LisserNieuws - De Hillegommer

12 november 2019

LisserNieuws - De Hillegommer 12 november 2019


Zwarte Tulp toont verleidingen

Werner van den Belt en Laura van Breen bij de opening van de expositie. | Foto: Esther Akerboom Foto: Esther Akerboom

lisse n Museum De Zwarte Tulp heeft weer een bijzondere collectie kunstwerken tentoongesteld. De benedenverdieping wordt in beslag genomen door bijna 80 kunstwerken en objecten, alle gerelateerd aan de Nederlandse bollencultuur. Afgelopen zaterdag werd 'Hollandse Verleidingen' onder grote belangstelling geopend.

Door Esther Akerboom

De gasten wachtte een geweldige expositie van stukken die veelal voor het eerst te zien waren voor publiek, waaronder veel uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Museumdirecteur Werner van den Belt roemde allereerst de 80 vrijwilligers van De Zwarte Tulp, zonder wie dit alles niet zo snel en mooi zou zijn opgebouwd. "We hebben veel kunstwerken uitgeleend en het ziet er fantastisch uit", vond ook Laura van Breen, hoofd kunstcollecties van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij vertelde het verhaal achter een van de kunstwerken dat na vele omzwervingen in hun collectie, en nu dus in De Zwarte Tulp, terechtkwam. "Wij willen graag dat de kunst zichtbaar is en haar verhaal aan het publiek vertelt. Wij hebben 61 kunstwerken aan dit museum uitgeleend. Nergens in Nederland en op de wereld wordt het verhaal van de tulp zó uitgebreid verteld als hier."

Voor de verhalen is Van den Belt op zoek gegaan in het archief van de Rijksdienst. "Verhalen zijn de kern van het museum. In het kader van verhalen vertellen hebben we in plaats van een catalogus een kinderboek laten maken naar aanleiding van de tentoonstelling."

Hollandse Verleidingen is te bekijken tot 15 maart 2020.

Begroting unaniem goedgekeurd

LISSE n De begroting van Lisse is door de totale gemeenteraad goedgekeurd. Niet zonder slag of stoot, maar toch. Volgende week komen we hierop terug door te kijken naar de ingediende amendementen en moties.

Door Arie in 't Veld

Frank Melotte van het CDA zei donderdagavond dat inwoners met recht trots zijn op de voorzieningen, die overigens ook geld kosten. "De kosten zijn niet of nauwelijks doorbelast aan de burgers, maar via de reserves en precario. Ik ben blij te constateren dat het college werk wil maken van bezuiniging op het accommodatiebeleid. De verhoging van de ozb valt het CDA zwaar, maar de woonlasten van de gemiddelde Lisser zijn gematigd gebleven en dat blijft ook na de verhoging zo."

Rob Veldhoven van Nieuw Lisse zei dat bezuinigen een terugkerend fenomeen lijkt te worden. "Is de ozb-verhoging bespreekbaar of wordt die gebruikt om de begroting dicht te trekken? Het is moeilijk voor ons om de ozb-verhoging te slikken, maar we voelen er niets voor om hier over een paar jaar weer voor te staan. De enige zekerheid is de onzekerheid. Lisse heeft een hoog voorzieningenniveau. Better safe than sorry."

Bas van Riel van D66 merkte op dat Lisse het met minder geld moet gaan doen. "Daar is al een half jaar op gestudeerd. Wij pleiten ervoor dat de jongeren nog meer hulp krijgen en dat jongeren en ouderen meer gaan sporten. Zo hoeven inwoners minder gebruik te maken van de zorgvoorzieningen." Een goede weekmarkt kan het dorpshart versterken, stelt Van Riel, maar "dat kost de gemeente meer geld dan het oplevert. Wij stellen voor om het exploiteren van de markt over te laten aan de ondernemers."

Wim Slootbeek van de VVD zei dat er een groot en structureel tekort is. "In de afgelopen jaren hebben we keer op keer ervoor gewaarschuwd dat we interen op de reserves. De keuze om een half miljoen te bezuinigen op accommodaties vinden we moedig, maar daar vragen wij al sinds 2015 om. Ik denk ook dat de wethouder niet zal aankloppen voor extra budgetten voor de Ter Speckehal. Het college legt met het verhogen van de mogelijkheden om te verbeteren de lasten te eenzijdig neer. Er zijn beslist nog andere mogelijkheden."

Vincent Scheurwater (SGP-CU) vroeg zich af of het echt niet anders kon. "Het college kon geen zakken met geld uit de hoge hoed toveren. Was dat maar zo. Wij maken ons zorgen over het onderhoud van het groen dat op een lager niveau komt, terwijl het huidige niveau ook al niet al te best is. En de verhoging van de ozb is geen goede zaak. Kunnen we echt niet een paar ton ergens anders vandaan halen?"

Guus Mesman (PvdA) merkte ten slotte op dat wat zijn fractie betreft de verhoging van de ozb bespreekbaar is, mits wordt aangetoond dat dit noodzakelijk is. "En dat moment is er nu. Maar het is een uiterste redmiddel. En het groen in uitstraling terugbrengen, zoals SGP-CU al aangaf, zelfs in het centrum. We bedoelen dan niet het groen tussen de straatstenen."

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan!

Lisse n Sinterklaas komt zaterdag 16 november aan in Lisse! Verwacht wordt dat hij samen met zijn pieten rond 13.00 uur aanmeert bij de brug over de Ringvaart. Burgemeester Lies Spruit zal hen verwelkomen. Na aankomst vertrekken Sint en zijn pieten richting het centrum.

De route loopt over de Kanaalstraat richting dorpshart, waar Sinterklaas tussen 14.00 uur en 14.15 uur verwacht wordt op het balkon (plein Kapelstraat / Kanaalstraat).

Na de balkonscène rijdt de goedheiligman in zijn koets naar 't Vierkant, waar hij rond 14.45 uur arriveert. Hier zal de pietenband voor een gezellig feestje zorgen. Na een korte stop vervolgt sint zijn ronde en sluit hij de dag af in het nieuwe Pietenatelier (voormalig pand Leemans Schoenen). Daar is een gezellige pietendisco en kunnen alle kinderen heerlijk dansen met de discopieten.

Rond 16.30 uur neemt Sinterklaas afscheid van de kinderen. 's Avonds mogen natuurlijk alle kinderen een schoen zetten. Ken jij alle Sinterklaasliedjes nog? Sinterklaas Kapoentje, Zie de maan schijnt door de bomen, O... kom er eens kijken, Sinterklaas ging uit fietsen... Misschien moet je eerst weer even flink oefenen.


Esther, Koen en Bo kunnen niet wachten tot ze in een tiny house wonen. | Foto: EA Foto: Esther Akerboom

Hoe staat het met de tiny houses?

Vinden van een locatie blijkt lastig

SterkSaam is heel blij met nieuwe bus

Kikker helpt kinderen bij Keukenhof

column n dierenarts Lodewijk Kamps

College bezoekt wijk Vossepolder

Wethouder Karin Hoekstra luistert naar een van de aanwezigen. | Foto: Remco Out Foto: remco out

Hillegom n Sinds begin dit jaar is het college van B&W wijken in getrokken in Hillegom. Gewoon, om te horen wat er zo al leeft en speelt. Vorige week woensdag gingen burgemeester en wethouders de wijk Vossepolder in.

Door Jos Draijer

Bewoners werden met koffie en een 'Hillegommertje' (mokka gebakje), maar ook met een mooi optreden van een vocaal ensemble o.l.v. gitarist/zanger Edwin Jongbloed, onthaald. De stemming zat er daardoor meteen goed in.

De ongeveer 40 bewoners werden over vier tafels verdeeld in het Sportcentrum de Vosse en kregen wisselend om de 20 minuten een wethouder of de burgemeester langs bij wie ze alle vragen en opmerkingen kwijt konden. Dat leverde een goede interactie op waarbij over en weer veel informatie werd uitgewisseld over alle onderwerpen die de burgers direct raken. Het werd zeer gewaardeerd door de bewoners dat ze zo direct met hun gemeentebestuurders in contact konden treden.

Wie zijn oor te luister legde bij de tafels merkte al gauw dat veel burgers tevreden zijn met de wijk waarin ze leven. Dat neemt niet weg dat er bruikbare suggesties werden gedaan om de leefbaarheid in de wijk, maar ook in heel Hillegom, te verbeteren. Zo werd opgemerkt dat er heel hard gereden wordt op de Weerlaan, waaruit gevaarlijke situaties kunnen voort komen. De suggestie werd gedaan, vooral ook met het oog op de komst van het Integraal Kind Centrum (IKC), om een 30 km zone in te richten.

