LisserNieuws - De Hillegommer

23 december 2019

LisserNieuws - De Hillegommer 23 december 2019


1 / 34

Foto: A.in 't Veld

Jaaroverzicht 2019

Foto: Sven van der Vlugt
SONY DSC Foto: Picasa
Foto: A.in 't Veld
Foto: A.in 't Veld

Vrijwilliger, mantelzorger en kanjer

Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft burgemeester Arie van Erk de Hillegomse Hangkous uitgereikt aan Alphons Maas en Lydie van den Akker. Zij zijn respectievelijk vrijwilliger en mantelzorger van het jaar 2018 geworden. Kanjer van het jaar werd Remco Out. Hij kreeg een cheque ter waarde van 250 euro. De jury, bestaande uit huisarts Chel van der Kaaden, wethouder Fred van Trigt, kanjer van het jaar 2018 Sanne Jansen en Raya Yousif van Rotary Hillegom Lisse, heeft uit alle inzendingen drie vrijwilligers en drie mantelzorgers genomineerd en uiteindelijk uit beide categorieën een winnaar gekozen. Voor Kanjer van het jaar, de prijs voor een mantelzorger of vrijwilliger tot 25 jaar, was dit keer maar één inzending.

Herdenking voor omgekomen student

Veel belangstelling donderdag 31 januari tijdens de herdenkingsbijeenkomst voor Maolin Zhang. De 27-jarige Chinese student kwam 17 januari om het leven tijdens de brand aan de Stationsweg. Maolin was naar Nederland gekomen om te promoveren aan de Universiteit Leiden. Op initiatief van buurtbewoners organiseerde de gemeente deze herdenkingsbijeenkomst. Brandweerlieden, lokale politici en plaatsgenoten verzamelden zich voor de plek waar zich de ramp had voltrokken. Na de toespraken van burgemeester Arie van Erk, Huub Röttgering (directeur Leidse Sterrewacht) en Annemiek Cornelissen (een van de initiatiefnemers) volgde een minuut stilte. Ook de vader van Maolin en twee neven woonden de herdenking bij.

Zilveren erepenning voor HHK

Dit jaar vierde de Hillegomse Harmonie Kapel haar 125-jarig jubileum dat 1-11 (de dag van de oprichting door de eerste dirigent Schouten) groots gevierd werd in De Bestemming. Tijdens de nieuwjaarsreceptie ontving de HHK een zilveren erepenning. Oorspronkelijk was HHK een mannenvereniging; in de '50-er jaren kwamen er pas dames bij.

#CopKoffieMoment slaat aan

Hendrik van Rijn tijdens een #CopKoffieMoment in Lisse. Foto: Esther Akerboom

Veel Lissers hebben wijkagent Hendrik van Rijn wel eens zien zitten bij een koffiezaak of op een terras. Met zijn uniform en het 'Schuif gerust aan'-bord op tafel trekt hij de aandacht. "Dat is ook de bedoeling", vertelde Van Rijn enthousiast. "Ik wil graag zichtbaar zijn. Vorig jaar hebben de wijkagenten de beschikking gekregen over een Chromebook, waardoor we kunnen flexwerken. Ik heb toen een aantal koffietentjes benaderd met de vraag of ik daar af en toe kan gaan zitten om met inwoners te praten. Daar werd positief op gereageerd." Vaak gaat het over ergernissen in de wijk, zoals zwerfafval en hondenpoep. Van Rijn vertrok overigens halverwege dit jaar naar Katwijk, waar hij het #CopKoffieMoment ook heeft ingevoerd.

100ste Sporen Lisse

In de editie van 15 januari stond de 100ste aflevering van Sporen van Vroeger, verzorgd door de Vereniging Oud Lisse. De VOL werd in 1991 opgericht uit verontwaardiging over de plotselinge sloop van een aantal oude, beeldbepalende villa's in het noorden van het dorp. Sinds 2007 is Oud Lisse gevestigd in de Vergulde Zwaan.

Wim Slootbeek politicus van het jaar

Foto: A.in 't Veld

In het gemeentehuis werd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de Ine Elzinga-prijs uitgereikt, genoemd naar de te jong overleden journalist in Lisse. De prijs is voor de politicus die zich in de ogen van de plaatselijke politieke verslaggevers (Irene Weterman, Sjaak Smakman, Ed Olivier en Arie in 't Veld) in positieve zin heeft onderscheiden. Dit jaar was dat raadslid Wim Slootbeek. Het zoeken naar een kandidaat voor de benoeming was volgens Smakman niet eenvoudig, omdat de gemeenteraad van Lisse nogal stilletjes, zeg grijs is. Slootbeek weet in ieder geval wat zich in het dorp afspeelt, aldus de journalisten. "Bovendien heeft hij een goede dossierkennis en is hij niet te beroerd om flink in de bus te blazen als hij het ergens totaal niet mee eens is."

Steun voor Sammie

Zondag 13 januari werd een zwaargewonde pup binnengebracht bij Sterkliniek dierenartsen in Hillegom. De dierenartsen redden zijn leven en startte een crowdfundingactie. Het verhaal over Sammie kreeg op FB veel bijval. De dierenarts is met het verhaal naar buiten gekomen om aandacht te vragen voor fokkerijen waar dieren slecht worden behandeld.

Nauwer samenwerken

Burgemeester Lies Spruit en Keukenhof-directeur Bart Siemerink hebben een convenant ondertekend voor een nauwere samenwerking. Keukenhof gaat rotondes adopteren en bijdragen aan het groenonderhoud. Lisse steunt Keukenhof op haar beurt weer bij het verbeteren van de bereikbaarheid. Een nieuw onderwerp is duurzaamheid.

Nico Kord winnaar wedstrijd

Stichting Vrienden van Oud Hillegom presenteerde 26 februari de winnende foto die in de Frans Out-galerij geplaatst wordt: Nico Kors was de winnaar van het thema Hillegomse Polders en ontving een ingelijst exemplaar van zijn winnende foto. Voorzitter Hans Lommerse overhandigde hem de prijs. Daarnaast is eeuwige lokale roem Nico's deel.

Deze keer kozen de Vrienden voor een zonnig gele lijst en een driedubbel passe-partout in de kleuren rood en groen. "We proberen altijd om een lijst samen te stellen die mooi aansluit bij de winnende foto", aldus Vrienden-bestuurslid Jacolien van der Valk. "Bij een zwartwit-foto blijkt een omlijsting in de Hillegomse kleuren goed te passen. Ook nu leverde de samenwerking met Foto De Geus weer een mooi resultaat op."

Nico Kors was niet speciaal op zoek naar een fotolocatie. "Al wandelend langs de Singel zag ik het bootje met 'Hillegom' erop. Tegen de achtergrond van de Elsbroekerpolder dacht ik ineens: dit kan 'm weleens zijn. En het blijkt nu de winnende foto!" Vrienden-voorzitter Hans Lommerse overhandigde hem de prijs. Daarnaast is eeuwige lokale roem Nico's deel. Iedereen mag zo vaak meedoen als gewenst en de jury weet niet wie welke foto heeft gemaakt. De uitdaging voor andere deelnemers is om ook mooie foto's in te zenden en het de jury zo moeilijk mogelijk te maken om een winnaar te kiezen. Bij deze foto-opdracht is dat goed gelukt: er werden 82 foto's ingezonden. Een selectie van de inzendingen wordt getoond in het zomernummer van "Hangkouserieën", het donateurstijdschrift van de stichting. De Vrienden van Oud Hillegom hebben de Frans Out-galerij opgericht ter nagedachtenis aan eerste voorzitter Frans Out. Op die manier wil de stichting zijn bijdrage aan het erfgoed van Hillegom levend houden. De volgende opdracht is "Jong geleerd is oud gedaan" en foto's kunnen worden ingestuurd tot 1 mei naar emailadres: frans.out.galerij@gmail.com.

