LisserNieuws - De Hillegommer

19 november 2019

LisserNieuws - De Hillegommer 19 november 2019


Welkom in Lisse, Sinterklaas!

Pakjesboot 12 kwam zaterdag aan in Lisse met een kostbare lading: Sint, pieten en cadeaus! | Foto: Chris Balkenende Foto: Chris Balkenende

Lisse n Sinterklaas en zijn gevolg werden zaterdag onder grote belangstelling binnengehaald in Lisse. Uiteraard bezochten zij het nieuwe Pietenatelier aan de Kanaalstraat 50 (voormalig pand Leemans), waar leuke activiteiten worden gehouden. Voor sommige onderdelen moeten de kinderen een toegangskaartje hebben. Spaar ze bij leden van de ondernemersvereniging of koop ze voor 2,50 euro bij de VVV. Het atelier is dit jaar mede mogelijk gemaakt door Blokhuis Beheer, Ondernemersver. Dorpshart Lisse, Rest. De Vier Seizoenen, B&O Johan van Stijn.

Meer activiteiten bij SterkSaam

LISSE n Het college van B en W gaat de gemeenteraad voorstellen een bestemmingswijziging vast te stellen inzake de uitbreiding van zorgboerderij SterkSaam.

Door Arie in 't Veld

Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen en er is één zienswijze ingediend. Deze dient wel in acht genomen te worden. "Men wil ook in de naastgelegen Wagenschuur activiteiten ontplooien," aldus wethouder Jolanda Langeveld. "Hierbij moet worden gedacht aan kookactiviteiten en een Bread en Breakfast voor onder andere ouders van de bewoners. Wij vinden dit erg belangrijk omdat we hierdoor deze groep mensen een doel geven."


Dialoogtafel Kwadraad en WelzijnsKompas in De Bolster

Lisse n In het kader van het Jaar Vol Ontmoeting organiseren Kwadraad en WelzijnsKompas op donderdag 12 december een dialoogtafel in De Bolster, Grachtweg 24.

Het thema is 'Aanpak een aanbod ontmoeting en eenzaamheid'. Iedereen is van harte welkom om van 14.30 uur tot 17.00 uur deel te nemen aan de dialoogtafel en mee te praten over ontmoetingen en eenzaamheid. Joël Schijveschuurder, werkzaam bij Kwadraad verzorgt de inspirerende introductie waarin hulpverlening en eenzaamheid centraal staan. Dionne Scheepmaker, werkzaam bij WelzijnsKompas, kan iedereen informeren over het aanbod, gericht op ontmoeting.

WelzijnsKompas startte oktober vorig jaar een zoektocht naar organisaties/groepen inwoners die een dialoogtafel willen organiseren om ontmoeting en eenzaamheid bespreekbaar te maken. Inmiddels zijn er meer dan 20 dialoogtafels georganiseerd; met groot succes! Tijdens een dialoogtafel gaan maximaal 8 personen met elkaar in gesprek. samen met een gespreksbegeleider.

Aanmelden kan tot 10 december bij Dionne Scheepmaker, d.scheepmaker@welzijnskompas.nl / 0252 – 757 100, tussen 09.00 en 12.30 uur. Deelname is gratis, net zoals het kopje koffie en thee.

Na 45 jaar stopt Piet Boot als fysiotherapeut. Op 12 december is er een afscheidsreceptie. | Foto: AihV Foto: A. in 't Veld

Fysio Piet Boot gaat met pensioen

Een eigen praktijk starten was ooit lastig

Ad Outs gave: hij droomt liedjes

De Gele Hoed al 20 jaar blij met dirigent

column n dierenarts Lodewijk Kamps

Bollenstroom heropend mede dankzij inzet vele vrijwilligers

Anita van Duin en Fred van Trigt tussen een aantal medewerkers en vrijwilligers van de Bollenstroom Foto: diana maaS

Hillegom n Het Ontmoetingscentrum bestaat al enige jaren, maar moest vanwege herinrichting verdwijnen aan de Monseigneur van Leeuwenlaan.

Door Diana Maas

Er is hard gewerkt in het pand aan de Mariastraat en het is inmiddels zo goed als gereed. De Bollenstroom is een plek voor mensen die kwetsbaar zijn of zoals zij het zelf noemen 'mensen met een haperend brein'. "Zij zijn hier welkom en ook hun familie en vrienden", vertelt programmacoördinator Anita van Duin weten. "Met elkaar werken ze aan zelf- en samenredzaamheid zodat iemand zo lang en prettig mogelijk thuis kan blijven wonen. Welbevinden staat voorop en iedereen is waardevol. Er hoeft niets en alles mag. En vanmiddag is het feest!"

Vorige week was er feest voor alle deelnemers. Van Duin vertelt: "Er komen hier wel twintig deelnemers per dag." Deze middag werden zij getrakteerd op een hapje en een drankje en er werd live gezongen door zangeres Monique, die allerlei songfestivalliedjes ten gehore bracht. Voor veel aanwezigen volop reden om mee te zingen en zelfs te dansen.

Aan het einde van de middag was het tijd voor de officiële openingshandeling, die werd verricht door Van Duin. Zij vertelde dat er momenteel drie vaste medewerkers werkzaam zijn en zo'n twaalf vrijwilligers: "Maar wij kunnen altijd meer vrijwilligers gebruiken. Dus mensen: aanmelden mag!"

"Bovendien", vervolgde ze, "had dit alles niet tot stand kunnen komen zonder de hulp van de parochie en dus een bijzonder woord van dank aan hen."

Wethouder Fred van Trigt en directeur wijkzorg en dagbesteding, Inge Veenstra, volgden met een dankzegging aan iedereen die zo hard hebben gewerkt waardoor De Bollenstroom heropend kon worden. Zij sloten hun speech af met een gelukwens voor de toekomst.

"Als bepaalde delen van de hersenen niet meer functioneren, vraagt dat om een andere manier van contact maken. Daarvoor kun je terecht bij de Bollenstroom," benadrukt Van Duin.

Het centrum is aan in het voormalig klooster Mariaoord aan de Mariastraat en is iedere werkdag geopend. Meer info: www.zorgbalans.nl.

Gemeenteraad wil Stichting Lisse Marketing tegemoetkomen

LISSE n De gemeenteraad heeft unaniem een amendement op de begroting aangenomen waardoor de Stichting Marketing Lisse wellicht wat steviger op de benen komt te staan.

Door Arie in 't Veld

Volgens de fracties van Nieuw Lisse, de VVD en D66 was de voorgestelde bezuiniging in verhouding tot andere voorstellen disproportioneel. John de Bruin van Nieuw Lisse daarover: "De activiteiten beslaan een breed scala van ondersteunde zaken naar de winkeliers en de horeca en dragen bij aan sociale cohesie van de gemeenschap in Lisse. De winkels en de horeca zijn gediend bij ondersteuning door citymanagement. De SLM draagt bij tot een aantrekkelijk centrum, zodat Lisse een centrumfunctie vervult in de Bollenstreek."

De indieners van het amendement stellen verder dat de kosten ten behoeve van de weekmarkt relatief hoog zijn en de opbrengsten laag (respectievelijk € 43.000,- en € 13.000,-). Door de SLM de markt te laten organiseren worden de kosten voor de gemeente verlaagd en krijgt de SLM de kans om de weekmarkt nieuw cachet te geven. Dit uit oogpunt van verbetering van aantrekkelijkheid van het centrum, als ook uit toeristisch belang, het hele jaar door. De SLM kan als geen ander met de ondernemers deze taak uitvoeren. De fracties stelden voor om de organisatie van de weekmarkt, en daaruit vloeiende kosten en opbrengsten uit te besteden aan de SLM, onder voorwaarde dat de gemeente en de SLM tot een overeenkomst komen en daarin aandacht geven aan de plaats, tijd en ruimte van de markt. Er zal hiervoor geen extra vergoeding worden verstrekt aan de SLM. Na een jaar volgt een evaluatie. Door bovenvermelde wijzigingen wordt toch een bezuiniging van circa € 30.000,-gerealiseerd. Het amendement werd unaniem aangenomen.

Jaarvergadering ijsclub Lisse

Lisse n De Lissesche IJsclub houdt dinsdag 26 november de 129e jaarvergadering. Deze vindt plaats in het clubgebouw aan de Randmeerstraat 73.

De vergadering begint om 20.30 uur. Na afloop wordt er traditiegetrouw een verloting gehouden met vele leuke prijzen. Iedereen die voor aanvang van de vergadering aanwezig is, ontvangt een gratis lot. Het programma voor de jaarvergadering is te lezen op de website van de vereniging: www.LissescheIJsclub.nl.

Tekenen in De Beukenhof

LISSE n Annet van Gerven geeft tekenlessen in De Beukenhof (Eikenlaan 2A) in reeksen van zes.

