LisserNieuws - De Hillegommer

10 september 2019

LisserNieuws - De Hillegommer 10 september 2019


Artsenpraktijk heropend

Het team van het medisch centrum in de Poel is blij met het verbouwde onderkomen. | Foto: EA Foto: Esther Akerboom

LISSE n Onder veel belangstelling werd afgelopen donderdag de verbouwde praktijkruimte van huisartsenpraktijk Poelpolder geopend. Onder het genot van een hapje en een drankje en met de terrasheaters aan, want het was best frisjes, werd het vernieuwde gebouw geopend door burgemeester Lies Spruit.

Door Esther Akerboom

"Ik kom niet zo vaak in de gelegenheid om zoiets bijzonders te openen. Het is een gezondheidscentrum 3.0 wat hier staat en dat is goed voor de hele buurt en omgeving. Een hele range van zorg is voorhanden en dat is tegenwoordig nodig. Als huisarts kun je niet meer in je eentje je klanten gezond houden", sprak zij. "De bewoners van de Poelpolder hebben de hulp die ze willen straks voor het uitkiezen."

Boven op het bestaande gebouw is een nieuwe verdieping verrezen waar kamers zijn gekomen voor diverse behandelaars. Daarvoor waren natuurlijk een trap en een lift nodig. Ook de benedenverdieping is helemaal vernieuwd en de afgesloten wachtkamer getransformeerd naar een gezellige open ruimte. "De verbouwing heeft wel veel overlast gegeven, zeker voor de assistentes. Maar we hebben een mooi pand gekregen waarin we fijn kunnen werken en waar alle eerstelijnszorg vertegenwoordigd is", zegt huisarts Freek van der Salm.

In het nieuwe gebouw is naast de huisartsenpraktijk ook ruimte gekomen voor een praktijk voor psychologie en coaching, een fysiotherapeut, een voedingsadviesbureau en een osteopaat. Ook het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft er een plekje gevonden.

De praktijk is de eerste in Lisse waar ook een praktijkondersteuner Jeugd werkzaam is, waardoor aan kinderen en hun ouders nog sneller passende hulp kan worden geboden. De ervaring van andere gemeenten leert dat een praktijkondersteuner Jeugd minder vaak tot verwijzing naar zware vormen van jeugdhulp leidt. Ook zorgt het voor een betere onderbouwing van doorverwijzingen. Het is de bedoeling dat dit in de toekomst wordt uitgebreid, zodat alle huisartsenpraktijken in Lisse die hulp kunnen bieden. Ook al gaat niemand er voor zijn plezier heen, het is toch fijn om te weten dat er vlak in de buurt zoveel zorg op één locatie beschikbaar is.

Lisse moet flink bezuinigen

Lisse n De gemeente Lisse heeft een structureel begrotingstekort van 2,25 miljoen euro. Dat meldt het college, nadat zij deze zomer de belangrijkste oorzaken uitzocht. Deze week liet zij de raad weten dat verstrekkende bezuinigingskeuzes nodig zijn. Het college gaat dit najaar met de raad verder in gesprek over mogelijke oplossingen.

Het zogenoemde meerjarenbegrotingstekort is volgens het college een optelsom van landelijke ontwikkelingen en het opdrogen van de financiële reserves. Wethouder van der Zwet: "We ontkomen niet aan flinke keuzes in onze uitgaven. Dat is geen gemakkelijke opgave. Nu we de precieze oorzaak weten, kunnen we samen met de raad gericht op zoek naar oplossingen. Voor de toekomst is het belangrijk dat we toewerken naar een verder structureel sluitend huishoudboekje."
Lisse ontvangt onvoldoende geld voor de jeugdhulptaken die zij erbij kreeg van het Rijk. De Rijksuitkeringen vallen lager uit dan toegezegd. Ook komt het Rijk met een 'precario-stop'. Gemeenten mogen vanaf 2022 geen precario meer heffen aan energiebedrijven. Daarnaast mag geen rekening meer gehouden worden met ontvangsten uit het btw-compensatiefonds.

Tot aan de jaren negentig zat Lisse ruim bij kas. Dat kwam door extra inkomsten uit eigen grondexploitatie (met name Poelpolder), uit kabelgelden (Casema) en de verkoop van Nuon-aandelen. Lisse stopte die weliswaar in de reserves, maar gebruikte het geld voor de realisatie van nieuwe schoolvoorzieningen, sport- en cultuuraccomodaties, zoals De Waterkanten en Floralis. Voor de vervangingswerkzaamheden die nu nodig zijn, was het destijds de gewoonte geen geld opzij te zetten. Landelijke regels bepalen nu dat je die lasten in de begroting moet opnemen, mede doordat de reserves onder druk staan. Van der Zwet: "We gaan nu samen met de raad bespreken wat dit allemaal voor onze plannen en werk in uitvoering betekent."

Foto: A. in 't Veld

W.A. Plein wint Buurtprijs 2019

We zijn zuinig op ons mooie plein

Gebied rond Josephschool moet veiliger

Bollenkramen willen nu snel duidelijkheid

column n dierenarts Lodewijk Kamps

Stichting Lisse Marketing draaide goed jaar

Op de website zijn diverse fietsroutes te downloaden, waaronder een wildspotroute en deze lentebloemenroute. | Foto: pr Foto: pr

LISSE n Stichting Lisse Marketing (SLM) heeft een goed jaar gedraaid. Dat blijkt uit het jaarverslag dat ter kennisneming aan de gemeente is gestuurd. Daarin staat onder andere het nodige over het versterken van het Dorpshart Lisse en het zich verdiepen in de kansen, mogelijkheden, zwaktes en bedreigingen hierin. Vanuit de vitalisering is duidelijk dat de bal niet altijd bij de gemeente ligt, maar zeker ook bij de vastgoedeigenaren en de ondernemers zelf. Vorige week hadden we hierover in deze krant al een interview met het Team Centrummanagement.

Door Arie in 't Veld

Zoals bekend heeft SLM er in 2015 reeds voor gekozen om de VVV Lisse te integreren in Museum de Zwarte Tulp. De openingstijden zijn hierdoor veel ruimer geworden (de VVV is nu 6 dagen in de week geopend, dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur) en gasten worden in een representatieve omgeving ontvangen. De synergie tussen de VVV en Museum de Zwarte Tulp levert nieuwe kansen op voor beide partijen.

Het contract met het museum is inmiddels verlengd tot eind 2019. Het museum heeft overigens plannen om in het najaar van 2020 te gaan verhuizen naar een grotere locatie op Heereweg 331, waar ook Panorama Tulipland kan worden ondergebracht. De intentie is dat VVV Lisse meeverhuist naar deze nieuwe locatie. Over deze ontwikkelingen hoopt de SLM in het jaarverslag van 2019 nadere details te kunnen melden.

Fietsroutes van VVV Lisse

Lisse is het ideale vertrekpunt voor een fietsroute naar keuze. Door de centrale ligging kan men alle kanten op. Op de VVV Lisse-website staan nu 9 door VVV Lisse uitgezette fietsroutes die men kan downloaden: www.vvvlisse.nl/nl/fietsen-in-en-om-lisse.

Er is in 2018 erg veel aandacht geweest voor de zomerbloemen, met name voor de dahlia. Voor het eerst werd er een Dahliamozaïekwedstrijd georganiseerd. Hieraan heeft VVV Lisse zeer actief meegewerkt, onder meer door het opzetten van een landingspagina op de VVV-website en het uitzetten van een mooie fietsroute langs de diverse showtuinen en mozaïeken. Ook in de organisatie van de try-out van de dahliamozaïekwedstrijd heeft VVV Lisse een zeer actieve rol gespeeld.

Toeristenbelasting

Stichting Lisse Marketing meldt verder ook dat voor 2018 het tarief per nacht van de toeristenbelasting 2,44 euro voor de hotel- en B & B-accommodaties en 1,24 euro voor campingovernachtingen was. Dit resulteerde in 2018 in een totale opbrengst van 108.754,72 euro. De totale toeristenbelasting 2017 bedroeg 123.340,78 euro. Dit betekent over 2018 dus een daling van totaal 14.586,06 euro. Deze daling is te wijten aan het feit dat er door Hotel de Duif onder Tempoline Uitzendbureau in 2018 beduidend minder inkomsten zijn binnengekomen. In 2017 bedroeg de toeristenbelasting van De Duif Holding 47.621,48 euro en in 2018 kwam er via Tempoline slechts 11.966 euro binnen. Inmiddels is de situatie weer gewijzigd. Hotel de Duif is overgegaan in Hotel de Lis en is daarmee gelukkig weer een echt hotel geworden. Het ligt daarom in de verwachting dat deze inkomsten dit jaar weer zullen stijgen.

