LisserNieuws - De Hillegommer

14 januari 2020

LisserNieuws - De Hillegommer 14 januari 2020


Meer sociale woningbouw

Peter Klink (Vorm/vof De Waterkanten), Jeanet van der Laan en Jolanda de Vries van Stek. | Foto: AihV. Foto: Arie in 't Veld

LISSE n Er komen meer sociale woningen in de laatste bouwfase van het immense project De Waterkanten. Het gemeentebestuur, ontwikkelaar Vorm en woningcorporatie Stek hebben overeenstemming bereikt over het voortzetten van het project, nadat in een eerder stadium Vorm bekendmaakte dat het in financieel opzicht allemaal onhaalbaar leek.

Door Arie in 't Veld

"Aanvankelijk stonden er twee woontorens in het project gepland, maar dat is er één geworden van ongeveer acht verdiepingen. Het idee van ondergronds parkeren wordt losgelaten, omdat dit te kostbaar is en we er toch gezamenlijk uit wilden komen," aldus Peter Klink van ontwikkelaar Vorm. "Ook langs de Ringvaart gaat het nodige gebeuren. Nu staan er nog twee flats, maar op die plek komen 40 eengezinswoningen, zowel geschakeld als twee-onder-een-kap met koopprijzen van ongeveer vier ton. In het oorspronkelijke plan waren hier dure appartementen getekend."

Doorstroming in gang

Wethouder Jeanet van der Laan zegt dat er inderdaad niet wordt gebouwd voor de dikke portemonnee. "Het gaat zelfs om 45 procent sociale woningbouw in het project, waardoor het voor een grotere groep bereikbaar wordt. Het zet de doorstroming in gang."

Jolanda de Vries van Stek zegt over het vernieuwde plan dat er 74 sociale woningen in de toren aan de Oranjelaan komen. "Uiteraard komen die ten goede aan de lijst woningzoekenden die overigens wel deel uitmaakt van het regionale woonruimteverdelingssysteem."

Volgens wethouder Van der Laan zijn er belangrijke stappen genomen en mede door dit plan kan ontwikkelaar Vorm meegaan omdat er geen geld bijgelegd hoeft te worden, hetgeen de ontwikkelaar ook niet zou doen. "In goed overleg tussen de drie partijen is het oorspronkelijke plan nu bijgesteld. We hopen dat nadat de procedures doorlopen zijn er volgend jaar met de bouw gestart kan worden. Het vernieuwde plan moet overigens ook nog onder de aandacht van de gemeenteraad gebracht worden, maar die is al geïnformeerd en er zijn wat dat betreft geen moeilijkheden te verwachten", aldus Van der Laan.

Tangomuziek in het Koetshuis

MUZIEK n In het Koetshuis van Kasteel Keukenhof treedt dinsdag 21 januari het Quarteto Quilombo op, bestaande uit Tijmen Veelenturf (viool), Kaspar Uljas (bandoneón), Tim Panman (gitaar) en Alexander Vocking (contrabas).

Ze spelen de oude, dansbare tango's en bekend en onbekend repertoire van componisten als Astor Piazzolla en Carlos Gardel.

De leden van het Quarteto Quilombo ontmoetten elkaar aan het conservatorium van Rotterdam, waar zij allen zijn afgestudeerd aan de afdeling Argentijnse tango. Hun gedeelde passie voor deze unieke en exotische muziek vormt de rode draad in hun hechte muzikale samenwerking. Het kwartet heeft een eigen herkenbare stijl ontwikkeld door een jonge, frisse kijk op deze hartstochtelijke muziek die meer dan honderd jaar geleden ontstond in de achtergestelde wijken van Buenos Aires en uitgroeide tot een muzikale stroming met een wereldwijde aantrekkingskracht.

Het concert begint om 20.15 uur. Het Koetshuis is open vanaf 19.30 uur.

Kaarten

Kaartverkoop en reserveren: www.kasteelkeukenhof.nl, cultureel@kasteelkeukenhof.nl of telefonisch 0252-465555.

Stamppot in de Beukenhof

Senioren n Stichting De Paraplu organiseert in samenwerking met Poelier van Dongen (Blokhuis 14a) een zeer gevarieerde stamppotmaaltijd in de grote zaal van De Beukenhof, Eikenlaan 2a.

Op donderdag 23 januari om 17.30 uur kunnen senioren aanschuiven voor zuurkoolstamppot, rode kool met hachee, boerenkoolstamppot, een balletje gehakt met jus, en appelcompote. De maaltijd wordt afgesloten met een toetje en men kan nog even gezellig napraten bij een kopje koffie/thee. De kosten bedragen 9 euro. Dit is inclusief een drankje en een kopje koffie/thee.

Aanmelden kan uitsluitend bij Lia van der Westen op donderdag 16 januari vanaf 09.30 uur via 0252-414927. Er is plaats voor maximaal 80 deelnemers, dus wees er snel bij.

Nieuwe puzzelprijs

PUZZEL n Puzzelliefhebbers opgelet! De lezers van LisserNieuws-De Hillegommer kunnen vanaf deze week weer iets winnen door de juiste oplossing van de puzzel naar de redactie te sturen.

Lucky's Bowling in Warmond geeft de komende tijd een uur bowlen met daarbij een bittergarnituur weg. Veel puzzelplezier!

column n dierenarts Lodewijk Kamps

Foto: A. in 't Veld

Burgemeester roemt bruggenbouwers

Prachtig wat men voor een ander doet

Zwemmaatjes voortaan 2x per maand

Voetbalquiz beleeft zijn 15e editie

Bloemencorso Bollenstreek zoekt enthousiaste figuranten

Figuranten op de corsowagen van Omroep Max, afgelopen jaar. | Foto: pr

Regio n Altijd al gedroomd om te schitteren op een van de praalwagens tijdens het Bloemencorso Bollenstreek? Dan is het nu tijd om je aan te melden als corsofigurant!

De minimale leeftijd om deel te kunnen nemen aan het Bloemencorso Bollenstreek is 18 jaar en tijdens het corsoweekend zowel op vrijdagavond 24 april als zaterdag 25 april moet je beschikbaar zijn. Jong of oud, dat maakt niet uit: het is altijd je enthousiasme dat telt!

Foto: pr

Onvergetelijke ervaring

Nóg meer entertainment en interactie met het publiek is de insteek en ben je lekker actief dan komt dat extra goed van pas, want dit jaar worden ook figuranten ingezet die rond de wagens lopen of fietsen. Dit maakt je ervaring als corsofigurant nog leuker!

Vrijdagavond 24 april is het verlichte corso in Noordwijkerhout en zaterdag 25 april is de grote optocht van Noordwijk naar Haarlem.

Lunch en diner op corsozaterdag

En voor degenen die hun ervaring als corsofigurant met een dagje willen verlengen is er de mogelijkheid ook op zondag 26 april van de partij te zijn als de praalwagens in het centrum van Haarlem te bewonderen zijn.

Vanuit de corso organisatie worden behalve de indeling van de figuranten op en rond de praalwagens ook alle kostuums en make-up geregeld. Een lunch en diner op corsozaterdag is inbegrepen, alsmede een onvergetelijke ervaring als corsofigurant!

Meer informatie of aanmelden? Mail dan naar entertainment@bloemencorso.info

VVD wil meer weten over inzet van politie

LISSE n De fractie van de VVD maakt zich zorgen over de veiligheid in Lisse en de aanliggende gemeenten Hillegom en Teylingen, nu blijkt dat de inzet van de politie onder druk is komen te staan.

Door Arie in 't Veld

Aanleiding is de noodkreet van teamchef Woppenkamp (Team Noordwijk-Teylingen) die aangaf dat hij ook agenten moest leveren aan Scheveningen/Duindorp in december 2019 vanwege de onlusten daar. Het leidde tot enkele vragen van de fractie aan het Lisser college. Zoals wat is de vastgestelde formatie in de drie teams in de Bollenstreek en hoeveel FTE is daar effectief van ter beschikking?

