LisserNieuws - De Hillegommer

7 januari 2020

LisserNieuws - De Hillegommer 7 januari 2020


Alle bomen verzamelen!

Van al dat gesjouw met flinke kerstbomen word je best moe, vinden deze explorers van de Lisser Kaninefaten. | EA Foto: Esther Akerboom

INZAMELEN n Het was misschien een beetje vroeg dit jaar, maar wie de kerstboom zat was kon hem twee dagen voor Driekoningen al buiten leggen om hem op te laten halen door de scouting.

Door Esther Akerboom

De drie scoutinggroepen van Lisse haalden ieder in hun vaste wijk kerstbomen op om geld in te zamelen voor de clubkas. De Lisser Kaninefaten hadden het bijzonder druk in hun wijk in het noorden van het dorp. "Het zijn er veel meer dan vorig jaar, en ook in een andere prijsklasse", verzuchtte een sjouwende Kaninefaat. Dat was duidelijk te zien, want er lagen twee gigantische bergen van grote en mooie bomen op de verzamelplekken. Een 'gewoon' sparretje, zoals je dat vroeger altijd, zag lag er nauwelijks tussen.

Vroeg

In de Poelpolder viel het een beetje tegen volgens de bestuurder van een tractor met aanhanger. "Het is hier een stuk minder dan vorig jaar. Maar misschien komt dat wel doordat we zo vroeg zijn", was zijn verklaring. In elk geval kunnen de scoutinggroepen hun kas weer aanvullen met het startbedrag van 250 euro en de 50 cent per boom die ze ophaalden. En de gemeente is mooi van de rommel af.

Da Capo trapt 2020 muzikaal af

Foto: pr

Lisse n Zoals elk jaar opent Da Capo het muzikale jaar op de eerste zondag van januari met het traditionele nieuwjaarsconcert. Dit werd net als in 2019 verzorgd door alle drie de muzikale afdelingen van Da Capo, namelijk Jong Da Capo, de Show en Marchingband en de Harmonie.

De grote zaal van 't Speelkwartier zat overvol en na het welkomstwoord van vicevoorzitter Marco Kleijhorst werd het concert geopend door Jong Da Capo. De groei van het opleidingsorkest heeft ook het afgelopen jaar doorgezet en het aantal leerlingen loopt nog steeds op. De inspanningen om de jeugd van Lisse kennis te laten maken met muziek door gastlessen op basisscholen te organiseren werpen dus hun vruchten af. Na het optreden van de jeugd sloot de Show en Marchingband aan om gezamenlijk te spelen. Daarna volgde het eigen repertoire van de SMB. Als laatste stond de Harmonie geprogrammeerd, die diverse stukken ten gehore bracht.

Uiteraard werden ook de jubilarissen gedecoreerd, dit jaar waren dat Freek Vertuin van de SMB (12½ jaar) en Jorine Vermeij van de Harmonie (25 jaar). Na jaren van afwezigheid is ook de Vrijwilliger van het Jaar weer in ere hersteld. Leden konden iemand voordragen en de eerste die de eer te beurt viel was Willem van Noort. Voor hem was er een oorkonde en een pluim voor het vele werk dat hij verricht voor Da Capo. Vanuit het bestuur is er ook aandacht gegeven aan een andere vrijwilliger, namelijk Christa Segers, die zich - hoewel haar gezondheid het niet altijd toelaat - toch volledig inzet voor met name de jeugdafdeling. Uiteindelijk werd het concert afgesloten met een gezamenlijk stuk.

2020 is een jubileumjaar, Da Capo bestaat namelijk 25 jaar. Dit zal natuurlijk niet geruisloos voorbijgaan. Jong Da Capo heeft inmiddels een aantal vaste optredens op de kalender en het aantal optredens breidt zich uit. Jong Da Capo zal bijvoorbeeld aanwezig zijn bij de opening van de Lenteflora. De Show en Marchingband zal medio 2020 een nieuwe taptoeshow naar de velden brengen en is druk met de voorbereidingen. Ook voor hen staan er al diverse optredens op de kalender. De Harmonie tenslotte heeft ook een volle agenda, waaronder het inmiddels traditionele picknickconcert in het Mondriaanpark. Meer foto's op www.lissernieuws.nl

Nieuwe prijs voor puzzel op servicepagina

LISSE n De puzzelaars hebben de afgelopen jaren onder meer een arrangement en filmkaartjes voor de bioscoop kunnen winnen, ter beschikking gesteld door Cinema Floralis. Op zeer korte termijn maken we een nieuwe sponsor van de puzzel op de servicepagina bekend.

De oplossing van de grote kerstpuzzel uit week 51 was: een warm hart verdrijft alle kou. Tot slot nog de laatste winnaar van bioscoopkaartjes voor Floralis. Dat is Wick van Dam uit Hillegom die de puzzel uit week 51 juist oploste. Het antwoord was: sukkeldraf.

Ledenvergadering HDV Lisse e.o.

Lisse n De Harddraverijvereniging heeft vrijdag 10 januari haar jaarlijkse ledenavond in 't Poelhuys aan de Vivaldistraat 4. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. De avond start met de 121e Algemene Ledenvergadering met nabeschouwing en veel foto's van de feestweek 2019. Leden mogen een introducé meenemen onder voorwaarde dat de betrokkene op deze avond lid wordt. Na de vergadering, rond 21.00 uur, zijn er weer de traditiegetrouwe oliebollen van de fa. Brouwer, de loterij en volgt een gezellig samenzijn met muzikale omlijsting van Beats & Bubblz.

Foto: A. in 't Veld

Wethouder op bezoek bij 100-jarige

Gesteggel over parkeerplaats voor invaliden

Ik kijk graag naar De Slimste Mens

Seniorenbus zoekt aantal vrijwilligers

column n dierenarts Lodewijk Kamps

Vrijwilliger, mantelzorger en kanjer van het jaar gehuldigd

Vanaf links: Fred van Trigt, Famke van Trigt, Martijn Zuiderduin, Ria Lommerse en Arie van Erk. | Foto: Remco Out. Foto: remco out

HILLEGOM n Tijdens de Nieuwjaarsreceptie donderdag 2 januari was het aan burgemeester Arie van Erk om de Vrijwilliger, Mantelzorger en de Kanjer van het jaar 2019 bekend te maken.

Dit jaar waren er zeven genomineerden: drie vrijwilligers, drie mantelzorgers en één kanjer. De burgemeester benadrukte dat het niet om een wedstrijd ging: "Alle genomineerden zijn even belangrijk."