Aandacht voor de dahlia

Tekort chauffeurs leerlingenvervoer

REGIO n Taxibedrijf Noot vervoert dit schooljaar leerlingen van het speciaal onderwijs uit Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen naar school. Normaal gebeurt dat met taxibusjes waarin maximaal 8 leerlingen zitten. Door gebrek aan chauffeurs lukt dat niet altijd. Een deel van de leerlingen wordt met grote bussen naar school gebracht. De gemeenten zijn onaangenaam verrast.

Leerlingen uit het speciaal onderwijs worden naar school gebracht met vervoer waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen hebben dit vervoer uitbesteed aan taxibedrijf Noot. Dat is gebeurd via een openbare aanbesteding. Een van de eisen hierbij was dat het vervoer moet plaatsvinden in taxibusjes met maximaal 8 leerlingen. Het is taxibedrijf Noot niet gelukt om voor het nieuwe schooljaar voldoende chauffeurs te vinden. Het gebrek aan chauffeurs is een landelijk probleem dat ook speelt in de Duin- en Bollenstreek. Door het tekort aan chauffeurs worden leerlingen van de scholen Auris, de Weerklank, Het Duin en De Duinpieper de komende tijd met grote bussen naar school gebracht. Het gaat om 100 leerlingen uit de Duin- en Bollenstreek. Ouders en verzorgers moeten de leerlingen wegbrengen en ophalen bij een vaste plaats. Alle ouders zijn via een brief op de hoogte gebracht. "We zijn erg ongelukkig met de ontstane situatie. Het is onplezierig voor de kinderen, hun ouders en verzorgers. We voeren intensief overleg met Noot om deze onwenselijke situatie zo snel mogelijk op te lossen. Belangrijk vinden we dat het bedrijf altijd bereikbaar is voor vragen en opmerkingen van ouders en verzorgers", aldus Teylinger wethouder Arno van Kempen namens de gemeenten. Zij hebben het taxibedrijf in gebreke gesteld en aangegeven dat leerlingen zo snel mogelijk en uiterlijk per 1 november weer in taxibusjes van maximaal 8 personen vervoerd dienen te worden.

Na succesvolle eerste, nog een tweede Open Monumentendag in Hillegom

De Zanderijhof. | Foto: SvOH

gastvrijheid n Stichting Vrienden van Oud Hillegom organiseert voor de gemeente Hillegom Open Monumentendag en dit jaar op twee zaterdagen. De eerste, 31 augustus, is achter de rug. Veel bezoekers gingen zaterdag 31 augustus op pad om te kijken wat er te beleven viel in het kader van "Plekken van plezier", het landelijke thema van dit jaar.

Zaterdag 14 september van 12.00 tot 16.00 uur gaan opnieuw de deuren open van de loftwoning aan Zanderijhof 8.

Ook kerkgemeenschap Open Hof had een gastvrij programma voor hun bezoekers op de eerste Open Monumentendag en ook op 14 september staan de deuren weer open voor bezoekers. De Maartenskerk zal op 14 september veel mooie informatie presenteren in woord, beeld en geluid over de verschillende verbouwingen die dit rijksmonument in de tijd heeft ondergaan.

De plannen voor de aanstaande verbouwing worden ook getoond en kunnen op veel belangstelling rekenen want veel Hillegommers zijn bekend met en in deze kerk. De St. Jozef en St. Martinuskerk doet ook mee op zaterdag 14 september met een mooi gastvrij programma in en om de kerk want de vrijwilligers van Stichting Vrienden van Oud Hillegom heeft een interessante wandeling "Rondje om de kerk" samengesteld die door vrijwilligers van de kerk wordt begeleid. De drie kerken zijn geopend van 10.00 tot 16.00 uur. De zogenaamde kleine historische wandeling van de Vrienden kan ook op 14 september gelopen worden in het centrum van Hillegom. Wandelaars kunnen op eigen gelegenheid een wandeling lopen met ongeveer een half uur wandeltijd. Routekaarten zijn verkrijgbaar op alle geopende locaties en op de routepunten is van 10.30-16.00 uur informatie te vinden over wat zich in vroeger tijden op dat punt bevond of afspeelde. Het complete programma van de Open Monumentendagen staat op: www.vriendenvanoudhillegom.nl.

Hobby- en creamarkt Vanzantenhal

Foto: pr

REGIO n Er heerst zaterdag 14 september van 09.30 tot 16.30 uur een creatieve sfeer in de Haarlemmermeer.

In de Vanzantenhal aan de IJweg 1415 in Nieuw-Vennep wordt dan weer de grote Hobby- en Creamarkt gehouden. Deze keer is de zaal weer goed gevuld met veel kramen met alles op het gebied van creatieve (vrouwen)hobby's. Op dit hobbyfestival zijn materialen aanwezig voor onder andere (3D)kaarten, miniaturen, sieraden, scrapbooken, stempelen, ponsen, breien, haken, decopatch, beren, en nog veel meer. Entree: volwassenen 5 euro, kinderen tot 12 jaar gratis. Gratis parkeren. Voor meer informatie kijk op www.dehobbymarkt.nl.

Nieuwbouw hal Ter Specke

LISSE n De plannen rond de nieuwbouw van Ter Specke worden flink aangepakt.

Door Arie in 't Veld

Dat blijkt uit een informatieve mail van het college aan verenigingen en organisaties die intensief of zijdelings bij de ontwikkelingen rond de nieuwbouw van de Ter Specke-hal en accommodatie van FC Lisse zijn betrokken. Zodra het voorlopig ontwerp na de zomer gereed is, kan de raad het ontwerp aan het programma van eisen toetsen. Na de vaststelling van het voorlopig ontwerp vindt de opstelling van het definitief ontwerp plaats. Ook wordt de aanbesteding voor de aannemer voorbereid. Naar verwachting is de aannemer eind dit jaar bekend. In de eerste helft van 2020 start de gemeente met de voorbereidingen voor de daadwerkelijke bouw.

Kinderkleding

LISSE n Kinderkledingbeurs BrandNewVintage komt er aan.

Tweedehands merkkinderkleding kan maandag 7 en dinsdag 8 oktober van 19.00-21.00 uur gebracht worden bij basisschool De Waterval (hoek Frans Halsstraat-Judith Leijsterstraat). De verkoop vindt plaats op donderdag 10 oktober (19.00-21.00 uur) en op vrijdag 11 oktober (14.00-16.00 uur). Op de afhaaldag kun je jouw niet verkochte kleding (maar ook andere goed herbruikbare niet-merkkleding) afgeven bij de organisatie voor kledingbank Teylingen of Stichting Elburg helpt Gambia. Meer info op www.brandnewvintage-lisse.nl.

Buurtprijs voor Willem-Alexanderplein

Wethouder Kees van der Zwet onthult de buurtprijs in de vorm van een tegel. | Foto: AihV Foto: A. in 't Veld

LISSE n De bewoners van het Willem-Alexanderplein in de Wilhelminabuurt hebben een tegel in ontvangst genomen vanwege hun grote inzet en saamhorigheid. Zaterdag werd de bewuste tegel onthuld door wethouder Kees van der Zwet.

Door Arie in 't Veld

De wethouders merkte daarbij onder andere op dat het gemeentebestuur het belangrijk vindt dat mensen in een buurt nauw samenwerken om dingen te bereiken. "Ik hoop dat dit nog erg lang zo blijft." Namens de bewoners gaf voorzitter Martin Meskers aan trots te zijn op wat de buurtgenoten als groep presteren. Hij hoopte dat men nog lang met elkaar zal samenwerken. De buurt ontving de mooie tegel met de tekst 'Beste buurt 2019'

Mozaïekwedstrijd

De prijs werd verdiend met het steken van de bloemenmozaïeken in april, dat jaarlijks wordt georganiseerd door de Stichting Bloemenmozaïek Lisse. Henk van Muiden, coördinator van diverse buitenwerkzaamheden, laat er geen twijfel over bestaan dat er een goede teamgeest heerst. "Zo onderhouden we met een man of tien continu al het groen op het plein. Met als resultaat dat alles er altijd piekfijn uitziet en dat blijft, want iedereen is zuinig op het goed verzorgde plein."

De gemeente ziet de mozaïekwedstrijden als bijzondere activiteit in het dorp, waarbij men gezamenlijk iets tot stand brengt, hetgeen van groot belang is. De activiteit versterkt het buurt- en groepsgevoel. Ongeveer dertig inwoners van het plein zijn bijna twee hele dagen met elkaar in de weer geweest om een mooi mozaïek te produceren.

