiteraard wordt gehoopt op gulle giften van de bezoekers om het doel te ondersteunen." Van Veen vult aan dat er nog meer te doen valt, zoals het renoveren van het door een aardbeving getroffen schooltje boven op een berg, het aanbrengen van watertanks en het bouwen van een muur om wilde dieren buiten de deur te houden.

column/nieuws

n Fotograaf Sven van der Vlugt viert zilver

Foto: pr

'Ik maak niet alleen de foto, ik bedenk ook het plaatje'

LISSE n Sven van der Vlugt fotografeert nog met evenveel enthousiasme en passie als 25 jaar geleden. Hij treedt elke opdracht goedgemutst tegemoet en weet het vertrouwen van mensen te winnen. "Dat moet ook", meent de vakgerichte fotograaf. "Als er iets belangrijk is voor een fotograaf is het 'de klik' met de persoon die op de foto gaat."

Met deze Clack begon Sven van der Vlugt zijn carrière als fotograaf. | Foto: Michel ter Wolbeek Foto: Michel ter Wolbeek

Door Teuntje van Delft

Duizenden mensen heeft hij inmiddels voor de camera gehad. Uiteraard legde hij daarnaast ook dieren, producten, landschappen en gebouwen op de gevoelige plaat vast. In de jaren dat Sven bekend was als de 'fotograaf van de krant' kreeg hij steeds meer andere opdrachten en richtte hij zich eerst op de particuliere markt en later met nadruk op de zakelijke fotografie. Portretten, teamfoto's, producten en fotografie voor websites en magazines.

Sven rondde in 1992 de Fotovakschool af en schreef zich in maart 1994 in bij de Kamer van Koophandel als zelfstandig fotograaf. "Gewoon Sven van der Vlugt Fotografie", zegt hij. "Duidelijk. In april van dat jaar schoot ik mijn eerste trouwreportage en startte ik als freelance fotograaf van het 'Rode Weekblad'. Ik maakte actuele foto's van Hillegom tot en met Katwijk. Dat was afwisselend werk, goed te combineren en leverde leuke contacten op. Soms word ik nog steeds herkend als Sven van de krant. Ik ben een 'mensenmens' en laat het maken van een foto het liefst gepaard gaan met een gezellig praatje. Ik wil iedere persoon van wie ik een foto maak wat beter leren kennen. Er moet een bepaalde klik zijn, hoe kort het moment ook is."

Detail

Sven van der Vlugt staat bekend als de fotograaf met oog voor detail. "Ik grijp in als ik iets zie dat niet kan. Niet alleen in bepaalde situaties, maar ook bij een scheve stropdas, een scheef jasje of vieze bril. Herinneringen vervagen, maar beelden blijven bestaan. Het moet daarom wel kwaliteit zijn. Kleine dingen zorgen voor het verschil en maken de vakman. Mensen zijn toch blij dat er zoveel aandacht wordt besteed aan de persoon en omgeving. Ik maak niet alleen de foto, ik bedenk ook het plaatje. Je moet denken in composities, de setting bepalen. Daarom is goede communicatie zo belangrijk. Wat verwacht men van me en wat is het doel van de foto? De klant moet blij zijn met het resultaat. Het mooie van deze tijd is, dat we foto's ter plekke kunnen bekijken. Uiteraard besteed ik nog de nodige tijd en aandacht aan de nabewerking: uitsnede, contrast en kleur bepalen het eindresultaat. Maar ook kleine oneffenheden wegwerken zoals pukkeltjes, scheerwondjes of rode vlekjes. Het kost tijd om het goed te doen."

Er zijn opdrachtgevers die Sven al bijna 25 jaar in hun hart hebben gesloten. Zoals Rabobank Bollenstreek en Van der Putten/Dunweg. Ook voor het Corso van de Bollenstreek fotografeert hij al meer dan 20 jaar. "Ik vind fotograferen nog steeds heerlijk om te doen en zou niets anders willen. Ik fotografeer van alles; meest voor de zakelijke markt, portretten en teamfoto's van directieleden en medewerkers, burgemeesters, wethouders en raadsleden, vastgoed, interieurs en businessevents - maar ook in de familiesfeer; bruiloften, partijen en begrafenissen. Ook dat laatste is dankbaar werk. Het is de diversiteit die het beroep van fotograaf zo aantrekkelijk maakt."