De eerstvolgende serie is op de maandagen in de periode van 25 november 2019 t/m 13 januari 2020, steeds van 13.30 uur tot 15.30 uur. De kosten zijn 35 euro per reeks. Bij voldoende deelnemers is er een vervolg vanaf 20 januari 2020. In de eerste les zijn allerlei materialen (inkt, verf, papier, potloden, pastel) beschikbaar, waaruit deelnemers een eigen keuze kunnen maken. De cursus biedt ook de gevorderde tekenaars uitdaging. Aanmelden: Annet van Gerven, annetvangerven@casema.nl. Meer info: www.deparaplu-lisse.nl.

Info over energie coöperaties

Hillegom n Ook Hillegom moet omschakelen naar andere, duurzame energiebronnen. De gemeente werkt aan deze grote operatie door onder andere de inzet van energiecoaches en straatprojecten.

Inwoners meewerken door samen met bijvoorbeeld buren of vrienden een energiecoöperatie oprichten. Een energiecoöperatie is een samenwerkingsverband van inwoners, bedrijven en/of gemeenten voor het bevorderen van duurzame energievoorziening. In Nederland zijn er inmiddels veel energiecoöperaties actief. GroenLinks wil dit soort initiatieven stimuleren en belangstellende inwoners hierover informeren. Dat gebeurt maandag 25 november. Paul Zwetsloot van Bollenstreek Duurzaam geeft een presentatie en daarna is er volop de gelegenheid om hierover in gesprek te gaan. De bijeenkomst is in Gemeentehuis en begint om 20.00 uur. Vooraf aanmelden via groenlinkshillegom@hotmail.com.

Beste Idee van Lisse bekend

Lisse n De verkiezing Beste Idee van Lisse is gewonnen door Richard Huis in 't Veld en Erwin Roks met techniekmiddagen in de speeltuin. De winnaars ontvingen maandagavond 11 november een cheque van 2500 euro in Floralis voor de uitvoering van hun idee in 2020. Maar ook bij de andere initiatieven wordt bekeken of ze op andere wijze uitgevoerd kunnen worden. Lees het gehele bericht op lissernieuws.nl.

Nostalgisch sintplaatje

Hillegom n Tussen alle prachtige, kleurrijke foto's van de intocht van Sinterklaas in Hillegom, vond de redactie deze, van Tony Whelan, wel heel bijzonder.

Door de filter en het licht wordt het een nostalgisch plaatje van dit mooie traditionele feest. En door het ontbreken van mobiele telefoons of anderszins opvallende objecten die passen in deze eeuw, zou het zo maar een foto kunnen zijn van de intocht tijdens de vorige eeuw. Ook op FaceBook kon de fotograaf rekenen op veel complimenten op de hele serie die hij heeft geschoten tijdens de intocht. Naast Tony was natuurlijk ook Remco Out met zijn camera aanwezig (zie voorpagina). Misschien is de intocht van Sinterklaas door de jaren heen wel de meest gefotografeerde happening van ons land!

Wat is Humanistisch Vormingsonderwijs?

Foto: tony whelan

REGIO n Grote en kleine mensen stellen vragen. Sommige zijn niet alledaags en raken levensthema's zoals liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad, mooi en lelijk. We noemen ze ook wel levensvragen; je hebt er zo een-twee-drie geen antwoord op. Vakdocenten humanistisch onderwijs (HVO) bieden leerlingen op openbare basisscholen de ruimte om deze en andere vragen te onderzoeken.

Deze docenten van Stichting HVO Primair geven les vanuit humanistisch perspectief. De lessen in humanistische levenskunst zijn bedoeld om leerlingen vaardigheden te leren. Vaardigheden die het mogelijk maken om zelf te bepalen welke kijk op de wereld het beste bij hen past. Hierbij staat steeds de menselijke waardigheid centraal. Kernwaarden die tijdens de HVO-lessen aan bod komen zijn: Vrijheid, Gelijkheid, Verbondenheid, Redelijkheid en Natuurlijkheid.

Het afgelopen jaar hebben HVO-vakdocenten op de basisscholen Dalton Hillegom en de Tweemaster in Lisse lessen humanistisch vormingsonderwijs gegeven. Stichting HVO Primair is nu op zoek naar nieuwe docenten om dit weer te kunnen continueren. Tijdens de wekelijkse, ervaringsgerichte HVO-lessen onderzoeken leerlingen hun levenservaringen en ideeën over de wereld. Er is volop ruimte om dit in alle openheid en veiligheid te doen. De docent moedigt kinderen op speelse wijze aan met elkaar te delen wat ze denken, voelen, willen en doen. Kortom, humanistisch vormingsonderwijs kun je als volgt samenvatten: leerlingen in de leeftijd van vier tot dertien jaar worden begeleid bij de ontwikkeling van een eigen levensvisie. Dit betekent dat zij gestimuleerd en uitgedaagd worden zelfstandig morele keuzes te maken, hun eigen mening te verwoorden en open te staan voor de mening van anderen. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vormt de waardenbasis van dit onderwijs.

Superboom in het centrum

Wethouder Jan van Rijn (links) en groenaannemer Frans Reulink. | Foto: Annemiek Cornelissen

n 'Mooie kans om op andere wijze naar groen te kijken'

HILLEGOM n Op de hoek van de Mariastraat en de Hoofdstraat is donderdag 14 november de zogenaamde Supertree onthuld. De Supertree is een combinatie tussen kunst en groen, naar voorbeeld van de Singapore Supertrees. De onthulling werd gedaan door wethouder Jan van Rijn en groenaannemer Frans Reulink van de Enk Groen & Golf. De Supertree staat in ieder geval tot eind 2019 op de deze plek.

Door Annemiek Cornelissen

De Supertree is een miniatuur van de Singaporetree, die tussen de 25 en 50 meter hoog kan worden. Deze minivariant is slechts zes meter hoog en wordt niet groter.

Op de Vakbeurs Openbare Ruimte in Utrecht werd de boom voor het eerst tentoongesteld en werd bezoekers van de stand gevraagd welke toepassingen zij zagen voor de Supertree.

Hieraan was een prijsvraag verbonden en verkeersdeskundige Arend Kranenburg van de gemeente Hillegom was de winnaar. Hij ziet de Supertree als mogelijkheid voor educatie, klimaatadaptatie, wateropvang, ontmoetingsplek, energieopwekking en een broedplaats voor vogels.

'Wij zijn als gemeente heel benieuwd naar de reacties van onze inwoners'

Met de ideeën van de verkeersdeskundige is de Supertree nóg multifunctioneler gemaakt.

De Supertree is een combinatie tussen kunst en groen. Het groen heeft weinig onderhoud nodig en er zit een waterbuffer onder de beplanting.

Ook heeft de Supertree verlichting, een zitrand en een elektrostatische luchtreiniger, die 1.250 m³ lucht per uur reinigt.

De boom staat nu op een centrale plek, omringd door winkels en komt hier goed tot haar recht.

De inwoners van Hillegom kunnen tot eind van dit jaar optimaal van de functies profiteren.

Hierna gaat de boom naar Oosterhout. Wethouder Jan van Rijn juicht het toe dat de boom een plek heeft gekregen in Hillegom ook al is het tijdelijk.

"Het is een mooie gelegenheid voor Hillegommers om op een andere manier naar groen te kijken.

Het zijn duurzame materialen, maar is ook nog eens heel mooi.

Er zit veel groen in en het is eigenlijk heel bijzonder dat deze boom in een klein dorpje als Hillegom een plek heeft gekregen.

Daar zijn we als gemeente heel trots op en we zijn heel benieuwd naar de reacties van de inwoners."

'Wat een mooie intocht'

Hillegom n De redactie ontving een email van Joke Stevens over de intocht van Sinterklaas. Zij schreef:

"Graag wil ik de complimenten geven aan de geweldige organisatie van de intocht van Sinterklaas! Zoals de stoom/pakjesboot komt aanvaren via de Ringvaart, met die kleine bootjes erbij en de spelende Pietenband, waar zie je zoiets? Hillegom blinkt hier echt in uit. Al die blije kinderen, papa's, mama's, oma's en opa's langs de kade. Niet alleen Hillegommers, uit de hele regio komen ze hier naar toe voor de spectaculaire intocht. Sint en de Pieten zien er stuk voor stuk super verzorgd uit, ook dit gaat niet vanzelf en is een hele klus! Zo ontzettend veel Pieten, volgens onze kleinzoon waren het er zeker meer dan honderd, verhoogden de feestvreugde. Ze gedroegen zich zeer kindvriendelijk. Er zijn heel wat foto's gemaakt. Het ontvangst op het gemeentehuis en daarna de pietendisco op het Henri Dunantplein waar werd gedanst en polonaise gelopen met Sint voorop.

Fijn dat in ons dorp zoveel vrijwilligers zijn die hier hun steentje aan bij willen dragen, heel veel dank hiervoor.'

| Foto: Tony Whelan.

