LisserNieuws - De Hillegommer

13 februari 2018

LisserNieuws - De Hillegommer 13 februari 2018


Zonnige zaterdagoptocht

Van The Lion King naar Max Verstappen. De Gaapstokken mogen terugkijken op een mooi jubileumsfeest. | Foto's: Arie in 't Veld

Zonnig maar koud was het zaterdag tijdens de jaarlijkse carnavalsoptocht door Lisse. Het was weer een kleurrijk geheel. De Lisser carnavalsvereniging De Gaapstokken kreeg het zaterdagochtend via de traditionele sleuteloverdracht voor het zeggen in de gemeente, althans gedurende het carnavalsfeest. En feest was het zeker, want de jubilerende vereniging liet duidelijk merken dat ze 44 jaar bestaat, ook in de optocht. Er werd gefluisterd dat zelfs Max Verstappen het carnaval in het zuiden links liet liggen en regelrecht doorracete naar Lisse om te feesten...

Nieuwe straatnaam in De Waterkanten

LISSE n In de wijk De Waterkanten wordt een nieuwe straat benoemd. Een gewijzigde stedenbouwkundige opzet geeft aanleiding tot het toekennen van één nieuwe straatnaam.

Door Arie in 't Veld

De commissie straatnaamgeving heeft de naam Dorus Rijkersstraat geadviseerd. De loop van de Isaac Sweerslaan is iets anders geworden, maar deze naam kan voor die gewijzigde loop gewoon behouden blijven. Dit geldt eveneens voor een nieuw doodlopend 'takje' aan de al eerder toegekende naam Jan van Galenstraat (de nieuwe oostzijde van de Van Speykstraat). De naam is daarmee ook passend in de Zeeheldenbuurt, zijnde de buurt waarin deze straat is gesitueerd. Dorus Rijkers (voluit Theodorus Rijkers, Den Helder,1847-1928) is een van de bekendste redders van schipbreukelingen uit de Nederlandse geschiedenis. Hij redde het leven van meer dan 500 zeelieden/drenkelingen en kan daarmee gezien worden als een echte zeeheld van de moderne(re) tijd. Hij verwierf daarmee grote naamsbekendheid. Het verhaal maakt niet duidelijk wat de relatie was tussen deze Dorus Rijkers en zijn naamgenoot die samen met zijn vrouw Annie het café 'Amicitia' op de hoek Kanaalstraat/Tulpenstraat had.

Lisse Loop voor Kasteelhoeve

Lisse n De vierde Lisse Loop komt eraan! Zaterdag 10 maart kunnen kinderen, wandelaars en hardlopers bij Kasteel Keukenhof weer meedoen.

De Lisse Loop is een lokaal loopevenement waarvan de opbrengst bestemd is voor Stichting Kasteelhoeve. De Lisse Loop 2018 is voor kinderen, junioren en volwassenen, of je nu wandelt of hardloopt. Afstanden: kinderloop 1 km; wandelroutes van 5 en 7 km; hardlooproutes van 2,5 km, 5 en 7,5 km. Er is ook de mogelijkheid om als bedrijfsteam mee te doen. Op www.kasteelhoeve.info staat meer informatie en is het mogelijk om een voorinschrijving te doen. Stichting Kasteelhoeve faciliteert de dagbesteding voor (jonge) mensen met een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, psychiatrische stoornissen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De deelnemers hebben het dagprogramma op Keukenhof bestaande uit werkzaamheden op Keukenhof, het onderhoud van de wandelpaden, zaagwerkzaamheden in het bos, de opbouw van de nieuwe kruiden- & moestuin en het kloven van openhaardhout. De stichting heeft geen winstoogmerk en wordt door vrijwilligers en sponsors gefaciliteerd. De daadwerkelijke zorg en begeleiding van de deelnemers voert 's Heeren Loo uit. Stichting Kasteelhoeve organiseert de Lisse Loop 2018 in samenwerking met atletiekvereniging De Spartaan en Keukenhof.


Fioretti speelt De Storm van Shakespeare

Run4Cover
dolblij met Love Award

Foto: pr

Remco Tims beste darter DBBR in DO

Alles viel gewoon lekker op de eerste dag'

column n dierenarts Lodewijk Kamps

Nieuw Lisse wil participatie uitdiepen

Met een zangeres en de toevoeging van dwarsfluiten onderscheidt deze bigband zich duidelijk van anderen. | Foto: pr Foto: pr

LISSE n In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in maart is dit het tweede interview met een van de lijsttrekkers van de deelnemende partijen. Deze week: Nieuw Lisse.

Door Arie in 't Veld

Jolanda Langeveld, beoogd wethouder voor Nieuw Lisse en lijsttrekker Rob Veldhoven. | Foto: AihV Foto: Arie in 't Veld

Een van de speerpunten van Nieuw Lisse is dat Lisse Lisse moet blijven. Wel samenwerken met andere gemeenten daar waar het voor Lisse financiële en/of efficiencyvoordelen oplevert, maar géén fusie. Lijsttrekker Rob Veldhoven is daarover duidelijk. "Wij willen als gemeente zelfstandig het beleid vaststellen. Ons ontgaat de toegevoegde waarde van een fusie. Is er voordeel? Ik kan het niet verzinnen, maar maatwerk leveren aan de inwoners is er dan niet meer bij." Veldhoven (58), sales manager bij een groothandel in horecaproducten in de non-foodsector in Nieuwegein onderstreept dat nog eens. Maar er is meer. "We willen de volgende stap zetten in het participatietraject. Dus de burger nog meer en eerder betrekken bij het beleid. Onder andere door middel van burgerplatforms; wijkvertegenwoordigingen en digitale reactiemogelijkheden. Wij willen in dat verband met regelmaat openbare informatie- en discussieavonden met de inwoners; gebruikmaken van hun kennis en kunde en ook inwoners op wijkniveau zeggenschap geven over investeringen. Kortom: we willen dat belangrijkere beslissingen een breed draagvlak krijgen, breder dan tot nu. Politieke partijen willen bijna allemaal hetzelfde, gezondheidszorg, sport, onderwijs, enzovoort. Daarom zijn wij voor nieuw elan, met onder andere een procesakkoord, een collegeprogramma op basis van overeenkomsten tussen alle partijen en inwoners bij de zaken betrekken." Veldhoven is weliswaar lijsttrekker, maar de beoogd wethouder van Nieuw Lisse is de 42 jarige Jolanda Langeveld, de nummer twee op de lijst. Sinds geruime tijd is ze zeer actief in de gelederen van Nieuw Lisse na in andere gemeenten het nodige betekend te hebben op het gebied van organisatie, klantcontact, decentralisaties (zorg), burgerzaken in onder andere Amstelveen en Uithoorn. En wat denkt Nieuw Lisse te bereiken op het gebied van woningbouw in het dorp? Veldhoven daarover: "We willen bouwen wat bereikbaar is voor de diverse doelgroepen, zowel in de koop- als in de huursector. Een nadeel is dat de gronden die de gemeente in bezit heeft op de begroting drukken door de rentelast en daar moeten we dus vanaf via een actief bouwbeleid. Bouwen dus, bijvoorbeeld in Geestwater waar ook prima en betaalbare huizen voor starters zijn te realiseren. Zoals onder andere tiny houses en andere creatieve oplossingen waarbij de grond wordt verhuurd en de huuropbrengst de rentelast drukt." Een ander onderwerp zijn de arbeidsmigranten. "Zij moeten goed onderdak hebben. Welnu, wat te denken van het inzetten van lang leegstaande bedrijfspanden voor arbeidsmigranten, starters, en start-ups die kleine werkunits kunnen combineren met wonen? De gemeente zou daar een oplossing voor moeten vinden." De partij richt zich verder op een sterke economie in Lisse en wil de bedrijvigheid in het dorp behouden. "Dat wordt er niet makkelijker op, mede door webshops, dus we moeten bekijken in hoeverre we de plaatselijke ondernemers tot steun kunnen zijn." Met het woord coalitie waarvan de fractie van Nieuw Lisse deel uitmaakt kan Veldhoven niet zoveel. Het gaat er niet om wie aan de vergadertafel de meerderheid heeft. Eerst overleg in de wijk(en) en dan kan de raad er een klap op geven. Een ander fenomeen is dat een oppositiepartij kennelijk altijd tegen moet zijn omdat ze nu eenmaal de oppositie zijn. "Onzin natuurlijk. We zijn allemaal bezig voor het beste voor ons dorp en de inwoners. In dat verband staat er nog heel veel meer in het programma, zoals op het gebied van de duurzaamheid (hergebruik van grondstoffen); een schone en veilige leefomgeving en de uitgaansoverlast aanpakken door handhaving en lik op stuk beleid."

n Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Partij van de Arbeid, Teresa Cardoso Ribeiro: 'Sociaal voor mekaar'

verkiezingen n In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart, interviewt onze columnist en politiek correspondent Jos Draijer alle lijsttrekkers van de deelnemende politieke partijen voor de gemeente Hillegom. Dat zijn er zeven in totaal. Dit derde interview is met Teresa Cardoso Ribeiro, lijstrekker van de PvdA.

