LisserNieuws - De Hillegommer

18 juni 2019

LisserNieuws - De Hillegommer 18 juni 2019


Spelen op het Heemskerkplein

Wethouder Van der Laan, Annalisa Valk, Laurene Wouters en wethouder Van der Zwet bij de opening. | Foto: AihV Foto: Arie in 't Veld

LISSE n De nieuwe, grote en prachtig ingerichte speelplaats op het Van Heemskerkplein in de Zeeheldenbuurt is dinsdag officieel in gebruik genomen. Het echte Lissese Heemskerkplein dus. Het waren wethouder Kees van der Zwet en Jeanet van der Laan die geholpen door Laurene Wouters en Annalisa Valk het afzetlint doorknipten. Dat was dan voor het officiële tintje, want de speelplek was al uitgebreid in bezit genomen en werd alleen even door de jeugd verlaten toen de ijscoman zich meldde.

Door Arie in 't Veld

Van der Zwet zei dat het hem een genoegen was om dit deel van het renovatiegebied in de Zeeheldenbuurt af te ronden. "Samen met wethouder Van der Laan die over sport en spel in Lisse gaat. Uiteraard hoopt het gemeentebestuur dat er minder wateroverlast in de wijk zal zijn en is het ook het vermelden waard dat het aantal parkeerplaatsen kon worden uitgebreid."

De opknapbeurt van het Van Heemskerkplein, het Doormanplein en een gedeelte van de Barentszstraat en de Witte de Withstraat is nu afgerond. De wegen en de stoepen zijn vernieuwd en opgehoogd, waardoor de voortuinen weer goed bereikbaar zijn. Bewoners hebben de voortuinen opgehoogd. Het speelterrein is vernieuwd met speeltoestellen van natuurlijke materialen, zoals FSC-hout. De omgeving van het water heeft een nieuwe uitstraling gekregen, door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. De werkzaamheden zijn nu klaar, dankzij de goede samenwerking tussen bewoners en de gemeente. In de afgelopen jaren is de openbare ruimte in de Zeeheldenbuurt behoorlijk verzakt. De gemeente hoogt de wijk gefaseerd op. Hierdoor blijven woningen goed toegankelijk en wordt wateroverlast voorkomen.

Doe mee met laatste Zwemmaatjes voor de vakantie

Lisse n Inwoners die graag willen zwemmen, maar dit wegens bepaalde beperkingen niet kunnen, krijgen de kans om samen met hun 'maatje' te zwemmen in De Waterkanten.

Zwemmaatjes is een samenwerking tussen WelzijnsKompas en Sportfondsen Lisse en het wordt ondersteund door de Edwin van der Sar Foundation. Iedereen is 1 juli welkom om samen met bijvoorbeeld partner, vriend, buurvrouw, familielid of mantelzorger (je 'maatje') op eigen tempo te bewegen in het warme water van Sportcentrum De Waterkanten. Het is erop ingericht dat iedereen zonder problemen kan gaan zwemmen. Liften, speciale tilliften en rolstoelen en rollators zijn aanwezig. Doordat het deelnemersaantal flink is toegenomen, is WelzijnsKompas op zoek naar vrijwillige zwemmaatjes (vrijwilligers die het leuk vinden om samen met iemand te bewegen in het water).

Om deel te nemen aan Zwemmaatjes of bij interesse als vrijwilliger kan je contact opnemen worden met buurtwerker Dionne Scheepmaker: d.scheepmaker@welzijnskompas.nl / 06-453 315 45, of meld je digitaal aan via www.sportfondsenlisse.nl. Aanvang is 11.45 uur. Meedoen kost 5 euro per duo, incl. een kopje koffie/thee. In augustus is er geen Zwemmaatjes. De eerstvolgende keer is 2 september.

De Laatste Dinsdag

Lisse n De vaste gebruikers van Floralis -Floralisplein 69 - organiseren op elke laatste dinsdagmiddag van de maand een cultureel middagprogramma. Deze maand op 25 juni de documentaire 'Het Wonder van Le Petit Prince'.

De bieb verzorgt een inleiding aan deze mooie documentaire uit 2018. Na de Bijbel is 'Le Petit Prince' het meest vertaalde boek ter wereld. Waarom kiezen mensen wereldwijd juist dit boek om hun bedreigde talen en culturen in leven te houden? Een inspirerend, menselijke verhaal dat de wijsheid van De Kleine Prins weerspiegelt. Filmhuis Lisse vertoont de 89 minuten durende film. Tickets zijn in de voorverkoop verkrijgbaar voor 7 euro aan de kassa van Floralis of via FloralisLisse.nl. Vanaf 14.30 uur ontvangst met koffie/thee in de foyer en de voorstelling begint om 15.00 uur. Dit is de laatste editie van dit seizoen. Per augustus komt er weer een nieuwe, leuke invulling op de laatste dinsdag van de maand.

Activiteiten bij Speeltuin Marijke in de zomer

LISSE n Bij Speeltuin Marijke aan de Crocussenstraat 3a is er de komende tijd, naast gezellig spelen, genoeg te doen.

Zo is er 28 juni een meidenavond van 19.00 tot 21.30 uur. Wil je meedoen? Schrijf je dan in via secretaris@svmarijke.nl.

Op 17 juli vindt de krijtwedstrijd plaats, van 13.30 tot 15.30 uur. Voor alle kinderen heerlijk krijten op het plein. Voor iedereen is er een plekje en wellicht een prijsje. Deze middag stond aanvankelijk gepland voor 12 juni, maar is verplaatst.

Schrijf het vast in je agenda: op vrijdag 30 augustus is er weer de gezellige tentendag, van 13.00 tot 20.00 uur. Aansluitend is er voor de kinderen vanaf 7 jaar de tentennacht (van 20.00 uur tot zaterdag 31 augustus 10.00 uur). Inschrijven voor beide evenementen via secretaris@svmarijke.nl.

Picknickconcert Da Capo in Mondriaanpark

Lisse n Da Capo verzorgt komende zondag, 23 juni, een bijzonder concert. De muzikanten zullen - na het succes van vorig jaar - in de buitenlucht optreden, in het Mondriaanpark wel te verstaan.

Een park vol bezoekers, picknickkleedjes, manden, lekkers en spelende kinderen. Dit was vorig jaar het gevolg van het nieuwe initiatief van Da Capo. Ook dit jaar kan iedereen weer gratis aanschuiven voor een gezellige samenzijn van 12.30 tot 13.30 uur. Dus pak een mandje in met wat lekkers, kom een plekje zoeken en geniet van een fijn begin van de zondagmiddag! Mocht het slecht weer zijn, dan wijkt Da Capo uit naar 't Speelkwartier aan de Hannie Schaftlaan 1a.

Felicitaties voor geslaagde leerlingen

Wie ook zin heeft in een potje schaak, kan donderdagavond terecht in 't Poelhuys. Foto: pexels.com

De Zwarte Pion naar hoofdklasse

Lisse heeft
begrotings-
tekort

Volgend seizoen tegen de hele groten'

column n dierenarts Lodewijk Kamps

Vooralsnog geen plek voor Stichting Woord en Daad

LISSE n Stichting Woord en Daad is op zoek naar ruimte in Lisse waar een kringloopwinkel kan worden gestart.

Door Arie in 't Veld

Volgens een woordvoerder van de stichting had men al vroeg dit jaar het oog op het pand van voorheen Garage Kamsteeg aan de Gladiolenstraat laten vallen. Er volgde hierover een gesprek met de burgemeester en wethouder Kees van der Zwet om een en ander plus de wens om ruimte toe te lichten. Na een paar weken werd op de wens negatief gereageerd. "Het klopt niet met het bestemmingsplan, niet met de detailhandelsvisie van Lisse en ook het parkeren en de veiligheid waren een te groot probleem."

Tweede gesprek

Er volgde een tweede gesprek. "Bij dat tweede gesprek werd ons weer gezegd dat een kringloopwinkel op die locatie er nooit zou komen, vooral vanwege het bestemmingsplan. Na onze opmerking dat ook een andere kringloop er belangstelling voor had, hebben ze me verzekerd dat daar nooit een kringloopwinkel zich zou mogen vestigen. En dan zit er nu al een paar weken een kringloopwinkel in dat pand. In het mailverkeer daarover heeft Van der Laan aangegeven dat die daar niet mag zitten en dat gehandhaafd zal worden." De woordvoerder neemt aan dat die handhaving er komt, maar tot op heden zit die winkel nog steeds in het pand en moet de kringloopwinkel van Woord en Daad verder zoeken naar ruimte. Inmiddels heeft wethouder Jeanet van der Laan kenbaar gemaakt dat zowel de makelaar als de eigenaar van het pand zijn geïnformeerd dat de winkel gesloten moet worden. "Er is geen vergunning aangevraagd of afgegeven."

Duinpolderweg rookgordijn; afspraken geschonden

politiek n Vorige week presenteerden Groen Links, VVD, D66 en PvdA in Noord-Holland hun nieuwe coalitieakkoord "Duurzaam doorpakken" voor vorming van een College van Gedeputeerde Staten. Speerpunten daarin: duurzaamheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, innovatie. Het Programma 'Bereikbaarheid Bollenstreek', waar de Duinpolderweg deel van uitmaakt, wordt genoemd in het nieuwe coalitieakkoord 2019 - 2023. Dat betekent dus verandering, en hoe.