Fysiotherapeut Boot gaat met pensioen

Na 45 jaar stopt Piet Boot als fysiotherapeut. Op 12 december is er een afscheidsreceptie. | Foto: AihV Foto: A. in 't Veld

LISSE n Na zo'n 45 jaar als fysiotherapeut gewerkt te hebben gaat Piet Boot per 1 januari met pensioen. Dit betekent dat hij fysiopraktijk Boot en Broersen in de Poelpolder gaat verlaten. De naam van de praktijk blijft overigens zoals die is. Op 12 december kunnen de vele relaties en bekenden van Piet hem het beste voor de toekomst wensen tijdens een afscheidsbijeenkomst van 17.00 tot 19.00 uur in de praktijk.

Door Arie in 't Veld

In zijn loopbaan heeft Piet alle aspecten van de fysiotherapie meegemaakt. Van masseren tot manuele therapie, van sportbegeleiding tot begeleiden van mensen met COPD. Boot zegt dat er in de afgelopen 45 jaar enorm veel op zijn vakgebied is veranderd. De maatschappelijke positie van de fysiotherapie zoals door overheid en verzekeraars werd bepaald, maakten volgens Piet de mogelijkheden om het vak te ontwikkelen niet makkelijk. "Met een eigen praktijk zou dat in elk geval beter kunnen. En zo gebeurde uiteindelijk." Van 1987 tot 1991 heeft Piet zich bijzonder ingezet in de Vereniging van Medewerkers Fysiotherapeuten in een vrijgevestigde praktijk om het voor zo'n 1500 collega's in Nederland mogelijk te maken een eigen praktijk te starten. "Toen dat project geslaagd was kon ik, samen met collega Fred Broersen, de praktijk beginnen waarvan ik nu afscheid ga nemen. We begonnen op 1 oktober 1991 aan de Vennestraat, boven het gebouw van Openbare Werken, waar nu de Meerlanden gevestigd is. Op 1 januari 1993 gingen we naar het nieuwe pand aan de Vivaldistraat 67a."

Groeien

Als jonge ondernemer moest er veel gebeuren om de praktijk op te bouwen. Heel hard werken en vooral kwaliteit leveren. De patiënt stond en staat altijd centraal. "In al die jaren is ook de praktijk flink gegroeid. We begonnen met vier kamers en een balie waar we steeds naar toe moesten hollen als zich iemand meldde, omdat er nog geen personeel was. Nu ligt dat allemaal anders. We hebben veertien kamers en twee grote sportzalen met de modernste apparatuur." Werd de eerste nieuwbouw in 1993 in gebruik genomen, in 1994, 2000, 2008 en 2012 werd het gebouw in stappen uitgebreid, zodat het geschikt zou zijn om de inmiddels verbrede doelstelling te kunnen realiseren. "Tijd, aandacht en de best mogelijke behandeling vormen de basis voor succes, mede waardoor het bedrijf flink is uitgebreid qua medewerkers en ook qua vierkante meters. Mark Batenburg, thans ook lid van de maatschap, kwam in 2002 in dienst. En daarna volgde er een hele reeks medewerkers. Allen gespecialiseerd opgeleid en als het even kan op masterniveau. Op die manier kwamen alle bestaande disciplines van de fysiotherapie onder één dak in de praktijk."

De scheidende therapeut heeft nog geen vastomlijnde plannen voor de toekomst waarin hij over veel tijd gaat beschikken. "De eerste paar maanden even alles laten bezinken en daarna zijn er allerlei zaken die m'n belangstelling hebben. Denk aan vrijwilligerswerk, fietsmaatjes, tennis, betrokken bij de FC Lisse, de kleindochters, fietstochten maken, reizen en wellicht nog eens inspringen in de praktijk."

Tekort 5 en slot

Arie Bombarie Foto: pr

De kou is nog niet uit de lucht, maar de gemeenteraad heeft vorige week in de begrotingsbehandeling aangetoond dat je nooit nooit moet zeggen. En dan ging het niet zozeer over de begroting (waarmee men het allemaal eens was) alswel over de bezuinigingen. Aanvankelijk was namelijk voor met name de Stichting Marketing Lisse (SLM) een bezuiniging geraamd, waardoor deze op ongeveer de helft van het budget kwam en nauwelijks genoeg geld zou hebben om de marketing, lees: dorpspromotie, handen en voeten te geven. Het liep anders.

De raad heeft unaniem een amendement aangenomen waardoor er enig licht aan het einde van de tunnel ontstaat. Dat amendement stelt grofweg dat de gemeente de werkzaamheden, kosten en opbrengst van de weekmarkt op het bordje van de SLM legt, met als uitgangspunt dat er dan geld valt te genereren en men wellicht zelfs winst kan behalen. En voor de gemeente wordt zo een bezuiniging gerealiseerd. Met globaal als voorwaarden dat plaats, tijd en ruimte worden verbeterd. Nou, wie de weekmarkt van vandaag de dag kent bij Blokhuis, weet dat er niet veel nodig is om de situatie te verbeteren. Sinds de markt van de Haven naar dit deel van het centrum verhuisde, is het bergafwaarts gegaan met het aantal marktkooplieden. Dus terug naar de Haven als het enigszins kan, met als enig minpuntje dat daar elke maandag een parkeerprobleem zal zijn. Maar ja, je kunt niet alles hebben. In elk geval realiseert de gemeente een bezuiniging van 30.000 euro en kan de SLM wellicht de inkomsten verhogen.

Wat wel doorgaat is de 10 procent verhoging van de ozb. De VVD liet blijken de noodzaak van het verhogen van de OZB op dit moment niet te zien. "Wanneer in een latere fase de noodzaak wel ontstaat, is er bij de vaststelling van iedere volgende meerjarenbegroting gelegenheid om de verhoging van de ozb in heroverweging te nemen. Dit instrument verdwijnt niet uit het zicht," aldus de VVD. Maar dat bleek prediken in een kerk vol ongelovigen. Volgens wethouder Kees van der Zwet is het verhogen van de ozb een structureel middel om uit de zorgen te komen. En - hij zei het anders - men moet niet zeuren over het feit dat alleen eigenaren van onroerend goed die verhoging gaan betalen, doch huurders daarentegen jaarlijks tegen een huurverhoging aankijken en de eigenaren in veel gevallen ook voordeel kunnen halen uit de lage hypotheekrente. Tja, die zit.

Sporthal

Dan nog het volgende: niet vanuit de raad, maar van vijf mensen in het dorp die me aanspraken en vroegen of het allemaal niet een tandje minder kan als het gaat om het realiseren van het sportcomplex aan de Spekkelaan. Daar kan volgens hen ook wel het nodige bezuinigd worden. Ik heb geen antwoord gegeven. Ik kijk wel uit. Dat laat ik gaarne aan de wethouder en de gemeenteraad over, maar ik heb in elk geval wel het idee dat meer mensen zo denken. Dus wethouder en/of raad, leg maar eens uit waarom op van alles wordt gekort en niet op dit soort geldverslindende projecten.

De Laatste Dinsdag met Clous van Mechelen

Foto: Picasa

LISSE n De Laatste Dinsdag (van de maand) is een wisselende cultuurmiddag in Floralis (Floralisplein 69). Op 26 november komt Clous van Mechelen spelen, zingen en vertellen.

Foto: pr

Clous van Mechelen is de man achter de beroemde liedjes van Sjef van Oekel en Tol Hansse. Hij heeft met Dolf Brouwers en Wim T. Schippers televisiegeschiedenis geschreven en met Tol Hansse klassiekers op plaat uitgebracht. In Floralis komt Clous zijn beroemde werken spelen en zingen, en natuurlijk vertelt hij over zijn avonturen met Dolf Brouwers, Wim T. Schippers en Tol Hansse. Bezoekers worden vanaf 14.30 uur in de foyer ontvangen met koffie of thee. Aanvang voorstelling 15.00 uur. Toegangsprijs: € 10,00 incl. kopje thee of koffie. Kaartverkoop: online (theaterfloralis.nl) of aan de kassa. Extra verkooppunt: AntiekePrenten.nl, Heereweg 215, telefoon: 06-12795231.

Lex Zoeteweij gastsolist tijdens Jazzy Sunday

Hillegom n Voor de eerste keer dit jaar staat de gitaar centraal in de keuze van de gastsolist bij het jazzcombo van Cees Diepeveen, Hans Brouwer en Rob Janse: zondag 24 november speelt gitarist Lex Zoeteweij van 14.00 uur tot 17.00 uur tijdens de Jazzy Sunday Afternoon in Villa Flora aan de Hoofdstraat 55.

Zoeteweij (Den Haag 1964) begon als kind zijn muzikale opvoeding op het Hammond B3 orgel met de lessen van zijn vader. Op 14-jarige leeftijd begon hij met gitaarspelen maar kwam pas later in aanraking met de jazzmuziek.