De fractie vraagt ook of bij tekorten zicht is op wanneer dit aangevuld wordt. "Als de nood inderdaad zo hoog is als Woppenkamp schetst, welke taken worden dan niet uitgevoerd? Wat betekent dat voor de veiligheid van de burgers?"

Ook wil de fractie weten of de burgemeester op de hoogte van de keuzes die de politie maakt. En zo ja, zijn dit keuzes, gemaakt op basis van de prioritering in het integraal veiligheidsplan? "En kunnen de wijkagenten nog wel doen waar zij voor zijn of draaien zij alleen nog noodhulp? De situatie in Duindorp en de extra bewaking van o.a. advocaten vraagt veel politiecapaciteit. Wat betekent dit voor de drie teams in de Bollenstreek?"

In haar nieuwjaarstoespraak merkte burgemeester Lies Spruit op dat de jaarwisseling mede dankzij de inzet van politie en hulpdiensten relatief rustig is verlopen, al zijn er zeker ook enkele serieuze incidenten geweest.

De vragen van de VVD-fractie moeten voor 18 januari beantwoord worden door het college.

Subsidie voor minder energieverbruik

Hillegom n De gemeente heeft een subsidie van 259.000 euro van het Rijk ontvangen om eigenaren van grondgebonden woningen te stimuleren maatregelen te treffen waarbij energieverbruik wordt verminderd.

Een blije wethouder Karin Hoekstra deelde vorige week dat goede nieuws mee aan de gemeenteraad tijdens de vergadering van de raadscommissie. Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van de precieze besteding en verdeling van deze subsidiegelden voor concrete maatregelen zoals isolatie, led lampen en stroomgebruik. De subsidieaanvraag is overigens gedaan door de Hillegom, Lisse en Teylingen: alle drie de gemeenten vielen in de prijzen. Wethouder Hoekstra kondigde aan dat in het eerste kwartaal van 2020 in een gezamenlijke voorlichtingscampagne van HLT Samen de inwoners in de drie gemeenten worden geïnformeerd over de mogelijkheden. In dezelfde vergadering gaven twee deskundigen van de Omgevingsdienst West Holland een presentatie over de stikstof en PFAS problematiek en de mogelijke gevolgen voor allerlei (woningbouw)plannen in Hillegom. In het algemene, informatieve deel werd uitgelegd dat wat betreft stikstofneerslag het heel bepalend is of en zo ja op welke afstand zich een natuurgebied bevindt; de zogenaamde Natura 2000 gebieden. In het geval van Hillegom, Lisse en Noordwijk gaat het eigenlijk alleen om kust- en duingebied dat als Natura 200 natuurgebied in aangewezen. In het bijzonder de Waterleidingduinen (Kennemer duinen). Vervolgens is de afstand van de bron van stikstofuitstoot tot het aangewezen Natuurgebied van belang voor een eventuele neerslag van stikstof. Grofweg: minder dan 1 km zou problemen kunnen opleveren (een bouwplan wordt dan nader bekeken), meer dan 1 km levert geen probleem op. Maar ook gebruikte bouwmaterialen (minder of meer duurzaam) spelen een rol. Voor Hillegom is gekeken naar de bouwplannen de Vossepolder, Ringoevers, en het IKC (fusieschool Jozef-Leerwinkel). Die leveren geen probleem. In het geval van toekomstige bouwplannen ten westen van het Station, de Pastoorslaan en de Zanderij wordt nader gekeken naar de mogelijkheid van stikstof neerslag in de Waterleidingduinen. Wat betreft PFAS, dat bij hoge concentraties kankerverwekkend kan zijn, is in de Mariastraat en het van Nispenpark onderzoek gedaan waarbij geen problemen zijn geconstateerd. Er zijn geen belemmeringen voor het verlenen van omgevingsvergunningen of het voortzetten van de bollenteelt op de geestgronden in en om Hillegom aangetroffen. (

Finalisten Cameretten naar Theater Floralis

De finalisten van het Camerettenfestival. Henk Overdijk, Tobi Kooiman en Remy Evers komen naar Floralis. | Foto: Jaap Reedijk. Foto: Jaap Reedijk

Lisse n In Floralis vindt 20 januari om 20.00 uur de finalistentournee Cameretten plaats, met Henk Overdijk (Ik was erbij), Tobi Kooiman (Logisch) en Remy Evers (Gewoon Remy).

Denk je aan Henk, dan denk je al snel aan een vrachtwagenchauffeur of de buurman. Tijdens de voorstelling 'Ik was er bij' onderzoekt Henk Overdijk of hij meer kan zijn dan gewoon Henk.

Tobi Kooiman is wiskundige en doet in zijn programma "Logisch" verwoede doch vergeefse pogingen om zijn logica toe te passen op het leven en de vraagstukken die daar onvermijdelijk bij komen kijken. En Remy Evers zal zijn ideale wereld aan het publiek tonen.

Kaarten: online of aan de kassa van Floralis, extra verkooppunt: AntiekePrenten.nl, Heereweg 215, tel: 06-12795231.

Kom mutsjes breien in Carlies huiskamer

Foto: innocent drinks

Lisse n Wie haakt er aan en breit er mee, elke maandagmiddag in de huiskamer bij Carlie? Elke winter worden er door heel Nederland duizenden kleine mutsjes gebreid voor op de smoothies van innocent drinks. Per mutsje gaat er 0,20 euro naar het Nationaal Ouderenfonds.

Carlie uit Lisse steunt al voor de derde keer op rij de Goedgemutste Breicampagne van innocent (zie foto). Dit jaar wil Carlie samen gaan breien voor het goede doel. Samen is gezelliger dan alleen. Deelname aan de breicampagne is gratis en de koffie/thee met wat lekkers staat klaar. Iedere maandagmiddag van 13.30 – 15.30 uur is iedereen welkom om mee te breien en te haken. Wol en breinaalden zijn aanwezig en hoeven niet meegenomen te worden. Iedereen die het leuk vindt om te haken of te breien en op de maandagmiddag niets te doen heeft: haak aan of brei mee! Per keer kan men zich aanmelden bij Carlie via carlievanroosendaal@hotmail.com of 0252-413218. Kijk voor meer informatie op www.degoedgemutstebreicampagne.nl en www.ouderenfonds.nl/campagnes/goedgemutste-breicampagne. Dit mooie initiatief sluit perfect aan bij het Jaar Vol Ontmoeting waarin dialoogtafels, speeddaten voor vriendschap en het Festival der Ontmoeting werden georganiseerd door WelzijnsKompas.

Zondag Open met The Swinging Husband

Lisse n De Werkgroep Zondag Open, aangesloten bij de Stichting De Paraplu, organiseert jaarlijks een concertreeks met zangkoren en muziekensembles uit de regio.

Het volgende optreden betreft The Swinging Husband uit Lisse. De band is gestart in 1974 en de huidige bezetting bestaat uit: Ellen Capel (zang), Frits Landesbergen (vibrafoon), Adri Leest (bas), Rob van Leeuwen (gitaar), John Sedelaar (trompet, tenorsax, bugel en klarinet), Hans Zwetsloot (drums), Joop Zwetsloot (piano).

Bij het repertoire ligt het accent op mainstream jazz, waaronder blues, swing en Latin. Bij een eerder optreden vormde de uitvoering van 'The Girl from Ipanema' een van de hoogtepunten.

Fonds 1818

De uitvoering is op zondag 19 januari in De Beukenhof, Eikenlaan 2a. Aanvang 14.00 uur, einde circa 16.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur. Mede dankzij een donatie van Fonds 1818 is de toegang gratis, maar een vrijwillige bijdrage van de bezoekers in de organisatiekosten wordt beslist op prijs gesteld. Zie voor meer info ook de website www.deparaplu-lisse.nl.