Ze komt er aan, Teresa Cardoso Ribeiro, de nieuwe lijsttrekker van de PvdA en de enige nieuwe lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Zij volgt Annemiek van Dijk op, die het voortreffelijk heeft gedaan, maar de Raad verlaat.

We treffen elkaar voor het gemeentehuis 't Hof. Eenmaal binnen vertelt ze haar verhaal.

Geboren (1 januari 1976) en getogen in Amsterdam. Studeerde van 1994-1999 politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam met als afstudeerrichting bestuurskunde. Ze werkte als onderzoeker en onderwijsgevende voor Ed van Thijn toen hij het hoogleraarschap bekleedde aan de den Uyl Leerstoel.

Daarna in de Tweede Kamer als beleidsmedewerker en politiek adviseur gewerkt. Vervolgens 10 jaar als onderzoeker maar ook als organisatieadviseur voor diverse overheden en zelfstandige bestuursorganisaties.

Ze heeft nu haar eigen adviesbureau.

In 2011 verhuist ze naar Hillegom met haar partner. Ze hebben twee kinderen. Ze is ook nog halverwege haar promotieonderzoek over de werking van de overheid.

Een druk bestaan zo lijkt het, vandaar de vraag:

Waarom beschikbaar voor het lijsttrekkerschap van de PvdA?

"Ik wil heel goed begrijpen hoe de publieke sector dienstbaar kan zijn voor de burger.

Daar ben ik als onderzoeker steeds rationeel mee bezig geweest. Maar ik ben ook nieuwsgierig naar de praktijk en wat we daar van kunnen leren, of ik nieuwe ideeën kan opdoen.

Ik ben erg voor een lerende aanpak, ook in de bestuurlijke praktijk in Hillegom, zodat de burger daar beter van wordt.

Dat vind ik fascinerend. En, als ik iets in mijn hoofd heb ga ik er ook voor."

Bijvoorbeeld de decentralisatie sociaal domein? Je zat in de adviesraad voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hoe heeft Hillegom het gedaan?

"Wij hebben twee jaar gewerkt met een 'Ontschotter' om te voorkomen dat voorzieningen en instellingen in het sociaal domein langs elkaar heen werken. Dat is best uniek en heeft goed gewerkt.

Burgers hebben immers geen schotten, die hebben een vraag.

Die vraag leidend te laten zijn voor de oplossing vraagt om een andere manier van kijken. Dat hebben we de afgelopen periode goed gedaan.

Wat niet goed is gegaan is dat dat we kansen hebben laten liggen om binnen het sociaal domein vrij te besteden middelen uit een landelijke pot te verkrijgen. Teylingen heeft dat wel gedaan.

Ondanks een positief advies van de Adviesraad WMO vond de meerderheid van de Hillegomse gemeenteraad het kennelijk niet nodig. Ze zagen de urgentie er niet van in denk ik, of ze waren onvoldoende vertrouwd met het werk van de 'Ontschotter'.

Daar is iets mis gegaan in de communicatie tussen College en Raad. Dat moeten we voorkomen".

Je noemde Teylingen, hoe denkt de PvdA eigenlijk over een mogelijke fusie van Hillegom, Lisse en Teylingen?

"We hebben altijd gezegd dat een fusie geen doel op zichzelf is, maar dat het tot iets moet leiden.

Als je voldoende aanwijzingen hebt dat Hillegom beter wordt van een bestuurlijke fusie dan moet je dat doen. Als dat niet zo is moet je dat niet doen. Door de ambtelijke fusie worden nu krachten gebundeld qua kennis, ervaring en mankracht.

Dat kost tijd voordat resultaten zichtbaar worden en zal blijken of de gestelde doelen (kostenbesparing, kwaliteit van dienstverlening, kwetsbaarheid voorkomen) wel of niet gehaald zijn. Maar het gaat ons ook om het behouden van de eigenheid van Hillegom, invloed in de regio en toegang tot landelijke kansen.

Daarom zal er ook tijdig nagedacht moeten worden over de eindbestemming van dit proces.

Maar gelukkig hebben we nog een eigen Raad waarin we die discussies kunnen gaan voeren op basis van uitkomsten van de ambtelijke fusie. Goede informatievoorziening en een goed samenspel tussen Raad en College is wel onmisbaar voor een juiste beslissing over wel of geen fusie als het zover is."

Het verkiezingsprogramma met 12 speerpunten heet 'Sociaal voor mekaar', waar staat dat voor?

"Samen voor mekaar staat voor ruimte om je eigen leven succesvol in te richten, maar ook voor ondersteuning als je het zelf niet redt. Wij hechten aan een goede verbinding met elkaar.

Die visie hebben we uitgewerkt in de twaalf speerpunten van ons programma.

Ik hoop dat in de Raad voldoende ruimte zal zijn voor diversiteit van meningen, niet alleen van de meerderheid maar ook van de minderheid.

Daar ga ik voor."

Zondag Open met Big Band Oegstgeest

Lisse n De werkgroep Zondag Open, aangesloten bij Stichting De Paraplu, organiseert jaarlijks een concertreeks met zangkoren en muziekensembles uit de regio. Zondag 18 februari verwelkomt de groep Big Band Oegstgeest in De Beukenhof.

Het orkest bestaat uit twintig enthousiaste muzikanten. De toevoeging van dwarsfluiten maakt deze band uniek in de bigbandwereld. De flexibiliteit van deze band wordt nog versterkt door de aanwezigheid van een zangeres. Big Band Oegstgeest beschikt over een gevarieerd repertoire met oog voor zowel muziek uit het bigbandtijdperk van weleer als moderne arrangementen en composities. Met deze deels exclusief voor de band gemaakte arrangementen onderscheiden zij zich van andere bigbands. Het optreden is in De Beukenhof, Eikenlaan 2a. Aanvang 14.00 uur, einde circa 16.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur, toegang gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Remco Tims tussen 6.000 mededarters bij Dutch Open

Remco Tims speelde vooral de zaterdag de sterren van de hemel. "Alles viel op z'n plek, ik zat vol adrenaline." | Foto: pr Foto: pr

Lisse n De 24-jarige Lisser Remco Tims deed in het eerste weekeinde van februari mee aan de Dutch Open Darts. Dit evenement in De Bonte Wever in Assen trok bijna 6.000 dartspelers vanuit de hele wereld en is vermoedelijk het grootste in zijn soort.

Door Jankees Faas

Remco deed in 2016 voor de eerste keer mee in Assen. De Dutch Open is in het verleden meerdere keren gewonnen door Raymond van Barneveld. "Ik werd gevraagd door Richard Haaima met wie ik samen speel in de eredivisie (Dartsbond Bollenstreek Rijnland) bij The Specials in Nieuw-Vennep. Assen is een open inschrijving. Ik had geen idee wat ik kon verwachten. De Bonte Wever is een mooie grote locatie. Er is een feesttent, waar je naar muziek kan luisteren. Er zijn kroegjes en eettentjes. Gezelligheid troef."

Vanaf de eerste partij had Remco de dartvorm te pakken. "Op ongeveer 150 borden wordt er gelijktijdig gespeeld. Het maakt wel indruk, als je in zo'n grote ruimte mag spelen. Ik had totaal geen verwachtingen. De partijen beginnen van 501. Ik begon tegen een Zweed die ik gelijk met 3-0 versloeg. Mijn eerste partij speelde ik om half twaalf in de ochtend, mijn laatste partij om half zeven. Alles viel lekker op de eerste dag. Bij veel partijen overklaste ik de tegenstander vanaf het begin. De scores liepen fantastisch. De laatste partij op zaterdag won ik zelfs van de Nederlands Kampioen bij de jeugd: ik eindigde de wedstijd in de beslissende leg met een briljante 126 finish op de bullseye, terwijl de tegenstander op dubbel 12 stond te wachten nadat hij een 180 had gegooid. Na een geweldige ontlading en met een goed gevoel ging ik die avond terug naar mijn hotel."

Bij de laatste 64

Doorgaan naar de zondag betekent plaatsing voor de laatste 64. "Waar mijn kamergenoten mee gingen doen aan een toernooitje in het hotel, ging ik op tijd naar bed. Ik heb die nacht niet goed kunnen slapen, de adrenaline gierde door mijn lichaam. Op zondag moest ik spelen tegen Wesley Harms (de huidige nummer vijf van de British Darts Organisation). Ik moest op de tribunebanen spelen waar de prominenten hun wedstrijden speelde. Ik besloot gewoon vrijuit te blijven spelen en de partij ging nog lang gelijk op. Uiteindelijk kwam ik helaas net iets tekort. Het gaf een goed gevoel dat ik in dat toernooi het verst was gekomen als darter van de DBBR, de bond waarin ik actief ben. "

In 2017 kwam Remco door een knieblessure niet ver in Assen, dit jaar was de derde ronde het eindstation voor Remco. Of Remco in de toekomst nog eens kan pieken in Assen hangt van diverse omstandigheden af. "Op zo'n dag moet je in een flow komen en zo min mogelijk fouten maken. Ook zal je gedurende de dag je concentratie moeten blijven vinden. Darten is daarom ook een mentale sport", aldus de sportieve Lisser.