Archief ruimen

Binnenkort ruimt Sven zijn archief met negatieven van de bruids- en bedrijfsreportages. Mensen die hier interesse in hebben mogen zich aanmelden.

Heeft hij nog tijd voor hobby's? Hij lacht hartelijk. "Tegenwoordig sta ik langs de lijn van het voetbalveld. Mijn dochter Noa voetbalt bij FC Lisse en dat vind ik fantastisch. Dat is enorm genieten. Van haar, het team en de saamhorigheid. Zelfs de bardienst, die erbij hoort, is leuk. Mijn leven wordt niet bepaald door de camera, maar hij is er vaak bij. Het blijft een fantastisch beroep. Ik geniet er nog steeds van."

Ensemble Crescendo bij Zondag Open

Lisse n Crescendo uit Sassenheim komt zondag 24 maart op bezoek bij Zondag Open in De Beukenhof. Deze werkgroep, aangesloten bij Stichting De Paraplu, staat erom bekend dat ze elke maand weer verschillende muziekgezelschappen binnen de poorten weet te halen. Het gaat nu niet om een van de vele harmonieorkesten van Crescendo, maar om een ensemble van de meest ervaren muzikanten.

Dit ensemble bestaat uit ongeveer acht muzikanten. De instrumenten in het ensemble zijn in ieder geval trompetten, klarinetten, saxofoons en een trombone. Alle muziekstukken worden op een cabaretachtige manier gepresenteerd met grappen en typetjes. Na de pauze komt er een 'bekende' Nederlandse artiest optreden. Het gaat natuurlijk om een persiflage. Het programma is zeer gevarieerd. Het gaat van populair klassiek, nostalgisch tot nummers van hedendaagse Nederlandse artiesten. Dit ensemble zal sowieso muziek brengen die herkenbaar is voor het wat oudere publiek. Dit optreden in De Beukenhof, Eikenlaan 2a, begint om 14.00 uur, einde circa 16.00 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur. De toegang is gratis. Kom op tijd, want vol=vol. Een vrijwillige bijdrage van de bezoekers in de organisatiekosten wordt in hoge mate op prijs gesteld. Zie ook www.crescendosassenheim.nl en www.de paraplu-lisse.nl.

The Endless Floyd Sound in De Zaak

LISSE n De Gewoonste Zaak presenteert de Pink Floyd Coverband die je niet mag missen. Op zondag 23 maart staat de horecagelegenheid in het teken van Pink Floyd met The Endless Floyd Sound.

Wat in 2014 begon als een eenmalig project is uitgegroeid tot een theaterwaardige tribute. Met het iconische album Dark Side of the Moon als leidend middelpunt. Maar ook andere wereldberoemde nummers passeren de revue. Van de prille beginjaren van Pink Floyd tot en met het laatste album. Met songs als Wish You Were Here, The Wall en grote hits van andere albums. De zes gepassioneerde muzikanten laten al het moois dat Pink Floyd heeft voortgebracht opnieuw herleven. Ze hebben een groot Pink Floyd-hart en willen niets liever dan fans en publiek meenemen in de authentieke sound van hun grote voorbeeld. De originele geluidselementen spelen een vooraanstaande rol. Later zijn bijzondere showelementen toegevoegd. De bandnaam verbindt Pink Floyd met de titel van hun laatste album: Endless River. Over alles is nagedacht. Zo ontstond een complete Pink Floyd-show van inmiddels ruim 2,5 uur.

De Zaak kijkt uit naar dit concert en hoopt liefhebbers van livemuziek optimaal te zien genieten… De Gewoonste Zaak is op zondag open om 14.00 uur. Aanvang concert: rond 15.00 uur. Toegang: 5 euro, aan de deur. Reserveren niet mogelijk.