Door Jos Draijer

Ondanks bestaande afspraken met de provincie Zuid-Holland over de definitief vastgestelde keuze van het tracé (Midden-variant) voor de Duinpolderweg en de verdere uitwerking daarvan, heeft de nieuwe coalitie in Noord-Holland deze afspraken geschonden door geheel zelfstandig te beslissen dat in deze komende periode 2019 – 2023 alleen hoogwaardig openbaar vervoer en fietspaden worden gerealiseerd. Wel wordt de Bennebroekerweg verbreed. De incidentele reservering van 79 miljoen euro voor de aanleg van de Duinpolderweg wordt aan andere zaken besteed. Ook wordt het tracé van de Bennebroekerweg/Duinpolderweg opnieuw ter discussie gesteld. Alle Noord-Hollandse belanghebbenden zullen opnieuw worden gehoord over de voorkeursvariant. Naar aanleiding van deze gesprekken zal, op basis van het Noord-Hollands belang, opnieuw gesproken worden met de provincie Zuid-Holland over de verdere realisatie van de weg en de voorkeursvariant. Het ziet er dus naar uit dat de aanleg van de Duinpolderweg geschrapt gaat worden, ook al willen de Noord-Hollandse coalitiepartijen dat niet hardop zeggen. Gevolgen: onduidelijkheid, onzekerheid. De gevolgen van deze politieke ontwikkeling kunnen aanzienlijk zijn. Kapitaalsvernietiging vanwege de miljoenen die al besteed zijn aan planvorming, onderzoek, reken- en tekenwerk voor dit (provincie)grensoverschrijdende project. Stagnerende samenwerking tussen de provincies Noord- en Zuid-Holland en de reputatie van Noord-Holland als betrouwbare en geloofwaardige bestuurlijke partner loopt averij op. Erger is dat er weer onduidelijkheid en rechtsonzekerheid wordt gecreëerd voor direct belanghebbende burgers, bedrijven en gemeenten. Wisten zij eindelijk waar ze aan toe waren, nu lijkt alles weer open te liggen.

Reacties

Hillegoms Statenlid Wim Bakx voor 50+ stelt: Het lijkt er nu inderdaad op dat de Duinpolderweg voor de komende periode 'geparkeerd' is omdat de gereserveerde 79 miljoen euro nu anders wordt besteed. Er moet nu maar nagedacht worden over de verbreding van N 207 bij Lisse. Dan is Keukenhof ook geholpen".

D66 Statenlid Ton van Rijnberk uit Noordwijk laat weten zeer teleurgesteld te zijn over de opstelling van de nieuwe coalitie in Noord Holland. Van Rijnberk: "Na 10 jaar discussie en goed samenwerken eindelijk een compromis bereikt in NH en ZH over de definitieve tracékeuze Midden variant. Zwak optreden van NH. Afspraak is afspraak. ZH moet dus vasthouden aan het besluit over deze tracékeuze. NH heeft een probleem, niet ZH". Wethouder/portefeuillehouder Anne de Jong (BBH) van Hillegom vindt dat de discussie niet opnieuw moet gaan over tracékeuzes. Wethouder de Jong: "Het definitieve tracé Midden variant is nu eenmaal definitief en op volkomen democratische wijze vastgesteld door beide provincies. Democratisch genomen besluiten terug draaien na verkiezingen komt de geloofwaardigheid van het openbaar bestuur niet ten goede. Begin juli komt de Stuurgroep bij elkaar en is hopelijk ook de nieuwe coalitie in ZH bekend. Wellicht weten we dan meer". | Foto: Tony Whelan

Hangkous voor Rob Janse

Hillegom n Na twintig jaar voorzitterschap nam Rob Janse afscheid van het bestuur van Jazzclub Perdido

Met zijn netwerk was Janse een belangrijke aanwinst voor de jazzclub.

Vele bekende artiesten heeft hij weten te strikken voor een optreden.

Als waardering voor zijn jarenlange vrijwillige inzet kreeg hij de Hillegomse Hangkous tijdens de heel bijzondere slotavond van het seizoen in het gebouw van de Kulturele Raad.

De Hangkous werd overhandigd door wethouder Fred van Trigt.

Dialoogtafel Elkaar zien bij SKOL Lisse

Lisse n In het kader van het Jaar Vol Ontmoeting organiseert WelzijnsKompas 19 juni een dialoogtafel bij SKOL. Het thema is Elkaar zien.

Iedereen is van harte welkom om van 14.30 uur tot 16.30 uur deel te nemen aan de dialoogtafel en mee te praten over ontmoetingen en eenzaamheid. Deze activiteit vindt bij mooi weer buiten plaats. Deelname is gratis. Het adres van SKOL is Hannie Schaftlaan 1B in Lisse.

WelzijnsKompas startte oktober vorig jaar een zoektocht naar organisaties/groepen inwoners die een dialoogtafel willen organiseren om ontmoeting en eenzaamheid bespreekbaar te maken. Inmiddels hebben de gemeente Lisse, Buurthuis Salvatori, Plein28, bibliotheek Hillegom en Toost Hillegom al succesvolle dialoogtafels georganiseerd. Voor aanmelding of vragen kan men contact opnemen met Carlijn French, buurtwerker WelzijnsKompas: c.frenchwelzijnskompas.nl / 06-45162321.

Zwem mee met Maarten van der Weijden

LISSE n Maarten van der Weijden zwemt op vrijdag 21 juni opnieuw de elfstedentocht. Maarten, zelf ex-kankerpatiënt, wil met zijn Maarten van der Weijden Foundation zoveel mogelijk geld inzamelen voor kankeronderzoek.

Sportcentrum De Waterkanten support hem en organiseert een meezwemevenement in het wedstrijdbad. Inwoners van Lisse en omgeving, jong en oud, kunnen elfhonderd meter of elf banen meezwemmen. De extra opbrengst gaat naar de Maarten van der Weijden Foundation. Om 18.00 uur kunnen de deelnemers starten. Niet in de Friese meren, maar in het wedstrijdbad in Lisse. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de elfhonderd meter (44 banen); kinderen onder de 12 jaar voor elf banen. Via een elfstedenzwemkaart volgen medewerkers van Sportcentrum De Waterkanten de meters die deelnemers maken. Deelname kost 11 euro en dit bedrag wordt in zijn geheel gedoneerd aan de Maarten van der Weijden Foundation. Er zijn nog steeds meezwemtickets beschikbaar via www.sportfondsenlisse.nl. Erik Rijnbeek, adjunct-manager: "Een prachtig initiatief van Maarten, die zich helemaal geeft voor het goede doel. Samen met lokale zwemfanaten uit Lisse steunen wij hem."

Loos alarm

LISSE n Hulpdiensten zijn zaterdagmiddag 15 juni massaal uitgerukt naar de Stationsweg in Lisse.

Daar zou een persoon in het water liggen, meldt het Leidsch Dagblad. Het bleek uiteindelijk niet om een stoffelijk overschot te gaan, maar om een zak of een kledingstuk.

De Stationsweg werd gedurende de actie gedeeltelijk afgezet, waardoor het verkeer te maken had met vertraging.

nieuws/politiek

Gemeente Lisse heeft begrotingstekort

LISSE n De bomen groeien niet tot in de hemel en in Lisse is dat te constateren als het gaat om de begroting zoals die aan de orde is in de Kadernota 2020-2023 en de jaarrekening 2018. Het blijkt een structureel begrotingstekort te zijn, onder meer veroorzaakt door lagere bijdragen vanuit het Rijk. Het college kondigt aan haar ambities kritisch te gaan bekijken.

Door Arie in 't Veld

Wethouder Kees van der Zwet: "We hebben structureel meer uitgaven dan inkomsten. Daarvoor is niet één oorzaak aan te wijzen. Aan de bovengemiddelde voorzieningen in Lisse hangt door de jaren heen ook een stevig prijskaartje. Om de begroting sluitend te maken, wil het college met de raad tot een integrale afweging van oplossingen komen."

Uit de eerste tussentijdse rapportage - de financiële tussenstand over de eerste helft van 2019 - blijkt een nadelig begrotingsresultaat. Hoe dit resultaat definitief uitpakt over 2019, is nog niet te zeggen. Sommige ontwikkelingen later dit jaar kunnen financieel nog gunstig uitpakken.

Er is sprake van een nadeel van 400.000 euro op taken in het Sociaal Domein

Van der Zwet: "We moeten keuzes gaan maken. Hoe moeilijk die ook zijn, we willen ze niet voor ons uitschuiven. Daarom is een herbezinning op onze ambities en bestaand beleid belangrijk." De wethouder zegt ook dat ondanks alles Lisse de afgelopen jaren heeft kunnen investeren in een keur aan voorzieningen, zoals het zwembad, de sportaccommodatie en een aantal splinternieuwe scholen. Deze voorzieningen brengen echter ook de nodige kosten met zich mee. "We zijn erg trots op die voorzieningen," aldus Van der Zwet. Maar niet alles kan ineens.

Na verwerking van alle mutaties laat de kadernota een structureel nadelig verwacht begrotingsresultaat zien voor de jaren 2020-2023. Zonder maatregelen zal de begroting niet voldoen aan de eis van een structureel en materieel sluitend meerjarenperspectief. Het begrotingsresultaat van Lisse staat al meerdere jaren onder druk. Ook de reservepositie van de gemeente neemt al jaren gestaag af. Daarnaast heeft de gemeente te maken met een fors nadeel in de begroting op de taken die zijn overgedragen door het Rijk in het Sociaal Domein.

Inflatiepercentage is uitgangspunt voor verhoging OZB

"Op dit moment is er sprake van een nadeel van ongeveer 400.000 euro op de taken in het Sociaal Domein. Het tekort wordt met name veroorzaakt door tekortschietende rijksmiddelen voor de uitvoering van de jeugdhulp. Wel goed om te vermelden is dat het tekort in sociaal domein de afgelopen jaren kleiner is geworden. Inmiddels heeft het Rijk heeft een hogere rijksbijdrage toegezegd."