Middagprogramma voor senioren in Floralis

Foto: Menno van Duijn

Lisse n De vaste culturele gebruikers van Floralis (beheerder Bescal, stichting Theater Floralis, Filmhuis Lisse, MLX Musical&Dance, Jeugdtheaterschool Flores en Symfonieorkest Bloembollenstreek) komen met een nieuw cultureel middagprogramma op elke laatste dinsdag van de maand.

Dit programma voor de doelgroep senioren zal wisselend worden ingevuld met bijvoorbeeld muziek, film en dans. De invulling wordt gezamenlijk bepaald door de vaste culturele gebruikers van Floralis. Zij zoeken de samenwerking met andere stichtingen en verenigingen in Lisse. De toegangsprijzen worden zo laag mogelijk gehouden en bezoekers worden ontvangen met een kopje koffie of thee vanaf 14.30 uur. De aanvangstijd van de voorstelling is standaard om 15.00 uur. Na afloop kunnen bezoekers naar wens gezellig napraten in de foyer. Op dinsdag 27 februari start 'De Laatste Dinsdag' met de film 'Oud Lisse en de Bollenstreek' van Cultuur-Historische Vereniging "Oud Lisse". Bezoekers zien er hoe de bollenlanden zijn gevormd tot wat ze nu zijn. Ook het ontstaan van de veilingen en verkoop van de bollen, het bloemencorso en vele andere aspecten uit de hele Bollenstreek passeren de revue. Deze film is mede tot stand gekomen door de heer J. Zwetsloot en verwerkt door de heer S. van Dijk. De voorstelling duurt ongeveer 1 uur en heeft geen pauze. Entree 5 euro, incl. koffie of thee bij binnenkomst. Tickets zijn vooraf te koop via www.floralislisse.nl en aan de kassa. Meer info: Bescal Marketing & Evenementen via 0252-865091 of info@bescal.nl.

Lezing Atlantic Odyssey door fotograaf Menno van Duijn

Lisse n Fotograaf Menno van Duijn is zondag 18 februari te gast in de bibliotheek Lisse.

Hij vertelt om 13.30 uur over zijn reis van de Zuidpool naar de westkust van Afrika en laat daarbij zijn prachtige foto's zien. Vaar mee met Menno van Duijn en luister en kijk naar het beeldverslag van zijn vaartocht van de Zuidpool tot de westkust van Afrika. Tijdens deze zeereis van zes weken bezoekt u samen met Menno diverse kleine eilanden in de zuidelijke Atlantische Oceaan waaronder het eiland Tristan da Cunha maar ook South Georgia. Menno laat prachtige beelden zien van pinguïns, zeeberen, albatrossen, stormvogels en dolfijnen waarvan u misschien nog nooit gehoord heeft. Deze dieren leven ver op zee en broeden op afgelegen vulkanische eilanden midden in de oceaan. Menno van Duijn is een gepassioneerde natuurfotograaf uit Katwijk. Hij is in zijn vrije uren veel aan zee te vinden, altijd op zoek naar dat speciale beeld. Zijn foto's zijn gepubliceerd in internationale tijdschriften en hebben ook prijzen gewonnen.

Boom in Beeld

Foto: pr

n 'Onweersboom' aan het Mariaplein

Hillegom n In deze nieuwe serie Boom in beeld zet Stichting Vrienden van Oud Hillegom de schijnwerper op een van de bomen die Hillegom rijk is. Openbaar of particulier, met of zonder beschermde status, maar altijd met een verhaal.

Door Jacolien van der Valk

"Wanneer het onweerde onderweg van school naar huis, mocht beslist niet onder deze boom geschuild worden. Mijn moeder noemde dat de onweersboom, en mijn zusje en ik hadden groot ontzag voor die boom. Dat was rond 1939 en we liepen langs deze boom door de Mariastraat naar de Mariaschool. Nog iedere keer wanneer ik er langs loop of rijd, denk ik daaraan." Frans Rusman lacht bij de herinnering als hij het heeft over de moerascypres in het plantsoentje aan het begin van de Mariastraat, tegenover de Tabakshop op nummer 2.

Frank Evers is boven de familiewinkel geboren en kijkt al zijn hele leven tegen de moerascypres aan.

Hij vindt de benaming 'onweersboom' ook grappig. "De bliksem is er gelukkig nooit ingeslagen, maar wel houd ik mijn hart vast voor vallende takken bij een flinke storm." De moerascypres laat namelijk af en toe takken los. "Eigenlijk komt er best veel van af, van die boom. Je bent altijd bezig met het leeghalen van de goten en de dakranden. Maar het heeft ook iets moois, zo'n boom die zichzelf in stand houdt door zijn takken af te werpen."

Ook Frank heeft jeugdherinneringen aan de boom.

Bij het voetballen was deze boom een van de doelpalen, en zoals gebruikelijk deed een jas dienst als tweede paal.

Lijst van waardevolle bomen

Deze moerascypres is beschermd; hij staat op de lijst waardevolle bomen van de gemeente.

Het plantsoentje is eigenlijk wat krap ten opzichte van hoe dat vroeger was. Bij de herinrichting van het Van Nispenpark / Hoofdstraat-noord wordt het plantsoen vergroot. De parkeerplaatsen aan het begin van de Mariastraat worden dan bij het plantsoen getrokken.

De digitale versie van deze column bevat nog meer foto's van en rondom deze boom, en is te vinden op www.vriendenvanoudhillegom.nl onder Publicaties, Boom in beeld.

Ook op www.dehillegommer.nl is deze column terug te lezen.

Een goed begin (!?!)

Foto: pr.

Een bekend gezegde luidt: een goed begin is het halve werk. Dat is dus mooi meegenomen. Maar aan de andere kant is half werk geen goed begin. En dat dreigt de nieuwe gemeenteraad boven het hoofd.

Het huidige gemeentebestuur, dus raad en college, spant zich in om een aantal zaken te regelen nog voordat de verkiezingen plaatsvinden. Zoals het vervelende dossier van de nieuwe sporthal op Ter Specke. En bijvoorbeeld ook de bouw van een nieuw Dienstencentrum, de nieuwbouw op het terrein van de Elka en op termijn wellicht ook de nieuwe zuidelijke verbinding tussen Lisse en Lisserbroek. Als met name de bouw van de nieuwe sporthal en de verwikkelingen rond De Beukenhof en de Elka deze maand zijn afgerond, is het voor de nieuwe raad over en uit. Dan liggen er raadsbesluiten en eerder heb ik al eens gehoord die onomkeerbaar zijn. Het komt allemaal nog wat strenger over zelfs, want het gehele huidige college stapt op. Met uitzondering van de burgemeester, maar ook zo ongeveer de halve huidige gemeenteraad houdt het eveneens voor gezien. Om uiteenlopende redenen uiteraard, maar toch. Dan is het wel mooi meegenomen dat er beslissingen voor je genomen zijn, omdat er een gat valt te dichten en je als nieuweling de handen vol hebt om eerst maar eens uit te dokteren hoe de vorken aan de desbetreffende stelen zitten. Aan de andere kant is het echter uiterst vervelend om de door een vorige raad genomen beslissingen uit te voeren zonder dat je daarop nog invloed hebt. En dat terwijl je misschien als nieuw raadslid wel andere gedachten hebt over een nieuwe sporthal, of bouwen op de plek van de Beukenhof. Toegegeven, die beslissingen hadden al eerder genomen kunnen worden en dus was het hoog tijd dat er een klap op werd gegeven, maar om dat nou op het nippertje in de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode te doen lijkt me toch wel wat ongelukkig. Dat neemt niet weg dat de nieuwe raad nog genoeg voor de kiezen krijgt. Al was het alleen al het dossier van het gescheiden vuil inleveren, want nog bijna dagelijks worden we in het dorp geconfronteerd met het feit dat inwoners het systeem niet begrijpen, niet willen begrijpen of gewoon uit gewoonte tegen alles zijn wat de overheid vindt en daar dus tegenin gaan. En wat te denken van de volkshuisvesting? Nog altijd is het zo dat veel jongelui tot op hoge leeftijd (dertig jaar is geen uitzondering) bij vader en moeder wonen omdat er geen woning voor ze beschikbaar is. En dat, terwijl bij het ontwikkelen van de Poelpolder al werd gezegd dat dit het einde van de woningnood zou betekenen. Volkomen mislukt dus en er zal niet alleen door projectontwikkelaars, maar ook door de corporaties en de gemeente steeds moeten worden gewerkt aan het bouwen van nieuwe woningen. En dan vooral in de sociale sector. Met de aantekening dat dit voor menig potentiële huurder al moeilijk genoeg is, want niet zelden loopt de huur van nieuwbouwwoningen tegen de 700 euro per maand. Zo zijn er nog talloze andere dossiers waarin een nieuwe gemeenteraad zich kan verdiepen. En wanneer schout en schepenen goed door de eerder genoemde zware dossiers komen, is er wellicht toch nog sprake van een goed begin dat het halve werk betekent. Royaal voor de verkiezingen ga ik ze dat alvast toewensen…

Aandacht en logeerbed

vakantie n Europa Kinderhulp, afdeling Zuid-Holland, zoekt mensen die in de zomer enkele weken een kind willen opvangen. Het gaat om jongens en meisjes tussen de 5 en 12 jaar die opgroeien in kansarme omstandigheden.

Deze kinderen komen uit Nederland, maar ook uit Duitsland, Frankrijk en de Oekraïne. Met een kortdurende vakantie komen ze tot rust. Afgelopen zomer zijn zo 1079 kinderen geholpen. Nieuwe vakantieouders krijgen na aanmelding een intakegesprek en een screening (VOG). Stichting Europa Kinderhulp doet dit werk sinds 1961, ongesubsidieerd en alleen met vrijwilligers. Meer informatie via: www.europakinderhulp.nl. Aanmelden kan ook per mail: zuidholland@europakinderhulp.nl

Bezoek komend weekend de Lenteflora bij Hobaho

LISSE n Vrieskou, sneeuw en hagel mogen de pret niet drukken, want de lente is op komst.

Zeker in Lisse, waar van vrijdag 16 t/m maandag 19 februari de Lenteflora gehouden wordt bij Hobaho aan de Prof. Van Slogterenweg. Tijdens deze jaarlijkse huisbroeitentoonstelling plus de expositie van de professionele broeiers is te zien hoe ongeveer 80 deelnemers aan de huisbroei het eraf hebben gebracht. Zij kregen enkele weken geleden een aantal potten met tulpen, narcissen, hyacinten en bijzondere bolgewassen mee naar huis met de opdracht deze in bloei te brengen. Op vrijdag 16 februari van 19.00 tot 21.00 uur is te zien hoe goed dit gelukt is. Zaterdag 17 en zondag 18 februari is de Lenteflora open van 10.00 tot 17.00 en maandag 19 februari tussen 08.00 en 17.00 uur.

nieuws/column

Sporthal weer naar raad

LISSE n In de komende raadsvergadering van 22 februari (aanvang 19.00 uur) zal de gemeenteraad opnieuw de bouw van een nieuwe sporthal op Ter Specke behandelen, nadat wethouder Cees Ruigrok in november met het toenmalige plan werd teruggestuurd.

Door Arie in 't Veld

Vervanging van de hal is noodzakelijk, omdat deze niet meer voldoet aan de huidige gebruiksnormen (de kleedkamers en sanitaire voorzieningen zijn in slechte staat). De hal heeft hoge energiekosten vanwege slechte isolatie. Verder ontstaat er inmiddels een verhoogd risico op onveilige situaties (bouwkundige gebreken en gebrekkige hygiënische omstandigheden in de kleedkamers). Inmiddels is de bouwkundige situatie van de hal verder verslechterd doordat het planmatig onderhoud enige jaren is uitgesteld in het licht van de (nieuw)bouwplannen. Recent onderzoek toont aan dat de bezetting weliswaar relatief laag is, maar dat Lisse een tweede trainingshal nodig heeft om in de behoefte van binnensportaccommodaties te voorzien. Voor nu en op de langere termijn. De huidige hal wordt structureel gebruikt door meerdere sportverenigingen. "Het nieuwe plan omvat de bouw van een nieuwe sporthal van 44 bij 24 meter die sober en compact is. We willen de hal geschikt maken voor bewegingsonderwijs en multifunctioneel gebruik. Mede daarom zal er de mogelijkheid zijn om gebruik te maken van een scheidingswand, zodat er diverse dingen tegelijk kunnen gebeuren," aldus wethouder Cees Ruigrok. Hij merkt op dat de raad bij het proces om tot een nieuw voorstel te komen meerdere malen betrokken is geweest, hetgeen ook geldt voor FC Lisse en de Sophia Stichting. "Door de hal multifunctioneel te maken kunnen we wellicht meer inkomsten genereren. Overigens gaan we de raad ook vragen het geld (taakstellend 875.000 euro) beschikbaar te stellen dat geruime tijd al opzij werd gelegd voor de herinrichting en opknappen van het parkeerterrein."

Locatie

Op welke plek de nieuwe hal precies moet komen is nog niet duidelijk, maar in ieder geval niet op de plaats van de huidige. Er kan dan immers lange tijd niet gesport worden als de oude hal gesloopt is. Er komen ook nieuwe buitenkleedkamers, waarvan de kosten zijn geschat op 1.300.000 euro. Ruigrok legt ook de nadruk op het bouwen van een nieuwe hal zonder de (kantine)accommodatie van FC Lisse. Voor de sloop en de nieuwbouw is een bedrag van 2.600.000 euro nodig. Volgens Ruigrok dan ook nog 250.000 euro om de trainingshal geschikt te maken voor bewegingsonderwijs; 250.000 euro om de hal geschikt te maken voor multifunctioneel gebruik en 175.000 euro voor duurzaamheidsmaatregelen, indien de trainingshal multifunctioneel wordt gemaakt.

"Verder is een bedrag van 650.000 euro nodig voor het aanhelen van de verenigingsaccommodatie van FC Lisse als gevolg van de sloop van de sporthal en het volgens afspraak betalen van de boekwaarde van het FC Lisse-complex wordt voor 273.000 euro weggestreept tegen de schuld die de club bij de gemeente heeft.

Met dit plan zijn overigens wel dreigende verhogingen van diverse belastingen, waaronder de ozb, van de baan.

Beursvloer Bollenstreek wordt De Uitdaging

LISSE - Tot en met 2016 werd eens per twee jaar een Beursvloer Bollenstreek georganiseerd. Dit was een bijeenkomst om de vraag tussen sociaal-maatschappelijke organisaties/verenigingen en ondernemers bij elkaar te brengen. Begin 2017 is de Beursvloer geëvalueerd.

Door Arie in 't Veld

Daarbij gaven wethouders, ambtenaren en De Lionsclub Bollenstreek (organisatoren) aan een andere vorm te willen. Dit omdat vooral verenigingen te weinig gebruikmaakten van de Beursvloer en het organiseren ervan veel tijd en menskracht kostte. In juni 2017 is De Uitdaging als alternatief voor de Beursvloer gepresenteerd, een platform van ondernemers die kijken hoe zij met kennis, kunde en materialen kunnen ingaan op de vraag van sociaal-maatschappelijke organisaties/verenigingen. De opzet voor de HLT-Uitdaging is de afgelopen periode verder uitgewerkt. Op dit moment liggen er een businessplan, dekkingsplannen en begrotingen voor 2018-2020 waarover een besluit genomen kan worden. Wethouder Adri de Roon zegt dat de Lions het project hebben teruggegeven aan de gemeenten. "Het project De Uitdaging is inmiddels actief in 65 gemeenten en heeft zijn waarde al bewezen. Het is zoiets als de beursvloer, maar dan in verbeterde vorm via internet. Er zal een stichting worden opgericht en er is een manager voor de coördinatie benoemd. Het succes van De Uitdaging staat of valt met de inzet vanuit sociaal-maatschappelijke organisaties/verenigingen en ondernemers. De manager heeft al oriënterende gesprekken gevoerd in de regio. Daaruit blijkt dat er vanuit ondernemers voldoende interesse is voor het initiatief. Ook zijn er voldoende hulpvragen vanuit sociaal-maatschappelijke organisaties/verenigingen, gezien de aanvragen voor ondersteuning die nu bij de gemeente terechtkomen. Daarnaast moet er animo zijn vanuit andere financiers en fondsen om financieel bij te dragen. Op basis van de ervaringen in andere gemeenten zal dit geen probleem zijn. Wat de deelname van Lisse betreft, bedragen de kosten dit jaar 5.000 euro. Naast de deelname van andere gemeenten in de regio wordt ook financieel deelgenomen door het Oranjefonds." De stichting kan naar verwachting in het eerste kwartaal/begin tweede kwartaal 2018 zijn opgericht en operationeel worden.

Zelf bonbons maken: om je vingers bij af te likken

De kinderen mogen hun zelfgemaakte chocolade mee naar huis nemen. | Foto: Annemiek Cornelissen Foto: annemiek cornelissen

HILLEGOM n In een mum van tijd waren de plekjes ingevuld voor de workshop chocolade maken bij chocolaterie Pierre vorige week. Deze workshop was een samenwerking met speeltuinvereniging Jeugdland. Ook niet-leden van de speeltuin mochten meedoen, maar er was slechts een aantal plekken beschikbaar.

De kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12, kregen eerst een rondleiding door het bedrijf, waar ze de chocolademachines voor witte, melk en pure chocolade te zien kregen.

Hierna werden diverse voorbeelden getoond, waaronder een grote beer van chocolade en een knalrode pump met naaldhak.

Ook de valentijnsharten, die nu erg in trek zijn, werden aan de kinderen geshowd. De medewerkers van Pierre kregen diverse vragen: hoe lang chocola moet afkoelen na bereiding? Hoe zien de bonbonvormen er uit? Wat gaat er allemaal in die grote koelkasten?

Na de rondleiding mochten de kinderen eindelijk zelf aan de slag. Ze kregen allemaal een plek aan de grote werkbank en gingen eerst chocoladerotsjes maken. Deze mochten ze in drie verschillende smaken bereiden.

Vervolgens mochten ze aan de gang met hartjes in het kader van valentijnsdag: zelf een chocolade valentijnshart-lolly maken en versieren met hartjes en andere accessoires.

Nadat alles gekoeld was kregen alle deelnemers een zakje om hun zelfgemaakte chocolade in te doen.

FNV helpt met aangifte

hillegom n Evenals vorige jaren organiseert de vakbond FNV voor haar leden de gratis hulp bij de belastingaangifte over het belastingjaar 2017.

De FNV leden kunnen voor deze belastingservice terecht op vrijdag 16 en 23 maart, of zaterdag 17 en 24 maart, in het gebouw van Stichting KultuurBeleving Hillegom (voorheen Kulturele Raad), Prinses Irenelaan 16. Gratis FNV hulp bij het invullen van het belastingbiljet 2017 kan door het maken van een afspraak maken via: 0252-520741 (bellen van maandag tot en met donderdag, tussen 16.30 uur en 18.30 uur). Een afspraak maken kan tot en met 1 maart.

Valentijnsdisco bij Waterkanten

Lisse n Vier Valentijn dit jaar spetterend in sportcentrum De Waterkanten tijdens het discozwemmen.

Op vrijdag 16 februari laat de dj weer top 40-hits uit de boxen van het zwembad knallen. Kom van 19.00 tot 21.00 uur swingend zwemmen! Het is voor kinderen t/m 14 jaar met minimaal een A-diploma. De toegang bedraagt 5,90 euro per persoon, dat is inclusief een leuke Valentijnsverrassing. Koop je kaartje in de voorverkoop via de webshop of bij de receptie. Ook kun je van tevoren je favoriete liedje aanvragen via www.sportfondsenlisse.nl.

Eerbetoon aan Wilbert Verhoeks

Lisse n Bollenstreek in Beeld (BIB) neemt op gepaste wijze afscheid van collega Wilbert Verhoeks met een finissage en eerbetoon.

Vanaf afgelopen voorjaar hebben diverse kunstenaars van Bollenstreek in Beeld (BIB) zich laten inspireren door foto's van de drie BIB-fotografen Wilbert Verhoeks, Ell Geeh en Annie Slootweg. De expositie is nog te zien tot 4 maart tijdens openingstijden van de bieb aan de Koninginneweg 79A. Om de expositie op gepaste wijze af te sluiten, wordt 25 februari een finissage en eerbetoon aan de onlangs overleden fotograaf Wilbert Verhoeks gehouden van 14.00 tot 16.00 uur. Bestuursleden van de BIB heten iedereen welkom en BIB-leden zijn aanwezig om de bezoekers rond te leiden langs de kunstwerken. Taalkunstenares Marion Steur sluit af met een voordracht.

Minivoorstelling van musicalklas Fioretti

De spelers van de musicalklas geven een minivoorstelling op het Fioretti College in Lisse. | Foto: pr Foto: pr

Lisse n De 28 spelers van de musicalklas van het Fioretti College in Lisse geven donderdag 22 februari een minivoorstelling in de theaterzaal van de school.

In anderhalf uur word je meegenomen op reis van Frankrijk naar Salou, zit je plots in het vliegtuig van Nicaragua naar Schiphol en eindig je op een flatje drie hoog achter met een misverstand. Deze minivoorstelling geeft een verrassend inkijkje in de wereld van de musicalklas. Dit schooljaar repeteert de groep onder leiding van Willem-Jan Kinds (regie) en Pauline van Eeden (zang) al een half jaar lang voor de voorstelling High School Musical die op 6 juni in première gaat. De minivoorstelling is alvast een voorproefje. Kaartjes zijn verkrijgbaar à €2,50 op www.fioretti.nl. Zaal open 19.45u., aanvang voorstelling 20.00 uur.

Wasmachine zorgt voor brand

Lisse n Een appartement aan de Händelstraat heeft forse brandschade opgelopen.

De brand is waarschijnlijk ontstaan in de wasmachine. De bewoonster van het appartement heeft rook ingeademd, maar hoefde na controle door ambulancemedewerkers niet mee naar het ziekenhuis. Ook andere appartementen werden ontruimd.

Fioretti College speelt Shakespeare: De Storm

De cast die De Storm van Shakespeare speelt. In eerdere jaren was onder meer Jan Rap en z'n maat te zien. | Foto: pr Foto: pr

Lisse n Al decennia lang wordt er op het Fioretti College door leerlingen en docenten toneel gespeeld. In recente jaren zijn stukken als The Breakfastclub en Jan Rap en z'n maat opgevoerd. Dit jaar is het laatste toneelstuk van William Shakespeare aan de beurt: De Storm (The Tempest).

De Storm vertelt het verhaal van Sofia, de verdreven hertogin van Milaan die samen met haar dochter op een eiland woont. Zij is vroeger door haar zus Vincenza en de koningin van Napels, Victoria, verbannen. Ze is samen met haar dochter in een bootje gezet om op zee om te komen. Sofia leeft echter nog en zint op wraak. Wanneer zij verneemt dat een boot met Vincenza en Victoria aan boord, vlak langs het eiland komt, besluit zij een storm te veroorzaken. Door de storm vergaat het schip en de opvarenden spoelen aan. Sofia en haar luchtgeest Ariël weten vervolgens op humorvolle wijze een aantal zaken uit het verleden recht te zetten.

Kaarten bestellen

Op vrijdag 16 februari om 20.00 uur gaat het stuk in première. Daarna zal er op zaterdag 17 februari om 20.00 uur en op zondag 18 februari om 14.00 uur nog een voorstelling zijn. Kaarten à 3 euro zijn verkrijgbaar aan de kassa of te bestellen via www.fioretti.nl.

Een bord spaghetti

We zijn bezig met de gesprekken over verlenging van de zendvergunning voor vijf jaar.

De vijf gemeentes moeten onze 'representativiteit' bepalen, dat houdt kortweg in: besteden jullie wel genoeg aandacht aan lokaal nieuws, sport, religie en andere voor de Bollenstreek belangrijke zaken. Het lastige van dat soort gesprekken is dat een publieke omroep een breed verhaal is dat lastig in een paar soundbites is te vertellen. Iedereen heeft verstand van een omroep, maar eigenlijk heeft niemand er verstand van. Zelfs veel eigen omroepvrijwilligers weten niet wat een redacteur de hele dag doet en hoe veel tijd er in de montage van een filmpje gaat zitten. Een van de ambtenaren die bij een gesprek zat, had onderzoek gedaan en wat bleek: op de vraag waar mensen hun gemeentelijke informatie halen, kwam Bo er heel slecht uit. We worden dus beoordeeld door die ambtenaar op het gegeven of wij veel gemeentelijke informatie brengen. Dat doen we heel veel, maar niet op de manier waarop een gemeente dat graag ziet namelijk als doorgeefluik. Bij Bo zit gemeentelijke informatie meestal verpakt in een zelf geschreven bericht, een radio-interview of een tv-reportage. Dat wordt niet herkend als het doorgeven van gemeentelijke info. Het feit dat we op die vraag slecht scoren is eigenlijk een enorm compliment en tegelijkertijd een belediging. Een compliment omdat we dus geen doorgeefluik zijn en een belediging omdat de ambtelijke beoordeling niet verder gaat dan: wat heeft de gemeente er zelf aan. Een publieke omroep is in de breedte zo veel meer en dat maakt ons verhaal lastig. Zo was afgelopen weekend het carnaval weer in de stad. We waren bij de optocht in Noordwijkerhout. Dat was voor ons een klus waar ook alles samen viel. Waar we kunnen, werken we samen: we konden de tv-regiewagen van RTV Katwijk inclusief technicus lenen. Met totaal drie cameramensen, 1 verslaggever, twee technici, twee fotografen en een regisseur hebben we alles vast gelegd. We hebben geen geld, maar onze eigen Willy Wortel had iets gratis bedacht via smartphones en een eigen wifi-netwerk. We werkten semi-live en dat betekent direct overschakelen van camera naar camera en ik zat in de bus om die keuzes te maken. Wat een prachtklus. Het is een beetje de toekomst van Bo, live tv met meerdere mensen. Weer een tak van sport die er bij komt en dus in het verhaal van Bo opgenomen moet worden. Bo is net een bord spaghetti, je trekt er 1 lekker sliertje uit waar nog een hele hoeveelheid achteraan komt. En we blijven keihard werken om er een smakelijk geheel van te maken.

Ard Zandbergen

Hoofdredacteur Bo

ard@bollenstreekomroep.nl

Landelijke actie 'Geef een glimlach cadeau'

Streek n 'Goede verzorging van jezelf maakt dat je je beter voelt.' Dit geldt zeker ook als je ziek bent. Daarom organiseert stichting Look Good Feel Better samen met schoonheidsspecialisten in februari opnieuw de landelijke actie 'Geef een glimlach cadeau'.

Vanaf Wereldkankerdag, 4 februari, geven enkele schoonheidsspecialisten door het hele land gratis verwenmomenten aan vrouwen met kanker. Deze actie duurt de hele maand februari.

Vanwege het grote succes en de vele aanmeldingen verlengt Margot van den Haak van All About Balance deze actie nog tot half maart voor de vrouwen uit de Bollenstreek.

Jasja Sikking vertelt over haar ervaring met het verwenmoment.

"Nu ik borstkanker heb, ga ik door een intensieve periode met behandelingen. Tegelijkertijd wil je het normale gezinsleven zoveel mogelijk laten doorlopen. Dat kost best veel energie. Het verwenmoment was echt een moment voor mijzelf. Even niet ziek zijn, maar gewoon genieten en ontspannen. Het gaf mij een boost in mijn zelfvertrouwen en dat gun ik iedereen."

Gratis verwenmomenten

Van den Haak: "Vrouwen met kanker verliezen vaak hun zelfvertrouwen door de uiterlijke veranderingen als gevolg van de behandelingen. Soms zijn een paar tips al genoeg om ze weer te laten stralen. Dat is precies waarom ik graag meedoe."

All About Balance geeft gratis verwenmomenten cadeau tot en met 12 maart aan vrouwen uit de Bollenstreek met kanker.

Aanmelden voor deze actie kan eenvoudig via info@allaboutbalance.nl. of bel: 06-26236933.

Duinpolderweg: van veel meningen naar één stem

Hillegom n De Duinpolderweg is op dit moment een van de meest besproken onderwerpen in Hillegom. Dat was ook te merken bij de druk bezochte inloopavond op het gemeentehuis van Hillegom.

Foto en tekst: Remco Out

Tot 18 februari kan iedereen een zienswijze op de plannen voor de Duinpolderweg bij de provincie indienen. Ook de Hillegomse raad gaat een zienswijze indienen, maar niet voordat ze alle meningen van de Hillegomse inwoners hadden gehoord. Dat is de reden dat ze op 5 februari iedereen uitnodigde om met ze in gesprek te gaan. In het gemeentehuis zaten raadsleden klaar voor de inwoners. Door met bezoekers aan de inloopavond in gesprek te gaan, probeerde de raadsleden duidelijk de krijgen wat hun mening was. Alle meningen werden opgeschreven en uiteindelijk worden deze verwerkt tot een groot verslag. Donderdag 15 februari zal er dan een extra openbare raadsvergadering zijn, waarin ze een besluit zullen nemen over de zienswijze van Hillegom. Veel buurtbewoners waren samen naar de avond gekomen om een duidelijk signaal te geven dat ze niet willen dat de Duinpolderweg langs of door hun straat moet worden aangelegd. Zo waren bewoners van de Pastoorslaan samen gekomen om hun stem tegen de zuidelijke variant uit te spreken. Bewoners van de Oosteindervaart waren hier juist weer om hun stem tegen de Zuidelijk en de midden variant uit te spreken. Hun voorkeur ging uit naar een nieuw ingediende plan, die bij de Weerlaan naar de Haarlemmermeer wordt doorgetrokken.

Ook bewoners van de Weeresteinstraat (foto) waren gezamenlijk aanwezig om hun onvrede te uiten op het voorgenomen tracé.

Toch nog een zooitje…

Etensresten nemen mensen niet graag weer mee retour, dus wordt het achtergelaten bij de container als die niet open wil. | Foto: Arie in 't Veld

LISSE n Het gescheiden aanbieden en inzamelen van afval blijkt nog altijd een heet hangijzer te zijn.

Overal in het dorp zie je zakken vuil naast de vuilcontainers staan, ten teken dat die dingen vol zijn en de mensen die met een zak kwamen aansjouwen niet van plan waren die weer mee terug te nemen naar huis. Onder andere op het Jacob van Ruysdaelplein is dat het geval. Volgens getuigen uit de nabijgelegen flat wordt dat vuil grotendeels ingebracht door mensen die niet op het plein wonen. Ze zeggen tevens zich suf gebeld te hebben naar gemeente en De Meerlanden, maar na een aantal dagen was het nog steeds zo en hoopte het vuil zich zelfs op. "Hopelijk is het inmiddels wel opgehaald en wordt er voor gezorgd dat de diverse vuilcontainers regelmatig worden gecontroleerd en geleegd, want zo kan het natuurlijk niet langer," aldus een flatbewoner.

nieuws/column BO

Ernst Krelage en zijn betekenis voor Lisse

De voorkant met Ernst Krelage van deel 1 van het boek. Foto: pr

Ernst H. Krelage (1869-1956) uit Haarlem heeft veel betekend voor de bloembollenteelt en -handel in Nederland. Na jarenlang historisch en archiefonderzoek heeft Maarten Timmer, een expert in bloembollenhistorie, een geweldig boek geschreven over leven en werk van Ernst Heinrich Krelage. In twee rijk geïllustreerde delen geeft hij een gedetailleerd en uniek overzicht van leven en werk van deze bekende Haarlemmer en grondlegger van de moderne bloembollensector in Nederland.

Deel 1 is nu uitgekomen en heeft als ondertitel 'Burger, publicist en bestuurder'. Het 2e deel, handelend over Krelage als ondernemer, zal binnenkort verschijnen. Deel 1 is een lijvig boekwerk geworden van 21x26 cm met een harde omslag. Dit boek van 282 pagina's heeft ISBN 9781389270109.

Lezing Maarten Timmer

Naar aanleiding van de publicatie van het boek heeft de Vereniging Oud Lisse Maarten Timmer weten te strikken voor een lezing over de betekenis van Krelage voor Lisse. Na een schets van een jaar uit het leven van Ernst Krelage (1910) waarin Lissenaar Nicolaas Dames een rol speelt, wordt nader ingegaan op de geschiedenis van de bloembollensector in Lisse. Aan de orde komen waarom Lisse het 'kerkhof der hyacinten' werd genoemd en wat Lissers zijn en waren. In Lisse werd in 1897 de Amerikaanse Verzendersbond opgericht en die kwam in conflict met de vader van Ernst, Jacob Krelage. Dames was zijn tegenstrever, net als tien jaar later Dames de handschoen opnam tegen Ernst Krelage waar het ging om de vestigingsplaats van de Rijkstuinbouwwinterschool. Ingegaan wordt op de stichting van het Proefstation voor de Bloembollencultuur en het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek en de rol van Krelage, Dames, Volkersz en Van Slogteren. Na behandeling van de stichting van de bloemententoonstelling Keukenhof, wordt afgesloten met een schets van de huidige situatie ('Hoe staat het met de erfenis van Krelage, Dames, Volkersz en Van Slogteren?').

Onderzoeker in Lisse Maarten Timmer (1942) komt uit een familie van bloembollenkwekers. Hij studeerde in Wageningen en werkte daarna van 1967 tot 1981 bij het toenmalige Laboratorium voor Bloembollenonderzoek als onderzoeker en afdelingshoofd. Daarna heeft hij tot zijn pensionering diverse beleidsfuncties bij het ministerie van Landbouw bekleed. Van huis uit en tijdens zijn werkzame leven heeft hij veel te maken gehad met bloembollen. Timmer deed historisch onderzoek naar de tuinbouw en naar de bloembollenteelt in het bijzonder. Van de hand van Timmer zijn diverse belangrijke stukken over de historie van de bloembollenteelt verschenen.

De lezingen van de VOL zijn altijd op de derde dinsdag van de maand in de avond. Omdat Maarten Timmer op leeftijd is, wilde hij 's avonds niet van Hoorn naar Lisse komen. Daarom is de lezing deze keer 's middag in De Vergulde Zwaan, 1ste Havendwarsstraat 4, Lisse. De datum van deze bijeenkomst is 20 februari. De zaal is open vanaf 13.30 uur en de lezing begint om 14.00 uur. Iedereen, leden en niet-leden, zijn van harte welkom. Niet-leden betalen 3 euro entree.

Duinpolderweg: langs of door Hillegom?

Hillegom n Van de aanvankelijke zeven varianten voor de aanleg van de Duinpolderweg zijn er nu nog maar een, wellicht twee varianten over: langs Hillegom in het noorden, aan de zuidrand door de Oosteinde polder (middenvariant), of door Hillegom over de bestaande Weerlaan vlak langs en gedeeltelijk door de woonwijk Treslong (NOG Beter2.0-variant).

Door Jos Draijer

Op 25 januari heeft de commissie Financiën en Mobiliteit van Provinciale Staten (PS) van NH min of meer ingestemd met de keuze van Gedeputeerde Staten van NH voor een voorlopig voorkeurstracé. Maar nog met het eventueel doortrekken van die weg naar de N206. In de Provincie NH beslist Gedeputeerde Staten hierover. In ZH beslist PS daarover. 7 februari werd in de commissie Verkeer en Vervoer van de PS van ZH over de voorlopige tracékeuze gesproken. Zij het, dat het gehele project 'Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek – Haarlemmermeer – Kennemerland' onderwerp van gesprek was. Van dit project, dat uit 8 onderdelen bestaat, is de beoogde verbinding (Duinpolderweg) tussen de A4 en de N208 met een mogelijkheid van doortrekking naar de N206, het meest bekende maar ook het meest politiek gevoelige deel. De andere 7 onderdelen liggen niet echt bestuurlijk of politiek gevoelig. Dat bleek overduidelijk in de vergadering op 7 februari van de Statencommissie Verkeer en Vervoer van ZH. Een lange lijst van insprekers had zich gemeld.