Vorig jaar was het een groep bewoners van de Broekweg dat de buurtprijs won. En dit jaar werden de inspanningen van een grote groep mensen van het Willem-Alexanderplein beloond. Het resultaat, de buurtprijstegel, is goed zichtbaar midden op het plein. De onthulling trok heel wat bekijks.

Heren 1 Hisalis zet Zeewolde uit weg met 0-6

HOCKEY n De hockeycompetitie is weer gestart en het eerste Herenteam van Hisalis vertrok naar een nieuwe tegenstander: Zeewolde, gedegradeerd uit de tweede klasse.

De ploegen moesten even aan elkaar wennen, maar na een goed kwartier werd de score van het seizoen door Hisalis geopend uit de rebound van een strafcorner door debutant uit de jeugd Sam van Tol. De rest van de eerste helft wist Zeewolde Hisalis nog van zich af te houden, maar in de tweede helft maakte Boudewijn Broersen al snel de 0-2 met een scherp geplaatste bal uit de strafcorner. Daarna liep de score gestaag op: Hidde Kuiper maakte de 0-3 met een snelle slag uit de draai die de keeper van Zeewolde verraste. Matthijs Wijling speelde attent de bal uit de rebound van de keeper op de plank en noteerde de 0-4. Hisalis zette Zeewolde vast op de eigen helft en kon aanval na aanval opzetten. Maarten de Wit zorgde voor de 0-5 en Kuiper scoorde de 0-6. Coach Tabe Roggeveen kon tevreden met zijn team de overwinning vieren.

Verslag Dames 1 op lissernieuws.nl

Hoe begeleid je kinderen bij een scheiding?

REGIO n Het Centrum voor Jeugd en Gezin houdt samen met Tischa Neve op 25 september een gratis webinar over het begeleiden van kinderen bij een scheiding. Het is bedoeld voor alle ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn.

Kinderen zien hun ouders het liefst bij elkaar. Een scheiding zal dan ook veel indruk maken. Het is dus van groot belang dat ouders veel aandacht hebben voor de beleving van de kinderen, vóór, tijdens en na de scheiding. In dit webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve tips om kinderen goed te begeleiden tijdens het proces van een scheiding. Hoe vertel je het je kinderen? Hoe ga je om met hun emoties? En die van jezelf? Welke dingen zijn nou essentieel om te doen in zo'n proces met kinderen?

Ben jij gescheiden, zit je midden in een scheiding of denk je eraan en wil jij zorgen dat jouw kinderen zo goed mogelijk door en uit jouw scheiding komen? Meld je dan snel aan.

Dit webinar vindt plaats op woensdag 25 september van 20.30 tot 21.30 uur. Aanmelden voor de gratis CJG-webinar via www.cjgcursus.nl.

Oogsten bij moestuin Nassaupark

De kinderen van de Skol-opvang Nassaupark konden tomaten, frambozen, tuin- en sperziebonen uit de eigen moestuin oogsten. | Foto: pr Foto: pr

Lisse n Bij het Nassaupark stonden de kinderen van SKOL Kinderopvang te stuiteren op het plein, want de tomaten, frambozen, tuinbonen en sperziebonen werden geoogst!

Voorzichtig werden de groenten en het fruit geplukt. Wij bekeken de oogst goed en wasten alles netjes schoon. Daarna was het tijd om lekker te smullen! De frambozen en tomaten waren favoriet bij de kinderen.

Bij SKOL zijn er meerdere locaties die beschikken over een moestuin. De kinderen van het kinderdagverblijf vinden het heerlijk om de leiding te helpen in de tuin. In de moestuin is namelijk veel te ontdekken. Zo leren zij over groente en fruit, maar ook over insecten en dieren die in de tuin leven.

Kijk op www.skolkinderopvang.nl voor meer informatie over de locaties, activiteiten en meer.

Rembrandt en de Bijbel bij PCOB

Lisse n Bij de PCOB is donderdag 19 september ds. J. Riemersma uit Sliedrecht te gast.

Hij vertelt daar door middel van een diapresentatie over Rembrandt en zijn schilderwerken, tekeningen en etsen van bijbelse taferelen. Rembrandt heeft ruim 300 werken gemaakt waarbij hij zich liet inspireren door een verhaal uit de Bijbel. Belangstellenden krijgen prachtige beelden te zien.

De bijeenkomst vindt plaats in de recreatiezaal van Zorgcentrum Rustoord, aanvang 15.00 uur.

De toegang is gratis, koffie en thee kosten 1 euro.

Alleenstaande mannen gezocht

regio n Welzijn Teylingen houdt vrijdag 27 september, samen met Welzijn Noordwijk, het Singlescafé 60+.

Singlescafé is het oude Daten60+, maar dan in een nieuw jasje. Geen speeddaten, maar een ontspannen avond voor alleenstaande 60-plussers uit de Bollenstreek met muziek, een hapje en een drankje.

Net als voorgaande jaren is het aantal aanmeldingen van de dames weer hoog.

Maar waar blijven de heren? Zij kunnen zich tot 15 september inschrijven via: aanmelden@welzijnnoordwijk.nl of bel Nikki vd Ven, 06 4056 7077. Het Singlescafé start om 19.30 uur op een discrete locatie in de buurt van Noordwijk.

Na aanmelding ontvangen de deelnemers de definitieve locatiegegevens.

Toch maar afsluiten?

Foto: pr

Het zal zo'n zeven jaar geleden zijn dat politiek Lisse zich druk maakte over het al dan niet afsluiten van de Kanaalstraatpromenade voor fietsers. Cees Ruigrok van Nieuw Lisse diende toen een motie in om dat te bewerkstelligen, doch waar hij waarschijnlijk had gerekend op de steun van de medecoalitiepartijen, was het alleen de oppositie van het CDA en de SGP-CU die de motie steunden.

Het draaide uiteindelijk uit op een wedstrijdje moties indienen en gelijk krijgen, want het was met name D66 die het voortouw nam, de nodige deskundigen mobiliseerde en uiteindelijk ook met een motie kwam waarin werd voorgesteld om op bepaalde tijden de gehele Kanaalstraat voor fietsers te verbieden. Het Nieuw Lisse-stokje werd dus over- en in beslag genomen. Met als reactie dat Nieuw Lisse vervolgens het standpunt innam dat de noodzaak daartoe eigenlijk eerst wel eens goed onderzocht moest worden. Herrie in de tent dus. Maar geen verbod. En dat gaat niet ten goede aan de veiligheid van wandelaars en winkelend publiek.

Toegegeven: er zijn in Nederland tegenwoordig heel wat straten die het stempel promenade hebben gekregen, met daarop aansluitend de regels die gelden voor een woonerf en dus een zeer matige snelheid. In dat verband hebben geleerden ooit uitgedacht dat je de trottoirs wel weg kunt laten en alles dus op gelijke hoogte kunt straten. Met tot gevolg dat iedereen maar raak loopt en rijdt. En dat laatste ondervond ik zelf onlangs. Zit je rustig op een bankje en zie je dat vader en moeder maar net aan de gelegenheid hebben om zoon- of dochterlief ervan te weerhouden zonder op of om te kijken naar de speelwerktuigen te rennen. Maar nog erger: zit je rustig te zitten, komt er om de haverklap een links fietsende wielrijder voorbij of rechtsrijdende scooter met zeer hoge snelheid. Als ik was gaan staan had ik beslist geen vouw meer in m'n broek. Als je ziet hoe dergelijke scooterbestuurders met ware doodsverachting tussen de voetgangers over de weg scheuren, dan vraag je je af of het geen tijd wordt dat de politici zich maar weer eens buigen over de vraag of op bepaalde tijdens een (brom)fietsverbod moet gelden. Zeker in een gebied als de promenade, waar de nadruk ligt op het zich veilig te voet van A naar B te kunnen verplaatsen.

Maar zoals altijd is er natuurlijk een probleem, namelijk dat van de handhaving. Je kunt niet al die tijd dat (brom)fietsers er niet mogen rijden agenten of BOA's inzetten om een oogje in het zeil te houden. Het kan natuurlijk wél steekproefsgewijs. Als zo'n handhaver het aandurft om een in volle snelheid door de straat jagende scooter (als voorbeeld natuurlijk) tot stilstand te dwingen en een forse bekeuring uitschrijft, kan iets dergelijks wel effect hebben op anderen die nogal eens over de schreef gaan. Die gaan zich dan inhouden in de wetenschap dat het een duur ritje kan worden. Wellicht hebben we het dan voor elkaar. Fietsen en brommers wel op de promenade, maar op gestelde tijden en met handhaving van de maximumsnelheid, veilig rondstappen door het gewoon wandelende of winkelende publiek en ik niet meer de angst dat toch een keer de vouwen uit m'n broek (of die van een ander) worden gereden.

Leerlingen Josephschool weten wat verkeersveiligheid is

Verschillende leerlingen lieten zien hoe vaardig ze op de fiets zijn. | Foto: Arie in 't Veld Foto: A. in 't Veld

LISSE n Het was feest op de St. Josephschool aan de Achterweg afgelopen donderdag. Geen langdurig feest overigens, maar wel eentje waarop de ruim 300 leerlingen zich konden uitleven met bellen blazen en kijken naar de verrichtingen van vier medescholieren die hun vaardigheid op de fiets vertoonden. Met deze actie van School op Seef werd door wethouder Jolanda Langeveld op symbolische wijze het nieuwe schooljaar gestart.

Door Arie in 't Veld

Wethouder Langeveld overhandigde aan schoolhoofd Monique van Stijn de oorkonde waaruit blijkt dat op de Josephschool er alles aan wordt gedaan om de jeugd goed voor te bereiden op het deelnemen aan het verkeer. De school heeft dus het School op Seef-label behaald.

Veilig op weg

School op Seef is hét programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. Dit met als motto: kinderen hebben recht op een veilige, zo zelfstandig mogelijke deelname aan het verkeer.

Langeveld: "Nu na de vakantie blijkt er weer veel verkeer op straat te zijn, waarmee de schooljeugd rekening moet houden. En gezien het seizoen en de komende winter: niet te donkere kleding, een goed werkende verlichting en met niet meer dan twee naast elkaar fietsend en dan uiteraard ook nog zonder te appen. Al op jonge leeftijd wordt de jeugd geleerd hoe ze zich in het verkeer moeten gedragen, maar uiteraard wordt ook een goed gedrag van andere verkeersdeelnemers verwacht."

Automobilistencampagne

Naast School op Seef wordt er al vele jaren campagne gevoerd in de verschillende gemeenten om automobilisten aan te moedigen rekening te houden met kinderen en jongeren die na de zomervakantie weer naar school gaan. Vooral in de eerste drie maanden na de zomervakantie raken kinderen vaker betrokken bij een ongeval. Dat komt door hun onervarenheid in het verkeer en doordat automobilisten in de spits niet meer gewend zijn aan alle schoolgaande kinderen. Kinderen moeten goed voorbereid de weg op gaan en automobilisten moeten rekening houden met een drukkere spits met veel onervaren fietsers. Daarom voeren de regio en gemeenten samen met politie en scholen nu de campagne 'De scholen zijn weer begonnen' met spandoeken, posters, acties en media-aandacht. "Er valt dus op school veel over het verkeer te leren en dat gebeurt ook, met voor groep zeven als eindpunt het verkeersexamen."

Overigens zijn diverse organisaties richting de gemeente in de pen geklommen omdat ze de verkeerssituatie rond Kindercampus St. Joseph onveilig vinden. Er zijn flink wat aandachtspunten genoemd. Meer hierover op pagina 19.

Outdoor workshops bij Lisser Kaninefaten

Zangkoor Kat-Rijn is geen shantykoor; de mannen zingen herkenbare liedjes voor de jeugd van vroeger. Foto: pr

LISSE n Kun je net als Mowgli je weg vinden door de jungle? Kun je net zoals Shanti koken op houtvuur? Kan jij vuur maken met één lucifer? Durf jij tussen de bomen door van de kabelbaan af te roetsjen? Je kunt het allemaal leren en meemaken bij de outdoor workshops van scoutinggroep Lisser Kaninefaten.

Op zaterdag 14 september van 10.00 tot 13.00 uur kan alle jeugd van 5 tot 11 jaar zich lekker uitleven in het bos tijdens deze gratis open dag. De thema's van de workshops zijn divers en hebben allemaal het karakter van buiten zijn, natuur en creativiteit. De kinderen kunnen ter plekke kiezen welke workshops ze willen doen. Van te voren inschrijven is dus niet nodig. Tussendoor staat er wat te drinken klaar, ook voor de ouders aan wie de scoutinggroep ondertussen graag vertelt wat scouting inhoudt.

De organisatie is in handen van scoutinggroep Lisser Kaninefaten en in en rondom het clubhuis vinden de workshops ook plaats. Het clubhuis is te vinden aan de Loosterweg Zuid 4 (kruising Spekkelaan) in Lisse. Dus kom 14 september langs en laat je uitdagen! Voor meer informatie kun je ook mailen naar outdoor@kaninefaten.nl.

Kat-Rijn bij Zondag Open

LISSE n De Werkgroep Zondag Open, aangesloten bij Stichting De Paraplu, organiseert jaarlijks een concertreeks met zangkoren en muziekensembles uit Lisse en de regio. Het volgende optreden betreft het zangkoor Kat-Rijn uit Katwijk (aan de Rijn).

Het mannenkoor staat onder leiding van dirigent Toon van den Ende. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door een aantal accordeonisten en een gitarist, die ook de ukelele bespeelt. Kat-Rijn is geen shantykoor. Het bredere repertoire is afgestemd op de jeugd van vroeger. De meeste liedjes zijn zeer herkenbaar om mee te zingen.

Het optreden van Kat-Rijn is op zondag 15 september in De Beukenhof, Eikenlaan 2a. Aanvang 14.00 uur, einde circa 16.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur en de toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage van de bezoekers in de organisatiekosten wordt overigens wel op prijs gesteld.

Tafel van WelzijnsKompas in de bieb

LISSE n In de bieb aan de Koninginneweg 79A is iedere maandag van 15.00 tot 16.30 uur de Tafel van WelzijnsKompas aanwezig.

Maandag 16 september is een medewerker van de Zonnebloem aanwezig. Die gaat graag in gesprek met mensen die een bezoekje kunnen gebruiken óf met vrijwilligers die graag op bezoek. Direct aanmelden of info opvragen over de Zonnebloem kan bij mevrouw J. de Graaf, j.degraaf@gmail.com.

nieuws/column

Zwerfafval te lijf op 't Fio

Foto: pr

Lisse n De brugklasleerlingen van het Fioretti College hebben dinsdag 3 september een bijzondere eerste schooldag beleefd. Na het welkomstwoord van de school ging het programma over zwerfafval 'Trash=Cash' van start met een interactieve muziekvoorstelling.

Middels video, liedjes en een heuse battle met afval werden de leerlingen warm gemaakt om op hun eerste schooldag duurzaam aan de slag te gaan. Met stellingen en dilemma's over zwerfafval gingen de leerlingen vervolgens met elkaar in gesprek. Onder begeleiding van een docent bespraken ze bijvoorbeeld of ze liever iemand aanspreken die iets op de grond gooit of dat ze het zelf opruimen. Om alle info in de praktijk te brengen, sloot het programma af met een zwerfafvalexpeditie. Alle negen brugklassen liepen een eigen route door de buurt. Bewapend met grijpers, vuilniszakken en handtellers hebben de brugklassers maar liefst 11.286 stuks zwerfafval in de buurt opgeruimd. Van snoeppapiertjes tot vele bierblikjes, verpakkingsmaterialen en sigarettenfilters. Er is zelf een fiets uit de sloot gevist. De buurt rondom het Fio is voorlopig weer schoon.

Maartje & Kine bij Kulturele Raad

Hillegom n Het muzikale duo Maartje& Kine is zaterdag 5 oktober om 20.30 uur te zien in de Kulturele Raad met hun voorstelling 'Hoge Noot'. Met dit optreden start het nieuwe Hillegomse theaterseizoen.

Maartje & Kine maken muzikale comedy. Hun stijl is een combinatie van klassiek en modern, altijd met een verfrissende blik op de actualiteit. Middels hun ontwapenende aanwezigheid op het podium brengt dit unieke duo op een eigentijdse manier het oude cabaret terug in het theater. Zij maken gebruik van elf verschillende muziekinstrumenten.

Maartje en Kine genieten landelijk bekendheid door hun optredens bij podium Witteman, DWDD, Lowlands, Concert at Sea en hun columns op radio 2 en 3 FM.

'Hoge Noot' met mooie solo's en muzikale sketches en een flinke dosis humor, is hun vierde landelijke theatertour.

De Kulturele Raad biedt dit seizoen een gevarieerd programma theatervoorstellingen van landelijk bekende artiesten. Naast kaarten per voorstelling biedt de organisatie ook de Uitpas aan voor een serie voorstellingen, met aantrekkelijke korting.

Kaarten voor losse voorstellingen en de Uitpas zijn te bestellen op onze website www.scbh.nl en bij Frank Evers.

Nieuw cursusseizoen van start

Hillegom n Bij De Kulturele Raad Hillegom gaat het nieuwe cursusseizoen van start. Donderdag 19 september is er een open avond van 19.00 tot 21.30 uur.

Op deze avond zijn veel docenten aanwezig, zodat belangstellenden vast kunnen kennis maken met de docent van de cursus waarin zij interesse hebben.

De docenten van Tai Chi geven deze avond een demonstratie.

De organisatie verklapt alvast dat het een 'leuk, interessant en creatief cursusprogramma' is.

Nieuw zijn onder meer de cursus fotoshop, Engels voor kinderen, schilderen voor kinderen, Tiffany glastechniek en Tai Chi.

De cursussen patchwork en quilten en mandala tekenen zijn eveneens toegevoegd aan het programma.

Tijdens de open avond zijn er tevens diverse docenten 'portret tekenen'.

De Kulturele Raad is gevestigd aan de Prinses Irenelaan 16 in Hillegom, 0252-518869 of mail: info@scbh.nl.

Meer info: www.scbh.nl.

C.J. Daugherty

De echomoorden

Als misdaadjournalist Harper (27) een plaats delict ziet dat identiek is aan die van haar moeder 12 jaar geleden, gaat ze op onderzoek uit maar haar zoektocht naar de moordenaar is echter niet zonder gevaar.

Een zeer spannend verhaal met een verrassend plot.


Het tweede deel, Voor het te laat is, is onlangs uitgekomen en ook te leen in de Bibliotheek.

Kaat De Kock


Daar gaat de bruid

Nadat ze tijdens haar vrijgezellenfeest met een ander gezoend heeft krijgt Eef twijfels over haar geplande huwelijk en besluit het af te blazen.

Moet ze niet eerst ontdekken wat het leven nog meer te bieden heeft?


Zin in een ongecompliceerde feelgoodroman? Dan is dit soms hilarisch geschreven boek een aanrader.

Inge Ipenburg


De mannen vallen

Schrijfster Maxine Steenstra ontmaskert op Sicilië een grootscheepse handel in bootvluchtelingen door de plaatselijke maffia.


Met De mannen vallen wordt het tweeluik 'De Siciliaanse kronieken' afgesloten. Deel 1 is Moordenaarsstorm.

Ipenburg weet ook in dit spannende boek weer goed de sfeer van een dorpje in Sicilië neer te zetten.

Dorpsgenoot Maartje Komen:

Het laatste schilderij van Sara de Vos

Dominic Smith

Een misstap aan het begin van haar carrière als restaurator zorgt er voor dat Ellie voor altijd verbonden is met het werk van de 17de -eeuwse Sara de Vos en de huidige eigenaar van het schilderij. Een gelaagd verhaal dat moeiteloos wisselt tussen de Gouden en de twintigste eeuw.

Genie Does - Moison

Genie is bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland werkzaam als collectiespecialist.
Om de week geeft zij een aantal boekentips in de Hillegommer.

Alle titels zijn te leen bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. U kunt ze vanuit huis direct reserveren via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

Open monumentendag met Salvatori

In 1960 kocht de Gereformeerde kerk Salvatori van het Groene Kruis. Het werd toen helemaal opgeknapt. | Foto: Gereformeerde kerk Foto: Gereformeerde kerk

Op 14 september is het weer Open Monumentendag. Dan zetten deelnemers hun gebouwen open voor elke geïnteresseerde bezoeker. Naast de gebruikelijke deelnemers zijn er dit jaar ook een aantal nieuwe eigenaren van panden die hun poorten open zetten. Een daarvan is Salvatori aan de Wagenstraat 33.

Dit verenigingsgebouw hoort bij de Samenwerkingsgemeente (SWG) waarvan een kerkgebouw aan de Veldhorststraat staat. Salvatori is vaak opengesteld voor onder andere buurtbewoners en als eetcafé. De reden dat de beheerders mee willen doen, is dat zij ook aan andere Lissers willen laten zien wat er allemaal in Salvatori te doen is. Zij timmeren daarmee graag aan de weg.

Het gebouw uit 1927 oogt niet zo imposant. Alleen de voorkant zonder verdieping is te zien. Het heeft een plat dak. Omdat het gebouw achtereenvolgens voor verschillende doeleinden is gebruikt, werd de binnenkant diverse keren veranderd.

Groene Kruisvereniging

Dokter D. Blok nam in 1903 het initiatief om in Lisse een Groene Kruisvereniging (openbaar consultatiebureau) op te richten, samen met onder anderen dokter M. de Graaf en dokter F. Haase. Een belangrijke doelstelling van de vereniging was het voorkomen van ziekten door het opsporen hiervan en het bevorderen van de algemene gezondheid van de bevolking door 'reinheid en ontsmetting'.

De ruimtes die werden gebruikt waren al spoedig te klein. Mejuffrouw C. Scheepmaker, die het magazijn beheerde, gebruikte zelfs een hooizolder om ligstoelen en ledikanten te bergen. Dat was lastig, omdat men er in het donker niet goed bij kon.

Stenen gebouw

Na veel vijven en zessen kwam er een nieuw stenen gebouw aan de Wagenstraat 33. Dat werd in 1927 gerealiseerd. Voor de klanten van het consultatiebureau was er een entree aan de zijkant. Aan de voorkant waren in het midden twee deuren met daarachter een brede gang, Deze twee deuren zijn een stukje naar rechts verplaatst. Er is nu geen raam meer naast aan die kant.

Eind jaren vijftig voldeed het gebouw niet meer aan de wensen van het Groene Kruis. Daarom werd er voor de vereniging een nieuw gebouw gerealiseerd op de hoek van de Wilhelminastraat met de Nassaustraat. Dat staat er nog steeds.

Kerken

De Gereformeerde kerk (bij de Klister) had behoefte aan uitbreiding van het verenigingswerk. Daarom werd in 1960 het kruisgebouw overgenomen van het Groene Kruis. Het gebouw ging toen Salvatori heten, wat 'Redder' betekent. Daar werd voornamelijk het jeugdwerk ondergebracht. Daarnaast was de christelijke bibliotheek er gevestigd. Ook het koor Excelsior heeft er jarenlang geoefend.

In de jaren tachtig ontstond er behoefte om het verenigingswerk dichter bij de kerk onder te brengen. Daarom werd in 1982 de Klister rondom de Gereformeerde kerk gerealiseerd en werd Salvatori verkocht aan een van de voorlopers van wat nu de Samenwerkingsgemeente (SWG) is. Het wordt nu dus gebruikt als buurthuis en als verenigingshuis.

Bollenkraamhouders willen snel duidelijkheid

LISSE n De houders van de bloembollenkramen willen duidelijkheid van de gemeente over de positie van de kramen in het nieuwe seizoen. Kraamhouder Ruud van Kesteren had hierover al eens ingesproken in een commissievergadering en heeft inmiddels aan wethouder Kees van der Zwet een mail gestuurd met het verzoek op tijd met duidelijkheid te komen.

Door Arie in 't Veld

Van Kesteren zegt in de mail begrepen te hebben dat er nog geen duidelijkheid is over de eventuele overgang van het eigendom/beheer van de parkeerplaats aan de Westelijke Randweg (de bloembollenboulevard) naar de gemeente Lisse. "Deze onduidelijkheid zou vertraging (of verandering) in de besluitvorming over de standplaatsen met zich kunnen meebrengen die voor mij schade kan veroorzaken. Dit omdat nu eenmaal tijdig bollen ingekocht moeten worden om die ter plaatse te kunnen verkopen. Afgelopen najaar heb ik tijdens 'burger aan het woord' aangegeven dat als de gemeente Lisse eigenaar zou worden van de parkeerplaats aan de Westelijke Randweg en als voorwaarde zou mogen stellen om te stoppen met de droogverkoop van voorjaarsbloeiers, wij dat zullen hebben te respecteren. Belangrijk daarbij is als dat aan de orde zou zijn, we dan wel alternatieve producten willen voeren waar ook tijdig bollen voor moeten worden ingekocht. Het is dus zaak dat wij tijdig rekening kunnen houden met eventuele veranderingen."

Ontheffing krijgen

Van Kesteren zegt ook dat het belangrijk is een ontheffing te kunnen krijgen voor meerdere jaren in verband met de ontwikkelkosten van alternatieve producten. "Maar het is voor ons nu vooral van belang om snel duidelijkheid te krijgen, om niet gedupeerd te worden door maandenlange onderhandelingen tussen ambtenaren van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Lisse en eventuele wijzigingen ten opzichte van het verleden."

De bal ligt nu bij wethouder Van der Zwet om op de brief te antwoorden.

Fietsenstallingen voor de duofietsen een feit in Hillegom

Joke Ricke en Esther Tait ondertekenen de samenwerking. | Foto: Pr

samenwerking n Na een zoektocht van een jaar heeft Fietsmaatjes Hillegom Lisse meer ruimte gevonden. Een fiets stond al binnen bij Dienstencentrum Elsbroek. De tweede fiets wordt binnenkort bij woonzorgcentrum Parkwijk gestald. Er kan nu in de avonden en in de weekenden gefietst worden. Zo kunnen meer gasten blij gemaakt worden met een duofiets rit.

Afgelopen jaren stond de bestaande duofiets in een stalling buiten en de laatste maanden kon de nieuwe duofiets – door medewerking van Stek – in het Dienstencentrum Elsbroek binnen geplaatst worden. De benodigdheden voor de duofietsen (zoals onder meer sleutels) werden ondergebracht bij WelzijnsKompas.

Fietsmaatjes Hillegom Lisse heeft op verschillende manier aandacht gevraagd en gezocht naar meer binnenruimten voor haar duofietsen en ander toebehoren. De media, social media, diverse bijeenkomsten, aandacht van wethouder van Trigt, medewerkers van HOZO en WelzijnsKompas, en het vele "netwerken" hebben er toe bijgedragen dat nu voldoende onderkomen is gevonden.

Fietsmaatjes was tijdens De Open Dag van HOZO (maart 2019) met de duofietsen aanwezig in wooncentra Bloemswaard en Parkwijk. Medewerkers en bewoners zijn toen zo enthousiast geworden dat de vraag naar stallingsmogelijkheden bij HOZO op tafel is gekomen.

Ondertekening

Dinsdag 3 september hebben Joke Ricke, directeur-bestuurder HOZO en Esther Tait, voorzitter Fietsmaatjes Hillegom Lisse, een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Tait: "Doordat alle benodigde materialen elke dag voorhanden zijn bij wooncentra Bloemswaard en Parkwijk, kan er in de weekenden en 's avonds gefietst worden. Fietsmaatjes maakt graag gebruik van de aangeboden mogelijkheden en waardeert de samenwerking. De stallingsruimte bij Parkwijk is bijna klaar en op korte termijn wordt hier werkelijk gebruik van gemaakt."

Ricke: "HOZO wil haar cliënten de mogelijk bieden structureel met Fietsmaatjes te fietsen en Fietsmaatjes werkt hier op haar beurt daadwerkelijk aan mee."

Vrijwilligers

Doordat binnenkort in de avonden en in de weekenden gefietst kan worden, kan de wachtlijst afnemen. Fietsmaatjes Hillegom Lisse heeft nog ruimte voor meer vrijwilligers, en zeker vrijwilligers die in het weekend willen fietsen. De vrijwilligers worden opgeleid, krijgen instructies en les op de duofiets.

HOZO probeert eveneens vrijwilligers voor Fietsmaatjes te werven onder familieleden van de bewoners. Zo wordt het "wervingskanaal" van Fietsmaatjes ook uitgebreider.

Voor meer informatie kijk op www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl

Groei & Bloei-presentatie in De Klister

Lisse n "Mij spreke de bloeme een tale. Mij is het kruid beleefd." Deze twee regels van een gedicht van Guido Gezelle zullen het leidend motief zijn van deze presentatie over bloemen, het landschap en fotografie door Groei & Bloei.

Aanwezigen 'wandelen' op hun gemak door West-Nederland. Het landschap en de begroeiing vragen om aandacht. Die zullen zij krijgen. Wandelend door het jaar heen, kom je vele bloemen tegen. De een schreeuwt om aandacht en de ander loop je zomaar voorbij. Deze keer niet, wij bekijken ze zoveel mogelijk. Er is in het Groene Hart en de duinstreek veel te vinden. De duinen bij Schoorl krijgen een bezoekje, maar ook de duinen bij Voorne. De Amsterdamse Waterleidingduinen, Meijendel en nog andere duingebieden worden bezocht. Verder is een bezoek aan Tiengemeten zeker nooit weg. Wat dacht u van bloeiende krentenboompjes bij Hilversum? De omgeving van Driebruggen of die van Lage Vuursche worden bekeken. Zo krijgt ook het Groene Hart voldoende aandacht om ervan te kunnen genieten. Kortom, een avond voor liefhebbers van bloemen, het landschap, de fotografie, maar vooral van Nederland. De presentatie vindt plaats op donderdag 19 september in De Klister (Heereweg 105). Aanvang : 20.00 uur. Leden van Groei & Bloei kunnen gratis naar binnen, niet-leden betalen 2,50 euro.

nieuws/historie

Hillegom n Ook dit jaar wil HOZO de bewoners van Bloemswaard, Parkwijk en Maronia een onvergetelijke kermismiddag bezorgen.

Om dat mogelijk te kunnen maken, is de inzet van medewerkers en vrijwilligers nodig op donderdag 12 september. Iedereen die het leuk vindt om een van de cliënten van HOZO naar en op de kermis te begeleiden, samen oliebollen te eten en na afloop nog even iets te drinken kan zich tot maandag 9 september 12.00 uur aanmelden via info@hozo.nl of 0252 – 576 500. Dinsdag 10 september krijgen alle deelnemers bericht op welke locatie zij worden verwacht. Deelnemers worden om 13.00 uur op de locaties ontvangen. Het uitje duurt van 13.30 uur tot ongeveer 16.30 uur.

Ell Geeh

Foto: Ell Geeh

Lisse n In de bieb is een expositie te zien van Ell Geeh, kunstfotograaf.

Haar motto: geniet van kunst, geluk is mooi. Al haar werk is gefotografeerd met daglicht en zijn portretten in de ruimste zin. Een titel wordt nooit toegevoegd, want iedereen mag zien wat hij/zij zelf voelt. Dat is voor haar de essentie van kunst. Ook maakt zij objecten. Buiten, in de natuur, met de natuur. Dit versterkt haar kunstzinnigheid. Een samenspel van natuur, licht en vaak ook fotografie. Ell Geeh is 3 jaar lid van het kunstcollectief BIB. De expo is te bezichtigen van 2 september tot eind oktober tijdens opening van de bieb.

n Jazzseizoen van start bij Perdido

Hillegom n Jazzclub Perdido bestaat 22 jaar en organiseert zes concerten per seizoen in de periode september tot en met mei. De organisatoren hopen op veel publiek in het gebouw Kulturele Raad, Irenelaan 16.

De samenstellers van het programma trachten variatie in het aanbod aan te brengen, zodat elke jazzliefhebber aan zijn trekken komt. Voor een overzicht van het programma van het seizoen 2019-2020 kijk op de vernieuwde site www.perdido.nl.

Zaterdag 21 september de eerste voorstelling met Izaline Callister (zang), Ed Verhoeff (gitaar) en Angelo Verploegen (flugelhorn). Kenmerkend zijn lyrische melodieën, openheid, een krachtig ritme en een onverwachte invulling van de mogelijkheden binnen deze kleine bezetting. Dit door goed gebruik te maken van de sterke kanten van de individuele musici. Het programma bestaat uit originals en bewerkingen van een breed, reeds bestaand repertoire, waarbij niet wordt gelet op taal of stijl. De drie durven het aan om bestaande, soms deerlijk kapot gespeelde composities, van een eigen grondverf en vooral glimmende laklaag te voorzien. Steeds gedrenkt in die eigen visie op jazzmuziek. Onlangs brachten zij een gloednieuw album uit "Live at the Concertgebouw".

Kaarten zijn verkrijgbaar via reserveren@perdido.nl, bij Vivant Frank Evers, Mariastraat 2 en op de concertavond aan de zaal.

Diamanten jubileum voor echtpaar De Graaff

Hillegom n Tegenwoordig is het een unicum: 60 jaar getrouwd!

Maar in Hillegom gebeurt het regelmatig dat de burgemeester op pad mag om een bos bloemen te overhandigen aan echtparen die al zo lang lief en leed delen. Dat gebeurde ook maandag 9 september. Arie van Erk was op bezoek bij het diamanten echtpaar De Graaff-Wentink aan de Loosterweg. Uiteraard ging het bruidspaar graag op de foto met de burgemeester. | Foto: Annemiek Cornelissen

Foto: Theske Slijkerman

Hillegom n Op feestelijke wijze is zaterdag de vernieuwde foyer van de Kulturele Raad geopend.

Aan wethouder Fred van Trigt de eer om het 'striklint' door te knippen, dat bij de opening was geplaatst. "Het nieuwe seizoen bij Stichting Cultuur Beleving Hillegom is gestart!" liet hij op Facebook weten. "Met een geheel nieuwe foyer komen de bezoekers nog meer in de theatersfeer. Vrijwilligers hebben er samen met Hillegomse ondernemers iets heel moois van gemaakt." Het moment werd tevens aangegrepen om Mia van der Raad in het zonnetje te zetten voor haar 25-jarig vrijwilligersjubileum.

| Foto: Theske Slijkerman

week in beeld

Biljarters kunnen voortaan de fiets pakken

Vanaf links: wethouder Jan van Rijn, Ton Weijers en Arend Kranenburg. | Foto: pr

Hillegom n Bij het clubgebouw van de senioren Biljardclub Hillegom is vorige week een fietsenstalling geopend, die bestaat uit tien zogenaamde 'nieten'. Gelijk met deze plaatsing is er een keurige bestrating aangelegd en zijn er twee bloembakken geplaatst.

Een aantal maanden geleden werd er contact gezocht met Arend Kranenburg van 'het team beleid en inrichting, buitenruimte'.

De aanleiding was dat de leden van de vereniging slecht hun fietsen kwijt konden en ze alleen op slot konden zetten, maar daar bleef het ook bij.

Nu kunnen de fietsen prima aan de 'nieten' worden vastgemaakt en iedereen is daar tevreden mee.

Om het geheel een officieel tintje te geven waren Arend en wethouder Jan van Rijn, met in zijn portefeuille o.a. openbare werken, aanwezig om een lint door te knippen en zo de stalling beschikbaar te stellen.

Daarna werd er onder het genot van een hapje en een drankje gezamenlijk getoost op dit gebeuren.

De slotattractie was een libre partij tussen Arend en Jan, waarbij bleek dat biljarten nog niet zo eenvoudig is. Uiteindelijk werd de wethouder, Jan van Rijn, winnaar van dit titanengevecht.

Nieuwe leden

Bij de vereniging 'SBH' zijn nieuwe leden nog steeds welkom. Meer informatie is aan te vragen in het clubgebouw aan de Stationsweg 49. Of mail Gerard Kerkhof: gerard.kerkhof@snelnet.net.

Bezoek 'Het Moooiste Landschapsfestival'

Foto: Cees de Jonge

NATUUR n Een rondje met boswachter Kees Perquin over Buitenplaats Leyduin laat al snel zien waarom het de moeite waard is om zondag 29 september een kijkje te gaan nemen bij het 'Het Moooiste Landschapsfestival'. De buitenplaats die ooit alleen door rijke families als zomerverblijf werd gebruikt is tegenwoordig een prachtig gebied waar het niet alleen heerlijk wandelen en fietsen is, maar ook een plek waar volop oude bossen, prachtige lanen, vogels, uitbundige adelaarsvarens en reeën te vinden zijn.

Kees is sinds drieënhalf jaar boswachter van Buitenplaats Leyduin. "We hebben een aantal natuurprojecten uitgevoerd die we tijdens het Landschapfestival willen laten zien aan het publiek. Zoals de beek die van west naar oost loopt. De beek slibde langzaam dicht en daarom hebben we 'm uitgebaggerd en natuurvriendelijke oevers gemaakt. Het resultaat is een betere waterkwaliteit met meer ruimte voor planten en dieren."

De tweede editie is groter opgezet

Het Moooiste Landschapsfestival op Buitenplaats Leyduin trok twee jaar geleden meer dan 4000 bezoekers. Het festival, dat in het teken staat van de natuur en afronding van verschillende (natuur)projecten, is dit jaar nog groter opgezet. Een kleine greep uit de vele activiteiten: Bij Huis Leyduin zal de bekende boswachter Arjan Postma alles over de natuur vertellen. Julia Zuurbier en Youri Jongenelen zullen op verschillende plekken in het bos een speciale dans uitvoeren en kinderen kunnen tijdens het festival onder andere broodjes bakken, hutten bouwen, boogschieten, bamboestieken of het mega-Jengaspel spelen. Bijzonder is ook dat er op de oude paardenrenbaan op Woestduin een hardloopwedstrijd zal zijn.

Kosten

Het Moooiste Landschapsfestival vindt zondag 29 september 2019 van 10.00 tot 17.00 uur plaats. De ingang en parkeerplaats van Buitenplaats Leyduin zijn te vinden aan de Woestduinweg 4 in Vogelenzang. Deelnemen aan de activiteiten op het festivalterrein kost 7,50 euro per persoon. Voor donateurs is er een beperkt aantal tickets gratis beschikbaar. Kijk voor meer informatie op: www.moooiste.nl.

'Verkeerssituatie rond Josephschool verbeteren'

LISSE n Diverse organisaties hebben de gemeente in de persoon van wethouder Jolanda Langeveld een brief geschreven waarin wordt gepleit voor het verbeteren van de verkeerssituatie rond de Josephschool aan de Achterweg.

Door Arie in 't Veld

Sinds de opening van de Kindercampus Joseph aan de Achterweg in Lisse maken leerlingen, personeel en ouders met veel plezier gebruik van het nieuwe pand. "Nu het daadwerkelijk in gebruik is, blijken er enkele verkeerssituaties voor verbetering vatbaar. Zo is er een verkeersonveilige situatie bij het verlaten van de fietsenstalling, met name in de 'spits', dus bij opening en sluiting van de school. Direct na de uitrit van de stalling staan auto's geparkeerd, waardoor fietsers niet de gelegenheid hebben daar de ingang te betreden. Fietsers wijken nu daarom uit naar andere plekken op de stoep, waardoor voetgangers - vaak kleine voetgangertjes - in het gedrang komen. Daarbij ontbreekt er een verlaagde stoep (afrit) bij de uitgang van de fietsenstalling. Die verlaagde stoep bevindt zich nu nog bij de fietsenstalling van de oude school, waardoor fietsers geneigd zijn schuin de straat over te steken en op de stoep verder te fietsen naar de ingang van de fietsenstalling."

Parkeerverbod

De organisaties zeggen ook begrepen te hebben dat er een parkeerverbod zou gelden voor auto's parallel aan de stoep van de Achterweg ter hoogte van het parkeerterrein voor de Kindercampus. "Als dat inderdaad het geval is, dan is de bebording langs de Achterweg (nog) niet up-to-date.

Verder ontbreekt er een stoep van de doorgaande stoep van de Achterweg naar de hoofdentree van het speelplein. Voetgangers - groot en klein - dienen daardoor altijd over de straat te lopen waar het in de spits een komen en gaan is van auto's. Een beperkte stoep van enkele tegels kan een veiligere wandelroute bieden om - zonder over straat te hoeven - naar het speelplein te kunnen lopen."

Eenrichtingsverkeer

Bovendien lijkt volgens de organisaties de rijrichting op het parkeerterrein voor de Kindercampus verwarrend. "Doordat auto's enkel vanaf de zijde van de Achterweg het terrein op kunnen, betekent dat een 'extra rondje' verkeer. Omdat de Achterweg eenrichtingsverkeer kent, dienen zij immers de Achterweg via de Lindenlaan te verlaten. Dit levert onnodig een minder veilige verkeerssituatie op. Ook ontbreekt een veilige oversteekplaats nabij de Agathakerk of de Zwanendreef. En in meer algemene zin ontbreekt het aan voldoende waarschuwingsborden en tekens op de wegen rond de school, die duidelijk maken dat er kinderen oversteken, lopen en fietsen. Dus niet alleen het bekende waarschuwingsbord met de rode rand, maar ook signalering op de wegen zelf kunnen hier bijvoorbeeld aan bijdragen."

Deze klus zal voor wethouder Jolanda Langeveld de nodige studie vergen.

Tweede dialoogtafel bij Salvatori

Lisse n Buurthuis Salvatori organiseert op 18 september samen met WelzijnsKompas weer een dialoogtafel, na een succesvolle eerste editie in april.

Iedereen is welkom bij Salvatori (Wagenstraat 33) van 10.00 tot 12.00 uur. Deelnemers verdelen zich over de dialoogtafels en praten met elkaar en een gespreksbegeleider. Het thema van deze ochtend is Elkaar Zien – betrokkenheid tonen in een ander. Wie mee wil praten kan zich aanmelden voor de dialoogtafel door een mail te sturen of te bellen naar Dionne Scheepmaker (buurtwerker WelzijnsKompas): d.scheepmaker@welzijnskompas.nl / 0252-757 100. Deelname is gratis.

Bruisend Cultuurfestival

Hillegom n De tweede editie van het Cultuurfestival Hillegom is zaterdag 28 september van 11.00 tot 16.00 uur in het Fioretti College aan de Van den Endelaan 5A.