Woonlastendruk

Wat betreft de woonlastendruk is sprake is van twee uitgangspunten: enerzijds stijging van de lokale lasten met enkel een correctie voor inflatie en anderzijds kostendekkendheid van de tarieven. Van der Zwet: "Daarbij betrekken wij dus naast de OZB de 'kostendekkende tarieven' voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor de inflatiestijging wordt uitgegaan van een inflatiepercentage van 2,5 procent. Het inflatiepercentage is het uitgangspunt voor de verhoging van de OZB-tarieven. Het coalitieprogramma hanteert als uitgangspunt dat we geen stijging van de lokale lasten willen doorvoeren, tenzij dit door inflatie noodzakelijk is of dat er sprake is van duidelijk aanwijsbare redenen. In december van dit jaar staan de belastingverordeningen op de agenda voor behandeling in de raad.

Inschrijvingen Burendag van start

Burendag brengt buren met elkaar in contact. | Foto: Photo Republic / Bibi Neuray Foto: Photo Republic / Bibi Neuray

ONTMOETEN n De inschrijving voor de 14e editie van Burendag is geopend. Vanaf nu kan iedereen die zijn buren beter wil leren kennen een burendagactiviteit aanmelden via www.burendag.nl. Dit jaar bieden de organisatoren Douwe Egberts en het Oranje Fonds een aantal buurten in het land een extra steuntje in de rug. Het gaat daarbij om buurten waar doorgaans minder onderlinge verbinding is, maar waar wel behoefte is aan meer contact. Burendag valt dit jaar op zaterdag 28 september.

Burendag wordt ieder jaar door Douwe Egberts en het Oranje Fonds georganiseerd om contact tussen buurtgenoten te bevorderen. De dag is ontstaan vanuit de gedachte dat buurten gezelliger, socialer en veiliger worden als buren elkaar kennen. Burendag biedt iedereen in Nederland een mooie gelegenheid om op een laagdrempelige manier in contact te komen met hun buren. Zo kan iedereen ontdekken wie er in zijn of haar buurt woont en wordt tijdens Burendag vaak de basis gelegd voor nieuwe contacten. Zo kan één dag een effect hebben dat veel langer duurt.

Een aantal buurten in het land krijgt een extra steuntje in de rug van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. In Zuid-Holland worden bewoners van het Rotterdamse Schiebroek en Hoogvliet geholpen bij het organiseren van Burendag. De buurten zijn heel divers en het is lastig gebleken verschillende groepen bij elkaar te brengen. Bewoners willen hier verandering in brengen door Burendag te organiseren.

Iedereen kan meedoen

Peter Douwes, directeur Oranje Fonds: "We willen iedere inwoner van ons land van harte uitnodigen om mee te doen met Burendag. Meedoen is heel gemakkelijk en kan al door een koffiemoment te organiseren voor mensen uit de buurt. Daar is niet meer voor nodig dan wat tafels, stoelen, koffie en misschien wat lekkers. Maar groots uitpakken kan natuurlijk ook. Met je buren in contact komen kan heel simpel zijn en het kan enorme meerwaarde bieden."

John Brands, general manager Jacobs Douwe Egberts Nederland: "Burendag brengt mensen samen en zorgt voor meer sociale samenhang. Juist in buurten waar minder verbinding is tussen mensen, kan Burendag voor een positieve impact zorgen. Wij geloven dat koffie mensen met elkaar in contact brengt. Daarom geven Douwe Egberts en het Oranje Fonds een aantal van deze buurten een steuntje in de rug door hen te helpen Burendag te organiseren. Ook werkt Douwe Egberts samen met 20 lokale supermarkten om in 'hun' buurt, waar behoefte aan meer sociaal contact is, Burendag op te zetten."

42.000 activiteiten

In 2006 organiseerde Douwe Egberts de eerste editie van Burendag met 300.000 deelnemers, waarna het Oranje Fonds als medeorganisator in 2008 aansloot. Sinds 2006 organiseerden buurten al zo'n 42.000 activiteiten. Inmiddels doen er jaarlijks zo'n 1 miljoen mensen mee. Buren kunnen via www.burendag.nl een aanvraag bij het Oranje Fonds indienen voor een financiële bijdrage van maximaal 350 euro voor hun Burendagactiviteiten. De voorwaarden staan op www.burendag.nl.

Financieel onder druk

Foto: pr

Het is in de loop der jaren niet voor het eerst en nu overkomt het ook dit college. Lisse staat financieel knap onder druk en het gemeentebestuur moet haren op snaren zetten om de geldelijke situatie weer normaal te krijgen. Is niet zo moeilijk, hoorde ik al in het dorp. Leg de voorgenomen grote investeringen opzij, zoals de bouw van een nieuwe sporthal en je bent gelijk weer boven jan.

Dat klinkt aannemelijk als je niet aan sport doet of in elk geval niet aan voetbal, maar de kaarten liggen natuurlijk anders. Bijvoorbeeld het feit dat de Rijksoverheid driftig aan het bezuinigen is, maar wel verwacht dat er door de gemeente allerlei taken worden uitgevoerd en in dat kader de lasten neer legt bij de gemeente tegen een laag budget. Ja. Zo kan ik ook bezuinigen. En als de gemeente op haar beurt ook aan het bezuinigen slaat, komen de lasten onverbiddelijk bij de burgers te liggen. Zo ver mag het niet komen.

De gemeente zal keuzes moeten maken in haar ambities en haar woord gestand doen dat de lokale lasten niet stijgen. Een goed plan, want het kost ons allemaal al zat. Weer een ander merkte in de dreven van Lisse op dat er dan vooral niet een te grote broek gedragen moet worden, want hoogmoed komt nu eenmaal voor de val. Om maar een paar gezegdes te gebruiken. Ik denk dat het college zich ook nog eens achter het oor moet krabben of er nu wel zo'n goede deal met Keukenhof is gesloten, waardoor pakweg anderhalve ton aan inkomsten wordt gemist. Sinds de oprichting van Keukenhof kon Lisse een aardig graantje uit de ruif meepikken en mede dankzij dat geld een aanzet geven voor veel voorzieningen. Blijft de vraag aan welke onderwerpen je moet denken als het om het bijstellen van de ambities gaat. Daar mogen ook de dames en heren van de gemeenteraad zich over buigen. En ik geef u op een briefje dat de raadsleden het daarmee niet gemakkelijk zullen krijgen, maar ook niet zitten te wachten op bezuinigingsronde nummer zoveel en al helemaal niet op een nieuwe kerntakendiscussie. Feit is wel dat de gemeente zal moeten handelen zoals het een goed huisvader (of -vrouw natuurlijk) betaamt en niet meer links en rechts geld aan allerlei voorzieningen uitgeeft. Het is tijd om alleen het broodnodige op de agenda te zetten en ik denk dat men het er dan al moeilijk zat mee heeft om de benodigde penningen te vinden. Het zou al wel een stuk helpen als snel de kavels waar tot voor kort de Josephschool aan de Achterweg stond, kunnen worden verkocht en het verwachte bedrag van ongeveer negen ton kan worden geïncasseerd. Of in hoog tempo de voorgenomen woningbouw op het terrein Heemskerk realiseren en wellicht ook op het gebouw waar tot voor kort Plan 4 was gevestigd. Het bouwen van appartementen dus. Enerzijds is daaraan behoefte en anderzijds kunnen dergelijke projecten voor de gemeente geld opleveren. En zo zijn er beslist nog meer projecten die geld in het laatje brengen en de druk enigszins van de ketel halen. Met dank en een lange neus naar de regering die er kennelijk op uit is om elk goed initiatief in de kiem te smoren. Problemen dus van financiële aard voor dit gemeentebestuur en de hoop dat alles in de hand kan worden gehouden zonder lastenverzwaring voor de burgers.

Risico van plankostentoename groot voor Greveling fase 2

Van der Hulst is begonnen met de eerste activiteiten voor de bouw van woningen naast La Cascade. | Foto: AihV Foto: Arie in 't Veld

LISSE n Met de bouw van 41 woningen aan de Grevelingstraat zal, naast de bouw op de locatie Elka het plan Greveling worden afgerond. Op het perceel van voorheen Ruigrok en Dekker (vlak voor het appartementengebouw La Cascade) zijn door Van der Hulst Bouwbedrijf al de nodige activiteiten in gang gezet. In het projectenboek van juni dit jaar worden de grote projecten van Lisse beschreven en is dus ook dit terug te vinden.

Door Arie in 't Veld

Het totale plan is opgeknipt in twee fasen. Fase 1 bevat 25 woningen, waarvan 12 twee-onder-een-kapwoningen, 2 vrijstaande woningen, 4 seniorenwoningen en 7 eengezinswoningen. Deze woningen hebben een hoog ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid. De woningen zijn geheel zelfvoorzienend in hun eigen energievoorziening en zijn 'smart homes' in een 'smart grid'.

Het bestemmingsplan voor fase 1 is in maart 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Het bestemmingsplan voor fase 2 volgt waarschijnlijk binnen twee jaar na ondertekening van de anterieure overeenkomst, in het geval Van der Hulst dit plandeel verwerft. Deze fase omvat 16 woningen, waarvan 4 seniorenwoningen, 5 sociale koopappartementen en 7 eengezinswoningen.

Op moment van opstellen van dit projectenboek was Van der Hulst in gesprek met de eigenaar van deze gronden om deze te verwerven. Afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken zal er voor deze fase een planning worden opgesteld.

Zienswijzen

Het risico op plankostentoename bij fase 1 kan ontstaan in het geval er zienswijzen en/of beroep worden aangetekend tegen het bestemmingsplan, waardoor meer inzet nodig is. Daarnaast leidt vertraging bij de planuitwerking en realisatie ook tot meer plankosten. De kans hierop wordt op 30 procent geschat. De kans op een plankostentoename van fase 2 wordt op 70 procent geschat, doordat de ontwikkelaar voor de ontwikkeling hiervan eerst de grond van een particulier moet verwerven.