Ontdek muziek bij Da Capo Lisse

Lisse n De dirigent van Jong Da Capo geeft sinds 2017 muzieklessen op de basisscholen van Lisse en Lisserbroek. Elk jaar komen er andere scholen aan bod en elke keer worden deze lessen enthousiast ontvangen door docenten en kinderen, want muziek maken is gewoon leuk en leerzaam.

Aansluitend op die lessen organiseert Da Capo op zondag 31 maart een open middag waar kinderen kunnen ontdekken hoe leuk het is om (samen) muziek te maken. Met de jeugdleden kan je zien en horen hoe leuk blaasmuziek, slagwerk en majorette/twirl bij muziekvereniging Da Capo is.

Op deze middag zijn er infostands over alle soorten instrumenten die je allemaal mag uitproberen, zodat je kunt ontdekken wat je zelf het leukste vindt. De leden helpen je op weg en leggen precies uit hoe alles werkt. Bovendien kun je direct meedoen aan workshops en zijn er hele leuke demonstraties.

Kom langs en kom alles te weten over de nieuwe Music Kids-opleiding die 12 april weer van start gaat. Op deze basiscursus leer je noten lezen en samenspelen. Je kan je op de fundag gelijk al inschrijven. Oh ja, voor de fun hebben we ook nog kleurplaten en een muziekquiz. Speciaal voor de papa's en mama's is er gratis koffie/thee en cake. De open middag is tussen 14.00 en 16.00 uur in 't Speelkwartier aan de Hannie Schaftlaan 1a. Voor meer informatie ga je naar www.dacapolisse.nl.

Geld voor groener plein

onderwijs n Basisscholen in Zuid-Holland kunnen vanaf 15 maart een financiële bijdrage krijgen als zij hun schoolplein 'groenblauw' inrichten: stoeptegels eruit, natuur en water erin.

De provincie Zuid-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland hebben samen het themafonds 'Groenblauwe Schoolpleinen' opgericht, dat in totaal 620.000 euro beschikbaar stelt voor de komende drie jaar. Doel van het themafonds is om binnen drie jaar vijftig scholen te helpen een groenblauw schoolplein in te richten.

Basisscholen in Zuid-Holland kunnen via het snelloket een bijdrage van 1.000 euro tot 15.000 euro aanvragen. Voorwaarde is dat de scholen zelf ook minimaal de helft van de kosten investeren in het duurzame plein. Een groenblauw schoolplein biedt leraren ook de mogelijkheid om buitenlessen te organiseren. Voor 2019 en 2020 is 190.000 euro beschikbaar, voor 2021 is dat 240.000 euro.

Open huis Hozo: info én muziek

Hillegom n In het kader van de Week van Zorg en Welzijn organiseerde HOZO zaterdag 16 maart een Open Huizenroute en wandelpuzzeltocht langs Bloemswaard, Parkwijk en Maronia. Van 11 tot en met 16 maart was het de Week van Zorg en Welzijn.

Ook dit jaar liet HOZO dat niet ongemerkt voorbij gaan. De woonzorgcentra Bloemswaard en Parkwijk én de binnentuin van woonzorgcentrum Maronia waren opengesteld voor publiek. Het was ook mogelijk om mee te doen aan een wandelpuzzeltocht door Hillegom. De route, uitgestippeld samen met de Vrienden van Oud Hillegom, leidde de deelnemers langs verschillende bijzondere plekjes in Hillegom en de drie woonzorgcentra van HOZO. Deelnemers aan de wandelpuzzeltocht konden starten in Bloemswaard of Parkwijk. Mede vanwege het slechte weer was het niet druk. Maar wel heel gezellig.