Ook werd de suggestie gedaan de entree van de wijk wat op te fleuren met bloemen en kleur, en de slootkanten beter te onderhouden. Maar ook werd aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van de wijk bij calamiteiten, omdat de wijk in- en uitgaan dan vrijwel onmogelijk is. Veel signaleringen en suggesties gingen over tafel in de gesprekken, nauwkeurig opgetekend door de wijkregisseurs Monique van der Weijden en Loes Massaro.

Een bewoner die twee jaar geleden nog in Amsterdam woonde kon zijn ogen en oren niet geloven; dat het mogelijk is zo direct contact met burgemeester en wethouders te hebben. Uniek. Wordt vervolgd in andere wijken….

Duurzaam voorlezen en knutselen in de bibliotheek

Lisse n In november duikt Bibliotheek Bollenstreek tijdens Nederland Leest in duurzaamheid.

Op vrijdag 22 november wordt in de bibliotheek aan de Koninginneweg 79A om 14.30 uur een mooi prentenboek voorgelezen over de natuur en duurzaamheid, daarna kunnen de kinderen duurzaam knutselen.

Lisse Duurzaam

Ouders en andere geïnteresseerden kunnen na het voorlezen vragen stellen over duurzaamheid aan Lisse Duurzaam. Zij zijn energiecoach voor Lisse en kunnen met name ondersteuning bieden met betrekking tot vragen over het verduurzamen van de eigen woning (isoleren, zonnepanelen, enzovoort).

De toegang is gratis en je hoeft je niet aan te melden voor deze activiteit.

Henk Jan Schalk verlaat gemeentehuis

Hillegom n Burgemeester Arie van Erk en Ria Heemskerk namens de gemeenteraad, zwaaiden gemeentebode Henk Jan Schalk alle lof toe aan het eind van de gemeenteraadsvergadering afgelopen donderdag.

Door Jos Draijer

Dit, omdat het vertrouwde en gewaardeerde gezicht op het gemeente na 26 jaar trouwe dienst het gemeentehuis gaat verlaten per 1 december aanstaande.

In de speeches werd de grote inzet met humor, betrouwbaarheid en stiptheid van Henk Jan Schalk onderstreept. Als gemeentebode was hij altijd en overal wanneer dat nodig was op het gemeentehuis.

Een alleskunner en een onzichtbare hand van de burgemeester die zorgde dat de organisatie altijd soepel draaide of het nu om raadsvergaderingen, B&W vergaderingen, huwelijkssluitingen, inspraakavonden, bezoeken of vele andere logistieke zaken ging. Als blijk van waardering mocht Henk Jan Schalk een prachtig Delftsblauw bord met het Hof van Hillegom erop uit de handen van de burgemeester ontvangen. Henk Jan Schalk maakt 1 december de overstap van de gemeente naar het bedrijfsleven. Hij gaat voor een beveiligingsbedrijf werken.

Jubileumconcert in Grote Kerk

LISSE n Het interkerkelijk Gelegenheidsmannenkoor geeft zaterdagavond 16 november om 19.30 uur een groots jubileumconcert in de Grote Kerk, Heereweg 250.

Dit jaar bestaat het koor (ruim) twaalf en een half jaar. Bij de kerstviering van 2006 formeerden, op initiatief van ds. Verweij, een groot aantal mannen uit diverse kerken een koor om aan die dienst mee te werken. Dit bleek zo'n succes dat de groep besloot om op deze voet door te gaan als mannenkoor en sindsdien hebben zij aan vele diensten medewerking verleend. Aan het jubileumconcert doen diverse musici mee: Christine van der Aart - trompet, Conny Berbée-Bakhuis - piano, Arjan van der Greft - hobo, Diana van Leeuwen - soliste, Esther Meulmeester - panfluit en Henk van Voorst, orgel en piano. Het koor staat al sinds het begin onder de inspirerende leiding van dirigent Cock van 't Wout. De toegang voor dit concert is gratis, wel wordt ter bestrijding van de kosten een collecte gehouden. De kerkdeuren gaan open om 19.00 uur. Na afloop kunt u onder het genot van een kopje koffie/thee even napraten over het concert.

Lezing over het universum bij de Volksuniversiteit

Dit soort foto's maakt de Hubble-telescoop. | Foto: pr Foto: pr

Lisse n De lezing over het universum bij de Volksuniversiteit kon vorig jaar onverwacht niet doorgaan. Op vrijdag 15 november komt die beloofde lezing alsnog, gegeven door Kees Griffioen uit Gouda.

Kees gaat onder meer in op de levenscyclus van sterren. Sterren zijn voor ons het zichtbare deel van ons heelal. Het zijn er indrukwekkend veel. Onze sterren zijn verder de productieplaatsen van alle elementen en materialen waar we dagelijks mee werken. U zult overweldigende opnames en beelden zien, gemaakt door de Hubble-telescoop. Verder over planeten, zwarte gaten en de energie van de zon.

Kees: "Mijn liefde voor natuurkunde heb ik altijd onderhouden met veel zelfstudie en lezen. Samen met vier vrienden heb ik destijds een groepje opgericht en moest ieder per toerbeurt een onderwerp voorbereiden. Het succes zit in de eenvoud waarin moeilijke onderwerpen worden uitgelegd."

Aanvang 20.00 uur, prijs 5 euro, inclusief kopje koffie of thee. Er is plek voor 50 bezoekers. Reserveren kan via www.volksuniversiteit-lisse.nl. Op de avond zelf kunt u zich aanmelden bij de balie en contant betalen.

Plan Kruishoorn mag doorgaan

LISSE n Bouwbedrijf Van der Hulst kan starten met de bouw van de eerste fase van plan Kruishoorn met 24 woningen aan de Greveling.

Door Arie in 't Veld

De naam Kruishoorn komt voort uit een stukje geschiedenis dat heeft plaatsgevonden nabij Greveling. Hier lag in het verleden het schiereilandje 'Ruijs Hoorn'. In 1923 is een verbinding gegraven aan de noordzijde van de Kruishoorn. Hierdoor wordt het schiereiland Ruijs Hoorn een eiland. Met het dempen van De Gracht begin zestiger jaren wordt het voormalige eiland Kruishoorn aan de zuidzijde weer verbonden aan het vasteland en is het opnieuw een schiereiland.

Tegen het bouwplan was bezwaar aangetekend door de eigenaar van aanliggende grond, maar de Raad van State heeft de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan onherroepelijk verklaard. Wethouder Jeanet van der Laan is blij met de uitspraak. "We kunnen nu een bouwplan uitvoeren voor heel duurzame woningen. Daarnaast voegen we woningen aan ons woningbestand toe en die zijn gewoon heel erg nodig.'' Het gaat om duurzame woningen die meer energie leveren dan dat ze verbruiken (plus-op-de-meter). Het plan omvat 12 twee-onder-een-kapwoningen, 7 eengezinswoningen, 4 seniorenwoningen en 1 vrijstaande woning. In het najaar van 2020 gaat de bouw van start. De verkoop start begin volgend jaar. In de tweede fase moeten nog eens zestien woningen komen op de voormalige terreinen van de firma's Ruigrok en Den Dekker.

HOZO start Zorg informatiepunt

HILLEGOM n Met ingang van 1 januari 2020 start HOZO het Zorginformatiepunt.

Het Zorginformatiepunt wordt bemand door de wijkverpleegkundigen van HOZO. Iedereen die vragen heeft over zorg, mantelzorg, hulpmiddelen, indicaties, producten en diensten van HOZO en andere zorggerelateerde zaken kan bij het informatiepunt terecht. De wijkverpleegkundigen zullen bezoekers informeren, adviseren en zo nodig doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie.

HOZO start dit initiatief, omdat steeds meer mensen hun weg niet weten te vinden in het oerwoud van regels en instanties rondom zorg en ondersteuning. Met het Zorginformatiepunt hoopt HOZO deze mensen op weg te helpen en ervoor te zorgendat zij op de juiste plek terechtkomen.

Om het informatiepunt voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken, is de wijkverpleegkundige afwisselend in Dienstencentrum Elsbroek (Abellalaan 1) en in woonzorgcentrum Parkwijk (Parklaan 2) aanwezig. De dagen en tijden waarop men bij het Zorginformatiepunt terecht kan, worden binnenkort bekendgemaakt.