Ontwikkelaar al geruime tijd zonder resultaat in gesprek met eigenaar grond

Aangezien de ontwikkelaar al geruime tijd zonder resultaat in gesprek is met een particulier hierover, schat de gemeente de kans op 70 procent dat dit niet binnen de termijn van twee jaar slaagt. Een risico dat fase 2 niet doorgaat, kan er zijn als de ontwikkelaar de benodigde gronden van de particulier niet verwerft. In dat geval vervalt de afgesproken plankostenvergoeding voor fase 2.

Let's Meet 50+ bij Hisalis

Foto: pexels.com

ONTMOETEN n Hockeyclub Hisalis stelt haar gezellig ingerichte clubhuis beschikbaar om inwoners van De Bollenstreek de kans te bieden elkaar te ontmoeten. Kom op 28 juni van 16.00 tot 19.00 uur naar Hockeyclub Hisalis, Spekkelaan 2 Lisse, en kijk of het klikt!

Ontmoet nieuwe mensen en sluit vriendschappen om zo bijvoorbeeld samen naar de musical of bioscoop te gaan. Of maak deze avond een afspraak om samen een wandeling maken, fietsen of samen te sporten. Met z'n tweeën is het gezelliger dan alleen. Elk duo krijgt in de eerste ronde 5 minuten de tijd om elkaar beter te leren kennen en vervolgens schuift een van de twee door. Na deze rondes is er nog voldoende tijd om elkaar beter te leren kennen. Iedereen van 50 jaar of ouder die op zoek is naar nieuwe ontmoetingen en vriendschappen kan zich opgeven. Aanmelden kan tot 24 juni.

Meedoen aan Let's Meet kost 5 euro inclusief een welkomstdrankje en lekkere hapjes. Ook is er de mogelijkheid om te genieten van vers gemaakte soep en een rijk belegde pistolet; kosten hiervoor bedragen 5 euro extra. Aanmelden kan via Dionne Scheepmaker; d.scheepmaker@welzijnskompas.nl / 06-453 315 45.

Festival der Ontmoeting in de maak

HILLEGOM n In samenwerking met Bewust Bollenstreek gaat WelzijnsKompas het Festival der Ontmoeting organiseren. Op zaterdag 12 oktober van 11.00 tot 16.00 uur wordt deze gehouden in de Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16, Hillegom.

Het wordt een feestelijke dag met interessante workshops en sprekers, creatieve (kinder)activiteiten, informatie over lokale ontmoetingsactiviteiten, dialogen, muziek en nog veel meer leuks. Kortom; een dag waarop mooie ontmoetingen centraal staan en waarop iedereen écht gezien wordt. Met een lach op het gezicht en vol inspiratie weer naar huis. Iedereen, zowel jong als oud, is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het Festival der Ontmoeting. Deelname is gratis. Graag wel van te voren aanmelden via info@welzijnskompas.nl of 0252 – 757 100 (tussen 09.00 en 12.30 uur) o.v.v. het Festival der Ontmoeting en het aantal personen. Elke bezoeker van het festival ontvangt twee gratis consumpties. Mocht vervoer van en naar het festival een probleem zijn, laat dit tijdig weten aan WelzijnsKompas. Het Festival der Ontmoeting vindt plaats in het kader van het Jaar vol Ontmoeting. Tijdens dit jaar vinden er diverse dialoogtafels en vriendschappelijk speeddatebijeenkomsten plaats. Begin juli wordt er ook een tijdschrift uitgegeven met als onderwerp Elkaar zien. Het doel is om mensen met elkaar te verbinden. En wie weet roept het op tot nóg meer mooie ontmoetingen en initiatieven. Een bijdrage leveren aan het Festival der Ontmoeting in de vorm van een activiteit of als vrijwilliger? Neem contact op met Carlijn French, buurtwerker WelzijnsKompas, via c.french@welzijnskompas of 06-45 162 321. Meer informatie is te vinden via www.welzijnskompas.nl/sociale-contacten.

lokaal/column

15 / 24

GESLAAGDEN n Op deze pagina staan de namen van leerlingen uit het voortgezet onderwijs die geslaagd zijn voor hun eindexamen. De lijsten van het Fioretti College Lisse en Hillegom worden integraal overgenomen; van de overige scholen in de regio vermeldt de redactie alleen de scholieren die afkomstig zijn uit Lisse, Lisserbroek, Hillegom en Beinsdorp.

Fioretti College Hillegom

Vmbo basis

BEINSDORP: Thomas Goedhart DE ZILK: Fay de Groot, Olav van Saase HEEMSTEDE: Sidney Boerhout HILLEGOM: Abbi Heijst, Kim Buurman, Vince van Dam, Jaimy Duijndam, Doon Griekspoor, Lianne van Haaften, Dimitri van Haastrecht, Dani Houtzager, Noa Hulleman, Lizzy de Jonge, Dawid Kuska, Sascha van der Linden, Aya Mohamed, Kane Molenaar, Stefan Pijnaker, Britt Pont, Larissa dos Santos Gomes, Youri Schrama, Esmée Warmerdam LISSE: Lieor Barscheset, Celine Beijk, Björn van den Berg, Oisin Delaney, Maritt Faber, Isa Gomez, Stefan Haarbrink, Odessa Kalkhuis, Samantha van Leeuwen, Daan Mesman, Kenneth Ngo, Lars van der Ploeg, Esmeralda Valentijn, Roy Waasdorp, Demy van der Zwet LISSERBROEK: Nathaniël Bakker, Damian Bos, Bas Eireiner, Amber Pauwels, Daniël Rolvers, Celeste van der Veek, Enrique Vos NIEUW-VENNEP: Jens Griekspoor, Raúl Kunz, Job van Leeuwen, Stephan de Vrij, Youri van Weeren, Dick Wittebrood NOORDWIJK: Nick Kabel NOORDWIJKERHOUT: Wouter Kat, Kuba Kubica, Oliwia Lukaszuk, Nicky van Osch ROELOFARENDSVEEN: Roy Koek SASSENHEIM: Jesse van den Oudenalder, Roy de Vries ZWAANSHOEK: Luc Apswoude.

Vmbo kader

BENNEBROEK: Charlotte van Heerden, Stijn Wubbe DE ZILK: Emma Beelen, Kuba Farion, Niels Geerlings, Fleur van Kimmenaede, Naomi van Lenthe, Bas Meiland, Sara Mossel, Melissa Smit HILLEGOM: Jesse Alkemade, Britt van Beijnum, Luke Boom, Quinten Broekhof, Jeffrey Brouwer, Nina Dirkse, Aïmane Essalhi, Anouk de Groot, Jasper de Groot, Lizzy Hartman, Luke Hartveld, Kelsy Hoogervorst, Thomas de Jonge, Lars Joosten, Luuk Kelfkens, Mitch van 't Padje, Koen Postma, Jens Prins, Dean Rövekamp, Joep Schimmel, Kaluna Seijsener, Dennis Soet, Brian van Steijn, Niels Stroombergen, Rianne Stroombergen, Rico Stroombergen, Dimitri Trialonis, Faye Vermeulen, Bente Warmerdam, Storm Winkelaar, Michael Wittenberg, Esra Yildiz, Suzanne Zaal HOOFDDORP: Rutger van de Keer LISSE: Axel Blokker, Joey Boekel, Jimmy van den Burg, Lucas Does, Stijn Dolieslager, Jim Duineveld, Mendy Duineveld, Shakira da Fonseca, Tessa van Gerven, Marika Hendriks, Etiënne Hoogendoorn, Arwin Imming, Jurrian Koning, Casper de Kuyper, Lucas de Kuyper, Jeffrey Meeuwissen, Chelsea Molenaar, Basra Osman, Tijmen Paardekooper, Gino Passé, Vicky van der Pol, Ivar du Pré, Lotte Randsdorp, David Rijerkerk, Ivar Schoone, Jelle Slobbe, Melissa van der Stelt, Ingmar Struik, Madelief Tannenbaum, Daan Uijtenhoorn, Sophie-Lynn Waaijenberg, Tigo van Went, Carl van der Wiel, Brechtje van der Zon LISSERBROEK: Kay Beelen, Lau Buitenhuis, Kimberly Koeman, Ilse Munsterman, Lindi de Vrind NIEUW-VENNEP: Sam van Dam, Myrthe Dek, Jenna Eversdijk, Wesley Gortzak, Brienie de Jong, Rachel Rijgersberg, Emma Ruikers, Brigitte Spamer, Jim Tates, David Verbeek, Ivo Viveen, Emma Vriend, Kim van Weldam, Sebastiaan Zoet NOORDWIJKERHOUT: Stan Bloem, Britt van Elten, Amy den Hollander, Samantha de Jong, Lisa de Klerk, Cui Ying Lin, Oliwia Rybak, Kaltrin Sabedini, Raouan Salhi, Frederique van der Vlugt ROELOFARENDSVEEN: Joy Duivenvoorden SASSENHEIM: Sead Durmic, Lena Farahat, Mila Jansen, Angela van Kesteren VOGELENZANG: Daniël Tokmahji VOORHOUT: Melvin Kaptijn ZWAANSHOEK: Bobby Teeuwen, Sam de Waard

Vmbo mavo

BEINSDORP: Pamela van Barneveld BENNEBROEK: Zarah Hol DE ZILK: Belle Pompe HILLEGOM: Lisa van Bakkum, Thomas Besselink, Ben van Dam, Timo Hoogervorst, Daimy Jongsma, Jikke van der Lans, Naomi van der Linden, Cate van der Lip, Ellie McCarthy, Wendy Mense, Damian Nanninga, Jelle Out, Daan van Schaik, Alex Sepp, Brian de Vries, Floor van Waard, Jesper Warmerdam, Zuz Wisniowska, Victor Wojtczak HOOFDDORP: Puck Ferwerda LISSE: Max Beck, Chantal Blokker, Danique Driessen, Mart van Hemert, Jill Homan, Gijs Smittenaar, Bart Stolker LISSERBROEK: Noa Klein-Hesselink, Kimberly Monster, Roxie Steenkist NIEUW-VENNEP: Tona Akershoek, Kim Breekveldt, Romy Britstra, Valèrie van Dijk, Lisa van Gerven, Tim van Glasenap, Thomas de Haas, Kiefer Kint, Isa Knijnenburg, Naomi Middelkoop, Kwint Nijland, Maud Plessius, Syan Pont, Fenna Rassin, Collin Schrijver, Katie Sloos, Lorenzo Smit, Mylène Staamer, Bibi Vastenhout, Isis van Velzen, Sven van Velzen NOORDWIJKERHOUT: Rosalie Bekooij, Marilène Dijkstra, Froukje van Eeden, Isabella Gans SASSENHEIM: Kim Arts VOGELENZANG: Parisa Ahmadi, Daan van Eck, Tim Essenberg, Luuk Moen ZWAANSHOEK: Bas Gebbink, Ilse van der Stoel.