Op elke locatie, ook in de binnentuin van Maronia, was er een muzikaal optreden. Bij Maronia trad het koor Eigenwijs op en bij Zorgcentrum Parkwijk het duo Jazzam. Het slotconcert vond plaats in Bloemswaard, waar de Ukelele groep Ukelol de bewoners wist te vermaken. Daarnaast werden er in Bloemswaard en Parkwijk demonstraties gegeven en was er allerlei informatie over zorg, welzijn en werken en leren bij HOZO. Mensen die slecht ter been zijn, konden een beroep doen op de HOZO-bus of de duofietsen van Fietsmaatjes. (Tekst: Annemiek Cornelissen)

Fioretti sluit week vol challenges af

Op de markt presenteerden de leerlingen wat ze zoal hebben geleerd tijdens hun challenges. | Foto: Esther Akerboom Foto: Esther Akerboom

Lisse n De leerlingen van 4 havo van het Fioretti College hebben een spannende week achter de rug. Zo'n honderd leerlingen zijn als voorbereiding op hun profielwerkstuk een week aan de slag gegaan met challenges van Technolab, een leer-werkbedrijf dat onder andere projecten voor het voortgezet onderwijs organiseert in samenwerking met bedrijven en instellingen uit de omgeving. De rest van de leerlingen deed een zelf gekozen stage. Op vrijdagmiddag was de afsluiting in de vorm van een markt waar de leerlingen een presentatie gaven van wat ze hadden geleerd.

Door Esther Akerboom

Bezoekers kregen een inkijkje in het leven van dienstbodes. | Foto: AihV Foto: Arie in 't Veld

Het profielwerkstuk is een werkstuk over een onderwerp dat met het gekozen profiel te maken heeft en dat alle leerlingen van 4 havo en 5 vwo moeten maken en presenteren. Het Fioretti hielp de leerlingen een eindje op weg. "Het is de eerste keer dat we dit deden", vertelt Reinier Vergunst, teamleider bovenbouw havo. "In samenwerking met Technolab deden de leerlingen het project 'Dromen en doen'. Hierbij konden ze door middel van challenges kennismaken met sectoren waarin ze later kunnen gaan werken. Een voorbeeld van een challenge was het ontwerpen van lessen voor een basisschool, die de leerlingen moesten pitchen bij de docenten en die ze op donderdag zelf mochten geven. Zij kregen die dag bezoek van Kamerlid Michel Rog, onderwijswoordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer, die hen een ontbijtmand kwam aanbieden. Maar ze lieten hem even wachten omdat ze eerst hun les wilden afmaken, geweldig was dat."

Het deel van de leerlingen die niet aan de challenges meedeed, had zelf een stage uitgekozen. Ook hier zat een wel heel bijzondere bij, aldus Vergunst. "Twee leerlingen zijn voor hun stage een week naar Gambia gegaan om daar een sporttoernooi op een school te organiseren. Als ze terug zijn willen zij dit ook op een school in de omgeving doen en onderzoeken wat de verschillen zijn als onderwerp van hun profielwerkstuk."

Op de markt, die overigens ook als challenge georganiseerd was door een groepje leerlingen, was het een drukte van belang. De leerlingen vertelden bij hun standje enthousiast over hun ervaringen. Er was onder andere meegelopen bij de wijkverpleging, een spelshow georganiseerd om eenzaamheid tegen te gaan, gewerkt in diverse winkels, een stepsafari door de streek uitgedacht, onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van huizen, biologieles gegeven aan brugklassers en nog veel meer interessante zaken.

"Het was echt genieten afgelopen week", zegt rector Astrid Buijs enthousiast. "De leerlingen hadden er zoveel plezier in om aan de slag te gaan met hun stages en challenges. Ze hebben hun creativiteit goed kunnen gebruiken, veel samengewerkt en mooie presentaties gemaakt. Het is zo goed voor ze om te zien dat je de dingen die je op school leert ook in de praktijk kunt gebruiken."

VOL enthousiast over lezingen bij Kasteel Keukenhof

LISSE n De Cultuur-Historische Vereniging Oud Lisse is erg enthousiast over de lezingen die onlangs bij Kasteel Keukenhof plaatsvonden.