Uit eindelijk werd Martijn Zuiderduin vanwege zijn verdiensten voor de Tjarda Hillegom en de Stichting Hutten bouw Hillegom vrijwilliger van het jaar, Ria Lommerse Mantelzorger van het jaar omdat ze zorgt voor de 90 jarige zieke heer Van Beek en Famke van Trigt Kanjer van het jaar omdat ze al negentien jaar actief is bij Tennisclub Hillegom.

Van Erk noemde de uitreiking een van de leuke dingen van zijn werk. "Vrijwilligers en mantelzorgers vervullen een belangrijke rol in onze samenleving." De burgemeester vond het jammer dat slechts één iemand was aangedragen voor de onderscheiding Kanjer van het jaar, bedoeld voor vrijwilligers en mantelzorgers tot 25 jaar. "Dat zegt mij dat er in de jongere leeftijdsgroep meer aanmoediging nodig is om vrijwilligerswerk te gaan doen. In tegenstelling natuurlijk tot mantelzorgen, want dat overkomt je meestal. Ik wil u dan ook vragen om jongeren in uw omgeving enthousiast te maken en uit te nodigen voor een vrijwilligersfunctie en om ze dan komende jaren te nomineren voor de onderscheiding."

De jury bestond dit jaar uit huisarts Chel van der Kaaden, wethouder Fred van Trigt, Alphons Maas (vrijwilliger van het jaar 2019) en Raya Yousif van Rotary Hillegom Lisse. De burgemeester bedankte hen voor hun inzet, evenals de Rotary, die deze uitreiking mede mogelijk heeft gemaakt.

Martijn Zuiderduin kreeg de felbegeerde hangkous, bloemen en de oorkonde. De overige genomineerden kregen bloemen en een oorkonde. Ook Ria Lommerse ontving de Hangkous, de oorkonde en bloemen, terwijl de andere twee genomineerden de oorkonde en bloemen kregen.

Tot slot reikte Aad Otte van de Rotary de prijs voor de Kanjer van het jaar uit, Famke van Trigt. Zij ontving een cheque van 250 euro voor een goed doel of de eigen vereniging, beschikbaar gesteld door de Rotaryclub. (Lees de hele tekst van Annemiek Cornelissen op: www.dehillegommer.nl)

Driekwart miljoen subsidie voor nieuwbouw sportpark

LISSE n De gemeente gaat 750.000 euro verstrekken aan FC Lisse in het kader van de nieuwbouw van de sporthal en kleedaccommodaties, waarvan de aanbesteding niet openbaar zal plaatsvinden. Het centrale uitgangspunt van het bouwproject is dat de gemeente en FC Lisse 'samen apart bouwen'.

Door Arie in 't Veld

De nieuwbouw van de Ter Specke-hal en de accommodatie van FC Lisse wordt in nauwe samenwerking tussen gemeente en de voetbalclub ontworpen en gerealiseerd. De nieuwbouw heeft een totale geraamde waarde van circa 6 miljoen euro (directe bouwkosten). Deze is onderverdeeld in installatiewerkzaamheden enerzijds (geraamde bouwkosten zo'n 2 miljoen euro) en bouwkundige werkzaamheden anderzijds (geraamde bouwsom circa 4 miljoen euro.)

Men streeft naar een elkaar versterkend en efficiënt integraal gebouw, maar het eigendom en de financiële verantwoording (budgetbewaking) blijft wel strikt gescheiden. Zoals bekend bestaat het integrale plan uit een trainingshal en een clubaccommodatie voor FC Lisse. De hal is multifunctionele trainingshal, te splitsen in twee zaaldelen. Geschikt voor breedtesport en bewegingsonderwijs. De clubaccommodatie voor FC Lisse bestaat onder meer uit buitenkleedkamers, horeca-/kantinevoorziening en overige ruimten (bestuurskamer, businessruimte, ontvangstruimte). De Ter Specke-hal en de accommodatie FC Lisse worden aan elkaar verbonden door letterlijk een verbindend bouwdeel. In het verbindend bouwdeel is zowel voor de Ter Specke-hal als voor de accommodatie voor FC Lisse een substantieel deel van het Programma van Eisen / gebouwprogramma opgenomen. De begane grond van het verbindend bouwdeel bestaat uit de binnenkleedkamers van de Ter Specke-hal, de centrale entree van de nieuwbouw, de centrale toiletten, de ontvangstruimte en opslagruimten van FC Lisse. Op de verdieping van het verbindend bouwdeel wordt een deel van de horeca-/kantinevoorziening van FC Lisse gerealiseerd en bevinden zich alle installaties van de nieuwbouw. De Ter Specke-hal en ongeveer de helft van het verbindend bouwdeel worden eigendom van de gemeente. De nieuw te realiseren kleedkamers voor de buitensport en de andere helft van het verbindende deel komen FC Lisse toe.

Eindafrekening

Na ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst door beide partijen ontvangt FC Lisse de eerste termijn van de eenmalige subsidie van 600.000 euro. Na oplevering van de nieuwbouw van de Ter Specke-hal en accommodatie van FC Lisse vindt de eindafrekening plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Daarbij rekening houdend met het feit dat er maximaal een subsidiebedrag van 750.000 euro beschikbaar zal zijn.

Krachtig begin voor Bewust Bollenstreek

Een groep van 70 personen deed mee aan de Bewuste Wandeling. | Foto: pr Foto: pr

Regio n Er waren afgelopen zondag maar liefst 70 deelnemers aan de Bewuste Wandeling, die het netwerk Bewust Bollenstreek organiseerde. Een ongekend hoge opkomst voor deze maandelijkse wandeling, met dit keer het thema 'Jouw intenties voor 2020'.

Onder begeleiding van natuurcoach Petra Meiburg werden de deelnemers aangezet om na te denken over wat zij verlangen voor het komende jaar. Er werd gepraat, maar ook in stilte gewandeld en er werd gebruikgemaakt van de symboliek uit de natuur. Aanwezige zanger Dennis Kivit zong in het Keukenhofbos spontaan een lied over 'het verlangen dat in iedere man en vrouw zit'. Onder het genot van koffie en thee in de sfeervolle Hofboerderij werd geanimeerd nagepraat, waarna de wandelaars vol inspiratie huiswaarts keerden.

Het netwerk Bewust Bollenstreek verheugt zich over de bezoekersaantallen van haar evenementen, zoals de wandelingen, maar ook de filmavonden en lezingen. Angela Roelen (inspirator): "Mensen zijn in deze tijd op zoek naar inspiratie, bezinning misschien ook wel, en het is daarbij fijn om anderen te ontmoeten."

Petra Meiburg, die de wandeling dit keer begeleidde, is nog steeds een beetje beduusd, maar vooral ook heel blij over de grote opkomst. Beide dames kijken terug op een krachtig begin voor Bewust Bollenstreek.

Volgende wandeling

Zondag 2 februari is de volgende Bewuste Wandeling; deze zal in het teken staan van de liefde. Voor meer informatie hierover en over de andere activiteiten van het netwerk kan men terecht op de website www.bewustbollenstreek.nl

HOZO start dagcentrum in Parkwijk

HILLEGOM n In woonzorgcentrum Parkwijk wordt 13 januari het dagcentrum geopend.

HOZO heeft al een drukbezocht dagcentrum in Bloemswaard. Omdat er veel behoefte is aan dagverzorging, start HOZO nu ook een dagcentrum in Parkwijk.

In het dagcentrum biedt HOZO begeleiding in groepsverband. Daar kunnen mensen samen met andere allerlei activiteiten doen, gezellig koffiedrinken en tussen de middag samen eten.

Vanaf 13 januari is het dagcentrum in Parkwijk geopend op maandag en donderdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Voor meer informatie: www.hozo.nl, info@hozo.nl of 0252 – 576 500.

Digitale tijdreis bij Oud Lisse

LISSE n Bij de Vereniging Oud Lisse vindt donderdag 9 januari een bijeenkomst plaats die staat in het teken van het afgelopen jaar en de toekomst.

Door Arie in 't Veld

Over 2019 is nog genoeg na te praten en wat betreft de toekomst: die gaat gepaard met een onthulling. Wethouder Jeanet van der Laan zal die avond in het VOL-gebouw aan de Eerste Havendwarsstraat 4 een zogenoemde LTR-kaart anno 1830 onthullen. Een digitale Lisser Tijd Reis die door de vrijwilligers is ontwikkeld. Aan de kaart zijn gegevens van eigenaren van percelen en bewoners gekoppeld.

Na de opening door voorzitter Eric Prince zal door VOL-vrijwilliger Henk Schaap een toelichting worden gegeven. Daarna volgt nog een toelichting door wethouder Van der Laan op het cultuurbeleid en wordt het project Lisser Tijd Reis gedemonstreerd. De bijeenkomst kan worden bijgewoond door leden en genodigden en begint om 20.00 uur.

Losse kaarten voor Avondje Uit in Lisse

Lisse n Het populaire muziekfeest Avondje Uit in Lisse vindt zaterdag 25 januari plaats. Dit jaar met optredens van Samantha Steenwijk, John de Bever en de populaire coverband Soulbeach.

Op donderdagavond 9 januari is er in de kantine van FC Lisse (Spekkelaan 1) tussen 19.30 en 20.30 uur gelegenheid om losse toegangskaarten te kopen. Deze kosten 19,50 euro per stuk en de minimumleeftijd is 18 jaar.

Gezien het feit dat de onlinekaartverkoop bijzonder hard gaat, kan de organisatie niet inschatten of er nog een extra moment van losse verkoop komt. Ook dit jaar ziet het ernaar uit dat Avondje Uit in Lisse afstevent op een uitverkochte zaal. Meer informatie over het muziekfeest is te vinden op www.avondjeuitinlisse.nl.

100 jaar en zeer positief

De eeuwelinge in gesprek met wethouder Kees van der Zwet. | Foto: AihV Foto: A. in 't Veld

n 'Genoeg beleefd om er een boek over te schrijven'

LISSE n Mevrouw Jo Verwoerdt-Scipio heeft geen wonderformule om ouder te worden, maar op haar honderdste verjaardag eind vorig jaar zei ze dat het in elk geval belangrijk is om optimistisch te blijven en positief de toekomst tegemoet te zien. En dat je bezig moet blijven.

Door Arie in 't Veld

Honderd jaar. Alsof het niets is. Op een enkele kleinigheid na is het de nieuwe eeuwelinge die in Berkhout woont totaal niet aan te zien of te horen dat ze deze leeftijd heeft behaald. "En natuurlijk krijg je in zo'n lange periode wel eens wat ongemakken cadeau, maar je moet vertrouwen hebben dat het goed komt", zegt ze zelf.

De honderdjarige is goed bij het hoofd en goed bij de mond en praat honderduit als je eenmaal vragen gaat stellen. Dan hoor je onder andere dat ze honderd jaar geleden werd geboren op Java, Indonesië, in 1952 naar Nederland verhuisde en in Spijkenisse woonde en nu al een aantal jaren in Lisse. Eerst in Eikenhorst en nu in Berkhout waar ze het erg naar haar zin heeft. Wethouder Kees van der Zwet kwam mevrouw Verwoerdt op 30 december met de behaalde mijlpaal namens de gemeente feliciteren en luisterde aandacht naar haar belevenissen.

Maar haar pratend over wat er achter haar ligt zegt de honderdjarige dat ze genoeg heeft beleefd om er een boek over te schrijven. Ooit is daarmee al begonnen, maar het is nog niet afgemaakt. De belevenissen stoppen echter niet. Al was het alleen al vanwege het feit dat ook twee kinderen, vijf kleinkinderen en zes achterkleinkinderen deel van haar leven gingen uitmaken. Dan hebben we het over nu. Boeiend is de periode die ze beschrijft over de eerste levensjaren op West-Java. Onder andere op de suikerplantage van haar vader, waardoor ze steeds naar andere plekken op het eiland verhuisde, omdat de suiker niet iedere keer op dezelfde grond kon worden verbouwd.

Toen Indonesië zelfstandig werd moesten ze het land verlaten en reisde het gezin af naar Nederland waar een nieuwe toekomst werd opgebouwd. Het gaat in dit verband te ver om haar belevenissen tijdens de oorlog in Indonesië te beschrijven, maar alles staat haar nog helder voor de geest en ze kan er boeiend over spreken. Nog één keer is ze naar haar geboorteland terug geweest. "Dat vliegen viel erg tegen. Voor mij hoeft dat niet meer. Heel anders dan die lange bootreis naar Nederland op een redelijk luxe schip."

De eeuwelinge vermaakt zich opperbest in haar gezellig ingerichte kamer in Berkhout en in de ontspanningsruimte. Ze kijkt graag tv, zoals naar De Slimste Mens, en ze leest dagelijks de krant. Verder lost ze sudoku's en woordzoekers op. En verder geniet ze van haar familie. Uiteraard worden haar nog vele jaren in goede gezondheid gewenst.

Lisse versterkt armoedebeleid

LISSE n Er is een armoedenota geschreven waaruit blijkt dat het gemeentebestuur er al wat mogelijk is aan wil doen om armoede te voorkomen en te bestrijden.

Door Arie in 't Veld

Wethouder Jolanda Langeveld zegt trots te zijn op deze nota die binnenkort door de gemeenteraad wordt behandeld. "Alle mogelijke instanties die hieraan kunnen bijdragen doen mee en de krachten moeten worden gebundeld. De aanpak kent vele facetten, veelal te beginnen bij de voorkant: het inkomen. Wanneer een huishouden niet rond kan komen, liggen veel problemen op de loer. Bijvoorbeeld een dreigende uitzetting bij twee maanden huurachterstand. Of dik achter zijn met de betaling van de zorgpremie of belastingen. Hoe eerder we de signalen over financiële problemen binnen krijgen, hoe eerder en beter we kunnen helpen. Er zijn projecten om uit de narigheid te komen, zoals Schuldhulpmaatje. Er worden veel mensen opgeleid om te helpen het huishoudboekje op orde te krijgen en te houden. Het gaat hierbij overigens niet alleen over ouderen, maar ook over jongeren. We willen als gemeente hen ook met elkaar in contact brengen om van elkaar te leren."

Langeveld zegt dat er niet een precies cijfer is te geven van het aantal mensen in Lisse dat op armoedeniveau leeft. "We zien wel dat de armoede afneemt, maar dat er toch ook nog veel mensen met hun inkomen en de lasten worstelen." In de komende vergaderingen zal over dit onderwerp meer naar buiten komen.

Inschrijven voor 13e Lentedrive BC Lisse

Lisse n Op zaterdag 14 maart houdt BridgeClub Lisse de 13e Lisser Lentedrive. Deze drive vindt plaats bij plaatselijke horecagelegenheden.

De ontvangst is vanaf 09.45 uur bij Haven4 en de prijsuitreiking is om ongeveer 17.00 uur. Er wordt topintegraal gespeeld. De indeling is naar sterkte en de prijzen zijn in natura. Er worden 6 rondes gespeeld. Halverwege krijgen de deelnemers een lunch in het restaurant waar de derde ronde gespeeld is.

Het inschrijfgeld bedraagt € 54,50 per paar. Dit is inclusief een kopje koffie of thee bij de ontvangst, een lunch en een drankje bij de prijsuitreiking in Haven4.

Inschrijven is uitsluitend mogelijk via de website van BridgeClub Lisse www.nbbclubsites.nl/club/9020. De inschrijving sluit bij 120 paren en 10 reserveparen, uiterlijk op 23 februari. Voor nadere informatie of bij vragen kan men telefonisch contact opnemen via 0618941739.

Themabijeenkomsten over dementie

Lisse n De Seniorenbonden KBO en PCOB Lisse hebben op 17 januari en 14 februari twee themabijeenkomsten over dementie.

Een toenemend aantal senioren krijgt ermee te maken: als zelf getroffene, partner van, kind van, vriend van, buurvrouw van. Maar hoe verder? En wat heeft Lisse aan voorzieningen te bieden? Tijdens de eerste bijeenkomst zullen praktijkdeskundigen informatie geven en vragen beantwoorden. Een specialiste ouderenzorg vertelt over wat er in de spreekkamer met betrokkenen wordt besproken. Twee mantelzorgers en een mantelzorgadviseur van WelzijnsKompas delen hun ervaringen. Een casemanager van Marente (Berkhout) vertelt over de opname in een zorginstelling en een medewerker van Marente gaat in op dagbesteding. De eerste bijeenkomst is vrijdag 17 januari om 14.00 uur in De Beukenhof, Eikenlaan. Zaal open 13.30 uur, gratis toegang. U krijgt koffie of thee aangeboden.

column/nieuws

De wereld op zijn kop!

Foto: Ruth Eppink

Terug van weg geweest na de vakantie. Een onvergetelijke vakantie of een om gauw te vergeten. Maar er is vast van alles gebeurd, leuke of minder leuke dingen, spannende of ontspannende momenten. En dan is daar de onvermijdelijke terugreis, naar huis. Met het gevoel van `Oost - west, thuis best?` Of is het toch op een of andere manier gaan kriebelen.

Een soort botsing tussen droom en werkelijkheid? Een andere kijk op de wereld gekregen of is het wel goed zo en vallen we weer moeiteloos terug in ons alledaagse wereldje vol routine. Tsja, je wereld, wat en wie is dat eigenlijk? De straat, de school, het werk, de krant, tv en radio, de reclame of de sociale media? Keuzes genoeg. Het is maar wat je wilt horen en zien.

Wat te denken van Hong Kong waar de inwoners proberen tot het uiterste gaan om te voorkomen dat ze door het communistische China van hun democratisch bestel worden beroofd en individuele vrijheden worden ontnomen. Hun wereld wordt volledig op zijn kop gezet.

Wat te denken van de populistische maar tegelijk zo elitaire nieuwe Britse premier Boris Johnson die met een pennenstreek denkt de parlementaire democratie in het Verenigd Koninkrijk te kunnen schofferen en hun werk onmogelijk te maken. De parlementaire democratie is toch juist bedoeld om met elkaar te praten om te voorkomen dat men met elkaar gaat vechten. Terug in de tijd, de wereld op zijn kop.

Wat te denken van de niet te bevatten negatieve spaarrente op gespaard kapitaal. Ineens een straf op sparen na jaren de burger voorgehouden te hebben zuinig te zijn en geen te grote schulden te maken. Niemand begrijpt het en de onzekerheid is groot. Dus lenen maar, want dat is meer rendabel dan sparen. Geleend geld moet toch afbetaald worden? Niet meer over praten, wie dan leeft dan zorgt. De bankenwereld ook al op zijn kop gezet.

Wat te denken van het rapport "De achterkant van Amsterdam" waarin wordt aangetoond dat politie en openbaar bestuur van Amsterdam geen greep meer hebben op de drugs gerelateerde criminaliteit die de samenleving ernstig ondermijnt, ontwricht. Dit vooral door de moeilijk te traceren vermenging van criminele onderwereld met de criminele bovenwereld. De criminelen de baas en de stadsbestuurders de gefrustreerde verliezers. De wereld op zijn kop.

Tegelijkertijd, 20 steden die meedoen aan het project legaliseren van het roken van wiet en dergelijke. Om de criminelen de wind uit de zeilen te nemen. De overheid als concurrerende marktpartij, vergeet het maar. Ervaringen elders, zoals in Canada, bewijzen dat ook. Bovendien, niet te geloven hoe tegenstrijdig. De overheid die het roken van het legale product tabak wil ontmoedigen (liefst verbieden), en tegelijkertijd het roken van illegale wiet en dergelijke wil stimuleren en faciliteren. Het roken van illegale wiet houdt zo het roken van tabak in stand. Wat illegaal is wordt gelegaliseerd en wat legaal is wordt naar de illegaliteit verbannen. Het abnormale verdringt het normale en wordt zo het nieuwe normaal. De wereld op zijn kop! Welkom terug in Nederland.

(In verband met de vakantie deze week een golden oldie)

Iedereen heeft wel 4 uurtjes….

Regio n 'Iedereen heeft wel 4 uurtjes...' Dat is de tekst op een van de posters die ontworpen zijn voor de werving van nieuwe vrijwilligers voor Hospice Duin- en Bollenstreek aan de Hoofdstraat 51 in Sassenheim. Met deze nieuwe posters en folders wil het huis het bijzondere vrijwilligerswerk in het hospice onder de aandacht brengen.

Het hospice houdt dinsdag 22 januari vanaf 19.00 uur open avond in het tuinpaviljoen voor mensen die geïnteresseerd zijn om ook vrijwilliger bij ons te worden. Zij kunnen de sfeer in het hospice proeven en krijgen uitleg over wat het inhoudt om vrijwilliger bij ons te worden. Aan het huis is aan de buitenkant niet te zien is dat er mensen verblijven die nog maar kort te leven hebben. En dat is precies de bedoeling. Hier wordt in een warme, sfeervolle en huiselijke omgeving zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase. Er wordt gelachen en gehuild en het is er naast rustig en sereen ook vaak heel gezellig. Voor meer informatie, bel de coördinator: 0252-227139.

Nog meer steun voor mantelzorgers

LISSE n Mantelzorgers zijn een fenomeen waarvoor je respect moet hebben. Overal om ons heen zijn mensen in de weer om zieke mensen te helpen of bij te staan. Vaak wordt voorbijgegaan aan het feit dat de mantelzorger zelf ook wel eens wat behoefte heeft aan ruimte. Lisse heeft daar oog voor.

Door Arie in 't Veld

Veel mantelzorgers zullen niet snel aangeven dat ze ook wel eens even willen ontspannen, omdat men de plicht niet wil verzaken, maar die behoefte is er wel zeker. Wethouder Jolanda Langeveld zegt daarover dat de gemeente al eerder de mogelijkheden tot steun heeft verbreed en vorig jaar is besloten er werk van te maken die steun nog verder te versterken. "Mantelzorg is een zware baan. We hebben inmiddels met veel mantelzorgers gesprekken gevoerd en er is een enquête uitgegaan om uit te vinden wat de mantelzorgers missen en hoe we ze in 2020 kunnen ondersteunen. De eerste uitkomsten komen nu naar buiten en zullen naar de gemeenteraad gaan. Daarmee is overigens niet gezegd dat we het onderwerp hiermee als afgerond zien. Het aantal geregistreerde mantelzorgers stijgt gestaag en door het zich laten registeren kan men beroep doen op diverse voorzieningen. Mensen die hierin geïnteresseerd zijn kunnen zich aanmelden bij WelzijnsKompas. Dat is belangrijk, want we willen ook kijken hoe we de mensen kunnen bereiken. Want het is duidelijk dat veel mantelzorgers hetgeen ze doen als een staaltje van hun plicht zien en daarover niet naar buiten treden."

Groei & Bloei naar museum De Zwarte Tulp

Lisse n Museum De Zwarte Tulp is gevestigd in een monument in het centrum van Lisse dat ooit dienst deed als bollenschuur. Groei & Bloei afdeling Bollenstreek gaat dit museum bezoeken.

Het museum geeft een mooi tastbaar voorbeeld van de historie van de bloembollenteelt, de bollenexport en verhaalt over het veredelen en vermeerderen van bloembollen. Ook worden de belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van de tulp en andere bolgewassen verteld, zoals de tulpomanie, de hyacintenspeculatie en het verhaal van de zwarte tulp. Naast ontvangst met thee/koffie krijgen deelnemers een rondleiding in dit unieke gebouw met zijn bijzondere verhalen. Wie mee wil, kan zich tot 10 januari opgeven. Dit kan via WhatsApp of mail bij Jolande Rusman: jolanderusman@zonnet.nl of 06-23759952. De kosten deelname voor leden zijn 5 euro, niet-leden betalen 7,50 euro.

De excursie van Groei & Bloei vindt plaats op 23 januari, aanvang 14.00 uur. De Zwarte Tulp is gevestigd aan de Grachtweg 2A.

'Leven en werk van W.G. van der Hulst'

Lisse n De PCOB afdeling Lisse staat donderdag 16 januari in het teken van W.G. van der Hulst, de bekende kinderboekenschrijver. Mevrouw A. Fokker komt dan met een presentatie in woord en beeld. Wie kent niet de boekjes, zoals 'Het klompje dat op het water dreef' of 'Anneke en de sik'. De meesten van ons zullen er in het verleden heel wat hebben stukgelezen. Een ieder die belangstelling heeft om deze middag mee te maken, wordt vriendelijk uitgenodigd. De bijeenkomst vindt plaats in de recreatiezaal van Zorgcentrum Rustoord. Aanvang 15.00 uur, zaal open om 14.30 uur. De toegang en de koffie zijn gratis.

nieuws/column

Gesteggel over parkeerplaatsen voor invaliden

Parkeerplek alleen voor invaliden. Dit kan op de grond worden aangeduid, maar ook via borden. | Foto: Pixabay Foto: Pixabay

LISSE n In de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur sprak Franco Dieters in over het onderwerp parkeervergunningen invaliden. Hij ergert zich met name aan de stroperigheid van de procedures, die al jarenlang bezig is.

Door Arie in 't Veld

"Aan het Jacob van Ruysdaelplein waren er in 2010 zeven vergunninghouders voor zo'n parkeerplaats, maar aan het plein bevonden zich slechts twee plekken voor invaliden. Na een aanvraag om extra plekken in november 2010 is op 29 mei 2011 er eentje bijgeplaatst, overigens niet volgens de normen. Er werd om extra plekken gevraagd en het duurde tot 12 september van dat jaar en kort daarna zijn van acht normale plekken zes parkeerplaatsen voor invaliden gemaakt. Eind 2018, begin 2019 zijn er twee vergunninghouders in de flat overleden, mede waardoor er vaak twee parkeerplekken voor invaliden leeg staan. Omdat we op het plein nogal wat parkeerdruk ondervinden, hebben we aan de gemeente gevraagd of het mogelijk is om van die twee plekken wellicht tijdelijk weer normale parkeerplaatsen te maken. Haal die bordjes er even af, dan is het snel geregeld. Dan kon helaas niet. Er onstond een hele discussie; er moet een schriftelijk verzoek komen met foto's van de huidige situatie en er moet ook nog een juridische procedure worden gestart. Uiteindelijk is met tussenkomst van de buurtregisseur ervoor gekozen om twee bordjes weg te halen. Helaas met paal en al."

Kort daarna zijn er weer twee mensen komen wonen die behoefte hebben aan twee invalidenparkeerplaatsen. Men dacht dat even aan te vragen en klaar te zijn, maar dat bleek een misrekening. Een hele discussie over de palen en de bordjes volgde. "Als alternatief kregen we het idee om plekken aan te vragen met kentekenborden. En dan ging het om vijf plekken, zodat de vergunninghouders zo weinig mogelijk hoefden te lopen. Waarom mag je voor een bestaande plek niet kiezen wat je wil en moet je voor een bestaande plek 326 euro betalen? Het hoogste tarief in de regio overigens. De hele gang van zaken is een beetje apart. Het zou allemaal toch veel eenvoudiger geregeld kunnen worden?", vroeg Dieters zich af.

Slepen

Rob Veldhoven van Nieuw Lisse snapt dat met name het laatste verwarrend is, maar ook dat je niet continu met palen kunt blijven slepen. "We hebben nu vijf palen en het moeten er zeven worden en dan over een maand weer eentje eraf. Vaste plaatsen en ook voor mensen uit de omgeving is dat wellicht een idee." Gerrit Meiland van het CDA stelde vast dat het allemaal vooral gaat om de stroperigheid waarin de procedure is verlopen. "Men komt niet eens langs om te kijken waar het probleem zit."

Gesprek aangaan

Wethouder Jolanda Langeveld: "We hanteren bepaalde normen en bepaalde procedures en op het moment dat je een invalidenparkeerplaats aanvraagt gaat dit op kenteken. Dat vergt een procedure. Maar waar is Dieters nu precies tegenaan gelopen? Misschien is het een idee dat wethouder Kees van der Zwet of ik met hem een gesprek aanga om naar de procedures te kijken en die wellicht te verbeteren."

Gang naar Raad van State dreigt voor bouwplan It's

LISSE n De gemeenteraad wil het bouwplan van 24 appartementen in het voormalige It's-gebouw op de hoek Kanaalstraat/Heereweg doorzetten. In de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur sprak Cora van der Elst in namens de omwonenden van Kanaalstraat 5, de Wagenstraat, De Madelief en van Stek. Ze gaf aan tegen de verklaring van geen bedenkingen te zijn.

Door Arie in 't Veld

Van der Elst roerde de parkeeroverlast aan, want het wordt het eerste project zonder parkeerruimte. "Parkeren dus in de omliggende ruimte met een blauwe zone en gehandhaafd wordt er niet. Er komen 24 woningen en dus al gauw 48 auto's bij. Nu zit er niets. Ook de privacy is een probleem. De bezwaarmakers ergeren zich ook aan de slechte communicatie van de gemeente en vinden het opmerkelijk hoe weinig moeite er wordt gedaan om iedereen te informeren. We voelen ons niet serieus genomen en zijn genoodzaakt om stappen te ondernemen tot de Raad van State." Dat is dan waarschijnlijk ook de weg die men moet gaan, want tijdens de commissievergadering werd besloten het stuk als hamerstuk op de raadsagenda te zetten, dus wat de raad betreft kan het doorgang vinden.

Guus Mesman van de PvdA herkende de kennelijk slechte communicatie en het punt van de parkeerplaatsen. Jacqueline van Doorn van D66 constateerde dat er nu meer mensen in het centrum kunnen wonen en dat dit goed is voor de doorstroming. "Moeilijk is wel dat er geen ruimte is voor sociale bouw, doch wij stemmen in."

Rob Veldhoven van Nieuw Lisse zei wel gewend te zijn aan het fenomeen dat omwonenden bezwaar aantekenen als er iets te gebeuren staat. "Daar zijn we ook voor. Maar in dit geval is het bouwplan zeker een verbetering."

Wethouder Jeanet van der Laan zei over de slechte communicatie: "Er zijn drie informatiebijeenkomsten geweest en er zijn ook gesprekken gevoerd met omwonenden. Dus ik herken me er niet in. Sterker nog, voordat het college tot besluiten kwam is al met de bewoners gesproken. Dat we het dan niet eens zijn met de uitkomst, daar heb ik respect voor, maar het is niet respectvol om te zeggen dat er slecht is gecommuniceerd. Wat de parkeerproblematiek betreft is het duidelijk dat je door toevoeging van deze woningen in het centrum wellicht wat langer moet zoeken naar een parkeerplek. Het college vindt het evenwel belangrijk dat de locatie ontwikkeld wordt en parkeren dus in het openbaar gebied moet plaatsvinden. Al moeten de auto's in de Poelpolder staan. We vinden het in alle opzichten een mooi bouwplan en daar staan we voor. En eventuele parkeerontheffingen worden verleend voor een termijn van drie jaar. Per adres maximaal twee ontheffingen."

'Hier geen leerkrachtentekort'

LISSE n In veel gemeenten is sprake van een leerkrachtentekort. In Lisse speelt dit vooralsnog niet, aldus wethouder Jeanet van der Laan. Dit betekent niet dat het allemaal botertje tot de boom is. "Als het tekort zich aandient, bijvoorbeeld door een griepuitbraak, kan het voor een korte termijn worden opgevangen door bijvoorbeeld de directie. Het is echter niet onmogelijk dat ook hier het tekort aan leerkrachten zich gaat openbaren en over de mogelijkheden voor dan gaan we in overleg met het Fioretti, de Sophia Scholen en de Stichting Openbaar Basisonderwijs."

(tekst Arie in 't Veld)

Muntenavond in 't Poelhuys

Lisse n Muntclub Lisse houdt dinsdagavond 14 januari de maandelijkse munt- en veilingavond in clubgebouw 't Poelhuys (Vivaldistraat 4).

Om 19.00 uur gaat de zaal open en liggen 100 kavels van de veiling klaar. De leden kunnen dan alvast de kavels bekijken waar ze belangstelling voor hebben. Om 20.30 uur begint de veilingmeester met de eerste kavel, na 40 kavels is er een korte pauze met het eerste gedeelte van de verloting. Rond 21.30 uur zijn alle kavels dan afgeslagen en kan de afrekening beginnen. Leden hebben gratis entree, niet-leden betalen 5 euro, maar voor 22,50 euro is men het gehele jaar lid (10 veilingavonden).

Eten bij Salvatori

Lisse n Ook dit jaar transformeert buurthuis Salvatori een aantal keren per maand tot eetcafé.

De eerste keer is dat op woensdag 8 januari. Gasten genieten dan van de kookkunsten van team Ellen. Opgeven hiervoor is helaas niet meer mogelijk. Dat kan nog wel voor het eetcafé op 15 januari. Dan bereidt het gelegenheidsteam de maaltijd. Zeker niet te versmaden, hun altijd weer verrassende culinaire vondsten. En zoals altijd: Kom genieten en vergeet niet je mok mee te nemen. Zaal open vanaf 17.30 uur, maaltijd: 18.00 tot 19.30 uur. Kosten: volwassenen 5 euro, kinderen t/m 12 jaar 3 euro. Aanmelden op 13/1 bij Anneke Boogerd op 0641970366. Buurtbewoners: 08.30-9.00 uur , vrije aanmelding: 09.00- 09.30 uur. Maximaal twee personen per telefoontje.

Fietscursus voor volwassenen

Hillegom n Voor iedereen die niet kan fietsen of niet meer durft te fietsen start 27 januari een fietscursus.

Aan de voorgaande cursussen hebben vele dames en heren met plezier deelgenomen.

De cursus bestaat uit tien praktijklessen en vier theorielessen De lessen worden gegeven op maandagochtend van 9.00 tot 10.00 uur en op de dagen met de theorielessen tot 11.15 uur. In de schoolvakanties zijn er geen lessen.

De lessen worden gegeven vanuit Solution aan de Van den Endelaan 7 in Hilleg. Hier kan door de cursisten op het pleintje en op de paden in de omgeving veilig geoefend worden. Na ongeveer vijf lessen kunnen de cursisten onder begeleiding de weg op.

De kosten van de cursus bedragen 25 euro. Dit bedrag wordt, nadat de cursist voldoende lessen gevolgd heeft, weer terugbetaald. Ook mensen die buiten Hillegom wonen zijn van welkom om deel te nemen aan de cursus.

Meer info en aanmelden via Henk Huurneman. Mail naar: h.huurneman1@kpnmail.nl onder vermelding van: naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres, of bel: 0252-520096.

Vuurwerkafval vegen

Het nieuwjaarsvegen is een begrip geworden in Lisserbroek. De werkgroep is blij met alle inzet. | Foto: pr

Lisserbroek n Veel mensen in Lisserbroek hebben op 1 januari gehoor gegeven aan de oproep om vuurwerkafval op te ruimen. Om 14.00 uur stonden er drie overvolle containers bij sociaal-cultureel centrum De Meerkoet met genoeg afval voor nog minstens twee extra containers.

Dit is de grootste hoeveelheid die is ingezameld in de vier jaar dat de Werkgroep Duurzaamheid van Lisserbroek SamenMeer het nieuwjaarsvegen organiseert. Op Nieuwjaarsdag hielpen ongeveer vijftien mensen, inclusief SuperSchoon-ambassadeurs Eveline, Sjaak, Guido en Thijs om het plein voor De Meerkoet schoon te vegen. Ook kwamen heel veel mensen het door hen opgeruimde vuurwerkafval brengen. In 2019 waren twee containers te weinig, nu waren zelfs de drie bestelde containers bij lange na niet voldoende. Hoe sneller na de jaarwisseling alles is opgeruimd, hoe beter. Rondslingerend vuurwerk dat niet is afgegaan, kan gevaarlijk zijn. Bovendien krijgt afval zo niet de kans om in het milieu te verdwijnen. Het lijkt erop dat het nieuwjaarsvegen een begrip aan het worden is in Lisserbroek. De werkgroep is blij met iedereen die het vuurwerkafval heeft opgeveegd.

n Kerstbomen de versnipperaar in

Foto: Eric-Jan Geertsen.

Opgeruimd staat netjes

Hillegom n Door Scoutinggroep Tjarda en medewerkers van de Meerlanden werden zaterdag 4 januari voor het eerst samen kerstbomen verzameld in Hillegom.


In verschillende wijken waren Kerstboominzamelingspunten ingericht waar bewoners hun oude kerstboom kwijt konden, aangeduid met een bord.

Ook werd met behulp van een aantal bakfietsen de wijk "schoongeveegd" door bomen te verzamelen en naar het inzamelpunt te brengen. Daar werden de bomen de versnipperaar in geduwd.

Bomen waar een kruis aan gespijkerd was of met kluit, werden gelijk de perswagen in gegooid, want anders gaat de versnipperaar kapot.

Landelijk bleek dat een kerstboom van meer dan twee meter opmerkelijk geliefd was. Ongeveer een vijfde van alle verkochte kerstbomen was een boom van deze grootte. In 2018 was dat gemiddeld nog een stuk lager.

De vraag naar de grotere kerstboom blijft stijgen. Veel mensen kochten er een kleine boom 'bij', voor in de hal of op de kamer van de kinderen.

Kleur is heer en meester

Hillegom n In de galerie/kunstuitleen Bollenstreek is tussen 10 en 26 januari de expositie: Kleurrijk en abstract, van Jos van Beek te bewonderen.

De grote doeken van Jos van Beek zijn kleurrijk en abstract, waar een oplettende kijker misschien toch een figuratie in kan zien.

Primaire kleuren voeren de boventoon in zijn werk.

Meer informatie over de expositie, kunst lenen of openingstijden is te vinden op:

www.kunstuitleenbollenstreek.nl.

Gun Fietsmaatjes Appeltje van Oranje

Foto: pr.

REGIO n Er bestaan landelijk al diverse stichtingen Fietsmaatjes zoals in de gemeente Teylingen (waar koning Willem-Alexander het project in Warmond bezocht, foto ©Fietsmaatjes.NL), Amstelveen en Hillegom-Lisse. Fietsmaatjes.NL maakt kans op een Appeltje van Oranje (bronzen beeld en 15.000 euro). Nog tot en met 15 januari kan het Nederlands publiek stemmen op 38 projecten, waaronder dus Fietsmaatjes.NL: www.appeltjevanoranje.nl/projecten/fietsmaatjesnl. Koningin Máxima reikt op 23 mei de Appeltjes van Oranje uit aan de drie beste maatjesprojecten. Stemmers maken kans op een uitnodiging voor de uitreiking.

Seniorenbus Lisse zoekt vrijwilligers

Foto: Arie in 't Veld

Lisse n De Seniorenbus brengt senioren uit Lisse en Lisserbroek tegen een geringe vergoeding naar de dokter, de kapper, familie of supermarkt. Men rijdt in Lisse, Lisserbroek, Hillegom, De Zilk, Sassenheim, Voorhout en Warmond. De bus rijdt op werkdagen tussen 08.30 en 17.15 uur. Ruim 20 vrijwilligers (zie archieffoto van AihV) zijn als chauffeur of telefonist hierbij betrokken. Gemiddeld eens per veertien dagen worden zij ingeroosterd. Om dit te kunnen handhaven is uitbreiding van het aantal medewerkers nodig. Geïnteresseerd? Bel de coördinatoren Johan van Zoest (06-53630009) of Rien Jongman (06-49744132).

Welkom

Hillegom n Nieuwe inwoners ontvangen bij inschrijving in de gemeente Hillegom een welkomsttas. Wethouder Jan van Rijn reikte afgelopen maand de welkomsttas uit aan een nieuwe inwoner.