Ook openen diverse Hillegomse locaties hun deuren voor meer dan 70 kunstenaars. Om 12.00 uur verricht wethouder Fred van Trigt de feestelijke opening.

Het Cultuurfestival zit volgepakt met creatieve activiteiten, optredens en workshops voor jong en oud: Laat een gedicht op maat schrijven door de Schone Schrijvers, bouw je eigen kinderhut, laat je verwonderen door dans, kunst, muziek en theater. Ontdek alle lekkernijen van de Wereldkeuken en Koffieheus, of kom helemaal tot de rust in de handen van Boost Stoelmassage. Voor de allerallerkleinsten is er kinderyoga en kan er naar hartenlust geschilderd worden à la Mondriaan. Zomaar een greep uit het programma. Op het cultuurplein vertellen lokale organisaties alles over hun cursussen en workshops.

Het Fioretti College is de uitvalsbasis voor het Cultuurfestival, maar ook andere culturele instellingen in Hillegom stellen hun deuren open voor meer dan 70 kunstenaars, die tijdens de Atelierroute hun werk tentoonstellen.

Het volledige programma staat vanaf 16 september online: www.cultuurfestivalhillegom.nl.

Crea bea

Hillegom n Bij Open Hof is dinsdag 17 september weer een creatieve middag.

De activiteiten duren van 13.00 tot 15.00 uur aan de Raadhuisstraat 3. Diverse voorbeelden en knutselideeën liggen klaar voor wens- en 3D kaarten. Alle materiaal hiervoor is aanwezig. Bezoekers kunnen ook hun eigen schaar en papier meenemen. De toegang is gratis. Mensen die gewoon een kijkje willen nemen zijn ook welkom. Regelmatig is op dinsdagmiddag inloop in Open Hof. Naast koffie en thee zijn er afwisselende activiteiten met de bedoeling om andere Hillegommers te ontmoeten. Meer info: www.openhof.com.

De Mont Ventoux bedwongen

Patricia had na de beklimming van de Mont Ventoux zelfs nog kracht om de fiets boven haar hoofd te tillen. | Foto: pr

REGIO n Patricia Schipper uit Lisserbroek heeft met Team BSH huishoudapparaten ruim 40.000 euro opgehaald voor de strijd tegen kanker.

Dit deed zij door samen met 23 collega's fietsend of lopend de Mont Ventoux te beklimmen. Patricia koos voor de racefiets, en wist de klim in iets meer dan 2 uur te volbrengen. Haar spinningmaatjes van We-Fit zijn dan ook hartstikke trots op haar!

Terug

Tijdens de vakantie had ik, volgens mijn vrouw en dochters, nogal eens moeite om hen goed te verstaan. Dat lag niet aan hun snelle praten en het lag niet aan het omgevingsgeluid. Er werd mij dus gezegd dat ik een gehoortest moest laten doen. En dat werd zelfs meerdere malen aangeraden.

Toen ik een dag later op mijn telefoon keek, zag ik dat op mijn Facebook startpagina meerdere opties voor het regelen van een gehoortest werden aangeboden. Dat is toch werkelijk te idioot voor woorden? Je praat er met je gezin over, de telefoon 'luistert' blijkbaar mee, je hebt een privéconversatie en ergens in Silicon Valley weet Mark Zuckerberg dat ik van Schoonderberg en/of Beter Horen een gehoortest geadviseerd moet krijgen?? Ik scrolde er snel doorheen, want met mijn vingervlugheid, gezichtsvermogen en medisch inzicht is zeker niets mis. Dat bleek gelukkig ook in de eerste werkweek na de vakantie. Ik werd in de dienst gebeld door een eigenares die aangaf dat haar hond Merel veel hijgde, probeerde over te geven en dat het wel leek of de buik dikker werd. Ik twijfelde geen seconde en sommeerde haar om meteen te komen met Merel. Ik reed iets harder dan strikt genomen is toegestaan naar de praktijk en bracht alles in gereedheid voor het ontvangen van Merel: de röntgen aan, een infuus klaar, medicatie en verdoving uitgezocht en vooral de set voor een maagdraaiing of -verwijding erbij gehaald. Wankelend kwam Merel binnen. Haar buik was zo hard als een djembé trommel uit het Afrika waar ik net vandaan kwam. Er was al geen pols meer te voelen bij de achterpoten. Zwaar in shock dus. Zonder een seconde te verliezen legden we de 65 kilo wegende Merel op de röntgentafel en maakte ik de foto. Daarop was te zien dat de maag vooral verwijd was en waarschijnlijk nog niet gedraaid was! Een draaiing had betekend dat we afscheid hadden moeten nemen. Want ze was te oud voor een zeer zware chirurgische ingreep. Nu verdoofde ik haar en lukte het om met de zoon van de eigenares een slang via de slokdarm in de maag te krijgen: een enorm gereutel kwam uit de slang! Hierna startte ik een langdurige hevel-actie. In totaal kwam er zeker 4 liter speeksel en verteringsvocht uit de maag. Samen met heel veel lucht dus. Ze ontspande meteen. De gehele buik was weer slap. Het spannendste onderdeel zou nu pas volgen: hoe doet ze het hierna? Krijgt ze hartritmestoornissen? Sterft een deel van de maag af door de spanning op de wand? Is de shock te erg geweest? Maar 4 uur later mocht ze kwispelend naar huis. De gevarenzone leek voorbij. Bij het ophalen had ik uitvoerig over maag-medicijnen. De eigenaren waren zo blij, dat was prachtig om te zien. Een dag later hadden we contact: ze was redelijk fit, maar had nog niet gegeten op wat koekjes na. Toen ik op mijn Facebookpagina keek stond er een uitgebreid advies over maagzuurremmers en vezelrijk dieet. Ik kon er wel smakelijk om glimlachen.

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom

Protestantse Gem. Hillegom

Maartenskerk, Kerkplein 1

Zondag 15 september, 10.00 uur

Voorganger: ds. Wim Zaagsma

Parkwijk, Parklaan 2

Zondag 15 september, 10.00 uur

Voorganger: dhr. C. Ofman

Open Hof Hillegom
Open Hof, Raadhuisstraat 3
Zondag 15 september, 10.30 uur
Spreker: Steven Parmentier

Evangelie Gemeente Hillegom

Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16
Zondag 15 september, 10.00 uur

Spreker: Steve van Deventer

Parochie Heilige Willibrordus

St. Jozef en St. Martinuskerk, Hoofdstraat 29

Zondag 15 september, 09.30 uur

Eucharistieviering

Celebrant: pastoor R. Franken

Di 19.00 uur: Rozenkrans

Wo & vr 09.00 uur: Eucharistieviering

St. Agathakerk, Heereweg 277

Zondag 15 september, 10.00 uur

Eucharistieviering
Celebrant: kapelaan S. Kuik
Koor: Canticum Novum
Extra: koffie/thee na de dienst

Ma 19.30 uur: Eucharistieviering
Di, do & vr 09.00 uur: Eucharistieviering

H.H. Engelbewaarderskerk, Heereweg 457

Woensdag 11 september, 09.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: kapelaan S. Kuik

Zaterdag 14 september, 19.00 uur

Eucharistieviering
Celebrant: vicaris G. Bruggink
Assistentie: diaken I. Osseweijer
Koor: Actaea

Samenwerkingsgemeente Lisse

Zondag 15 september

Kerk Veldhorststraat, 10.00 uur

Voorganger: ds. Nico Geertsema

Kerk Prinsessestraat, 16.30 uur

Voorganger: ds. M. Boersma

Evangelie Gemeente Lisse

De Poort, Jozef Israëlsstraat 11

Zondag 15 september

Spreker: Bert Strikkers

Gereformeerde Gemeente Lisse

Salemkerk, Tulpenstraat 35

Zondag 15 september, 10 en 16 uur

Voorganger: ds. G.J.N. Moens

Gereformeerde Kerk

Klisterkerk, Heereweg 105
Zondag 15 september, 10.00 uur

Voorganger: ds. A. Moolenaar

Hervormde Gemeente Lisse

Grote Kerk, Heereweg 250

Zondag 15 september, 10.00 uur

Voorganger: prop. mw. N.I. de Ronde, Delft

Pauluskerk, Ruishornlaan 33
Zondag 15 september, 10.00 uur

Voorganger: ds. E.R.V. Schuddebeurs, Houten

Kans maken op 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 15 september binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. De oplossing van week 36 was: filmmuziek. Winnaar is Ton van der Voorn uit Hillegom. Gefeliciteerd! De redactie neemt contact met u op.