Meer informatie: www.hozo.nl, info@hozo.nl of 0252 – 576 500.

Dorpshart Expo

LISSE n Nog tot en met 17 november kunt u bij diverse deelnemende ondernemers in het centrum binnenlopen tijdens de Dorpshart Expo. De ondernemers kiezen en exposeren zelf een kunststuk. Deze kunst kan van een lokale kunstenaar zijn, maar ook uit eigen collectie komen of van een artistiek familielid. Dat maakt de Dorpshart Expo uniek en gevarieerd. De deelnemers staan op dorpshartlisse.nl/evenementen.

Jong trio in Koetshuis Keukenhof

Lisse n In het Koetshuis van Kasteel Keukenhof treden dinsdag 19 november de pianist Rik Kuppen, violiste Coraline Groen en cellist Rogier Tamminga op.

De drie musici maken deel uit van het pianokwintet 'De Formule', dat in 2018 de Grote Kamermuziekprijs van Codarts en het Koninklijk Conservatorium Den Haag won. Op het programma staat muziek van Haydn (pianotrio Hob. XV/35), Richard Strauss (vioolsonate), Turina ('Circulo') en Piazzolla ('The Four Seasons of Buenos Aires').

Het concert begint om 20.15 uur. Het Koetshuis is open vanaf 19.30 uur. Kaartverkoop en reserveren: www.kasteelkeukenhof.nl/agenda, cultureel@kasteelkeukenhof.nl of telefonisch 0252-465555. Meer over de musici op www.lissernieuws.nl.

Gemeentebegroting Hillegom vastgesteld

n Saai, weinig inhoudelijk

politiek n Het was in een uurtje gepiept, de vaststelling van de Programmabegroting 2020 en de Meerjarenraming 2020 – 20123.

Door Jos Draijer

Geen politiek vuurwerk, geen echte inhoudelijke bespreking. Nog net geen hamerstuk, maar bijna wel. Dat kwam mede doordat deze Programmabegroting in feite een vervolg is op de Kadernota 2020, die in juli al is vastgesteld. In die Kadernota zijn de hoofdlijnen van het beleid opgenomen voor 2020 met een doorkijkje tot 2023. Maar die hoofdlijnen zijn naar de mening van de oppositiepartijen

Bloeiend Hillegom, GroenLinks en D66 tamelijk vaag waardoor het lastig is te kunnen beoordelen of de begrotingscijfers en –ramingen die in de Programmabegroting werden gepresenteerd wel juist en gerechtvaardigd zijn.

GroenLinks fractievoorzitter Dick van Egmond vatte het kort samen door te stellen dat hij het samenhangende beeld van beleidsdoelen, activiteiten en kosten miste: "Beleidskeuzes zijn nogal vaag waardoor wij als gemeenteraad onze kader stellende taak niet goed kunnen uitvoeren".

Hij tilde daar zwaar aan en stemde daarom, als enige overigens, tegen de Programmabegroting.

Ria Heemskerk (Bloeiend Hillegom) was ook kritisch, vooral over de forse uitgaven voor de aanleg of verbetering van parken Hillegom zoals het sportpark de Zanderij. "Als we daarvoor bij het kruisje getekend hebben, hebben we daar dan niet ons laatste geld uit de gemeentespaarpot in gestoken?", vroeg ze zich openlijk af. Maar ondanks deze kritiek stemde ze niet tegen de begroting.

Sander Boschma (D66) liet zich in zijn kritiek ook niet onbetuigd en stelde dat "deze begroting veel te vaag is, geen heldere keuzes of een visie te bespeuren is, ook al kloppen de cijfertjes onder de streep wel".

De VVD (Igor Buijck) merkte, enigszins opvallend, op dat Hillegom langzaam dichtslibt door verkeer en leek de suggestie te doen een ringweg rond Hillegom te willen. Tevens vroeg hij aandacht voor de verwachting dat vanaf 2021 het financieel meerjarenperspectief er voor Hillegom negatief uitziet.

Coalitiepartijen BBH en CDA hielden zich op de vlakte maar verzetten zich niet tegen de wens van de oppositie om de beleidsvoornemens uit de Kadernota concreter te maken. De Programmabegroting werd met 17 voor en 1 tegen aangenomen.

Schoolsportontbijt met kipfilet, kaas en krentenbollen

Even de goed gevulde magen laten rusten en dan lekker samen sporten. | Foto: Annemiek Cornelissen Foto: annemiek cornelissen

n Buurtsportcoach: 'Daar doen we het voor'

HILLEGOM n Net als voorgaande jaren werd in Sporthal De Vosse voor de groepen 4 en 5 van de Hillegomse basisscholen weer het schoolsportontbijt georganiseerd.

Door Annemiek Cornelissen

Dit jaar deden zes van de zeven Hillegomse scholen aan de activiteit mee, die werd gehouden op dinsdag 5, donderdag 7 en vrijdag 8 november.

Op deze dagen stond niet alleen een gezond ontbijt centraal, maar was er ook van alles te doen op sport en spelgebied.

Het Schoolsportontbijt werd georganiseerd door Hillegominbeweging.nl en de Buurtsportcoaches Paul de Bree en Colin van der Klauw.

Volgens De Bree is een gezond ontbijt de basis om de dag goed te beginnen, ook voor de schooljeugd. "Om dit te onderstrepen organiseren we jaarlijks het schoolsportontbijt en ook dit jaar kunnen we weer praten over een geslaagde activiteit, dus volgend jaar wordt het zeker weer georganiseerd".

Actief in groepsverband tafeltennissen, dansen voetballen en nog veel meer

Op de laatste dag kwam wethouder Fred van Trigt ook een kijkje nemen.

Hij heeft ook meegegeten met de kinderen en gekeken bij de diverse activiteiten die werden georganiseerd.

Er waren tien activiteiten waaronder volleybal, badminton en handbal.De leerlingen konden in groepsverband aan de activiteiten deelnemen.

Leuk om te zien dat ze niet alleen prestatiegericht, maar ook voor hun plezier bezig waren!

Van het zeer volledige ontbijt werd volop genoten.

"Thuis eet ik nooit, nu heb in een krentenbol, een snee brood en een banaan op. Eigenlijk lust ik nog wel een appel!", zegt een van de leerlingen van de Giraf. Zijn klasgenootje bevestigt dit: "Ik ben al bezig aan mijn vierde broodje!", zegt hij trots met een nog bijna volle mond.

Enthousiast was het tweetal een kwartiertje later aan het sporten.

"Hier doen we het nou voor", concludeert De Bree: "Ik hoop dat de ouders dit ook zullen meekrijgen en hun kinderen 's morgens allemaal een ontbijtje zullen voorschotelen."


Goedzakactie van start bij Albert Heijn Blokhuis

LISSE n Bij Albert Heijn Blokhuis in Lisse is maandag 11 november de 'Goedzakactie' begonnen.

Iedereen die speelgoed in huis heeft dat niet meer wordt gebruikt, maar wel schoon, heel en compleet is, kan dit tot en met 8 december inleveren bij Albert Heijn om er andere kinderen blij mee te maken.

Daarna gaat al het ingezamelde speelgoed naar het Centrum voor Jeugd en Gezin, waar op woensdag 11 december van 09.30 - 13.30 uur een inloopdag is. Iedereen die in de dure feestmaand wel een financieel steuntje in de rug kan gebruiken, kan dan gratis een tas speelgoed komen ophalen.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is gevestigd in gebouw de Bolster aan de Grachtweg 38.

Schooljeugd en Kikker planten tulpen

Foto: A.in 't Veld

LISSE n Samen met de bekende figuur Kikker hebben kinderen van Kindercampus Joseph vorige week dinsdag tulpenbollen geplant nabij het Willem Alexander Paviljoen in Keukenhof. Tuinman André Beijk vertelde Kikker en de kinderen alles over het planten van tulpen, waarna ze zelf in actie mochten komen en de bollen in de grond werden gezet. Het veldje met tulpen wordt in het voorjaar onthuld.

Tekst & foto: Arie in 't Veld

Beijk vertelde de kinderen welk deel van de bol de grond in moest. "Niet de kop natuurlijk, maar…?" "De kont!" aldus de meelevende kinderen. Vervolgens gingen ze verwoed aan de slag, op sommige momenten bijgestaan door Keukenhof-directeur Bart Siemerink. En dat mocht ook wel, want af en toe schepte een kind een bol naar boven die kort daarvoor door een klasgenootje was geplant. "Kijk hoe hij het doet", zei een van de begeleiders, wijzend naar Siemerink. "Ja, maar hij woont hier en dus weet hij er alles van", aldus een jochie dat vervolgens een nieuwe poging deed.