Fioretti College Lisse

Vmbo mavo

BEINSDORP: Luca Adriaansen DE ZILK: Britt Zonneveld, Tim Kock HAARLEM: Nona van Russel HILLEGOM: Amber van Bentem, Anne Lotte Wilts, Bente Lammertsma, Damian Krispijn, Devin Vliet Vlieland, Finette Schenkels, Guus Bogaards, Jade van Bruggen, Jason Li, Jitse van Dongen, Joost Pouw, Jordy Versteeg, Juriaan Kok, Laurens Pruno, Lisa van der Linden, Lucas van Buuren, Luna van Steijn, Luuk van Eersel, Matthijs Teeuwen, Max Graaff, Meike Ruigrok, Merel Minck, Mohamed El Hammouchi, Owen van Roosmalen, Robin Blokker, Salima El Hammouchi, Skip Stieding, Souad Oulhadj, Sten Houtzager, Suus Groos, Thomas Nelissen, Ties Groot, Tim Storm, Valerie van Wijk LISSE: Angelo Zwaanswijk, Arvid Luijk, Aurora Rexhepi, Claire Obdam, Daan Benjert, Dominique Rijkers, Elma Blom, Emma van der Hulst, Eva Tijssen, Eva van Ruiten, Fady Soliman, Fleur Goedemans, Ilja van Nobelen, Iris van der Zwart, Isabella van der Groep, Jessin de Vreede, Jordy van de Loo, Kaj Reede, Kiki Brouwer, Kim de Haas, Lars Wassenaar, Lennard Beelen, Lianne van Oosten, Linne Verbeek, Lisanne de Boer, Lisa Wassenaar, Lucas Mauer, Luna Beck, Marieke Hogenes, Mathijs van der Kort, Max Berbée, Maxime Hoogendoorn, Nick Thijssen, Nicole in 't Veld, Oscar Tophoven, Pascal Spaargaren, Rik Seisveld, Roy Baars, Saida Mousavi, Sanne Hoogkamer, Sanne van der Meer, Sara Bet, Stan de Jong, Tessa Rozendaal, Timo van den Burg, Vienna Bonnes LISSERBROEK: Alishia Klinkenberg, Alizya Deul, Luna Hengstmengel, Mathijs van Kesteren, Nienke Donner, Noa van Duijn, Quinty de Groot, Rens Beelen, Rosalynn Minck, Thomas van de Streek, Wesley Foks NIEUW-VENNEP: Dana van Russel, Dominique Mahadew, Fabian Klumpenaar, Joëlle de Vetten, Joey Verhoef, Justin Dalemans, Kevin Ouwens, Lucas Harmse, Marit Kalis, Noa Misdorp, Sam Boonstra Gerrits, Sidney Polak, Stijn van Dijk, Yentle Ophof, Zavannah Kanon NOORDWIJKERHOUT: Mika Borst, Tommy van Paridon SASSENHEIM: Jasmijn van der Werf, Nathan Postmus, Wancho Karkalašev, Wendy van Eldik VALKENBURG: Thijs van der Zwart VOORHOUT: Alicia van den Burg.

Havo

BEINSDORP: Stan Rooijakkers BUITENKAAG: Scott Duivenvoorden DE ZILK: Fleur Hulsebosch, Jens van der Linden, Menno van Haaster, Noa Alkemade, Tessa Huizer, Thomas Okhuijsen HILLEGOM: Adam Reed, Ankha Vertuin, Anouk van Roosmalen, Britt Heeremans, Cato de Wit, Chloë Jonker, Christine Baird, Christy Dwyer, Claudio Bakker, Cornelia Jacobs, Daan Smit, Daan van Eersel, Dagmar Plate, Dannii Mulder, Emily Reed, Emma van Beek, Fabiënne Kok, Femke Paardekooper, Hendrico Burger, Inez Brouwers, Isabelle Hurtak, Isis Konert, Joyce Ligtvoet, Kian van Leeuwen, Marieke Warmerdam, Marit Stremler, Mark Vennik, Noa van der Horst,Owen Elderbroek, Patrick Brouwer, Quinta van Dorp, Robyn Uitendaal, Sam van der Lip, Sam Vink, Sander van Buuren, Sanne Hulsebosch, Soraya Vink, Stijn Spoelstra, Suze Lemmers, Tessa Otter, Thimo Soet, Yasmina Zeribi LISSE: Alex Bladder, Annemijn Warmerdam, Bente de Haas, Bo Struive, Bram Ciggaar, Daan Selier, Dave de Goeij, Denzel Toornvliet, Dominique Hoogendoorn, Eline Herberghs, Eva Martens, Eva Warmerdam, Fleur Scheps, Fleur van den Berg, Gijs IJdema, Gijs Romijn, Ingmar van Stein, Jasper van Leeuwen, Jeffrey Hesseling, Jelmer van Nobelen, Jesper Kamer, Jesse van de Wetering, Jessy Chen, Julia Westhoek, Kayleigh Sahupala, Lisa de Wagt, Lisa Zuiderduin, Lotte Faas, Lucas de Vos, Maarten Dronkers, Maud den Dekker, Mitch Schonenberg, Myra van Oosten, Nathan Lichters, Nick Boterbloem, Paul Bet, Pim van Bochove, Romée Hesselberth, Roos den Elzen, Thimo Korpershoek, Thirza Kret, Thomas Floorijp, Tico Vermeer, Ties Jansze, Tije van der Zwet, Timo Möhlmann, Wesley Keijzer, Zoë Langelaan LISSERBROEK: Boyd van Nobelen, Britt Bijker, Dylan Verhoeven, Jalise Hulsbosch, Loes Wassenaar, Mats Hulsbosch, Nick Broekhuizen, Nova Mesman, Rianne van der Hulst, Tygo Mesman NIEUW-VENNEP: Esmée Peters, Feroniek van der Linden, Ivar Debast, Max Borst, Moniek Visser, Stijn Lammers, Tim Rubens SASSENHEIM: Anouk Waasdorp, Jill Lugtigheid, Roy van Delft, Tara van Kampen, Wendy Kotte VOGELENZANG: Tom Lommerse VOORHOUT: Nina van Leersum.

Atheneum

DE ZILK: Zoë Paauwe HILLEGOM: Anouk Mooij, Catrijn Griffioen, Eline van Looij, Félice Rade, Fleur Brakel, Floris Sirks, Iris de Winter, Iris van der Vlis, Jitse Stunnenberg, Julia Lantzendörffer, Julian Smit, Lydia O'Riordan, Maaike van Dijk, Marc Joman, Romy Warmerdam, Suzanne van Schie, Timmo Koordes, Twan van Bentem, Wiesje de Bruijn LISSE: Alon Efrati, Annabel Paats, Christa Tijssen, Daan Alkemade, Femke van Eijk, Freek Weijers, Isa Kors, Koen Zwetsloot, Mark ten Brinke, Megan van der Meij, Nadine Bontenbal, Nina Broekhuizen, Robin Brouwer, Romy Kluitenburg, Rosalie van Schaik, Stefanie Quarré, Suzanne List, Willemijn van Amstel, Zoë Duivenvoorden LISSERBROEK: Abigail Wennekers, Coen Herfs, Martijn de Clercq, Rosalie Farenhout NIEUW-VENNEP: Amber Hessels, Anouk Swart, Ben Rugers, Jasmijn Kamphues, Montaine Gauneau, Nika Velstra, Noa Beekman, Tieme ten Veen, Youri Dekker NOORDWIJKERHOUT: Max Uphoff SASSENHEIM: Julia Dewor, Suzanne van Dijk.

Gymnasium

HILLEGOM: Eva Rovan, Hidde Boukens, Sebastiaan Hulst LISSE: Anne Ruijters, Cecile Vrijburg, Eline Aarts, Esmée van Kampen, Kimberley Booij, Merlijn van der Lans, Mirthe Zandbergen, Robin Bergman, Rosalie Bakker LISSERBROEK: Irene Algra NIEUW-VENNEP: Arne Titulaer SASSENHEIM: Iris Breedijk.

Driestar College Leiden

Vmbo GL

HILLEGOM: Gerrit Verschoor LISSE: Lisa Scheurwater, Coen Vink LISSERBROEK: Arriënne Baaij, Myriam van Giesbergen, Willine Wildeman, Anna Willemsen

Vmbo TL

HILLEGOM: Hans Verschoor LISSE: Gerhard Dubbeldam, Lars Ligtenberg, Sam Reijerkerk, Arjan Ringma LISSERBROEK: Maarten van Duijvenvoorde.

Driestar College Gouda

Vmbo BBL

LISSE: Dick Dubbeldam.

Vmbo KBL

LISSE: Mariët van den Broek LISSERBROEK: Jelle Koolhaas, Quinty van Voorst.

Havo

LISSE: Jelle Brandemann, Rick den Butter, Henk-Jan Dubbeldam, Lorenz Harinck, Céline Kersbergen, Floren Reijerkerk, Job Weststrate.

