LisserNieuws - De Hillegommer

13 november 2018

LisserNieuws - De Hillegommer 13 november 2018


Met de burgemeester aan tafel

Een gezellig ontbijt in de klas, samen met de burgemeester. Dat vonden de leerlingen tof! | Foto: Esther Akerboom Foto: Esther Akerboom

Lisse n Het was voor de leerlingen van de groep Hyacint van de Don Boscoschool afgelopen donderdag een bijzondere ochtend, want er werd op school ontbeten in het kader van het Nationaal Schoolontbijt dat in de week van 5 t/m 9 november voor de 16e keer in het hele land werd gehouden om het belang van een goed ontbijt te benadrukken. En het was wel heel speciaal dat burgemeester Lies Spruit mee kwam ontbijten.

Door Esther Akerboom

Om half negen zaten de leerlingen goed voorbereid te wachten op wat komen ging. Het gebeurt natuurlijk niet iedere dag dat er zulk hoog bezoek komt. "Wel doen we elk jaar mee met het Nationaal Schoolontbijt", vertelt juf Sandra Erich. "Ook met de week van de pauzehap en we hebben een paasontbijt. Maar vandaag is het een beetje feest, want het is natuurlijk heel speciaal dat we de enige klas zijn waar de burgemeester mee komt eten."

In de klas zitten heel wat kinderen die niet uit Lisse komen, dus niet alle kinderen kenden burgemeester Lies Spruit. En dat een burgemeester ook een vrouw kon zijn, maakte ook best indruk. Zij mocht plaats nemen aan een speciaal voor haar gereserveerde tafel en praatte met de kinderen over het belang van een goed ontbijt, terwijl de kinderen hun broodjes mochten smeren. Sommige kinderen waren goed geïnformeerd. "In bijna alles zit suiker", wist een jongetje. "En het brood dat hier ligt is het ongezondst." Nu viel dat wel mee, want het was bruin brood. De meeste kinderen bleken wel goed te ontbijten en de burgemeester bekende dat zij soms wel eens een krentenbol meegraaide als ze te laat uit bed was gekomen. De vragen die de kinderen aan de burgemeester stelden hadden weinig te maken met ontbijten en liepen uiteen van hoe je burgemeester wordt en of dat een kwestie van geluk hebben is, tot hele politieke vraagstukken, zoals wanneer er nieuwe woningen worden gebouwd in Lisse en wat er nou met het Heemskerkplein gaat gebeuren. Dat de burgemeester 'best oud' werd genoemd nadat iemand naar haar leeftijd had gevraagd, kon haar gelukkig niet deren. Namens de gemeente overhandigde zij een cheque voor het goede doel van het schoolontbijt, dit jaar de Stichting Kinderpostzegels.

Raad laat voedselbank niet stikken

LISSE n De gemeenteraad van Lisse wil het nodige doen om ervoor te zorgen dat de voedselbank het werk kan voortzetten dat wordt gedaan voor ongeveer dertig gezinnen. Dat werd vorige week donderdag tijdens de begrotingsbehandeling besloten naar aanleiding van een motie van de fracties D66, PvdA, Nieuw Lisse en CDA.

Door Arie in 't Veld

Volgens Tim Ravestein van D66 is er op dit moment geen goed armoedebeleid en heeft de voedselbank geen geld om de huur van het nieuwe onderkomen te betalen. De indieners van de motie riepen het college op om te bekijken in hoeverre de voedselbank bij het armoedebeleid kan worden betrokken.

Guus Mesman van de PvdA merkte onder andere op dat bij het aanpakken van de armoede het particuliere initiatief in het gedrang komt. "We moeten dus de helpende hand bieden en het voortbestaan garanderen." Rob Veldhoven van Nieuw Lisse achtte het niet wenselijk dat zo'n voedselbank noodzakelijk is en dat gezocht moet worden naar een oplossing. "Maar de motie is een goed initiatief." Vincent Scheurwater zei niet tegen het opnemen van de Voedselbank in het armoedebeleid te zijn. Hij benadrukte dat mensen ook in de schuldhulpverlening worden geholpen zodat ze zo snel mogelijk schuldenvrij zijn en de voedselbank niet meer nodig hebben. Cobi van der Wiel van de VVD zei dat de voedselbank zelfredzaam is en lekker loopt. "Waarom zou je dat willen veranderen? Uit de cijfers blijkt ook dat mensen vaak binnen een half jaar geen beroep meer op de voedselbank doen." Wethouder Jolanda Langeveld zei in elk geval de handschoen op te pakken en te bekijken in hoeverre de voedselbank past binnen het armoedebeleid. Een streven waaraan ze invulling kan geven, want de motie werd aangenomen.

Intocht Sint

Lisse n Sinterklaas wordt zaterdag 17 november rond 13.00 uur verwacht in Lisse. Hij komt daar met zijn pieten aan bij de brug over de Ringvaart.

Zij worden er welkom geheten door burgemeester Lies Spruit. Daarna vertrekt de stoet via de Kanaalstraat naar het dorpshart. Tussen 14.00 en 14.15 uur wordt Sint verwacht op het balkon (plein Kapelstraat/Kanaalstraat). Daarna rijdt Sinterklaas in zijn koets naar 't Vierkant, waar hij rond 14.45 uur zal arriveren. Hier zal de pietenband voor een gezellig feestje zorgen. Na een korte stop maakt Sint zijn ronde af en sluit hij de dag af in het nieuwe Pietenatelier (voormalig pand Frères). Daar is een gezellige Pietendisco, waar alle kinderen kunnen dansen. Rond 16.30 uur neemt Sint dan afscheid, hij heeft immers nog genoeg te doen! Zoals alle schoenen vullen die die avond gezet mogen worden.

De Gildemeesters van de Bollenstreek heetten iedere gast van harte welkom. Foto: Sven van der Vlugt

Bollenstreekgala: trots zijn op de streek

Het zijn bollen om te verwonderen'

Bewoners De Madelief tegen hoogbouw

Raad akkoord met Lisser         begroting

column n dierenarts Lodewijk Kamps

Lisser begroting aangenomen

LISSE n De begroting voor 2019 is door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Dat wil niet zeggen dat er geen op- of aanmerkingen waren, maar donderdagavond werden die door de raad besproken via moties en een amendement. Daarbij werden uiteindelijk een motie en het amendement teruggetrokken. De discussie over de andere moties vindt u elders in deze krant.

Door Arie in 't Veld

De meeste raadsleden hebben begrip voor het feit dat er in 2019 sprake is van een overgangsjaar. "Vierenhalve maand na ons aantreden hebben wij u deze begroting aangeboden met daarin verwerkt onze ambities. Natuurlijk is er naast begrip ook kritiek op onze aanpak. Wij achten het echter van belang dat de uitvoering op goed doordachte plannen en aanpak is gebaseerd."

Duurzaamheid

Wat betreft het onderwerp duurzaamheid zegt het college niet voor de muziek uit te willen lopen. "We willen leren van anderen en laten ons goed informeren over de meest recente technologische ontwikkelingen. We willen niet alle kosten zelf dragen of alle kosten bij de inwoners neer leggen, maar het college ziet dit als een gezamenlijke opdracht. Ons grootste aandachtspunt is dat onze inwoners de urgentie mee gaan voelen en hun gedrag duurzamer wordt. Daarnaast prioriteren we energiebesparing, energieopwekking en de wijkgerichte warmtevisie."

Armoedebeleid

Blij is het college met de aandacht van de raad voor de vraagstukken armoede en ouderen. In de discussie werd ook het voortbestaan van de Voedselbank betrokken. "De nota armoede zal medio 2019 in ontwerp gereed zijn. De raad kan dan zelf toetsen of gedane suggesties voldoende zijn verwerkt. We hebben ondertussen ook andere acties ondernomen, zoals het jeugdsport- en cultuurfonds alsmede eind 2018 de start van de pilot 'vroeg erop af' om schuldenproblematiek eerder te kunnen signaleren."

Duinpolderweg

Er moet snel duidelijkheid komen over het tracé Duinpolderweg. "Momenteel zijn we in overleg met de provincie inzake dit proces. Wij denken hierbij aan twee fasen. De eerste fase zou het opstellen van een integrale kansenkaart kunnen zijn welke dan in de eerste helft van 2019 wordt afgerond. De kaart omvat de kansen van de Duinpolderweg Lisse-Zuid voor Lisse e.o. in de volle breedte in beeld brengen in relatie tot de kernkwaliteiten van het gebied. De tweede fase betreft dan dat we de integrale kansenkaart Duinpolderweg Lisse-Zuid inbrengen in de ontwerpsessies met de provincies, de gemeente Haarlemmermeer, belangengroepen, bewoners en bedrijven om gezamenlijk tot een optimale ligging en inpassing van de Duinpolderwegweg te komen."

Lees het gehele artikel op onze site: www.lissernieuws.nl

Woningbouw

Het college constateert ook dat de roep om woningen voor alle categoriën groot is. "Mede daarom hebben wij als college dit vanaf ons aantreden als een speerpunt gemaakt. Wij gaan actief de boer op om mogelijke locaties te vinden en partners met elkaar te verbinden. Dat hebben we al gedaan en zullen we blijven doen. Wij gaan niet zelf bouwen, maar stellen veel in het werk om hierin te versnellen. Binnenkort wordt de raad geïnformeerd over de plannen op het oude Mieloo-terrein; plan Nieuw Meerzicht. Op bestuurlijk vlak proberen we een doorbraak te krijgen in Dever-Zuid/Geestwater en is de oude Rembrandtschool een kansrijke locatie om te versnellen qua planvorming."

Haarlem in de Gouden Eeuw

De leerlingen volgden een route door de stad en hielden op verschillende plekken hun presentaties. | Foto: pr Foto: pr

PRESENTATIE n De leerlingen uit de vwo-klassen 2V1, 2V2 en 2V3 van het Fioretti in Lisse zijn 6 november afgereisd naar Haarlem.

De school organiseerde namelijk een excursie onder de titel 'Haarlem in de Gouden Eeuw'. Voorafgaand aan het uitje hadden de leerlingen thuis en op school een presentatie over het onderwerp voorbereid die zij in Haarlem moesten houden. Ze volgden hiervoor onder leiding van een van hun docenten een route door de stad. De enorme economische welvaart en rijke burgerij van Haarlem zorgen in de Gouden Eeuw voor een grote vraag naar kunst. Veel Vlaamse kunstenaars trokken toen uit de zuidelijke provinciën naar Haarlem, waaronder Frans Hals, waarvan veel werk terug te vinden is in het Frans Hals Museum in de stad. Zowel de leerlingen als de docenten blikken terug op een heel leuk en leerzaam uitje.

De Gewoonste Zaak komt met Golden Guests

Lisse n Golden Guests staat voor een reeks bijzondere optredens. De beste acts, bands en muzikanten keren terug op het podium van De Gewoonste Zaak voor een gratis concert.

De aftrap is zondag 18 november met de meest toonaangevende Jimmy Hendrix tribute: The Hendrix Alive Project. Na twaalf jaar toeren, festivals en grote podia in binnen- en buitenland is deze act nog altijd wild, loud & exciting. Het gaat dan ook om een fantastische tribute. Gitarist Eelco Bisschop speelt met verve de muziek van de grote meester. Oftewel: hoe Hendrix wil je het hebben? Sluit je ogen en je bent terug in de tijd… De Gewoonste Zaak is open om 14.00 uur. Aanvang van het concert is rond 15.00 uur. Het optreden is gratis.

Filmhuis Lisse draait The Place

Lisse n Bij het Filmhuis Lisse (in Floralis, Floralisplein 69) draait dinsdag 20 november om 20.00 uur de Italiaanse speelfilm The Place.

Een mysterieuze man zit dag in dag uit aan een tafeltje in de bar The Place. Hier ontvangt hij zijn 'klanten', die hem vragen hun soms onmogelijke wensen te realiseren. Een mooier uiterlijk, een kind genezen, weer kunnen zien, God hervinden…de zwijgzame man ontvangt de meest uiteenlopende verzoeken. In ruil voor zijn hulp vraagt hij deze mensen iets voor hem terug te doen. Wanhopig in hun zoektocht naar hervonden geluk zijn zij soms bereid een hoge (morele) prijs te betalen. Hoeveel hebben ze er daadwerkelijk voor over om hun wensen uit te laten komen? De film van regisseur Paolo Genovese is genomineerd voor 7 belangrijke Italiaanse filmprijzen. Publieksfavoriet op Imagine Filmfestival.

De kassa opent om 19.30 uur. Losse bezoekers betalen 7 euro, leden betalen 6 euro op vertoon van hun lidmaatschapspas. Het reserveren van plaatsen is niet mogelijk. Betalen kan alleen contant, niet via pin.

'Het zijn bollen om te verwonderen'

De Gildemeesters van de Bollenstreek heetten iedere gast van harte welkom. | Foto: Sven van der Vlugt Foto: Sven van der Vlugt

REGIO n In hotel Van der Valk Sassenheim kwam zaterdagavond een gemêleerd gezelschap bijeen, bestaande uit onder meer ondernemers, burgemeesters en wethouders uit de regio en commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit. De gasten beleefden er de eerste editie van het Bollenstreekgala en kregen als boodschap mee: we moeten trotser zijn op de Bollenstreek!

Het evenement werd georganiseerd door de Gildemeesters Bollenstreek, die zich inspannen om de Bollenstreek nog beter op de kaart te zetten. Voorzitter Jan van Vliet kan het niet vaak genoeg zeggen: "De hele wereld kent onze streek, maar de inwoners zelf realiseren zich dat niet voldoende. Laten we trots zijn op onze Bollenstreek en die trots ook uitdragen!" Samen met gildemeester Marjolijn van der Jagt blikt hij terug op een enerverende avond. "De sfeer was vanaf het begin al feestelijk, iedereen had er duidelijk zin in. En wat mij direct opviel, was dat er relatief veel jongeren aanwezig waren", zegt Van der Jagt.

Het gezelschap luisterde naar diverse sprekers, waaronder Jaap Smit. De commissaris van de koning in Zuid-Holland is nauw betrokken bij de Bollenstreek; binnen Gedeputeerde Staten is hij degene die extra aandacht besteedt aan de Duin- en Bollenstreek via het zogeheten gebiedsgericht werken. Smit gaf aan dat de Bollenstreek hoog scoort op woongenot, maar laag als het gaat om economische prestaties. "Ik heb steeds een pleidooi gehouden voor groot denken. Groot denken ontkent grenzen niet, maar zoekt ze wel op en gaat er soms overheen. Het heeft zelfs geleid tot groot handelen", zei Smit, daarmee doelend op de vorming van een Economic Board en het opstellen van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek.

Kunstwerken

Groot handelen, dat willen de Gildemeesters ook met 1,75 meter hoge, vrolijk beschilderde tulpenbollen, die verspreid door de Bollenstreek jaarrond voor kleur moeten zorgen. De onthulling van de eerste bol werd op het gala gedaan door Jan van Vliet en Joop Zwetsloot, die aan de wieg stond van zowel Museum de Zwarte Tulp als de Werkgroep Bollenerfgoed. "Het zijn bollen om te verwonderen", legt Van Vliet uit. "Waar onze hoofdstad de letters 'IAmsterdam' deels weghaalt, gaan wij juist landmarks neerzetten op publieke plaatsen." Ter plekke konden de aanwezigen zo'n tulpenbol adopteren voor 3500 euro. "We hebben nu 17 adoptanten", zegt Van der Jagt. "De regio is groot en kent zo'n 11 kernen. Er kunnen dus nog veel meer bollen bijkomen en daar hopen we dan ook op."

Het eerste kunstwerk komt dit voorjaar aan de Randweg in Lisse te staan, vlakbij Keukenhof. Er wordt ook gewerkt aan een app, die bij elke eyecatcher aangeeft wie het beschilderd heeft, wat het verhaal erachter is, wie de adoptant is en wat er in de omgeving zoal te doen is.

Met hun aanwezigheid steunden de deelnemers aan het gala Museum de Zwarte Tulp, waar een binnentuin wordt gerealiseerd, en een baanbrekend onderzoek naar kanker in het LUMC. Nicky Westerhof, die deze avond belangeloos presenteerde, ontving eveneens een bijdrage voor haar Stichting Bretels.

Het Oude Testament in vogelvlucht

Hillegom n De oecumenische Hillegomse Bronnen houdt zaterdag 17 november het seminar: 'Het Oude Testament in vogelvlucht'.

In Vogelvlucht biedt de mogelijkheid om in een dag vol actie, ernst en humor een flitsende reis door het Oude Testament te maken. Deelnemers aan het seminar horen niet toe, maar doen mee en leren in een dag meer van de Bijbel dan anders in jaren. Zij ontdekken hoe het Oude Testament is opgebouwd en reizen in het voetspoor van de aartsvaders door de wereld van de oudheid. Cursusleider drs. Hans Wulffraat: "Het seminar presenteert de historische hoofdlijn van de Bijbel op zo'n speelse en tegelijk indringende manier, dat de deelnemers na afloop gegarandeerd de hele hoofdlijn van het Oude Testament kunnen navertellen. Bovendien wordt duidelijk dat dit boek enorm actueel is en het leven van mensen blijvend kan veranderen."

Het seminar duurt van 9.30 uur tot 16.00 uur en wordt gehouden in wijkgebouw De Vonk rechts achter de Maartenskerk, Kerkplein 1.

Meer info: Yvonne Elzenga, email: yelzenga@outlook.com , 0252-516451 of bij Dolf Weijers, 0252-521659


-

60-jarig huwelijksfeest voor Do en Tiny

Het diamanten bruidspaar met de burgemeester. | Foto en tekst: Annemiek Cornelissen

HILLEGOM n Do (83) en Tiny (80) Scheurs-van der Linden vierden, maandag 12 november, hun 60-jarig huwelijksjubileum. Uiteraard kwam burgemeester Arie van Erk op bezoek met een mooie bos bloemen. Het feest hadden ze echter de dag ervoor al gevierd in De Nachtegaal.

Het bruidspaar ontmoette elkaar tweeënzestig jaar geleden tijdens dansles bij Villa Flora. "We zagen elkaar en het klikte meteen", vertelt de bruid. De bruidegom voegt toe: "Mijn familie zei altijd dat ik gek was op het meisje met het rode truitje". Anderhalf jaar na hun kennismaking gingen ze trouwen. "Ik werkte in een melkzaak aan de Meerstraat van de heer Van der Zande. Hij stopte in verband met gezondheidsredenen. Een zaak beginnen zonder getrouwd te zijn mocht toen niet, dus we moesten gewoon trouwen." Bijna veertig jaar heeft het echtpaar de melkhandel gehad. Do Scheurs had ook een melkwijk. "Ik had verschillende melkwijken in Hillegom, dat deed ik op de bakfiets, later op de gemotoriseerde driewieler, die noemden we de ijzeren hond en op het laatst had ik een grote winkelwagen. Daar zat echt alles in. Het was een complete winkel." In de tijd dat Do op pad was stond Tiny in de winkel. Het echtpaar kreeg drie kinderen en vijf kleinkinderen en over zes weken verwachten zij hun eerste achterkleinkind. "Dan hebben we weer feest", glimlacht de trotse bruid. Do is nog steeds heel actief. Hij wandelt veel en dat heeft hij altijd gedaan. "Tussen 1970 en 1980 heb ik tien keer de vierdaagse in Nijmegen gelopen. Verder zwem ik nog, 's zomers in De Vosse en in de winter in Lisse en ik ga drie keer per week naar de sportschool voor fitness en cardio. Drie keer per week bridge ik bij Plein 28 en het KWJ gebouw, waarvan twee keer met Tiny en een keer met een andere partner."

Ook Tiny houdt van wandelen en kookt nog zelf. Dat kan zij volgens Do erg goed. "Alles wat ze maakt is lekker!"

Toch ook maar kernenergie?

Sinds kort wordt er weer openlijk gesproken over kernenergie als mogelijke oplossing voor het terugdringen van CO2 uitstoot. Heel opmerkelijk want alle seinen stonden lange tijd vooral op groen voor zon- en windenergie.

Met de groene klimaatafspraken van Parijs in het achterhoofd heeft het Kabinet Rutte 3 in het regeerakkoord opgenomen dat de komende jaren de CO2 uitstoot fors naar beneden moet. Dit Kabinet heeft zelfs de ambitie het meest groene Kabinet ooit te worden. Zo van, wat Groen Links kan dat kan Groen Rechts ook. De wereld moet gered worden en wij denken aan de toekomstige generaties. Dus de opwarming van de aarde tegengaan door de CO2 uitstoot drastisch te verlagen, omschakelen van fossiele naar duurzame energiebronnen zoals zon en wind, en onze economie verduurzamen. De kolenmijnen in Limburg zijn al lang geleden gesloten, de gaswinning in Groningen wordt geminimaliseerd. Nu ruim baan geven voor nieuwe, innovatieve energiebronnen met een nieuwe klimaatwet als stok achter de deur zodat de doelen gehaald worden. En, de mensen moeten er maar aan moeten wennen dat ze hun levensstijl moeten veranderen.

Hoe deze stevige ambities in de praktijk gerealiseerd moeten worden laat het Kabinet aan de samenleving over. Allerlei maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en experts werden aan tafels gezet om dat uit te vinden. Ed Nijpels van Groen Rechts (ooit nog een VVD minister) stuurt die tafels aan. Zijn presentatie van de eerste uitkomsten van die klimaat tafels was niet echt een succes. Veel te vaag en weinig haalbare voorstellen, volgens de Inspectie voor de Leefomgeving. Dus weer terug naar de klimaattafels. Juist op dat pikante moment werd plotseling bekend dat experts die verstand hebben van kernenergie niet mochten deelnemen aan de klimaattafels. Kernenergie was immers geen optie, een taboe. Wanneer deskundigen in de klimaatdiscussie zo worden uitgesloten leidt dat tot redelijk voorspelbare reacties. De nucleaire experts sloegen dan ook de klimaattafels over en wendden zich rechtstreeks tot de politiek. Zo kon het gebeuren dat opeens VVD fractievoorzitter Klaas Dijkhof een nucleair bommetje in de Tweede kamer liet vallen die zijn Tafel President Nijpels en klimaatminister Wiebes even niet aan zagen komen: kernenergie is nodig om de klimaatdoelen te halen. Toen ook nog eens Arjen Lubach op zondagavond een halfuurtje zendtijd pakte om reclame te maken voor kernenergie stonden in no time heel veel neuzen in dezelfde richting. Zowel in de Tweede Kamer als in de samenleving. Maar ook in de publieke opinie. Overal veel steun voor kernenergie. Daarmee werd kernenergie ineens uit de door sommige partijen gekoesterde angst- en taboesfeer gehaald. Op zijn minst weer bespreekbaar gemaakt op basis van feiten en cijfers in plaats van angst en vooroordelen. Een opmerkelijke prestatie om in korte tijd zo een kentering in de publieke opinie te realiseren. Dat hadden de nucleaire experts aan de klimaattafel waarschijnlijk nooit voor elkaar gekregen. Ze zijn direct gaan praten met Tweede Kamerleden die zich geschoffeerd voelen omdat ze buitenspel staan door al die burgerparticipatie via klimaattafels. Een gewillig oor van deze Kamerleden is dan al gauw verleend. Maar laten die nou net het laatste beslissende woord hebben.

Dat wordt interessant.

Slecht zien en toch kunnen lezen

Lisse n Is het lezen van een boek of krant vermoeiend? Dansen de letters door elkaar? Leveren verschillende manieren om het lezen makkelijker te maken onvoldoende op? Op woensdag 14 november organiseert de bibliotheek in Lisse samen met Koninklijke Visio van 14.00 tot 16.00 uur een inloopspreekuur met als thema Lezen.

Men kan tijdens dit inloopspreekuur vrijblijvend de ogen laten opmeten om te bekijken welke leeshulpmiddelen geschikt kunnen zijn. Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, geeft advies en informatie over de mogelijkheden die er zijn op het gebied van aangepast lezen. Want ook als het lezen wat moeilijker is, zijn er voldoende alternatieven die het mogelijk maken om tekst tot je te nemen.

Uit onderzoek blijkt dat veel (oudere) mensen met een (zeer) beperkt zicht rond blijven lopen.

Uiteenlopende visuele problemen kunnen maken dat lezen niet goed gaat en onplezierig is. Maar ook als men slechter gaat zien, blijft het goed mogelijk om teksten en boeken te lezen, bijvoorbeeld met behulp van vergrootglazen, loepbrillen, beeldschermloepen of een luisterboek.

Ook mensen die al een leeshulpmiddel hebben, maar dit niet meer kunnen gebruiken of willen vervangen, zijn welkom voor advies. Bezoekers kunnen deze middag zonder afspraak langskomen in de bieb aan de Koninginneweg 79A tussen 14.00 en 16.00 uur.

Alle peuters verzamelen

Hillegom n De Peuterbieb komt naar de Bibliotheek Hillegom. Dinsdag 13, 20 en 27 november zijn de peuters en hun (groot)ouders of oppas welkom in de bieb aan de Sportlaan 1 om te komen luisteren, spelen en dansen.

Tijdens de Peuterbieb wordt spelenderwijs aandacht besteed aan het taalgevoel en de woordenschat van kinderen door samen te lezen en ontdekken met leeftijdsgenootjes.

De verhalen prikkelen de fantasie en deze gebruiken we ook als we muziek gaan maken en samen spelen of dansen. Voor ouders en oppassen is de Peuterbieb ook gezellig en leerzaam, zij krijgen leestips en delen ervaringen met elkaar.

De peuterbieb is open van 10.30 tot 11.15 uur en de toegang is gratis. Meer informatie op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Hozo behaalt gouden keurmerk

Hillegom n Vorige startte in woonzorgcentrum Parkwijk een onafhankelijk auditteam van Perspekt met een kwaliteitsonderzoek op centraal niveau.

Het management, de Raad van Toezicht, diverse medewerkers, maar ook cliënten en familieleden zijn geïnterviewd.

Ook liepen de auditoren mee op de afdelingen om de praktijk te beoordelen.

Op 6 november was het de beurt aan Bloemswaard en 7 november ging het auditteam naar Maronia en zijn twee auditoren op pad geweest met medewerkers van Hozo Zorg Thuis.

De opluchting was groot toen het verlossende woord kwam: geslaagd!

De auditors waren zelfs zo tevreden dat het alle onderdelen van Hozo beloonde met het gouden kwaliteitskeurmerk.

Op 5 november startte een onafhankelijk auditteam van Perspekt

met een kwaliteitsonderzoek op centraal niveau en in woonzorg-

centrum Parkwijk. Het management, de Raad van Toezicht, diverse

medewerkers, maar ook cliënten en familieleden zijn geïnterviewd.

Ook liepen de auditoren mee op de afdelingen om de praktijk te

beoordelen. Op 6 november was het de beurt aan Bloemswaard.

Op 7 november ging het auditteam naar Maronia en zijn twee auditoren

op pad geweest met medewerkers van HOZO Zorg Thuis.

Een audit is toch altijd wel een beetje spannend. De opluchting was

dan ook groot toen het verlossende woord kwam: geslaagd! De auditors

waren zelfs zo tevreden dat het alle onderdelen van HOZO beloonde

met het gouden kwaliteitskeurmerk.

HOZO is ontzettend trots op haar medewerkers en het behaalde resultaat.

Nieuwe brug voor busbaan Schiphol

regio n GS NH hebben hun voorkeur uitgesproken voor een lage beweegbare brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek.

Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de realisatie van de geplande hoogwaardige busverbinding (HOV) tussen Noordwijk en Schiphol. Met de aanleg van de HOV-verbinding werken de overheden aan een oplossing om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren.De nieuwe brug is gepland ter hoogte van de Sportlaan in Lisse. Via een lage brugverbinding over de Ringvaart wordt Lisserbroek met Lisse verbonden. Naast de busbaan is er een fiets- en voetpad op de brug voorzien.De nieuwe route van Noordwijk naar Schiphol is naar verwachting in 2022 klaar.

n Taalcafé Hillegom geniet van duinexcursie

Hillegom/Vogelezang n Het was een gemêleerd gezelschap uit wel acht landen dat dinsdag 6 november op excursie ging in de Waterleidingduinen in Vogelenzang.

De week ervoor was de geschiedenis van het drinkwatergebied uitgebreid besproken tijdens het Taalcafé op dinsdagmiddag in de bibliotheek. De deelnemers verbaasden zich erover dat tot 1853 Amsterdam haar drinkwater uit de grachten haalde, met alle gezondheis-gevolgen van dien. Schoon drinkwater, dat vanaf 12 december 1853 uit de fontein bij de Haarlemmerpoort kwam, kostte destijds 1 cent per emmer. De eerst dag werden 4000 emmers verkocht, tien dagen later waren dat er ruim 10.000.

In totaal achttien personen, inclusief Taalcafé-leiding, genoten van misschien wel de laatste warme dag van de herfst. De wandeling startte bij het bezoekerscentrum bij de Oranjekom, de plek waar al het gefilterde water uiteindelijk, via natuurlijk verval, terecht komt.

Voor de laatste zuivering wordt dit water gepompt naar Leiduin. Vanaf het uitkijkpunt, waar het rivierwater de duinen binnenkomt, was goed het hoogteverschil van negen meter te zien tot de Oranjekom. Voor velen was het de allereerste keer dat ze het duingebied bezochten. "Ik ga zeker dit weekend met mijn man en kinderen hier wandelen, wat een prachtig gebied", zei een enthousiaste vrouw, die al een aantal jaren in Hillegom woont. Informatie over het wekelijkse Taalcafé in Hillegom: Henk Huurneman, 0252-520096 of Thea van Ommeren, 0252-522216.

Hillegom n Nederlandse tennisverenigingen zijn momenteel enthousiast over de opkomst van de padel-sport. Het HTC bestuur is hier al 3 jaar mee bezig. Inmiddels is een commissie opgericht olv Jeroen Nederstigt en Pieter Visser en zijn de plannen concreet.

Padel is een racketsport met ingrediënten uit onder andere tennis en squash. Het is een terugslagspel dat voornamelijk als dubbel wordt gespeeld op een rechthoekig terrein omringd door U-vormige glazen of betonnen wanden. De bal blijft in het spel na contact met de wanden. Dit zorgt voor langere rally's en levert veel spelplezier op. Bij HTC komen twee padelbanen die eind maart 2019 gereed moeten zijn. Donderdag 15 november om 20.00 uur is er bij HTC een infoavond. Iedereen is welkom!

Nynke Laverman in Floralis

Foto: pr

Lisse n Nynke Laverman is terug! De vrouw die bewees dat de Portugese fado en de veronderstelde nuchterheid van de Friese taal bij elkaar horen als twee geliefden, brengt haar bejubelde voorstelling 'Wachter'.

Ze wordt bijgestaan door slagwerker Sytze Pruiksma en celliste Geneviève Verhage. Een avond die indruk maakt en ontroert. Locatie: Floralis, datum: 19 november, 20.30 uur. Tickets: 20 euro (online, aan de kassa of AntiekePrenten.nl aan de Heereweg 215. | Foto: Femke Teussink

Foto: pr

LISSE n De Rotary Club Hillegom-Lisse en de Junior Kamer Bollenstreek hebben het Adamas Inloophuis in Nieuw-Vennep verblijd met een gift van 5000 euro, de opbrengst van een tennistoernooi dat afgelopen zaterdag bij Tennisclub Hillegom plaatsvond. Dankzij de inbreng van tennisliefhebbers die aan dit toernooi deelnamen en een groot aantal sponsors, werd dit bedrag bij elkaar gebracht. De symbolische cheque werd door de voorzitter van de Rotary, Raya Yousif (links), bijgestaan door voorzitter van JCI Bollenstreek Onno de Baan (rechts) overhandigd aan Annelies Osinga (midden) van het Adamas Inloophuis.

Foto: Danny Randsdorp

Lisse n Carnavalsvereniging De Gaapstokken wist vele mensen te enthousiasmeren om 10 november naar Restaurant De Engel te komen voor de bekendmaking van de 45e 'Prins der Gaapstokken': Erik Turnhout. Hij zal samen met zijn pages Jessica Nieters en Megan van der Heijden voorop gaan in de polonaise. Bij de jeugd is het de eer aan Youri Feijt en Simone van Rijswijk om samen met de jeugdafdeling een groot feest te vieren.

Zondag 18 november is er een kennismakingsmiddag met de nieuwe prinsenparen in 'Het Café' aan de Heereweg 196 in Lisse. Inloop vanaf 15.00 uur en entree is gratis. Meer over de activiteiten van De Gaapstokken is te vinden op www.gaapstokken.nl

week in beeld

Eitje tikken met de burgemeester

Arie van Erk legt uit dat ontbijten niet alleen goed, maar ook gezellig is. | Foto en tekst: Diana Maas Foto: diana maas

Hillegom n In het kader van het Nationaal Schoolontbijt had burgemeester Arie van Erk vorige week groep 7 en 8 van de Daltonschool te gast in de raadzaal. Bij binnenkomst kregen alle kinderen een hand van de burgemeester en nadat iedereen een plekje had gevonden was er een woord van welkom. Natuurlijk werd in dit woordje ook de vijf voordelen van ontbijten benadrukt: energie, voedingsstoffen, stoelgang en... lekker en gezellig. Op de vraag van de burgervader wie er 's morgens altijd ontbijt, staken bijna alle kinderen de hand op.

Tussen het eten en drinken door werd er door de kinderen natuurlijk honderduit gekletst, maar er was ook ruimte voor vragen aan de burgemeester. Zo was een jongen, die zelf uiteindelijk president wil worden, nieuwsgierig naar de opleiding van de burgemeester. Een uitgebreid curriculum vitae was het antwoord. Een ander was meer geïnteresseerd in de vrijetijdsbesteding. "Lezen en wandelen", antwoordde Van Erk. Twee meisjes waren benieuwd naar de leuke en minder leuke dingen van burgemeester-zijn. "Ik vind het heel leuk om bij bijzondere gelegenheden te worden uitgenodigd", antwoordde Van Erk. De burgemeester houdt totaal niet van conflicten en als deze er al zijn dan wil hij ze het liefst zo snel mogelijk uit de wereld helpen. "Als bemiddelaar moet ik soms streng zijn en dat is niet altijd even leuk, maar hoort bij mijn vak!" Aan het Nationaal Schoolontbijt is elk jaar een goed doel verbonden. Dit jaar is dat Stichting Kinderpostzegels met het project: het aanbieden van kinderfeestjes voor de hele klas, waarbij scholieren op een speelse manier leren dat iedereen erbij hoort en niemand buiten de boot valt. Namens de gemeente werd 100 euro gedoneerd.

Bescal en Sportfondsen nog niet op één lijn

In De Greef aan de Ruishornlaan 21 vindt het jongerenwerk plaats. | Foto: Arie in 't Veld Foto: A. in 't Veld

LISSE n Het college heeft nog geen invulling kunnen geven aan de opdracht van de vorige gemeenteraad om uit te zoeken of er een winst voor de gemeente valt te behalen als er nauw(er) wordt samengewerkt tussen Bescal en Sportfondsen. Eerstgenoemde beheert en exploiteert namens de gemeente de culturele accommodaties, Sportfondsen de sportaccommodaties.

Door Arie in 't Veld

Wethouder Jeanet van der Laan zegt hierover dat nu eerst het lopend contract met Bescal met twee jaar wordt verlengd, waardoor dat gelijk eindigt met de afloop van het contract met Sportfondsen. "Eerst dan gaan we met beide organisaties in gesprek om uit te zoeken of nauw samenwerken mogelijk is en voordelen oplevert."

Een en ander heeft ook te maken met het accommodatiebeleid waarbij het streven is gericht op een zo efficiënt mogelijk gebruik maken van accommodaties en zelfs bestuderen of er een of meerdere moeten worden afgestoten Van der Laan laat in dit kader blijken dat van afstoten van welke accommodatie dan ook op dit moment geen sprake is. "Van Ter Specke (onder andere de nieuwe sporthal, red.) en De Beukenhof ligt nu vast wat er moet gebeuren. Wat dat laatste gebouw betreft zijn de woningbouwplannen aldaar niet van tafel, maar wil de coalitie dat het nodige wordt ondernomen om met name eenzaamheid te bestrijden. En daar zijn gebouwen voor nodig."

'Er worden geen accommodaties afgestoten'

De wethouder zegt ook dat aanvankelijk werd gedacht het gebouw De Engelenburcht op het speelterrein van Kindervreugd af te stoten, maar hier uitdagingen te zien. Besloten wordt om samen met stichting Bescal te kijken welke mogelijkheden er zijn om de exploitatie van Engelenburcht te verbeteren. Wordt dus niet verkocht. Evenals het Poelhuys. "En dan blijven alleen Floralis, De Greef, de bibliotheek en danscentrum Welkom over om voor verkoop onder de loep genomen te worden. Floralis draait inmiddels ondanks het exploitatietekort van drie ton erg goed. De bezetting is goed en meer en meer merken we dat Lissers trots zijn op deze accommodatie. Wat betreft De Greef speelt de vraag wat je aan ruimte nodig hebt voor het jongerenwerk dat moet blijven bestaan. Er hebben inmiddels gesprekken met De Greef plaatsgevonden en men wil positief meedenken. En het gebouw van Welkom komt vooralsnog ook niet voor verkoop in aanmerking. Er is veel geld in dit gebouw geïnvesteerd en er loopt een contract met de huidige huurders. Wel zien we nog mogelijkheden om wellicht de leegstaande bovenverdieping te verhuren, waardoor de opbrengst positiever kan worden. In februari van dit jaar heeft het college de uitvoering van de vaststellingsovereenkomst dansschool Welkom vastgesteld met dien verstande dat ruim voor het einde van de huurperiode gesprekken worden opgestart tussen partijen aangaande het afstoten van de accommodatie en/of het verlengen van de huurovereenkomst en de daaraan gekoppelde huurprijs. Het beheer en toezicht van het gebouw ligt bij de afdeling facilitaire zaken van de gemeente net als het gemeentehuis. Vooralsnog is er geen noodzaak of urgentie om het gebouw over te dragen in beheer en exploitatie bij een overheidsbedrijf."

Van der Laan erkent dat het college op dit moment nog geen idee heeft welke kant het allemaal uit zal gaan, maar komt na de nodige onderzoeken wel met een rapportage. Daarna zal de gemeenteraad knopen moeten doorhakken en ook de voorgenomen bezuinigingen (op de vierkante meters) meenemen.

Lisser krijgt korting op duurzame leges

LISSE n Inwoners die duurzaam willen (ver)bouwen lopen tot nu toe tegen extra hoge leges aan. De fracties van het CDA, PvdA en D66 dienden hierover vorige week donderdag tijdens de begrotingsvergadering een motie in, die in meerderheid werd aangenomen.

Door Arie in 't Veld

Frank Mélotte van het CDA bracht de motie in. "We moeten alles uit de kast halen om deze stimulans om duurzaam aan de gang te gaan te motiveren." Martijn Tibboel van de VVD zei het symboolpolitiek te vinden en wat minder juichend te zijn over het idee. "Wij geloven er helemaal niks van dat als je de leges gaat verlagen dit zal leiden tot een toename van de verduurzaamde bouw. Dat gebeurt toch al op grote schaal." Vincent Scheurwater van de SGP/CU merkte op dat er al aardig wat mogelijkheden zijn om aan kortingen te komen en voor een aantal zaken zoals dubbel glas en zonnepanelen geen leges worden betaald. Guus Mesman van de PvdA merkte op dat de motie een positieve lading heeft en de gemeente stimulerend moet zijn. Wethouder Kees van der Zwet zei dat het college positief tegenover de motie staat en actief aan de gang te gaan als de motie wordt aangenomen.

Lisse haakt in op regionale Duurzaamheidsprijs

LISSE n De gemeente Lisse zal weer inhaken op de duurzaamheidsprijs die regionaal voor bedrijven is ingesteld. Een motie hierover werd donderdagavond in de raadsvergadering aangenomen.

Door Arie in 't Veld

De motie werd gesteund door D66, CDA en SGP/CU. Guus Mesman (PvdA) zei wel positief te zijn over het voorstel, maar van de invloed van de prijs niet overtuigd te zijn. "Ik betwijfel of bedrijven in duurzaamheid gaan investeren omdat er een duurzaamheidsprijs is." Bas van Riel van D66 zei dat het de waardering en erkenning is, en niet de prijs zelf. Cees Ruigrok van Nieuw Lisse zei dat Lisse twee jaar terug op initiatief van zijn partij uit de duurzaamheidsprijs is gestapt, omdat het bedrag beter besteed kon worden aan voorlichting over duurzaamheid aan de bevolking. Afgelopen jaar is er zelfs geen prijs uitgereikt omdat er geen aanmeldingen waren. Wethouder Jeanet van der Laan merkte op dat het college wel gelooft in stimuleren van onderscheidend gedrag, maar dat de dekking van het benodigde bedrag een ander probleem is. "Het college wil zich echter wel inspannen om dit op een andere manier te financieren."

Lezing over bollenreiziger Ton Trossèl

Lisse n Omdat het levensverhaal van Ton Trossèl leest als het script voor een spannende film, besloot schrijver en journalist Joost Mulder de verhalen op te tekenen in een boek.

Op zondag 18 november om 13.30 uur vertelt hij in de bibliotheek in Lisse (Koninginneweg 79A) over zijn boek 'Niet voor een gat te vangen: het verhaal van bloembollenreiziger Ton Trossèl'. Trossèl, geboren in 1923 in Hillegom, werkte na de Tweede Wereldoorlog als bloembollenreiziger op Amerika. Met zijn vakkennis, vasthoudendheid en persoonlijke charme droeg hij bij aan de wederopbloei van de Nederlandse bloembollenexport. Daarin was hij bijzonder vindingrijk. Na zijn afscheid van de bloembollenwereld was Ton Trossèl de grondlegger van de stomerijketen Reinette.

Duinpolderweg: hoe nu verder?

beinsdorp n GroenLinks organiseert vrijdag 16 november a.s. een bijeenkomst over de Duinpolderweg.

In september hebben de Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten om de zogenaamde Middenvariant verder te onderzoeken. Deze bestaat uit drie onderdelen: een wegverbinding tussen de A4 en de N208, door Zwaanshoek en de Hillegomse Oosteindepolder, een randweg aan de noordkant van Zwaanshoek en een verbinding tussen de N208 en de A44 ten zuiden van Lisse en Lisserbroek. Op 16 november wil GroenLinks met bewoners en andere belanghebbenden in gesprek over de inhoud van het besluit en over de mogelijkheden om de verdere besluitvorming nog te beïnvloeden.

Belangstellenden zijn welkom in dorpshuis Het Eiland, Rietkraag 5 in Beinsdorp. De bijeenkomst start om 20.00 uur.

Nieuwe brug over Ringvaart

Lisse n Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben 6 november hun voorkeur uitgesproken over de aanleg van een lage beweegbare brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek.

De aanleg van de HOV-verbinding (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) is een gezamenlijke ambitie van de provincies Noord- en Zuid-Holland, de gemeenten Lisse, Noordwijk, Haarlemmermeer en Teylingen, Vervoerregio Amsterdam en regio Holland Rijnland met als doel de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Wethouder Jolanda Langeveld: "Ik ben blij met deze brug over de Ringvaart. In Lisse vinden we het belangrijk dat ons dorp goed bereikbaar is. Met deze brug zijn we dadelijk beter bereikbaar met het openbaar vervoer. Over de inpassing van de brug in de Waterkanten ter hoogte van de Sportlaan denken wij, graag samen met inwoners, mee met de provincie." Naast de busbaan komen er een fiets- en voetpad op de brug.

PET-flessen voor Vrienden-vensters op Veelzorg

Vrienden-voorzitter Hans Lommerse toont de nieuwe gordijnen. | Foto Jacolien van der Valk.

De Vrienden van Oud Hillegom zijn hun onderkomen aan Kwekerij Veelzorg verder aan het inrichten. Ter verfraaiing van het kantoorgebouw hangen nu allemaal PET-flessen voor de vensters – maar dan wel gerecyclede en opnieuw vormgegeven flessen.

De kantoorruimtes van Veelzorg zijn voorzien van harde vloerbedekking en na een aantal weken vrijwilligerswerk bleek dat er weinig geluidsabsorptie plaatsvindt. Om dat op te lossen hebben de Vrienden overgordijnen en zogenaamde inbetweens aangeschaft; dat zijn panelen transparante gordijnstof die naar believen voor de raampartij worden geschoven. Momenteel worden de gordijnen geplaatst door plaatselijke leverancier Carlo Loos die ook een deel van deze raambekleding sponsorde, wat door de stichting met veel dank is aanvaard.

De gordijnstof is duurzaam geproduceerd, en wel van schoon afval. De grondstof van de gordijnen bestaat uit PET-flessen. Van ingezamelde PET-flessen worden grote balen met plastic snippers gemaakt. Dit wordt gesmolten, waarna er draad van wordt gesponnen en daarvan wordt deze nieuwe gordijnstof geweven die erg veel op linnen lijkt.

De eerste PET-flessen verschenen halverwege de jaren zeventig in de Nederlandse supermarkten. Binnen vijf jaar verdrongen zij de glazen fles, want de voordelen waren legio: zevenmaal lichter dan glas, slijtvast en vrijwel onbreekbaar. Bijna alle frisdranken en mineraalwaters worden sindsdien gebotteld in PET-flessen. Hoe anders was het in de decennia daarvoor, toen alle frisdranken in glazen flesjes werden gebotteld. In Hillegom was zelfs een Coca-Cola bottelarij. De oudere generatie herinnert zich nog dat op de hoek van de Van Tetsstraat en de Parklaan in het begin van de jaren '50 een 'Coca-Cola-fabriek' stond. Dit pand was gebouwd als bloembollenveiling, maar van alle functies die het in de loop der jaren heeft gehad, is die van Coca-Cola bottelarij een van de kortste maar wel de bekendste geweest. Hierover heeft Vrienden-vrijwilliger Dick Zwaan een artikel geschreven dat in 2014 is gepubliceerd in het donateursblad van de Vrienden, "Hangkouserieën" nummer 63. Dit artikel is te lezen op de website van de stichting bij de digitale versie van deze column.

Vaste lezers van het tijdschrift zullen wellicht een zogenaamde "aha-beleving" ervaren wanneer een ouder artikel wordt genoemd. Er zijn immers zeer veel historische artikelen verschenen in de 77 afleveringen van ons blad. Het is daarom aardig om eens de index op te slaan waarin alle historische artikelen van "Hangkouserieën" staan vermeld, gegroepeerd per auteur. Die index is te lezen op de website onder Publicaties > Hangkouserieën en wanneer een artikel de aandacht trekt dat u niet eerder las, dan bent u van harte welkom om het te komen lezen bij de Vrienden. Iedere dinsdagavond en iedere eerste dinsdagmiddag van de maand zijn wij open voor het publiek. Dan kunt u meteen ook onze mooie gordijnen bewonderen. U bent van harte welkom op Kwekerij Veelzorg!

De digitale versie van deze column is terug te vinden op: www.vriendenvanoudhillegom.nl onder Publicaties, Sporen van vroeger, op www.dehillegommer.nl en www.lissernieuws.nl.

Meer bomenkap leidt tot frustratie

n Herinrichting Van Nispenpark onder vuur

Hillegom n Tijdens de raadsvergadering van donderdag 8 november heeft Hillegommer Jack den Brabander gebruik gemaakt van zijn inspraakrecht: Hij maakt zich grote zorgen over de plannen van de rigoureuze bomenkap in het Burgemeester Van Nispenpark. Hierop aansluitend diende Dick van Egmond namens GroenLinks een motie in tegen de voorgenomen herinrichting van het Van Nispenpark. Bloeiende Hillegom steunde deze motie.

Door Caroline Spaans

Op FaceBook was een uitgebreide discussie over dit onderwerp en ook de redactie ontving mails van verontruste bewoners dat het om veel meer bomen zou gaan die gekapt gaan worden, dan oorspronkelijk vermeld. Inwoonster Marian Claasen laat weten dat zij zelfs 158 bomen heeft geteld met een markering. Zij schrijft: "Ook in het kader van de klimaatverandering kunnen we het niet permitteren om zomaar 158 bomen te gaan kappen."

Onduidelijk en onvolledig

In de raadsvergadering zei Den Brabander: "De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en ik hebben vanaf het begin bezwaar gemaakt op de herinrichtingsplannen. Wij hebben hierover gesprekken gevoerd met de hoofdprojectleider. Tijdens deze gesprekken is met name de hoeveelheid en de locatie van het aantal te kappen bomen aan de orde geweest. Hierop kon hij destijds en recentelijk, ondanks onze herhaaldelijke verzoeken, geen passend antwoord geven. Terwijl wij in afwachting waren en de gesprekken nog liepen, kwam ineens het moment dat de gemeenteraad akkoord ging met de definitieve tekeningen, waar wij enorm van schrokken: naast 50-80 bomen die gekapt gaan worden, worden nóg meer bomen gekapt die onder de 'reguliere kap' vallen. Hierdoor komt het aantal totaal te kappen bomen uit op 120! Mijns inziens was het voor de raad naar aanleiding van de definitieve (onvolledige) tekeningen niet duidelijk en misschien zelfs onbekend om hoeveel bomen het ging. De tekening gaf aan dat bepaalde bomen en/of heesters verwijderd zouden worden: maar of het nu om een boom of een heester ging, was onduidelijk. Dit roept niet alleen bij ons, maar bij vele andere Hillegommers vraagtekens op. Wij vinden dat er een inhaalslag gemaakt moet worden op onderhoudsgebied in het van Nispenpark; maar niet door middel van de kap van 120 (met name grote) bomen. Wij verzoeken de raad dan ook het besluit de heroverwegen en geen uitvoering te geven aan de werkzaamheden voordat de inspraakprocedure is gehanteerde met de volledige, heldere tekening!"

Aanleiding tot motie

Van Egmond: "Eerder dit jaar heeft de raad een krediet verleend voor de herinrichting van het Van Nispenpark. Wij wisten dat deze plannen gepaard zouden gaan met de kap van een fors aantal bomen. Omdat hier een mooi park voor terug zou komen, deelden wij het standpunt. Bij het bepalen van dit standpunt, zijn wij uitgegaan van de summiere informatie die wij hadden over het aantal te kappen bomen. We hadden vertrouwen in het ontwerp en de uitwerking, zodanig, dat bestaande, gezonde bomen, maximaal behouden kunnen worden.

Dat nu veel meer bomen zijn voorzien van een 'kapmarkering' en dat onrust is ontstaan bij inwoners die zich niet gehoord voelen, heeft bij onze fractie én die van Bloeiend Hillegom geleid tot de conclusie dat er niet is gewerkt uit de ambitie om zoveel mogelijk bestaande bomen te behouden en dat het participatietraject met de inwoners niet volledig en zorgvuldig is doorlopen. Dit is aanleiding voor beide fracties om een motie in te dienen."

Volgens portefeuillehouder wethouder Anne de De Jong heeft wel degelijk overleg plaatsgevonden met de Volgwerkgroep en met veel meer belanghebbenden: "De gesprekken en onderzoeken hebben plaatsgevonden met een groot aantal belangenverenigingen (van de Vrienden van Oud Hillegom tot Monumenten- en Ondernemersvereniging).

Ook was een tweetal inspraakavonden in hotel Flora over het voorlopig ontwerp. Samen met de suggesties die er vanuit verschillende hoeken zijn gekomen voor verbetering, is uiteindelijk het definitieve ontwerp samengesteld, waarna de kredietaanvraag aan de raad is voorgelegd.

Dat is grofweg het proces zoals het doorlopen is. Het is nu eenmaal zo, dat de input, door wie dan ook, niet in alle gevallen maximaal gehonoreerd kon worden in het definitieve ontwerp. Uiteindelijk kom je dan, op basis van het voorstel van de landschapsarchitect, op dat definitieve ontwerp waar niet iedereen even gelukkig mee is. In de commissievergadering heb ik al aangegeven dat ik daarvoor begrip heb,maar dat ik daar niets meer aan verander, nadat er al goedkeuring is van de raad. Alles is in overleg gegaan", besluit de wethouder en hij ontraadt de motie te aanvaarden.

Wethouder biedt opening

Van Egmond pareerde: "Wij spraken vandaag de projectleider die aangaf dat er wel degelijk ruimte is om te kijken naar de aanleg van paden, zodanig dat wellicht bomen niet verwijderd hoeven te worden."

Sander Bosma (D'66) is het eens met de indieners van de motie: "Zo'n ontwerp is lastig leesbaar, daar zijn wij ook niet voor opgeleid. Wat zou helpen is, wanneer het alsnog inzichtelijk wordt gemaakt, wat/waar wordt weggehaald ten opzichte van de tekeningen die er tóen waren. Dan hebben we een serieus vergelijk. Maar dat doet niets af aan het eerder genomen besluit."

De Jong zegt tot besluit toe: "Als er gaande het proces mogelijkheden ontstaan waardoor er minder bomen/heesters gekapt kunnen worden, dan zal daar in overleg met de projectleider en de landschapsarchitect naar gekeken worden. Ik houd dat in de gaten."

Na diens verzoek tot schorsing laat Van Egmond weten: "We hebben geconcludeerd dat de wethouder toch een opening heeft gegeven om de zaken te herzien. We hopen dat dit leidt tot een meer actieve houding van de wethouder en een afspraak met de inspreker en de Vogelwerkgroep. Wij trekken de motie in."

Tijden veranderen, Van Stijn ook

Van Stijn heeft de winkel aan de Kanaalstraat een update gegeven. Foto: pr

Lisse n Na ruim 50 jaar vond Van Stijn aan de Kanaalstraat 22 het tijd voor een update van de winkel.

Naast de vertrouwde merken als Loewe, Bang & Olufsen On the Go en recentelijk Hisense, is Van Stijn het productassortiment aan het vergroten. "Inmiddels mogen wij ons al vakhandelaar dealer noemen van Scapa Home. Scapa Home is 'a way of living' en bestaat sinds 1994. Scapa Home is een stijlvol en tijdloos design voor je interieur, met naast meubels ook kaarsen, plaids en kussens. Daarnaast zijn wij dealer geworden van Nivona. Een prachtige lijn voor volautomatische koffieapparatuur. Van espresso tot latte macchiato, alles is mogelijk. Met een keuze aan temperatuur en maalgraad van de bonen is er voor iedereen een eigen koffiesmaak in te stellen. Ook zijn er een aantal voorzien van de 'Barista in the box'. Hierdoor kan men variëren in de smaaknuance: dynamisch, contant of intense. Deze producten zijn niet compleet zonder een keuze aan (h)eerlijke koffiebonen en/of losse thee. Doordat wij deze producten in kleine pakketjes aanbieden, is dit niet alleen voor eigen gebruik een prima keuze, maar ook eens leuk om cadeau te geven! Loop gerust even vrijblijvend bij ons binnen. Een winkel om te genieten en te beleven." Naast de verbouwing van de winkel heeft Van Stijn ook een nieuw logo met een strak design. Uiteraard behoudt de zaak het vakmanschap, de kennis en kwaliteit zoals klanten dat gewend zijn.

Bewoners De Madelief protesteren tegen hoogbouw Heereweg

Bewoners van De Madelief aan de Heerewegzijde vrezen voor hun uitzicht als daar hoogbouw komt. | Foto: Arie in 't Veld Foto: A. in 't Veld

LISSE n De vereniging van eigenaren van appartementengebouw De Madelief heeft bezwaar tegen de plannen om op de hoek van de Heereweg/Kanaalstraat een appartementencomplex te bouwen.

Door Arie in 't Veld

Door Gotthard Vastgoed BV is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend met op de plint (begane grond) commerciéle ruimte en daarboven in totaal 27 appartementen. Procedureel heeft een en ander nog wat voeten in de aarde, want het plan wijkt af van het bestemmingsplan. Wanneer het college wil afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de aanvraag, vraagt het college de raad om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Vervolgens zal deze ter inzage worden gelegd, inclusief de ontwerp-omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken. Als alle stukken compleet zijn, volgt de bekendmaking in de krant en liggen de stukken gedurende 6 weken ter inzage. Eenieder kan dan zienswijzen indienen. De verwachting is dat begin 2019 de raad gevraagd wordt om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven.

Eén zienswijze is dus al binnen in de vorm van een brief van de vereniging van eigenaren (VvE) van De Madelief. Daaruit blijkt onder andere dat het bouwplan de hoogte van De Madelief aanzienlijk overstijgt. Uit de berekeningen blijkt namelijk dat de nokhoogte van de nieuwbouw uitkomt op 16,45 meter, terwijl De Madelief aan de Heerewegzijde 13,53 meter hoog is. "Bij realisatie van het plan raken de bewoners van de appartementen aan de Heerewegzijde hun uitzicht geheel kwijt. Daarnaast krijgen alle appartementen te maken met verminderde licht- en zoninval. Mede hierdoor zal de verkoopwaarde van de appartementen flink dalen," aldus de VvE die aankondigt bezwaar tegen het bouwplan te zullen aantekenen. De vereniging vraagt het gemeentebestuur ook te bewerkstelligen dat de maximale hoogte van het nieuwe complex niet hoger wordt dan de huidige acht meter.

Op dit moment heeft het gemeentebestuur nog geen reactie op zowel het plan als de brief van de VvE. In de verdere procedure wordt de raad uitgebreid geïnformeerd over de inhoud van het plan. Op dit moment vindt de ambtelijke controle plaats of de aanvraag volledig is. Zo niet, dan kan de aanvrager de ontbrekende stukken nog aanleveren.

Pieten Vossenjacht

Lisserbroek n Voor het eerst in Lisserbroek kun je dit jaar meedoen aan een Pieten Vossenjacht door het dorp.

Sinterklaas en zijn gevolg zijn dan nog maar net in het dorp gearriveerd, maar de Pieten kunnen al bijna direct aan de slag. Op 25 november kan iedereen zich namelijk om 14 uur aanmelden bij De Nooduitgang aan de Krabbescheerstraat 1 en voor 1 euro kun je gaan zoeken naar de Pieten. De vossenjacht is geschikt voor alle leeftijden. Vind jij alle Pieten?

WorldWomen groot succes

Hillegom n De nieuwe vrouwengroep WorldWomen, elke vrijdagochtend in Plein28 en opgericht door Farahnaz en Armine, heeft de eerste maand glansrijk doorstaan.

Naar de eerste bijeenkomst kwamen twintig deelnemers. De vrouwen maakten kennis met elkaar en elkaars culturen. De weken erna kwam steeds een flink aantal deelnemers bij elkaar. Inmiddels is het programma voor de rest van het jaar bekend. Het programma is gemaakt aan de hand van de ideeën en wensen van de vrouwen die de bijeenkomsten hebben bezocht.

Programma dit jaar

16/11: Oudhollandse spelletjes

23/11: Turkse koffie en baklava

30/11: creatief met Sinterklaas

7/12: bewegen op muziek

14/12: kerstversieringen maken

21/12: de langste nacht

De vrouwengroep wil ontmoeting tussen vrouwen van verschillende achtergronden en culturen mogelijk maken en ze de kans geven van elkaar te leren en elkaar te helpen. Elke vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur in Plein28, Henri Dunantplein 28. Deelname 1 euro per keer, inclusief koffie/thee. Meer info: www.plein28.nl of bel Marije Pots: 06-406 44 805.

Toermalijn bereidt herfstmarkt voor

Op de vrijeschool De Toermalijn zijn de voorbereidingen in volle gang. | Foto: pr

Hillegom n Herfstmarkten zijn op vrijescholen populair. Ook dit jaar zal er weer een herfstmarkt zijn op De Toermalijn. Leerkrachten en ouders zijn nu hard bezig met de voorbereiding.

Zaterdag 24 november, tussen 13.00 en 15.30 uur staan de deuren van de school weer wagenwijd open voor iedereen.Op de herfstmarkt kunnen bezoekers makkelijk een groot deel van de zaterdagmiddag doorbrengen.

Er zijn workshops en de mogelijkheid om kennis te maken met veel technieken die op de vrijeschool gebruikt worden. Zoals: werken met vilt, bijenwas en met hout, of iets moois maken met blaadjes en zaden. Ervaar hoe het is om 'Nat in nat' te schilderen en zie hoe de kleuren in elkaar kunnen overvloeien.

De workshops worden zo opgezet dat ouder en kind samen aan de slag kunnen.

Naast de workshops zijn er kraampjes en iets lekkers.

Er is een stand met bloembollen en cadeautjes. Entree is gratis.


Landelijke dag van de mantelzorg

Een van de mantelzorgers is lekker creatief bezig. | Foto en tekst: Annemiek Cornelissen

HILLEGOM/LISSE n De landelijke dag van de mantelzorg was zaterdag 10 november. Een dag waarop in heel Nederland mantelzorgers in het zonnetje werden gezet. Uit naam van de gemeenten Hillegom en Lisse werd door Welzijnskompas Hillegom-Lisse net als voorgaande jaren een feestelijke dag georganiseerd in het gebouw van Stichting Cultuur Beleving Hillegom. Ruim zeventig mantelzorgers hadden zich voor deze dag aangemeld.

Volgens Edith Schouten, mantelzorg adviseur van Welzijnskompas Hillegom-Lisse is de dag van de Mantelzorg in het leven geroepen als blijk van waardering voor mantelzorgers. "In Hillegom en Lisse hebben wij inmiddels 750 mensen in beeld die mantelzorg verlenen aan hun partner, kind, ouder of iemand anders die dichtbij staat. Mantelzorg combineren met alle andere dingen in je leven kan emotioneel maar ook praktisch zwaar zijn. Voor mantelzorgers voelt het echter vaak als heel gewoon, maar het is bijzonder wat ze doen". De dag werd geopend door de wethouders Fred van Trigt van de gemeente Hillegom en Jolanda Langeveld van de gemeente Lisse. Ook zij onderstreepten het belang van mantelzorgers en het goede werk dat zij doen. Gesmar Pruijs, directeur Welzijnskompas Hillegom-Lisse hield ook een toespraak, waarna het programma dat voor de mantelzorgers was samengesteld, van start ging. Zo was er een theater, erzorgd door Marijke Korts. Zij verscheen als het typetje Katrien en samen met drie medespelers deed zij verschillende sketches, die heel herkenbare situaties waren voor mantelzorgers. "Zorg goed voor jezelf", was de boodschap, die de aanwezige mantelzorgers daarbij mee kregen. "Jullie cijferen jezelf vaak weg, maar jullie zijn net zo belangrijk als de persoon aan wie jullie de zorg verlenen". Ook werd het idee geopperd dat er wel eens een uitzendbureau geopend kan worden voor mantelzorgers. Aan de aanwezige mantelzorgers werd de vraag gesteld hoe zij over dit idee dachten. Niemand bleek voorstander te zijn. Verder konden de mantelzorgers in gesprek en werd hen verteld dat zij altijd terecht kunnen bij professionals met hun vragen. Volgens Edith Schouten moet een mantelzorger weten dat er altijd naar hun wordt geluisterd. "Er wordt meegedacht en naar mogelijke oplossingen gezocht. Dat kan vaak niet meteen, maar uit ervaring weten we dat de mantelzorgers zich al goed voelen, als er alleen maar naar hen wordt geluisterd". Na dit officiële gedeelte was er een uitgebreide lunch. Hierna waren er een viertal workshops waaraan de aanwezigen konden deelnemen, namelijk lachyoga, bloemschikken, dienbladen decoreren en salade en tiramisu maken. Iedere mantelzorger mocht er aan twee meedoen en de populairste was duidelijk bloemschikken. Het doel van de dag was zelf even verzorgd worden en een klein feestje te maken, met als afsluiting een cadeautje in de vorm van een goodiebag.

Dagprogramma Senioren heeft plek

Hillegom n Met ingang van deze maand zijn nog enkele plaatsen beschikbaar bij het Dagprogramma Senioren van WelzijnsKompas. Van het Dagprogramma maken wekelijks zo'n 18 inwoners uit Hillegom gebruik. Veelal zijn dat ouderen die graag andere mensen willen ontmoeten voor een gezellig samenzijn.

Het Dagprogramma vindt plaats op dinsdag en donderdag in leer- en ontmoetingscentrum, Plein28. Deelnemers zijn welkom tussen 10.00 en 15.00 uur. Het programma bestaat doorgaans uit een gezamenlijke lunch, bespreking van het nieuws, een spelletje of sportieve activiteit, knutselen, en ook af en toe een uitstapje. Er is geen indicatie nodig en er wordt een bijdrage gevraagd van 4 euro per keer.

Voor mantelzorgers kan het Dagprogramma een wekelijks moment van rust betekenen om even op adem te komen. Voor de deelnemers zelf gaat het vooral om de gezelligheid, want de drempel om anderen te ontmoeten is soms hoog. Eenzaamheid is vaak een stil verdriet, mensen lopen er niet mee te koop. Toch kan het iedereen overkomen. Aan de buitenkant is niet zichtbaar hoe iemand zich van binnen voelt. Terwijl men wel graag andere mensen wil ontmoeten en behoefte heeft aan gezelligheid. Het Dagprogramma Senioren kan een mooie opstap zijn naar contact om de eenzaamheid te verminderen.

Voor meer informatie: bel Bertine Krewinkel van WelzijnsKompas, bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur, 0252-757100.

Harry Kunne nieuw lid kunstcommissie

Hillegom n De geboren en getogen Hillegommer Harry Kunne versterkt sinds 1 november de Hillegomse kunstcommissie.

Kunne: "Naast mijn baan ben ik kunstschilder, etser en sinds kort ook beeldhouwer. Ik heb thuis mijn eigen atelier. Een paar jaar geleden heb ik samen met andere kunstenaars uit de regio het kunstenaarscollectief Bulbfiction gestart. Ik ben kunstliefhebber in de breedste zin van het woord. Lid zijn van de kunstcommissie is dus echt iets voor mij; kunst loopt als een rode draad door mijn leven."

Op de vraag waar hij zich voor wil inspannen de komende tijd, antwoordt de kunstenaar: "Ik wil mij hard maken voor kunst in de openbare ruimte van Hillegom. Kunst die niet alleen de commissie, maar vooral ook inwoners aanspreekt. Het is hartstikke mooi als een kunstwerk waar je dagelijks langsloopt je blij maakt. Wat ik ook belangrijk vind, is dat een kunstwerk goed past bij de plek waar het komt te staan."

De kunstcommissie bestaat verder uit Denise van der Zande, Fabienne Ligtenberg en Mieke van der Hoeven. De commissie heeft de volgende taken:Het adviseren van burgemeester en wethouders over de door hen te verstrekken kunstopdrachten in de openbare ruimte. Het signaleren van problemen en wensen binnen het kunstbeleid en daarover gevraagd en ongevraagd adviseren.

Volop activiteiten bij speeltuin Marijke; inschrijving Sint-middag is verlengd

Lisse n Bij Speeltuinvereniging Marijke aan de Crocussenstraat is in november en december weer genoeg te beleven voor jong en oud. Een overzicht van de activiteiten.

November

• Woensdag 7 november: creatieve middag (14.00 - 15.30 uur) voor de jeugd van 5 t/m 8 jaar. Kom gezellig langs en neem gerust een vriend(innetje) mee.

• Vrijdag 16 november: bingo voor 18+ (20.00 - 23.00 uur). Er zijn 4 rondes met leuke prijzen, waaronder een verrassingsronde. Voordat de ballen vallen is er koffie, thee en cake.

• Vrijdag 23 november: creatieve avond (19.30 - 21.00 uur) voor de jeugd van 9 t/m 13 jaar. Neem gerust een vriend of vriendin mee, ook zij zijn van harte welkom.

• Woensdag 28 november Sinterklaasmiddag (let op, vervroegd: 13.30 - 15.30 uur). Ook dit jaar komt de Sint weer langs in de speeltuin. Opgeven voor 22 november via secretaris@svmarijke.nl.

• Donderdag 1, 15 en 29 november: klaverjassen (20.00 - 23.00 uur). Vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar en worden de kaarten geschud. De kosten bedragen 5 euro per koppel.

December

• Vrijdag 14 december: creatieve avond (19.30 - 21.00 uur) voor de jeugd van 9 t/m 13 jaar. Neem gerust een vriend of vriendin mee, allemaal van harte welkom

• Woensdag 19 december: creatieve middag (14.00 - 15.30 uur). De speeltuinvereniging organiseert dit voor de jeugd van 5 t/m 8 jaar. Kom gezellig langs en neem gerust een vriend(innetje) mee!

• Donderdag 13 en 27 december: klaverjassen (20.00 - 23.00 uur). Zoals gebruikelijk staat vanaf 20.00 uur de koffie klaar en worden de kaarten goed geschud. Deelname bedraagt 5 euro per koppel.

De speeltuin is maandag t/m vrijdag open van 13.00 - 17.00 uur.

Zondag Open met The Swinging Husband

The Swinging Husband, al actief sinds 1974 in verschillende samenstellingen, staat garant voor vrolijke muziek. | Foto: pr Foto: pr

Lisse n De werkgroep Zondag Open, aangesloten bij Stichting De Paraplu, organiseert jaarlijks een concertreeks met zangkoren en muziekensembles uit Lisse en omgeving. Zondag 18 november is er een optreden van The Swinging Husband.

Deze band is opgericht in 1974 door een aantal getrouwde mannen op initiatief van Gerard van Baarlen. Het begon met wat gezellige rock&roll- en bluesnummers, maar gaandeweg kwamen de echte swingnummers uit het Great American Songbook op het repertoire te staan en dat is nog steeds zo. Tegenwoordig worden ook de bekende Latinnummers ten gehore gebracht, zoals The Girl from Ipanema. Het zijn allemaal vrolijke nummers waarbij je nauwelijks op je stoel kan blijven zitten.

In 1998 is Gerard overleden, zijn dochter Femke werd dat jaar de vaste zangeres en dat bleef ze 20 jaar lang. In 2018, pas dus, volgde Ellen Capel haar op. De huidige samenstelling van de mannen en één dame is al weer de tiende formatie en staat onder leiding van John Sedelaar. De meeste bandleden zijn niet meer van die jonkies, maar aan hun muziek is dat niet te merken.

Het optreden is in De Beukenhof, Eikenlaan 2a, Lisse. Aanvang 14.00 uur, einde circa 16.00 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage van de bezoekers in de organisatiekosten wordt op prijs gesteld

Heropening internetcafé

Hillegom n Het internet café van Plein28 heeft nieuwe computers. Maandagmiddag 19 november wordt het internetcafé feestelijk heropend.

Op 19 februari vond er in Leer- & Ontmoetingscentrum Plein28 (toen nog `t Pluspunt) het 'Verrijk je Buurt Inspiratiecafé' plaats. Fonds1818 en WelzijnsKompas gingen op zoek naar inwoners van Hillegom met een goed idee voor de buurt waarin zij wonen: zij wilden dolgraag de zéér verouderde computers in Plein28 laten vervangen door nieuwe computers. Er werd een aanvraag ingediend bij Fonds 1818 en deze werd enige tijd later gehonoreerd. Met dank aan Fonds1818 zijn er vervolgens dan ook twee nieuwe computers aangeschaft. Inmiddels zijn deze door enthousiaste vrijwilligers van de computerinstuif geplaatst en kunnen ze gebruikt worden. Tijdens de openingstijden van Plein28 kan iedereen gratis gebruik maken van het internetcafé (indien de activiteiten het toelaten).

Zo'n mooie aanwinst (en gulle donatie) moet natuurlijk gevierd worden: de vrijwilligers nodigen daarom iedereen uit om het vernieuwde internetcafé feestelijk te openen. Dit gebeurt maandag 19 november tussen 15.00 en 16.00 uur in Plein28.