Groep jongeren streng aangepakt

Een aantal leerlingen van het Fioretti is in februari bedreigd en gedwongen geld en spullen af te staan. De school heeft samen met de politie moeten constateren dat ook een aantal van de groep jongeren die zich hieraan vermoedelijk schuldig maakte, leerlingen van het Fioretti zijn. Enkele van deze leerlingen zijn van school gestuurd. De gemeente, politie, het Fioretti College Hillegom en zorgpartners werken nauw samen om jongeren goed in beeld te houden en waar nodig in te grijpen. Burgemeester Arie van Erk liet weten: "Dit gedrag is onacceptabel en moet stoppen. Jongeren moeten zich veilig kunnen voelen. Dankzij de korte lijnen hebben we deze overlast snel kunnen aanpakken en drie raddraaiers op kunnen pakken."

Hangkous voor Gerda Rusman

Tijdens de seniorenbingo werd Gerda Rusman verrast met een Hillegomse Hangkous, als dank voor het werk dat zij belangeloos doet voor de Hillegomse gemeenschap. Meerdere brieven waren binnengekomen om haar voor te dragen. Ruim veertig jaar maakt zij ook sinterklaas- en kerstpakketten voor arme gezinnen en eenzame ouderen.

Maximale score Manege Hillegom

Foto: Picasa

Manege Hillegom haalde de maximale score bij de kwaliteitsscore van de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra. Dit betekent dat er vijf sterren zijn behaald. Woensdag 6 februari kwam rayonmanager Patrick Marsman het hierbij behorende bordje overhandigen. Bob Koopman, een van de eigenaren van het familiebedrijf, zei enorm trots te zijn op dit behaalde resultaat. De FNRS kijkt voor de beoordeling naar hygiëne, veiligheid, de accommodatie, of er gediplomeerde instructeurs werken, de bedrijfsvoering, maar ook of de paarden gelukkig zijn. Inmiddels zijn 400 paardenbedrijven aangesloten bij de FNRS. Sinds de verhuizing naar de nieuwe locatie is de manege gegroeid van 390 naar 520 leden en zitten alle vijftig stallen vol.

Jongerentop levert schat aan ideeën

Foto: Arie in 't Veld

Bij Floralis werd 18 februari de allereerste Jongerentop gehouden, georganiseerd door de gemeente en bedoeld voor tieners en jongvolwassenen. Onder de noemer 'Wat vind jij belangrijk voor Lisse' konden zij hun mening geven en ideeën aandragen. Daar werd volop gebruik van gemaakt en dit resulteerde in een top 5 van zaken die onder de jongeren het meest leven: jongerenhuisvesting, treinstation Lisse openen, een jongerenraad, glasvezel door heel Lisse en meer hangplekken en aandacht voor jongeren met problemen. Tijdens de top bleken genoeg jongeren bereid om zich beschikbaar te stellen voor groepen die zich hard gaan maken om de plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Iets dat burgemeester Lies Spruit zeer kon waarderen.

In memoriam Van der Kroft

Foto: Picasa

Begin februari werd bekend dat Gerard van den Kroft is overleden op 85-jarige leeftijd. Hij werd in februari 1985 benoemd tot burgemeester van Lisse, wat hij zou blijven tot zijn pensionering in 1998. Burgemeester Spruit: "Wij herinneren ons Van der Kroft als een krachtig bestuurder die de belangen van Lisse hoog in het vaandel had staan."

Grote bomenkap door essentaksterfte

Bij een controle kwam aan het licht dat er in Lisse veel bomen gekapt moeten worden. Het ging om 240 stuks. Een groot deel van die bomen lijdt aan essentaksterfte. Volgens wethouder Kees van der Zwet was kappen echt noodzakelijk. "We willen niet het risico lopen dat aangetaste bomen op een geven moment omvallen en schade veroorzaken. Of erger." De gemeente wil voortaan voorkomen dat enkel dezelfde soort bomen in één straat geplant worden. "Als er dan namelijk een ziekte uitbreekt, moeten alle bomen weg en zit je met een kale straat", aldus Van der Zwet. Op de foto bomen die gekapt zijn aan de Spekkelaan. Ze zijn op pakweg een meter boven de grond afgezaagd en de gemeente hoopt dat ze op de stompen weer willen uitgroeien, zoals je wel vaker ziet.

Lenteflora bij 14 graden

De natuur liep eind februari flink voor. Dat was ook te merken tijdens de Lenteflora. Terwijl het buiten echt lenteweer was met een heerlijk zonnetje en 14 graden, trok de jaarlijkse huisbroeitentoonstelling als vanouds veel bezoekers. De Lenteflora kan al dik tachtig jaar voortbestaan dankzij de tomeloze inzet van vele vrijwilligers.

AED bij KWJ gebouw

Foto: Picasa

Voorzitter van de Hillegomse EHBO-vereniging Henk Vledder plaatste 2 maart een AED in de buitenkast aan de Weeresteinstraat die via een per SMS verkregen code te openen is. KWJ-beheerder Hans opende de kast, zodat de AED erin geplaatst kon worden. Het KWJ-bestuur zorgt voor de stroomvoorziening die de buitenkast nodig heeft.

Laatste las is voor de burgemeester

De onthulling van een eerbetoon aan 'het vergeten optreden' van The Beatles (5 juni 1964), moest nog even op zich wachten: dat zou pas 8 juni zijn. Kunstenaar Nicolas Dings won de ontwerpwedstrijd die door gemeente en Stichting BeatlesTreslongMonument Hillegom was uitgeschreven. Dings werkte samen met Segno d'Arte uit Groot-Ammers om het 4 meter hoge monument te vervaardigen. Het monument is uit plaatstaal gesneden en deels in elkaar gelast. Johan van Buren, voorzitter van de stichting, had burgemeester Arie van Erk gevraagd om de 'laatste las' te zetten. Deze 'laatste las' werd door Van Erk gezet in Groot-Ammers, in de werkplaats van de kunstenaar: "De Beatles kozen voor hun eerste Nederlandse optreden toch maar mooi voor ons prachtige Hillegom."

KBO viert haar 65e verjaardag

De KBO (Vereniging van Senioren Hillegom) bestond in 2019 65 jaar en dat werd uitgebreid gevierd op diverse momenten. De feestelijke start was begin maart in de schuur van de firma C.S. Weijers en Zonen aan de Leidsestraat, waar het bestuur van eigenaar Jan Boot 800 plantjes in ontvangst nam. Deze zijn uitgedeeld aan de leden. Op 18 april volgde de jaarvergadering met bingo in Bloemswaard, 22 mei was er een voorstelling "Vergeten Zangeressen van het Vaderlandse lied" in het gebouw van de Kulturele Raad. Op 19 september de feestelijke opening van het seizoen met medewerking van entertainer Hans Baaij, met verloting en bingo. Als afsluiting van het jubileumjaar volgt in februari/maart 2020 een theatervoorstelling in de Kulturele Raad.

Pierre verhuist naar overkant

Gert, Karin en Jeffrey van Soest openden 14 maart officieel de deuren van hun nieuwe zaak aan de overzijde van het pand waar ze eerst zaten. Sommige originele details van het oude pand zijn bewaard gebleven: de nieuwe Pierre telt 350 m2 winkel en atelier. De openingsreceptie werd druk bezocht: zeker 150 belangstellenden waren aanwezig.

Sven van der Vlugt 25 jaar fotograaf

Foto: Michel ter Wolbeek

De kans dat iemand in Lisse fotograaf Sven van der Vlugt niet kent, is heel klein. Al 25 jaar is hij professioneel vakfotograaf en in die hoedanigheid bij heel veel evenementen in Lisse te vinden. Duizenden mensen heeft hij inmiddels voor de camera gehad. Uiteraard legde hij daarnaast ook dieren, producten, landschappen en gebouwen op de gevoelige plaat vast. In de jaren dat Sven bekend was als de 'fotograaf van de krant' kreeg hij steeds meer andere opdrachten en richtte hij zich eerst op de particuliere markt en later met nadruk op de zakelijke fotografie. Portretten, teamfoto's, producten en fotografie voor websites en magazines. "Het is de diversiteit die het beroep van fotograaf zo aantrekkelijk maakt."