Atheneum

LISSE: Esmée Oldhoff.

Gymnasium

LISSE: Daan Kersbergen.

Teylingen College Leeuwenhorst N'hout

Gymnasium

LISSE: Rens Heemskerk.

Teylingen College KTS Voorhout

Vmbo basis

HILLEGOM: Sharona ter Haar LISSE: Julien Boelhouwers, Bodi de Boom, Giovanni van Damme, Rick Kralt, Manó Quarré, Bob van Tol, Senna Verhaar LISSERBROEK: Albert Hoogeveen, Sam de Jonge.

Vmbo kader

HILLEGOM: Celeste Gios LISSE: Joris Aijkens, Sam Barendsma, Sam de Ree, Stijn van Rijswijk, Mark de Rooij, Bas Vreeken, Tim Weijers LISSERBROEK: Thomas Clemens, Stan van Zoest.

Vmbo TL

HILLEGOM: Niels van den Berg, Toby van Zwol LISSE: Nick Homan, Julian Lamboo, Frans Reeuwijk, Thijs van het Schip, Maik van der Steen, Mitchell Verheijen, Jesse van Vliet, Nathan Wassenaar LISSERBROEK: Stan Krukkert.

Rijnlands Lyceum Sassenheim

Mavo

HILLEGOM: Tara van den Heuvel LISSE: Siebe Bodde,Sander Claij, Mandy Duinkerken, Senna Graner, Mark Horsman, Suzanne van Loon, Danique Noordermeer, Laurens Vrijenhoek, Tom van der Wagt, Stijn Zethof LISSERBROEK: Jasper Paauw.

Havo

LISSE: Rob de Beer, Mika Duineveld, Susan Duineveld, Anne Geul, Max Grobbe, Stan de Jeu, Sophie Koot, Nolan Kralt, Sjoerd van Loon, Lisa de Nooijer, Joyce Ras, Koen Romijn, Joeri Roodenburg, Jochem van Schieveen LISSERBROEK: Stan van Graven, Renee Roozen, Jarle van de Water.

Vwo

LISSE: Quinten Bal, Megan van Beelen, Wouter Cornelissen, Inez van Dam, Elise van Doorn, Elise Hoogkamer, Stefanie Kortekaas, Jesper van Loon, Rechelle van Steijn, Luuk Tijssen, Anne-Wil van Werkhoven LISSERBROEK: Jens Gort, Vera van Graven, Yrsa Kaptijn, Marlijn Stokhof.

17 / 24

Noa, we zijn zo trots op jou, geslaagd voor de mavo! Veel plezier op het Mediacollege Amsterdam! Liefs, mama en Johan, papa en Willemijn, Venice en Anouk

Merlijn van der Lans, hartelijk gefeliciteerd met je gymnasiumdiploma.

Opa en Oma van der Lans

Lieve Tigo,

Van harte gefeliciteerd, kanjer ben je. We zijn trots op je.

Liefs van Mark, Annoeska en oma Katie.

Lieve Iris van der Zwart

Van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma.

Liefs van mama en Lisa

De vlag uit voor Tijmen Paardekooper. Hij heeft zijn vmbo-diploma gehaald en gaat nu verder in de techniek!
Apetrots zijn Opa & Oma Paardekooper

Foto: Picasa

Hoera! Deze toppers Christa en Tieme zijn geslaagd voor hun vwo-diploma!

Gefeliciteerd!

Veel liefs van Tineke & Arie

Foto: Picasa

Lieve Julien,

gefeliciteerd met het behalen van je diploma!

We zijn trots op je!

X papa & Tineke

Wij zijn trots op onze kanjer Wessel van Leeuwen, die extra hard heeft moeten werken voor zijn vmbo-diploma. Gefeliciteerd, lieverd! Poul en Geeke van Leeuwen

Lieve Pascal Spaargaren,

van harte gefeliciteerd met het behalen van het mavo-diploma.

Dikke kus, papa en mama

Hiep hiep hoera, Arwin Imming geslaagd! We zijn hartstikke trots op jou! Succes met je nieuwe opleiding, je kan 't. Liefs, Arthur, mama, Leonie+Corné en Xander

Lieve Jacco, wij zijn supertrots dat je geslaagd bent voor de mavo op het HVC. Blijf in je zelf geloven!

Liefs van pappa, mamma en je grote zus

LisserNieuws en De Hillegommer feliciteren alle leerlingen die geslaagd zijn. Degenen die nog een herexamen doen of hebben gedaan, wensen we alle geluk toe!

Lieve Luna, gefeliciteerd! Goed gedaan hoor! We zijn heel trots op je!

Veel liefs, mama & Lucien

Terra en Kai

Lieve Britt

Kanjer topper geslaagd moppie. Zo verdiend!!!

Liefs van papa en mama

Lieve Celeste
Geslaagd, trots op jou!!


Boudewijn Angela

Thijmen en Eveline

Ook deze kanjer is geslaagd!

Gefeliciteerd Brian de Vries, nu op naar het CIOS.

Liefs, papa, mama en je zusje Iris

VWO-diploma op zak! Wij zijn reuze trots op Suzanne van Schie. Na de zomer veel succes met studie criminologie in Amsterdam! Liefs papa, mama, Sebastiaan en Laura.

Wij zijn super trots op Jens en Britt.

Van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma! Marco, Chantal, Wester en Klaartje, Nina, Tess, Royce en Faye-Lynn

YES...Wendy toppertje, je bent geslaagd! Op naar je volgende opleiding.

Gefeliciteerd van Papa, Mama en Jeroen

Yeaahhh, Odessa geslaagd! We zijn trots op je!

Liefs, mama en Damaris

Anne,

You did it! Gefeliciteerd met het behalen van je havo-diploma!

Bisous de nous tous

Arjan, gefeliciteerd met het behalen van je
diploma!
We zijn trots op je.


Groetjes, pap en mam en Sander.

Lieve Robin, van harte gefeliciteerd met je diploma! Wij zijn ontzettend trots op je!

Liefs, mama, papa en Richard

Hoera, Annemijn
Warmerdam
is geslaagd!

We zijn zo trots op jou.

Van harte gefeliciteerd!

Pappa, mamma, Daan en Roel

Lucas Does, van harte gefeliciteerd.

Op naar de volgende
uitdaging.

Liefs, papa en mama

Supertrots op jou, Bart!

Papa , mama , Amber en Toto

Koen, gefeliciteerd.

Papa, mama en Anne

Gefeliciteerd Rico Stroombergen.

We zijn trots op je.

Succes met je vervolgopleiding.

Iwan, Lena en Djim

Tim, je bent een topper.

Gefeliciteerd, pappa, mamma, Rick en Ruben

felicitaties

Park rond Kasteel Keukenhof is Rijksmonument

De vijver in het gazon is van vóór 1818, aangelegd voor noodzakelijk bluswater. | Foto: Nico Groen Foto: Nico Groen

Landgoed Keukenhof heeft maar liefst 20 Rijksmonumenten. Een daarvan betreft het park rondom het kasteel zelf. Onderstaande tekst over dit park is hoofdzakelijk ontleend aan de officiële beschrijving uit 1999 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (voorheen Rijksdienst voor de Monumentenzorg).

Aan de 17de-eeuwse tuinaanleg in vlakken herinneren alleen nog de vier geknotte linden in een vierkant geplant aan de westkant van het Washuisje.

Van de klassieke Franse aanleg uit ca. 1725 resteert alleen de structuur van twee kunstmatig opgeworpen aarden wallen en de heuvel 'Meer Zicht' aan het einde van die wallen. Dit werd gerealiseerd door de toenmalige eigenaar Van Heemskerck. Zij boden in de 18de eeuw waarschijnlijk plaats aan een collectie 'tuinsieraden'. Deze aanleg werd de Nieuwe Plantage genoemd. De heuvel 'Meer Zicht' is het einde van een van de zichtassen vanuit het kasteel.

De historische tuinaanleg, die stamt uit het einde van de 18de eeuw is deels nog gaaf aanwezig. Dit geldt zowel wat structuur als wat details betreft. Deze ruimtelijke structuur bestaat uit een tuin in landschapsstijl in de directe omgeving van het kasteel. Verder hoort een van oorsprong middeleeuws jachtbos of lusthof aan de oostzijde op de hoek van de Van Lyndenweg en de Stationsweg tot het Rijksmonument Park Keukenhof. Ook het coulissenlandschap met een eendenkooi achter de Hofboerderij hoort tot dit Rijksmonument.

De hoofdstructuur van de landschappelijke aanleg rondom het huis, te weten het verloop van de paden, de boomgroepen en de vijver in het gazon om bluswater te hebben, komt in grote lijnen overeen met de situatie op de kadasterkaart uit 1818. Deze aanleg van het park in Engelse landschapsstijl is vanaf het midden van de 19de eeuw door vader en zoon J.D. en L.P. Zocher verder uitgewerkt. De Zochers hebben in 1857 de publieke weg (Stationsweg), die vlak langs het huis liep, met een bocht om het huis verlegd. De Stationsweg liep daarvóór helemaal recht. Het oude tracé is nog enigszins te herkennen aan enkele oude eiken en beuken als de vroegere laanbeplanting langs de voormalige weg in het gazon vóór het kasteel..

De oprijlaan vanaf de Stationsweg is in 1861 met een bocht om het kasteel heen gelegd naar een nieuwe hoofdingang in de westgevel, ter vervanging van de rechte oprijlaan. Oorspronkelijk stond die haaks op de noordgevel. Van daaruit keek men uit op de idyllische schaapskooi. De beuken aan het begin van de oprijlaan uit 1861 dateren uit die tijd. In 2019 waren er nog zes over. (Enkele jaren geleden is deze hoofdingang afgesloten en is er meer naar het westen een nieuwe hoofdingang gerealiseerd).