Duinpolderweg (DPW) dobbert voort

| Foto: archief. Foto: piet de boer

n In februari/maart opnieuw stuurgroepoverleg

Hillegom n Tijdens de vergadering van een Raadscommissie van de gemeenteraad, 9 januari, wilde GroenLinks fractievoorzitter Dick van Egmond tijdens het vragenkwartiertje van wethouder Anne de Jong weten wat de loslippige wethouder van Teylingen bedoelde toen die suggereerde dat de Stuurgroep DPW van mening is dat alle partijen het DPW project onverkort moeten uitvoeren.

Door Jos Draijer

Wat ook een vraag was, voor welk tracé een project – MER (Milieu Effect rapportage ) wordt gemaakt, hoe dat gefinancierd wordt en wat dit voor het college betekent. De Jong liet de feiten spreken: de laatste formele vergadering van de Stuurgroep DPW dateert al weer van 10 juli vorig jaar, en, de bedoelde wethouder van Teylingen is geen lid van de Stuurgroep DPW.

Op 11 oktober is een informeel overleg geweest van een aantal leden van de Stuurgroep DPW om van gedachten te wisselen over de nieuwe politieke situatie die is ontstaan na de vorming van de colleges van Gedeputeerde Staten in Noord- en Zuid Holland.

Het standpunt van Hillegom is nog steeds hetzelfde

Wel is op 13 december bilateraal overleg geweest, maar dat was geen Stuurgroep DPW vergadering, waarin om opheldering is gevraagd aan de besturen van Noord- en Zuid Holland. In de week van 13 – 20 januari 2020 (deze week dus, red.) treffen beide Colleges van GS elkaar voor nadere kennismaking waarbij mogelijk ook de DPW ter sprake zal komen.

De Jong verwacht dat wellicht in februari/maart aanstaande weer een Stuurgroep DPW bijeen geroepen wordt.

Tenslotte meldde hij dat door deze gang van zaken de opstelling van het College ten aanzien van de DPW niet verandert. Het standpunt van Hillegom is nog steeds hetzelfde: De project MER wordt gedaan over het tracé de Midden variant door de Oosteinder polder tot aan de N208 en wordt betaald door beide provincies.

Dit, conform de eerder genomen besluiten hierover door beide provincies.


Milieu

Foto: pr

Zo zoetjesaan worden we overspoeld met gegevens en toestanden over het milieu. En dan bedoel ik in dit geval zaken die het milieu in positieve zin beïnvloeden. Dit gebeurt plaatselijk maar ook landelijk, met name door regeerders die van het soort zijn: veel beloven en weinig geven, doet een gek in vreugde leven. Ook in Lisse pakt niet elke actie die het milieu moet dienen altijd positief uit.

Zoals bij een bewoner van de Ooievaarstraat die het gaat zien en beleven dat in opdracht van de gemeente er nieuwe bomen in de straat worden geplant. Deze bomen dwarsbomen zijn streven om iets goeds aan het milieu (en zijn elektriciteitsrekening) bij te dragen. Na er flink op los gehakt te hebben, is er nu het plan om bomen te gaan planten die tien tot twaalf meter hoog kunnen worden. Mooi natuurlijk in de Ooievaarstraat, waar eerst forse kastanjes stonden. Maar niet zo ideaal als die bomen op den duur zo hoog worden dat ze het licht op jouw zonnepanelen ontnemen. Weg investering en weg mogelijke winst. De meneer die daarover aan de bel trok, zei die ervaringen al met de kastanjes gehad te hebben en er weinig voor te voelen dat dit wordt herhaald. Edoch. Het bureau dat die zaken regelt, denkt daar geheel anders over: "In het plantsoen van de gemeente gaan wij de Gleditisa triacanthos 'Sunburst' planten. De kroon van de boom is open, waardoor er veel zonlicht door de kroon valt. Die uiteindelijke hoogte van zes tot tien meter bereikt de boom alleen onder gunstige omstandigheden. Dat gaat hier niet lukken, want weinig groeiplaats in de bodem, luchtvervuiling, zware druk op het wortelgestel benadelen de groei en u hoeft dus geen angst te hebben dat de boom de werking van uw zonnepanelen zal gaan benadelen in de toekomst."

Dat was ongeveer het antwoord vanuit het bureau. Ofwel: er is wel naar de dorpeling geluisterd, maar dat is dan ook alles. En nu maar wachten of die bomen het verrekken om flink hoog te worden.

Nog een bomenpraatje dat de gemoederen bezighoudt (onder andere via Facebook) is het gegeven dat er fors wordt gekapt. Dat was aangekondigd, maar je mag toch wel hopen dat op daarvoor in aanmerking komende plaatsen nieuwe bomen worden geplant. En dat zo zijnde gaat dit een vermogen kosten en dat… heeft Lisse nu even niet. Benieuwd wat er hierover uit de gemeentelijke koker komt.

En dan nog een heel andere milieuzaak waar ook de gemeente in de volle breedte achterstaat. Het rijden met elektrische auto's. Prachtig natuurlijk, als je het even niet over de aanschafprijs van dergelijke auto's hebt. Als die prijs redelijk wordt, dan schakelt men massaal over. Dat is tenminste de wens. De gemeente is al lovend over het feit dat er onder de bevolking kennelijk veel aandacht bestaat voor het aanschaffen van een laadpaal. Klinkt goed, maar ligt ingewikkeld. Alleen al kijkend naar het plein waar ik woon met onder andere een flat waar zo'n dikke honderd mensen wonen met evenzoveel auto's, dan is er de onverbiddelijke hamvraag: hoe gaan in vredesnaam alle auto's van die mensen geladen worden? Vaak ook nog op dezelfde tijd. En hoe worden al die laadpalen aangelegd? Dat mag wel eens worden uitgelegd, want vooralsnog is dit (ook landelijk natuurlijk) een vrijwel onmogelijke opgave.

Terrein Josephschool wordt Lindenhof

LISSE n Het terrein op de hoek Lindenlaan/Achterweg, waar nu nog de oude Josephschool staat, wordt verkaveld en krijgt de naam Lindenhof. Wethouder Jeanet van der Laan zegt dat het college de herontwikkeling gunt aan de combinatie van Aannemingsbedrijf A.G.J.C. van Breda uit Sassenheim en The Way You Live (TWYL). Het plan Lindenhof bestaat uit zes duurzame, vrijstaande woningen in een groene, parkachtige setting.

Door Arie in 't Veld

"De St. Josephschool is verhuisd naar een splinternieuwe locatie aan de Achterweg. Op de locatie van de oude Josephschool ziet de gemeente Lisse graag zes vrijstaande woningen. Daarbij is duurzaamheid van groot belang; energiezuinige woningen, hergebruik van materialen, elektrische laadgelegenheden voor auto's en fietsen en ruime aandacht voor groen en milieu. Deze wensen en eisen zijn van tevoren besproken met omwonenden. Van Breda en TWYL hebben op een aantal van deze aspecten maximaal gescoord. Deze plek krijgt een nieuw karakter. Het plan is bijzonder duurzaam, niet alleen de woningen straks, maar ook het bouwproces. Het is een aanwinst voor de Achterweg en voor onze gemeente in bredere zin. De verwachting is dat in 2021 met de bouw kan worden gestart."

Het plan Lindenhof voorziet in zes woningen in twee verschillende types. Aan de Lindenlaan staan straks vier statige villa's en daarachter twee wat lagere woningen die doen denken aan bollenschuren zoals die vroeger veel voorkwamen in de omgeving. Alle woningen worden gasloos opgeleverd en zijn levensloopbestendig. Qua uitstraling passen de woningen bij de Kindercampus. De Lindenhof is getekend door het jonge architectenbureau Studio Komma uit Den Haag dat gekozen is vanwege zijn vernieuwende kijk op duurzaamheid in combinatie met hoogwaardige stedenbouw.

Oplossing voor perikelen erfpacht in zicht

Hillegomse Tennis Club is een van de 3 erfpachtconstructies voor gebruik van gemeentegrond. | Foto: Google Maps.