Geïnspireerd door George Benson groeide zijn belangstelling voor de jazz.

Zoeteweij verdient zijn dagelijks brood als ict-specialist en het gitaarspelen heeft hij zich op talentvolle wijze eigen gemaakt als bevlogen amateur. Zoeteweij speelt niet in vaste bezettingen maar is freelancer en wordt als zodanig regelmatig gevraagd.

Zijn favoriete gitaar is de Gibson L4. De combinatie van piano en gitaar vergt in een combo een goede afstemming omdat met beide instrumenten zowel (ritmische)akkoorden als de melodielijnen gespeeld kunnen worden. Het jazzoptreden in Villa Flora is gratis toegankelijk.

column/nieuws

Maat 41 zingt in 't Huys Dever

Foto: Sanne Schouwink

Lisse n Maat 41 treedt zaterdag 23 november om 20.00 uur op in ´t Huys Dever, Heereweg 349A. Maat 41 is een vocaal sextet uit de omgeving van Utrecht, bestaande uit Tinka (sopraan), Liselore (mezzosopraan), Marlies (alt), Hans (tenor), Bart (bariton) en Wilbert (bas). Het zijn zes zangers met heel diverse muzikale achtergronden en dat laten zij graag horen in hun zeer gevarieerde repertoire, meestal a capella. Zij houden van serieus én van een knipoog en zingen pop, jazz, wereldmuziek, klassiek en close harmony. Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten kosten € 12,50 en kunnen worden besteld op 0252-411430 of kasteeldever@gmail.com.

n Pink Ribbon-tulpen op Amaliarotonde

Bedrijvigheid op de Amaliarotonde afgelopen vrijdag. Daar werden 1500 Pink Ribbon-tulpen geplant ten behoeve van het KWF. | Foto: EA Foto: Esther Akerboom

Lisse n Het OncoCare Centrum aan de Nassaustraat 45 heeft een bollenactie voor KWF Kankerbestrijding opgezet.

Iedereen kan bijdragen door voor 2 euro een Pink Ribbon tulpenbol te kopen, die in de Amaliarotonde wordt geplant. Het OncoCare Centrum verkoopt ook zakjes tulpenbollen (10 stuks voor 5 euro) die mensen thuis kunnen planten of cadeau kunnen geven.

De totale opbrengst gaat in zijn geheel naar het KWF. De bollen worden gesponsord, de gemeente Lisse verzorgt het planten van de bollen. Vrijdag 15 november zijn 1500 Pink Ribbon-tulpen geplant op de Amaliarotonde.

OncoCare Event

Deze actie is onderdeel van het OncoCare Event op 8 februari 2020, ter ere van het eenjarige bestaan van het centrum. Dan wordt ook het totaalbedrag bekendgemaakt en de cheque overhandigd aan het KWF. Wilt u dit initiatief steunen? Kijk op https://acties.kwf.nl/fundraisers/oncocarecentrum. U kunt ook doneren bij een van de hulpverleners van het OncoCare Centrum. Daar zijn eveneens de zakjes met 10 tulpenbollen te koop.

Pink Ribbon

Pink Ribbon (letterlijk roze lint) is het symbool dat internationaal wordt gebruikt om betrokkenheid bij borstkanker uit te drukken. De stichting kreeg in 2008 een eigen, uiteraard roze, tulp.

Sint komt voorlezen in de bieb

Foto: pixabay

Lisse n Hoog bezoek in de bieb aan de Koninginneweg 79A! Sinterklaas komt er donderdag 28 november van 16.00 tot 16.45 uur voorlezen. Hij heeft het verschrikkelijk druk, maar voor het lezen van een boek maakt hij graag tijd vrij. En voorlezen vindt hij nog leuker! Samen met Piet zal hij trakteren op snoepgoed en mooie verhalen over...Sinterklaas! Hij hoopt dat er veel kinderen naar de bibliotheek komen om er met elkaar een gezellig feest van te maken. De toegang is gratis. De bibliotheek heeft een grote collectie Sinterklaasboeken.

Foto: Picasa

Hillegom n Lizette Romijn uit Hillegom heeft 12 november haar Bachelor Theologie behaald, cum laude! Haar afstudeerthesis ging over vrouwelijk leiderschap binnen de kerk, beoordeeld vanuit katholiek filosofisch-theologisch en sociaal wetenschappelijk perspectief. Lizette is al vanaf haar jeugd actief binnen de kerk en vervult met heel veel toewijding en plezier vrijwilligerstaken in de parochie. Zij heeft zich in de loop der jaren ontpopt tot een gelovige en enthousiaste parochiaan. Al vele jaren is zij werkzaam bij het Bisdom Haarlem-Amsterdam in Vogelenzang en is daarnaast als lid van de lokale commissie, in de Parochie Heilige Willibrordus.

week in beeld

Gemeente wil stuk minder restafval

Hillegom n Zo veel mogelijk huishoudelijk afval hergebruiken en zo min mogelijk restafval overhouden. Per keer betalen dat inwoners de restafvalrolemmer aan de weg zetten of een zak in de ondergrondse container werpen.

Door Jos Draijer

Verpakkingen van plastic en metaal en drankenkartons (PMD) wekelijks, en oud papier en karton (OPK) tweewekelijks op te halen. Kleinere rolemmers gebruiken bij laagbouw, dat wil zeggen: 140 liter in plaats van 240 liter. Invloed van de bewoners zelf op de kosten van inzameling van afval, want wie veel restafval inlevert, betaalt meer dan inwoners die afval beter scheiden en minder restafval inleveren. Het nieuwe systeem is niet goedkoper dan het huidige systeem. Het kan zelfs iets duurder zijn. Maar bij niets doen wordt inzamelen van restafval nog duurder voor de inwoners vanwege de stijgende kosten voor de verbranding van restafval.

Nieuw systeem

Dat zijn de belangrijkste kenmerken van het nieuwe inzamelsysteem van afval waartoe vorige week het College van B&W besloten heeft. De gemeenteraad spreekt 28 november in de commissie over dit nieuwe systeem en neemt naar verwachting op 12 december een besluit. Het systeem zou per 1 januari 2012 ingevoerd moeten worden. In het jaar 2020 moet het systeem voor de inwoners heel praktisch en inzichtelijk worden gemaakt zodat alle Hillegommers precies weten wat er van hun verwacht wordt.

Waarom?

In een toelichting merkt wethouder Jan van Rijn op: "Hillegom heeft de ambitie de landelijke doelstelling te halen van jaarlijks minder dan 100 kg restafval per persoon in te leveren. En in 2025 zelfs jaarlijks minder dan 30 kilo. Nu levert de Hillegommer nog per jaar 186 kilo restafval in.

Veel te veel huishoudelijk afval verdwijnt of in de verkeerde bak of zak. Zonde, want veel van ons huishoudelijk afval, kan gewoon weer hergebruikt worden. En daar gaan we met elkaar voor zorgen. Want we willen een duurzame gemeente zijn."

De vervuiler betaalt

"Er is gesproken met inwoners, deskundigen op het gebied van afval en met de gemeenteraad om erachter komen hoe zij denken over beter scheiden en wat de mogelijkheden, wensen en behoeften zijn. In de uitgezette enquête en in groepsgesprekken geven inwoners aan al goed te scheiden, maar dat zij zeker nog meer kunnen doen. Een systeem waarbij de vervuiler betaalt en het restafval thuis wordt opgehaald, weliswaar in kleinere bakken en minder vaak, heeft de meeste voorkeur", aldus van Rijn.

Inwoners geven aan dit een eerlijk systeem te vinden. De rolemmer voor restafval wordt kleiner, van 240 liter naar 140 liter. In de nieuwe bakken zit een chip. De ondergrondse restafvalcontainers voor de hoogbouw gaan straks open met een pasje.

Extra aandacht

Bij de invoering van dit nieuwe systeem wordt duidelijke informatie gegeven over welke afvalsoort in welke afvalstroom hoort. Maar ook over fraude zoals bijplaatsen en dumping van afval. Dat is uiteraard niet de bedoeling. De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) gaan hier ook een rol in vervullen. De milieustraat is vanaf 2021 toegankelijk met een pasje. Aanbieden van restafval op de milieustraat mag, tegen betaling gelijk aan de betaling in de wijken. Dit wordt allemaal in 2020 verder uitgewerkt.

In Ads slaap ontstaan de mooiste liedjes

Ad en Dennis zijn trots op de cd's die er tot nu toe zijn gemaakt. | Foto: Esther Akerboom Foto: Esther Akerboom

LISSE n Wakker worden met een wijsje in je hoofd, het is een redelijk bekend verschijnsel en het Kinderen voor Kinderenkoor zong er ooit een lied over. Maar dan gaat het meestal om bekende deuntjes die in je hoofd rondspoken. Bij Lisser Ad Out gebeurt dit niet. Hij wordt al jarenlang zeer regelmatig wakker met totaal nieuwe nummers in zijn hoofd. Zijn kinderen kwamen op het idee om hier eens wat mee te doen en vorige week kwam zijn tweede cd uit.