In de directe omgeving van het kasteel staan nog steeds losstaande bomen en struikgroepen uit het midden van de 18e eeuw. Vanaf het kasteel lopen verschillende zichtassen, namelijk een zichtlijn naar het oosten tussen de reeds genoemde aarden wallen, eindigend bij de heuvel 'Meer Zicht', een brede zichtas in westwaartse richting die eindigt bij de voormalige boerderij Sixenburg en 2 zichtassen richting Stationsweg: een eindigend bij de al genoemde schaapskooi en de ander loopt vlak langs het nieuwe museum LAM.

FC Lisse zaalvoetbal uniek in Nederland

SPORT n FC Lisse is met haar zaalvoetbaluniek in Nederland. Liefst 41 teams, verdeeld over vijf poules, kwamen het afgelopen seizoen in actie in de sporthal op Ter Specke. In totaal werden er 550 wedstrijden gespeeld. De arbitrage was in handen van negen arbiters. De haldienst werd bij toerbeurt gedaan door de deelnemende teams. Een Facebookpagina voor actueel nieuws en regelmatig live-verslagen via Cees Verburg als assistent reporter.

Door Jankees Faas

De seizoensafsluiting op donderdag 13 juni werd druk bezocht. De bekerfinales zijn naar teamsterkte. Voor de eerste keer werd gespeeld om de Rick de Bruin-beker. Rick kreeg het fluiten met de paplepel mee van zijn leermeester Johan van Zoest. Voor Rik een hele eer de beker met zijn naam uit te reiken aan MDC Administratie. De bekerfinale in de middencategorie werd overtuigend gewonnen door FRM Blumen. In de eindstrijd werd MZ Recruitment & Interim verslagen. Bij de verliezend finalist blonk doelman Paul Randsdorp uit. De A-finale in de beker ging tussen de kampioen van de A-poule Kromhout en Mitsubishi Polderman. Een wedstrijd van topniveau. De finale was in handen van Maarten van der Zwan, die wedstrijden als geen ander perfect weet aan te voelen. Polderman won zoals zo vaak na strafschoppen. Na afloop van de zaalwedstrijden werden de prijzen uitgereikt. De beste spelers van het seizoen waren dit keer Stephan Assendelft, Mark Zonneveld, Cas Wubbe, Maarten Plug en Martin Duinkerken. De Fair Play Cup ging naar Marbus/Zoet/De Heere van Thijssen. Ronald de Lijzer, de zingende doelman, wist vervolgens de sfeer in de kantine verder te verhogen. Eind augustus start de nieuwe zaalvoetbalcompetitie met de strijd om de Gerard van Dijk-bokaal tussen de kampioen en de bekerwinnaar: Kromhout - Mitsubishi Polderman.

Inloopspreekuur voor ondernemers bij ISD

Foto: Alexander Schippers

REGIO n Als ondernemer sta je er vaak alleen voor. Dat is meestal geen probleem, daar ben je ondernemer voor geworden. Maar soms zijn er situaties waarin je zou willen 'sparren' met een onafhankelijke adviseur, die een langjarige kennis en ervaring in huis heeft.

Voor die situaties kun je een beroep doen op adviseurs van Stichting Ondernemersklankbord. Zij werken op basis van vrijwilligheid. Zij geven advies op allerlei terreinen: bij de start van een bedrijf, marketing, hoe meer omzet, financieel advies, opvolging, bedrijfsbeëindiging of het voorkomen van een faillissement. Dinsdag 25 juni van 14.00 tot 16.00 uur houdt Ondernemersklankbord een gratis inloopspreekuur voor ondernemers bij ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 in Lisse. Meer informatie: www.ondernemersklankbord.nl.

Orgelconcert Jaap Zwart

LISSE n Op uitnodiging van de Stichting Vrienden van het Adema-orgel geeft Jaap Zwart zaterdag 22 juni een orgelconcert in de Sint-Agathakerk. Zwart heeft eerder met groot succes in Lisse opgetreden. Zijn concert begint om 20.15 uur.

Zwart heeft gekozen voor zeven bijzondere werken uit verschillende perioden. Na muziek van Pierre Segond en Alexandre Cellier speelt hij een virtuoze 'Toccata' van Aloys Claussmann. Verder biedt zijn programma ruimte aan twee Nederlandse en twee Franse componisten: Johan Haaksma ('Reflecties'), Jacob Bijster ('Partite sopra 'Laudate Dominum' (Psalm 146)'), Olivier Messiaen ('Le banquet céleste') en César Franck ('Grande Pièce Symphonique' Op. 17). Het laatste werk, dat ongeveer vijfentwintig minuten duurt, zal een overrompelend besluit zijn van een bijzonder programma. Zwart is niet alleen een bekende concert- en kerkorganist, maar ook een bevlogen begeleider, pianist, koordirigent en pedagoog. Momenteel is hij als docent verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam in de vakken theorie, improvisatie en analytisch studeren.

De toegang is gratis; wel is er bij de uitgang een collecte om de onkosten te bestrijden. Na afloop kunt u genieten van een hapje en drankje achter in de kerk. | Foto: Alexander Schippers

Opvoeden zonder straf en beloning

REGIO n Het Centrum voor Jeugd en Gezin houdt 26 juni in samenwerking met Tischa Neve een webinar over opvoeden zonder straffen en belonen. Bedoeld voor ouders met kinderen tussen 2 en 12 jaar. Er gaan steeds meer geluiden op om op te voeden met minder belonen en straffen. In dit webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, krijg je volop inspiratie hoe je dat kan aanpakken. Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundige, neemt je op een praktische manier mee in haar visie op opvoeden zonder straffen en belonen. Zij vertelt wat de kanttekeningen van straffen en belonen zijn en wat het oplevert als je het anders aanpakt. En ze legt uit hoe je dat kunt doen. Dit webinar is woensdag 26 juni van 20.30 tot 21.30 uur. Meld je aan voor de gratis webinar via www.cjgcursus.nl

Podium op 't Vierkant vernield

Wie meer weet over de vernieling van het podium op 't Vierkant, kan bellen met 0900 8844. | Foto: politie Foto: politie

LISSE n De politie zoekt mensen die getuige zijn geweest van de vernieling van het podium op 't Vierkant. Dit gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag.

Op Twitter plaatste wijkagent Marco van Maris het volgende bericht: "Vandalen hebben afgelopen nacht het podium aan 't Vierkant #Lisse vernield. Heeft u iets gezien of gehoord? Heeft u informatie over de dader(s)? Wij horen graag van u. #jammer #fail #vernieling #blijfmetjehandenervanaf #DH247". Van Maris fietste naar eigen zeggen die nacht meerdere keren over 't Vierkant, toen was er nog niets aan de hand. Tegen het einde van zijn dienst trof hij het vernielde podium aan.

nieuws/historie

Fietsmaatjes bij Tafel van WelzijnsKompas

LISSE n De Tafel van WelzijnsKompas is iedere maandag in juni aanwezig in de bibliotheek van Lisse. Iedereen is welkom van 15.00 tot 16.30 uur met vragen over bijvoorbeeld mantelzorg, vrijwilligerswerk, zelfstandig wonen of sociale contacten. 24 juni is Marjan Jager van Fietsmaatjes Hillegom-Lisse aanwezig om over dit project te vertellen.

De stichting maakt het mogelijk om mensen weer te laten fietsen. Deze mensen kunnen vaak niet meer zelfstandig fietsen. Ook mensen die in een in isolement dreigen te raken of zijn geraakt kunnen gebruik maken van dit project. Samen gaan zij met een fietsmaatje met de duofiets op pad. De stichting zoekt vitale en sociaal bewuste mensen en biedt hen een gezonde, gezellige en zingevende vrijwilligersmogelijkheid aan als Fietsmaatje. De duofiets is maandagmiddag 24 juni aanwezig en geïnteresseerden kunnen vrijblijvend een proefritje maken.

Aanschuiven bij de Tafel van WelzijnsKompas in de bieb (Koninginneweg 79A) is geheel kosteloos. Men kan een test doen om te ontdekken welk vrijwilligerswerk bij iemand past. Of een afspraak maken voor een adviesgesprek met een van de adviseurs van WelzijnsKompas. Voor meer informatie en/of vragen kan contact worden opgenomen met Ingrid van der Ploeg WelzijnsKompas Hillegom (0252) 757 100, bereikbaar van 09.00 – 12.30 uur.

Wie alvast op zoek wil naar activiteiten of vrijwilligersvacatures kan eens een kijkje nemen op www.vrijetijdbestedinglisse.nl of www.welzijnskompas.nl. Wie liever informatie krijgt tijdens een persoonlijk gesprek, is maandag van harte welkom.

Schaakvereniging De Zwarte Pion promoveert naar hoofdklasse

Wie ook zin heeft in een potje schaak, kan donderdagavond terecht in 't Poelhuys. | Foto: pr Foto: pexels.com

Lisse n Het seizoen 2018/19 is voor schaakvereniging De Zwarte Pion zeer geslaagd verlopen. Met afgetekende winsten op onder meer Bodegraven, Noordwijk en Oegstgeest is DZP 1 gepromoveerd naar de hoofdklasse en zal zich komend seizoen moeten meten met de hele groten.

Tjerk Albregtse, die ook uitkomt voor de Delftse schaakvereniging, werd topscoorder voor Lisse met 4,5 uit 7. Tevens kreeg DZP 1 versterking van Ewout Mueller die zich de perfecte teamspeler toonde. Ook DZP 2 scoorde goed en heeft zich gehandhaafd in de tweede klasse.

Het clubkampioenschap werd dit jaar na twintig speelavonden voor het eerst beslist in een dubbele vierkamp. Na zes rondes met zenuwslopende schaakpartijen trok Joost van Hal aan het langste eind en met een ongeslagen status mag hij zich met recht de clubkampioen van 2019 noemen. De finalegroep B werd met overmacht gewonnen door de jeugdige Mark van der Ploeg. Met 7 gewonnen partijen en 2 remises bleef hij de anderen ver voor. De Rapidcompetitie was dit jaar een prooi voor Johan den Breejen. De jeugdleider en ex-kampioen was de rest weer eens te vlug af.