Hillegom n Om een einde te maken aan een slepende kwestie rond de afkoop van erfpacht bij 75 woningen in Elsbroek heeft het college een voorstel gepresenteerd aan de raadscommissie.

Door Jos Draijer

In het verleden was er een gebrekkige communicatie hierover tussen de gemeente en eigenaren van de woningen en ook de berekende hoogte van de afkoopsommen leverde eindeloze discussies op. Namens het college wil wethouder Anne de Jong schoon schip maken door met een "Kortingsregeling afkoop erfpacht Elsbroek" te komen. Daarmee kunnen de betreffende eigenaren in 2020 een korting van 25 procent op de rekenmethode Tolner krijgen wanneer zij de met erfpacht belaste grond willen verwerven. De ex-erfpachters die al eerder hun erfpacht hadden afgekocht kunnen dan ook alsnog profiteren van deze kortingsregeling. Elke betrokken eigenaar zou persoonlijk per brief op de hoogte gesteld worden door de gemeente.

Het voorstel kan op steun uit de hele gemeenteraad rekenen.

Echter, de vraag die gesteld werd door GroenLinks en Bloeiend Hillegom was welke zekerheden de betrokken eigenaren hebben na 1 januari 2036, wanneer het 75 jarige erfpachtcontract met de gemeente afloopt. Wordt de erfpacht dan voortgezet of niet? En zo ja, tegen welke kosten tarieven? Dat is van belang omdat de afloop van de erfpachtregeling per 1 januari 20136 kan vallen in de hypothecaire periode van 30 jaar waarin eigenaren hun hypotheek bij de bank afgelost hebben moeten. Aangenomen kan worden dat hun hypotheek dan door de bank tegen het licht gehouden worden vanwege gewijzigde omstandigheden. De oppositiepartijen wilden daarom nu al duidelijkheid voor de bewoners. Wethouder de Jong stelde daar tegenover stelde dat op dit moment duidelijkheid geven over 2036 niet realistisch is omdat daarbij te veel onbekende en per eigenaar verschillende factoren een rol spelen. "Zekerheden zijn nu niet te geven want tot 2036 kan elke gemeenteraad zo maar anders beslissen".

Het gevolg is dat het voorstel voor de Kortingsregeling niet een hamerstuk maar een bespreekstuk wordt in de eerstkomende vergadering van de gemeenteraad op 23 januari. Dan zal blijken hoe de hazen lopen en of er knopen worden doorgehakt.

Overigens, in Hillegom bestaan drie erfpachtconstructies voor gebruik van gemeentegrond. De Hillegomse Tennisclub (HTC), de genoemde 75 individuele woningeigenaren in Elsbroek, en de Falerio flats met een vereniging van eigenaren.

Gluren bij de buren

Beinsdorp n Buurthuis Het Eiland is zondagmiddag 9 februari open als 'huiskamer' in het kader van Gluren bij de Buren. Hierbij zijn in de gemeente in diverse huiskamers maar in ook gebouwen verschillende uitvoeringen, voordrachten of muzikale optredens te zien.

In Het Eiland treden twee muzikale acts op: The Mocks en Remix, beide 'voorzien' van Beinsdorpers.

The Mocks spelen vooral jaren '60 muziek, blues en rock. Remix is een kwintet en speelt van klassiek tot jazz. De toegang is gratis en de deuren staan open van 12.00 tot 17.00 uur. De zaal is open vanaf 11.45 uur.

Wat gebeurt er met de ziel na de dood?

regio n Uitvaartbegeleiding Brokking & Bokslag houdt 30 januari een inspirerende lezing met als titel: Wat gebeurt er met de ziel na de dood?, door Willem Glaudemans.

De lezing wordt gehouden in het Haarlemmerhout theater. Op basis van het 'Boek van het Eeuwige leven - Een cursus in sterven' neemt Glaudemans tijdens deze lezing de deelnemers mee op zielenreis. De inloop start om 19.00 uur en de lezing zelf om 19.30 uur. Het Haarlemmerhout Theater bevindt zich aan de Van Oldenbarneveltlaan 17, in Haarlem (grens Heemstede).

nieuws/column

n Een ondernemend nieuw decennium

Het winnende team, met vanaf links: Florence Dohmen, Johan van Buren, Marit Heij en Rob Bedijn. | Foto: pr

Proosten op 2020 en de winst

Hillegom n De traditionele nieuwjaarsreceptie van InitiatiefRijk Hillegom was vorige week in Eetcafé Zomerzorg.

Toen er zo'n 40 belangstellenden een eerste kop koffie hadden gedronken, blikten Marieke Kleiss-Noordermeer (namens IRH), Frans van der Riet (namens Hillegom Marketing) en Ed van Braam (namens KCH) terug op het afgelopen jaar en vooruit naar het nieuwe jaar. Een van de belangrijkste gezamenlijke doelstellingen is een verdergaande samenwerking realiseren. Ook werd een oproep gedaan aan alle ondernemers om actief mee te denken en mee te doen.

Aansluitend werden groepjes gevormd om de pubquiz te gaan spelen, met een fotoronde, een audioronde en een inmiddels eveneens traditionele Hillegomse ronde. In een spannende strijd werd de quiz uiteindelijk winnend afgesloten door het team Experts in Pink.

Lisse n Dichtkunst gecombineerd met een beeldend kunstwerk. Dat is wat er te zien is bij de expositie "Dichter bij Kunst" die tot en met 27 februari in de bieb aan de Koninginneweg 79A te zien is.? Kunstwerken in de vorm van schilderijen, foto's, beelden en diverse andere kunstvormen worden gecombineerd met gedichten van Alida van Leeuwen, die van 2016 tot 2020 dorpsdichter van Lisse was. Binnenkort verschijnt haar dichtbundel, waarbij de gedichten zijn geïllustreerd met passende kunstwerken van leden van het regionale KunstenaarsCollectief KuCo. Deze kunst is tijdens de expositie te zien, met het bijbehorende gedicht. Kijken en lezen dus!

Digitaal inloopspreekuur in de bieb

Foto: pixabay

Lisse n In de bibliotheek aan de Koninginneweg 79A vindt iedere donderdag een digitaal inloopspreekuur plaats van 14.00 tot 16.00 uur. Hier kan iedereen terecht met vragen over het gebruik van internet, laptop of andere digitale vragen. Er is deskundige begeleiding aanwezig en zij helpen bezoekers graag verder. Zij kunnen ook uitleg geven over bijvoorbeeld e-readers, smartphones of tablets. Het inloopspreekuur is gratis toegankelijk en je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Vooraf aanmelden is niet nodig. Loop gerust eens binnen. Op www.bibliotheekbollenstreek.nl staat een compleet overzicht van alle digitale cursussen.

Gezellig hardlopen met vaste groep

Lisse n Met RunStarter bij Atletiekvereniging De Spartaan is het mogelijk om lekker te gaan hardlopen. Trainer en coördinator Rob van der Klauw staat zaterdag 8 februari om 10.00 klaar om beginnende hardlopers enthousiast te maken voor deze 8-weekse cursus. Onder begeleiding van ervaren trainers maken deelnemers kennis met hardlopen en leren over loophouding- en techniek. RunStarter bestaat uit een groep van ongeveer 25 personen, die allemaal beginnen, of weer beginnen, met hardlopen. RunStarter is mede tot stand gekomen in samenwerking met de Buurtsportcoach. Aanmelden via robvdklauw14@gmail.com.