Door Arie in 't Veld

VOL-secretaris Helmi Beijsens zegt daarover dat er drie bijeenkomsten op uitnodiging van Keukenhof werden gehouden in de Hofboerderij, waarna er aansluitend een rondleiding werd gegeven op de tweede verdieping van het kasteel, daar waar de dienstmeisjes sliepen. De lezing is door de VOL georganiseerd. Vanaf 2015 is conservator Charlotte Ebers bezig met onderzoek naar de verborgen verhalen op het kasteel en zij heeft de restauratie begeleid. Met de herinrichting van de tweede verdieping worden ook de hier verborgen verhalen zichtbaar gemaakt. Namelijk die over dienstbodes. Deze hadden geen gemakkelijk bestaan. Hun situatie veranderde gedurende ruim anderhalve eeuw amper. Kleine kamertjes, vaak zonder raam, een bed, een stoel, een lampetstel en een po. Dat was hun privéomgeving na een lange dag hard werken. Beijsens: "Door de vele aanmeldingen werden het niet één, maar drie bijeenkomsten, geheel verzorgd door Keukenhof. Tijdens de rondleiding werden we gewezen op allerlei historische elementen die nog bewaard zijn gebleven, mede door toedoen van Ebers. Zij heeft stukjes behang uit de jaren 20 en 30 laten zitten op de muren om te beleven hoe het toen was. Ook vanuit de tijd dat de Duitse bezetting in het kasteel was en daar haar sporen heeft achtergelaten. Verder kregen de bezoekers van de lezing een beeld van de kamer waar de Duitse Wehrmacht van 1943 tot 1945 kantoor heeft gehouden. Ebers is bezig met een onderzoek naar die periode en wil graag weten wie er in deze tijd in Keukenhof woonden of wie er hielpen. Zij is op zoek naar mensen die nog iets kunnen vertellen over het kasteel in de oorlogstijd. Ook is het leuk om te weten of er mensen zijn met familieleden of bekenden die in dienst zijn geweest bij Graaf van Lynden. Via info@oudlisse.nl kan men informatie achterlaten."

Bridgers overspoelen Lisse

Opperste concentratie aan de tafels met bridgers. De deelnemers speelden steeds in een andere horecagelegenheid. | Foto: Esther Akerboom Foto: Esther Akerboom

Lisse n Wie afgelopen zaterdag mensen twee aan twee, al dan niet met een briefje in hun hand door het dorp zag dwalen, zou wel eens deelnemers aan de Lentedrive van Bridgeclub Lisse kunnen hebben gezien.

Door Esther Akerboom

Uit het hele land, maar vooral uit de regio kwamen bridgers toegestroomd om mee te doen aan dit gezellige evenement dat dit jaar alweer voor de twaalfde keer georganiseerd werd

De Lentedrive werd in acht verschillende horecagelegenheden gespeeld en na iedere ronde wisselden de spelers van plek. "Het is een hele organisatie, waar we in oktober al mee begonnen zijn", vertelt Egbert van der Weide, voorzitter van de Lentedrivecommissie. "Ik doe het nu voor de tweede keer. Gelukkig is er ooit een draaiboek gemaakt door mijn voorgangster Els Schrama, dat we helemaal kunnen volgen. Dat is wel heel fijn."

Er blijkt ook heel wat bij zo'n groot evenement te komen kijken. "Er zijn 120 paren die meespelen. Voor al deze mensen moeten er plekken worden geregeld bij de plaatselijke horeca. Er zijn negen plekken op acht locaties waar wordt gespeeld. Er wordt een lunch verzorgd op de locatie waar de spelers op dat moment zijn. Dan moeten de Bridgemates, waar de uitslagen op worden bijgehouden, worden geregeld, er moeten spelschema's worden gemaakt, sponsors voor onkosten en prijzen worden gezocht en er moet publiciteit aan worden gegeven." Het is de commissie in elk geval ook dit jaar weer gelukt om alles rond te krijgen.

Vanaf half 10 konden de spelers in Floralis terecht om hun loopbriefje op te halen en zo naar hun startlocatie te lopen, waar men om half 11 kon beginnen met bridgen

In restaurant La Fontana zaten de spelers al geduldig te wachten tot het startschot werd gegeven door Van der Weide, die op deze locatie gastheer was. "Er wordt gespeeld in 10 lijnen, aangegeven met letters,", legt Van der Weide uit. "Alle spelers krijgen dezelfde kaarten in handen zodat alles eerlijk gaat. De uitslag is topintegraal, wat betekent dat ook iemand uit lijn J de competitie kan winnen. Als alle rondes zijn gespeeld, worden de Bridgemates naar Floralis gebracht waar een computer de uitslagen uitleest en zo wordt het winnende koppel bepaald."