Meer info: Marije Pots, coördinator Plein28: m.pots@welzijnskompas.nl / 06 - 40644805 of kijk op: www.plein28.nl.

Sint in Lisserbroek

Lisserbroek n Sinterklaas en zijn Pieten kijken er enorm naar uit alle kinderen weer te zien tijdens de intocht in Lisserbroek!

Op 24 november komt hij met zijn grote Pietenclub naar het dorp. Om 14 uur kan iedereen hem verwelkomen op de hoek Struikheidestraat en Muntstraat. Hierna loopt men onder begeleiding van De Pretnoten naar De Meerkoet. Sint, Pieterbello, Piet Za en alle anderen maken er een bijzonder feest van dit jaar.

Bijzonder vertelconcert in 't Huys Dever

Meidi en Abe de Verteller komen naar 't Huys Dever voor een vertelconcert. | Foto: pr Foto: pr

Lisse n In de sfeervolle locatie van 't Huys Dever te Lisse kunnen bezoekers 18 november luisteren naar Abe de Verteller en Meidi Goh.

Abe zal een paar van zijn mooiste Keltische en Scandinavische verhalen vertellen en Meidi gaat het verteloptreden van Abe met vioolmuziek ondersteunen.
Meidi geeft hiernaast een muzikaal optreden met zang, viool en viola da gamba. Dit doet zij samen met Hanna van Gorcum. Dit concert zal liederen uit de barok en de Noord-Europese folktraditie bevatten.

Tickets

Het concert vindt zondag 18 november plaats van 15.00 tot 17.00 uur. Een ticket kost 12,50 euro. Bestel op tijd, want er is maar beperkt plaats. Kijk op: www.kasteeldever.nl/agenda/vertelconcert

Topduo in Koetshuis

Popkoor Bloom zoekt nieuwe leden. | Foto: pr

Lisse n In het Koetshuis van Kasteel Keukenhof treden dinsdag 20 november Joachim Eijlander (cello) en Klára Würtz (piano) op.

Joachim Eijlander(1975) speelde samen met vele bekende musici en is oprichter van het Rubens Quartet.

Klára Wúrtz is een Hongaarse pianiste, die sinds 1996 in Amsterdam woont. Ze doceert aan het Utrechts Conservatorium. Bij het concert in het Koetshuis spelen Eijlander en Würtz de beroemde Arpeggione sonate (D.821) van Franz Schubert en een aantal van zijn liederen, bewerkt door Friedrich A. Kummer. Daarnaast klinkt de sonate opus 19 van Serge Rachmaninov. Het concert begint om 20.15 uur, Koetshuis open vanaf 19.30 uur. Kaartverkoop en reserveren: www.kasteelkeukenhof.nl, cultureel@kasteelkeukenhof.nl of telefonisch 0252-465555

Popkoor zoekt talent

regio n Altijd al ambitie gehad om te zingen bij een koor? Kom dan dinsdag 27 november kijken bij de openbare repetitie van Popkoor Bloom.

Bloom is op zoek naar een talentvolle alt, een heldere sopraan, een toegewijde tenor en minstens twee trouwe bassen tussen de 20 en 50 jaar. Popkoor Bloom is een koor van enthousiaste zangers en zangeressen en zingt eigentijdse (pop)muziek die spannend gearrangeerd zijn voor vier tot zes stemgroepen. Engelstalige en Nederlandse liedjes die bij uitvoeringen uit het hoofd en met groot plezier worden gezongen. Bloom treedt minimaal 12 keer per jaar op voor commerciële organisaties, zorginstellingen of in samenwerkingsverband met een koor of orkest.

Het koor repeteert in Noordwijkerhout, in het clubhuis van scouting Bosgeest aan de Van der Weijdenlaan 2b.

Aanmelden kan via: info@popkoorbloom.nl, meer info staat op: www.popkoorbloom.nl.

Sint bij Tikkie

Hillegom n Jeugdtheatergroep Tïkkie komt al vele jaren op de zondag na de intocht van Sinterklaas naar Hillegom om haar sinterklaasvoorstelling te spelen.

Een goede start van de sinterklaastijd. Ook dit jaar wordt de voorstelling op twee tijdstippen gespeeld, dus er is plek voor iedereen:

zondag 18 november, aanvang: 11.30 uur en 14.30 uur. Het is een familievoorstelling voor kinderen vanaf 3 jaar. Entree: 6,50 euro. Locatie: Kulturele Raad aan de Prinses Irenelaan 16. Kaarten bij Frank Evers (contant) , via de website SCBH.nl of op de dag zelf aan de kassa (contant).

cultuur/uitgaan

Voor niets?

Vrijdagavond werd ik gebeld door een dame in volledige paniek: "Mijn kat heeft een enorme vleeswond op de rug. Hij komt zo net binnen. Het zit links op de schouder en ik kan allemaal spieren en vet of zo zien. Het is afschuwelijk. Ik weet niet wat ik moet doen. Hij is nog nooit in een mandje geweest; dus ik weet niet of ik hem wel kan vervoeren.

Gaat-ie het overleven, dokter? Het is zo'n lieverd. Als ie doodgaat ben ik radeloos." Ik probeerde haar te kalmeren en rustig naar de praktijk te praten. Ze zou bij een buurvrouw een mandje lenen waarna ze samen naar de kliniek zouden komen. Op weg naar de praktijk ging de telefoon alweer. Het was een collega uit een andere praktijk, die vroeg of wij de poezenpil hadden. Die hebben wij inderdaad in onze apotheek liggen. "Dan sturen we onze client meteen naar u toe, zodat zijn poes in elk geval niet krols wordt." Ik antwoordde dat dat prima was omdat ik toch al naar de kliniek aan het rijden was. Eenmaal aangekomen stonden de mensen met de gewonde kat al voor de deur. De eigenaresse was nog helemaal overstuur; haar vorige kat was een paar maanden geleden tijdens een operatie bij de universiteit helaas overleden. Ze zag de bui al hangen. We liepen gezamenlijk naar de behandelkamer. Brammetje zat klagelijk te mauwen in zijn vervoerskooi. Ik haalde voorzichtig de deksel eraf. Een schitterende grote gezonde kater keek me aan. Op zijn linkerschouder zat een vleesklompje. Ik zag al meteen dat het erg meeviel en kon mijn ongeloof amper verbergen: "Is hij gecastreerd?", vroeg ik. "Ja , natuurlijk, vier jaar geleden al, hoezo?." "Ik denk dat er een testikel op zijn schouder zit vastgeplakt, maar dat kan dan niet zijn eigen testikel zijn," en ik haalde met een soepele armbeweging het stukje weefsel van zijn schouder af. Een probleemloze en wondvrij vacht werd zichtbaar! "Huh!!? Dan zijn we helemaal voor niets gekomen?" Tsja, dat was nog maar te bezien. Mijn vermoeden was dat Brammetje gevochten had met een andere kat en dat hij deze daarbij met zijn nagels spontaan had 'gecastreerd'. De testikel was daarbij op zijn flank terechtgekomen. Ik stelde voor het stukje weefsel in te snijden: tot mijn verbazing en opluchting bleek het geen testikel (hoewel precies die vorm) maar een vogelmaagje te zijn! Brammetje had dus een vogel gevangen, helemaal verorberd en daarbij was het spiermaagje op zijn schouder terecht gekomen. Nou, dat viel dus vooral erg mee. Ze vertrokken opgelucht naar Nieuwerbrug. Ik bleef nog even op de praktijk om de poezenpil af te gaan geven. Het was inmiddels kwart voor acht geworden. Om acht uur waren ze er nog niet. Ik stuurde een whatsapp naar de praktijkeigenaar van dierenkliniek IJweg of hij een 06 nummer had van de bewuste mensen. Dat hadden ze niet; ze begrepen er ook niets van. Ik wachtte nog tot half negen en hing toen een briefje op de deur waarom ik vertrokken was. Ik had echt voor niets zitten wachten.

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom

PG Hillegom

Maartenskerk

Zondag 18 november, 10.00 uur

Voorganger: pastor W. Wierenga

Open Hof Hillegom
Open Hof, Raadhuisstraat 3
Zondag 18 november, 10.30 uur
Spreker: Eric Wegman

Evangelie Gemeente Hillegom

Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16
Zondag 18 november, avonddienst 19.30 uur

Spreker: Rob Quispel

Parochie Heilige Willibrordus

St. Jozef en St. Martinuskerk

Woensdag 14 november, 09.00 uur

Celebrant: pastoor R. Franken

Zaterdag 17 november, 19.00 uur

Celebrant: pastor T. van Eijk

Zondag 18 november, 09.30 uur

Celebrant: pastor T. van Eijk
Koor: het Parochiekoor
Extra: kinderwoorddienst

St. Agathakerk

Zondag 18 november, 10.00 uur
40-jarig jubileum organist J. Akerboom
Celebrant: pastoor R. Franken
Koor: Canticum Novum
Extra: koffie/thee in Paus Franciscus Huis

Ma 19.30 uur: Eucharistieviering
Di, do & vr 09.00 uur: Eucharistieviering

H.H. Engelbewaarderskerk

Woensdag 14 november, 09.00 uur

Celebrant: kapelaan S. Kuik

Zaterdag 17 november, 19.00 uur

Celebrant: pastoor R. Franken
Koor: Actaea

SWG Lisse

Zondag 18 november

Kerk Veldhorststraat, 10.00 uur

Voorganger: ds. Nico Geertsema

Witte kerkje, 17.00 uur

Voorganger: ds. P. den Hertog

Evangelie Gemeente Lisse

De Poort, Jozef Israëlsstraat 11

Zondag 18 november, 10.00 uur

Spreker: Eric Capelli

Gereformeerde Gemeente Lisse

Salemkerk

Zondag 18 november, 10 en 16 uur

Gereformeerde Kerk

Klisterkerk
Zondag 18 november, 10.00 uur

Voorganger: ds. A. Moolenaar

Hervormde Gemeente Lisse

Pauluskerk
Zondag 18 november 10.00 uur

Voorganger: ds. M.D. van der Giessen, Amersfoort

Grote Kerk

Zondag 18 november

10.00 uur

Voorganger: ds. G.M. Bijkerk, Moordrecht

Kans maken op 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 18 november bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. De winnaar van week 45: is: Eline van den Berg uit Hillegom. De oplossing was: detective.