Ook een potje schaken? Elke donderdagavond in 't Poelhuys aan de Vivaldistraat 4. De jeugd speelt van 18.45 tot 19.45 uur. De senioren starten om 20.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.dezwartepion.com.

Feelgoodfilm Green Book bij Filmhuis Lisse

Lisse n Bij Filmhuis Lisse is dinsdagavond 25 juni de Amerikaanse speelfilm Green Book te zien.

Wanneer pianist Don Shirley in 1962 op zoek is naar een lijfwacht voor zijn tournee door het zuiden van Amerika, komt hij in contact met Tony Lip. Een Italiaans-Amerikaanse uitsmijter die graag wat wil bijverdienen. Samen reizen ze door verschillende 'blanke' staten aan de hand van een speciale reisgids (Green Book) die hen informeert over plekken waar Afro-Amerikanen welkom en veilig zijn. Tijdens hun reis worden zij geconfronteerd met hun tegengestelde persoonlijkheden, gevaar en racisme, maar ook met onverwachte menselijkheden en een volle dosis humor.

Locatie: Floralis, Floralisplein 69. Aanvang 20.00 uur, kassa open om 19.30 uur. Losse bezoekers 7 euro, leden 6 euro. Betalen kan alleen contant. Reserveren van tickets of zitplaatsen niet mogelijk.

Duurzaamheidsprijs maakt finalisten bekend

streek n De vier finalisten van de Duurzaamheidsprijs Duin- en Bollenstreek zijn bekend. Hoek Hoveniers uit Voorhout, Bouwbedrijf Van der Hulst uit Lisse, Van Kesteren Schilders uit Voorhout en Lemon Hill uit Lisse gaan strijden om de eer.

De Katwijkse wethouder duurzaamheid en juryvoorzitter Jacco Knape maakte de finalisten woensdagavond bekend tijdens de live-uitzending van BoBizzNizz bij omroep Bo. Op 10 oktober is de finale en wordt bekend wie de Duurzaamheidsprijs 2019 wint.

De Duurzaamheidsprijs

Duin- & Bollenstreek is een jaarlijkse prijs van de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk. Daarmee willen ze duurzaam ondernemen in de streek belonen.

Nicolien Mizee Moord op de moestuin

Judith huurt een boswachtershuisje en een bijbehorende moestuin op het landgoed van vrienden.

Na het herstel van een hartaanval heeft haar man rust nodig. Maar de rust is ver te zoeken.

De onderlinge verhoudingen op het landgoed en tussen de tuinhuurders zijn nogal gespannen.

En dan vindt er ook nog een moord plaats.


Met humor geschreven Agatha Christie-achtig verhaal

Thomas Olde Heuvelt Echo

Sinds een bergbeklimmer na een ongeluk verminkt is geraakt in zijn gezicht, lijkt er iets in hem gewekt te zijn.

Met zijn vriend keert hij terug naar Zwitserland op zoek naar antwoorden.


Wederom een zeer spannend boek van de schrijver van Hex. Meer horror dan thriller, dus voor de sterke magen.

Søren Sveistrup Oktober

Als bij de lijken van wreed vermoorde jonge vrouwen in Kopenhagen steeds een kastanjepoppetje wordt aangetroffen, gaan rechercheurs Thulin en Hess op onderzoek uit.


Een thriller om in één adem uit te lezen.

Zeer spannend, vlot geschreven en een fantastisch plot.
Auteur Søren Sveistrup is de bedenker van de succesvolle tv-serie The Killing.

Genie Does-Moison

Genie is bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland werkzaam als collectiespecialist.
Om de week geeft zij een aantal boekentips in de Hillegommer.

Alle titels zijn te leen bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. U kunt ze vanuit huis direct reserveren via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

Marijke van Egdom

Laat me niet alleen

Gilly Macmillan

Superspannende psychologische thriller over de nachtmerrie van iedere ouder; je kind kwijtraken. In één ruk uitgelezen.

Kuur van de waarheid

Tijdens de zo drukke dienst met de Pinksteren kwam er ook een Berner Sennenhond uit Rijsenhout die plots was gaan piepen tijdens het uitlaten. De eigenaren waren bang dat Chess in een kapotgeslagen Corona bierflesje was getrapt, vertelden ze aan de telefoon, dus ik liet ze meteen komen. Gelukkig kwam Chess op vier poten lopend binnen huppelen. In eerste instantie leek het dus mee te vallen.

Tijdens het onderzoek begon ze toch op de voorpoten heen en weer te wippen. Helaas had ze 40.8 graden koorts. Ze was pas 1.5 jaar oud. In verband met eerdere kreupelheden hadden de eigenaren via hun eigen dierenarts bij een specialistische kliniek al CT-opnames van de ellebogen laten maken, die gelukkig goed bleken te zijn. Ze was vervolgens tijdens mijn onderzoek wel wat gevoelig bij het manipuleren van de rechter schouder en zeker bij het achteroverbuigen van de hals. Voor de volledigheid besloten wij tot het maken van röntgenfoto's van de schouder en de hals. Daarop waren geen afwijkingen te zien. In de zoolkussens kon ik ook geen verwondingen zien die het gevolg waren van een scherp stuk glas of zo. Al met al was er dus sprake van een Berner Sennehond met vrij hoge koorts, een pijnlijke hals uitstralend naar de schouder en een pijnlijke en bemoeilijkte gang. Deze combinatie aan bevindingen maakte het waarschijnlijk dat er sprake zou kunnen zijn van een ruggenmergsvlies ontsteking. Zoiets wordt niet veroorzaakt door een bacterie of een virus. Dit resulteert bijna altijd in koorts en een alom ervaren pijnlijkheid. Deze pijnen reageren slecht op de gewone pijnstillers. Hier moesten we zogenaamde corticosteroïden inzetten. We hebben al vaker bij jonge Berner Sennenhonden deze zware medicijnen moeten gebruiken, met tot nu toe meestal een gunstig resultaat. Het zijn normaal gesproken geen medicijnen die we graag meegeven aan jonge honden, maar nood breekt wet. In het weekend is er eigenlijk helemaal geen gelegenheid om een dergelijke patiënt door te sturen voor onderzoek bij een neuroloog naar de samenstelling van de ruggenmergsvloeistof. Hierin kun je de bewijzen vinden voor de verwachte steriele ontsteking. Nu moesten we kiezen voor de omgekeerde route: als ze goed zou reageren op de medicatie dan wordt de verdenking een soort zekerheid. Op zondag of Pinkstermaandag zou ze terugbellen. Het werd voor haar aldus het uur van de waarheid: zou het helpen? Maandag kreeg ik haar aan de telefoon. Chess was vanaf het moment van de injectie bij ons fitter en beter geweest dan de afgelopen 4 maanden! Ook de medicijnengift zorgde ervoor dat ze elke dag speelser en enthousiaster werd! Een mooier bericht konden we niet krijgen. Met de eigen dierenarts wordt nu een afbouwschema overeengekomen.

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom

Protestantse Gem. Hillegom

Maartenskerk, Kerkplein 1

Zondag 23 juni, 10.00 uur

Voorganger: ds. Wim Zaagsma

Open Hof Hillegom
Open Hof, Raadhuisstraat 3
Zondag 23 juni, 10.30 uur
Spreker: Erwin Kok

Evangelie Gemeente Hillegom

Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16
Zondag 23 juni

Geen samenkomst ivm onderhoudswerkzaamheden

Parochie Heilige Willibrordus

St. Jozef en St. Martinuskerk, Hoofdstraat 29

Zaterdag 22 juni, 19.00 uur

Celebrant: pastoor Franken

Zondag 23 juni, 11.00 uur

Celebrant: pastoor Franken
Koor: Parochiekoor

St. Agathakerk, Heereweg 277

Zondag 23 juni, 10.00 uur

Gezinsviering

Celebrant: kapelaan S. Kuik
Koor: de Bollennootjes

Ma 19.30 uur: Eucharistieviering
Di, do & vr 09.00 uur: Eucharistieviering

H.H. Engelbewaarderskerk, Heereweg 457

Woensdag 19 juni, 09.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: kapelaan S. Kuik

Zaterdag 22 juni, 19.00 uur

Eucharistieviering
Celebrant: kapelaan S. Kuik
Koor: In Conspectu Angelorum

Samenwerkingsgemeente Lisse

Zondag 23 juni

Kerk Veldhorststraat, 10.00 uur

Voorganger: ds. Nico Geertsema

Kerk Prinsessestraat, 19.00 uur

Voorganger: ds. J.A. Vos

Evangelie Gemeente Lisse

De Poort, Jozef Israëlsstraat 11

Zondag 23 juni, 10.00 uur

Spreker: Marino Kroon

Gereformeerde Gemeente Lisse

Salemkerk, Tulpenstraat 35

Zondag 23 juni, 09.30 uur en 16 uur

Voorganger: ds. G.J.N. Moens

Gereformeerde Kerk

Klisterkerk, Heereweg 105
Zondag 23 juni, 10.00 uur

Voorganger: ds. A. Moolenaar

Hervormde Gemeente Lisse

Grote Kerk, Heereweg 250

Zondag 23 juni, 10.00 uur

Voorganger: ds. A.C Verweij, 's Gravensande

Doop Mikai Isayah van der Beek

Pauluskerk, Ruishornlaan 33
Zondag 23 juni, 10.00 uur

Voorganger: prop. mw. B. Woord, Almere

Kans maken op 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 23 juni bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. De oplossing van week 24 was: mierenhoop. De winnaar is Marlies Jelsma uit Lisse.