Lezing over Barok

In het Rijksmuseum is van 14 februari tot 7 juni een expositie te zien over het ontstaan van de Barok, kunst waarbij schilder- en beeldhouwkunst en architectuur samenwerkten. Joop Smits, docent klassieke talen zal hierover vertellen op een extra lezing op vrijdag 7 februari bij de Volksuniversiteit Lisse. Aanvang 20.00 uur, prijs € 5,- inclusief kopje koffie of thee. In verband met de ruimte kunnen slechts 50 bezoekers naar deze lezing. Reserveren kan via www.volksuniversiteit-lisse.nl. Op de avond zelf: aanmelden bij de balie en contant betalen.

week in beeld

Spruit roemt bruggenbouwers

Lies Spruit heft het glas op een mooi 2020, samen met alle aanwezigen op de nieuwjaarsreceptie. | Foto: AihV Foto: A. in 't Veld

LISSE n Burgemeester Lies Spruit is trots op Lisse en haar inwoners. Dat bleek uit haar nieuwjaarsspeech die vorige week tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst werd gehouden. "Lisse is een dorp waar veel inwoners zich willen inzetten om iets voor elkaar en de gemeenschap te doen. In een tijd waar tegenstellingen zich lijken te verscherpen en mensen zich steeds meer terug lijken te trekken in hun eigen wereld, zijn verbinders en bruggenbouwers in de samenleving belangrijk."

Door Arie in 't Veld

Spruit noemde in dat verband het bundelen van de krachten van FC Lisse en De Gaapstokken in Het Avondje Uit. Twee verenigingen die samenwerken om het evenement naar een hoger plan te tillen. Maar ze noemde ook de enorme inzet van het bestuur van de speeltuin De Bijenkorf, meer activiteiten bij SterkSaam, het feit dat de verenigingen zelf Ter Specke gaan onderhouden en Salvatori als het kloppend hart van heel Lisse.

"Ook op het gebied van duurzaamheid zijn er allerlei initiatieven. 'Bollenstreekhout geeft bomen een tweede leven', las ik in de kranten. En 'Steeds meer laadpalen in Lisse, bewoners doen aanvraag zelf'. Zelfs over de grens zijn onze inwoners actief zoals het verhaal over een student uit Lisse, die met een waterstofauto de ecomarathon in Londen won. Een artikel met de kop 'Lisse weer een stukje schoner' vermeldde dat honderd mensen meehielpen tijdens de nationale opschoondag en bij 'Handen uit de mouwen' de activiteiten tijdens NL Doet. Ondernemers zijn maatschappelijk actief. Er is hernieuwd elan gevonden om de onderlinge samenwerking een fris leven in te blazen. Verder las ik over een geslaagde eerste editie van de Poelpoldercross tijdens de feestweek, over een nieuw initiatief voor koken met alleenstaanden, het vijfjarig bestaan van Breiclub Lisse en een Indianendag van de Rotary voor kinderen met beperking. Allemaal prachtige voorbeelden van wat mensen voor elkaar doen."

Spruit gaf aan dat inwoners in vorige jaren meegedacht hebben over de toekomstvisie van Lisse. "In 2020 en 2021 gaan we dat concreet maken in de omgevingsvisie. Er zijn veel ambities, die mogelijk een beslag leggen op de beschikbare ruimte en beschikbare gelden. U kent ze allemaal: meer woningen, energietransitie, duurzaamheid, uitbreiding infrastructuur, groen en speelvoorzieningen. Ze moeten afgewogen worden tegen wat we nu hebben en er moet ruimte zijn voor initiatieven van inwoners."

De burgemeester ging ook in op de activiteiten rond 75 jaar bevrijding. "In de archieven van museum de Zwarte Tulp is een foto van een inwoner met een narcis op de revers uit WO2 teruggevonden. Volgens de overlevering was dit een teken van verzet en protest tegen de bezetting. Komend jaar vieren we 75 jaar bevrijding. Ook in Lisse zullen op en rond 5 mei extra activiteiten plaatsvinden met onder andere een bijzondere tentoonstelling in De Zwarte Tulp en een viering op het Vierkant. Kortom, weer een interessant jaar waarin veel activiteiten zullen plaatsvinden, veel gediscussieerd zal worden en vele beslissingen genomen zullen moeten worden."

Vrijwilligers gehuldigd

Het team van de Volksuniversiteit met rechts Peter Groeneveld die ook vrijwilliger van het jaar werd. | Foto: Arie in 't Veld Foto: A. in 't Veld

LISSE n Traditiegetrouw werden tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst enkele Lissers gehuldigd omdat ze actief zijn op het vrijwilligersfront.

Door Arie in 't Veld

Wethouder Jolanda Langeveld sprak Peter Groeneveld toe die de grote animator is van het 'creatief atelier'. Dit atelier is opgezet om mensen met een GGZ-achtergrond op een positieve en creatieve wijze een zinvolle dagbesteding te bieden. Peter Groeneveld leidt al meer dan 10 jaar vrijwillig een groep, waarbij met de tiffany-glastechniek mooie werken worden gemaakt. Daarbij biedt hij een luisterend oor en een veilige plek. De onderscheiding bestaat uit een bronzen penning, een oorkonde en een cheque van 100 euro om te investeren in het initiatief. Groeneveld is ook docent bij de Volksuniversiteit en won daardoor nog een keer. Want de vrijwilligersprijs voor groepen ging naar het team van de Volksuniversiteit.

Volgens wethouder Jeanet van der Laan wordt de gehele organisatie geroemd vanwege de veelheid aan activiteiten door de jaren heen. De Volksuniversiteit Lisse is uitgegroeid tot een succesvolle organisatie, die zorgt voor een gevarieerd programma met 200 items, waaraan ieder jaar weer een zeer groot aantal mensen deelneemt. De prijs bestaat uit een oorkonde en investeringscheque van 500 euro.

De vrijwilligersprijzen worden jaarlijks toegekend aan een persoon en groep personen die zich langdurig belangeloos en op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Lissese gemeenschap. Inwoners konden mensen nomineren voor de prijzen. Voor de individuele prijs werden 3 personen genomineerd, voor de groepsprijs kreeg de gemeente 1 aanmelding. De jeugdprijs had geen genomineerden en werd opnieuw niet uitgereikt.

Politicus van het jaar

Irene Weterman, Martijn Tibboel, Sjaak Smakman. Foto: A.in 't Veld

LISSE n Gemeenteraadslid Martijn Tibboel van de VVD is door een commissie van politiek verslaggevers uitgeroepen tot politicus van het jaar 2019. Dit werd bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.

Tekst & foto: Arie in 't Veld

De commissie, bestaande uit Irene Weterman, Sjaak Smakman, Ed Olivier en Arie in 't Veld, had het niet makkelijk. Aanvankelijk kwamen er vier namen als nominaties op tafel, doch na stevige gesprekken werd een geheel andere naam genoemd en ook aangenomen. Tibboel dus. "Hij is bereid flink in de bus te blazen als hij zich vastbijt in een bepaald onderwerp. Hij laat zich niet afschepen door wethouders. De bril strijdlustig op het voorhoofd, flink in de papieren rommelend en door blijven vragen om duidelijkheid te scheppen. Het taalgebruik is altijd helder. Geen omhalen. Hij is ook aandacht blijven vragen voor het vooraf toesturen van presentaties. Daarover had hij leuke discussies met wethouder Jeanet van der Laan. Maar hij is ook bereid om in voorkomende gevallen een schouderklopje te geven", aldus de commissie.

Bij de benoeming hoort een kunstwerkje van Frans en Truus van der Veld met de naam Ine Elzinga-prijs. Genoemd naar de raadsverslaggever voor het Witte Weekblad die in 2006 na een slopende ziekte is overleden. Ine was voor haar collega's een voorbeeld op het gebied van collegialiteit en integriteit.

Omdat Tibboel wegens ziekte verhinderd was bij de bekendmaking tijdens de nieuwsjaarsreceptie, werd het kunstwerkje hem daarom zaterdag in de winkel aan de Grachtweg overhandigd. De politicus van het jaar kreeg de prijs uit handen van Irene Weterman (links) en Sjaak Smakman (rechts).

Opleiding tot mentorschap

REGIO n Mensen die gemiddeld twee keer per maand wat tijd over hebben en echt iets voor een ander willen betekenen, zouden mentor kunnen worden.

