LisserNieuws - De Hillegommer

18 februari 2020

LisserNieuws - De Hillegommer 18 februari 2020


Lintjesregen bij de brandweer

Burgemeester Spruit te midden van de vier Leden in de Orde van Oranje Nassau. | Foto: AihV Foto: A. in 't Veld

LISSE n Als ware het de befaamde dag van de lintjesregen, zijn afgelopen vrijdag bij de vrijwillige brandweer van Lisse vier brandweerlieden koninklijk onderscheiden. Dat gebeurde in restaurant De Engel waar de jaarlijkse korpsavond werd gehouden.

Door Arie in 't Veld

De versierselen die horen bij de onderscheidingen Lid in de Orde van Oranje Nassau werden door burgemeester Lies Spruit opgespeld, waarbij ze een kort woord van waardering voor elke brandweervrijwilliger sprak. Het ging om Tim van Dongen die sinds 1996 lid is van de vrijwillige brandweer, Vincent Scheurwater sinds 1997, Henk van der Poll sinds 1998 en Bart in 't Veld sinds 1998.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst werd ook het woord gevoerd door districtscommandant Lilian Weber. Zij schetste de brandweerpost Lisse als een bloeiende post met veel vrijwilligers die ook altijd paraat zijn. Dat vraagt grote waardering, want het is echt niet zo vanzelfsprekend dat ze bij nacht en ontij in de weer zijn. "En dank ook aan de partners, die wel volledig achter dit werk moeten staan. De Lissese brandweer pleegt steeds veel inzet, zoals onlangs bij de grote brand op de Akervoorderlaan met veel steun vanuit de regio. Hun werk heeft indruk gemaakt, gezien een bedankbrief van een van de omwonenden die zei dat de brandweermensen onbetaalbaar zijn."

Familie

Burgemeester Spruit zei trots te zijn op het Lisser brandweerkorps waarvan een aantal leden die avond ook de nodige diploma's en bevorderingen kreeg toebedeeld. "Jullie doen in jullie vrije tijd heel veel voor de gemeenschap. Dank daarvoor en voor het gedegen werk dat wordt verricht." Vervolgens speldde zij de koninklijke versierselen bij de brandweerlieden op, waarvan vrijwel niemand doorhad wat er ging gebeuren, totdat ze wel erg veel familie in de zaal zagen opduiken.

De koninklijke onderscheiding is een terechte waardering voor het werk dat de mensen van de vrijwillige brandweer doen. Dat gaat veel verder dan alleen brand bestrijden of bij een ongeval helpen; de brandweerlieden besteden ook vele avonden aan het volgen van allerlei cursussen.

Lisse zegt ja tegen Ja/Ja-sticker

LISSE n Inwoners van Lisse die in de toekomst nog reclamefolders willen ontvangen, zullen over enige tijd een Ja/Ja-sticker op hun brievenbus moeten plakken. Wie straks geen sticker op de bus plakt, krijgt geen folders meer. De raadsfracties van Nieuw Lisse, CDA, D66 en PvdA dienden hierover een motie in met als doel minder papierafval. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Door Arie in 't Veld

Rob Veldhoven van Nieuw Lisse zei bij de raadsvergadering dat het bekend is dat per inwoner 52 tot 58 kilo papier de afvalstromen in komt en een aanzienlijk deel hiervan, ongeveer 32 kilo, uit folders bestaat waarvan een groot deel rechtstreeks in de papierbak verdwijnt. "Bij gemeenten waar de Ja/Ja-sticker al is ingevoerd, heeft dit geleid tot 23 procent minder papierafval. Wil men na de invoering nog wel dat drukwerk ontvangen, dan kan dat worden aangegeven via de Ja/Ja-sticker." Volgens Veldhoven wordt het invoeren van de Ja/Ja-sticker door een groot deel van de bevolking gesteund. "Landelijk is dat zelfs 64 procent. We roepen het college op de sticker in te voeren per 1-1 2021."

De Nee/Ja- en Nee/Nee- stickers blijven overigens geldig. Nee/Ja staat voor geen folders, wel huis-aan-huisbladen. Met een Nee/Nee-sticker ontvang je beide niet meer.

Jacqueline van Doorn van D66 vond het een goed voorstel. Er komt minder afval, minder vervuiling en minder oud papier. Frank Mélotte van het CDA sloot zich hierbij aan. "Dit is ook in het belang van een goede afvalscheiding." Guus Mesman van de PvdA zei het vreemd te vinden dat nu nog ongevraagd iets in de brievenbus wordt gestopt en je een sticker moet plakken om dat te voorkomen. "In mijn ogen is het gewoon logisch om dus de Ja/Ja-sticker te gebruiken als men die folders wil." Vincent Scheurwater van de SGP-CU zei de motie ook te steunen omdat dit een besparing oplevert. Hij vroeg zich evenwel ook af of dit alles geldt voor het ontvangen van de bladen waarin de gemeentelijke mededelingen zijn opgenomen. Dankzij de huis-aan-huiskrant blijft iedereen op de hoogte van wat er speelt in zijn of haar gemeente. Afgegeven vergunningen worden gepubliceerd, net als sportuitslagen, bijeenkomsten voor ouderen, en de bakker en slager proberen de lezer te verleiden met mooie aanbiedingen. Een middel van sociale cohesie én een belangrijk advertentiekanaal voor ondernemers. En wie echt geen interesse heeft, plakt gewoon géén sticker op de brievenbus.

Mesman vroeg zich nog af of er middenstanders zijn die zich afvragen of ze nog goed kunnen concurreren tegen internetwinkels en dergelijke. "Als ze de handen ineenslaan kunnen we wellicht overal Ja/Ja-stickers uitdelen. Wat betreft de weekbladen kan dat wel eens positief voor ze zijn, omdat veel adverteerders zelf folders zijn gaan drukken en niet adverteren." De motie werd unaniem aangenomen hetgeen betekent dat als je al die folders en weekkranten nog wilt ontvangen, je per 1 januari 2021 een Ja/Ja-sticker op de brievenbus moet plakken.

Lunchcafé in 't Poelhuys

Lisse n 't Poelhuys aan de Vivaldistraat 4 is vanaf dinsdag 3 maart voortaan iedere dinsdag tot en met vrijdag geopend voor de lunch.

Er staan diverse wisselende lunchgerechten op de kaart, met voor ieder wat wils. De keuken is geopend tot 14.00 uur. Om de opening te vieren, biedt 't Poelhuys in maart een kopje koffie of thee aan bij de lunch aan wie dit artikel laat zien. Voor meer informatie bel Bescal: 0252-865091.

Vrienden van De Gaapstokken LIVE

Lisse n De eerste editie van 'Vrienden van De Gaapstokken LIVE!' vindt zaterdag 22 februari plaats, direct na de carnavalsoptocht (rond 16.00 uur).

Carnavalsvereniging De Gaapstokken organiseren dit compleet nieuwe Hollandse muziekfeest samen met De Gewoonste Zaak aan de Schoolstraat 11. Daar zullen meerdere live-artiesten het podium betreden en het belooft één groots meezingspektakel te worden. Entree tot het event is geheel gratis en meer informatie is te vinden op www.gaapstokken.nl.

Mooie opbrengst Hersenstichting

Lisse n In de collecteweek van de Hersenstichting is in Lisse door zo'n 20 collectanten 1815 euro opgehaald.

Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en voorlichting voor een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt. Collectant gemist? Een gift is altijd welkom op NL18 INGB 0000 000 860 tnv Hersenstichting, Den Haag.

Woonzorgcentrum Rustoord van DSV. De bezuinigingsmaatregelen treffen niet de handen aan het bed. | Foto: AihV Foto: Arie in 't Veld

Crisismanager geeft uitleg over DSV

Er is flink wat mis gegaan in de financiën

Helft bollenkramen niet op boulevard

Corporaties
samen verder als Stek

column n dierenarts Lodewijk Kamps

Spannende dagen voor huisbroeiers Lenteflora

LISSE n Er breken spannende dagen aan voor de huisbroeiers. Een paar weken zijn ze druk in de weer geweest met elf potten bloembollen om deze op tijd in bloei te krijgen voor de Lenteflora. Deze begint vrijdag 21 februari.

Door Arie in 't Veld

Bij Hobaho aan de Prof. Van Slogterenweg kunnen de resultaten van het broeiwerk worden bekeken. Volgens een deelnemer die niet met naam in de krant wil, was het dit keer geen eenvoudige opgave. "We kregen ze in januari toen op sommige potten vanwege de warmte de spruiten al flink hoog stonden en de Muscari zelfs over de rand van de pot dreigde te vallen. En eenmaal thuis was het een gesjouw van koude naar warmte en van licht naar donker en weer terug. Het resultaat is dat mijn narcissen te lang gerekt zijn en de bijzondere bolgewassen nog nauwelijks door de jury gekeurd kunnen worden omdat ze zo goed als uitgebloeid zijn."

Carnaval

Dat belooft wat tijdens de komende Lenteflora die onder het thema 'Carnaval, polonaise de lente in' wordt gehouden. Met overigens niet alleen de potten van de huisbroeiers, maar ook inzendingen van professionele broeier die in tegenstelling tot de huisbroei wel alle mogelijk technieken mocht toepassen. Deze inzendingen worden in een fraai arrangement bij elkaar gebracht, waardoor de Lenteflora een prachtige bloemenshow wordt. De vrije inzenders mochten zelf het sortiment bepalen, maar ook hun bloemen worden door een vakjury bekeken, dus men zal er alles aan doen om met een zo goed mogelijk resultaat tevoorschijn te komen. De Lenteflora is op vrijdag 21 februari van 19.00 tot 21.00 uur geopend, in het weekend van 10.00 tot 17.00 uur en op maandag 24 februari van 08.00 tot 17.00 uur.

HM lanceert nieuwe plattegrond

Hillegom n Stichting Hillegom Marketing heeft in nauwe samenwerking met ontwerper Nicoline Heemskerk een nieuwe plattegrond ontwikkeld.

"Als aantrekkelijk en modern dorp, heeft Hillegom haar bewoners en bezoekers, jong en oud, veel te bieden", zegt Corine van den Heuvel, bestuurslid en eigenaar van BKO in Hillegom. "Hoog tijd dus om Hillegom weer eens goed op de kaart te zetten, letterlijk én figuurlijk."

Om bezoekers van Hillegom een speelse plattegrond te bieden zijn veertien adverteerders bereid gevonden mee te werken aan deze nieuwe plattegrond.

"Een van de uitgangspunten van de nieuwe kaart is om de meest interessante activiteiten van Hillegom in een kaart weer te geven en op de andere zijde de jaarlijkse evenementenagenda te plaatsen. Zo maken de inwoners en toeristen kennis met de leuke dingen die Hillegom heeft en dat zijn er veel" vertelt medebestuurslid en city manager Klaas Slootweg met enthousiasme.

Er is gekozen voor een overzichtelijke vormgeving en duidelijke uitleg waardoor bezoekers en ook toeristen gemakkelijk de weg kunnen vinden. De eerste uitgave is een test en in volgende uitgaven zullen wellicht meer bedrijven kunnen participeren.

Het eerste exemplaar van de nieuwe plattegrond wordt woensdag 26 februari 2020 door city manager Klaas Slootweg uitgereikt aan Jan van Rijn, o.a. wethouder van economische zaken en toerisme.

De kaart is na lancering gratis af te halen bij o.a. Villa Flora en zal ook bij de adverteerders op diverse plaatsen in het centrum zichtbaar worden neergelegd.
Op korte termijn wordt de kaart ook verspreid onder de B&B's campings en hotels in de regio zodat Hillegom haar bezoekers kan verwelkomen met een overzichtelijke kaart.

Binnenkort is de kaart ook online te vinden op www.hillegommarketing.nl.

Vertrouwen in de toekomst?

Foto: Caroline Spaans

Misschien al weer vergeten maar 'Vertrouwen in de toekomst.' was het motto van het Kabinet Rutte III met VVD, CDA, D66 en CU toen het in de herfst van 2017 aantrad. Het enige verschil met de titel van deze column: de punt is vervangen door een vraagteken. En dat is niet zo maar. Het vertrouwen in de dit kabinet holt achteruit meldden de media onlangs. Bij de stelligheid waarmee dit kabinet 'Vertrouwen in de toekomst' uitsprak moet een vraagteken gezet worden. Vertrouwen in de toekomst is namelijk geen vanzelfsprekendheid gebleken. Denk maar aan de bezoekers van het Malieveld in Den Haag zoals boeren, leraren en zorgpersoneel.

Maar na vorige week hebben ook de Zeeuwen reden om het kabinet niet meer te vertrouwen. Het kabinet heeft harde afspraken met Zeeuwse bestuurders over de verhuizing van mariniers naar Vlissingen eenzijdig verbroken. Het is echt ongekend dat hoge bestuurders in Zeeland zoals de Commissaris van de Koning en de Burgemeester van Vlissingen het kabinet openlijk beschuldigen onbehoorlijk en onbetrouwbaar bestuur en van liegen en bedriegen over deze kwestie. Ook al wordt nu ineens door het kabinet gezegd dat het om een voorgenomen besluit gaat en dat Zeeland gecompenseerd zal worden. Maar dat lijkt op een leugen op een leugen stapelen. Het hete hangijzer moet kennelijk gewoon over de aankomende Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 heen getild worden. Maar ondertussen is het kwaad is geschied en er zijn alleen maar verliezers. Het kabinet heeft zijn imago van 'onbetrouwbaar' flink opgepoetst waardoor provinciale, regionale en lokale overheden wantrouwig zijn om nieuwe taken die Den Haag wil overhevelen op te pakken. Denk aan de uitvoering van Regionale Energietransitie Strategieën (RES) of het verwerken van de constante instroom van nieuwe immigranten dan wel het oplossen van de enorme woningnood.

Wanneer vertrouwen in politiek en bestuur omslaat naar wantrouwen is dat heel gevaarlijk en tast dat het fundament van onze democratie aan. Maar ook wanneer de advies- en uitvoeringsorganen van de Nederlandse staat niet goed functioneren, ondermijnt dat het vertrouwen van de burger in de rijksoverheid. Voorbeelden? De Belastingdienst die een groep burgers onterecht criminaliseert, het CBR dat niet in staat is tijdig rijbewijzen uit te geven en ouderen discrimineert, het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) dat de kosten voor huiseigenaren van de energietransitie weer te rooskleurig voorstelt.

Een enquête in een landelijk dagblad liet zien dat 96% van de ondervraagden dat Planbureau niet meer serieus neemt. Zulke uitslagen moeten natuurlijk met een grote korrel zout genomen worden. Maar dan nog is het wantrouwen erg hoog.

Naast wantrouwen speelt ook angst voor het onbekende een rol. In het voorbeeld van de energietransitie is er angst voor ondraaglijke woonlastenstijging voor huishoudens. Burgers willen niet alleen ambities maar vooral feiten en consequenties horen.

Een aantredend kabinet heeft niet meteen vertrouwen, dat moet verdiend worden. Gemaakte afspraken niet nakomen ondermijnt het vertrouwen in elkaar. Dat is in het gewone leven zo en in politiek en bestuur niet anders. Gezag is gebouwd op vertrouwen en niet op macht.

Dat komt te voet en gaat te paard…

Museum de Zwarte Tulp bij Tafel van WelzijnsKompas

Lisse n In de bibliotheek aan de Koninginneweg is elke maandag van 15.00 tot 16.30 uur de Tafel van WelzijnsKompas aanwezig.

Iedereen is welkom met een vraag over bijvoorbeeld mantelzorg, vrijwilligerswerk, zelfstandig wonen of sociale contacten. Regelmatig schuift een organisatie aan met informatie over vrijwilligerswerk of diensten en activiteiten. Maandag 24 februari is Museum de Zwarte Tulp aanwezig. Het zoekt vrijwilligers die kunnen helpen bij het onderhoud en reparatie van de collectie, dit is licht maar verfijnd handwerk. Ook zoekt men versterking voor PR en een redactielid voor het magazine dat twee keer per jaar uitkomt. Aanschuiven is geheel kosteloos en vrijblijvend. Men kan een test doen om te ontdekken welk vrijwilligerswerk bij hen past. Of een afspraak maken voor een adviesgesprek met een van de adviseurs van WelzijnsKompas. Wie alvast op zoek wil naar activiteiten of vrijwilligersvacatures: zie www.vrijetijdbestedinglisse.nl of www.welzijnskompas.nl. Meer info: Ingrid van der Ploeg op (0252) 757 100, tussen 09.00 en 12.30 uur

column/nieuws

Crisismanager geeft uitleg over DSV

Woonzorgcentrum Rustoord van DSV. De bezuinigingsmaatregelen treffen niet de handen aan het bed. | Foto: AihV Foto: Arie in 't Veld

LISSE n Zorgorganisatie DSV, waar woonzorgcentrum Rustoord onder valt, verkeert in zwaar weer, doch krabbelt inmiddels overeind. Daarover werd vorige week woensdag in een commissievergadering uitleg gegeven door ad-interimdirecteur Hennie Kenkhuis. Daaraan voorafgaande zei wethouder Kees van der Zwet dat uitleg over met name de financiële situatie bij de zorgverlener noodzakelijk is, mede omdat Lisse samen met Katwijk een garantiestelling heeft lopen.

Door Arie in 't Veld

Kenkhuis vertelde al bij veel organisaties binnen gekeken te hebben en volgens hem scoren de zorginstellingen van DSV goed op het gebied van zorg. "De cliënttevredenheidsscore bij Rustoord bedraagt een 8 en zelfs nu midden in de financiële problemen is het ziekteverzuim bij DSV laag met 4 à 5 procent tegenover landelijk 7. Maar er is in de afgelopen jaren behoorlijk wat misgegaan. Een van de oorzaken waarom DSV in financiële problemen is geraakt, is dat de financieringsstromen voor zorg voor nieuwbouw door elkaar zijn gaan lopen. Een en ander heeft ertoe geleid dat gaandeweg in 2016 en 2017 de financiële problemen groter werden en midden vorig jaar niet meer kon worden voldaan aan de financiële verplichtingen. Dus zijn we in gesprek gegaan met de de colleges van Lisse en Katwijk die garant stonden en nu in feite DSV in leven houden."