Het planten van de tulpen is een vooraankondiging voor een speciale Kikkerdag in Keukenhof komend voorjaar. Keukenhof staat dan een hele woensdag lang in het teken van Kikker, onder meer met de onthulling van het veldje met tulpen, er zijn optredens en activiteiten. Natuurlijk is Kikker ook weer hoogstpersoonlijk aanwezig.

Kikker is een vondst van Max Velthuijs (1923-2005), wiens nalatenschap gekoesterd én uitgebreid wordt, want komend voorjaar verschijnt in samenwerking met uitgeverij Leopold het boek 'Een verrassing voor Kikker'. In het kartonboek leren kinderen samen met Kikker hoe een bol in een tulp verandert. Ruim 1 miljoen boeken van Veldhuis vonden inmiddels hun weg naar huiskamers, scholen en bibliotheken over de hele wereld. Kikker was het alter ego ven Velthuijs, een even sympathieke als naïeve optimist. 'Is het leven niet prachtig!' was zijn motto.

Zijn de Kikker-boeken een feest voor de jeugd, met Keukenhof liggen de kaarten al niet anders. "Keukenhof is een feest voor het hele gezin", aldus Tom Schreuder, commercieel manager van Keukenhof. "Kinderen kunnen genieten in de speeltuin, dieren aaien in de dierenweide en een speurtocht volgen. Een Kikkerdag maakt een bezoek aan Keukenhof nog leuker en een speciaal boek van Kikker over een tulp is heel bijzonder!"

De boeken over Kikker zijn inmiddels vertaald in meer dan 35 landen en de komende editie zal zich daar ongetwijfeld bij voegen.

Economie of natuur voorop?

Foto: Caroline Spaans

column n Deze week moet de week van de waarheid worden in Den Haag wat betreft de aanpak van de stikstof en PFAS crisis in Nederland. Probleem: door een recente uitspraak van de Raad van State over te hoge concentraties stikstof in Nederland kunnen duizenden bouwvergunningen niet worden afgegeven. Vooral in de buurt van gebieden die als Natura 2000 natuurgebied zijn aangemerkt. Daardoor kunnen er 40% minder woningen worden gebouwd in de komende periode. Daar komt nog bij dat als een duveltje uit een doosje PFAS tevoorschijn werd getoverd als een schadelijke stof voor de gezondheid. Daardoor zijn ook bouwers en wegenbouwers gedupeerd omdat grondverzet aan banden is gelegd. Grond mag dus niet zomaar van A naar B versleept worden. Een tekort aan bouwzand dus.

Als er niet snel een oplossing komt is het dan ook niet ondenkbaar dat bouw- en transportbedrijven, evenals toeleveringsbedrijven zullen omvallen. Dan spreken we wel over honderdduizenden banen. VNO/NCW heeft daar al nadrukkelijk voor gewaarschuwd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vandaag de bouwers en morgen de boeren op het Catshuis worden ontvangen door minister-president Rutte om een en ander te bespreken. Mogelijk worden de bouwers en boeren ook al informeel bijgepraat over het voor deze week aangekondigde pakket van maatregelen van de regering voor de aanpak van deze stikstof- en PFAS crisis. Waarom is dit allemaal eigenlijk zo belangrijk?

Omdat deze stikstofcrisis in korte tijd het symbool is geworden voor het ultieme dilemma waar Nederland voor staat op dit moment: economische groei en welvaart voorop, of economische krimp en natuur voorop? Ofwel, in het jargon: economie of ecologie eerst? Een ongemakkelijke keuze, daarom zullen er altijd mensen zijn die kiezen voor een tussenweg: economie én ecologie. Een soort economologie (of omgekeerd ecologonomie), met technische innovatie en gedragsverandering als speerpunten? Dat zou kunnen, maar zo een transitie kost wel heel veel tijd en geld. Het acute stikstof/PFAS probleem is daarmee dus niet opgelost. Maar ondertussen is en blijft de vraag naar woningen onverminderd groot. Dus wat nu? Misschien zouden gemeenten wat bescheidener en minder gehaast moeten zijn in hun milieu- en duurzaamheidsambities. Niet al te groen en links ecologie belangrijker vinden dan economie, maar genoegen nemen met een uitkomst waarbij economie en ecologie met elkaar in balans zijn. Immers, wat hebben de inwoners van Hillegom en Lisse eraan om in een nostalgisch, agrarisch, autovrij Ot en Sien landschap uit de 50er jaren van de vorige eeuw te wonen, wanneer de armoede van toen daarmee ook weer is teruggekeerd? Wat dat betreft, is Nederland nu eenmaal niet meer het land met de biodiversiteit van toen. Maar meer een land van straks. Modern en geïndustrialiseerd, en dat zich bij de top 10 van de wereldeconomieën heeft weten te scharen. En daarmee ook in het rijtje van de rijke landen van de wereld met een hoog welvaartsniveau.

Maar ook met een hoog beschermingsniveau voor onze gezondheid en veiligheid. Zelfs zo, dat velen van buiten Europa hun leven riskeren om hierheen te komen, ondanks stikstof en PFAS. Dat geeft toch te denken, lijkt mij.

Vroeg kerstdiner in De Beukenhof

LISSE n Senioren kunnen donderdag 21 november aanschuiven voor een feestelijk 'Kerstdiner' in de grote zaal van De Beukenhof, Eikenlaan 2a.

De zaal is open vanaf 17.00 uur; het diner begint rond 17.30 uur. Op het menu staan een hertenbiefstuk met jachtsaus, een aardappeltaartje, een groentemix en appelcompote. We sluiten af met een feestelijk ijsje. U kunt ook nog even gezellig napraten bij een kopje koffie.

De Paraplu

Dit diner wordt georganiseerd door Stichting De Paraplu en verzorgd door Poelier van Dongen, Blokhuis 14a. De kosten per persoon bedragen 9 euro, dit is inclusief een drankje en een kopje koffie/thee.

Aanmelden

U kunt zich uitsluitend opgeven bij Lia van der Westen via telefoon 0252-414927 vanaf donderdag 14 november 10.00 uur. Helaas is er slechts plaats voor maximaal 70 deelnemers, dus u moet snel zijn!

nieuws/column

Bep en Joop 70 jaar getrouwd

Burgemeester Arie van Erk feliciteert 11 november het echtpaar Joop en Bep Wierda-Van den Bosch.| Foto en tekst: Piet de Boer.

n 'Samen ups en downs oplossen'

Hillegom n Joop (90) en Bep Wierda-Van den Bosch (89) zijn een platina bruidspaar: 70 jaar! Het echtpaar kreeg twee dochters, vier kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. De bruid straalt als ze terugdenkt aan het huwelijksjubileum 10 november in Vogelenzang.

Precies op de trouwdag. Er was een bijzondere aanleiding voor het huwelijk in 1949. Joop zou waarschijnlijk in dienst moeten. Hij overlegde met Bep en ze besloten het huwelijk te vervroegen. De bruidegom was twintig toen hij huwde, Bep negentien. Dan konden ze sparen was het plan. ''Ik kreeg dubbel uitbetaald, als ik getrouwd was'', glimlacht Joop. De lichting waar hij toe behoorde, hoefde echter niet op te komen. Een teleurstelling, maar hij kon gelukkig opnieuw aan de slag in het bedrijf van zijn vader.

Veel van huis

Later nam hij het bedrijf over en richtte zich voornamelijk op internationale transporten van bollen en planten. ''Door heel Europa. Ik was vaak van huis''. Zijn vrouw vult aan: ''We hebben samen hard gewerkt maar zijn altijd gelukkig geweest.'' Het geheim? ''Ups en downs hebben samen oplossen en we zijn altijd met iedereen goed geweest'', zegt mevrouw Wierda. Ze wijst. ''Kjk maar naar de enorme hoeveelheid kaarten.'' Het is 11 november een drukte van belang in het appartement als burgemeester Arie van Erk het echtpaar komt feliciteren en de bos bloemen overhandigt.

Internationale Schakelklas in Beekbrugschool

LISSE n De Beekbrugschool die leegstaat sinds in het gebouw geen basisonderwijs meer wordt gehouden, krijgt een nieuwe functie. Na de kerstvakantie zal de Internationale Schakelklas (ISK) uit de voormalige Prins Mauritsschool uit Katwijk naar Lisse verhuizen.

Door Arie in 't Veld

Wethouder Jeanet van der Laan zegt dat er eerst het nodige verbouwd moet worden, daarna komt het gebouw voor de ISK beschikbaar. "Het gaat om ongeveer 130 kinderen tussen de 12 en 18 jaar uit de Duin- en Bollenstreek, waaronder ongeveer 12 procent uit Lisse. Het betreft voornamelijk kinderen van arbeidsmigranten. Voorlopig geldt het contract voor vijf jaar en wordt het onderwijs verzorgd door Stichting Fioretti Teylingen."

De ISK Duin- en Bollenstreek is in mei 2016 gestart in Katwijk en biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die nog maar kort in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen. De verblijfsduur op de ISK is maximaal twee jaar. Daarna stromen de leerlingen door naar het regulier voortgezet of vervolgonderwijs. De ISK Duin-en Bollenstreek is onderdeel van de Stichting Fioretti Teylingen, die in Voorhout gehuisvest is.

Het onderwijsprogramma op de ISK is erop gericht leerlingen zo snel mogelijk door te laten stromen naar het reguliere onderwijs.

Cultuur

Volgens de ISK-organisatie staan de Nederlandse taal en het Nederlands burgerschap centraal. Inburgeren bestaat in hun visie niet alleen uit het leren van de taal, maar juist ook het actief leren kennen en begrijpen van de Nederlandse cultuur.

Wijzigingen in bestemmingsplan Elka

LISSE n De gemeenteraad krijgt in de vergadering van 28 november enkele wijzigingen in het bestemmingsplan Elka te behandelen. Het bouwvolume blijft hetzelfde, namelijk 26 appartementen, 14 eengezinswoningen, een waterkom met 40 ligplaatsen voor boten, een steiger en een recreatieve verblijfplaats voor omwonenden. Door betrokkenen is omtrent het plan bezwaar ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens wethouder Jeanet van der Laan kon men aan een flink aantal van die bezwaren tegemoetkomen.

Door Arie in 't Veld

In het beroepschrift zijn drie punten aangevoerd die in het bestemmingsplan nader gemotiveerd moeten worden, te weten de ladder van duurzame verstedelijking, stikstofdepositie en parkeren. De ladder van duurzame verstedelijking is geactualiseerd, omdat de rapportage ouder was dan twee jaar, er inmiddels nieuwe beleidsregels beschikbaar zijn gekomen en de door ontwikkelaar gehanteerde verkoopprijzen afwijken van de prijzen die in het 2e kwartaal 2019 bekend zijn gemaakt. Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstofdepositie moest de wijze waarop de stikstofdepositie op het dichtst bij gelegen Natura2000-gebied werd berekend, worden herzien. Op basis van de nieuwe regels en de aangepaste rekenmethode is een nieuwe rapportage opgesteld, waaruit blijkt dat er geen significante effecten zijn op dit Natura2000-gebied, mits gebruik wordt gemaakt van het voorgeschreven bouwmaterieel. Om dit laatste te borgen heeft het college aan de omgevingsvergunning een voorwaarde verbonden.

Er is een second opinion over de vaststelling van de parkeernormen en de parkeerbalans gevraagd en verkregen, omdat de indieners van het beroepschrift hierbij vraagtekens stelden. Uit deze second opinion blijkt dat de parkeernormen en de parkeerbalans op een juiste wijze zijn bepaald, conform zowel het gemeentelijk beleid als de Crow-richtlijn.

In het beroepschrift is tevens aangegeven dat op dit moment niet of onvoldoende is geborgd dat het gebruik van de steigers enkel en alleen is toegestaan voor de bewoners en eigenaren van de veertig woningen. Hierdoor bestaat het gevaar dat het aantal geplande parkeerplaatsen bij het bouwplan te laag is doordat niet uitgesloten is dat derden een ligplaats zouden kunnen kopen, en/of huren en/of gebruiken. Om dit te voorkomen stelt het college voor om een aanvullende gebruiksregel op te nemen in het bestemmingsplan. Aanvullend hieraan is een overeenkomst met de ontwikkelaar gesloten die privaatrechtelijk de verkoop, het verhuur of anderszins gebruik door derden uitsluit.

Of en in hoeverre de veranderingen van invloed zijn op het starten van het bouwplan is overigens niet bekend.

Aankomst van Sinterklaas in 2017. | Foto: archief, Remco Out. Foto: remco out

Hillegom n Spanning rondom de intocht van Sinterklaas in Hillegom. Er zijn twee pieten kwijt. De grote vraag is: worden ze wel op tijd gevonden voor de intocht op 16 november?

De bedoeling is dat Sinterklaas in ieder geval met zijn boot om 10.30 uur weer aankomt in de Haven waarna hij met een mooie auto naar het gemeentehuis gaat. Eerst maakt hij nog een rondje door centrum-zuid, daarna verschijnt hij samen met de burgemeester op het bordes. De Sint maakt ook een rondje door het rest van het dorp. Uiteindelijk komt de Goedheiligman aan op het Henri Dunantplein en is er een pietendisco. Tijdens de intocht is ook dit jaar weer de pietenselfie-actie van hillegom online. Stuur een mooie foto per mail naar fotowedstrijd@hillegomonline.nl. Later in de middag is Sinterklaas in Villa Flora. Van 13.30 tot 15.30 uur kunnen de kinderen hier hun kleurplaat voor de kleurwedstrijd inleveren. Ook kunnen we ze met Sinterklaas op de foto en pietenspellen spelen. De kleurplaten liggen bij Bakker Van Maanen, De Readshop, Intertoys, Pierre, Plus en Jumbo.

De Biesbosch

LISSE n De heer L. Fijnekam geeft donderdag 21 november bij de PCOB een presentatie over De Biesbosch, een van de grootste en bekendste natuurgebieden van Nederland. Het is een zoetwater-getijdengebied dat bestaat uit een aantal riviereilanden tussen de grote rivieren. De presentatie wordt toegelicht met prachtige natuurfoto's. Locatie: recreatiezaal Rustoord, aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, neem gerust familie en vrienden mee.

n Nieuwe bus is grote aanwinst voor SterkSaam

Michelle (tweede van links) met enkele deelnemers en bewoners voor de bus. | Foto: Arie in 't Veld Foto: A.in 't Veld

LISSE n De nieuwe bus die onlangs in gebruik is genomen door Stichting SterkSaam aan de Heereweg ter hoogte van de Beekbrug, is een grote aanwinst.

Door Arie in 't Veld

Michelle Westgeest van de stichting vertelt dat van die bus dagelijks dankbaar gebruik wordt gemaakt. "Voor onder andere het halen en brengen van de deelnemers, maar ook voor vervoer naar allerlei activiteiten zoals het zwemmen, voor het boodschappen doen en uitjes." De komst van de bus is volgens Michelle mede mogelijk gemaakt door een flink aantal sponsoren, terwijl ook de Rabobank Bollenstreek, Specsavers en het Fioretti College bijdroegen, evenals giften in natura. "Dat alles onder auspiciën van de Stichting MVI die specialist is in het financieren, aankopen en doelmatig exploiteren van zorgvervoer te behoeve van zorginstellingen."

SterkSaam zoekt overigens nog wel naar meer vrijwilligers die zich als chauffeur willen melden (06-41443710). "In principe hebben we een contract voor vijf jaar en daarna bekijken we hoe het verder gaat. Stichting SterkSaam zet zich in voor zes bewoners en tien deelnemers van buitenaf." Vanaf dag een zijn volgens Michelle alle ruimtes voor de bewoners al bezet en is de stichting dus een groot succes, hetgeen niet wegneemt dat men altijd graag donaties ontvangt en de steun van vrijwilligers.

Foto: pr

LISSERBROEK n Op landgoed de Olmenhorst is de zelfpluk van appels en peren afgelopen. Nooit eerder viel er die periode zo veel regen.

Toch hebben veel mensen regen en wind getrotseerd om de net rijpe, knapperige appels of peren te plukken. Het Olmenhorst-team wil iedereen bedanken voor hun enthousiaste bezoek en prachtige foto's op Instagram van heerlijke taarten en families in de boomgaard. Alle boomgaarden zijn de afgelopen weken leeggeplukt. Want appels aan de bomen laten hangen komt de opbrengst van de oogst volgend jaar niet ten goede. Het fruit ligt in de Fruitloods in een mooie vitrine zodat je je voorraad weer kunt komen aanvullen. Kijk ook eens op de site olmenhorst.nl.

carnaval n Nadat 'de elfde van de elfde' de prinsenparen van CV de Kaninefaaten werden voorgesteld, zijn ook de prinsenparen van de Duinknijnen in De Zilk bekend.