Een mentor komt op voor de zorgbelangen van iemand met een beperking of ziekte, die geen familie of netwerk heeft. In het voorjaar leidt Mentorschap Haag en Rijn weer nieuwe mentoren op. Meer informatie? Neem contact op met Herma Kappert, 06-1507 0233 - leiden@mentorschaphr.nl - www.mentorschaphaagenrijn.nl.

nieuwjaarsbijeenkomst Lisse

Tijdelijk Holocaustmonument bij Museum de Zwarte Tulp

Het Holocaustmonument genaamd Levenslicht. | Foto: Marco de Swart Foto: Marco de Swart

LISSE n Concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd op 27 januari 1945 bevrijd. Over heel de wereld wordt daar precies 75 jaar later bij stilgestaan. Daarom is op zondag 26 januari en maandag 27 januari het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien bij Museum de Zwarte Tulp in Lisse.

Het monument in Lisse maakt deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waaraan meer dan 150 Nederlandse gemeenten deelnemen. Zo staat Nederland gezamenlijk stil bij de verschrikkingen van de Holocaust. Ook in de gemeente Lisse zijn slachtoffers gevallen. Hen herdenken wij in het bijzonder, meldt de gemeente.

Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen belangrijk. Kunstenaar Daan Roosegaarde en zijn team hebben deze traditie als inspiratie gebruikt. Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen - gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland - staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust. De stenen zijn verdeeld over de verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden, hun leven leefden; soms al generaties lang. Ook uit de gemeente Lisse zijn zij tijdens de Tweede Wereldoorlog weggerukt en vermoord.
Om de paar seconden zie je de stenen oplichten en weer uitdoven, als een ademhaling in licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu in de gemeente gemist wordt. Door stil te staan bij het gemis van de plaatsgenoten bij Levenslicht blijft de herinnering aan de slachtoffers levend.

Op zondag 26 januari om 19.00 uur wordt Levenslicht onthuld bij Museum de Zwarte Tulp door burgemeester Lies Spruit. Op maandag 27 januari, Holocaust Memorial Day, is er de Kinderherdenking die om 19.00 uur start. Op beide dagen kan men het monument tot 21.00 uur bezoeken.

75 jaar geleden geen Oranjekoerier door razzia's

Het oude Post, Telefoon en Telegraafkantoor op de hoek Kanaalstraat/Heereweg. | Foto: Oud Lisse Foto: Nico

Het illegale krantje in Lisse, De Oranjekoerier, verscheen vanaf 24 oktober 1944 dagelijks behalve op zondag. Het bevatte over het algemeen informatie over de diverse fronten in Europa, waar werd gevochten. Halverwege januari 1945, precies 75 jaar geleden, was het echter te gevaarlijk om het krantje rond te brengen in verband met de aanhoudende razzia's door de Duitsers.

Alle inwoners van 16 tot 40 jaar waren per 1 januari 1945 dienstplichtig voor de 'Arbeitseinsatz'. Mannen in die leeftijdscategorie moesten zich melden bij de Duitsers. Er waren in Duitsland namelijk veel te weinig arbeiders voor de fabrieken. Het gebod werd echter massaal overtreden. Om toch aan voldoende arbeiders te komen, besloot men razzia's te houden en de overtreders naar Duitsland te sturen.

Nummer 71

Op 20 januari 1945 verscheen er weer een Oranjekoerier. Het was nummer 71 met onder andere de volgende tekst:

"Zoals de lezers begrepen zullen hebben, kon de Oranjekoerier in verband met de razzia's, die gedurende de afgelopen week in de Bollenstreek gehouden werden, enkele malen niet verschijnen. De voorzichtigheid gebood zulks. Het verheugt ons thans weer met een nummer te kunnen uitkomen, temeer daar het nieuws zo buitengewoon goed is. Niettemin blijft de mogelijkheid bestaan dat ons blad in de naaste toekomst niet meer elke dag zal kunnen verschijnen. Dit zal geheel van de omstandigheden afhangen. Wij zullen echter ons uiterste best doen de lezers zo regelmatig mogelijk met het nieuws op de hoogte te houden….. Hoe lang zal Duitsland de stormloop der geallieerde legers nog kunnen weerstaan? Wij weten het niet, maar wel weten wij dat zijn kracht gebroken is. Doch voordat dit monster zieltogend terneder ligt, kunnen zijn stuiptrekkingen nog heel lastig en gevaarlijk zijn. Ook voor ons. De slavenjachten der moffen zijn er een bewijs van."

Afluistersysteem

Van razzia's in januari 1945 hebben we wat Lisse betreft verder geen informatie gevonden, maar bijvoorbeeld wel van razzia's in Hillegom, Warmond, Leiden en Gouda. Dat er wat Lisse betreft nu zo weinig bekend is over deze razzia's, was gebaseerd op het succes van het goed lopende waarschuwingssysteem via afgeluisterde telefoongesprekken. Men werd steeds bijtijds gewaarschuwd. Het telefonisch afluistersysteem werkte echter op 7 maart 1945 niet. Er werden toen 40 mannen in Lisse opgepakt

Wat toch een tijd

In Hillegom werd op 19 januari een razzia gehouden. Volgens het boekje 'Wat toch een tijd' van Ed Olivier kwam hierbij Lisser Aart van Dijk om het leven. Deze bakkersknecht vluchtte het bollenland in, maar werd neergeschoten. Op weg naar het ziekenhuis in Haarlem overleed hij. Bij een razzia op 13 en 14 januari werden ongeveer 300 mannen opgepakt in Leiden en omgeving. Op vluchtelingen werd met scherp geschoten. Er waren tenminste 2 doden en 6 gewonden. Dezelfde Duitsers kwamen op 15 januari in Warmond in actie. Ongeveer 30 jongens werden afgevoerd. Ook in Gouda werd ongeveer 300 mannen opgepakt.

Zwemmaatjes voortaan twee keer per maand

Lisse n We beginnen het jaar goed, want Zwemmaatjes wordt vanaf 2020 twee keer in de maand georganiseerd in Sportcentrum De Waterkanten. Wegens groot succes is besloten om het zwembad elke eerste en derde maandag van de maand van 12.00 tot 13.00 uur open te stellen voor Zwemmaatjes; met uitzondering van schoolvakanties en feestdagen.

Iedereen is welkom om samen met bijvoorbeeld partner, vriend, buurvrouw, familielid of mantelzorger (je 'maatje') op eigen tempo te bewegen in het warme water. Sportcentrum De Waterkanten is erop ingericht dat iedereen zonder problemen kan gaan zwemmen. Liften, speciale tilliften, rolstoelen en rollators zijn aanwezig.

Data, tijden en kosten

Zwemmaatjes vindt de komende maanden plaats op 20 januari, 3 en 17 februari, 2 en 16 maart, 6 en 20 april, 11 en 25 mei, 8 en 22 juni en 6 juli. Het is steeds van 12.00 tot 13.00 uur bij De Waterkanten aan de Sportlaan 21. Inloop vanaf 11.45 uur. Meedoen kost 6 euro per duo, inclusief een kopje koffie of thee.

WelzijnsKompas is op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 – 12.30 uur op (0252) 757100. Neem voor meer informatie of bij vragen contact op met Dionne Scheepmaker, d.scheepmaker@welzijnskompas.nl of 06-453 315 45.

In gesprek blijven met elkaar 'in de buurt'

Hillegom n Het Alzheimer Café wordt op dinsdag 21 januari gehouden in de grote zaal van Bloemswaard, Garbialaan 3. Het onderwerp van deze avond is In gesprek blijven met elkaar 'in de buurt'.

Met elkaar communiceren is niet makkelijk als dementie een steeds grotere rol gaat spelen. Dan is het ook belangrijk dat men tijdig anderen gericht om hulp durft te vragen en dat die anderen weten hoe ze gericht hulp kunnen aanbieden!