Dit nam ruim twee uur in beslag voordat de vergadering van de Statencommissie kon beginnen. Ondanks dat de Statenleden de bekende slagen om de arm hielden vanwege de nog lopende inspraakprocedures werd een aantal zaken in deze vergadering wel duidelijk. Binnen en buiten de Staten van ZH is niet of nauwelijks draagvlak voor het door Gedeputeerde Staten voorgestelde voorlopige voorkeurstracé door Vosse- en Weerlanerpolder en bedrijventerrein Horst en Daal naar de Weeresteinstraat (N 208). Maar wat dan? Hoewel sommigen nog steeds pleitten voor helemaal niets doen is dat geen reële optie meer. In het debat werd wel duidelijk dat van de aanvankelijke 7 varianten er nu nog maar een of wellicht twee varianten over zijn: in het noorden langs Hillegom aan de zuidrand door de Oosteinde polder (middenvariant) of door Hillegom over de bestaande Weerlaan vlak langs en gedeeltelijk door de woonwijk Treslong (NOG Beter 2.0-variant). Opvallend daarbij, beide varianten lopen over Hillegoms grondgebied. Daarmee heeft de Statencommissie ruimte gemaakt voor PS om bij definitieve besluitvorming de keuze van de Hillegomse gemeenteraad doorslaggevend te laten zijn. Donderdag 15 februari stelt de gemeenteraad van Hillegom de in te dienen zienswijze vast over het tracé. Maar hoeveel ruimte is er nog voor de gemeenteraad? Immers, woordvoerder Van Kempen van het Samenwerkingsverband Holland Rijnland, namens 14 gemeenten waaronder Hillegom, heeft in de Statencommissie het voorkeurstracé van Gedeputeerde Staten al afgewezen en als alternatief het tracé ten noorden langs Hillegom tot aan de N208 (de middenvariant) voorgesteld. De 14 gemeenten tekenen daarbij wel aan dat nut en noodzaak van een eventuele doortrekking tot de N206 eerst heel goed bekeken moet worden. Gedeputeerde Floor Vermeulen vatte aan het eind van de vergadering de nog openstaande vragen samen: waar moet de oversteek over de Ringvaart worden gemaakt, hoe staat met nut en noodzaak voor de eventuele verbinding tussen de N208 en N206, en wat leveren de zienswijzen op voor eventuele aanpassing van de plannen. Hij zegde ook toe alle zienswijzen aan de statenleden te sturen, de kostenberekening voor de overgebleven varianten op een rijtje te zetten, de verkeerscijfers over de Weerlaan te overleggen, het Provinciale fietsbeleid bij deze pannen te betrekken inzicht te geven in de provinciale woningbouwplannen in ZH en NH, en informatie te verstrekken over de effecten op natuur. 4 april vergadert de Statencommissie opnieuw over de plannen. Voorafgaand is een werkbezoek voor statenleden van beide provincies om zich op de hoogte te stellen van de werkelijke situatie in het plangebied met het oog op definitieve besluitvorming in PS in het begin van de zomer.

Run4Cover wint Love Award

Dolblij is de zeskoppige band met de Love Award. De prijs werd uitgereikt door Kim Kötter. | Foto: pr Foto: pr

Lisse n Run4Cover, de zeskoppige feestband met roots én oefenruimte in Lisse, heeft het geklaard. De Landelijke Love-Award, waar ze zo op hadden gehoopt, is binnen.

Door Esther Akerboom

Op 1 februari werd de prijs aan hen overhandigd door Kim Kötter tijdens een feestelijk gala in CitySense te Utrecht. De Love-Award is een publieksprijs die wordt toegekend aan deelnemende toeleveranciers in de huwelijksbranche, die de meeste stemmen en hoogste waardering krijgen. Er zijn verschillende categorieën en Run4Cover won de prijs in de categorie Bruiloft Live Music. "We vinden het ontzettend leuk. Het kwam eigenlijk heel onverwachts. Het was al heel tof dat we de beste van Zuid Holland waren geworden en daarmee genomineerd waren voor de landelijke award", zegt Roel Boon, zanger en toetsenist van de band. "We zagen het meer als een soort banduitje om naar de landelijke uitreiking te gaan. De categorie livemuziek was meteen aan de beurt en toen bleek dat wij het hoogst gescoord hadden als band." Ondanks dat ze er niet helemaal op hadden gerekend, ze waren zelfs een beetje underdressed, had zangeres Manon toch een speech voorbereid. Want stel dát Run4Cover op het podium zou belanden, wilde zij in elk geval goed voor de dag komen. "Ik was echt onder de indruk van haar speech, ze had er heel veel titels van de nummers die we vaak zingen in verwerkt. Dus gelukkig stonden we niet met een mond vol tanden op het podium, zoals sommige andere winnaars", aldus Boon. "Tussen de andere deelnemers zaten veel bedrijven die graag wilden winnen, waaronder ook professionele bands. Dan is het helemaal leuk als je wint met een band waarin we niet voor ons beroep maar voor ons plezier spelen." Extra trots is Boon dat het een publieksprijs is. "Doordat er zoveel op ons gestemd is, blijkt dat we echt gewaardeerd worden en daar doen we het uiteindelijk voor."

Hulp bij mantelzorg: de HHT-regeling

Lisse n De HHT-regeling is een regeling waarmee mantelzorgers hulp kunnen inschakelen.

Bijvoorbeeld als er in de eigen situatie door tijdgebrek knelpunten ontstaan bij de uitvoering van huishoudelijke werkzaamheden. De regeling is tijdelijk en kan naast de normale hulp lopen. De gemeente betaalt een groot deel van deze hulp. Mantelzorgers kunnen de hulp gebruiken voor zichzelf of voor degene voor wie zij zorgen. De hulp kan bestaan uit huishoudelijke hulp (Lisse), maar ook uit respijtzorg, gezelschap, een coach, ontspanning, klusjes in en om het huis (Hillegom). Meer info: www.welzijnskompas.nl, (0252) 757 100 of info@welzijnskompas.nl

nieuws/historie

Balletschool viert jubileum

Hillegom n Balletschool Martha de Rijk bestaat dit jaar 45 jaar. Speciaal voor dit jubileum jaar heeft Merel Cornet, danseres en docente bij de balletschool, een choreografie gemaakt met als thema: sterke vrouw.

De Rijk is oprichter van de balletschool en geeft nog steeds les aan een groep senioren: een groot voorbeeld van een sterke vrouw. Op 8 februari stond Cornet in het voorprogramma van de voorstelling Nachthexen 1 van Van Daele in theater Ins Blau in Leiden. Dit was tevens de kick off van het 45-jarig jubileum. Veel Hillegommers waren speciaal voor dit optreden naar Leiden gekomen. Later in het jaar volgen nog meer bijzondere feestelijkheden rond het 45-jarig jubileum.

Beth & Flo combineren klassieke recitals met cabaret

Elsbet Remijn en Claudette Verhulst vormen het pianoduo Beth & Flo. Ze combineren klassiek met cabaret. | Foto: pr Foto: pr

Lisse n In het Koetshuis van Kasteel Keukenhof treden op 20 februari de pianistes Elsbet Remijn en Claudette Verhulst op. Zij presenteren zich sinds 2013 als pianoduo Beth & Flo – pianistes met een 'vleugeltje' theater.

Elsbet en Claudette leerden elkaar kennen op het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. In 2014 behaalden ze beiden hun Masterdiploma klassieke piano. Ze namen met succes deel aan verschillende concoursen en volgden masterclasses voor solorepertoire bij onder meer Igor Roma en Ronald Brautigam. Beide pianistes hebben grote affiniteit met theater. Daarom luisteren zij hun klassieke recital op met gesproken en gezongen woord. Ze plaatsen de muziek in een verhaal en zoeken voortdurend interactie met het publiek. Zo ontstaat een voorstelling die tussen een traditioneel concert en een cabaretprogramma rondom klassieke muziek in zit. Bij dit concert spelen Beth & Flo muziek van Rachmaninov, Brahms en Dvorák. Ook spelen ze het energieke stuk 'The Aftermath' van de jonge Nederlandse componist Ruben Naeff. Van Saint-Saëns klinken delen uit het Carnaval des animaux en de grimmig-aanstekelijke Dance Macabre in een bewerking voor vier handen op één piano. Met de nodige humor in de muziek zorgen Beth en Flo ervoor dat de bezoekers met een opgewekt hart het Koetshuis zullen verlaten. Het concert begint om 20.15 uur, inloop vanaf 19.30 uur Kaartverkoop en reserveren: www.kasteelkeukenhof.nl/concerten, cultureel@kasteelkeukenhof.nl of telefonisch 0252-465555.

Valentijnsconcert

Hillegom n In het kader van Valentijnsdag organiseert de bibliotheek Hillegom in samenwerking met Seniorenkoor Eigen Wijs, de Hillegomse Muziekschool en leerlingen van het Fioretti College een lunchconcert.