Er is inmiddels een reddingsplan, waarbij een bezuinigingsoperatie meer dan 2,5 miljoen euro moet opleveren. Het grootste deel betreft bezuinigingen op personeel. Dit geldt overigens niet voor de handen aan het bed. "We gaan niet bezuinigen op het directe zorgpersoneel, maar verder wel op alle andere posten: automatisering, onderhoud, overhead, management et cetera. Die bezuinigingsoperatie gaat pijn doen. Je kunt niet bezuinigen zonder dat dit ook merkbaar is op de werkvloer. Gelukkig ook via natuurlijk verloop en het niet verlengen van tijdelijke contracten. Maar er zullen ook gedwongen ontslagen vallen, met name bij de gastvrouwen waarvan de taken bij andere werknemers zullen worden ondergebracht."

Het liquiditeitsprobleem is een ander punt van zorg. Kenkhuis gaf aan dat de portemonnee echt leeg is, onder meer doordat DSV uit de eigen middelen ook delen van de nieuwbouw heeft gefinancierd. "We zien mogelijkheden het liquiditeitsprobleem op te lossen, maar dat is gecompliceerd. Als het goed is hoeven medewerkers en cliënten daar niets van te merken. Ook willen we werken aan een duurzaam perspectief dat moet leiden naar een goed risicomanagement."

Martijn Tibboel van de VVD was niet overtuigd van de toelichting door de crisismanager "U heeft veel vertrouwen in de toekomst, maar dat deel ik niet, want ik hoor nu heel veel zorgelijke dingen." Richard van der Wiel gaf aan dat de PvdA-fractie zich afvraagt waar de tussentijdse controles waren; de financiële problemen duren immers al een aantal jaren. Gabriëlle Eekhout van D66 zei wat nerveus te worden door Kenkhuis' woorden dat DSV op dit moment door de gemeentes in leven wordt gehouden. Het onderwerp komt desgevraagd later opnieuw op de raadstafel te liggen.

Jip Omvlee is de beste voorlezer van de Bollenstreek

De kwartfinalisten uit de regio (Jip met beker) en de jury in de bibliotheek van Lisse. | Foto: pr

Regio n Maar liefst zes voorleeskampioenen streden in Lisse op 15 februari om een plaats in de provinciale finale van Read2Me!, dé voorleeswedstrijd voor de brugklas. Dit gebeurde in de bibliotheek aan de Koninginneweg.

De Bibliotheek Bollenstreek organiseerde de kwartfinale in onze regio van Read2Me! Zes leerlingen uit de brugklas van het Fioretti College uit Lisse en van het Rijnlands Lyceum uit Oegstgeest lazen voor uit hun favoriete boek. Ongeveer 62 supporters waren aanwezig om de finalisten aan te moedigen. Een vakkundige jury, bestaande uit Lies Spruit (burgemeester van Lisse) Jan Halin (oud-basisschooldirecteur en onder meer voorzitter van Osger Oegstgeest) en Marieke Heemskerk (mediathecaris op het Sancta Maria te Haarlem), had de taak om de beste voorlezer te kiezen.

De jury vond uiteindelijk de voorleesprestaties van Jip Omvlee de beste en daarmee werd deze leerling van het Fioretti College verkozen tot voorleeskampioen die de kwartfinale van Read2Me! gewonnen heeft.

Provinciale finale

De winnaar van deze finale neemt het op 3 april tijdens de provinciale finale op tegen de winnaars van de andere kwartfinales. De winnaar van de provinciale finale gaat door naar de landelijke finale.

Read2Me! wordt mogelijk gemaakt door Kunst van Lezen. Kunst van Lezen richt zich op de kennismaking met de wereld van het boek en de literatuur. Kunst van Lezen bedient diverse leeftijdsgroepen. Voor de doelgroep 12-18 jaar is Read2Me! een van de projecten waar Kunst van Lezen zich hard voor maakt

Bomvol programma van De Gaapstokken

Gezelligheid tijdens de carnavalsoptocht van vorig jaar. | Foto archief/Jos Elfering Foto: Jos Elfering

Lisse n Carnavalsvereniging De Gaapstokken uit Lisse bestaat inmiddels 46 jaar en maakt zich op voor een druk weekend met verschillende festiviteiten.

Dit alles gebeurt onder leiding van Prins Herman 2, Prinses Cathy, Jeugdprins Milan en Jeugdprinses Jill. Het carnaval start voor De Gaapstokken op vrijdagavond 21 februari met deelname aan de verlichte optocht in Noordwijk. Voor Lisse begint carnaval op zaterdagochtend 22 februari met de sleuteloverdracht in het gemeentehuis. Vanaf 10.00 uur heet Lisse dan voor vier dagen 'Gaapstokkenrijk'.

De optocht in Lisse staat gepland voor zaterdagmiddag 22 februari 15.00 uur vanaf De Gewoonste Zaak, waaraan ook bevriende verenigingen uit de regio deelnemen. Direct na de optocht barst om 16:00 uur een volledig nieuw feest los in De Gewoonste Zaak onder de naam 'Vrienden van De Gaapstokken LIVE'. Voor dit Hollandse muziekfestijn zullen meerdere live-artiesten het podium betreden en draait er een après-ski dj. Entree tot het event is geheel gratis.

Een van de populairste activiteiten is de Boerenbruiloft, dit jaar op zondagmiddag 23 februari bij De Gewoonste Zaak. Het evenement start om 15.00 uur, entree inclusief boerenmaaltijd bedraagt € 9,50 per persoon en € 8,00 voor kinderen. Kaarten kunnen nog tot maandag 17 februari in de voorverkoop worden gekocht via: ledenadministratie@gaapstokken.nl

Dinsdag 25 februari staat de Seniorenboerenbruiloft op de planning in Berkhout, deze gezellige middag voor senioren uit Lisse is inmiddels volledig uitverkocht. Carnaval in Lisse eindigt voor de vereniging op dinsdagavond met het Slotbal bij De Gewoonste Zaak. Het volledig programma is te vinden op www.gaapstokken.nl en www.facebook.com/DeGaapstokken

Cursus voor mensen met chronische pijn

LISSERBROEK n Wie chronische pijn heeft en daar beter mee wil leren omgaan, heeft wellicht iets aan de cursus Sterk met Pijn, die grotendeels plaatsvindt in Lisserbroek. Voorafgaand is er een informatiebijeenkomst in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp.

Chronische pijn kan iemands leven en dat van zijn of haar (directe) omgeving behoorlijk beïnvloeden. Hoe kun je daar nu het beste mee omgaan? Dat leer je in de cursus Sterk met Pijn. De cursus wordt begeleid door speciaal hiervoor getrainde vrijwilligers die zelf ook chronische pijn hebben, en dus precies weten waar je tegenaan loopt: zoals onbegrip van werk en omgeving, moeheid, mist in je hoofd en goedbedoelde tips. Deelnemers krijgen tools om beter om te kunnen gaan met de pijn en beter te kunnen communiceren over de pijn met de omgeving.

Ervaringen

Ervaringen van eerdere deelnemers: "Ik heb veel gehad aan het delen van ervaringen, kennis en informatie"; "Ik ga beter om met mijn grenzen en neem mezelf serieuzer"; "Er is meer ruimte in mijn leven gekomen voor andere dingen dan pijn."

Aanmelden

Geïnteresseerd of behoefte aan meer informatie? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op zaterdag 29 februari in het Spaarne Gasthuis Hoofddorp, Spaarnepoort 1. De bijeenkomst duurt van 13.30 uur tot 15.30 uur, de zaal is open vanaf 13.00 uur

Graag aanmelden in verband met een beperkt aantal zitplaatsen. Aanmelden of meer informatie krijgen kan via pauline@sterkmetpijn.nl of 06-36268023.

Kosten mogelijk vergoed

De kosten zijn 60 euro voor 10 bijeenkomsten. De cursus bestaat uit de kennismakingsbijeenkomst op 29 februari, daaropvolgend 8 bijeenkomsten van twee uur en een terugkombijeenkomst na drie maanden. De cursus zelf vindt plaats in Lisserbroek en start op dinsdagmiddag 24 maart. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze kosten, vraag dit vooral bij hen na.

Patiëntenorganisaties

Deze cursus is voor leden van de patiëntenorganisaties aangesloten bij het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar 1 stem, maar men kan ook bij aanvang van de cursus lid van een van deze verenigingen worden. Deze verenigingen (waaronder Hoofpijnnet, ME/CVS-Stichting) zijn terug te vinden op de website pijnpatientennaar1stem.nl.

Britse film 'Official Secrets' bij FHL

Lisse n Het Filmhuis Lisse draait dinsdag 25 februari in Floralis om 20.00 uur de Britse speelfilm 'Official Secrets'. Een aangrijpende film over een vergeten heldin die alles riskeerde om de levens van duizenden te redden.