Men gaat deze avond met een gezamenlijk spel en een aantal voorbeelden aan de slag. Voor de bezoekers zonder dementie wordt er gekeken hoe zij aan iemand concreet hulp kunnen bieden. Ook wordt informatie gegeven over de kenmerken van dementie en over de methode ' GOED' en hoe hier mee om te gaan.

Het Alzheimer Café is vrij toegankelijk voor mensen met dementie, partners, familie, zorgverleners en andere belangstellenden. De toegang is gratis inclusief consumpties.

Iedereen is van welkom in de grote zaal van Bloemswaard. Inloop vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.

BC houdt Kroegentocht op zes verschillende locaties

Hillegom n De Hillegomse Bridgeclub organiseert ook dit jaar weer een kroegentocht.

Zondag 2 februari zijn er bridgedrives op zes verschillende locaties in Hillegom. Aanmelden kan nog tot en met 30 januari. Zondag worden de eerste kaarten gedeeld om 13.00 uur.

Alle informatie staat op: www.hillegomse-bridgeclub.nl. Hier is het ook mogelijk om aan te melden.

Meer info bij Ineke Seijsener: 06 40464796 of 0252-517116.


Britse documentaire over Pavarotti

LISSE n Het Filmhuis Lisse draait dinsdagmiddag 21 januari in Floralis om 15.00 uur de Britse documentaire "Pavarotti" van regisseur Ron Howard. Luciano Pavarotti (1935-2007), de bekendste en misschien wel meest getalenteerde operazanger ooit, had een leven met uitzonderlijke hoogtepunten en zware dieptepunten. Met beelden uit het familiearchief, interviews en tv-registraties brengt de docu een ode aan een groot artiest. Deze voorstelling is in het kader van de 'voorlaatste-dinsdagmiddag-van-de-maandvoorstelling'. Kaartjes: aan de kassa van Floralis en via www.floralis.nl.

nieuws/historie

Bieb in teken van Nationale Voorleesdagen

Lisse n De Nationale Voorleesdagen vinden plaats van 22 januari tot en met 1 februari! Doel van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Gedurende de campagneperiode zijn er in het hele land allerlei voorleesactiviteiten. Ook Bibliotheek Bollenstreek organiseert leuke activiteiten voor peuters en kleuters.

Voorlezen maakt je leuker! Want voorlezen is goed voor de taalontwikkeling, zo komen peuters en kleuters in aanraking met nieuwe woorden, leren ze hoe een zin opgebouwd is en worden hun woordenschat en taalbegrip vergroot. Er zijn nog meer voordelen van het (voor)lezen, zoals een beter begrip van de wereld om je heen en het aanhalen van de band tussen (groot)ouder en kind. Ook de VoorleesExpress van de Bibliotheek Bollenstreek erkent het belang van voorlezen aan jonge kinderen. Vrijwilligers richten zich daarbij specifiek op diegenen die moeite hebben met taal.

Het boek Moppereend is door een comité van Nederlandse jeugdbibliothecarissen gekozen tot het Prentenboek van het Jaar 2020. Een mopperboek om vrolijk van te worden! Eend is mopperig. Haar vijver is opgedroogd en er is niemand die met haar wil spelen.

Tenminste... dat vindt zij. Speciaal voor De Nationale Voorleesdagen en in samenwerking met de Bibliotheek Bollenstreek heeft gezelschap SterKKK dit jaar een interactieve dans- en theaterworkshop voor peuters en kleuters ontwikkeld rondom het verhaal van Moppereend.

Het accent ligt op het inleven en uitbeelden van emoties. De kinderen verbeelden wat de dieren uit het verhaal leuk vinden om te doen, maar ook waar ze blij en boos van worden. In alle vestigingen van Bibliotheek Bollenstreek is een workshop te volgen.

Meld je aan en doe mee! Kijk op de site waar en wanneer er een workshop bij jou in de bieb is: www.bibliotheekbollenstreek.nl. Maak je kind gratis lid van de bieb tijdens de Nationale Voorleesdagen en ontvang een gratis voorleesknuffeltje.

Hillegom

Ook in Hillegom wordt voorgelezen. Kleintjes en hun (groot)ouders zijn van harte welkom bij twee activiteiten in de Bibliotheek Hillegom (Sportlaan 1). Reserveer voor het voorleesontbijt per persoon een gratis kaartje via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl..

De Nationale Voorleesdagen starten met een ontbijt en een voorleesverhaal dat dit keer wordt verzorgd door wethouder Fred van Trigt. Hij leest ook voor uit Moppereend, geschreven door Joyce Dunbar en geïllustreerd door Petr Horácek.

Zin in zo'n verhaal met een ontbijtje? Meld je snel aan en vergeet niet je biebkaart mee te nemen, dan kun je na het ontbijt gelijk een flinke stapel boeken mee naar huis nemen. Woensdag 22 januari, van 9.15 tot 10.15 uur. Deelname is gratis, maar reserveren is wel noodzakelijk.

Voorleesuurtje

Tijdens de Nationale Voorleesdagen deelnemen aan het voorleesuurtje kan ook. Samen met je (klein)kind luisteren naar Moppereend en kijken naar de bijzondere tekeningen in dit boek. Op woensdag 22 januari is het mogelijk om gewoon om 15.00 uur binnen te lopen in de bieb en aan te schuiven. Het verhaal is geschikt voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar.

Verbinden staat centraal bij voetbalquiz FC Lisse

De quizwinnaars Matthieu Haring en André Lemmers met Carla van Aanholt. | Foto: Hubert Habers. Foto: Hubert Habers

Lisse n FC Lisse wil als elke vereniging verbinden. Dit doet zij onder meer elk jaar met de FC Lisse Voetbalquiz en de supporters van het jaar. Vrijdag 10 januari was de vijftiende editie. Een avond waarop het zingen van het FC Lisse-clublied het ultieme moment van verbinden is.

Door Jankees Faas

Het idee voor een FC Lisse Voetbalquiz ontstond in 2006, toen de fusieclub 25 jaar bestond. Matthieu Haring, Hubert Habers, Jorit Doeswijk en Sjoerd van Aanholt begaven zich op het quizpad. Voor Sjoerd was het een hele eer dat de wisselbeker werd vernoemd naar zijn opa Bram Polderman, die jarenlang trouw supporter van de voetbalclub in Lisse was. Een heel team van vrijwilligers werd geformeerd rondom de quiz, met als trekkers Frans van der Laan en onderwijsdeskundige Jan Broekhuizen senior. Michael van der Laan en Koen Zenden deden inspiratie op bij hun bezoek aan het 'kleine kamertje' en wonnen zo destijds de eerste voetbalquiz.

De FC Lisse Voetbalquiz staat bekend om zijn hilarische filmpjes. Dit keer ging het om de Ron en Sjon-expeditie. De vraag was wie de materiaalmannen van FC Lisse gingen vergezellen op de bank. De Dick Teeling-taalronde bleek niet eenvoudig. Discussies ontstonden er over welke spelers terugkeerden op Ter Specke. Veel vragen met een 'o ja'-gehalte. Vlak voor het bekendmaken van de einduitslag stond de hele zaal op om het FC Lisse-clublied te zingen, aangestuurd door de FC Lisse-supporters van het jaar: Rob van Amsterdam en Jorit Doeswijk. De twee fietsten dit seizoen voor hun cluppie zowel heen als terug naar Hoek in Zeeuws-Vlaanderen. Een afstand van zo'n slordige 328 kilometers. De quiz werd gewonnen door Matthieu Haring en André Lemmers.

Lissese auteur Helen Workala in bieb

Lisse n Helen Workala is zondagmiddag 26 januari vanaf 13.30 uur te gast in de bieb aan de Koninginneweg 79A. Ze leest voor uit haar debuut 'Nou even niets' en geeft schrijftips. In dit eerste boek van de Lissese auteur wordt de lezer aan de hand van korte verhalen uitgenodigd om even te ontsnappen aan de hectiek van alledag. De auteur neemt de lezer mee in haar lichte verteltrant en pakkend tempo, en weet de sfeer en dynamiek met een mooi woordgebruik treffend neer te zetten. Naast voorlezen geeft Helen Workala deze middag ook tips en trucs voor het schrijven van verhalen. De toegang is gratis.