Woensdag 14 februari, tussen 12.30 en 13.00 uur verzorgt het bekende Hillegomse Seniorenkoor Eigen Wijs in de bieb aan de Sportlaan 1 dit optreden. Solo's en samenzang wisselen elkaar af en met verschillende nummers kan er worden meegezongen.

Leerlingen van het Fioretti College voorzien iedereen van een lunch en tijdens de lunch zorgt de Hillegomse Muziekschool voor achtergrondmuziek op de piano. Aanmelden via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl of bel: 0252-516726. Deelname kost 2,50 euro.

Charlotte Lucas Jouw perfecte jaar


Jonathan leeft een gestructureerd leven. Iedere dag verloopt hetzelfde. Tot hij op een dag een tas aan zijn stuur vindt met een agenda: vol met afspraken. Jonathan neemt zich voor er alles aan te doen om de eigenaar te vinden en start met het nakomen van de afspraken. Naast Jonathan maken we ook kennis met Hannah, een jonge vrouw die samen met een vriendin een kinderopvang start. Uiteindelijk komen jonathan en Hannah elkaar tegen.
De personages zijn goed uitgewerkt in dit mooie, ontroerende verhaal.

Bianca Marais, Neurie als je de woorden niet kent

De 9-jarige Robin groeit op in Johannesburg. Ze leeft een rijk leventje tot haar ouders bij de studentenopstand ('74) in Soweto vermoord worden. Tijdens dezelfde opstand raakt het dochtertje van de minder bedeelde Beauty, een Xhosa vrouw, vermist. Ze wordt als kindermeisje van Robin aangenomen maar zoekt verder naar haar dochter. Robin geniet van elk moment met Beauty die meer aandacht voor haar heeft dan dat haar ouders ooit gehad hebben. Maar wat als Xhosa haar dochter vindt? Een prachtig verhaal geïnspireerd op het leven van de schrijfster zelf.

Jens lapidus Topman

Derde boek met ex-misdadiger Teddy en advocate Emelie als samenwerkend duo in de hoofdrol. In Stockholm worden door een geheim netwerk jonge meisjes uitgebuit en als ze niet meewerken uit de weg geruimd. Als Katja in deze kwestie wordt opgeroepen als getuige en dit niet wil benadert ze Emelie die op haar beurt Teddy er weer bij haalt voor grondig onderzoek in de onderwereld van Zweden. Maar Teddy wordt ook benaderd door de ondergrondse topman mr. One en het grote geld lonkt.
Weer een ijzersterke, keiharde thriller van Lapidus.

Marinka

IJsprinses,

Camilla Läckberg

Deze thriller is meeslepend, verrassend en spannend tot het einde.

Het eerste deel van een serie, maar als je eenmaal bent begonnen wil je ze allemaal achter elkaar lezen.

Bloemenmozaïekwedstrijd dit jaar buiten schoolvakantie

Lisse n De 7e editie van de Bloemenmozaïekwedstrijd vindt plaats op zaterdag 14 april. Dat is buiten de schoolvakantie.

Daarom hoopt de organisatie dat scholen, sportverenigingen en buurten zich massaal inschrijven voor deze traditie die Lisse weer kleurrijk op de kaart zet. De wedstrijd valt samen met het Kindercorso en de Kunstroute. Allerlei kunstenaars in Lisse stellen hun ateliers open voor publiek. Deelnemers kunnen zich voor 19 maart inschrijven via de website: www.bloemenmozaieklisse.nl, of via het secretariaat; mw. Y van Leeuwen, De Madelief 104, 2161 EX Lisse. Ook kunstenaars die hun atelier willen openstellen kunnen zich opgeven.

Genie Does-Moison

Genie is werkzaam bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland als collectiespecialist.


Om de week geeft zij een aantal boekentips in de Hillegommer.

Alle titels zijn te leen bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. U kunt ze vanuit huis direct reserveren via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

Slokop

Vorig jaar moesten we bij hond Rudy aan de bak omdat hij een setje batterijen had opgegeten. Dat mocht geen vertraging oplopen omdat uit batterijen giftige stoffen gaan lekken als ze te lang in de maag zitten.

De gebruikelijke injectie om te laten braken leverde geen succes op. De eigenaren wilden zeker niet dat we Rudy zouden opereren dus kozen ze ervoor om naar het specialistencentrum in Amsterdam te gaan. Daar konden ze met een endoscoop aan de slag om via de slokdarm de maag in te gaan en zo de batterijen eruit te krijgen. Dat scheelde toch mooi een pittige buikoperatie. Zo gezegd zo gedaan. Met een slapende hond vertrokken ze richting Amsterdam. Om twee uur 's nachts werden we gebeld dat het in Amsterdam niet gelukt was om de batterijen te pakken te krijgen met het tangetje en dat de dienstdoende chirug ziek was. Of wij dan toch Rudy van de batterijen af wilden helpen. Tevens meldden ze dat ze nog een extra structuur in de maag hadden gezien wat er ook niet uit te krijgen was. Met twee artsen gingen we in het holst van de nacht aan de slag. Gezellig en succesvol. De batterijen en een stuk van een barbiepoppenbeen hadden we er redelijk snel uit. Hij herstelde supersnel en we zagen hem een tijdje niet meer terug. En nou stond Rudy weer op de behandeltafel. Vandaag had hij een bierdop of kroonkurk opgegeten. En wederom lukte het niet om dat ding er met een braakinjectie uit te krijgen. Voor de zekerheid maakten we een rontgenfoto: hij zat nog steeds midden in de maag! Maar nu konden we de eigenaren de mogelijkheid bieden dat wij zelf met een endoscoop de dop eruit zouden halen! Sinds november hebben we ons assortiment aan mogelijkheden uitgebreid met endoscopie! We belden Bernadette of ze op haar vrije middag wilde komen; dat was geen probleem. Niet veel later lag Rudy in de operatiekamer met allemaal futuristische apparaten om zich heen. Na een kleine tien minuten hoorden we een heerlijke gil uit de o.k.: ze hadden de dop eruit gekregen!! Dat scheelde een slok op een borrel! Vervolgens controleerde ze de hele maag nog en tot haar verbijstering kwam ze een tweede structuur tegen. Het leek wel een exacte kopie van vorig jaar. Het was donker, het was rond, het was glad. Wat kon dat nou weer zijn? En hoe ze ook probeerde, het ding was er met geen mogelijkheid uit te krijgen. Zodoende moesten we weer besluiten om de buik open te maken. Er bleek amper sprake van littekenvormingen noch van vergroeiingen in de buik; dat was wel mooi om te zien. Ik wist precies waar ik moest zoeken en met een tang kon ik via een kleine snede in de maag het ding pakken: het bleek een wijnflesdop te zijn! Rudy had een bierdop en een wijnflesdop in zijn maag. Geen schropkop, maar een slokop dus. Hij herstelde wederom razendsnel; toen ik hem weer zag, had hij een muilkorf om. Dat begreep ik wel.

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom

Open Hof Hillegom

Open Hof, Raadhuisstraat 3
Zondag 18 februari, 10.30 uur

Spreker: Andries Bakker

Evangelie Gemeente Hillegom

Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16
Zondag 18 februari, 10.00 uur

Spreker: Gert van Nieuwkoop

Parochie Heilige Willibrordus

St. Jozef en St. Martinuskerk

Woensdag 14 februari, 09.00 uur

Celebrant: pastoor R. Franken

Zaterdag 17 februari, 19.00 uur

Zondag 18 februari, 11.00 uur

St. Agathakerk

Zondag 18 februari, 10.00 uur

Gezinsviering

Celebrant: Pastoor R. Franken
Koor: De Bollennootjes
Extra: koffie/thee in
Paus Franciscus Huis

Ma 19.30 uur: Eucharistieviering
Di, do & vr 09.00 uur: Eucharistieviering

H.H. Engelbewaarderskerk

Woensdag 14 februari, 09.00 uur

Celebrant: kapelaan S. Kuik

Zaterdag 17 februari, 19.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: pastoor R. Franken
Koor: In Conspectu Angelorum

SWG Lisse

Zondag 18 februari

Kerk Veldhorststraat, 10.00 uur

Voorganger: ds. Nico Geertsema

Witte kerkje, 16.30 uur

Evangelie Gemeente Lisse

De Poort, Jozef Israelsstraat 11

Zondag 18 februari, 10.00 uur

Spreker: Cees van Leeuwen

Gereformeerde Gemeente Lisse

Salemkerk

Zondag 18 februari, 09.30 /16.00 uur

Voorganger: ds. G.J.N. Moens

Gereformeerde Kerk

Klisterkerk

zondag 18 februari, 10.00 uur

Voorganger: ds Th.B. Hop, Hillegom

Hervormde Gemeente Lisse

Pauluskerk

zondag 18 februari 10.00 uur

Voorganger: ds. H.J. Reinders

Grote Kerk

zondag 18 februari, 10.00 uur

Voorganger: ds. E.H. van der Weide, Warmond

Ook kans maken op een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor 1 persoon)? Zorg dan dat uw oplossing uiterlijk 18 februari bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of stuur een mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. De winnaar van week 6: Peter Zonneveld uit Lisse. De oplossing was: voederplank. De bon komt naar u toe!