Winnaars

Na afloop kijkt Van der Weide tevreden terug. "Het was een dag zonder wanklanken", vermeldt hij. "De mensen waren enthousiast en de sfeer was prima. De grote winnaars waren Anneke van der Laan en Trees Selter Roeleveld, die naar huis gingen met een bos bloemen, een dinerbon van Chique en Simpel en natuurlijk de beker.

SDO wint voor eigen publiek

Hillegom n Nadat SDO vorige week kampioen was geworden in de vierde klasse, werd dit afgelopen zaterdag gevierd in de eigen hal de Vosse. Een goede eerste helft leverde 14 doelpunten op, maar na rust stokte de productie. Toch kwam SDO nooit in de problemen en werd er 18-16 gewonnen van de Corvers.

In een volle De Vosse werd afgelopen zaterdag het eerste team van SDO gehuldigd voor het behalen van het kampioenschap vorige week tegen Thor uit Harmelen. Nadat de ploeg samen de met de D1 en D2 was voorgesteld kon de wedstrijd beginnen. Bij de eerste aanvallen was het gelijk SDO die de boventoon voerde, meerdere malen namen de Hillegomse korfballers de voorsprong. Maar tot 6-6 konden De Corvers uit Hilversum deze pareren. Tot de rust speelde SDO aanvallend geduldig en liep beetje bij beetje uit naar een ruimere voorsprong. Door onder andere doelpunten van Jaimy Juffermans en Jorrit Teeuwen. Bij de rust was de voorsprong opgelopen tot 14-9. Na rust ging het publiek ervoor zitten om de tweede helft te genieten. Helaas liep het iets anders, het spel werd slordiger aan beide kanten. En vaker werd de scheidsrechter zijn beslissingen in twijfel getrokken. De voorsprong van SDO kwam toch niet in gevaar, met een minuut te gaan kwamen de Corvers voor het eerst terug tot twee doelpunten. En sleepte SDO de overwinning binnen. Door deze overwinning blijft SDO ongeslagen, over twee weken staat de laatste zaalwedstrijd op het programma. Dan komt het Noordwijkse Fluks op bezoek in de Vosse.

Week-eend dienst

Dit weekend mocht ik de dienst doen. Als enige kliniek in de regio die spoed patiënten behandeld is het vaak heel druk. Zo kwam collega Lotte, die vrijdagnacht dienst had en maar liefst vier keer uit bed was gebeld in verband met een bevallende poes, zaterdagochtend zelfs helpen om de grote aanloop van patiënten te behandelen. Een hond met epilepsie, een kat met alvleesklierontsteking, de bevallende kat die de hele nacht bezig was geweest, een hond met verstoppende blaasstenen en een hond met verschijnselen van de Ziekte van Addison zaten allemaal in de wachtkamer. En terwijl we bezig waren kwam er een mevrouw in paniek met een eend binnen gerend die een visdraad had ingeslikt met haakje en al. En er belde een eigenares dat haar hond tegen een boom was aangerend en dat hij niet meer kon staan. En er kwam een hond wiens kaak wellicht uit de kom was omdat hij niet meer kon slikken en heel raar deed met zijn bek. Ik had ook nog tussen 12.00 uur en 13.30 een tennisdubbel moeten spelen, maar die was gelukkig afgelast vanwege het weer. De bovengenoemde patiënten konden we allemaal goed behandelen: de hond met het boom-incident bleek tijdens de reis naar de praktijk al grotendeels zelf hersteld. Hij kon weer lopen! Maar wat natuurlijk wel te verwachten was is dat hij veel spierpijn zou krijgen in het kader van een soort whiplash beeld. Daarvoor gaven we medicijnen. De eend was de lastigste patiënt. Op een röntgenfoto bleek de gemene vishaak net voorbij het strottenhoofd vast te zitten. We verdoofden 'Donald' en de assistente hield zijn bek open. Met een lange pincet, een beksperder en een dun tangetje lukte het na veel pogingen om de haak terug te halen uit de slokdarm. Gelukkig was hij niet door de wand heen gegaan zodat de schade meeviel en het haakje met weinig trauma te verwijderen was. De assistente wandelde nadat 'Donald' was bijgekomen naar de vijver toe om hem weer los te laten. Het was een feest om hem kwetterend te zien wegzwemmen! Toen kon ik me bezig gaan houden met de hond met de kaakproblemen. Het was een prachtige Golden Retriever van 6 jaar. Na het uitlaten kon hij niet meer eten en mocht mevrouw amper aan zijn bek komen. Dobey zat rustig in de wachtkamer en kwam monter de spreekkamer binnen gekwispeld. Er leek niets aan de hand. Tijdens het onderzoek vielen zijn opgezette lippen het meest op. Ik dacht aan een allergische reactie op een insectenbeet welke heel goed de verschijnselen kon verklaren. Toch zette ik Dobey nog even op de behandeltafel om met een onderzoekslamp zijn bek helemaal na te kijken. En toen zag ik hem zitten, verstopt tussen de richels van het verhemelte: een takje zat muurvast klem tussen de kiezen van de bovenkaak! Dat veroorzaakte het gedrag van Dobey. Met een speciale tang kon ik het takje verwijderen. Klaar! Een afwisselende dienst was net begonnen!