Zaterdag 9 november was het feest in de Duinpan en werd het 52ste prinsenpaar der Duinknijnen aan het publiek voorgesteld. Voordat dit gebeurde, moest eerst afscheid worden genomen van het oude prinsenpaar: Prins Murphy en Prinses Marly. Precies om 23.11 uur was het tijd voor de stunt van de Duijnknijnen. Al 'gabberend' werd het prinsenpaar bekend gemaakt. Fred de Winter en Diantha de Winter zullen dit jaar door het leven gaan als prins Sjonnie en prinses Anita.

Opening Kunstweek

Henri Hess en John Wassenaar. Foto: Esther Akerboom

Lisse n Bij kunsthandel/galerie het Grachthuisje aan de Kanaalstraat 39 werd de kunstweek vrijdag geopend met een bijzondere expositie van impressionist Henri Hess en fijnschilder John Wassenaar. Hun kleurrijke, maar o zo verschillende schilderijen zijn te bewonderen tot en met 1 december. | Foto en tekst: Esther Akerboom

Hillegom n Cabaretière Daniëlle Schel treedt zaterdag 30 november op in de Kulturele Raad met haar programma Patroon.

In deze reprise voorstellingen laat zij zich weer laten begeleiden door Luuk Janssen op gitaar. Deze voorstelling staat garant voor een avond vol stuntelende karakters, originele scènes en stuwende kleinkunstliedjes. Dit alles met een knipoog. De avond kan compleet gemaakt worden door voorafgaand aan de voorstelling, te dineren in Villa Flora, die er dan voor zorgt dat ruim voor aanvang, het toetje op tafel staat. Kaarten à 15 euro via www.scbh.nl, bij Vivant Frank Evers (contant) en aan de zaal.

week in beeld

Duurzame Huizenroute: klein beginnen

Ewald en Astrid de Groot: ''Begin met kleine dingen die woning duurzaam maken''. | Foto: Piet de Boer.

Hillegom n Een goede tochtstrip bij ramen en deuren scheelt al veel volgens Ewald de Groot, directeur van een timmerfabriek en aannemersbedrijf. Hij woont met zijn vrouw Astrid nu dertig jaar in een woning uit 1941. HLT-Samen startte vorig jaar met een traject duurzaamheid. De bewoners van acht Hillegomse woningen besloten daarop de handen in een te slaan en deden mee.

Door Piet de Boer

''Wij hebben in 2018 dit traject doorlopen en zijn zeer enthousiast geworden om onze woningen zeer duurzaam te maken'', schrijven Ewald en Astrid in de documentatie bij de Duurzame woningen route. Ze zijn nog niet zolang bezig, maar zijn wel enthousiast. Zaterdagmiddag 9 november staat de deur 'open' en komen buurtbewoners, maar ook onbekenden het pand bekijken.

De bezoekers krijgen informatie en kunnen nieuwe ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. Astrid somt de veranderingen op: ''Er zitten bolletjes in de spouwmuur (thermo-parels HR ++) en er ligt en laag van 30 centimeter schelpen onder de huiskamervloer.'' Er was geen kruipruimte daarom was dit de beste oplossing. Het isoleert en de houten vloer blijft droog. Elders in het huis is steenwol aangebracht in vloeren en onder het dak.

Geriefelijk

Het is koud zaterdag en het regent. Duurzaamheid is prima, maar het moet wel geriefelijk blijven, vindt het echtpaar. En dat blijkt te kunnen. ''Ik trek geen dikke trui aan met dit weer,'' zegt Ewald. In de huiskamer zijn geen technische installaties of warmte isolatie zichtbaar.

De gezellige kamer ziet er uit als een 'gewone huiskamer'.

Er zit wel dubbelglas (HR + en ++) in de sponningen en Ewald heeft onlangs een schuur bij het huis geplaatst.

Daar komen in de toekomst achttien zonnepanelen op. Een deel wil hij bedekken met zogenaamde PVT panelen (Poly Voltage-Termische panelen). Zonnepanelen die zowel elektriciteit als warmte produceren.

Begin klein

Ewalds advies voor bewoners die beginnen met verduurzamen: ''Begin klein en ga daar de vruchten van plukken.''

Neem de tijd en laat je goed voorlichten. Bij voorbeeld door een HTL-energiecoach of bij het Duurzaam Bouwloket.'' Werk samen met bewoners uit de straat of buurt. Maak gebruik van de kennis en vaardigheden van anderen. Mensen worden enthousiast als ze de eerste resultaten zien, hoe gering ook. Pak dan pas grotere projecten aan. Dat geldt ook voor Ewald. Hij is aan het experimenteren in zijn timmerfabriek met 'Frake' een duurzaam en isolerende houtsoort. Het kan duurzamer vindt hij. Eer komt een technische ruimte in de schuur en ook het fornuis dat in de keuken de gehele dag staat te snorren zal misschien moeten wijken. Maar niet alles tegelijk.

Onderschrift:

Hulpmiddelen om zo lang mogelijk veilig te wonen

Foto: Esther Akerboom

Hillegom n Het Alzheimer Café wordt op dinsdag 19 november gehouden in de grote zaal van Bloemswaard, Garbialaan 3. Het onderwerp van deze avond is hulpmiddelen om zo lang mogelijk veilig te wonen.

Ook met dementie kun je prettig zelfstandig leven met zo min mogelijk zorgen. Dat vraagt soms om nieuwe oplossingen als dat niet meer veilig alleen kan.

Er zijn tegenwoordig veel technische hulpmiddelen die men daarvoor kunt gebruiken. Denk aan speciale telefoons, lampen, praatkastjes, bellen, gps-trackers, afstandsbedieningen. Een deskundige geeft deze avond informatie over goede en betaalbare technische hulpmiddelen. Ook wel domotica genoemd.

Het Alzheimer Café is vrij toegankelijk voor mensen met dementie, partners, familie, zorgverleners en andere belangstellenden. De toegang is gratis inclusief consumpties. Iedereen is van harte welkom in de grote zaal van Bloemswaard. Inloop vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.

Sponsorloop levert 2500 euro op voor Adamas

Lisse n Een grote stoet van 250 kinderen trok afgelopen vrijdag door de straten van Lisse tijdens een sponsorloop. Het waren leerlingen van de groepen 7 en 8 van basisscholen De Klarinet, De Waterval en De Tweemaster.

Tekst & foto: Esther Akerboom

Het doel van deze sponsorloop was bekendheid geven aan en geld inzamelen voor het Adamas Inloophuis in Nieuw-Vennep. Op deze stralende dag haalden organisatoren Helga, Bianca en Alice van 'Shine Bright like a Diamond', die zich met hart en ziel inzetten voor het Adamas, samen met twee medewerkers van het inloophuis de kinderen op bij De Tweemaster aan het Nassaupark. Zij togen naar de Poelpolder alwaar De Klarinet en de andere locatie van De Tweemaster zich aansloten. Bij de Waterval stonden de kinderen al klaar om mee te gaan, maar niet voordat zij een lekker krentenbolletje hadden genuttigd. Alvorens de stoet zich weer in beweging zette richting Nassaupark werd een toepasselijk lied ingestudeerd voor onderweg. "Links rechts, we lopen samen in de maat, dat is waar Adamas voor staat" klonk het door de straten.

Bij het einddoel was de cirkel rond. Ze vierden een feestje, de opbrengst werd bekendgemaakt en het lied nogmaals gezongen. "Loop samen voor Adamas heeft 2511,50 euro opgebracht", zegt Helga enthousiast. "Wat een prachtige dag om dit samen met al deze kinderen te doen. We zijn echt heel erg trots."

'Locatie voor tiny houses is lastig te vinden'

Esther, Koen en Bo kunnen niet wachten tot ze in een tiny house in Lisse wonen. | Foto: Esther Akerboom Foto: Esther Akerboom

Lisse n Iedereen heeft er wel eens over gehoord: tiny houses. Steeds meer mensen besluiten om in een klein huisje op wielen te gaan wonen. Ook in Lisse is er veel belangstelling voor. Na de goedbezochte informatieavond op 12 april in het gemeentehuis en bezoekjes aan verschillende locaties met tiny houses, richtte een aantal mensen een initiatiefgroep op om ook in Lisse zo'n locatie van de grond te krijgen. Ze noemen zich 'De Groene Kikker'.