Keukenhof eert 100-jarige KLM

Foto: A.in 't Veld

Bij de opening van Keukenhof stonden grote delen van het bloemenpark al in volle bloei en dat is eigenlijk uniek, zo benadrukte directeur Bart Siemerink. Het thema voor 2019 was Flower Power. Een prachtig thema om de 70ste Keukenhof mee te vieren. Pieter Elbers, ceo van KLM, vervulde een belangrijke rol in de openingsceremonie. Hij benadrukte hiermee het belang van Keukenhof voor de toeristische sector. En Keukenhof stond op die manier stil bij het feit dat KLM 100 jaar bestaat. KLM vervoert ook al jaren duizenden buitenlandse bezoekers van de bloemententoonstelling. Na acht weken openstelling bleek dat 1,5 miljoen mensen uit 100 landen het park hebben bezocht. De bezoekers waardeerden de bloemententoonstelling met een 9,0.

Lintje voor Dennis Schrama

Foto: A.in 't Veld

Brandweerman Dennis Schrama heeft uit handen van burgemeester Lies Spruit een koninklijke onderscheiding in ontvangst genomen. Schrama werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en nam afscheid van het brandweerkorps. Het team ervaart sinds zijn vertrek een gemis van iemand met veel kennis en motivatie.

Kindercampus Joseph geopend

Kindercampus Joseph werd donderdag 21 maart feestelijk geopend door Jeanet van der Laan, wethouder van Onderwijs en haar voorganger Adri de Roon. Voorafgaand was er een inloopmogelijkheid voor genodigden en een leuk muzikaal programma voor de kinderen. De leerlingen verzorgden een rondleiding door het gebouw.

Koud corso trekt weer vele bezoekers

Foto: pr

Het was op zijn zachtst gezegd frisjes tijdens het corsoweekend. Voorafgaand aan het verlichte corso in Noordwijkerhout zei corsovoorzitter Willem Heemskerk: "Vanwege de verwachte nachtvorst zal het corso overnachten. Drie ondernemers hebben hiervoor hun ruimte aangeboden: Frylink, Jansen's Overseas en Wout Hogervorst. En dan zijn er nog 1500 vrijwilligers die meehelpen. Bij het toespreken tijdens de opbouw heb ik uit respect voor hen geapplaudisseerd, want zij zijn het die het corso maken." De winnaars bij de praalwagens waren 1) Corsogroep KAVB Hillegom-Haarlem eo, 2) Corsogroep De Zilk en 3) Keukenhof. De uitslag van de Stekersprijs, Leo van der Zon entertainmentprijs en chauffeursprijs werden later dit jaar bekendgemaakt.

Vier koninklijke onderscheidingen

Vier inwoners van Hillegom kregen 26 april een koninklijke onderscheiding uitgereikt door burgemeester Arie van Erk. De feestelijkheden vonden plaats bij de Stichting Cultuurbeleving. De gelukkigen waren: Jan van Steijn (79), Ria van der Post-Van der Veek (65) en Bert Conijn (79).Zij werden onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Arnold van Berkel (60) is eigenaar van Van Berkel Vaste Planten. Naast zijn werk en gezin met zeven kinderen zet hij zich vrijwillig in bij heel veel organisaties. Van '78-'88 was hij vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Werkgroep Katholieke Jongeren. Sinds 2014 is hij voorzitter van de lokale commissie bij deze parochie. Bij de LTO maakt hij zich sinds '84 verdienstelijk. Hij werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Lissers koninklijk onderscheiden

Traditiegetrouw werden de werkdag voor Koningsdag de koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan inwoners die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving. Dick Faas (actief rond FC Lisse), Tiny Reeuwijk-Kortekaas (actief voor Graaf van Lynden, afasiesoos, RTV De Bollenstreek en 50 jaar Poelpolder) en Cor van der Meer (actief voor Engelbewaarderskerk, Kindervreugd, Lenteflora) zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Chiel Renique (inzet voor (techniek)onderwijs en aansluiting op arbeidsmarkt) mocht zich na afloop Officier in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Burgemeester Spruit sprak hen op het gemeentehuis in aanwezigheid van familie en vrienden toe en speldde hen de versierselen op.

Groen licht voor nieuwbouw

Foto: A.in 't Veld

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft voor nieuwbouw van de sporthal op Ter Specke gestemd. De fracties van VVD en SGP-CU stemden tegen; zij zagen te veel onzekerheden rond de aflossingsmogelijkheden voor FC Lisse en vrezen dat de gemeente dan moet opdraaien voor de problemen van de sportclub. De bouw start in 2020.

Spanning voor het verkeersexamen

Foto: A.in 't Veld

Zo'n 300 leerlingen van Lissese basisscholen legden het praktisch verkeersexamen af. De jeugd startte op het parkeerterrein van Ter Specke, waarbij nagenoeg elke deelnemer een woord van moed kreeg toegesproken door wethouder Jolanda Langeveld. De kinderen reden een route van ongeveer 5 kilometer, waarbij vrijwilligers een aantekening maakten als er verkeersonveilige handelingen werden verricht. Voor het examen werden de fietsen gekeurd. De route onthouden vonden sommige kinderen nog wat spannend, maar na de tip dat de borden konden worden gevolgd, gingen ze goed van start. Evenals in voorgaande jaren werd het evenement georganiseerd in nauwe samenwerking met VVN afdeling Lisse.

Gezellige koningsdag

De weergoden leken weinig goeds te voorspellen, maar Koningsdag viel gelukkig niet in het water. Op de jaarlijkse vrijmarkt was het een drukte van belang. Veel kinderen deden goede zaken met de verkoop van oud speelgoed, knuffels en kleding. Of haalden geld op met wat ze lieten horen hoever ze zijn met hun muzieklessen.

Eerste bollencatalogus

Museum de Zwarte Tulp toont vanaf half april de allereerste bollencatalogus ter wereld, van Emmanuel Sweerts. De catalogus verscheen in 1612, in de tijd van de jonge Rembrandt, en werd meermaals herdrukt. Sweerts was hofgardenier van keizer Rudolf II in Wenen. De afbeeldingen werden getekend en door graveurs in prent gebracht.

Gemeente eigenaar Solution

De gemeente en Stichting Qbusfonds ondertekenden 25 april de koopovereenkomst van het jongerencentrum Solution. Hiermee is de gemeente weer eigenaar geworden van het gebouw. Met het ondertekenen volgt een nieuw hoofdstuk: het wordt ontwikkeld tot een multifunctioneel centrum, een samenwerking met Welzijnskwartier.

Basketballers maken belofte waar

Foto: pr

Het eerste herenteam van Basketbal Vereniging Lisse sprak voorafgaand aan het seizoen de doelstelling uit om kampioen te worden. Deze belofte werd ingelost, waardoor BV Lisse komend seizoen in de tweede divisie speelt. Iets tot doel stellen is één ding, maar het dan ook waarmaken is iets anders. Het seizoen kende een opvallende start. Sterspeler Allard de Jong meldde dat hij vanaf januari een half jaar ging reizen. Dat was even slikken voor het team, maar achteraf bleken er meerdere sterspelers te zijn. Met name Stefan Vos en Rohan van der Zwet hebben het plekje van Allard weten op te vullen, vertelden speler en trainer Maurijn Spierenburg en coach Metin Burhan. Het team kreeg ook de minste punten tegen tijdens de competitie dankzij ijzersterk verdedigen.

Drukbezochte roadtrip Tiny Houses

Foto: Sven van der Vlugt

Een volle bus met nieuwsgierige inwoners, wethouders en raadsleden vertrok 10 mei vanaf het gemeentehuis in Lisse naar de Bouw Expo Tiny Housing in Almere. De roadtrip werd vervolgd met een bezoek aan een Tiny House-gemeenschap, gelegen in de rafelrand van Alkmaar. De excursie had als doel: verkennen, leren en inspireren. Marjolein Jonker, oprichter van Tiny Houses Nederland en wonend in zo'n klein huis in Alkmaar, beantwoordde al in de bus heel veel vragen. De roadtrip leidde uiteindelijk tot oprichting van de initiatiefgroep Tiny Houses Lisse, bestaande uit inwoners die serieus geïnteresseerd zijn om een tiny house (klein huis van maximaal 50 m2) in Lisse te realiseren. Inmiddels zijn er een website www.tinyhouselisse.nl en een Facebookpagina.