'Official Secrets' van de Oscarwinnende regisseur Gavin Hood vertelt het waargebeurde verhaal van Katherine Gun. Een klokkenluider van de Britse geheime dienst die tijdens de aanloop naar de Irak-invasie in 2003, vertrouwelijke NSA-documenten lekte waarin een illegale spionageoperatie tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk werd onthuld. Met een groot eigen risico publiceerde journalist Martin Bright het gelekte document in de Londense krant The Observer, waarna het wereldwijd de krantenkoppen haalde. Katherine werd door haar regering een verrader genoemd en beschuldigd van het overtreden van de 'Official Secrets Act'. Katherine weigerde te buigen en bleef bij haar standpunt, ook al werd haar leven en dat van haar geliefden hiermee in gevaar gebracht.

Met een sterrencast, waaronder Ralph Fiennes, Matt Smith en Kiera Knightley, maakte regisseur Gavin Hood een aangrijpende film over een vergeten heldin die alles riskeerde om de levens van duizenden te redden.

De kassa van Floralis opent om 19.30 uur. Losse bezoekers betalen 7 euro, leden (op vertoon van hun ledenpas) 6 euro. Dit kan alleen contant. Het reserveren van plaatsen of kaartjes is niet mogelijk.

Eigen bedrijf?

Hillegom n Op het Hillegomse gemeentehuis hebben leerlingen van het Fioretti College vrijdag gestreden om de MeerBusiness Students Award.

Twaalf groepen van drie tot vijf leerlingen presenteerden voor een jury de plannen voor hun bedrijf. De achterliggende gedachte is dat de scholieren alle facetten van het ondernemen leren: van de eerste opzet tot de uiteindelijke liquidatie. Zo leren ze over het verwerven van kapitaal en de keuze van het product. Ook staat het samenwerken centraal. Vier groepen gaan door naar de finale. Die is op 26 maart tijdens de derde editie van de Jonge OndernemersPrijs Bollenstreek.

Hersenstichting bedankt gevers

Hillegom n De collecte van de Hersentichting was van 27 januari tot en met 1 februari.

Er zijn dertien collectanten in Hillegom op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft 1156,27 euro opgeleverd. De opbrengst is voor wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Meer info op www.hersenstichting.nl.

Helft kraamhouders geeft de pijp aan Maarten

Bart Siemerink en Lies Spruit leggen de laatste hand aan de beplanting van de rotonde. Foto: pr

LISSE n De Bloembollenboulevard telt dit jaar twee kraamhouders minder. Zij hebben de pijp aan Maarten gegeven. Een van hen zegt daarover dat de eisen en wensen die Keukenhof op tafel legt voor hem te zwaar zijn om nog enigszins rendabel een kraam te kunnen exploiteren. Per saldo zullen dit jaar drie kramen worden geplaatst.

Door Arie in 't Veld

Over het onderwerp werd vorige week woensdag voor de zoveelste keer in de politieke arena gesproken. Ditmaal tijdens een gezamenlijke vergadering van de commissies Ruimte & Infrastructuur en Maatschappij & Financiën. Wethouder Kees van der Zwet legde nog eens uit dat de situatie is ontstaan omdat de provincie het gunnen van standplaatsen van de kramen niet langer tot haar kerntaken vond behoren en dus de grond aan Lisse verkocht, waarna de gemeente 'm aan Keukenhof verkocht. "Als gemeente hechten we er erg aan dat dit cultuurhistorisch erfgoed behouden blijft," aldus Van der Zwet, die even later Keukenhof-directeur Bart Siemerink (foto) hoorde zeggen dat er twee standhouders ja hebben gezegd en twee andere kraamhouders zijn afgehaakt.

Siemerink haalde aan dat de bollensector zich al jarenlang ergerde aan zaken die wat het bloembollenvak betreft niet door de beugel konden. "Keukenhof is een jaar of twee geleden al bij deze materie betrokken geweest. We kregen namens de sector de vraag om de regie in handen te nemen. De organisaties konden de exploitatie niet leiden, maar Keukenhof wel, alhoewel het voor ons een branchevreemde activiteit is die echter wel belangrijk is voor de sector en de streek."

De Keukenhof-directeur schetste tijdens de commissievergadering dat de afgelopen weken met de kraamhouders is gesproken en dat twee van hen onder de gestelde voorwaarden doorgaan. "Waaronder dat ze bollen verkopen waar uiteindelijk ook een bloem uit komt en dat ze belasting betalen net zoals wij dat doen." Er komen drie kramen op de boulevard, waaronder een van Keukenhof zelf, om zicht te krijgen op wat daar gebeurt.

Souvenirs

Bas van Riel van D66 zei tijdens de vragenronde het zonde te vinden dat er kraamhouders hebben afgehaakt. John de Bruin van Nieuw Lisse vroeg Siemerink of het waar is dat de kramen zeer in hun omvang beperkt worden.

Martijn Tibboel van de VVD wilde ook meer weten over de voorwaarden voor de standhouders. "Klopt het dat ze geen souvenirs en andere artikelen zoals kaas en stroopwafels meer mogen verkopen?" Siemerink zei dat uit de gesprekken met de kraamhouders is gebleken dat ze wisten dat ze bloembollen aanboden die eigenlijk niet verkocht mochten worden. "Verder spreken we over de verkoop van bollen, groen en aanverwante artikelen en souvenirs horen daar niet onder. Het zijn vrije ondernemers, maar dan wel met bloembollen in het pakket, want het is geen souvenirboulevard." Als het gaat over bloembollen dan betreft het vooral de zomerbloeiers zoals dahlia's, lelies en gladiolen. De duur van de overeenkomst is nu gesteld op één jaar. "Als iedereen binnen de afgesproken regels blijft, kan dat meerdere jaren, maar wel met jaarlijkse overeenkomsten en evaluaties", aldus het antwoord van de Keukenhof-directeur op vragen vanuit de commissie over de duur van de overeenkomst. (foto: archief)

Basketballers verslaan Woodpeckers

LISSE n Heren 1 van Basketbalvereniging Lisse speelde zaterdagmiddag tegen de Woodpeckers uit Houten. Na een matig begin en gemakzuchtige eerste helft (40 - 33) werd er orde op zaken gesteld. BV Lisse won met 90 - 70.

Door Sander Korteweg

BV Lisse trad zaterdagmiddag aan tegen de Woodpeckers uit Houten. In de uitwedstrijd in Houten werd slechts met drie punten verschil gewonnen. De taak aan de heren was om te laten zien dat zij een maatje zijn gegroeid sinds die tijd. Deze wedstrijd werd gespeeld zonder de geblesseerde Rohan van der Zwet (knie), Sander Korteweg kwam deze wedstrijd terug van een enkelblessure.

BV Lisse Heren 1 kent de laatste paar wedstrijden zeer goede eerste kwarten. Echter, dat was dit keer niet het geval. Er werd nauwelijks verdedigd en slordig gespeeld. De mannen leken nog niet gebrand om te winnen. Ook de Woodpeckers wisten weinig defense op de vloer te kunnen leggen. Lisse kon daardoor aanvallend bijblijven, het kwart eindigde in 19 - 20.

In het tweede kwart wisten BV Lisse de verdediging wat aan te scherpen. Ook lieten de heren zien dat ze aanvallend simpelweg beter zijn dan de tegenstander. Dit leverde winst van het tweede kwart op met 21 - 13. De ruststand was daarmee 40 - 33.

In de rust werd de nadruk gelegd op hardere verdediging. Coach Metin en zijn assistent Hans Luijk hamerden op de gemaakte verdedigende afspraken.

Het derde kwart begon met een aanvallende uitbarsting van de Lissenaren. Lisse wist waar de gaten in de verdediging van de opponent lagen. Binnen drie minuten was de stand 55 - 35. De Woodpeckers moesten vluchten in een time-out, waar ze uitstekend op reageerden. Het kwart eindigt in 65 - 51 voor de thuisploeg.

In het vierde kwart vloog Lisse weer aanvallend uit de startblokken, op een zeker moment stond het 85 - 59. Als laatste redmiddel probeerden de Woodpeckers een zoneverdediging. Dit werd uitstekend uitgespeeld door Lisse. De Lissenaren stopten echter iets te vroeg met spelen, waardoor de wedstrijd eindigde in 90 - 70.

Heren 1 van BV Lisse heeft nu twee weken vakantie. Daarna komen de cruciale wedstrijden waarin daadwerkelijk bepaald gaat worden waar zij in de ranglijst horen.

Het Hillegomse bloembollenvak vroeger en nu

Hangkouserieën 81 komt volgende week uit . | Vormgeving: Jan Zeilemaker, SVvOH.

Binnenkort mogen we ons weer verlustigen aan de bollenvelden in onze omgeving. Streekgenoten, dagjesmensen en toeristen halen de fotocamera tevoorschijn en proberen het mooiste kiekje te maken om thuis te laten zien hoe mooi het wel is in en om Hillegom. Hopelijk laten zij het gewas met rust zodat niet de kweker opgezadeld wordt met vertrapte bloemen en met vernietigd ondergronds kapitaal: de bloembol die na de oogst verhandeld zal worden. Want ingewijde dorpsgenoten weten: het verdienmodel in het bloembollenvak gaat niet om de bloemen op de velden, maar om de bollen waaruit zij komen.

Er is veel veranderd in de afgelopen eeuw en het bloembollenvak is daar geen uitzondering op. Daarover zal Leo van Leeuwen, directeur van de eeuweling CNB Lisse (Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale), zal tijdens de Voorjaars Vriendenavond van Stichting Vrienden van Oud Hillegom een presentatie geven over het bloembollenvak in vroeger tijden én tegenwoordig. De Vriendenavond vindt plaats op vrijdagavond 6 maart om 20.00 uur in De Kulturele Raad.

Tijdens de Vriendenavond wordt ook de jaarlijkse Oorkonde van de Vrienden van Oud Hillegom uitgereikt en dit jaar zijn panden genomineerd in de categorie markante gebouwen, niet zijnde woonhuizen, van minstens 50 jaar oud. De genomineerden worden voorgesteld in "Hangkouserieën" nummer 81 die volgende week verschijnt en dan door vele vrijwillige handen wordt ingepakt en in Hillegom bezorgd (buiten Hillegom per post verstuurd).

In "Hangkouserieën" is deze keer veel te lezen over bloembollen in Hillegom. De coverstory is het eerste deel van een tweeluik over het tuindershuis dat ooit stond op de plek van het huidige Burgemeester Van Nispenpark. Onze Alphons Maas tekende een mooi portret op van het vroegere pand en van de toenmalige eigenaren. Ook Piet Maat schreef een tweeluik en deze aflevering brengt het eerste deel over Hillegomse bollenvelden van vroeger met veel mooie afbeeldingen van oude prentbriefkaarten.

Verder in vier extra pagina's van deze aflevering van "Hangkouserieën" veel nieuws over ons 30-jarig jubileum dit jaar. Als onderdeel daarvan organiseren wij zeven themamaanden met verschillende activiteiten. De themamaand maart gaat over de Hillegomse bloembollengeschiedenis met een expositie op Kwekerij Veelzorg die opent op zondag 8 maart. Op zondag 29 maart is een extra openstelling en dan organiseren wij een wandeling rond het maandthema.

Daarnaast een artikel over de herdenking van 75 jaar bevrijding en de Hillegomse beleving daarvan, het eerste deel van (wederom) een tweeluik over de vroege vriendschap en late liefde van wijkzuster Rie Telkamp en onderwijzer Ger Braakhekke in de vorige eeuw, heel veel VriendenNieuws én de eerste stickers voor het historische stickeralbum waarvoor we in april en mei plaatjes gaan sparen bij PLUS Tolenaar.

Veel vrijwillige uren zijn weer besteed aan het samenstellen van het (ditmaal 36 pagina's dikke) donateurstijdschrift "Hangkouserieën". Houd dus uw brievenbus in de gaten de komende week! Ontvangt u "Hangkouserieën" niet omdat u geen donateur bent van de Vrienden? Meld u dan snel aan: Hillegommers zijn al donateur voor € 8,50 per jaar en daarvoor krijgt u driemaal per jaar ons mooie blad. Wij wensen u veel leesplezier!

De digitale versie van deze column is terug te vinden op

www.vriendenvanoudhillegom.nl, op www.dehillegommer.nl en www.lissernieuws.nl.

nieuws/sport

n Vulkaanuitbarsting bij Jenaplanschool De Waterval

De kinderen omlijstten het verhaal 'De Vulkaan' met dans, geluiden, muziek en toneel. | Foto: pr Foto: pr

Lisse n Jenaplanschool De Waterval stond vrijdag 14 februari in vuur en vlam! En niet alleen omdat het Valentijnsdag was. Het schoolbrede project 'Natuurverschijnselen' werd afgesloten met de spectaculaire voorstelling 'De Vulkaan', georganiseerd en begeleid door het muzikantencollectief 'Raw Resonance'.

De onder-, midden- en bovenbouw oefenden in de projectperiode voorafgaand aan de voorstelling met een vakdocent van Raw Resonance in de stamgroep en kregen aanvullende lessen van hun eigen leerkracht. Dit resulteerde in vier voorstellingen verspreid over de dag, waarin elke leeftijdgroep haar kunsten mocht vertonen aan een publiek bestaande uit ouders en bekenden.
'De Vulkaan' vertelt het verhaal dat de aarde wordt bewoond door twee volkeren die niets van elkaars bestaan af weten. Het volk van het ritme en het volk van de melodie. Op een zeker moment vragen de mensen meer van de aarde dan ze eigenlijk nodig hebben. Het lot brengt hen samen en ze komen voor grote uitdagingen te staan. De kinderen omlijstten het verhaal met dans, geluiden, muziek en toneel. De kwesties in het verhaal zijn te vertalen naar onze tijd. De leerlingen hebben met de voorstelling kunnen ervaren hoe je in harmonie kunt samenleven met elkaar en de natuur.

Maandag 30 maart, woensdag 1 en vrijdag 3 april zijn meekijkdagen op De Waterval voor nieuwe leerlingen en ouders, steeds tussen 09.00 en 12.00 uur.

Hillegom n De RACA Group heeft vorige week een buurborrel gehouden voor ondernemers van het industrieterrein Hillegom-zuid. Het idee was om op een ongedwongen manier kennis te maken met de andere ondernemers uit de buurt. In totaal waren ruim 50 mensen afgekomen op de uitnodiging van ondernemers Pieter en Michiel van Ravenstein van RACA. "Sinds onze verhuizing van de Satellietbaan naar de Arnoudstraat op 1 juni 2017 hadden wij het voornemen om kennis te maken met onze buren", legt Pieter van Ravenstein uit. Als groothandel is RACA specialist in het leveren van batterijen en LED verlichting. Met o.a. ledpanelen, downlights en noodverlichting verkoopt RACA een compleet verlichtingsplan aan ondernemers. Samenwerken met de bedrijven uit de buurt ziet RACA ook als een voorbeeld van duurzaam ondernemen. Meer info: www.raca.nl.

Foto: pr

Lisse n Twee judoka's van Judoschool Ukemi hebben meegedaan aan de 40e editie van het internationaal judotoernooi Vlaardingen in de categorie onder 12 jaar. Aurora Dekker kwam bij de meisjes uit in de gewichtsklasse tot 28 kg en is hier 3e geworden. Haar eerste partij wist zij voortijdig te beëindigen met een ippon (vol punt). De halve finale verloor zij, maar de strijd om het brons wist zij door tactisch te judoën te winnen.

Ravi Prins kwam bij de jongens uit in de klasse tot 34 kg, een klasse met 24 deelnemers. Na twee mooie winstpartijen verloor hij de kwartfinale. De volgende partij verloor Ravi in de laatste minuut. Hij werd knap 7e.

Huy won de School van de Week-competitie. Foto: pr

Lisse n Leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de St. Josephschool mochten woensdag 12 februari gratis komen zwemmen in De Waterkanten. Zij waren het afgelopen halfjaar de snelste school tijdens de 'Jungle Race': een 13 meter lange stormbaan met diverse obstakels om uiteindelijk via een glijbaan in het water te belanden.

De Akker won de titel de afgelopen 3 jaar, nu heeft St. Joseph de titel en kreeg de 'School van de Week'-wisselbeker. Leerling Huy (foto) van de Josephschool was van alle dagwinnaars de snelste.

Vanaf 4 maart start de 'School van de Week'-competitie voor de leerlingen uit de groepen 5 en 6.

Solovoorstelling 'Doet sneeuw pijn'

Foto: Annemieke van der Togt

Lisse n Actrice Saskia Temmink (foto: Annemieke van der Togt), bekend van onder meer de tv-series Oud Geld en De 12 van Oldenheim, speelt in Theater Floralis de solovoorstelling 'Doet sneeuw pijn'. Het is de toneelbewerking van het gelijknamige boek van journalist Carolien Spaans die in 2016 haar geliefde verloor en achterbleef met hun zoontje van 7 maanden. 'Doet sneeuw pijn' wordt geproduceerd door Solo Stories, waar ook voorstellingen als 'PAAZ' en 'Emma wil leven' van zijn. 'Doet sneeuw pijn' wordt maandag 2 maart om 20.00 uur gespeeld in Theater Floralis. Reserveer kaarten via www.floralislisse.nl

week in beeld

Na fusie samen verder als Stek

Bestuurders Willem van Duin en Hans Al wijzen op alle voordelen die een fusie hen biedt. | Foto: Wim Siemerink Foto: Wim Siemerink

n Krachtenbundeling gaat strijd aan met woningbouwvraagstuk

fusie n De eerder ingezette krachtenbundeling van de woningcorporaties Stek/Vooruitgang en de Noordwijkse Woningstichting (NWS) heeft geleid tot een feitelijke fusie. Dat werd maandagochtend officieel bekendgemaakt.

Door Wim Siemerink

De woningcorporaties gaan gezamenlijk verder onder de naam Stek. Daarbij wordt een nieuwe huisstijl gelanceerd, compleet met de uiting 'Je huis, je thuis'. Volgens bestuurders Hans Al (Stek) en Willem van Duin (NWS) was bundeling van krachten nodig om ook voor de toekomst voldoende betaalbare huurwoningen te blijven bouwen, om echt te investeren in duurzaamheid en om te blijven innoveren. Gezamenlijk durft men de strijd aan met het huidige en vooral zeer complexe socialewoningbouwvraagstuk. Maar ook vanuit organisatorisch oogpunt is er winst te behalen, want op bedrijfslasten en ITC bespaart men alleen al 1,3 miljoen euro.

Eén centrale vestiging

De Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw gingen akkoord met de gewenste fusie. Stek/Vooruitgang en de Noordwijkse Woningstichting zijn na de fusie één krachtige, lokaal gewortelde woningcorporatie die in de Bollenstreek 11.600 woningen beheert. De focus ligt daarbij op goede, betaalbare huurwoningen in prettige buurten. Vooral voor mensen die niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien.
Het nieuwe Stek gaat op zoek naar één centrale vestiging in de Bollenstreek. Maar ook dan blijven er lokale steunpunten waar de huurders terechtkunnen. Tot de organisatorische fusie op 1 juli werken Stek/Vooruitgang en de Noordwijkse Woningstichting nog onder hun eigen naam vanuit hun eigen kantoren. Dus voorlopig houdt Stek/Vooruitgang kantoor aan de Hobahostraat en is er het steunpunt in 't Onderdak in Sassenheim.

'Een compleet nieuwe organisatie'

Willem van Duin zegt met enige nadruk: 'Het nieuwe Stek is meer dan een optelsom van het 'oude' Stek, aangevuld met Vooruitgang en de NWS. Het afgelopen jaar is gewerkt aan een compleet nieuwe organisatie. Waarbij in het beleid en processen steeds is gekozen voor de beste werkwijze. Tot 1 juli blijft er sprake van een overgangsperiode, waarin afdelingen worden samengevoegd en het nieuwe computersysteem wordt ingericht."

De vraag dient zich aan of deelnemen aan de fusie door het Noordwijkerhoutse Anthonius van Padua niet beter was geweest. Willem van Duin benadrukt dat dit altijd al de voorkeur genoot en dat het zeker jammer is dat er geen 'Bollen 4' is ontstaan. Padua koos, na aanvankelijk mee te hebben gedaan, onverwacht toch voor een eigen route koos. Hans Al vult aan dat de samenwerking wel erg goed is en dat daar waar nodig ook wordt samengewerkt.

Het 'oude' Stek fuseerde op 1 juli 2019 al met Woonstichting Vooruitgang.

Goed stuk, verkeerde naam

LISSE n Samen met andere gemeenten in de regio en in HLT-verband wordt bekeken op welke manier het vraagstuk van het toenemende aantal arbeidsmigranten kan worden aangepakt.

Volgens een woordvoerder van de gemeente kwam er twee weken geleden een goed artikel uit de pen, maar met een verkeerde wethouder als verantwoordelijke. Dit moet namelijk wethouder Jolanda Langeveld zijn. Waarvan akte en onze excuses voor de gemaakte fout.

Narcissenactie van de Lisser Kaninefaten

LISSE n De leden van scouting de Lisser Kaninefaten gaan zaterdagochtend 29 februari potjes met Tête à Tête-narcissen verkopen in Lisse.

De actie start om 10 uur vanaf de Brede School (hoek Oranjelaan en Nassaupark) en de Poelmarkt. Tot 12 uur gaan de leden langs de deuren in de omliggende wijken Meerenburgh, de Blinkerd, de Oranjewijk en de Poelpolder. De scouts zijn te herkennen aan hun oranje das.

Samen met de kweker heeft de scoutinggroep ervoor gezorgd dat ze dit jaar goede kwaliteit bloemen kunnen verkopen. De prijs voor een potje narcissen is 2 euro, en voor 5 euro krijg je er 3. Betaling kan zowel contant als met pin. De opbrengst van de verkoopactie wordt gebruikt voor groot onderhoud en vernieuwing van het (spel)materiaal.

Lekker Lisse 1+1 gratis weken in volle gang

Lisse n De 'Lekker Lisse 1+1 gratis weken' zijn in volle gang. De hele maand krijgt men bij de deelnemende restaurants het tweede actiemenu gratis.

Dat is dus heel voordelig met z'n tweeën genieten van een lunch of diner. Er zijn actiemenu's voor de lunch en het diner. Let op: ieder restaurant bepaalt zijn eigen actiemenu, actieprijs, beschikbaarheid en actievoorwaarden.

De actie duurt tot en met 29 februari, dus reserveer nog snel een tafel bij een van de deelnemende restaurant, want vol = vol. Kijk voor meer informatie over de actie en de deelnemende restaurants op www.lekkerlisse.nl.

Breien voor een goed doel

LISSE n In buurthuis Salvatori wordt donderdag 20 en 27 februari weer gebreid voor een goed doel.

Tussen 10.00 en 12.00 uur kun je terecht in het buurthuis aan de Wagenstraat 33 om gezellig mee te breien. Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met Mieke Verheij op 0252-529069.

Fietser in de mist

In de buurt van Dever spotte de fotograaf ineens een fietser en ze maakte een aantal foto's. Deze werd verkozen tot foto van de maand. | Foto: Dolly van der Laan Foto: Dolly van der Laan

Lisse n Fietser in de mist. Dat is een treffende beschrijving van nevenstaande foto. Het schilderachtige plaatje werd verkozen tot foto van de maand in de Facebook-groep Je bent Lisser als... Dolly van der Laan vertelt hoe ze tot het maken van deze foto kwam.

"Ik wilde zo graag foto's maken in de mist, dus ging ik al vroeg op pad. Ik had al best veel foto's gemaakt van Dever en de boerderij, toen ik in een ooghoek een fietser aan zag komen. Ik schoot snel een paar foto's, waarvan ik deze de mooiste vond." Ze bleek niet de enige, want de leden van de groep kozen deze tot mooiste van de maand.

Vergroting

"De vergroting van de foto die ik van Fotovak Engel krijg, schenk ik aan de ouders van de fietser. Zij herkenden hun zoon hierin, vonden het prachtig en zijn trots."

Een mooi gebaar, Dolly!

Sportieve ontmoetingen met gezonde lunch

Hillegom n De nieuwe activiteit Samen Gezond is er voor mensen die openstaan voor nieuwe ontmoetingen en gezonder en fitter door het leven willen gaan. Op maandag 16 maart vindt van 10.00 tot 13.00 uur de eerste van acht bijeenkomsten plaats in Sportcentrum De Vosse aan de Vosselaan 152.

Elke bijeenkomst verzorgt Paul de Bree, buurtsportcoach bij SportSupport, een sportieve activiteit waaraan iedereen op zijn of haar niveau kan deelnemen. Daarnaast schuiven sprekers op het gebied van een gezonde leefstijl aan om meer te vertellen over bijvoorbeeld lichaamsbeweging en voeding. Uiteraard is er ook ruimte voor kennismaken en bijpraten met elkaar.

De activiteit wordt wekelijks afgerond met het samen bereiden en nuttigen van een gezonde lunch.

Samen Gezond is een gezamenlijk initiatief van WelzijnsKompas, Sportfondsen Hillegom en Hillegom in Beweging. De bijeenkomsten vinden plaats op maandag 16, 23 en 30 maart, 6 en 20 april, 4, 11 en 18 mei. De groep bestaat uit minimaal acht tot maximaal vijftien deelnemers. De kosten voor acht bijeenkomsten, inclusief lunch, bedragen 24 euro. Iedereen vanaf 23 jaar is welkom. Mocht het niet mogelijk zijn om aan de eerste editie Samen Gezond deel te nemen, dan is het mogelijk om aan te melden voor de volgende editie die in september start.

Voor aanmelding of meer informatie zie www.hillegominbeweging.nl of neem contact op met Carlijn French, buurtwerker WelzijnsKompas, 0252-757100, info@welzijnskompas.nl.

Greenport en Economic Board ondersteunen Agrarische Jongeren

De deal is bezegeld, waarmee de AJDB ondersteuning krijgt. | Foto: Marcel Verheggen Foto: Marcel Verheggen

Regio n Te midden van een delegatie Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek (AJDB) werd vorige week een exploitatieovereenkomst gesloten tussen de Greenport Duin- en Bollenstreek en de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB). Deze deal houdt in dat de Businesscase 'Flower Science Knowledge, Tourism & Brand Strategy' officieel is gestart en dat de agrarische jongeren hiermee op constructieve ondersteuning kunnen rekenen.

Wethouder Kees van der Zwet (Gemeente Lisse) is voorzitter van de Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek: "Deze deal draagt bij aan het versterken van de economische prestaties van de regio Duin- en Bollenstreek. Onze regio kenmerkt zich door een hoog woon- en leefklimaat met een hoog percentage gezonde en gelukkige inwoners. Belangrijke factor hierin is de openheid van het buitengebied. De aanwezigheid van de agrarische sector waarborgt die openheid. Daarom staat in deze deal de ondersteuning van deze sector, het behouden, versterken en toekomstbestendig maken hiervan, centraal. Met deze middelen stimuleren wij bijvoorbeeld de innovatiekracht en creativiteit van de nieuwe generatie. De jongeren bepalen immers de toekomst . Samen met hen wordt stevig ingezet op onderwerpen als duurzaamheid, onderwijs en toerisme."

"Ook wij zijn blij met deze overeenkomst. Het draagt bij aan het behoud en de ontwikkeling van bollenteelt in de Bollenstreek", zegt Mark Hulsebosch (Firma J.G.J. Hulsebosch), voorzitter van de AJDB. "Twee jaar geleden hebben wij met een aantal jongeren de AJDB opgericht. Inmiddels tellen we 80 leden. Met elkaar bespreken we samenwerkingen, kansen en uiteraard ook de bedreigingen die op ons afkomen. De bollensector staat helaas op een aantal punten onder druk. Zo is er bijvoorbeeld veel onwetendheid over hoe wij ons als sector ontwikkelen. Binnen de AJDB is er een werkgroep actief die zich bezighoudt met de positionering van bollenteelt met onderwerpen als imago, onderwijs en ruimte. Doel is een betere uitgangspositie voor de sector, zodat het in de toekomst haalbaar blijft om in deze regio bollen te telen."

Lars Flinkerbusch, directeur van EBDB: "Het is geweldig om te zien hoe de nieuwe generatie de handschoen oppakt. Met hen gaat de Greenport Duin- en Bollenstreek de samenwerking tussen het onderwijs, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven verder verbeteren. Concreet gaat deze exploitatieovereenkomst leiden naar een beter functionerend netwerk van jongeren binnen de greenport, tenminste twee nieuwe aansprekende onderzoeksprojecten, (inter)nationale uitstraling van onze greenport en een goede verbinding met toerisme."

van Hans Portengen

Foto: Danielle van der Spek

Er valt veel te ontdekken en te leren in de bibliotheek. Dat kan via lezingen, cursussen, gesprekken met andere bibliotheekbezoekers en natuurlijk via de boeken in de collectie. Of dat nou papieren boeken zijn of elektronische.

Deze maand geeft directeur Hans Portengen leestips die hem aan het denken hebben gezet en nieuwe inzichten hebben gegeven. Wellicht steekt u er ook iets van op en beleeft u plezier aan het lezen.

foto: Danielle van der Spek

Eddy de Wind Eindstation Auschwitz

Eddy de Wind en zijn echtgenote Friedel hebben beide de verschrikkingen van Auschwitz overleefd. Hij als verpleger en arts, zij als proefpersoon van Joseph Mengele. Vlak nadat het Rode Leger 75 jaar geleden het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau had bevrijd, is Eddy begonnen zijn kampervaringen op te schrijven. Een verslag van anderhalf jaar lang dagelijks leven in het kamp, de gruwelen, de willekeur, maar ook met oog voor medemenselijkheid en vriendschappen onder de verschrikkelijkste omstandigheden. Indrukwekkend.

Rob van Essen De goede zoon

De openingszin is voor mij zo herkenbaar: "De vrouw achter mij zette haar boodschappen al op de band toen ik nog bezig was mijn boodschappen op de band te zetten, ik kan daar slecht tegen."

Van Essen is de winnaar van de Libris Literatuurprijs 2019. Het boek speelt zich af in de nabije toekomst. De hoofdpersoon maakt daarin een geheimzinnige reis door een steeds verder vervreemdende wereld met bizarre voorvallen. En toch haak je niet af als lezer.

Boeiend en een terechte winnaar.

Tony Crabbe Nooit meer te druk

Het te druk hebben, is volgens Crabbe het gevolg van je prioriteiten niet op orde hebben. In plaats van echte keuzes maken, verliezen veel mensen zich in de drukte van e-mail en vergaderingen. Timemanagement gaat hen echt niet helpen, integendeel.

Wat helpt is gerichte aandacht voor wat je zelf belangrijk vindt en wat jouw drijfveren zijn. Maak ruimte voor jouw toegevoegde waarde. Dat inzicht helpt je om meer controle over jouw leven te krijgen in plaats van als een 'kip zonder kop' voort te rennen.

Katja Terpstra:

Rutger Bregman
De meeste mensen deugen

Rutger Bregmans bestseller 'De meeste mensen deugen – een nieuwe geschiedenis van de mens'? beschrijft een radicaal idee: de meeste mensen deugen. Dit lijkt onschuldig, maar machtshebbers en ideologieën zijn er al eeuwen bang voor. Dit goed onderbouwde boek is ook direct te downloaden via de onlinebibliotheek.

KIES-training voor kids van gescheiden ouders

Hillegom n De KIES (Kinderen In Een Scheiding) spel- en praatgroep is voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar waarvan de ouders gaan scheiden of gescheiden zijn.

In een KIES-groep praten professionals met kinderen over wat ze moeilijk vinden. Hij of zij hoort hoe anderen daarmee omgaan en oefent met het vragen stellen en vertellen van dingen.

Al pratende kunnen ze zichzelf en de scheiding beter begrijpen. De training vindt plaats aan de hand van verschillende activiteiten zoals spel, tekenen, schrijven en toneel.

De ervaring leert dat kinderen met veel plezier deelnemen.

Er zijn acht wekelijkse bijeenkomsten van 15.30 tot 16.30 uur en twee ouderbijeenkomsten.

De training start op vrijdag 21 februari bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Hillegom aan de Abellalaan 1.

De bijeenkomsten zijn gratis.

Voor aanmelden of informatie zie www.cjgcursus.nl.

nieuws/cultuur

Bewust Bollenstreek komt met Festival van de Liefde

Een team van zo'n dertig professionals heeft een gevarieerd programma samengesteld voor het festival. | Foto: pr Foto: pr

Hillegom n Het netwerk Bewust Bollenstreek houdt op zaterdag 29 februari het eerste Festival van de Liefde in de Bollenstreek. Het belooft een ontspannen dag te worden met veel te ontdekken, beleven, ervaren en ontmoeten. Een team van dertig professionals uit de hele Bollenstreek heeft een gevarieerd programma samengesteld: workshops en lezingen, yoga, qigong, meditatie, mantra zingen, dansen, massage, reiki, healing en nog veel meer.

Deelname aan alle workshops, lezingen en individuele sessies is inbegrepen bij de ticketprijs. Er is tevens een heus Café de Liefde waar gastvrouw Jenneke Rozendaal van Nissa Café gasten warm onthaalt met verse koffie en thee met taartjes en vega/n lunchgerechten.

Goed doel

Het Festival van de Liefde gaat over liefde voor jezelf, de ander, de natuur en over liefde voor het leven zelf. Omdat liefde ook over naastenliefde gaat, heeft Bewust Bollenstreek besloten tevens een bijdrage te leveren aan een goed doel. Daarvoor is gekozen voor Stichting Bretels, opgericht door 3 zusjes uit Hillegom die op jonge leeftijd hun moeder verloren. Deze stichting organiseert activiteiten met als doel houvast te bieden aan kinderen die in een soortgelijke situatie zitten.

Het Festival van de Liefde wordt gehouden in het sfeervolle gebouw van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom aan de Prinses Irenelaan 16. De dag start om 10.30 uur met een live-optreden van singer/songwriter Dennis Kivit. Gasten worden van harte uitgenodigd om de hele dag te blijven, maar ook tussentijds inlopen is mogelijk. Meer informatie over het uitgebreide programma waaruit men kan kiezen is te vinden op de agenda op www.bewustbollenstreek.nl. Daar kunnen ook de entreetickets gereserveerd worden. Aan de kassa zijn tickets verkrijgbaar als er nog plek is.

Liefdesmaand

Met dit festival sluit Bewust Bollenstreek de maand februari, waarin alle evenementen in het teken stonden van de liefde, feestelijk af. Het bleek een schot in de roos. De filmavond Mary Magdalene werd door 180 mensen bezocht in Floralis en het ligconcert Hartstocht in de Soefitempel te Katwijk was uitverkocht. Het netwerk heeft als missie het bevorderen van bewustzijn in de Bollenstreek en vormt met haar evenementen een ontmoetingsplaats voor wie bewuster wil leven.

Murphy's ontmoet New Ambition opnieuw

Hillegom n Alweer wat jaren geleden spraken Bart Poel van Murphy's Law en Gerard Kerkhof van de band New Ambition elkaar na een optreden van de band.

Poel merkte aan het publiek en hoorde het ook van de bezoekers, dat de zondagmiddag bij uitstek geschikt is om muziek uit de jaren '60 ten gehore te brengen. Hij vroegen of er meer bandjes waren die op zondagmiddag zouden kunnen spelen en een vergelijkend repertoire hadden als New Ambition.

Zo ontstond het thema programma: Murphy's music memories, met als bands New Ambition, Second Half en Good Ol'boys. De laatste band heeft inmiddels plaats gemaakt voor The Old Strangers.

Eens in de maand, niet midden zomer, treedt één van de bands op op zondag van 16.00 uur tot 19.00 uur.

Nieuwe zangeres: Ingrid Zuure

Zondag 23 februari is het de beurt aan New Ambition. Met hun nieuwe zangeres Ingrid Zuure heeft de band het repertoire weer aardig uit kunnen breiden met nummers die het beste door een zangeres gezongen kunnen worden.

De toegang is gratis.

Jazz en Klezmer door topmuzikanten in Flora

Hillegom n De laatste zondag van deze maand is 23 februari: tijd voor live jazz in Villa Flora.

Pianist Cees Diepeveen en drummer Rob Janse vormen een vaste invulling bij het jazzcombo en bassist Hans Brouwer hoort daar normaliter ook bij. Maar gezondheidsredenen beletten Brouwer het musiceren momenteel.

Foto: Picasa

Contrabassist Jacques Kingma zal 23 februari deel uitmaken van het jazzcombo in de combinatie met gastsolist Tom van Noord op klarinet en saxofoon.

In het dagelijks leven werkt Van Noord als klarinettist bij de Luchtmacht Kapel en de saxofoon bespeelt hij vooral voor jazz- en amusementsmuziek. Bij het optreden in Villa Flora worden ook enkele Klezmer nummers (muziek vanuit de Joodse cultuur) gespeeld. Jacques Kingma is een doorgewinterde contrabassist die in de jaren zeventig deel uitmaakte van de internationaal befaamde Ted Easten Jazzband.

In die band heeft Kingma met een keur aan bekende Amerikaanse jazzmusici gespeeld, waaronder Buddy Tate, El Grey, Jimmy McPartland en maakte meer dan vijftig jazzelpees.

Kingma is tot op de dag van vandaag de vaste bassist bij The Dutch All Stars Jazzband (DAS), waarmee in binnen- en buitenland opgetreden wordt.

Het jazzoptreden op 23 februari in Villa Flora aan de Hoofdstraat 55 duurt van 14.00 uur tot 17.00 uur en is gratis toegankelijk.

Ruilen maar

Beinsdorp n De Postzegelvereniging Hillegom houdt vrijdag 21 februari een postzegelavond in Het Eiland aan de Rietkraag 5.

Van 19.00 tot 23.00 uur is er een veiling van 200 kavels, bestaande uit zegels uit binnen - en buitenland, albums en stockboeken.

Daarnaast is er gelegenheid tot ruilen en aanschaf van zegels om de verzameling aan te vullen en er is een verloting. Ook niet leden zijn welkom; de toegang is gratis.

Volgens de vereniging is filatelie nog steeds springlevend. De volledige veilinglijst is te vinden op www.pzvhillegom.nl

Meer informatie via de secretaris: Info@pzvhillegom.nl.

Kindermiddag in Café 't Vierkant

LISSE n In Café 't Vierkant aan de Heereweg 214 is woensdag 26 februari voor de eerste keer een kindermiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

De kersverse eigenaren van deze locatie willen op deze wijze laten zien dat 't Vierkant een gezellige locatie is geworden waar ook families welkom zijn. Opgeven van tevoren is noodzakelijk. Dat kan via info@ac-media.nl.

Duinknijnen zijn er klaar voor

Dezilk n Na de carnavalsmis zijn de Duinknijnen klaar voor vijf dagen lang feest vanaf 21 februari.

Vrijdagavond is nagenoeg uitverkocht. Voor de zaterdagavond zijn nog kaarten voor het Proud to be Fout feest met dj Vlunder. Maandagavond rijdt The Disco Train samen met dj Berthil van Wijk. Kaarten zijn te koop op www.duinknijnen.nl. Zondag 23 februari is de carnavalsoptocht. Dit betekent dat De Zilk van 12.00 tot 16.00 uur is afgesloten.

Amigo's

regio n VTV (Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten) is met twee nieuwe vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking gestart.

Zij komen nu elke maand één zaterdagochtend helpen op de alpacahoeve in Warmond. Daarnaast gaat de vriendenclub Amigo's één keer per maand met elkaar op stap in Hillegom, Lisse of Teylingen. Alle deelnemers hebben een licht (verstandelijke) beperking. Meer info: 071 5230 800.

Feestoptocht

Hillegom n De Hillegomse kinderoptocht is zaterdag 22 februari.

Rond 10.30 uur zal de praalwagen van Carnavalsvereniging Hillegom aan komen rijden bij de Houttuin gevolgd door de praalwagen van Carnavalsvereniging de Gebroeders Pils. Hierop kunnen de kinderen opstappen om een rondje mee te rijden.

Sprookjes bestaan

We werden gebeld door een echtpaar dat ze een donatie wilden doen aan de praktijk, welke we konden aanwenden voor zorgwekkende, levensbedreigende situaties. Het komt bijvoorbeeld geregeld voor dat er wèl een behandeling mogelijk is, maar dat de eigenaren in kwestie dat niet kunnen betalen.

Dat zijn altijd afschuwelijke dilemma's. Maar dankzij de royale donatie hebben we al enkele dieren daadwerkelijk kunnen opereren, opdat ze de allerbeste kans kregen op een schijnbaar onhaalbaar herstel!

Zo kwam er in december een heilige Birmaan (Pim) met meerdere grote wonden, waarvan er één zich rakelings langs de anus bevond. Die wonden waren ontstaan en verergerd onder de dikke vacht en zodoende pas in een laat stadium opgemerkt.

Pim kon slechts geholpen worden met invasieve en uitgebreide chirurgische correctie van al de grote wonden. We moesten drains aanbrengen en Pim moest langdurig op de postoperatieve medicatie. Tevens moest hij een kraag om en natuurlijk binnenblijven. Voor deze noodzakelijke èn levensreddende operatie waren helaas niet de financiële middelen aanwezig bij de eigenares.

Gelukkig hadden we net een week ervoor de donatie ontvangen.

We boden aan een kwart reductie te geven, een kwart uit de donatiepot te betalen en dat mevrouw zelf in etappes de resterende helft zou betalen. Daar was ze ontzettend blij mee! Pim werd behandeld en ging met drie drains en overal hechtingen in zijn huid naar huis. Na drie dagen mochten de drains eruit. De wonden zagen er nogal rood en productief uit. De drains hadden hun werk goed gedaan!

Dankzij de medicatie konden de wonden verder tot rust komen. Een week na de operatie zag ik Pim weer: alles zag er mooi uit. De kraag moest hij nog wel om houden. Weer vier dagen later konden de huidhechtingen eruit. We spraken af om Pim vier weken later weer te zien om te controleren of alles goed bleef gaan en of er geen littekenreacties onder de huid zouden ontstaan daar waar de drains hadden gezeten. Het was een feestelijk weerzien. Pim deed het beter dan ooit tevoren! En mevrouw had nog een vraag bij de balie.

Ze vroeg naar welk gironummer zij een donatie kon doen. Ze was zo ontzettend blij dat ze geholpen was door een weldoener dat ze iets terug wilde doen. Ze had namelijk een prijs bij de postcodeloterij gewonnen! En nu wilde ze daar graag ook andere dieren mee laten helpen!

Toen ik dit thuis tegen mijn vrouw vertelde moest ik spontaan huilen. Van geluk.

Kerkdiensten in Lisse, Hillegom en De Zilk

Protestantse Gem. Hillegom

Maartenskerk, Kerkplein 1, 10.00 uur

Zondag 23 februari

Voorganger: ds. Wim Zaagsma

Open Hof Hillegom
Open Hof, Raadhuisstraat 3
Zondag 23 februari, 10.30 uur
Spreker: Steven Parmentier

Evangelie Gemeente Hillegom

Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16
Zondag 23 februari, 10.00 uur

Spreker: Jaap Spaargaren

Parochie Heilige Willibrordus

St. Jozef en St. Martinuskerk, Hoofdstraat 29

Zondag 23 februari, 11.00 uur

Celebrant: pastor van Eijk
Koor: Parochiekoor

Di 19.00 uur: Rozenkrans

Wo & vr 09.00 uur: Euch.viering

St. Agathakerk, Heereweg 277

Zondag 23 februari, 10.00 uur

Celebrant: kapelaan S. Kuik
Koor: Canticum Novum

Ma 19.30 uur: Euch.viering
Di, do & vr 09.00 uur: Euch.viering

H.H. Engelbewaarderskerk, Heereweg 457

Woensdag 19 februari, 09.00 uur

Celebrant: kapelaan S. Kuik


Zaterdag 22 februari, 19.00 uur
Celebrant: kapelaan S. Kuik
Koor: In Conspectu Angelorum

H. Hart van Jezuskerk, Beeklaan 13 De Zilk

Zondag 23 februari, 09.30 uur

Celebrant: pastor van Eijk
Koor: Dames- en Herenkoor

Samenwerkingsgemeente Lisse

Zondag 23 februari

Kerk Veldhorststraat, 10.00 uur

Voorganger: ds. Nico Geertsema

Kerk Prinsessestraat, 18.30 uur

Voorganger: ds. D. Quant

Evangelie Gemeente Lisse

De Poort, Jozef Israëlsstraat 11

Zondag 23 februari, 10.00 uur

Spreker: Angelique Noordermeer

Gereformeerde Gemeente Lisse

Salemkerk, Tulpenstraat 35

Zondag 23 februari, 10 en 16 uur

Voorganger: ds. H.E.P Fortuijn

Protestantse Gemeente Lisse

Gereformeerde Kerk, Heereweg 105

Zondag 23 februari

09.30 uur: voorganger: ds. J.P. Kraaijeveld

11.00 uur: voorganger: ds. F.P. Leever, Houten

m.m.v. het Combo

19.30 uur: voorganger: ds. A. van Duinen, Loosdrecht

Kans maken op een uur bowlen en een bittergarnituur bij Lucky's Bowling Warmond? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 23 februari binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. Winnaar week 7: Dick Stomp uit Sassenheim. De oplossing was dwaalspoor.