Door Esther Akerboom

Volgens de website tinyhousenederland.nl is het een 'nieuwe woonvorm met een duidelijke filosofie', leven met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dit sprak de leden van De Groene Kikker aan en zo raakten Koen Duindam, zijn vriendin Esther de Vos, Bo en Annemiek Hoogendoorn en Jasper Bakker in gesprek met de gemeente om hun ideaal te kunnen verwezenlijken. Koen: "Ik volg de ontwikkeling al jaren en nu het in Lisse komt, wil ik er echt alles aan doen om het van de grond te helpen krijgen."

Koen en Esther bezochten de infoavond en de daaropvolgende excursies. "Omdat er op de eerste avond heel veel mensen waren, was het lastig om concreet te krijgen hoe we ons zouden organiseren. Daarom heb ik een forum aangemaakt en hieruit is de initiatiefgroep ontstaan." Bo kwam via dit forum in contact met Koen en Esther. Zij vertelt dat de groep zich vooral richt op de duurzame kant van het wonen in een tiny house. "Door middel van dit huis kun je een bepaalde levensstijl aanhouden met minder lasten. Sommige mensen willen best een tiny house, maar dan wel met alle luxe en dat hoeft voor ons niet. Wij hoeven bijvoorbeeld geen wifi, maar wel internet. We gaan niet buiten de maatschappij functioneren en willen gewoon kunnen internetbankieren."

Ondanks dat de gemeente het initiatief heeft genomen om een tinyhouselocatie in Lisse te creëren, blijft het een beetje onduidelijk waar de geïnteresseerden aan toe zijn. "We hebben een stuurgroep gemaakt om iedereen die meer wil weten te informeren en begeleiden, maar eigenlijk gebeurt er weinig. We zouden al in september meer duidelijkheid krijgen, maar zullen geduld moeten hebben. Bij de gemeente wordt er elke week over gepraat. Het blijkt lastig een locatie te vinden. Buiten de bebouwde kom is het vooral bollengrond en binnen de bebouwde kom zijn weinig mogelijkheden", zegt Koen, die Dever-Zuid wel ziet zitten. "Dat zou echt perfect zijn", roept hij enthousiast.

De groep heeft inmiddels een initiatiefplan gemaakt en dit vorige week aan de gemeente voorgelegd. "We zijn op het forum met elkaar gaan praten over onze ideeën. We willen laten zien dat we met de middelen die we hebben toch betere keuzes kunnen maken", legt Bo uit. "Lisse is bezig met verduurzaming, maar daardoor worden de huizen steeds duurder. Dit is dan een goede manier om aan een duurzame uitstraling te werken zonder dat de gemeente daar veel in hoeft te investeren en zonder dat ze mensen wegjagen die het niet kunnen betalen."

De gemeente stelt wel bepaalde eisen aan de tiny houses. "Ze willen graag dat we circulair bouwen, Met duurzame materialen, parkeerplekken aan de zijkant van het terrein. Het is vanzelfsprekend dat ze willen dat het er netjes uitziet." De groep staat er niet helemaal alleen voor. "Lisse Duurzaam wil graag met ons praten en kijken hoe we dit samen met de gemeente kunnen organiseren. Het is nu alleen nog afwachten waar."

Voor meer informatie, zie www.tinyhouselisse.nl.

Activiteiten Eiland in Beinsdorp

sinterklaas n In de speeltuin achter dorpshuis Het Eiland begint zondag 24 november om 14.00 uur een pietentocht. De speurtocht duurt tot 15.00 uur.

Door het dorp (Beinsdorp) zitten de pietjes verspreid en de kinderen mogen de sint helpen om zijn pieten te vinden.

Ondertussen zijn er leuke opdrachten waarmee zij hun pietendiploma kunnen behalen.

Bij het vinden van alle pietjes is er nog een kleine verrassing. Bij terugkomst in het dorpshuis is er voor jong en oud, warme chocomel, limonade, koffie of thee. Deze activiteit is voor kinderen van 3 tot 10 jaar oud waarbij bij de jongste kinderen de ouders zelf meelopen. Met dank aan stichting Actief Beinsdorp en sinterklaas en zijn pieten is deze activiteit gratis. Aanmelden is wel noodzakelijk en kan tot uiterlijk 15 november via: eiland@maatvast.nl of bel: 0252-515142.

Zoetigheid n Stichting Actief Beinsdorp doet meer. Ook voor senioren! Zij kunnen tijdens de seniorenmiddag, dinsdag 26 november, een taart maken. Het thema is, hoe kan het ook anders: sinterklaas. Met hulp van Suzanne is het mogelijk om deze zoete lekkernij te maken met onder meer fondant.

Er is een beperkt aantal plekken en deelname is gratis. Voor de deelnemers is het wel fijn om een groot bord of platte schaal mee te nemen waarop de taart gemaakt kan worden. Aanmelden kan tot 15 november bovenstaand mailadres of telefoonnummer.

muziek n Zondag 17 november speelt de band New Ambition in dorpshuis Het Eiland. Deze zevenkoppige band speelt muziek uit de jaren '50 en '60 met nummers van onder andere Cliff, Elvis, CCR en meer.

Het optreden duurt van 16.00 tot 19.00 uur en een kaartje kost 2,50 euro. Deze zijn vooraf verkrijgbaar aan de bar of op de dag zelf bij binnenkomst.

Hisalis wint met 4-1 van Zwaluwen

Hisalisspeler Jochem van Schieveen scoorde de 4-1. | Foto: Auke Hoekstra Foto: Auke Hoekstra

Lisse n Het was zondag 10 november, een heerlijk zonnige herfstdag, druk langs de lijn bij Heren 1 van Hisalis. Het team speelde tegen Zwaluwen Utrecht.

Door Caroline van den Bosch

Coach Tabe Roggeveen had drie jeugdspelers van JA1 meegenomen, Kane Zuiderduin, Ties Flippo en Mats de Bruin. Veteranenkeeper Maarten Knaap verving de zieke Pim Vreeken. Hisalis ging voortvarend van start, had overwicht in het spel en leek al snel op voorsprong te komen: aanvoerder Boudewijn Broersen speelde de bal op debutant De Bruin in de cirkel die handig wist in te tikken. Helaas voor Hisalis zou de bal op de verkeerde plaats in het veld genomen zijn en daarom werd na enig tumult het doelpunt definitief afgekeurd.

In het tweede kwart stond Hisalis enkele minuten met 10 man wegens een kaart voor duwen. De Zwaluwen profiteerden en wisten na een snelle uitbraak te scoren: 0-1. Hisalis behield de rust en liet de bal goed rondgaan. Jochem van Schieveen ontving de bal in de cirkel, hij ging niet voor eigen kansen en speelde de bal onbaatzuchtig op de meegekomen Hidde Kuiper. Die wist met een wippertje over de keeper handig de gelijkmaker te scoren. Vlak voor rust speelde Kevin van der Wijden nog een prachtige diepe backhandbal die in de verre hoek van het doel van de Zwaluwen terechtkwam. Maar er zat een voet van een Hisalisspeler tussen, dus die werd ook afgekeurd.

Het derde kwart was Hisalis heer en meester over het spel. De een na de andere aanvalsgolf overspoelde de tegenstander. Deniz de Jong had een lange rush vanaf de middenlijn naar de cirkel, hij passte naar van Schieveen die scoorde. Weer zorgde een shoot van Hisalis ervoor dat dit het derde afgekeurde doelpunt van Hisalis werd. Een gevaarlijke aanvalspoging van Bruno Juray werd gekeerd door de telkens goed uitkomende keeper van de Zwaluwen. Sven Cozijn doorbrak de ban: zijn sleeppush uit de strafcorner landde hoog in het net over de keeper: 2-1.

Kort daarna speelde Maarten de Wit een snel een-tweetje met Deniz de Jong op de rand cirkel. De wederom goed uitgekomen keeper wist de eerste bal te onderscheppen. De Wit heroverde de bal en kon die eenvoudig in het nu lege doel schuiven voor de 3-1. Juray omspeelde drie verdedigers van de Zwaluwen, maar De Wit kreeg vervolgens zijn harde voorzet niet goed onder controle. Ties Flippo omspeelde op de achterlijn van de cirkel de keeper; zijn scherpe bal ging echter via de tweede paal uit. Jochem van Schieveen en Mats de Bruin zetten samen een mooie aanval over rechts op die Van Schieveen prachtig afmaakte met een hoge backhandslag op het doel van de Zwaluwen, zodat de eindstand 4-1 werd.

Invalkeeper Knaap speelde een prima wedstrijd en Jongens A1-speler Kane Zuiderduin werd man of the match door zijn solide verdedigingswerk achterin. Er wachten Heren 1 nu twee zware wedstrijden voor de winterstop, maar de voorbereiding lijkt prima in orde.

Verslag Dames 1 op lissernieuws.nl.

Activiteiten in De Meerkoet

Foto: pr

Lisserbroek n Bij dorpshuis De Meerkoet, Krabbescheerstraat 1, zijn de komende tijd diverse activteiten. Een overzicht.

Klaverjassen: elke donderdagavond kunnen liefhebbers terecht in De Meerkoet voor een gezellige klaverjasavond, onder leiding van Wil en Hennie. Aanvang 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. Er wordt Rotterdams gekaart en de prijzen bestaan uit waardebonnen voor vlees en vis. Deelname is € 3,00 per avond, incl. een hapje tussendoor.

Koersbal: iedere donderdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur rollen de koersballen over de matten in De Meerkoet. Een leuke, sportieve en gezellige activiteit om met elkaar te spelen. In de pauze drinken we met elkaar een kopje koffie. Wilt u een keer komen kijken en kennismaken met het spel, dan bent u van harte welkom om binnen te lopen! Vindt u het leuk en wilt u wekelijks komen spelen, dan kunt u zich aanmelden bij het Cursusbureau van Meerwaarde, 023-5698861, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Kienen: op zaterdag 16 november organiseert KoetActief weer een geweldige kinderkienmiddag en een volwassenenkien in de avond. Het podium zal op deze dag weer vol staan met mooie prijzen. Daarom zal het moeilijker zijn geen prijs te winnen dan wel! De kinderkien begint om 16.00 uur (zaal open: 15.45 uur). Het kienen voor de volwassenen begint om 20.30 uur (zaal open: 20.00 uur).

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten die KoetActief organiseert? Kijk dan regelmatig op onze Facebookpagina 'KoetActief, Lisserbroek'. Vragen over de activiteiten van KoetActief kunt u mailen naar info@koetactief.nl

Gezondheid en vitaal ouder worden

Lisse n De Lissese afdelingen KBO en PCOB houden vrijdag 15 november in De Beukenhof een bijeenkomst over gezondheid en vitaal ouder worden.

De zaal gaat open om 13.30, de presentatie duurt van 14.00 - 16.00 uur. Tijdens de bijeenkomst wordt onder meer op een leuke manier kennis getest, is valpreventie een onderwerp en is er alle ruimte voor vragen en het delen van eigen ervaringen.

Het gesprek wordt geleid door Trudy Heldens. Apotheker Arjan Hoekstra gaat dieper in op alcoholgebruik in relatie tot vallen en medicijnen. Entree en koffie of thee zijn gratis. Ook niet-leden zijn welkom.

Hamburg

Op donderdagavond vertrokken we naar Hamburg; daar was een nascholingscongres over bewegingsproblemen bij huisdieren. Hamburg, dat is de stad van het Volkspark-stadion, waar het Nederlands elftal zulke mooie herinneringen aan heeft.

Maar voordat ik weg kon gaan moesten we eerst een strak ochtendprogramma afronden. Twee voedsters die gesteriliseerd moesten worden, een klein en redelijk oud hondje waarbij we het gebit moesten reinigen en een huisvisite waarbij we 11 katten moesten vaccineren. Eén van de voedsters (vrouwelijk konijn van de grote konijnenopvang uit Hillegom) bleek een sterk afwijkende baarmoeder te hebben. Dat komt vaker voor en dat maakt het zo aantrekkelijk om deze operatie uit te voeren: hoe gaan je om met onverwachte bevindingen? Een deel van de linker baarmoederhoorn was niet aangelegd en het deel dat er verderop wel was bleek 35 x zo groot te zijn als normaal! Door de buikwond slechts een klein beetje groter te maken kon ik het hele gevaarte uit de buik halen en minutieus afbinden en verwijderen. Het regelrechte gevolg moet dan zijn dat het betreffende konijntje zich veel fitter voelt na de ingreep dan ervoor. Zo'n grote zak met vocht veroorzaakt toch veel hinder. De chihuahua van amper drie kilo (dat was minder dan wat het konijn woog!) was hard toe aan een gebitssanering. Uiteindelijk hoefde ik slechts twee kiezen verwijderen en kon de rest grondig gereinigd en gepolijst worden. De visite bracht ons wat we meestal ervaren als we bij de mensen thuiskomen: de helft van de tijd op de grond kruipend om de weggevluchte en bange katten onder tafels, stoelen en banken vandaan te halen! Maar na ongeveer een uur hadden we alle elf dieren onderzocht en gevaccineerd en waren de vaccinatiepaspoorten keurig bijgeschreven. Ooit ben ik op huisvisite geweest omdat de betreffende katten te bang waren om naar de praktijk te komen. Na een kwartier stond er geen plant meer in de vensterbank, waren er vazen kapot gevallen op de grond, hing de luxaflex op half zeven en waren alle kleedjes van de tafels geveegd. Die katten heb ik niet mogen onderzoeken.

Hierna snel naar huis en naar Schiphol. Het congres was interessant. Op zaterdag hadden we een rondvaart over meren en door de kanalen. We hoorden dat Hamburg de groenste stad van Duitsland is waar de mensen ook nog eens het meest gelukkig zijn. Alleen Berlijn is groter, maar daar wonen tweemaal zoveel mensen op een iets groter oppervlak.

John F Kennedy was wel in Berlijn geweest en niet in Hamburg. Volgens de inwoners daar omdat hij dan had moeten zeggen: "Ich bin een Hamburger". Dat klinkt toch minder historisch dan wat hij in Berlijn kon zeggen.

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom

Protestantse Gem. Hillegom

Maartenskerk, Kerkplein 1

Zondag 17 november, 10.00 uur

Voorganger: ds. Wim Zaagsma

Open Hof Hillegom
Open Hof, Raadhuisstraat 3
Zondag 17 november, 10.30 uur
Spreker: Andries Bakker

Evangelie Gemeente Hillegom

Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16
Zondag 17 november, 20.00 uur

Praiseavond

Parochie Heilige Willibrordus

St. Jozef en St. Martinuskerk, Hoofdstraat 29

Zondag 17 november, 09.30 uur

Herdenkingsviering

Celebrant: pastor van Eijk
Koor: Dameskoor

Di 19.00 uur: Rozenkrans

Wo & vr 09.00 uur: Euch.viering

St. Agathakerk, Heereweg 277

Zondag 17 november, 10.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: kapelaan S. Kuik
Koor: Canticum Novum
Assistentie: diaken I. Osseweijer
Extra: koffie/thee na de viering

Ma 19.30 uur: Euch.viering
Di, do & vr 09.00 uur: Euch.viering

H.H. Engelbewaarderskerk, Heereweg 457

Woensdag 13 november, 09.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: kapelaan S. Kuik

Zaterdag 16 november, 19.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: kapelaan S. Kuik
Koor: In Conspectu Angelorum

Samenwerkingsgemeente Lisse

Zondag 17 november

Kerk Veldhorststraat, 10.00 uur

Voorganger: ds. Nico Geertsema

Kerk Prinsessestraat, 16.30 uur

Voorganger: ds. P. den Hertog

Evangelie Gemeente Lisse

De Poort, Jozef Israëlsstraat 11

Zondag 17 november, 10.00 uur

Spreker: Peter Sleebos

Gereformeerde Gemeente Lisse

Salemkerk, Tulpenstraat 35

Zondag 17 november, 10 en 16 uur

Voorganger: ds. G.J.N. Moens

Gereformeerde Kerk

Klisterkerk, Heereweg 105
Zondag 17 november, 10.00 uur

Voorganger: ds. Th.B. Hop, Hillegom

Hervormde Gemeente Lisse

Grote Kerk, Heereweg 250

Zondag 17 november, 10.00 uur

Voorganger: dhr. H. de Vries, Urk

Pauluskerk, Ruishornlaan 33
Zondag 17 november, 10.00 uur

Voorganger: mw. E. van Deventer, Driebergen

Kans maken op 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 17 november binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. De oplossing van week 45 was: briefkaart. Winnaar is Gerrit Loderus uit Hillegom. Gefeliciteerd! De redactie neemt contact met u op.