Nieuwe naam De Zwarte Tulp

Museum De Zwarte Tulp kondigt de naamsverandering aan naar Holland Tulip Museum en wil verhuizen naar een groter pand aan de Heereweg 331, als de financiering rondkomt. De opening staat gepland voor oktober 2020. Directeur Werner van der Belt verwacht dat het aantal bezoekers kan groeien naar 40.000 per jaar.

WelzijnsKompas blijkt succesvol

WelzijnsKompas Hillegom Lisse is een succes. Dat blijkt uit de jaarimpressie 2018, die directeur Gesmar Pruijs 13 mei presenteerde aan wethouders Langeveld (Lisse) en Van Trigt (Hillegom). De overhandiging werd voorafgegaan door een videocompilatie, gemaakt door deelnemers en vrijwilligers zelf en waarin zij vertellen hoe zij de welzijnsactiviteiten in de praktijk ervaren. WelzijnsKompas richt zich op de ondersteuning en begeleiding van kwetsbare bewoners van Hillegom en Lisse. In de jaarimpressie vertelt onder andere welzijnscoach Martha van Dijk hoe zij te werk gaat om mensen die het even niet meer zien zitten weer op weg te helpen. Bettina van Klaveren legt uit hoe zij samen met WelzijnsKompas de groep Jambo heeft opgezet, een groep voor 'oudere jongeren'.

Winnaars bij GV Jahn

De NK ritmisch gym B was 26 mei in Aalsmeer, waar alle 1e divisie meiden van GV Jahn zich voor plaatsten. Zeynep Özler (9) en Lucia Acuña (9) deden mee bij de benjamins. Hierbij werd Lucia 10de en Zeynep gedeeld 1ste, wat betekent dat zij Nederlands kampioen is. Emma van Gompel (11) en Lorelei Csellak (11) werden resp 7de en 6de.

Hillegomse Avond4daagse gaat door

Ruim duizend kinderen liepen afgelopen week de jaarlijkse avondvierdaagse. Vrijdag werden de wandelaars na de laatste wandelavond door hun familie opgewacht en stonden onderwijzers klaar met medailles. Het was een speciale editie: Bas Warmerdam werd voor de 50ste keer opgewacht door familie. Wethouder Fred van Trigt was speciaal naar de eindstreep te komen om hem de medaille te geven. Ook werd afscheid genomen van organisatoren Sylvia en Harry de Haan. Na 18 jaar geven ze het vierdaagsestokje door. Even was nog even de vraag wie ze op zou volgen, maar de avond4daagse 2020 gaat door. Zet 26 tot en met 29 mei 2020 alvast in de agenda. De nieuwe organisatie van de Avond4daagse Hillegom heeft een nieuwe site: avondvierdaagse-hillegom.nl.

Kogelstoten op 't Vierkant

De beste Nederlandse kogelstoters gooiden op een zonnige zondag met kogels over het Vierkant. Atletiekvereniging De Spartaan organiseerde hier een urban event ter promotie van de Ter Specke Bokaal die een week later plaatsvond. Het was een bijzondere happening, publiek zit normaal gesproken niet zo dicht op de kogelbak.

Uitslagen verkiezingen

Doordat bij de Europese verkiezingen niet op de lokale partijen gestemd kon worden is het interessant te zien hoe de landelijke partijen het ervan afgebracht hebben in HLT Samen. In Hillegom stemde 44,1 procent van de 16.664 kiesgerechtigde inwoners. In zowel Hillegom, Lisse als Teylingen is de VVD de grootste gebleven.

Drukte in Bollenstreek problematisch

Foto: Arie in 't Veld

Het college van B en W van Lisse heeft een door burgemeester Lies Spruit ondertekende brief aan de Gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie gestuurd. Hierin geeft de gemeente aan dat ze graag met de provincie in gesprek gaat om oplossingen te zoeken voor de ondervonden overlast in de Keukenhoftijd en daarbuiten, want ook dan stroopt het verkeer op. "Het onderscheid tussen het Keukenhofseizoen en daarbuiten is niet meer duidelijk. Dagelijks staan er files richting N207 en vanaf de N207 onze regio in", meldt de brief. Het college zegt dat de druk op de infrastructuur groter is dan ooit en dat hierover al eerder met diverse stakeholders is gesproken. Een en ander heeft nog niet geleid tot een concreet handelingsperspectief.

Picknickconcert in Mondriaanpark

De harmonie van Da Capo gaf eind mei een concert in het Mondriaanpark. Ruim voor aanvang werd het gras al vol gelegd met kleedjes en stoelen. Er was veel publiek gekomen om onder de bomen te genieten van de klanken van de harmonie en het meegebrachte lekkers uit hun picknickmand. Het weer werkte ontzettend goed mee, zo werd het echt een zomers concert op een 'lazy sunday afternoon'. De harmonie bracht nummers van Coldplay, de opera Carmen, Adèle en enkele opzwepende Latin-stukken. Het was de tweede keer dat Da Capo een picknickconcert gaf en wie weet is er een traditie geboren. In november wist de harmonie ook twee avonden lang een bruisend spektakel te verzorgen in het Fioretti College: Vrienden van Da Capo Live.

Tour de Lisse weer verreden

Na een jaar afwezigheid door te geringe belangstelling werd de Tour de Lisse weer verreden door 38 jonge deelnemers uit Lisse en omgeving. Het event werd wel aangepast: 3 in plaats van 5 koersdagen en een andere locatie voor de individuele tijdrit. Wout Parlevliet won uiteindelijk de 43e editie van de wielerwedstrijd voor kinderen.

Podium op Vierkant vernield

Het podium op 't Vierkant, waar in de zomermaanden vaak optredens zijn, is in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 juni vernield. Wijkagent Marco van Maris fietste naar eigen zeggen die nacht meerdere keren over 't Vierkant en toen bleek er nog niets aan de hand. Tegen het einde van zijn dienst trof hij echter het vernielde podium aan.

Samen bouwen aan nieuw centrum

Deze maand presenteerde wethouder Anne de Jong (BBH) namens het college de nieuwe plannen voor de herinrichting van het zuidelijk deel van het centrum. Belangrijkste elementen zijn een nieuwe passage tussen de Hoofdstraat en het Henri Dunantplein ter hoogte van Electroworld met daarin nieuwe winkels en de bieb. Daar bovenop komen 36 appartementen. Daarnaast wordt o.a. de voormalige muziekschool (van den Endelaan) verbouwd tot 18 kleine appartementen. Op de plek van het leegstaande pand de Hangkous en aanpalende panden komen 9 appartementen. In het tweede kwartaal 2020 worden de ruimtelijke procedures gestart en, als alles goed gaat, zou in of na de zomer 2020 met de echte werkzaamheden begonnen kunnen worden; deze duren circa 2 jaar.

Beatles Treslong monument onthuld

Onder grote belangstelling is zaterdag 8 juni het Beatles Treslong Monument 'onthuld'. Door de harde wind was het programma aangepast en vonden de toespraken plaats in Hotel Flora. De zeker tweehonderd aanwezigen in hotel Flora hoorden (helaas voor velen achterin de zaal slecht verstaanbaar) hoe oud-presentatrice Marga van Praag herinneringen ophaalde toen zij in 1964 een van de 150 VARA-genodigden was bij het optreden van de legendarische band in Treslong. Kunstenaar Nicolas Dings won bijna vier jaar geleden de ontwerpwedstrijd die door gemeente en Stichting Beatles Treslong Monument Hillegom was uitgeschreven. Eind vorig jaar gaf de stichting opdracht aan Dings om de opdracht uit te voeren. Dings werkte daarbij samen met Segno d'Arte.

Doek valt voor Crescendo

Het was voor veel leden een emotionele bijeenkomst deze maand in De Drempel, waar na lang beraad is besloten tot ontbinding van de vereniging. De laatste jaren daalde het ledental enorm en de aanwas van nieuwe muzikanten was beperkt. De muziekvereniging met de welbekende rode jasjes verdwijnt na 89 jaar uit het straatbeeld van Hillegom.

Tropisch Hillegoms Muziekfeest

Foto: Remco Out

De organisatie van het 'HHM' kan weer apetrots terugkijken op een zeer geslaagd evenement. Meer dan een week voor aanvang waren alle kaarten uitverkocht, met als gevolg dat er 4760 bezoekers 29 juni in een zonovergoten Hoftuin stonden. Qua veiligheid was er geen vuiltje aan de lucht, de zon scheen en er was een prachtig horecaplein gecreëerd.

Lichtende nachtwolken

Foto: Dave Adriaanse

Met dit plaatje van de Zemelpoldermolen won Dave Adriaanse de Foto van de Maand-verkiezing van de Facebookgroep Je bent Lisser als... De lichtende nachtwolken waren heel goed te zien. Het verschijnsel is alleen rond de langste dag, dus 21 juni, te bewonderen. Dave vertelde: "Op 21 juni zagen mijn vriendin en ik de mooie verschijning van de lichtende nachtwolken. Ik had toen nog geen idee waardoor dit fenomeen veroorzaakt werd, maar één ding wist ik wel; dit moest vastgelegd worden! Terwijl ik naar huis reed om mijn camera op te halen, brainstormde ik over de plek waar ik de foto wilde gaan nemen. Toen ik over de Eerste Poellaan reed, wist ik het; ik ga de Zemelmolen vastleggen met de wolken op de achtergrond." En zo geschiedde.

Juf Erika verlaat Fit Lisse na 35 jaar

Op 3-jarige leeftijd begon ze aan haar carrière bij Fit Lisse: Erika de Kooker. Eerst natuurlijk als turnster, maar later ook als leiding. Afgelopen vrijdag nam zij na 35 jaar afscheid van haar geliefde gymnastiekvereniging. Uitgezwaaid door de kinderen en ouders van de (door haar opgerichte) ouder- en kindgym. Erika heeft veel verschillende lessen gegeven: callanetics, peuterdans, selectie, recreatie, jongens, meisjes en de ouder- en kindgym. "Mijn idee is dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met bewegen. Toen in Nederland lessen ontstonden speciaal voor dreumesen en peuters, ben ik mij gaan oriënteren en zo kwam dit ook in ons lesprogramma." De vereniging nam met pijn in het hart afscheid en wenste Erika veel plezier met haar nieuwe opleiding.

Lintje voor Joop Slijkerman

Burgemeester Arie van Erk reikte deze maand een Koninklijke Onderscheiding uit aan Joop Slijkerman voor zijn 20 jaar lange bijdrage aan de eindmusical van de Johannesschool. Hij maakte teksten, zorgde voor de muzikale begeleiding en bij gelegenheid voor het licht en geluid. Ook zette hij zijn muzikale kwaliteiten in bij het koor Himonos en de musicalgroep Hakuna Matata. Voor deze verenigingen componeert hij al 20 jaar muziek, schrijft liedjes en verzorgt de muzikale begeleiding bij repetities en optredens. Ook heeft hij zich voor het Oranje Comité ingezet tijdens de jubileumjaren: 60-en 65 jaar vrijheid en elk jaar is hij van de partij tijdens de nationale herdenking in de Maartenskerk voor de muzikale omlijsting. Slijkerman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Broedende zwaluwen bijna dakloos

Tientallen nesten van gierzwaluwen zitten er in de daken van de huizen in Emmastraat, Julianastraat en Hofstraat, bleek uit onderzoek van Natuurlijk Hillegom. Alleen staan deze huizen op de lijst om gesloopt te gaan worden. Deze maand liepen er meerdere vogelaars rond zonsondergang door de wijk. Aan het einde van de dag gaan de gierzwaluwen terug naar hun nest onder de dakpannen en kan er dus goed gekeken worden waar en hoeveel nesten er zijn. Voldoende nestkasten zullen de kolonie al helpen, maar dan moet het wel duidelijk zijn hoeveel nesten er nu zijn om straks voldoende nestkasten op te hangen. De bewoners hebben geen last van de gierzwaluwen. Ze poepen niet uit het nest en leggen hun eieren gewoon op een richeltje onder de dakpannen.

HTC schenkt AED aan Vrienden

Stichting Vrienden van Oud Hillegom ontving een Automatische Externe Defibrillator (AED) in buitenkast van tennisclub HTC. De AED in buitenkast wordt bevestigd in het portiek van de voordeur van de Stichting Vrienden van Oud Hillegom op Kwekerij Veelzorg aan Stationsweg 131. De AED is aangemeld bij het oproepsysteem voor buurt-AED's.

Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok

In Nederland zijn voldoende AED's aanwezig. Deze bevinden zich echter voornamelijk in publieke gebouwen. Daardoor zijn ze niet altijd toegankelijk voor de burgerhulpverlener. Door AED's naar buiten te brengen en dus met een geschikte AED-kast aan de buitenzijde van een gebouw plaatsen én aan te melden bij het oproepsysteem, kunnen levens gered worden.

De vrijwilligersorganisatie Stichting Vrienden van Oud Hillegom zet zich op verschillende manieren in voor historisch Hillegom zoals het organiseren van allerlei evenementen. Zie hiervoor www.vriendenvanoudhillegom.nl. Bezoekers zijn welkom in het Vrienden-onderkomen op Kwekerij Veelzorg, Stationsweg 131, op dinsdagavonden tussen 19.30 en 21.30 uur en elke eerste dinsdagmiddag van de maand van 13.30 tot 16.00 uur.

Afvalheld Daan krijgt oorkonde

Foto: A.in 't Veld

Daan van Breugel kreeg van wethouder Van der Zwet een oorkonde omdat hij overal en altijd afval opruimt. In dat opzicht is hij een ware ambassadeur voor Lisse Duurzaam. Daan blijft, gewapend met prikstok en geel hesje, het afval te lijf gaan. Bravo Daan! Volgens Van der Zwet kunnen velen een voorbeeld aan Daan nemen en zo is het!

NK bij Les boules fleuries

SONY DSC Foto: Picasa

Jeu-de-boulesvereniging Les boules fleuries heeft het Nederlands Kampioenschap Petanque voor Mixteams georganiseerd in Lisse. 88 koppels uit heel Nederland deden mee, waaronder veel relatief jonge spelers. Het werd ook door een jong koppel gewonnen. De club is ontzettend trots dat het NK eindelijk in Lisse werd gehouden.

51 Hillegommers op Vierdaagse

Van 16 juli tot 19 juli werd in Nijmegen de 103de Vierdaagse gelopen. En Hillegom is uiteraard weer uitgebreid van de partij. Dit keer liepen 51 Hillegomse deelnemers mee. Ze hebben dankzij de gemeente, Ruigrok en RET nieuwe shirts aan kunnen schaffen; deze werden 8 juli op het gemeentehuis uitgereikt aan de deelnemers.

Zelf een laadpaal aanvragen in trek

Elektrisch rijden heeft de toekomst, zo wordt door velen gezegd. Hoewel er momenteel nog relatief weinig elektrische auto's in Nederland rijden, zullen dat er steeds meer gaan worden. Lisse bereidt zich op een duurzame toekomst voor door het voor de inwoners gemakkelijk te maken een laadpaal aan te vragen in de openbare ruimte. Hiervoor is de gemeente in zee gegaan met Allegro, maar zij staat ook open voor andere partijen. "Zo kan er marktwerking plaatsvinden en kunnen er in de toekomst hopelijk nog veel laadpalen worden geplaatst." De eerste paal die zelf door een bewoner werd aangevraagd kwam te staan ter hoogte van de Laan van Rijckevorsel 13. Op dat moment liepen er al acht andere aanvragen voor een laadpaal.

Josephbeeld naar Oude School

Iet Langeveld en Wout Ruigrok hebben aangeboden om het Josephbeeld van de vorige Josephschool in de tuin van de Oude School aan de Heereweg 253 te plaatsen. "Wij vinden het belangrijk dat het beeld bewaard blijft voor het nageslacht. We gaan het beeld in de voortuin plaatsen, zodat iedereen ervan kan genieten", vertelde Langeveld.

Opnieuw dahliaevent bij Keukenhof

Het eerste dahliaevent bij Kasteel Keukenhof was vorig een succes. Reden om het dit jaar opnieuw te doen. De openingshandeling werd verricht door de zusjes Eline en Jasmijn Baars die de laatste hand legden aan het kunstwerk 'Rise of The Phoenix' dat eerder deel uitmaakte van het Bloemencorso van de Bollenstreek, maar nu gestoken met dahlia's. Er is gekeken hoe het event nog beter op de kaart kon worden gezet. Het resultaat was een show die werd gevormd door 150 soorten dahlia's in alle mogelijke kleuren. Als extra was er dit jaar ook een groot bloemstuk bij de Hofboerderij te zien, waaruit bleek dat ook met snijdahlia's mooie resultaten kunnen worden bereikt. Tegelijkertijd waren er dahliamozaïeken te zien in Lisse en Hillegom.

Floralis populair bij artiesten

Foto: Picasa

Theater Floralis presenteerde het nieuwe programma voor het komende seizoen. Marc van Brug en Frank Schermer Voest wijzen erop dat in nagenoeg alle gevallen de vraag om in Floralis op te treden van de artiesten zélf komt. Die roemen de accommodatie die zeer geschikt is voor try-outs, én het fijne publiek. Dat weet Floralis goed te vinden.

Bewoners boos op BBH

Foto: tony whelan

Bewoners van de Oosteinderlaan hebben in een gezamenlijk persbericht hun ongenoegen geuit over de zienswijze van BBH. In het toenmalig partijprogramma was te lezen dat de partij tegen de komst van een Duinpolderweg maar uiteindelijk BBH 180 graden omdraaide. In een reactie liet partijvoorzitter Frank Evers weten dat BBH toen het standpunt heeft ingenomen en dat zij pas verder wilden praten over deze nieuwe verbindingsweg als onomstotelijk zou blijken dat er een noodzaak was om deze weg aan te leggen. Voor de BBH betekende dat op dat moment geen Duinpolderweg. BBH is de verkiezingen ingegaan met het standpunt dat dit tracé (dwars door Horst en Daal) hoe dan ook van tafel moest. Dat is uiteindelijk door een uitgebreid inspraakproces bij de provincies gelukt.

Monumentendagen groot succes

Foto: tony whelan

Historie-liefhebbers konden twee zaterdagen hun hart ophalen tijdens Open Monumentendag. Zaterdag 31 augustus was de eerste dag en bij de geopende locaties was een gezellige drukte te beleven. Op Kwekerij Veelzorg werd gestart met de opening van de digitale foto-expositie van Tony Whelan, "Somewhere in Hillegom" die de hele openingstijd bezoekers trok naar de Holkamer van Stichting Vrienden van Oud Hillegom op Kwekerij Veelzorg. De fototentoonstelling van deze 'Ierse Hillegommer' kon rekenen op veel bezoekers en blijken van waardering. De herkenbaarheid was groot en veel beelden maakten verhalen los bij het publiek. Ook was een van de woningen die in de grote bollenschuur van Kwekerij Veelzorg is gerealiseerd, door de bewoners geopend voor bezoekers.

Henk en Aleid 60 jaar getrouwd

'Weten dat niets vanzelfsprekend is. Meegaan met de tijd en dankbaarheid,' dat zijn de beste adviezen voor een goed huwelijk zo lang als die van haar en haar echtgenoot Henk (85), aldus Aleid de Graaff-Wentink (84). In 1970 verhuisden ze met hun gezin naar Hillegom en vierden hun diamanten bruiloft met een groot feest.

Dahliamozaïeken kleuren regio

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is een Dahlia Mozaïekwedstrijd gehouden. De laatste week van augustus kleurde de streek extra mooi door alle mozaïeken langs de weg. Dit jaar waren er zeven Hillegomse deelnemers: Boerderijwinkel Elsbroekerwei, Boter Kaas en Olijven, Nissa Café, Notaris Hurtak, FBT, de groene Bollenschuur en de gemeente.

Marius Montagne viert eeuwfeest

Foto: A.in 't Veld

Als er iets is waarmee je de 100-jarige Marius Montagne, oud-directeur van de CNB, kunt complimenteren, dan is het wel het feit dat hij nog heel goed bij de les is en over alle mogelijke zaken kan meepraten. "Er is geen geheim om ouder te worden, het is iets dat je overkomt, maar ik had nooit gedacht dat ik honderd zou worden," aldus Montagne als antwoord op een vraag van burgemeester Lies Spruit die op de koffie kwam. Op een enkele kleine storing na is Montage nog goed gezond en behoorlijk actief. "Ik zorg nog zelfstandig voor mezelf, maar heb voor enkele kleine zaken twee keer in de week de hulp van mensen van Marente nodig. De vrouwen die dit werk doen moeten van mensen houden, want anders kies je dit beroep niet."

Feestweek eindigt met stortbui

Onder zeer goede weersomstandigheden werd in de feestweek een groot aantal evenementen gehouden, die over belangstelling niet te klagen hadden. Een compleet nieuw onderdeel was het concert door Da Capo op het Vierkant onder de subkop Maestro. Ofwel: mensen die nog nooit een dirigeerstok hebben vastgehouden stonden nu 'op de bok' om Da Capo voor te gaan. Zoals wethouder Jeanette van der Laan en Nieuw Lisse-raadslid John de Bruin, Huug Thielemans, Leon Annokee en Rick de Bruin. Voor herhaling vatbaar, vond het publiek. Maar ook de Sterkste Man van Lisse trok veel bekijks. De afsluitende harddraverij op donderdag startte door hevige regenval een uur later en werd uiteindelijk gewonnen door Southwind Raptor.

Chief One wint Kortebaan

Foto: tony whelan

Chief One en John de Leeuw hebben vrijdag de kortebaan in Hillegom gewonnen. De combinatie was voorafgaand aan de koers de grote favoriet en maakte deze rol helemaal waar. De Leeuw reed ook zijn andere paard McSpirit naar de finale. Trainer Sjaak Snoek nam in de eindstrijd de plek op de sulky over. Boucher le Blanc zette eerder de troostfinale om in winst. De ruin werd na verlies in de derde omloop bijgeloot. Tegenstander Limbo met Aad Pools moest genoegen nemen met de vierde plaats. In totaal zetten de bezoekers 30.596 euro in.

Nieuw boek Leo Weijers

Bekend oud-Lisser en pophistoricus Leo Weijers heeft niet stilgezeten, want na het boek 'Zomerhit(te)' dat vorig jaar uitkwam, was in september de releaseparty van zijn nieuwe boek 'Flower Power Beat Experience (de kracht van liefde, bloemen en muziek). Het jaar 1967 staat centraal in het werk. George Baker kreeg het eerste exemplaar.

Kamelenrace en trucktrekken

De feestweek ging 7 september van start met paintball, een zomeravondconcert en het nieuwe DraversDiner. Het jaarlijkse trucktrekken trok vele bezoekers naar het dorpscentrum op zondagmiddag 8 september. Dit jaar was er ook een kamelenrace en een solextoertocht. Op zondag werd de week met vuurwerk afgesloten.

Afscheid van Aleid

Aleid Ringelberg (VVD) nam deze maand definitief afscheid van de gemeenteraad. Vanwege gezondheidsredenen werd ze sinds april vervangen door Louise Pijnacker. Pijnacker wordt haar definitieve opvolger bij de VVD. Ringelberg werd in 2001 actief voor de VVD in Hillegom, aanvankelijk als burgerlid, later als raadslid.