Door Esther Akerboom

Het wonderlijke verschijnsel begon al vroeg. "Toen ik 18 was en net als iedere scholier een beetje baalde van huiswerk, had ik opeens het liedje 'Homework' in mijn hoofd. Ik schreef het op en zo is dat jaren doorgegaan. Maar ik deed er eigenlijk nooit wat mee", vertelt Ad. Zijn kinderen vonden het wel interessant en adviseerden hun vader om de liedjes in te zingen op de voicerecorder van zijn telefoon, zodat hij ze aan hen kon laten horen. Zoons Dennis en Bob kregen een goed idee. "Het leek ons leuk om een paar nummers uit te werken als cadeau voor pa's verjaardag. Ik ben afgestudeerd aan het conservatorium en kon zo genoeg muziekvrienden optrommelen om mee te helpen", zegt Dennis.

En dat was echt een verrassing voor Ad. "Bob kwam langs, zijn vrienden Jelle van Leeuwen en Okke Punt en op een gegeven moment wilden ze facetimen met Dennis, die in het buitenland zat. Ik snapte er niks van. Toen bleek dat ze drie nummers hadden gemaakt van mijn liedjes, ook van Homework, dat al meer dan 40 jaar in mijn hoofd zat. Zo ontzettend leuk! Toen ik dat hoorde wilde ik wel meer."

Die wens resulteerde vorig jaar in de cd 'Out of the Universe', refererend aan de achternaam Out en het idee dat de muziek toch ergens vandaan moet komen. De cd is een professioneel studioalbum met negen nummers. "Het is echt teamwork om zoiets te maken en eigenlijk is het niet mijn album, maar van het hele team. Het begint met de melodie en de tekst. De jongens veranderen soms iets als zij vinden dat het beter klinkt en maken er een echt nummer van. Soms past dat precies, soms zijn er wel 5 concepten nodig voordat het klinkt zoals ik het in mijn hoofd heb", aldus Ad.

'Ik schreef de liedjes altijd meteen op, maar deed er nooit iets mee'

Afgelopen vrijdag is de tweede cd, genaamd 'Entangled' (gemaakt in samenwerking met tien professionele muzikanten) uitgekomen. Beide albums staan op Spotify en op YouTube onder de naam Sunaidra, een anagram van Ads volledige naam Adrianus. Overigens blijft het hier waarschijnlijk niet bij, want de muziekmolen in het hoofd van Ad draait gewoon door. "Er ligt nog genoeg materiaal voor vijf cd's. Men zegt wel eens dat ik meer publiciteit moet zoeken, maar ik hoef er niet rijk van te worden. Het is natuurlijk wél leuk als er goede respons komt."

Ballerina's stelen de show in de Muze

regio n Eindelijk mochten ze in een witte tutu het toneel op, de kleine sneeuwmannetjes van juffrouw Irene: zaterdagavond 16 november en zondagmiddag 17 november traden de dansers van balletschool Martha de Rijk op in theater de Muze te Noordwijk met een bewerking van het sprookje 'de sneeuwman' van auteur Raymond Briggs, verteld door Paulien van de Vlugt.

Het verhaal gaat over een meisje dat tijdens de winter een sneeuwpop maakt in de tuin. Plotseling komt de sneeuwman tot leven. Het meisje neemt de sneeuwpop mee naar school waar een les aardrijkskunde gegeven wordt over het klimaatprobleem. Het meisje en de sneeuwman besluiten op reis te gaan om de kwetsbaarheid, de aantasting maar ook de kracht van de aarde te aanschouwen. Samen vliegen ze de hele wereld over. Ze vliegen over land, zee en door de lucht; van de zuidpool tot Afrika. 250 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 60 jaar dansten mee met deze ontroerende vlucht naar de verbeelding.

Een heel jaar hebben zij en hun docenten hard gewerkt aan deze voorstelling, met prachtige vaak zelfgemaakte en zelfbedachte kostuums en decors.

Een mix van dansen kwam voorbij, van klassiek ballet, streetdance, jazzballet en tapdans. De dansers en alle andere leerlingen en docenten kunnen met heel veel trots terugkijken op een leerzame en prachtige voorstelling.

Meer info over het optreden: www.balletschoolmarthaderijk.nl.

| Tekst en foto met dank aan Fimke Anthoni

Tegelhandel Mieloo eindelijk gesloopt

Een luchtfoto van de gebouwen van Mieloo. Deze zijn nu gesloopt. | Foto: Google Earth Foto: Google Earth

De nieuwe woonwijk tussen de Gasstraat en de Ringvaart heet Nieuw Meerzicht. Voorheen was hier een bedrijventerrein met als bekendste bedrijven De Gasfabriek, gebouwd in 1907 en gesloopt in de zeventiger jaren en Openbare Werken van de gemeente Lisse, in 1988 verhuisd naar de Vennestraat.

Ook waren hier de maalderij van Verduijn en het gebouw van de PTT met de bekende zendmast gevestigd. De graanmaalderij is deze zomer gesloopt. Vanaf 1960 was ook tegelhandel Mieloo aan de Gasstraat gevestigd.

Voorheen grasland

De plannen voor deze woonwijk Nieuw Meerzicht zijn klaar. Alle hobbels wat het bestemmingsplan en vergunningen betreft zijn genomen. Oriënterend archeologisch onderzoek is verricht zonder dat iets van belang is gevonden. De start van de nieuwbouw van de eerste fase kan beginnen. De verkoop van de woningen is op 1 november 2019 gestart. Oorspronkelijk was het hele gebied grasland en behoorde voor de drooglegging van de Haarlemmermeer tot de Lisserbroekpolder, dat zich uitstrekte tot ongeveer de huidige Gladiolenstraat en Oranjelaan.

Als eerste kwam in 1907 De Gasfabriek aan de Ringvaart. Vanaf 1950 breidde de bedrijvigheid zich uit. Er vestigden zich steeds meer bedrijven die afhankelijk van aanvoer en afvoer van goederen via de Ringvaart waren. De afhankelijkheid van het watertransport werd in de loop der jaren steeds minder door het toenemen van vervoer over de weg. Uitbreidingsmogelijkheden van de bedrijven was beperkt en ook de verkeersafwikkeling voor vrachtwagens was slecht. Daardoor was er de afgelopen jaren sprake van een trend dat steeds meer bedrijfspercelen leeg kwamen te staan.

Mieloo

Rond 1961 kocht Nic P.C. Mieloo uit Leiden een stuk weiland aan de Gasstraat. Hier vestigde zich Mieloo Bouwmaterialenhandel met een kantoor, een showroom en een opslagterrein. Nic P.C. Mieloo was de succesvolle oprichter van dit bedrijf. In 1963 werd achter het kantoor een productiehal voor betontegels (tegelpersloods) gebouwd. Toen heette het bedrijf officieel N.V. Mieloo met Mieloo Bouwmaterialenhandel BV en Tegelunie BV.

In april 1971 brandde het houten kantoor met de hele administratie tot de grond toe af. In de loop van dat jaar werd een nieuw kantoor met daaronder een showroom en magazijn van 1700 m2 gebouwd. De architect was C.F. Stroek uit Oude Wetering. In de showroom waren de bijna 1000 verschillende gevelstenen, vloer- en wandtegels te bezichtigen. Ook keukeninstallaties, badkamers en sanitair vonden een plek in de showroom, alsmede open haarden. Dit alles was voornamelijk gericht op de groothandel.

In 1992 werd de bedrijfsruimte verbouwd en vergroot. Het bedrijf werd een filiaal van Raab Karcher met de naam Raab Karcher Mieloo. Na 2001 komt Mieloo niet meer in het telefoonboek voor. Het leegstaande pand verpauperde steeds meer. En nu is het dus gesloopt ten behoeve van woningbouw voor de wijk Nieuw Meerzicht. Raab Karcher heeft momenteel 34 filialen in Nederland, waaronder een in Hillegom.

32e L.J. Sport Ter Specke Loop bij De Spartaan

Foto: Wouter Keuris

LISSE n De 32e editie van de L.J. Sport Ter Specke Loop vindt zondag 15 december plaats. Deze loop in de bosrijke omgeving van sportpark Ter Specke is een vast onderdeel van de loopwedstrijden van AV De Spartaan. Tevens maakt hij deel uit van het Zorg en Zekerheid Circuit.

Je kunt kiezen voor de afstanden 5, 10 of 15 kilometer. Om 10.30 uur start de gratis GeZZinsloop voor kinderen van 4 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar. Ouders mogen uiteraard met de jongste kinderen meelopen. De jeugd loopt langs de omliggende sportverenigingen van De Spartaan. De start en finish zijn op de atletiekbaan. Het parcours van de andere afstanden gaat over vlakke en beschutte wegen met de finish op de atletiekbaan. Na afloop ontvangt elke deelnemer een bollenpakket én een extra verrassing vanwege het 25-jarig bestaan van het Zorg en Zekerheid Circuit! Inschrijven kan via www.zorgenzekerheidcircuit.nl (t/m vrijdag 13 december). Na-inschrijven kan vanaf 09.00 uur op zondag 15 december in de sportzaal van De Spartaan. De kosten zijn €7,-, € 8,- en € 9,- voor respectievelijk de 5, 10 en 15 kilometer. Tevens kun je je dan nog voor het hele Zorg en Zekerheid Circuit inschrijven. Er wordt gebruikgemaakt van een chip. Doe je alleen de L.J. Sport Ter Specke Loop, lever de chip dan direct na de finish in. Circuitdeelnemers leveren de chip pas in bij de laatste loop in Noordwijkerhout. (Foto: Wouter Keuris)

Doe jij ook mee aan de Santa Run?

Aart Koelewijn, Klaas Slootweg en Hans Hartveld zijn er helemaal klaar voor! | Foto: EA Foto: Esther Akerboom

n In kerstmanpak door Hillegom voor goede doelen

HILLEGOM n Vijfhonderd kerstmannen die met z'n allen een warming-up doen en daarna gezamenlijk een parcours van zo'n twee kilometer afleggen en een feestje achteraf, dat zien Hans Hartveld en Aart Koelewijn van de Rotaryclubs Hillegom/Lisse/Bollenstreek en centrummanager Klaas Slootweg helemaal zitten. Zij organiseren gezamenlijk de Santa Run die op 14 december in Hillegom plaatsvindt.

Door Esther Akerboom

Het is voor Hillegom een primeur, maar de Santa Runs worden al sinds 2008 in het hele land georganiseerd door Rotary Clubs. De opbrengst van dit evenement is altijd voor een goed doel. In Hillegom zijn dat de voedselbanken van Hillegom en Lisse en de Nierstichting.

Slootweg stelt zich wat de organisatie betreft bescheiden op. "Ik heb slechts een faciliterende rol in de Santa Run, maar we zorgen wel voor een leuke middag voorafgaand aan de run om zoveel mogelijk bezoekers naar het centrum te krijgen. Zo is er een levende kerststal, een ganzenhoeder met ganzen, veel muziek, een elektrische kindertrein, een springkussen en een speciaal kerstteam met leuke activiteiten voor kinderen. De Santa Run sluit hier uitstekend op aan."

Ook de mannen van de Rotary zijn heel enthousiast. "Met drie Rotary Clubs, want ook Jongerenafdeling Rotaract doet mee, en het centrummanagement, zijn we met 100 man in touw om de goede doelen te steunen, maar ook om het centrum en de ondernemers een boost te geven. Er doen al heel veel bedrijven mee om dit alles mogelijk te maken, door bijvoorbeeld kaartjes te verkopen, de pakken te distribueren, een wc ter beschikking te stellen of erwtensoep uit te delen. We hopen dat er nog meer bedrijven mee willen doen. En we zijn blij met de Rabobank als hoofdsponsor", zegt Koelewijn.

De Santa Run is een funrun voor jong en oud, of je nou wilt rennen, lopen of met een scootmobiel rijdt. De start is midden in het dorp op het Henry Dunantplein. Na een warming-up met muziek en een energieke peptalk lopen alle deelnemers over het uitgezette parcours dwars door het centrum langs de leuke plekjes van Hillegom. Het parcours is zo'n 2 kilometer lang. De deelnemers kunnen zelf beslissen of zij het een, twee of drie keer afleggen. Het gaat volgens de Rotary niet om de winst, maar wel om de gezelligheid en de mooie plaatjes die het evenement oplevert. "We hopen dat mensen er een mooie herinnering aan overhouden", zegt Slootweg. Tijdens de run zorgen een dj, vele marktkraampjes en winterspelactiviteiten voor entertainment en na afloop is er een geweldige afterparty in après-skistijl in Villa Flora. Iedereen die verkleed is als een kerstfiguur mag gratis naar binnen, ook als je niet met de Santa Run hebt meegedaan. Wil jij meedoen? Schrijf je in op hillegom.rotarysantarun.nl. Voor 10 euro ontvangt elke deelnemer een Santa-pak. De loop start om 17.00 uur en duurt tot uiterlijk 19.00 uur. Direct aansluitend begint de afterparty.

nieuws/historie

n Micheline de Rooy 20 jaar dirigente bij De Gele Hoed

Micheline de Rooy (r.) is al 20 jaar dirigent van De Gele Hoed, Els van der Voort zingt er al vanaf het begin. | Foto: EA Foto: Esther Akerboom

'Het gaat om het plezier dat je hebt'

Lisse n Hoewel ze volgens haar moeder als klein meisje al op een stoel in het Concertgebouw klom om mee te dirigeren, was het nooit haar ambitie om dirigente te worden. Micheline de Rooy ging naar het conservatorium om zang te studeren, maar is inmiddels toch al 20 jaar de vaste dirigente van a-capellakoor 'De Gele Hoed' in Lisse.

Door Esther Akerboom

Micheline stamt uit een muzikale familie.. "Mijn tante speelde viool en mijn oom was pianist. Hij heeft heel lang bij de musical "The Phantom of the Opera" gespeeld in het Circustheater. Ik volgde zelf zanglessen en ging daarna naar het conservatorium. Toen ik was afgestudeerd werd ik gevraagd om bij de Muziekschool Bollenstreek muziekles te gaan geven."

Auditie

Het koor De Gele Hoed bestond zes jaar en was op zoek naar een nieuwe dirigent, toen Micheline werd gevraagd om samen met twee anderen auditie te komen doen. "Ik had nog nooit gedirigeerd, maar ze hebben toch voor mij gekozen." En dat het een goede keuze was, blijkt wel uit het feit dat ze het al 20 jaar volhoudt. "Het koor is in die tijd heel leuk gegroeid in het samenklinken en zingen. Het leuke van a capella is dat je naar elkaar moet luisteren om goede muziek te maken. Daar doen we veel oefeningen voor, bijvoorbeeld samen zingen met de ruggen tegen elkaar, zingen in groepjes om je eigen klank en elkaars klank te ontdekken en klankoefeningen om het vertrouwen te oefenen. Zingen gaat om het plezier dat je er met z'n allen in hebt."

Bevlogen

En dat plezier straalt zeker van Micheline af, want ze vertelt er heel bevlogen over. Ook het publiek voelt dat regelmatig. "Soms treden we op en krijgen hele leuke reacties uit het publiek. Kinderen die spontaan gaan meezingen of dansen, mensen die meeklappen of stampen, dan raak je iemand. Of je nou voor kinderen zingt of voor dementerenden, het is altijd geweldig als ze mee gaan doen."

Lid worden?

Het aantal koorleden is vrij stabiel tussen de 16 en 20. Er wordt iedere dinsdagavond geoefend en mensen zijn van harte welkom om het ook eens te proberen. "Je kunt een paar keer meedoen om te voelen of iets bij je past en of je bij het koor past, het moet van twee kanten kloppen", aldus Micheline. Aan Els van der Voort zal het het niet liggen, die is al vanaf het begin lid. "Ik vind het nog steeds heerlijk om te doen. Ik kom uit een groot gezin en wij zongen vroeger veel thuis. Mijn broer en zus zitten ook bij het koor", vertelt zij enthousiast.

Wie ook graag zingt en interesse heeft kan terecht op de website www.degelehoed.com.

In gesprek met de VVD

Foto: Y

Hillegom n VVD afdeling Hillegom deelt zaterdag 23 november in het centrum van het dorp zakjes met bloembollen uit.

Zij hopen in gesprek te raken met het (winkelend) publiek van te horen wat goed (en niet goed) gaat in Hillegom en wat zij als VVD kunnen verbeteren.

De VVD-ers zijn van 11.00 tot ongeveer 14.00 uur aanwezig. Een mail sturen naar de VVD mag ook: fractie@vvdhillegom.nl.

Pepernotenconcert

Hillegom n Ter ere van Sinterklaas en zijn pieten geven leerlingen van de Hillegomse Muziekschool woensdag 4 december van 14.30 tot 16.00 uur een concert voor de hele familie in de Bibliotheek Hillegom aan de Sportlaan 1.

Onder het genot van speculaas, pepernoten en wat te drinken kan iedereen luisteren naar de muziek en sinterklaasverhalen. Deze verhalen worden voorgelezen tussen 15.00 en 15.30 uur. De toegang is gratis. De Hillegomse Muziekschool biedt lessen in verschillende achttien instrumenten en een ruim aanbod in korte cursussen, samenspeelcursussen- en projecten. Voor de leerlingen worden voor- en samenspeelactiviteiten georganiseerd.

Camilla Sten


De verdwenen stad

Een filmploeg wil uitzoeken wat er in 1959 is gebeurd in een Zweeds mijnstadje toen alle inwoners spoorloos verdwenen.

Voor het eerst sinds vijftig jaar wordt de 'dodenstad' weer bezocht. Al snel begint de ploeg zich af te vragen of ze wel alleen zijn.
Camilla Sten is de dochter van Viveca Sten.

Samen met haar moeder schreef ze al diverse succesvolle thrillers.

Rebecca Makkai


Een stralende toekomst

In Chicago maakt in de jaren tachtig de aidsepidemie veel slachtoffers onder een vriendengroep; in 2015 gaat de zus van een van hen in Parijs op zoek naar haar dochter die in een sekte zit.

Een prachtig, adembenemend verhaal over liefde en over het verwoestende effect van aids in de jaren tachtig.

Karen Broekhof

Raynor Winn, Het zoutpad

Ondertitel: Over oude wegen naar een nieuw begin

Een echtpaar, twee vijftigers, lopen het South West Coast Path. Niet op vakantie, geen B & B's maar berooid, uit hun huis gezet, wild kamperend en met nauwelijks leefgeld. Prachtige beschrijving van een louterende voettocht in Engeland.

Genie Does-Moison

Genie is bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland werkzaam als collectiespecialist.

Om de week geeft zij een aantal boekentips in de Hillegommer.

Alle titels zijn te leen bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

U kunt ze vanuit huis direct reserveren via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

Vijf jaar De Groene Bol

Natuurkenner Wim Grimme en De Groene Bol-voorzitter Rob Clemens. Foto: Esther Akerboom

Lisse n Natuur en Milieu Educatiecentrum De Groene Bol, gelegen in een lokaal naast de kinderboerderij op landgoed Keukenhof, vierde onlangs het eerste lustrum. Helaas was het een regenachtige dag en kwamen er wat minder bezoekers dan waar op was gerekend. Best jammer, want het programma was niet alleen leuk maar ook nog eens heel interessant.

Tekst & foto: Esther Akerboom

Naast de Familie Natuurspeurtocht en de Zwerfvuilspeurtocht gaf natuurkenner Wim Grimme (links op de foto) in de ochtend en middag een lezing over het herfstklaar maken van de tuin. Hierbij kwam ook de koolstofcyclus en de actuele stikstofproblematiek aan de orde. "In Nederland lijden we aan het netheidssyndroom. Ieder gevallen blaadje wordt opgeruimd, maar kale grond is niet natuurlijk", leerden de aanwezigen. Waarop een alerte bezoeker zich afvroeg waarom dan toch alle blaadjes in Lisse uit de perkjes worden geblazen en geharkt en dat er voor de gemeente ook nog heel veel te leren valt. Voor iedereen stond een tasje met informatie en crocusbolletjes klaar.

Rob Clemens (op de foto rechts), die in 2015 voorzitter werd, stond iedereen enthousiast te woord. "In de afgelopen jaren hebben we al veel bereikt. Zo hebben we de academy opgezet om onze vrijwilligers te trainen over de lesstof en de omgang met kinderen. We organiseren natuurexcursies, bijenlessen, exposities en slootjesonderzoek, werken mee aan de landelijke opschoondag en de boomfeestdag. Bijna alle basisscholen uit Lisse, maar ook uit de omtrek doen mee met ons programma. We werken samen met veel andere organisaties en streven ernaar om zoveel mogelijk voorlichting te kunnen geven."

Na de lezing in de middag ontstond tussen de bezoekers een gesprek over het milieu, veganisme, waterstofmotoren, windmolens en zonnepanelen. "In de toekomst willen we nog meer mensen bereiken door meer activiteiten voor volwassenen en het voortgezet onderwijs te organiseren", zegt Clemens. "We gaan uit van de vijf grote thema's die door de gezamenlijke NME-centra worden omarmd: energietransitie, voedsel, hergebruik van grondstoffen, water en biodiversiteit. Die vinden we ook terug in de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. We willen uitgroeien tot een echt duurzaamheidscentrum en kennismakelaar zijn bij duurzame initiatieven, ook voor de gemeente. Het gaat niet zo goed met onze aarde; samen moeten we werken aan de verbetering van klimaat en milieu. En dat begint met bewustwording."

Feest bij De Vier Seizoenen

Restaurant De Vier Seizoenen staat steevast hoog in de Terras Top 100, dit jaar op plek 33. | Foto: pr Foto: pr

Lisse n Ton en Ellen Freriks openden woensdag 17 november 1999 De Vier Seizoenen. Het pand uit de 17e eeuw is een van de meest karakteristieke panden aan de Heereweg. waar het restaurant nu 20 jaar gevestigd is.

In de loop der jaren is De Vier Seizoenen flink uitgebreid met een fraaie tuinkamer, een patioterras met veranda, gezellig terras op 't Vierkant en een Bed & Breakfast. De keuken is totaal gerenoveerd in 2017 en het restaurant is kort geleden weer gerestyled. Op dit moment werken er 5 koks en 4 bedieningsmedewerkers fulltime, aangevuld met 15 parttime medewerkers in de bediening, keuken, housekeeping en afwas. Al jaren een vaste kern van loyale en vakkundige medewerkers.

Ton, Ellen en hun team vieren het 20-jarig bestaan met leuke acties en aanbiedingen. "Naast de 'deel en like'-actie op sociale media, waarbij je een geheel verzorgde lunch kunt winnen, serveren wij de hele maand november ons jubileumwildmenu (aperitief, vijfgangenmenu, wijnarrangement en koffie) met 20 procent korting (€ 75,- p.p.). Daarnaast kun je deze maand van zondag t/m donderdag gebruikmaken van 20 procent korting op à-la-cartegerechten en -wijnen. Tevens verloten wij elke week een diner, lunch en aangeklede borrel voor 2 personen onder onze gasten. Een goede reden om deze maand weer eens bij ons te komen lunchen of dineren. Begin december serveren wij het Sinterklaasmenu, daarna volgen de nieuwe à-la-cartekaart, met ook weer de try-outavond, en zijn we geopend tijdens beide kerstdagen en de dagen daarna tot oudjaar." Het adres is Heereweg 224.

'Ooit groenste dorp van Nederland dreigt titel te grabbel te gooien'

LISSE n De gemeenteraad wil niet bezuinigingen op het aanleggen en onderhouden van het groen.

Door Arie in 't Veld

Daarover werd door Vincent Scheurwater van de SGP-CU een motie ingediend bij de begrotingsbehandelingen. De motie werd door de gemeenteraad aangenomen. Wethouder Kees van der Zwet gaf toe dat de voorgenomen bezuinigingen van een kwart miljoen euro op dit terrein fors zijn. "We moeten bekijken of bepaalde werkzaamheden op bepaalde momenten wel noodzakelijk zijn. We staan voor een aantal uitdagingen en na deze begroting zal er beslist nog het nodige meegenomen moeten worden." In de motie wordt onder andere gesteld dat Lisse te maken heeft met een welige groei van groen tussen de tegels. Door deze ongepaste wijze van 'vergroening' van de openbare ruimte zal naar verwachting een verlaging van het kwaliteitsniveau ontstaan.

"Een dergelijke bezuiniging op het openbaar groen past niet in het duurzaam onderhouden van openbare groenvoorzieningen in Lisse. De gemeente dreigt de ooit zo mooie titel van 'Groenste dorp van Nederland' omwille van een bezuinigingstaakstelling op groen te grabbel te gooien om vervolgens in de toekomst te maken te krijgen met extra kosten door achterstallig onderhoud." In de motie wordt het college opgeroepen om in het 1e of 2e kwartaal van 2020 met voorstellen te komen om met de beoogde bezuiniging toch het huidige kwaliteitslabel B te behouden. De raad was het daarmee eens. Rob Veldhoven van Nieuw Lisse zei ook moeite te hebben met het gras tussen de stenen in de wijken: als fervent scooter- en motorrijder zie je daar het gevaar van in. Van der Zwet zei dat onkruid tussen de tegels onder straatreiniging valt, maar wilde verder nog geen harde uitspraken doen.

Lisse krijgt StuiterGras

LISSE n De gemeente Lisse is een van de eerste drie gemeenten in Nederland waar bij wijze van proef StuiterGras wordt aangelegd. Een primeur in de ontwikkeling van bewegen in de openbare ruimte. De elf fitnesstrampolines die eruitzien als gras, worden aangelegd bij het speelveld in het Heemskerkpark. Niet zonder trots kondigde wethouder Jeanet van der Laan dinsdag tijdens het wekelijks persgesprek de komst van het fenomeen aan.

Door Arie in 't Veld

Hoe kun je kinderen meer laten bewegen in de buitenruimte en daarbij hun motorische vaardigheden laten ontwikkelen? Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kreeg zo'n 150 ideeën uit het hele land. StuiterGras is gekozen tot winnaar. Het zijn fitnesstrampolines in de grond die eruitzien als gras en dus helemaal opgaan in de omgeving. Leuk om te weten: het is bedacht en uitgetest door een voormalig inwoner van Lisse. StuiterGras stimuleert op een leuke en natuurlijke manier bewegen in de openbare ruimte. Het vormt een ideale invulling voor ambities en beleidsplannen rakend aan sporten & bewegen, gezondheid, JOGG en verbetering van wijken, waarvan Van der Laan groot voorstander is. "Vorig jaar heeft de gemeenteraad het 'Meerjarenprogramma sporten, bewegen en spelen' vastgesteld. Daarin staat dat de gemeente de openbare ruimte beweegvriendelijker wil inrichten, met daarin een sportieve basis voor de jeugd. Bewegen en buitenspelen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een kind." De wethouder is er dan ook verguld mee dat Lisse een van de eerste drie gemeenten is waar StuiterGras wordt aangelegd. Volgens Van der Laan is voor het aanleggen van dit fenomeen gekozen voor de groenrand langs de speelplek op het Heemskerkplein.

Later deze maand opent zij het veld in Lisse. Zaterdag werd het veld in de gemeente Bergeijk geopend. Lekkerkerk is de derde gemeente waar binnenkort StuiterGras wordt aangelegd. | Foto: StuiterGras

Gemeente gaat vlag uitlenen

Bijna een jaar geleden wapperde de vlag voor het eerst bij het gemeentehuis, gehesen door de wethouders Van der Zwet, Van der Laan en Langeveld met de bedenkers van het winnende ontwerp. | Foto: archief (AihV) Foto: A.in 't Veld

LISSE n De vlag die een inclusieve samenleving symboliseert, wappert voortaan dagelijks voor het gemeentehuis aan de Heereweg.

Door Arie in 't Veld

Dat maakte wethouder Jolanda Langeveld vorige week bekend. "Het initiatief om de vlag dagelijks te hijsen kwam vanuit het dorp tijdens het "Beste Idee" en wij vinden het een goed idee." De vlag met het ontwerp Kruisende Levenspaden van Ruud Huijts en Stefan IIzerman kan voortaan ook elders in Lisse wapperen, zegt Langeveld. "Anderen kunnen de vlag hijsen bij een activiteit die aansluit bij de inclusieve samenleving. Hiervoor kunnen stichtingen en bedrijven een bericht sturen aan het bestuurssecretariaat van Lisse. Het college bespreekt vervolgens of de activiteit aansluit bij de inclusieve samenleving, waarna de vlag uitgeleend kan worden."

Curiosamarkt bij Salvatori

Lisse n Bij Buurthuis Salvatori aan de Wagenstraat 33 is zaterdag 23 november van 10.00 tot 15.00 uur een gezellige curiosamarkt. Boeken, veel speelgoed, cd's, dvd's, legpuzzels, bloemstukjes, huishoudartikelen en uiteraard curiosa. Kom lekker snuffelen voor Sint of kerst! Geniet tijdens de lunch van pannenkoek, broodje kroket, broodje bal, soep. Opbrengst voor onderhoud gebouw en Salvatori-project.

Traumatisch ervaring

We waren net begonnen met de ingeplande consulten toen er een spoedgeval in de wachtkamer zat. Een oudere kat Mikkie was thuisgekomen met zijn (achter)pootje in een rare stand en hij kon er niet op lopen. We besloten hem op te nemen en een infuus aan te sluiten met de ultieme pijnstillers.

Later op de ochtend zouden we via röntgenologisch onderzoek controleren of de verdenking ook werkelijk waar was: zijn heup leek uit de kom. Dit komt alleen door een fors trauma, zoals een aanrijding, een trap door iemand of door een val uit een boom. Zonder enig probleem behandelden we deze hulpbehoevende kat tussen de gewone patiënten door. Later op de ochtend bleek uit de röntgenfoto dat de heup inderdaad uit de kom was en dat de kom zo ondiep was dat terugzetten niet realistisch was. We moesten gaan opereren. Een dag later was mijn vrije dag, maar de assistente was bereid om mij te assisteren bij de chirurgische correctie bij deze bijna 15 jaar oude kat. Het alternatief 'niet-opereren' betekende helaas dat er afscheid genomen had moeten worden van Mikkie. 's Avonds reed ik nog langs om hem voor de nacht klaar te maken: extra pijnstilling, het infuus op lage snelheid aan de pomp, de bak verschonen, etc. De volgende dag opereerden we Mikkie aan zijn achterpoot. Hij doorstond de ingreep dapper. Meteen postoperatief leek hij zich al veel prettiger te voelen. Omdat hij al zo oud was en omdat het zo'n ingrijpende gebeurtenis was mocht hij ook die dag en nacht nog blijven. Wederom maakten we een behandelschema dat Mikkie alle hulp kreeg die nodig was.

Weer een dag later mocht hij naar huis! Dat was een feestmoment. Twee dagen later viel mijn vrouw van haar paard. Ze kon niet op haar knie staan. Deze was heel dik. Op zondag gingen we naar de spoedeisende hulp. Na het noemen van de naam van onze huisarts kregen we te horen dat we eigenlijk naar Voorhout moesten. "Maar dit is toch de spoedeisende hulp?" vroeg ik. "Nee, dit is de huisartsenpost, de spoedeisende hulp is één loket hiernaast." Ik zag een blauwe krokodil. Uiteindelijk wilden we alleen maar dat er een röntgenfoto genomen zou worden. Na een half uur gebeurde dat ook. Eerst werd ons verteld dat er alleen foto's van het enkelgewricht gemaakt mochten worden, omdat we via de huisartsenpost waren binnengekomen. Via de spoedeisende hulp mochten er wel foto's van de knie gemaakt worden. Dat alles heeft te maken met afspraken, protocollen en procedures. Het gebeurde toch. Er waren geen fracturen te zien. Gelukkig maar. Nu moet rust, de factor tijd en lokale lasertherapie de genezing gaan brengen. Al met al ook een nogal traumatische ervaring.

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom

Protestantse Gem. Hillegom

Maartenskerk, Kerkplein 1

Zondag 24 november, 10.00 uur

Voorganger: ds. Wim Zaagsma

Parkwijk, Parklaan 2

Zondag 24 november, 10.00 uur

Voorganger: pastor Wilna Wierenga

Open Hof Hillegom
Open Hof, Raadhuisstraat 3
Zondag 24 november, 10.30 uur
Spreker: Steven Parmentier

Evangelie Gemeente Hillegom

Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16
Zondag 24 november, 10.00 uur

Spreker: Barend van den Worm

Parochie Heilige Willibrordus

St. Jozef en St. Martinuskerk, Hoofdstraat 29

Zondag 24 november, 11.00 uur

Vormselviering

Celebrant: mgr. van de Hende
Assistentie: diaken I. Ossenweijer
Koor: Faith

Di 19.00 uur: Rozenkrans

Wo & vr 09.00 uur: Euch.viering

St. Agathakerk, Heereweg 277

Zondag 24 november, 10.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: kapelaan S. Kuik
Koor: Canticum Novum

Ma 19.30 uur: Euch.viering
Di, do & vr 09.00 uur: Euch.viering

H.H. Engelbewaarderskerk, Heereweg 457

Woensdag 20 november, 09.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: kapelaan S. Kuik

Zaterdag 23 november, 19.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: pastoor R. Franken
Koor: In Conspectu Angelorum

Samenwerkingsgemeente Lisse

Zondag 24 november

Kerk Veldhorststraat, 10.00 uur

Voorganger: ds. Nico Geertsema

Kerk Prinsessestraat, 16.30 uur

Voorganger: niet bekend

Evangelie Gemeente Lisse

De Poort, Jozef Israëlsstraat 11

Zondag 24 november, 10.00 uur

Spreker: Nicole Spaargaren

Gereformeerde Gemeente Lisse

Salemkerk, Tulpenstraat 35

Zondag 24 november, 10 en 16 uur

Voorganger: niet bekend

Gereformeerde Kerk

Klisterkerk, Heereweg 105
Zondag 24 november, 10.00 uur

Voorganger: ds. A. Moolenaar
m.m.v. de Cantorij en Annemarie van Dijk, harp

Hervormde Gemeente Lisse

Grote Kerk, Heereweg 250

Zondag 24 november, 10.00 uur

Voorganger: mw. dr. M.G. de Vries-Smelt, Wierden

Zondag 24 oktober, 19.00 uur

Voorganger: ds. A. Christ, Katwijk

Pauluskerk, Ruishornlaan 33
Zondag 24 november, 10.00 uur

Voorganger: ds. E.R.V. Schuddebeurs, Houten

Kans maken op 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 24 november binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. De oplossing van week 46 was: eendagsvlieg. Winnaar is Jetty Aerts uit Lisse. Gefeliciteerd!