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom

Protestantse Gem. Hillegom

Maartenskerk, Kerkplein 1

Zondag 24 maart, 10.00 uur

Voorganger: ds. Wim Zaagsma

Parkwijk

Zondag 24 maart, 10.00 uur

Voorganger: dhr. M. de Ridder

Open Hof Hillegom
Open Hof, Raadhuisstraat 3
Zondag 24 maart, 10.30 uur
Spreker: Steven Parmentier

Evangelie Gemeente Hillegom

Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16
Zondag 24 maart, 10.00 uur

Spreker: Arie-Jan Mulder

Parochie Heilige Willibrordus

St. Jozef en St. Martinuskerk, Hoofdstraat 29

Zaterdag 23 maart, 19.00 uur

Celebrant: pastoor R. Franken

Zondag 24 maart, 11.00 uur

Celebrant: pastoor R. Franken
Assistentie: diaken I. Osseweijer
Koor: het Parochiekoor

St. Agathakerk, Heereweg 277

Zondag 24 maart, 10.00 uur

Celebrant: niet bekend

Ma 19.30 uur: Eucharistieviering
Di, do & vr 09.00 uur: Eucharistieviering

H.H. Engelbewaarderskerk, Heereweg 457

Woensdag 20 maart, 09.00 uur

Celebrant: diaken I. Osseweijer

Zaterdag 23 maart, 19.00 uur

Eucharistieviering
Celebrant: niet bekend

Samenwerkingsgemeente Lisse

Zondag 24 maart

Kerk Veldhorststraat, 10.00 uur

Voorganger: ds. Nico Geertsema

Witte kerkje, Prinsessestraat 1
16.30 uur

Voorganger: br. C. Beumer

Evangelie Gemeente Lisse

De Poort, Jozef Israëlsstraat 11

Zondag 24 maart, 10.00 uur

Spreker: Cees Vork

Gereformeerde Gemeente Lisse

Salemkerk, Tulpenstraat 35

Zondag 24 maart, 10 en 16 uur

Voorganger: ds G.J.N. Moens

Gereformeerde Kerk

Klisterkerk, Heereweg 105
Zondag 24 maart

Voorganger: ds. A. Moolenaar

M.m.v. De Cantorij

Hervormde Gemeente Lisse

Pauluskerk, Ruishornlaan 33
Zondag 24 maart, 10.00 uur

Voorganger: ds. P.J. Cornelisse, Nieuwegein

Grote Kerk, Heereweg 250

Zondag 24 maart, 10.00 uur

Voorganger: ds. M.C. van Pelt

Kans maken op 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 24 maart bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. De winnaar van week 11 is: Leni Lagerberg uit Lisse. De oplossing was: cadeaubon.