Jan Moran De chocolatiers

Een jonge weduwe van een chocolatier probeert weer een leven op te bouwen kort na de Tweede Wereldoorlog. Ze vertrekt met haar zoontje naar Italië, naar de familie van haar man. Daar wordt ze met open armen ontvangen. Al snel ontdekt ze dat haar man niet zo geliefd was bij zijn familie als zij dacht. Wat heeft zich afgespeeld?


Een mooi verhaal over liefde, verraad en verdriet.

Ewa Maria Wagner Het Tristan-akkoord

Als een Poolse altvioliste haar baan bij het Radio Filharmonisch Orkest in Hilversum dreigt te verliezen, gaat ze op zoek naar een toekomst, maar daarvoor moet ze eerst graven in een traumatisch Oostblokverleden en de confrontatie met haar vader aangaan.

Een prachtig boek over een zoektocht naar geluk en identiteit maar ook over de liefde voor muziek en de liefde voor literatuur.

Frida Moisto Net nitroglycerine

Wanneer een beruchte advocaat wordt vermoord, bijt agente Lisa Engström zich vast in deze zaak waar een luchtje aan zit. De titel van het boek verwijst naar de bijnaam van Lisa. Ze heeft namelijk een nogal explosief karakter. Ze wordt dan ook flink boos als blijkt dat iemand ook haar naar het leven staat.

Weer een heerlijk spannende thriller uit Zweden.

Anne Eckhardt

Moppereend

Joyce Dubar

Eend loopt te mopperen. Ze heeft niemand om mee te spelen.

Er verschijnt een grijze wolk boven haar hoofd die steeds groter wordt. Want alle dieren die ze vraagt, willen spelletjes doen die Eend niet leuk vindt. Dan wordt de wolk zo groot en zwart dat hij barst.

Mooi geïllustreerd door Petr Horácek.

leestips/nieuws

Genie Does-Moison

Foto: pr

Genie is bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland werkzaam als collectiespecialist.
Om de week geeft zij een aantal boekentips in de Hillegommer.

Alle titels zijn te leen bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. U kunt ze vanuit huis direct reserveren via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

Jaarwisseling

Zoals elk jaar is de tijd rondom kerst en oud en nieuw nogal hectisch. Vanuit dierenperspectief is het stompzinnige en angstaanjagend geknal met vuurwerk, ver voor de tijdspanne waarin het is toegestaan, een gigantisch drama. Het lijkt ieder jaar wel erger te worden. En ook voor mensen is het telkens schrikken geblazen.

We liepen op dinsdag voor de kerstdagen door de Hoofdstraat in Hillegom op zoek naar een restaurant, waarbij we werkelijk een hartverzakking kregen van een soort bernbom die afging ter hoogte van de Hema. We zijn naar huis gegaan en hebben veilig en wel via thuisbezorgd wat laten komen. Ik ben zeker niet tegen vuurwerk, maar hoe moeilijk is het om pas vanaf 18.00 uur 's avonds op de 31e te beginnen met het afsteken van (mooi) vuurwerk? Zoals het nu gaat, met de jaarlijkse amputaties, de ingecalculeerde doden, de onherstelbare oogschades, de weggelopen en in paniek verdronken huisdieren (echt gebeurd!) en de onwaarschijnlijke materiële schade aan privé- en gemeentelijke eigendommen, kan ieder weldenkend mens alleen maar voor een (compleet?) verbod op consumenten vuurwerk zijn. Elke petitie die langs kwam heb ik dan ook ondertekend en met mij honderdduizenden andere Nederlanders. Het woord is aan de dappere in de politiek. Ook is de tijd rond oud en nieuw automatisch bedoeld om terug te kijken. In mijn geval: aan welke patiënt denk je nog geregeld terug? Dat is er teveel om op te noemen. Maar één behandelde hond zal ik hier beschrijven. De Beagle Nino van mijn zwager had al maanden last van oorontstekingen. Hij woont in Lelystad en dat is te ver om telkens hier naar toe te komen. Al die tijd was hij bij zijn lokale dieren arts geweest. Deze collega schreef steeds goede oorzalven voor, maar Nino is een beagle en die laat niet al te veel met zich doen. Meestal hield het met behandelen dan wel op na drie of vier dagen, wat ervoor zorgde dat de ontsteking wel verbeterd, maar niet over was. Ten lange leste selecteerden zich resistente bacteriën uit en kwam de otitis in steeds heftigere mate terug. We besloten Nino in huis te nemen; we hebben hem drie maanden lang elke dag behandeld. Mijn vrouw heeft een laserapparaat, waarmee ze de gehoorgang in een betere conditie kreeg. We namen wel 5 maal bacteriologische monsters ter controle. Tot onze verbazing zaten er iedere keer dezelfde superresistente bacteriën in, waarbij het resistentiepatroon iedere keer wisselde. Uiteindelijk bleken de Pseudomas en de Proteus (de 'mortierbommen' onder de oor bacteriën) alleen nog gevoelig voor het ultieme antibioticum Enrofloxacine. Dat mag van de overheid alleen voorgeschreven worden als er resistentie is tegen alle andere verkrijgbare antibiotica. En zo geschiedde. Na vier weken was daar ein-de-lijk het moment van genezing! Met kerst zagen we Nino weer en hij rende dolblij op ons af. Alsof hij ons wilde bedanken.

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom

Foto: website Agathakerk

Protestantse Gem. Hillegom

Maartenskerk, Kerkplein 1, 10.00 uur

Zondag 19 januari

Voorganger: Maurits de Ridder

Open Hof Hillegom
Open Hof, Raadhuisstraat 3
Zondag 19 januari, 10.30 uur
Spreker: Andries Bakker

Evangelie Gemeente Hillegom

Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16
Zondag 19 januari, 10.00 uur

Spreker: Wim Molenkamp

Parochie Heilige Willibrordus

St. Jozef en St. Martinuskerk, Hoofdstraat 29

Zondag 19 januari, 11.00 uur

Celebrant: pastor van Eijk
Assistentie: diaken I. Osseweijer

Di 19.00 uur: Rozenkrans

Wo & vr 09.00 uur: Euch.viering

St. Agathakerk, Heereweg 277

Zondag 19 januari, 10.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: pastoor R. Franken
Koor: projectkoor Gregoriaans
Extra: koffie/thee na de viering

Ma 19.30 uur: Euch.viering
Di, do & vr 09.00 uur: Euch.viering

H.H. Engelbewaarderskerk, Heereweg 457

Woensdag 15 januari, 09.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: kapelaan S. Kuik

Zaterdag 18 januari, 19.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: pastoor R. Franken
Koor: In Conspectu Angelorum

Samenwerkingsgemeente Lisse

Zondag 19 januari

Kerk Veldhorststraat, 10.00 uur

Voorganger: ds. Nico Geertsema

Kerk Prinsessestraat, 16.30 uur

Oecumenische dienst

Evangelie Gemeente Lisse

De Poort, Jozef Israëlsstraat 11

Zondag 19 januari, 10.00 uur

Spreker: Désirée Stolker

Gereformeerde Gemeente Lisse

Salemkerk, Tulpenstraat 35

Zondag 19 januari, 10 en 16 uur

Voorganger: niet opgegeven

Protestantse Gemeente Lisse

Pauluskerk, Ruishornlaan 33
Zondag 19 januari

09.30 uur: voorganger: ds. M.J. Wattel, Hoofddorp

11.00 uur: voorganger: ds. A.C. Verwei, 's-Gravenzande

De Beukenhof

Vrijdag 24 januari, 19.00 uur

Voorganger: ds. A. Moolenaar

Vanaf deze week maken puzzelaars kans op een uur bowlen en een bittergarnituur bij Lucky's Bowling in Warmond. Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 19 januari binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl