LisserNieuws - De Hillegommer

5 februari 2019

LisserNieuws - De Hillegommer 5 februari 2019


Kom naar jongerentop Lisse

Vier van de twaalf jongeren die al actief hebben nagedacht over wat zij belangrijk vinden in Lisse. | Foto: AihV Foto: Arie in 't Veld

LISSE n Jongeren in Lisse krijgen de gelegenheid zich uit te spreken over wat zij belangrijk vinden in het dorp. Hiervoor is de Jongerentop in het leven geroepen. Op 18 februari kunnen tieners en jong-volwassenen tussen 13 en 23 jaar in Floralis hun mening geven.

Door Arie in 't Veld

Raadsgriffier van de gemeente Margriet Veeger zegt dat het plan voor een jongerentop is ontstaan in het kader van de inspanningen van het gemeentebestuur om participatie zo breed mogelijk in te zetten. Zo is het verwoord in de Toekomstvisie 2030. Burgemeester Lies Spruit is volgens haar bijzonder geïnteresseerd in het project. "Voor de jongerenparticipatie, maar ook de Tiny Houses, een project gezien de woningnood, ook onder jongeren. Daartoe werd dus een top in het leven geroepen en het is verwarmend hoe positief daarop is gereageerd. Die groep wordt gevormd door 12 jongeren in alle leeftijden."

Vorige week dinsdag werd tijdens een persbijeenkomst door vier van die jongeren tekst en uitleg gegeven over hun bedoelingen. Zij werden overigens bijna allemaal geworven via een bijeenkomst in De Greef. Richelle Jonkman (18), Ashley Schoone (15); Hanno de Vries (17) en Melanie Meeuwissen (21) vertellen dat er een campagne is gestart om de jeugd te interesseren voor de bijeenkomst en ideeën aan te dragen. Dat alles onder de noemer 'Wat vind jij belangrijk voor Lisse?' Zelf brengen ze in dat verband al enkele thema's naar voren; meer woningen voor jongeren, een plek om te chillen of een kroeg waar vader en moeder niet komen. Natuurlijk zijn er nog veel meer onderwerpen die 18 februari aan bod kunnen komen, want de jeugd die naar Floralis komt, wordt van harte uitgenodigd het aantal stellingen of onderwerpen naar believen uit te breiden. Kort gezegd, de aanwezige jongeren bepalen de agenda van de bijeenkomst die om 19.00 uur begint. Er komt een afwisselend programma met onder andere het optreden van stand-upcomedian Tom Sligtin en de dansgroep MLX, maar het zwaartepunt ligt die avond uiteraard bij het praten door de jongeren over wat zij voor Lisse en voor henzelf belangrijk vinden. Uit alle ideeën wordt een top vijf gekozen waarmee men, ook de gemeenteraad, aan de slag gaat.

Reünie Geestgrondtheater

LISSE n Na een zeer glorierijk verleden werd in 2016 een punt gezet achter het voortbestaan van Het Geestgrondtheater. Dat wil niet zeggen dat men elkaar uit het oog is verloren. In dat verband wordt op zondag 17 maart een reünie gehouden in De Taveerne in de Wagendwarsstraat.

Door Arie in 't Veld

Iedereen die met deze vereniging te maken heeft gehad (van speler tot geluidstechnicus, van souffleur tot donateur) is van harte welkom, inclusief partners. Een klein organisatiecomité is op dit moment druk in de weer om te trachten zoveel mogelijk mensen die deze reünie zouden moeten kunnen bijwonen te benaderen. Dit comité wordt gevormd door Martin Robertz; Ingrid van der Klauw; Piet Turk; Loes Clemens- Barendsen en Kitty van Dongen. De aanvang van de reünie is 14.00 uur, einde rond 17.00 uur. Voor meer informatie kan men mailen of bellen naar kittyvandongen@ziggo.nl of bel 06-51080165.

Het Geestgrondtheater heeft een lange geschiedenis achter de rug die startte in 1936 in Lisserbroek. Toen nog met de naam 'Nut en Vermaak'. In 1971 werd de vereniging omgedoopt naar Het Geestgrondtheater en kwam het over de brug naar Lisse. Er brak een nieuwe periode van grote bloei aan. Het ene stuk na het andere werd voor het voetlicht gebracht en aan talenten scheen het de vereniging niet te ontbreken. Om al die enthousiastelingen aan de bak te houden moest men er op den duur zelfs toe overgaan om minstens drie toneelstukken per jaar in te studeren en uit te voeren. Met name halverwege de zeventiger jaren werd de ene volle zaal na de andere plat gespeeld met stukken als Misdaad aan het meer en Gevaarlijke leeftijd. Hoe anders was dat in 2016. Een aantal leden gaf er de brui aan en nieuwe aanwas ontbrak, waardoor het besluit moest worden genomen om te stoppen. Het betekende het einde van een vermaarde vereniging in Lisse die in de loop der jaren duizenden toeschouwers heeft vermaakt. Tijdens de reünie komen vast veel toneelanekdotes boven tafel.

Peutermarkt in de bieb

Lisse n Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de Bibliotheek Bollenstreek en 10 organisaties uit Lisse organiseren op zaterdag 16 februari van 10.00 tot 12.30 uur een peutermarkt in de bieb aan de Koninginneweg 79A. Tijdens de markt is er bij alle organisaties genoeg te doen voor peuters en hun (groot)ouders. Het CJG vertelt over opvoeden en opgroeiende kinderen. Muziek maken kan natuurlijk bij de Hillegomse Muziekschool en SPL en SKOL vertellen alles over de manier waarop zij de kinderen opvangen en nemen hun leukste speelmaterialen mee. Peutersporten en peutervoetballen kan bij BroSports en Sportcentrum De Waterkanten is aanwezig met info over ouder & kind zwemmen en overlevingszwemmen. Schminken kan natuurlijk ook bij de Speel-O-Theek Hillegom en Mom in Balance vertelt (aanstaande) moeders alles over sporten tijdens de zwangerschap en na de bevalling. MLX Musical geeft info over peuterdansen. Om 11.00 uur is er een voorstelling over de Gruffalo door het Marnick Theater. Toegang gratis.

Bijeenkomst over belastingaangifte in 't KrantCafé

Lisse n Onder het motto van "wij maken het nu nog gemakkelijker voor u" organiseert 't KrantCafé Lisse een voorlichtingsbijeenkomst over de aangifte Inkomstenbelasting 2018.

De bijeenkomst vindt plaats op 8 februari tussen 10.00 en 12.00 uur in 't Poelhuys, Vivaldistraat 4. Gerrit Harting en Ad van der Westen zijn beide als 'Hulp bij BelastingAangifte' (HuBA) actief bij de afdeling Lisse van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO). Deze bond heeft een aantal vrijwilligers, die leden en niet-leden van de KBO kunnen ondersteunen bij het invullen van hun belastingpapieren. In de informatiebijeenkomst besteden de inleiders aandacht aan de wijzigingen in de aangifte van de Inkomstenbelasting 2018, de belastbare inkomstenbronnen, hypotheken en aftrekbare hypotheekrente, maar ook aan fiscaal aftrekbare giften en zorgkosten. Daarnaast zullen zij aandacht besteden aan de mogelijkheden om een zorg- of huurtoeslag aan te vragen en aan de gewijzigde regels over de eigen bijdragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De toegang is gratis.

Lezing over het klimaat

Lisse n Bij de Volksuniversiteit Lisse vindt vrijdag 8 februari een lezing plaats met de titel: Klimaatverandering, het grote verhaal klein gemaakt.

Martijn Smit, een Nederlandse ambassadeur van klimaatactivist Al Gore, neemt de aanwezigen in een interactieve lezing mee in zijn verhaal over klimaatverandering en zoomt in op vragen als: Wat is klimaatverandering? Verandert ons klimaat echt en hoe komt dat?
Wat zijn de gevolgen ervan? Toegang 5 euro, incl. koffie. Aanvang 20 uur. Adres: Vuursteeglaan 9.

Hoogvliet wil vernieuwen en uitbreiden, inclusief appartementen op de nieuwbouw. Foto: Arie in 't Veld

Vernieuwing Hoogvliet komt in beeld

Er komen woningen boven de supermarkt'

CHG stuurt brandbrief naar college

Ontwerpen bloemencorso gepresenteerd

column n dierenarts Lodewijk Kamps

'Bollenschuur bij hoeve De Wolff moet behouden blijven'

Als het aan de CHG ligt, verdwijnt de bollenschuur bij hoeve De Wolff niet. | Foto: pr Foto: pr

REGIO n Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) is fel gekant tegen de voorgestelde nieuwbouw van een woning op de locatie Stationsweg 1-3 en de sloop van de karakteristieke, oude bollenschuur bij hoeve De Wolff. De gemeente Lisse heeft hiertoe een voorontwerp tot wijziging van het bestemmingsplan opgesteld.

In een brief aan de gemeente Lisse wijst het CHG erop dat de locatie, waar de bestemmingswijzing van agrarisch naar wonen wordt voorgesteld, van zeer hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarde is. De locatie ligt midden in het open bollenareaal, naast de oude ingang van Keukenhof en tussen de Van Lyndenweg en de Westelijke Omleidingsweg van Lisse. Het CHG wil het wereldwijde unieke karakter van de Duin- en Bollenstreek op deze toplocatie behouden en de landschappelijke waarde juist versterken.

De nieuwe woning zou vlak naast de hoeve De Wolff komen. De hoeve is een gemeentelijk monument, gebouwd in 1603. De nieuwe woning wordt significant groter dan de huidige woning en zou niet langer agrarisch gebonden hoeven te zijn. Het CHG heeft hiertegen een groot aantal bezwaren ingediend. Het meest omstreden vindt het CHG de voorgenomen sloop van de bollenschuur die in 1908 tegen de oude hoeve is aangebouwd en in 1967 is uitgebreid. "Als de bollenschuur gesloopt wordt en alleen de hoeve De Wolff overblijft, is alleen de 17e en 18e eeuw nog zichtbaar", aldus het CHG in zijn brief. "De geschiedenis van de 19e en 20e eeuw is dan gewist. Daarmee wordt een deel van de wordingsgeschiedenis van de Bollenstreek ontkend. Ook zijn de veranderingen van de bollenschuur als gevolg van ontwikkelingen in techniek en logistiek in de bloembollencultuur dan niet langer meer zichtbaar."

Voordat een sloopvergunning wordt afgegeven wil het CHG eerst de cultuurhistorische waarde en de bouwtechnische staat van de bollenschuur onderzocht hebben en de mogelijkheden laten onderzoeken voor herbestemming. Ook wil het CHG dat de schuur een gemeentelijk monument wordt. De brief van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek is mede geschreven uit naam van de Cultuur-Historische Vereniging Oud Lisse en Keukenhof. De brief is te vinden op de website www.chg.duinenbollenstreek.nl.

The Renovators spelen in De Gewoonste Zaak

Foto: pr

Lisse n Soms vallen dingen zomaar op hun plaats. Neem nou het concert van The Renovators op vrijdag 8 februari in De Gewoonste Zaak. Er was in februari nog ruimte op vrijdag en deze wel heel bijzondere gelegenheidsformatie diende zich onverwachts aan: The Renovators.

Een unieke en tijdelijke samenstelling van zeer ervaren muzikanten, die De Zaak in no time ombouwen tot een rock-'n-rolltent. Alle muzikanten zijn bekend en hebben hun sporen ruimschoots verdiend: David Hollestelle, Jo de Roeck, Martin Bakker, Jeroen van As en Joeri Rook. Want wat doe je als je eigen band een korte pauze neemt? Doorspelen met anderen. Voor twee maanden, dus alleen te zien in januari en februari. Alle muzikanten zijn kleurrijke artiesten en verdienen het te worden vermeld. Oude rockers met een heftige historie. Maar het meest in het oog springt David Hollestelle. Gitarist van de weer helemaal opgeleefde Wild Romance. Herman Brood zou het volgens Hollestelle helemaal te gek hebben gevonden. The Wild Romance weer volop on the road. Dat is ook de reden voor een korte break. Mooie gelegenheid om op te treden met net zulke wilde vrienden. Twee uur rock-'n-roll, country en blues. Met hits van onder meer Dave Edmuns, John Hiatt, Chuck Berry, The Rolling Stones. Lett's Roll! Het concert is gratis. De Gewoonste Zaak is op vrijdag open om 21.00 uur. Aanvang concert rond 21.30 uur.

Hoogbegaafd kind... en nu?

Hillegom n Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Hillegom houdt 12 maart een informatie-avond over het opvoeden en bijstaan van hoogbegaafde kinderen.

De avond is bedoeld voor ouders van een (vermoedelijk) hoogbegaafd kind die zich afvragen wat hun kind nodig heeft om 'weer' lekker in zijn vel te zitten of merken dat 'straffen/belonen' totaal niet aanslaat. Of op zoek zijn naar andere manieren om hun kind op te voeden. Het opvoeden van een hoogbegaafd kind vergt vaak net een andere aanpak dan gebruikelijk.

Tijdens deze avond horen deelnemers wat er komt kijken bij hoogbegaafdheid en hoe het mogelijk is om deze kinderen het beste te ondersteunen. En wat ouders kunnen doen om hun hoogbegaafde kinderen de sturing, inspiratie en motivatie te bieden die zij nodig hebben. De lezing vindt plaats op dinsdag 12 maart van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmelden of meer informatie: www.cjghillegom.nl.

Man uit Lisse aangehouden voor beroving

REGIO n De politie hield donderdagmiddag 31 januari een 53-jarige man uit Lisse aan op verdenking van beroving met geweld. Hierbij raakte een 69-jarige man uit Ouderkerk aan de IJssel gewond.

Rond 14.00 uur kregen agenten de melding van een beroving in een horecagelegenheid op het Henri Dunantplein. Ter plaatse troffen zij het 69-jarige slachtoffer, dat vertelde dat hij was beroofd en dat de verdachte er met de kassalade vandoor was gegaan. De politie startte direct een onderzoek en kon daardoor korte tijd later de 53-jarige verdachte in Lisse aanhouden. Het slachtoffer is opgenomen in het ziekenhuis. De verdachte zit nog vast en wordt verhoord door de recherche.

Hillegom n Muziektheater voor de Duin- en Bollenstreek (MuBo) bestaat dit jaar 10 jaar en vierde dit jubileum afgelopen weekend voor iedereen die ooit aan een productie heeft meegewerkt.

Gedurende de toespraak van voorzitter Ank Brouwer en regisseur en artistiek leider Hans Hollander werd duidelijk dat tijdens het negen maanden durende proces van het in elkaar zetten van een musical er een intensieve band gevormd wordt tussen de deelnemers. Bij MuBo spreken ze zelfs van de MuBo-familie. En de familie blijft groeien: eerst was er een MuBo-huwelijk en binnenkort wordt de eerste MuBo-baby geboren. De hechte band is te zien tijdens de voorstellingen: het plezier van het samen maken van een musical, met alle tegenslagen op de weg naar een prachtig eindresultaat. In Zomerzorg waar het feest gevierd werd, kregen bezoekers een voorproefje van de eerste musicalproductie in het jubileumjaar: 'Cyrano'. Deze is te zien in de Muze in Noordwijk op 15 en 16 maart. Kaarten via: www.stichtingmubo.nl.

Expo BeeldSchoon

Lisse n Leden van Galerie BeeldSchoon exposeren van 2 februari t/m 29 maart met schilderijen in Berkhout. Galerie BeeldSchoon is een reizende galerie met professionele kunstenaars en autodidacten uit Leiden en omstreken. Regelmatig exposeren zij op verschillende locaties, zie ook www.galeriebeeldschoon.nl. Men kan de expositie komen bekijken nadat men zich heeft gemeld bij de receptie van Berkhout, gevestigd aan de Berkenhoutlaan 15.

'In mijn hele loopbaan heb ik nog nooit zoiets gezien'

'Sammie' net voor zijn operatie: geperforeerd met (diepe) bijtwonden, en daarna. | Foto's: met dank aan Bernadette vd Brink

Hillegom n Ze is er nog steeds stil van. Bernadette van Den Brink, dierenarts bij de Sterkliniek in Hillegom, had dienst op zondag 13 januari toen ze rond elf uur gebeld werd door een slecht verstaanbare man. "Hij had het over een hondje met een wond op zijn buik. Ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik moest verwachten, maar zei hem dat hij gelijk naar de praktijk kon komen. Toen ik de deur voor hem open deed, viel mijn mond open van verbazing."

Door Caroline Spaans

"In zijn handen had hij een pup gewikkeld in een oude, door bloed doordrenkte handdoek. De 8 weken ouden pup was aan flarden gescheurd, zat onder de (diepe) bijtwonden en was stervende. In mijn 15-jarige loopbaan als dierenarts heb ik nog nooit zoiets afschuwelijks gezien. Toen ik de man vroeg hoe dit mogelijk was, antwoordde hij dat hij de pup zo had aangetroffen nadat hij een uurtje weggeweest was. De pup was alleen met diens moeder. Ik vond het een hoogst onwaarschijnlijk verhaal, maar het kán natuurlijk zijn dat de dieren in zulke slechte omstandigheden verkeerde, dat de moeder is getriggerd door 'iets'. De man zei wel over de financiële middelen te beschikken om de pup te laten opereren en omdat een spoedbehandeling nodig was, gingen we direct aan de slag. Na de operatie belden we hem op hoe het was gegaan en wat de kosten waren. Daar schrok hij behoorlijk van. Omdat de pup zeker nog niet naar huis kon, beloofde hij de volgende dag langs te komen. Maar... we hebben nooit meer iets van hem vernomen."

"Gek genoeg hoorden we dat er diezelfde zondag door de politie een huis ontruimd was met een nest pups, in Hoofddorp. En bovendien had een van onze assistenten op puppymarktplaats een foto van een nest gezien dat werd aangeboden, waarop duidelijk 'onze' pup herkenbaar was. Toen ik het 06-nummer draaide dat daarbij stond kreeg het idee dat ik dezelfde man aan de lijn had die de gewonde pup bij ons had gebracht. Maar hij ontkende. Dit bevestigde het gevoel dat ik al die tijd al had: dit is foute boel. Ik heb direct de dierenpolitie gebeld. Het blijkt een heel ingewikkeld verhaal te zijn, want de ontruiming in Hoofddorp vond plaats nadat de pup bij ons is gebracht. Het onderzoek loopt nog, maar het is allemaal heel vreemd."

Hoe gaat het nu met de pup? "Gelukkig ontwikkelt de pup zich redelijk. Hij verblijft tijdelijk bij een van onze assistentes die een volwassen hond heeft van hetzelfde ras, maar de vraag is of hij zijn rechter voorpoot kan behouden. We hebben onze ervaring ook gedeeld op FaceBook en kregen vele honderden reacties van mensen die willen bijdragen aan de herstelkosten van de pup. Hartverwarmend!"

Van Den Brink raadt af om via puppyplaats een hond aan te schaffen: "Ik zeg niet dat alle aanbieders van nestjes die daarop staan niet deugen, maar ik zou wel kritisch zijn." Waar moeten mensen op letten als ze een pup willen aanschaffen? "Kijk altijd of de vader- of moederhond aanwezig is. Oriënteer je op internet naar de betrouwbaarheid van het adres. Verschillende soorten nestjes op eenzelfde adres kúnnen duiden op broodfok. Kijk ook of het schoon is!" Voor Sammie, zoals de onfortuinlijke pup inmiddels heet, is een crowfdfunding opgezet. Meer info over het welzijn van de gewonde pup via de FB-pagina van de Sterkliniek Dierenartsen.

HOZO Meet and greet

HILLEGOM n Hozo houdt donderdag 7 februari van 16.00 uur tot 18.00 uur een 'Meet and greet' in Bloemswaard.

Deze middag is bedoeld voor iedereen die wil werken of leren in de zorg, toe is aan een nieuwe uitdaging of zich als vrijwilliger wil inzetten voor de ouderen in Hillegom. Tijdens deze middag kunnen geïnteresseerden op een leuke en informele manier kennismaken met Hozo. De medewerkers van Hozo vertellen graag welke mogelijkheden er binnen de organisatie zijn op het gebied van werken en leren.

Ook mensen zonder ervaring of diploma zijn welkom. Wie wat extra ondersteuning kan gebruiken bij zijn/haar zoektocht naar mogelijkheden in zorg en welzijn, kan tijdens deze middag terecht bij een loopbaancoach.

Woonzorgcentrum Bloemswaard ligt aan de Garbialaan 3. Voor meer informatie: 0252 – 576 500, info@hozo.nl, www.hozo.nl.

Voorlezers en coördinator voor VoorleesExpress

Hillegom n Volgende maand start WelzijnsKompas in samenwerking met de Bibliotheek Zuid-Kennemerland Hillegom de VoorleesExpress.

De VoorleesExpress is er om bij te dragen aan een toekomst zonder taalachterstand. Iedereen die op zoek is naar leuk en zinvol vrijwilligerswerk kan reageren. Als vrijwilliger wordt men ingedeeld bij een eigen voorleesgezin.

De vrijwilliger gaat 20 weken naar een eigen voorleesgezin in Hillegom. Dit houdt in dat er één keer per week voorgelezen wordt en daarnaast wordt er gekeken hoe de kinderen thuis meer gestimuleerd kunnen worden in hun taalontwikkeling. WelzijnsKompas Hillegom Lisse is ook op zoek naar een vrijwillige coördinator. De coördinator begeleidt tijdens een voorleesseizoen een aantal gezinnen en de voorlezers. Samen met de voorlezers gaat de coördinator er voor zorgen dat na 20 weken de ouders zelf beter in staat zijn om hun kinderen te stimuleren op het gebied van taal.

Geïnteresseerd in deze vrijwillige functie als voorlezer of coördinator?

Voor iedereen die graag bijdraagt aan een toekomst zonder taalachterstand, neem vóór 22 februari contact op met Carlijn French c.french@welzijnskompas.nl of 06 - 45162321 voor een kennismakingsgesprek.


WelzijnsKompas is de welzijnsorganisatie voor bewoners in Hillegom en Lisse. WelzijnsKompas helpt buurten leefbaar maken en ondersteunt kwetsbare bewoners om zichzelf (weer) te redden en mee te doen in de samenleving. Want niemand mag tussen wal en schip raken, iedereen telt mee.

nieuws/column

De lente wordt in huis gehaald

Foto: A .in 't Veld

LISSE n Koning Winter is nog druk bezig zijn stempel op het weer te drukken, maar desondanks zijn er in Lisse mensen die zich inspannen om de lente in huis te halen. Dat zijn de bijna tachtig huisbroeiers van de jaarlijkse Lenteflora, die vorige week zaterdag bij Piet van Dijk de elf potten met bloembollen ophaalden.

Foto & tekst: Arie in 't Veld

Eerder al werden ook bloembollen op pot uitgereikt op nagenoeg alle basisscholen in Lisse en Lisserbroek. Hierover zei Lenteflora-bestuurslid Pascale Meeuwissen dat het om 350 potten met de narcis Jet Fire ging. De bedoeling is dat de leerlingen ieder hun pot zo mooi mogelijk in bloei trekken. Als bollen gaan bloeien, dan maken zij daarvan een foto. Van alle foto's wordt een collage gemaakt die op de Lenteflora wordt geëxposeerd. Momenteel staat de wisselbeker van de scholenbroei bij de Klarinet; andere scholen zullen dus hun best doen die beker daar weg te halen.

Ook de deelnemers van de huisbroei kunnen nu aan de slag om licht en donker, warmte en koude in te zetten voor het in bloei brengen van de bollen. Zij mogen daarvoor geen technische hulpmiddelen gebruiken. Ze moeten de tulpen Time Out; Seadov en Calgary Flames, de narcissen Exception en Signor, de hyacinten Golf de Gascogne, Ibis en Purple Voice en de bijzondere bolgewassen Muscari, Scilla mischtschenkoana en Fritillaria michailovskyi in bloei zien te krijgen.

Handenvol werk voor de broeiers die de potten (al dan niet bloeiend) moeten inleveren voor de Lenteflora. Die is van vrijdag 22 t/m maandag 25 februari in het complex van Hobaho.

Economie draait goed maar de voedselbank ook

Ook volgend jaar is de groei van de Nederlandse economie met 2,2 procent nog stevig. Na groeipercentages van 2,9 procent in 2017 en 2,6 procent in 2018 is de piek van de groei wel achter de rug. Maar toch, de Nederlandse economie groeit voor het vierde jaar op rij dan het gemiddelde in de Eurozone. Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in haar raming voor 2019.

Kortom, de cijfers zijn nog steeds mooi. De arbeidsdeelname en de werkloosheid (3,6 procent) zijn weer terug naar de niveaus van voor de grote recessie. De dreiging van krapte op de arbeidsmarkt wordt zelfs groter in 2019. Hierdoor, samen met de hogere inflatie, loopt de contractloonstijging op: gemiddeld met ongeveer 3 procent.

De overheid heeft in 2019 voor het derde jaar op rij een overschot op de begroting van 1,0 procent bruto binnenlands product (BBP) of zelfs meer. De overheid is rijk, maar de burger ook?

Eind januari is er altijd het uur van de waarheid. Dan blijkt uit het loon- of uitkeringsstrookje pas echt of de beloften over de stijgende koopkracht wel of niet zijn uitgekomen. Oordeelt u zelf want het is moeilijk om precies aan te geven hoe dat in elk individueel geval heeft uitgepakt. Toch heeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) hierover een betrouwbare schatting van gemaakt die erop neerkomt dat uit de januaristrookjes blijkt dat het inkomen wel iets is gestegen maar onvoldoende om de gestegen prijzen voor bijvoorbeeld levensmiddelen en alledaagse voorzieningen en diensten, de energierekening, de ziektekostenverzekering, en de vaste woonlasten en lokale heffingen, te kunnen compenseren.

Veel mensen hebben hierdoor moeite om elke maand de touwtjes aan elkaar te knopen. Heel wat mensen in Nederland leven dan ook op of onder de armoedegrens. Ouderen, gezinnen en alleenstaanden al dan niet met kinderen.

Ook in Hillegom, daar leven 400 huishoudens op of onder de armoedegrens. In totaal zijn dat 700 inwoners, waarvan 200 kinderen. Daarnaast zijn er nog 700 huishoudens met een inkomen boven de armoedegrens die grote moeite hebben met rondkomen en vaak geen financiële ruimte hebben om sociaal te participeren. Gemeenten hebben daarvoor een wettelijke zorgplicht.

Schrijnend is dat in Hillegom, ook nu de economische crisis voorbij is, een voedselbank noodzakelijk is en dat 65 gezinnen met 150 monden daarvan mede afhankelijk zijn. Deze Stichting Voedselbank Hillegom ontvangt voor hun vrijwillige diensten geen enkele vergoeding vanuit het Rijk of de gemeente. Zij is dus volledig afhankelijk van giften en schenkingen van welwillende derden.

De vrijwilligers van de voedselbank werken nu nog vanuit de Jozefkerk. Maar die krijgt een andere bestemming door de herontwikkeling van het Jozefpark.

Dus is het college van B&W voornemens een subsidie (maar in feite een lening) te verlenen aan deze Stichting voor de aankoop van een bedrijfsunit om van daaruit te kunnen werken. Dit voorstel past in het integrale armoedebeleid van de gemeente Hillegom, samengevat in een Nota Armoedebeleid die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

De economie draait goed maar de voedselbank ook. Dat geeft te denken, daar klopt iets niet. Dat willen we tocht niet?

Boom & Co op herhaling

Lisse n De afdeling Bollenstreek van KMTP/Groei & Bloei gaat ook in 2019 samen met Natuur en Milieu Educatiecentrum De Groene Bol een zestal wandelingen organiseren, onder de titel Boom & Co.

Tijdens deze wandelingen wordt aandacht geschonken aan de verschijningsvormen van bomen en struiken gedurende het hele jaar. Bomen herkennen aan de hand van de knoppen en schors. Bomen in bloei zien staan, zoals beuken, eiken en berken. De diverse bladvormen en de vruchten komen ook aan bod. Naast de aandacht voor de houtige gewassen kijken wij naar de kruidachtige planten op de grond. Tijdens de wandelingen wordt eveneens aandacht besteed aan de natuurlijke processen die plaats vinden in de natuur. Alles wordt op een eenvoudige manier uit de doeken gedaan, zodat iedereen die belangstelling heeft voor de natuur mee kan doen. De wandelingen vinden plaats op het landgoed Keukenhof en starten om 14.00 uur bij De Groene Bol en duren ongeveer 1½ uur. Meedoen is gratis, opgeven is wel verplicht via een mailtje naar grimme@xs4all.nl. Na afloop van de wandeling deelnemers eventueel een consumptie gebruiken bij de hofboerderij (voor eigen rekening). De data zijn: 16 februari, 30 maart, 11 mei, 6 juli, 21 september en 16 november.

Fit Lisse volop in de prijzen

Lisse n Tweeënveertig leden van gymnastiekvereniging Fit namen zaterdag 26 januari deel aan de Duin en Bollenstreek-wedstrijd in Lisse. Een turnwedstrijd tussen vijf verenigingen uit de regio, met maar liefst 417 deelnemers. Vijftien talenten van Fit vielen daarbij in de prijzen.

Uiteraard konden alle gymnasten op het eigen niveau en in de eigen leeftijdscategorie meedoen. Sophie Wordsworth werd 2de van de 40 deelnemers uit de categorie R2.

Esmee Breedijk, Elin Favie en Floor Heijnen domineerden het podium bij R2, in een andere leeftijdscategorie. Ook Caitlin Hagenbeek werd 2de in deze categorie, Emma Stevens en Lizanne Breedijk respectievelijk 1ste en 3de en Yasmine Nouaili 2de. De tweeling Emma en Sophie van der Linden werden 1ste en 2de bij de categorie D4. Bij de jongens werd Jesse Voorn 1ste in niveau 21. Roan Bevers en Daan van Veen vielen in de prijzen in niveau 20. En Job van Veen en Maarten Holt deden dat ook in niveau 20, met een andere leeftijdscategorie.

Uitslagen bridgers Bel Air

| Foto en verslag: met dank aan Piet van den Raad

Hillegom n De bridgers van BC Bel Air speelden zaterdag 2 februari weer een drive.

In de top van de A lijn is het een en ander veranderd. De twee top-paren moesten allebei met een invaller spelen. Tine Molenaar deed dat met Martin Duijndam het beste. Onderaan blijft het bijna hetzelfde. De laatste zes gaan naar de B groep. Voor Agnes en Richard Kemper, Marianne Ligthart en Hennie Schouws en Liesbeth Groenewegen met Gré Sellmeijer zal het een hele toer worden om zich te handhaven, het lijkt uitzichtloos. In de B groep hebben Clary Veldhuyzen van Zanten en Gerard Olijerhoek toegeslagen. Zij profiteerden optimaal van een offday van Vera Bruijn en Ed Ploeger. Lilian Bosman en Kitty Melchers scoorden in de C lijn 64,21% en klommen van plaats 16 naar plaats 5 en hebben weer zicht op de A groep.

groep A

C en H Verdonkschot 64,11%

T Uitendaal/A Hulsebosch 60,13%

M Duijndam /T Molenaar 58,30%

groep B

C Veldhuyzen/G Olijerhoek 57,92%

C Zandvliet/E Warmerdam 55%

A en B van Opstal 53,75%

groep C

L Bosman/ K Melchers 64,24%

J Colin / M Sonneveld 62,85%

M Bremmers /K Zwetsloot 55,56%

groep D

N Samson / W Roosloot 60,07%

S Kerstholt / D Gigengack 54,17%

M Veltman /H v. Gellekom

T Allaert en T vd Zee 53,81%

groep E

M v. Beets / M Heddema 66,67%

I Alderlieste /R Schilder 58,75%

B Tuitt/ H Dresken 53,75%

Meld je aan voor NLdoet

REGIO n Heel Nederland kan zich aanmelden voor de 15e editie van NLdoet. Het Oranje Fonds organiseert de grootste vrijwilligersactie van Nederland dit jaar op 15 en 16 maart. Tijdens deze dagen kan iedereen op zijn of haar manier meedoen om ons land nog socialer te maken.

Een leuke vrijwilligersactiviteit vinden kan op de website nldoet.nl. Er zijn al ruim 7200 activiteiten aangemeld, waaronder verschillende in Lisse, Lisserbroek, Hillegom en Beinsdorp.

Ieder jaar melden duizenden sociale organisaties in heel Nederland activiteiten aan waar ze hulp bij kunnen gebruiken. Tijdens NLdoet komen honderdduizenden vrijwilligers in actie om deze organisaties te helpen bij de activiteiten en zo iets voor een ander te doen. Omdat het aanbod heel divers is, is er voor ieder wat wils. Mensen die van klussen houden kunnen bijvoorbeeld aan de slag met het opknappen van een buurthuis, tuinierliefhebbers kunnen een voedseltuin lenteklaar maken en mensen die graag wat aandacht willen geven aan anderen kunnen bijvoorbeeld een uitstapje maken met ouderen of kinderen.

Het begin

Vijftien jaar geleden begon de landelijke vrijwilligersactie als Make a Difference Day, en werd later omgedoopt tot NLdoet. NLdoet wordt door het Oranje Fonds georganiseerd om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Peter Douwes, directeur Oranje Fonds: "Of een land fijn is om in te wonen, wordt voor een groot deel bepaald door de mensen. Door voor elkaar klaar te staan en naar elkaar om te kijken, kunnen we er samen voor zorgen dat niemand er alleen voor staat. Veel Nederlanders doen dat al, maar soms weten mensen niet hoe en waar ze moeten beginnen. NLdoet is voor velen een eerste kennismaking met vrijwilligerswerk. Niet alleen leuk voor de vrijwilligers zelf, maar ook voor de deelnemende organisaties. Die hebben er naderhand nog maandenlang plezier van."

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

A Star Is Born bij FHL

Foto: pr

Lisse n Bij het Filmhuis Lisse draait dinsdag 12 februari de bioscoophit A Star Is Born. Hierin combineren regisseur/acteur Bradley Cooper en Lady Gaga hun talenten om een verhaal te vertellen over het ontdekken en opbloeien van talent. Een eigentijdse remake van de klassieker uit 1937.

De ervaren, maar aan lager wal geraakte countrymuzikant Jackson Maine wordt verliefd op Ally, wiens muzikale carrière maar niet van de grond komt. Ally heeft haar droom zo goed als opgegeven, maar Jackson ziet in haar een toekomstige ster, en moedigt haar aan te vechten voor haar plek in de spotlights. Dat doet ze met succes, maar daarvoor moet ze wel een prijs betalen. Want is hun relatie bestand tegen Ally's nieuw gevonden faam? A Star Is Born is het passieproject van de meervoudig Academy Award-genomineerde Bradley Cooper, die naast de hoofdrol ook de regie, het scenario en de productie op zich nam. Ook schreef hij samen met popster Lady Gaga, die hier haar officiële filmdebuut maakt, de muziek. De originele soundtrack werd live opgenomen tijdens de opnames van de film. Vertoningsadres: Floralis, Floralisplein 69. Aanvang film 20.00 uur, kassa open om 19:30 uur. Losse bezoekers betalen 7 euro, leden betalen, op vertoon van hun lidmaatschapspas, 6 euro. Pinnen of het reserveren van plaatsen/kaartjes is niet mogelijk.

Oud-burgemeester Van der Kroft overleden

Oud-burgemeester van onder meer Lisse, Gerard van der Kroft. | Foto: AihV Foto: Arie in 't Veld

LISSE n Vorige week is oud-burgemeester Gerard van der Kroft overleden.

Door Arie in 't Veld

In de raadsvergadering van donderdag schetste burgemeester Lies Spruit Van der Kroft als een bevlogen bestuurder. "Hij was vanaf 1958 18 jaar gemeenteraadslid van Warmond en ook wethouder van die gemeente. Van 1976 tot 1985 was hij burgemeester van Leimuiden, Rijnsaterwoude en Nieuwveen. In februari 1985 werd hij benoemd tot burgemeester van Lisse, wat hij tot aan zijn pensionering in 1998 bleef. Wij herinneren ons Van der Kroft als een krachtig bestuurder die de belangen van Lisse hoog in het vaandel had staan Hij heeft zich in hoge mate ingespannen voor de ontwikkelingen van het dorp en als gemeentebestuur zijn wij hem zeer dankbaar voor zijn tomeloze inzet."

Veiling munten en biljetten

Lisse n Munten- en bankbiljettenverzamelaars zijn dinsdagavond 12 februari welkom in 't Poelhuys, Vivaldistraat 4.

Daar kunnen ze met medeverzamelaars ruilen of ideeën uitwisselen. Ook heeft de veilingcommissie weer voor 100 kavels gezorgd die per opbod verkregen kunnen worden. Voor allen zit er wel iets bij wat nog mist in de verzameling.

Om 19.00 uur gaat de zaal open voor de leden, die dan ruim een uur de kavels kunnen bekijken. Om 20.30 uur begint de veilingmeester en om 22.00 uur zijn de kavels allemaal geveild. Leden hebben gratis toegang; niet-leden betalen 5 euro.

Workshop 'Zet jezelf op 1' in bieb

Lisse n In de aan de Koninginneweg 79A geven Maureen Vogel en Tammy Maduro op zondag 17 februari om 13.30 uur een gratis inspiratiesessie 'Zet jezelf op 1'.

Zij doen dit voor iedereen bij wie de eigen wensen vaak onder aan de to-dolijst bungelen. Vogel en Maduro laten zien dat jezelf op 1 zetten niet egoïstisch is. "Voel je je druk en opgejaagd omdat je het moeilijk vindt om 'nee' te zeggen? Leer jezelf op 1 zetten", zeggen Vogel en Maduro. In de workshop behandelen zij een stuk theorie en laten zij zien dat onze cultuur ervoor zorgt dat voor jezelf kiezen lastig is.

Ze bespreken waarom drukte en stress als statussymbool ons hinderen in het kiezen voor onszelf.

Zij doen dit met humoristische sketches om een spiegel voor te houden en laten de deelnemers korte opdrachten en oefeningen doen. Maureen Vogel is coach en Tammy Maduro is medisch antropologe. Zij helpen mensen om zelf de touwtjes in handen te nemen.

Schilderen bij buurthuis Salvatori

LISSE n Maandelijks vindt er bij buurthuis Salvatori aan de Wagenstraat 33 een schilderworkshop plaats.

Deze wordt gegeven door Tonny van Viegen. De eerstkomende workshop is gepland op maandag 11 februari. Nieuwsgierig? Ga er gerust eens langs en probeer je creativiteit. Je zult versteld staan van wat je kunt! De workshop is in de middag, van 13.00 tot 15.00 uur. De kosten bedragen 7 euro, dat is inclusief materiaalkosten. Vragen? Stuur een mail naar tonnyvanviegen@me.com. Foto: Facebook/BuurthuisSalvatori

Valentijn... geen diner voor twee bij Lucky's Bowling in Warmond

REGIO n Lucky's Bowling in Warmond biedt op Valentijnsdag een plek voor iedereen die de zoetsappige activiteiten voor koppels wil ontvluchten.

Met het thema 'Broken heart at the bowling alley' heet Lucky's alle singles, vriendengroepen en cupidohaters welkom. Geen roze champagne en aardbeien, maar bier, bites & strikes. De bowlingbaan heeft drie anti-Valentijncombideals, waaronder een burgertrio die je niet hoeft te delen! De hele avond verzorgt dj Alankara de muziek en hij zal geen enkele plaat van Adele draaien. Kortom; zoeken jij en je vrienden een uitvlucht van al het kleffe geneuzel? Boek dan snel de combideals via info@luckysbowling.nl. Want wie heeft er liefde nodig, als je pizza en burgers kan krijgen? Adres: Veerpolder 14, Warmond.

Bloemencorso in teken van Changing Worlds

Gemeente Teylingen. Foto: pr.

Regio n De 72ste editie van het Bloemencorso van de Bollenstreek heeft het thema 'Changing World'. De praalwagens zijn hierop geïnspireerd. Op maandagavond 4 februari werden de zeventien ontwerpen onthuld tijdens een presentatieavond in Van der Valk in Sassenheim. Een kleurrijke vooruitblik.

"Hoe trots wij zijn op onze mooie kleurrijke, veranderende wereld, is terug te zien in de ontwerpen voor de praalwagens. Innovatie, bewuster leven, dynamiek, gezondheid en geluk, dat is wat u op 13 april voorbij ziet trekken in de bonte stoet door de Bollenstreek, van Noordwijk tot Haarlem," meldt het bestuur van Bloemencorso Bollenstreek.

Het is ook niet voor niets dat trendwatcher en innovatie-ambassadeur Lieke Lamb de aanwezigen in een presentatie een andere kijk op de veranderende wereld gaf. Vervolgens was het aan de 16-jarige Cain Slobbe uit Voorhout, rapper en voormalig deelnemer aan The Voice Kids, om de ontwerpen van de 72ste editie te onthullen.

Verrassend en imposant

Floral designers Jack van der Ende en Eric Pannenborg hebben halverwege het stokje overgenomen van designer Lucinda van der Ploeg, die begin januari vanwege persoonlijke omstandigheden haar taken moest neerleggen.

De ontwerpen van de praalwagens zijn zeer divers, verrassend en imposant om te zien. Corsogroep De Zilk gaat voor 'Rise of the Phoenix', Corsogroep KAVB Hillegom Haarlem e.o. voor 'Verandering dierenrijk' en Corsogroep KAVB Noordwijkerhout brengt 'Evolutie' in beeld.

Ook de gemeenten vertalen de veranderende wereld naar een kleurrijke corsowagen. De gemeente Hillegom gaat voor 'Mobiliteit', de buren in Lisse voor 'Samen!' en in Teylingen is het thema 'Vitaal'. De nieuwe gemeente Noordwijk kiest toepasselijk voor 'Connectie', terwijl de gemeente Haarlem gaat voor de 'Hollandse Meesters'. Keukenhof kiest voor een ontwerp met als thema 'Flower Power', Leiden, stad van ontdekkingen voor 'Leven in vrijheid'.

Omroep Max doet ook dit jaar weer mee en zet in op 'Max Maakt Mogelijk'. Rabobank Bollenstreek - Haarlem e.o. heeft het ontwerp 'Growing a Better World Together' en Van der Valk Hotel Sassenheim - Leiden kiest voor 'Natuurlijk thuis'. Het Ondernemersfonds binnenstad Haarlem heeft een corsowagen met als titel 'Poppodium binnenstad'. Ook de buitenlandse deelnemers weten te verrassen. Thailand gaat voor 'Nong Nooch Tropical Garden' en Volksrepubliek China richt zich op 'Traditional and New China'. Tot slot is ook de schooiwagen van de Stichting Bloemencorso Bollenstreek weer een kleurrijk geheel.

Vijf dagen bloemenfeest

Het Bloemencorso van de Bollenstreek voorziet in een voorjaarsbloemenfeest van maar liefst vijf dagen van 10 tot en met 14 april. Van woensdag 10 tot en met vrijdag 12 april worden de praalwagens voorzien van bloemen tijdens de opbouwdagen in de Klinkenberghal. Vrijdag 12 april staan de wagens vanaf 16.00 uur in Noordwijkerhout. Daar wordt om 21.00 uur het startschot gegeven voor een verlichte ronde door dit dorp. Op zaterdag 13 april start om 9.15 uur de 40 kilometer lange tocht van het Vuurtorenplein in Noordwijk totdat hij 's avonds om 22.00 uur eindigt bij Raaks in Haarlem. Op zondag staan de praalwagens nog de hele dag in het hart van bloemenstad Haarlem. In elke dorp of stad worden diverse activiteiten georganiseerd tijdens het corso.

bloemencorso

x

Bloemencorso 2019

Gemeente Lisse Foto: pr.

Boven: 'Samen!' van de gemeente Lisse. Links: 'Vitaal' van de gemeente Teylingen.

Foto: pr.

Onder: De gemeente Hillegom gaat voor 'Mobiliteit'.

Alle deelnemers aan het Bloemencorso tonen hun ontwerp. Foto: pr.

Alle deelnemers aan het 72ste Bloemencorso tonen hun ontwerp. | Ontwerpen: Bloemencorso Bollenstreek

Foto: pr.

'Rise of the Phoenix' van KAVB De Zilk. Onder: KAVB Noordwijkerhout met 'Evolutie'.

Foto: pr.

Boven: KAVB Hillegom-Haarlem met 'Verandering Dierenrijk. Onder: 'Flower Power' van de Keukenhof.

Foto: pr.

KAVB Noordwijkerhout.

Foto: pr.

'Flower Power' van de Keukenhof.

Vernieuwing Hoogvliet in beeld

Hoogvliet wil vernieuwen en uitbreiden. Ook de parkeervoorziening wordt vergroot. | Foto: Arie in 't Veld Foto: Arie in 't Veld

LISSE n Uit het projectboek van de gemeente blijkt dat de plannen voor de vernieuwing van Hoogvliet spoedig in beeld kunnen komen. Het gaat daarbij ook om de komst van acht appartementen en uitbreiding van het parkeerterrein.

Door Arie in 't Veld

Wethouder Jeanet van der Laan zegt dat op basis van de Detailhandelsvisie Lisse 2016 wordt aangestuurd op een kwaliteitsimpuls en modernisering van de supermarktlocatie Hoogvliet aan de Grachtweg 49-55. "Het gaat om de vernieuwing/uitbreiding van de supermarkt en realisatie van acht appartementen boven de supermarkt (twee woonlagen van vier appartementen), alsmede herinrichting en uitbreiding van de parkeervoorzieningen naast de supermarkt. Deze ontwikkeling is informeel in februari 2018 in het college behandeld, waarbij enkele vragen/kanttekeningen zijn geplaatst ten aanzien van het doorbreken van de gevelwand aan de Grachtweg."

In 2018 zijn diverse besprekingen geweest met Hoogvliet Beheer. Hierin is onder andere gesproken over stedenbouwkundige oplossingsrichtingen met behoud van functionaliteit van de openbare ruimte (bevoorrading, parkeren). Besluitvorming wordt voorbereid voor het eerste kwartaal van 2019. Het is de bedoeling om het gedetailleerde plan (stedenbouwkundig ontwerp) met inzicht in de financiële inbreng van partijen (inclusief gemeente Lisse) en een intentieovereenkomst ter besluitvorming voor te leggen aan het college en de raad. Aan de herontwikkeling is mogelijk een gemeentelijke financiële bijdrage verbonden, gelet op de inbreng van vastgoed en de herinrichting van openbare ruimte. Het kan hier een aanzienlijk bedrag betreffen. De bijdrage van partijen moet nog nader bepaald worden. Afhankelijk van het verloop van de contractvorming en procedures, lijkt medio 2020 haalbaar als start van de uitvoering.

Een ander groot project is dat op de hoek Kanaalstraat/Heereweg. "Over deze herontwikkeling wordt al geruime tijd met eigenaar Kroonenberg onderhandeld. Ook deze ontwikkeling vindt zijn grondslag in de Detailhandelsvisie Lisse 2016. Deze locatie is voor het dorpshart belangrijk, zowel qua invulling als externe presentatie. Een kwalitatieve herontwikkeling is daarom dringend gewenst. In juni 2017 heeft Kroonenberg een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling. Op dit principeverzoek is niet formeel gereageerd, omdat er onduidelijkheden waren over het aantal appartementen en het woningbouwsegment. In juli 2018 is een formele aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide procedure ingediend voor het realiseren van een commerciële plint van circa 1000 m2 met daarboven 27 appartementen. Doelgroep voor Kroonenberg is de middeldure huur voor senioren. Momenteel zijn de gemeente en Kroonenberg in gesprek over de afhandeling van de aanvraag en wordt bekeken of deze past binnen de beleidskaders. Het realiseren van alleen middeldure huurappartementen betekent deels een afwijking van de Woonvisie. De nieuwe aanvraag bevat een sluitende parkeerbalans. Uiterlijk deze maand moet door het college hierover een besluit worden genomen", aldus Van der Laan.

FC Lisse-veiling met Viggo Waas

Lisse n FC Lisse organiseert zijn jaarlijkse veilingavond op vrijdag 15 maart. Ook deze keer is het de organisatie, in handen van vrijwilligers van FC Lisse en 'Veiling op je club' weer gelukt om, in de persoon van cabaretier Viggo Waas, een bekende spreker naar Lisse halen.

De veiling vindt wederom in de kantine plaats en wordt ook deze editie voorafgegaan door een VIP-borrel. Er worden later op de avond in de kantine 300 items geveild, een gevarieerd aanbod met voor ieder wat wils. Aan het einde van de avond is de trekking van de veilingloterij. De opbrengst van de avond komt deels ten goede aan maatschappelijk partner Support Casper. Deze stichting doet onderzoek naar de behandeling van alvleesklierkanker.

Cabaretier, acteur en programmamaker Viggo Waas opent de veiling om 20.30 uur in de kantine. Hij geeft voorafgaand aan de veiling om 19.00 uur een presentatie tijdens een sponsorborrel. Waas werd bekend met zijn imitaties bij het programma Kopspijkers en de cabaretgroep Niet Uit Het Raam (NUHR).

Meestervoorspeller

Op Radio 538 verwierf Viggo bekendheid als 'meestervoorspeller'. "Ik voorspel dat 15 maart een prachtige avond voor FC Lisse gaat worden", aldus Viggo. Na de opening zal veilingmeester Ad van Zelst, bijgestaan door notaris Jaap Boon, van start gaan met het veilen van de items. Het veilingboekje met daarin alle items wordt binnenkort aan de leden en sponsors gepresenteerd en is dan ook te downloaden op www.fclisse.nl.

Mariëlle beats Lyme!

Hillegom n Correspondent Diana Maas interviewde de Hillegomse Mariëlle van der Boon. Mariëlle was jarenlang ziek zonder diagnose. Deze kreeg ze na 15 jaar. Hieronder vast een sneak preview van het interview. Het hele verhaal dat Diana schreef staat volgende week in deze krant:

"Stel je eens voor, je hebt een zeldzame aandoening, maar bent je daar niet van bewust. Jaren van vermoeidheid.

Afgekeurd worden en daardoor een minimaal besteedbaar inkomen hebben, onderzoek na onderzoek, therapie na therapie en niets helpt. Wat doe je dan? Mariëlle van der Boon-van den Berg (29) uit Hillegom koos voor een thuisstudie en deze interesse heeft haar leven drastisch beïnvloed.

'In 2004, ik was 15 jaar, kreeg ik last van extreme vermoeidheid waardoor ik mijn HAVO niet af heb kunnen maken. Ik heb een jaar lang op bed gelegen, in het donker, omdat ik licht en geluid niet kon verdragen.

Aankleden en mijn haren wassen kon ik bijvoorbeeld niet. In die tijd zijn er verschillende onderzoeken gedaan en diverse diagnoses gesteld, zoals ME/CVS, PDS, traag werkende schildklier en fibromyalgie.

Ik heb allerlei behandelingen ondergaan, van alles geprobeerd, maar niets hielp. Ik ben uiteindelijk gekeurd door het UWV en heb een Wajong-uitkering gekregen, want was nergens toe in staat', aldus Mariëlle.

Klachten door oververmoeidheid als flauwvallen zijn Mariëlle helaas niet onbekend. Daarnaast had zij 15 jaar lang dagelijks veel pijn, had een slecht immuunsysteem en was heel vergeetachtig. Haar B12 was heel laag en haar darmen waren zwaar overprikkeld...."

'Zien is meer dan kijken alleen'

Ingrid van Polen werd geboren in Zweden en groeide op in de Verenigde Staten. Ze woonde in zeven landen en elk land beïnvloedt haar kunst. | Foto: pr Foto: pr

Lisse n Ingrid van Polen exposeert van 2 februari tot en met 1 april in de bieb van Lisse. In de halvitrine exposeert Willy-Veenman haar keramiek.

Van Polen: "Het zien van een schilderij is een persoonlijke ervaring, direct menselijk contact is waar het om draait. Het is een interactief proces, geen eenzijdige consumptieve actie." Van Polen probeert te bereiken dat mensen bij het zien van haar schilderijen inhouden, even pauzeren, reflecteren en zich ermee verbonden voelen. Van Polen is van oorsprong Zweeds en is opgegroeid in Amerika. Ze woonde in zeven verschillende landen en in elk daarvan heeft zij haar kunst beoefend.

Overal zocht ze contact met professionele kunstenaars die haar verder hielpen op haar artistieke reis. Die invloeden zijn terug te vinden in haar werk. Haar gekozen medium is olieverf vanwege het trage tempo. Olieverf geeft de mogelijkheid om de unieke toets van de kunstenaar op het exacte moment van het ontstaan vast te houden. Het leidt tot een intieme verbinding met de menselijke perceptie, voor de kunstenaar maar ook voor de kijker. Haar schilderijen zijn een weergave van haar intense voorbereiding, haar aanwezigheid in de gebeurtenis, herhaalde analyse en toets.

Opwarmen in De Zilkse Duinpan

carnaval n Zoals ieder jaar organiseren de Dwergknijnen en de Duinknijnen weer een gezellig opwarmweekend in de aanloop naar de carnaval.

Zaterdagavond 9 en zondagmiddag 10 februari vindt in De Duinpan het jeugdprinsenbal en de bakkiesmiddag plaats.

Op het jeugdprinsenbal zal jeugdprins Zaesar en prinses Cleopatra samen met hun Raad van 11 een aantal bevriende jeugdverenigingen ontvangen. Uiteraard zijn Prins Murphey en prinses Marli met hun Raad van 11 ook van de partij. Deze avond is een opwarmavond voor de inmiddels traditionele bakkiesmiddag op zondag 10 februari.

Naast de Dwergknijnen en de Duinknijnen zorgen uiteraard discotheek Music Wave en blaaskapel De Stropers voor de muzikale invulling en treden de junioren en senioren dansgarde op met een showdans.

Ook is er een dubbeloptreden van een goochelaar.

Op deze familiemiddag is iedereen welkom en de entree is ook hier gratis. De feesten zijn in De Duinpan.

De zaal is op zaterdag vanaf 19.00 uur open en op zondag vanaf 14.00 uur.

nieuws/lokaal

Droge voeten dankzij Hillegomse wadi's

Het Van Nispenpark krijgt ook een wadi. | Foto: Jacolien van der Valk.

Er is op aarde ongeveer 1.385 miljoen kubieke kilometer water. Die hoeveelheid blijft nagenoeg gelijk, ook als de vorm ervan (damp, water, ijs) verandert. De plaats van dat water verschilt nog weleens: zo ervaren we heel droge en heel natte seizoenen. Wanneer wij al te natte voeten dreigen te krijgen, of wanneer onze gewassen al te natte wortels krijgen, grijpen de hoogheemraadschappen in. Zij zijn verantwoordelijk voor de waterhuishouding in een gebied.

Door bemaling behalen of behouden onze sloten, vaarten en ons grondwater een acceptabel niveau. Maar gemeenten nemen ook hun verantwoordelijkheid als het gaat om de beheersing van met name hemelwater, bijvoorbeeld door het inpassen van wadi's. Een wat?

Een wadi is een laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren. Zo vormt de wadi een buffer bij overvloedige regenval maar hij helpt ook bij verdroging van de bodem, en draagt bij aan de zuivering van het water. Onzichtbaar voor het oog is de bodemlaag van de wadi, die bestaat uit een laag grind en een buis, die bij hoge grondwaterstanden een aanvullende drainerende functie heeft. Het woord wadi is overgenomen uit het Arabisch en staat eigenlijk voor een droge rivierbedding in de woestijn, die zich alleen bij hevige regenbuien met water vult.

Bij de herinrichting van het Park Elsbroek is een wadi geplaatst. Hier is de wadi een grote greppel die tussen de bomen slingert om het struinbos aan de kant van de Hillinenweg in het park. Bij regen verzamelt het water zich in deze wadi en bij droog weer staat er geen water in en kan de greppel op een andere manier bespeeld worden.

Voor de bouw van het Integraal Kind Centrum (de fusieschool Jozef-Leerwinkel) is ook een wadi in de plannen getekend. Hier krijgt de wadi als dubbelfunctie een talud die een afschermende werking krijgt langs het schoolplein.

Momenteel wordt het Van Nispenpark heringericht. Ook hier zijn wadi's voorzien die zullen ogen als verdiepte groene delen die bijdragen aan de geschiktheid van het park voor kleine culturele evenementen, waar bezoekers kunnen plaatsnemen op een licht glooiend veld, dat bij hevige regenval kan vollopen. Daarnaast komt een grote waterpartij langs de tuin van de St. Jozef en St. Martinuskerk die ondergronds via de Van den Endelaan verbonden wordt met de waterpartij bij het Fioretti College en eveneens ondergronds via de Mariastraat langs de begraafplaats met de waterpartij aan de Prinses Marijkestraat.

Ook onze inwoners kunnen bijdragen aan het watermanagement van ons dorp door onze tuinen niet allemaal te plaveien als kleine pleintjes, maar wat ruimte te geven aan de natuur. Met waar mogelijk bomen en ander groen. Want commentaar geven op een gemeentebesluit om bomen en boompjes te verwijderen uit het Van Nispenpark is één ding, maar we kunnen zelf ook onze verantwoordelijk nemen - door onze eigen tuinen niet om te toveren tot grijze zones, maar tuin te laten zijn.

De digitale versie van deze column is terug te vinden op www.vriendenvanoudhillegom.nl onder Publicaties, Sporen van vroeger, op www.dehillegommer.nl en www.lissernieuws.nl.


In 2025 snelfietsroutes tussen alle grote steden van Zuid-Holland

De provincie wil meer mensen op de fiets en uit de auto. | Foto: met dank aan PZH

Regio n Alle (middel)grote steden van Zuid-Holland aansluiten op een netwerk van snelfietsroutes: dat is de ambitie die gedeputeerde Floor Vermeulen namens het college van Gedeputeerde Staten vandaag heeft gepresenteerd. De provincie, waar al meerdere snelfietsroutes zijn gerealiseerd, start in 2019 samen met de regio's en gemeenten met verkenningen naar tien nieuwe routes.

Het wordt steeds drukker op de wegen, ook in Zuid-Holland, één van de drukste provincies van Nederland. Eén van de meest voor de hand liggende manieren om ervoor te zorgen dat de provincie toch de best bereikbare van Nederland blijft, is een oer-Hollandse: meer mensen op de fiets, met name in de spits. Maar dan moeten de fietsvoorzieningen wél op orde zijn. Gedeputeerde Vermeulen: "Naast investeringen in wegen, OV en vaarwegen is het investeren in snelle en veilige fietspaden een grote kans om de bereikbaarheid van de provincie te vergroten. Onderzoek wijst namelijk uit dat mensen bereid zijn 7 tot 10 kilometer te fietsen naar hun werk. Met een e-bike zelfs 15 tot 20 kilometer. Aan ons om ervoor te zorgen dat ze dat vlot en veilig kunnen doen. Snelfietsroutes zijn breed, comfortabel en veilig en verbinden woon- en werkgebieden met elkaar. Door een netwerk van deze routes te ontwikkelen waar alle (middel)grote steden in de provincie op zijn aangesloten, kan voor veel mensen de fiets een aantrekkelijk alternatief zijn voor de auto."

Dé fietsprovincie

Het ontwikkelen van snelfietsroutes is al langer prioriteit in Zuid-Holland. In de provincie zijn nu al meer dan tien snelfietsroutes (deels) gerealiseerd. Op dit moment zijn er twee in uitvoering: tussen Rotterdam en Gouda en tussen Barendrecht en Ridderkerk. Als het aan gedeputeerde Vermeulen ligt, komen er daar de komende jaren nog heel wat bij. "We zien dat het aantal fietsers op een traject dat is doorontwikkeld tot snelfietsroute significant toeneemt, soms met wel 50%. In 2019 starten we daarom de voortrajecten voor tien nieuwe snelfietsroutes. Zo houden we de provincie bereikbaar, wat erg belangrijk is voor onze economische positie. Daarnaast zorgt het voor minder uitstoot van CO2 én is het natuurlijk ook nog eens goed voor de gezondheid van onze inwoners."

De routes waarvan dit jaar de verkenningen starten, zijn Den Haag – Leiden, Leiden – Noordwijk en Leiden – Haarlem, Gorinchem – Dordrecht, Dordrecht – Breda, Dordrecht – Hoeksche Waard en Hoeksche Waard – Rotterdam, Alphen aan den Rijn – Gouda, Gouda – Woerden – Utrecht en een route langs de A4 richting Schiphol.

Samen met de gemeenten

Het ontwikkelen van een snelfietsroutenetwerk doet de provincie in nauwe samenwerking met de gemeenten, waterschappen en verschillende regio's. Mede op basis van hun input stelde de provincie deze toekomstambitie op.

Vijfde winterdrive BC Lisse

Foto: pr

Lisse n Bridge Club Lisse houdt zondag 10 februari haar vijfde winterdrive van het seizoen 2018-2019.

Deelnemers kunnen inschrijven via de mail: tc.bclisse@gmail.com, via de website: www.nbbclubsites.nl/club/9020/ of telefonisch: 06-18941739. De winterdrive wordt gehouden in 't Poelhuys, Vivaldistraat 4. De drive start om 14.00 uur. Graag om 13.40 uur aanwezig in verband met de betaling. De kosten bedragen 10 euro per paar, dit is inclusief twee hapjes. Niet-leden NBB betalen 0,50 euro extra per persoon. Naast de nummers 1 van elke lijn is er ook voor andere paren in elke lijn kans op een prijs. De winterdrives staan open voor alle bridgers, dus ook 'thuisbridgers' zijn welkom.

Deelnemers kunnen zich desgewenst ook inschrijven voor een uitgebreid Chinees buffet, aansluitend na afloop van de uitslag van deze drive (rond 17.45 uur). Het buffet begint om 18.00 uur. De kosten hiervoor bedragen 11 euro per persoon.

Hoogste podium voor Team Fierce van MLX

Lisse n Team Fierce van MLX Musical & Dance uit Lisse heeft zondag voor de eerste keer mee gedaan aan een danswedstrijd.

In het Kennemer Theater Beverwijk deden de meiden mee aan We Know You Can Dance op het onderdeel Street/hiphop. Dat deden ze zo goed dat ze eerste zijn geworden. Onder leiding van Mabel Lamers en Milly Oosterberg hebben ze aan iedereen laten zien hoe leuk dansen is en hoe fijn het is om dit op het podium te mogen doen.

Fietsmaatjes Hillegom/Lisse

REGIO n Stichting Fietsmaatjes Hillegom/Lisse wil het mogelijk maken dat mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen of willen fietsen, samen met een fietsmaatje op een duofiets in de omgeving kunnen toeren. De kosten zijn 3 euro per dagdeel/keer. Op dit moment is er plaats in het rooster voor nieuwe gasten en vrijwilligers. De stichting hoopt op deelname uit Lisserbroek. Interesse? E-mail coordinatorlisse@fietsmaatjeshillegomlisse.nl of bel Marjan Jager: 06-55565756. Meer informatie over de stichting staat op www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl.

nieuws/column

Opstopping

Na een hele rustige nacht werd ik toch om half zeven gebeld door een ongeruste eigenares dat haar kat steeds naar de bak ging, maar dat het hem niet lukte om daar iets op te doen. Dat betekende dat hij òf moeite had met plassen òf moeite had met poepen. Beide mogelijke oorzaken maakten het gewenst om snel met Scooter af te spreken. De mensen zouden er om kwart over zeven kunnen zijn dus dat werd ons ontmoetingsmoment. Ik kleedde me aan en zag al veel zwaailichten in de straat.

Toen ik richting Hillegom wilde rijden bleek de weg afgesloten. Ik reed dus de andere kant op en zou dan via de Bennebroekerweg en de Hillegommerdijk naar Hillegom rijden. Echter, toen ik richting de kruising Spieringweg-Hillegommerdijk reed stonden daar politieauto's met zwaailichten het verkeer op te houden. Ik ging ervan uit dat dat om het verkeer richting de Spieringweg ging, maar het bleek dat óók de hele Hillegommerdijk was afgesloten. Ik dacht er slim aan te doen de eigenaar van Scooter te bellen om te zeggen dat ik later zou komen. Het was super hectisch. Mensen die uitstapten. Onbegrip. Kabaal. En er kwam een agent heftig gebarende naar mij toe dat ik niet in de auto mocht bellen. "Wat krijgen we nou?" - "Ik ga u bekeuren." Ik stapte meteen uit de auto en zei dat ik nu niet meer in de auto aan het bellen was. "Dan krijgt u een bekeuring omdat uw auto hier verkeerd geparkeerd staat." Ik legde uit dat de auto niet geparkeerd stond, maar alleen stil stond met draaiende motor, dat ik een spoedgeval op de praktijk had en dat ik die eigenares nu aan het bellen was. "Opsodemieteren dan, meteen, dan zie ik het door de vingers." Keren kon echter niet want er stonden al acht auto's met hysterische bestuurders achter mij. De agent stond opgewonden te wijzen dat ik weg moest. Ik vroeg hem of hij de andere auto's dan kon laten keren. Wat een begin van de dag. En wat is er maar weinig voor nodig om mensen compleet uit hun dak te laten gaan. Uiteindelijk kwam ik 6 minuten later dan gepland bij de praktijk aan. Scooter was er al en samen gingen we naar binnen. Na een snel onderzoek bleek dat zijn darmen helemaal vol zaten. Twee jaar geleden was Scooter aangereden en was zijn bekken gebroken. Door het herstel was er nu een smallere passage voor de ontlasting overgebleven en vaak is er ook sprake van wat neurologische schade. Bij Scooter zat zijn hele buik vol. We namen hem op en verdoofden hem. Terwijl hij sliep bracht ik parafine aan in zijn dikke darm. Dat lieten we er even zitten en met voorzichtige massage maakten we de ingedroogde ontlasting weer soepeler. Gelukkig kwam er al een assistente die met haar dunnere vingers goed in de dikke darm kon. Eén voor één haalde ze de keutelballen eruit! Na een half uur was Scooter verlost van zijn opstopping. 's Middags kon hij weer opgelucht naar huis. De dijk bleek 's avonds ook weer toegankelijk voor verkeer!

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom

Foto: pixabay

PG Hillegom

Maartenskerk

Zondag 10 februari, 10.00 uur

Voorganger: ds. Wim Zaagsma

Open Hof Hillegom
Open Hof, Raadhuisstraat 3
Zondag 10 februari, 10.30 uur
Spreker: Andries Bakker

Evangelie Gemeente Hillegom

Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16
Zondag 10 februari, 10.00 uur

Spreker: Sandra van der Slikke

Parochie Heilige Willibrordus

St. Jozef en St. Martinuskerk

Zaterdag 9 februari, 19.00 uur

Celebrant: pastoor R. Franken
Koor: dameskoor

Zondag 10 februari, 11.00 uur

Celebrant: pastoor R. Franken
Koor: Parochiekoor

St. Agathakerk

Zondag 10 februari, 10.00 uur

Celebrant: pastor M. Kuipers en diaken I. Osseweijer
Koor: de Bollennootjes

Ma 19.30 uur: Eucharistieviering
Di, do & vr 09.00 uur: Eucharistieviering

H.H. Engelbewaarderskerk

Woensdag 6 februari, 09.00 uur

Celebrant: kapelaan S. Kuik

Zaterdag 9 februari, 19.00 uur
Celebrant: pastor M. Kuipers en diaken I. Osseweijer
Koor: In Conspectu Angelorum

SWG Lisse

Zondag 10 februari

Kerk Veldhorststraat, 10.00 uur

Voorganger: ds. Nico Geertsema

Witte kerkje, 16.30 uur

Voorganger: ds. P.A. Strating

Evangelie Gemeente Lisse

De Poort, Jozef Israëlsstraat 11

Zondag 10 februari, 10.00 uur

Spreker: Bert Piet

Gereformeerde Gemeente Lisse

Salemkerk

Zondag 10 februari, 10 en 16 uur

Voorganger: ds G.J.N. Moens

Gereformeerde Kerk

Klisterkerk
Zondag 10 februari, 10.00 uur

Voorganger: ds. Th.B. Hop, Hillegom

Hervormde Gemeente Lisse

Pauluskerk
Zondag 10 februari

Voorganger: ds. E.R.V. Schuddebeurs, Houten

Grote Kerk

Zondag 10 februari, 10.00 uur

Voorganger: ds. W.H.B. ten Voorde, Nunspeet

Kans maken op 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 27 januari bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. De winnaar van week 5 is: Viola Elstgeest uit Lisse. De oplossing was: oostenwind.