Simones 6000e baby

Een bijzondere mijlpaal voor de Lissese verloskundige Simone Vermeulen: de geboorte van Just Lamboo betekende dat ze voor de zesduizendste keer in haar leven een baby ter wereld had geholpen. Samen met haar collega Annemarie Duineveld-Borst runt Simone haar praktijk vanuit het Gezondheidscentrum Oranje-Nassau.

Carla Kors zit vooral ónder het toneel

Foto: A.in 't Veld

De 83-jarige Carla Kors is al 60 jaar actief bij het toneel en dan vooral als regisseur en souffleur. Dat doet ze nu nog steeds bij OVO, Ontspanning Voor Ouderen zoals de toneelvereniging officieel heet. "Eigenlijk belandde ik gelijk in het souffleurshok, ook wel de bult op het podium genoemd. Souffleren is niet gewoon op fluistertoon de zinnen uitspreken, maar het hele stuk van A tot Z meespelen. Je kijkt naar wat zich op het podium afspeelt en wanneer nodig probeer je de steun van de toneelspeler te zijn die even worstelt met de tekst. Dat doe je dan op een zo goed mogelijke fluistertoon, zodat in de zaal niet is te horen dat je aan het werk bent", legde ze uit. Ze sprak de hoop uit dit nog lang te mogen doen. "Het is mijn lust en mijn leven."

Lopen tegen kanker na zware chemo

Wanneer je hoort dat je ernstig ziek bent, grijp je elke kans die je pakken kan op genezing. Dat deed Erik Jan in 't Veld, toen hij de diagnose darmkanker kreeg. Hij kon meedoen aan een experiment met twaalf zeer zware chemobehandelingen van elk 49 uur. Een scan liet zien dat er sprake is van een afname van de uitzaaiingen, maar de finish is nog niet bereikt. Erik Jan, die een fervent hardloper is, wilde in ieder geval gaan lopen voor het KWF. Zijn streven was om 10.000 euro op te halen met zijn 5 kilometerloop bij de Loop tegen Kanker in Warmond. Daar ging hij dik overheen. "Ik ben zo gesteund tijdens de loop. Er liepen veel vrienden mee en mensen van mijn hardloopgroep. Het was echt super, zeer indrukwekkend", vertelde Erik Jan later.

Vervuilde grond terrein oude manege

Foto: tony whelan

Wethouder Anne de Jong heeft de raad geïnformeerd over aangetroffen bodemvervuiling op het terrein van de oude manege. In een toelichting laat de gemeente weten: "In april 2019 is aannemer Markus B.V. in opdracht van de gemeente begonnen met de sloop van de oude manege in de Vossepolder. Tijdens deze sloop is een nader onderzoek gedaan naar de bodemkwaliteit op het terrein van de manege. Het puin met asbestdeeltjes in de bodem onder de voormalige manege, de voormalige paardenbak en daarbuiten vormen de grootste verontreiniging. Deze bodemvervuiling onder de voormalige manege en de voormalige paardenbak was tot op dat moment niet bekend, maar heeft in het verleden geen gevaar opgeleverd voor de gebruikers van de manege en/of omgeving."

Wethouder onthult 'Het Gesprek'

Wethouder Fred van Trigt onthulde 16 oktober bij Parkwijk 'Het Gesprek', van Hans Innemee. Het kunstwerk heeft een plek gekregen in het plantsoen van Parkwijk. Bij de onthulling werd de wethouder geassisteerd door Joke Ricke, directeur van Hozo, het jongste meisje uit de straat, de 6-jarige Sofie van der Reep en een bewoonster van Parkwijk, Ine van Tienen. Het kunstwerk bestaat uit twee vogels van verschillende grootte, in de vorm van stoelen. Het verbeeldt een ontmoeting van jong en oud, die met elkaar in gesprek zijn. Volgens van Trigt wordt door de kleine kip en de grote kip de ontmoeting tussen jong en oud door de kunstenaar heel goed weergegeven. Hans Innemee vertelde dat hij dertig jaar geleden de kip als hoofdkarakter heeft gekozen van zijn kunstwerken.

Gluren bij de Buren 5

De vijfde editie van het huiskamerfestival Gluren bij de Buren was weer een succes. Dit keer deden ook locaties als De Greef en de bibliotheek mee. De organisatie deed haar best meer jongeren te bereiken, maar dat bleek toch lastig. Wellicht dat het evenement komend jaar wel een wat jonger publiek weet te trekken. Wordt vervolgd.

Appeltje voor de wethouder

Wethouder Karin Hoekstra opende 26 oktober de Zorg en Welzijnsbeurs in Woonzorgcentrum Bloemswaard en Dienstencentrum Hillegom. Het was al even geleden dat in deze locatie een Zorg en Welzijnsbeurs werd georganiseerd. Besloten werd dan ook om de draad weer eens op te pakken: en dat pakte goed uit.

Bouw 120 woningen

Nieuwe bouwplannen voor een nieuwe woonzorgzone op het terrein tegenover Bloemswaard waar vroeger de Paulus LTS was gehuisvest. Het bouwplan betreft laatste fase van de ontwikkeling van de woonzorgzone Elsbroek-Zuid. Ontwikkelaar en gemeente sloten een reserveringsovereenkomst. De bouw start naar verwachting in tweede helft 2021.

Restafval gratis inwerpen

Foto: Arie in 't Veld

Het betalen per inworp restafval verdwijnt vanaf 1 januari 2020. Zo voorkomt de gemeente dat mensen hun afvalzak naast een ondergrondse container zetten of in bakken deponeren waarin het niet hoort. De afvalstoffenheffing gaat fors omhoog. Lisse liep inkomsten mis doordat minder afval werd ingezameld dan beraamd.

Fysiotherapeut Piet Boot zwaait af

Foto: A.in 't Veld

Voor fysiotherapeut Piet Boot van fysiopraktijk Boot en Broersen in de Poelpolder stonden de laatste maanden van het jaar in het teken van zijn naderende afscheid. Hij gaat per 1 januari 2020 met pensioen. In zijn loopbaan heeft Piet alle aspecten van de fysiotherapie meegemaakt. Van masseren tot manuele therapie, van sport- tot COPD-begeleiding. Boot zegt dat er in de afgelopen 45 jaar enorm veel op zijn vakgebied is veranderd, ook in de praktijk die hij in 1991 met Fred Broersen startte. Wat klein begon, groeide uit naar veertien kamers en twee grote sportzalen met de modernste apparatuur. De medewerkers zijn allen gespecialiseerd opgeleid, als het even kan op masterniveau. Boot kan met een gerust hart van zijn pensioen gaan genieten.

Ad Out maakt cd met 'droomliedjes'

Ad en Dennis zijn trots op de cd's die er tot nu toe zijn gemaakt. | Foto: Esther Akerboom Foto: Esther Akerboom

Wakker worden met een wijsje in je hoofd, het is een redelijk bekend verschijnsel. Meestal is dat een bekend liedje, maar Ad Out wordt al jarenlang zeer regelmatig wakker met totaal nieuwe nummers in zijn hoofd. Zijn kinderen kwamen op het idee om hier eens wat mee te doen. In november kwam zijn tweede cd uit. "Toen ik 18 was en net als iedere scholier een beetje baalde van huiswerk, had ik opeens het liedje 'Homework' in mijn hoofd. Ik schreef het op en zo is dat jaren doorgegaan. Maar ik deed er eigenlijk nooit wat mee", vertelde Ad. Daar brachten zijn muzikale zoons verandering in. Vorig jaar kwam al een eerste cd uit en nu is nummer 2 daar. Te vinden op Spotify en YouTube onder de naam Sunaidra, een anagram van Adrianus, Ads voornaam.

Gemeente start met energiecoach

Hillegom heeft samen met Teylingen en Lisse energiecoaches opgeleid. Deze wijzen kosteloos de weg in het doolhof van duurzaam wonen. Wat is verstandig en waar kun je beter later aan beginnen. De coaches zijn medebewoners uit Hillegom. De onafhankelijke , vaak technische raadgever komt langs om samen met samen te kijken naar de beste oplossing. De kandidaat coaches waren snel gevonden. ''Binnen een week hadden we veertig vrijwilligers,'' zegt coördinator Rob de Mooij van HLT Samen. Vaak technici met veel ervaring in het verduurzamen van hun eigen woning. Zij kregen een training van de gemeente en zijn nu via de site van De Groene Uitdaging beschikbaar voor gratis overleg en advies.

Herinrichting Van Nispenpark bijna af

De herinrichting van het Van Nispenpark naderde in november haar einde. Het park krijgt een thematische invulling waardoor het geschikt is voor activiteiten zoals optredens (theater), uitvoeringen (muziek, dans) en mogelijkheden voor sport en spel. De plannen omvatten ook herinrichting van Hoofdstraat Noord, Mariastraat (tot aan de Prinses Irenelaan) en het Deltahof. De werkzaamheden duren nog tot het eind van het jaar. Tijdens de werkzaamheden zijn verschillende opgravingen naar boven gekomen. De meest interessante waren de fundamenten van het tuindershuis, waarvan de derde vrouw en weduwe van Jan Six II nog eigenares van was (1757). Het gehele project is opgedeeld in verschillende fasen.

Kikker in Keukenhof

Foto: A.in 't Veld

Kikker, bekend uit de boeken van Max Velthuijs, hielp kinderen met het planten van tulpenbollen op een veldje in Keukenhof. Komend voorjaar staat het bloemenpark een hele woensdag lang in het teken van Kikker. Het veldje wordt dan onthuld en er komt een speciaal boek uit, waarin Kikker leert hoe een bol in een tulp verandert.

Nieuwe seniorenbus Paraplu

Foto: Arie in 't Veld

Hij is splinternieuw, staat vol met stickers van sponsors en rijdt elektrisch: de nieuwe seniorenbus van de Stichting De Paraplu. Ouderen maken veel gebruik van de bus, wat ook te zien is aan de hoeveelheid vrijwilligers: 10 telefonistes, 10 chauffeurs, 2 coördinatoren. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom, vooral aan chauffeurs is behoefte.

Warm onthaal Sinterklaas

Foto: tony whelan

De sint werd 16 november uitbundig onthaald in de Hillegomse haven, waar duizenden kinderen op hem stonden te wachten. Dit jaar waren twee pieten al eerder naar Nederland gekomen om de voorbereidingen te kunnen zien. Na vele handjes gegeven te hebben, ging de Sint richting het gemeentehuis. De tocht daarnaartoe ging per oldtimer.

Bollenstroom heropend

Foto: unknown

Het Ontmoetingscentrum bestaat al enige jaren, maar moest vanwege herinrichting verdwijnen aan de Monseigneur van Leeuwenlaan. Mede dankzij hulp van vele vrijwilligers is het nu heropend. Deze maand was er feest voor alle deelnemers. Het centrum is aan in het voormalig klooster Mariaoord aan de Mariastraat en is elke werkdag geopend.

Lisse sluit het jaar gezond stuiterend af

Foto: A.in 't Veld

Lisse is een van de eerste drie gemeenten in Nederland waar bij wijze van proef Stuitergras is aangelegd. De elf fitnesstrampolines die eruitzien als gras zijn aangelegd bij het speelveld in het Heemskerkpark in de Zeeheldenbuurt. Samen met een enthousiaste groep kinderen sprongen wethouder Jeanet van der Laan en bedenker van het gras, oud-Lisser Bas Warmerdam, een rondje over het gras. Het is volgens de wethouder een leuke manier om kinderen te stimuleren buiten te spelen en te bewegen. Behalve in Lisse is Stuitergras inmiddels te vinden in Lekkerkerk en Bergeijk. Overigens zijn de trampolines niet alleen voor kinderen bedoeld. Ook volwassenen kunnen er gebruik van maken, bijvoorbeeld bij bootcampactiviteiten.

Galerie de Zwarte Tulp geopend

Foto: Esther Akerboom

Een leeg pand aan de Kanaalstraat 33 werd onlangs omgetoverd tot Galerie de Zwarte Tulp en geopend door burgemeester Lies Spruit. De galerie zal naast het tentoonstellen van glaswerk, keramiek en schilderijen worden gebruikt voor het beschilderen van tientallen reuzentulpenbollen die op zichtbare plaatsen in de Bollenstreek worden geplaatst om het gedachtegoed van de regio jaarrond in beeld te brengen. Voorzitter Jan van Vliet is erg enthousiast over de nieuwe thuisbasis van de reuzenbollen. "We willen het zoveel mogelijk onder de aandacht brengen zodat het project gedragen wordt door de hele wereld." Spruit gaf aan blij te zijn dat er weer een 'rotte kies' in het winkelcentrum is gevuld. "De galerie is een mooi showvenster van wat de Zwarte Tulp wil gaan doen."

Spelen op Stuitergras

Foto: A.in 't Veld

Aan het Heemskerkplein zijn onlangs minitrampolines geplaatst, waardoor het net is alsof je door het gras kunt stuiteren. Lisse is een van de drie gemeenten waar het nu ligt. Wethouder Jeanet Van der Laan en bedenker én oud-Lisser Bas Warmerdam namen het in gebruik, gevolgd door vele kinderen. Lekker bewegen in de buitenlucht!

Ho-ho-ho door Hillegom

Foto: tony whelan

Honderden kerstmannen- vrouwen en -kinderen deden 14 december mee aan de eerste editie van de Santa Run. Deze eerste editie was gelijk een groot succes. Het evenement was georganiseerd door de Rotaract Bollenstreek en de Rotaryclub van Hillegom en Lisse. Met de Santa Run werd er ook geld opgehaald voor meerder goede doelen. Voor de start was er al 3000 euro opgehaald. Dit werd gelijk verdeeld tussen Voedselbank Hillegom, Voedselbank Lisse en de Nierstichting. Zij kregen allemaal 1000 euro. De route ging van het Henri Dunantplein richting de Hoftuin, waarna de lopers door de Hoofdstraat weer terug keerde bij het de start: een ware beproeving door storm en regen. Na de run ging het feest verder in Hotel Flora met een afterparty.

Wopke Hoekstra in Bollenstreek

CDA Minister van Financiën Wopke Hoekstra lanceerde 17 december de oprichting van het CDJA Duin- en Bollenstreek (Jongerenafdeling van het CDA). In een sfeervol versierd Koetshuis op het Landgoed Keukenhof waren meer dan 100 aanwezigen. Hoekstra kent de Bollenstreek goed: zijn vrouw groeide op in Voorhout en zijn schoonmoeder woont daar nog steeds. In een korte speech vertelde hij dat deze streek in het verleden echt een CDA bolwerk was, met een knipoog naar de bollensector. Hij merkte op dat het tijd wordt dat het CDA die status weer krijgt. Met opgestroopte mouwen haalde hij uit naar een boksbal waarmee de oprichting van het CDJA Duin- en Bollenstreek een feit was.

Diamanten Jan en Christien

Jan en Christien Rusman vierden 9 december hun 60-jarige bruiloft. Burgemeester Arie van Erk verraste het echtpaar met een mooi boeket bloemen. Een feestelijke week voor het bruidspaar, want 10 december werd de bruid ook nog eens 87. Zondag 8 december werd het feest gevierd met kinderen en (achter)kleinkinderen.

Kinderraad kiest Puntenburg

Foto: Sven van der Vlugt

Opnieuw heeft de Kindergemeenteraad besloten een project van Stichting Puntenburg te ondersteunen met een cheque van 2000 euro. De strijd ging tussen zorgcentrum Berkhout dat een oud-Hollandse kermis wil organiseren en de manege. Die laatste schaft onder meer een speciaal ponyzadel voor het paardje Happy aan.

Stijn wint FairPlay Bokaal

Bram Bouckaert, Alisha de Goede en Stijn Koper waren genomineerd voor de FairPlay Bokaal omdat ze ondermeer sportief en behulpzaam zijn. Stijn kreeg de bokaal mee naar huis. Maar volgens wethouder Fred van Trigt zijn het alle drie winnaars. Hillegom in Beweging is actief als ondersteuner, versterker en verbinder van sport en bewegen.