De tas is gemaakt van 100% gerecyclede PET en bevat een welkomstbrief, info over de gemeentelijke belastingen en afval en een waardebon voor een insectenhotel, moestuintje of vogelhuisje. De tas is te gebruiken als boodschappentas en is geschikt om volledig te recyclen. Nieuwe inwoners die graag een tas willen hebben kunnen die afhalen met het bewijs van inschrijving.

week in beeld

Bestemmingsplan Visserkade in de procedure

Foto: Arie in 't Veld

LISSE n Er wordt momenteel een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor twee locaties aan de Visserkade. Deze locaties waren uit het bestemmingsplan Lisse Dorp 2010 gehouden omdat op deze percelen ontwikkelingen waren voorzien die ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan nog niet uitgewerkt waren. Nu is dat voor één perceel wel het geval.

Tekst & foto: Arie in 't Veld

Het gaat om de sloop van een botenloods (foto), waarna er een nieuwe woning wordt teruggebouwd. Voor de woning op de locatie van de botenloods is ingestemd met een principeverzoek op 15 november 2019. Voor de drie woningen, Visserkade 7, 9 en 11, wordt het huidige gebruik planologisch vastgelegd. Verder krijgt het nabijgelegen parkje de bestemming Groen.

Burgerwoning

Een nieuw bestemmingsplan is nodig omdat op deze locatie een verouderd en niet meer kloppend planologisch regime geldt. De woningen Visserkade 7, 9, en 11 hebben nog steeds de bestemming Bedrijven, terwijl er al jaren sprake is van een gebruik als burgerwoning.

Het parkje heeft vanuit het verleden de bestemming Verkeer- en Verblijfsgebied omdat daar vroeger een brug voor langzaam verkeer was gepland. Een parkje verhoogt de natuurwaarden voor dorp en landschap. Bomen zijn waardevol voor planten en dieren. Ze bieden een vestigingsplaats (holtes, nesten), voedsel en schuilmogelijkheden. Langs lanen en door bossen kunnen dieren zoals vogels, vlinders en vleermuizen zich verplaatsen.

De locatie van de botenloods (Bedrijven) wordt aangepast omdat hier een nieuw woonhuis wordt gebouwd. Een woning is hier stedenbouwkundig en planologisch goed inpasbaar. Het gebied tussen de Greveling en de Grevelingstraat kenmerkt zich door de transitie van bedrijvigheid naar wonen, zoals verwoord in het Masterplan Greveling. Het bestemmingsplan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening.

Er is op 18 oktober een bewonersbijeenkomst/participatiebijeenkomst gehouden voor de invulling van het parkje. Verder zijn omwonenden geïnformeerd over de aanleg van het parkje.

Het voorontwerpbestemmingsplan wordt na instemming van de raad voor zes weken ter inzage gelegd voor inspraak. Omwonenden worden hier per brief over geïnformeerd en er volgt een publicatie in het LisserNieuws.

Bij het parkje stond brug voor langzaam verkeer gepland

Gezonde samenwerking tussen studenten en stichting SportSupport

Emma, Luuk, Max en Mike zijn studenten Sportkunde. | Foto: pr

HILLEGOM n De FitTest 60+ is bedoeld om senioren inzicht te geven in hoe zij ervoor staan betreft wat hun lichamelijke gesteldheid. Op basis van de uitkomst van eenvoudige testjes krijgt iedere deelnemer een beweegadvies op maat, afgegeven door een vakbekwaam fysiotherapeut. Hogeschool Inholland Haarlem gaf vier studenten Sportkunde opdracht om de FitTest in samenwerking met team Hillegom in Beweging voor het eerst in Hillegom te organiseren.

De FitTest 60+ is 12 februari in zorgcentrum Bloemswaard.

Luuk van Eeden (21), Max Duinmeijer (21), Emma den Hertog (22) en Mike Knuijsting (23) zijn studenten Sportkunde met afstudeerrichting Sport & Maatschappij. Zij zijn verantwoordelijk voor het volledige draaiboek: de locatie, contact met de media, invulling van het programma en de algehele coördinatie op de dag zelf.

Ze worden begeleid door teamleider van Hillegom in Beweging Sandra Boonstra. Als onderdeel van SportSupport is haar team mede-uitvoerder van het sport- en beweegbeleid van de gemeente Hillegom.

Persoonlijk beweegadvies

"Het gaat erom ouderen inzicht te geven in hun lichamelijke fitheid", lichten Emma en Luuk het concept toe. "Met testjes meten we bloeddruk, BMI en vetpercentage, maar ook knijpkracht in de handen, lenigheid en evenwicht. Daarna stelt de fysiotherapeut een persoonlijk beweegadvies op, bijvoorbeeld om een afspraak te maken bij de huisarts of om eens langs te gaan bij een passende sportaanbieder." De FitTest wordt ingericht als een mini-beurs waar in een ontspannen sfeer laagdrempelige testjes kunnen worden gedaan. Sandra Boonstra: "De FitTest 60+ heeft grote meerwaarde voor de gemeente Hillegom. Vanwege de vergrijzing is het belangrijk dat we preventief actie ondernemen. In de Beweegvisie voor volwassenen hebben alle betrokken partijen zich ten doel gesteld om zoveel mogelijk mensen te motiveren om te bewegen." Begin 2020 gaan de studenten met flyers actief langs deuren, seniorencomplexen en supermarkten, daarnaast zullen zij het project volop promoten op social media en op hillegominbeweging.nl.

Duwtje in de rug

Max. "Wij leren in theorie wel hoe je een project organiseert, maar nu zie je ineens ook het maatschappelijke belang ervan. Dit is veel meer dan een test die meet hoe fit iemand is! Het geeft mensen een duwtje in de rug, wakkert contacten aan en misschien gaat het zelfs wel eenzaamheid tegen."

Mike: "Ouderen zijn moeilijker te bereiken en moeilijker in beweging te krijgen. Maar ik zie nu wel dat het heel dankbaar werk is, met een extra maatschappelijke lading. Je kan voor deze doelgroep echt iets betekenen." Aanmelden is gratis en kan via www.hillegominbeweging.nl.

leestips/nieuws

Jaap en Anneke Parlevliet-Bulk 60 jaar een paar

Het stralende paar met burgemeester Arie van Erk. | Foto: Annemiek Cornelissen. Foto: ac

HILLEGOM n Anneke Parlevliet-Bulk (86) en Jaap Parlevliet (87) vierden 18 december de dag dat zij zestig jaar geleden in het huwelijksbootje zijn gestapt.

Door Annemiek Cornelissen

Omdat De Hillegommer in de week van 18 december 2019 niet meer verscheen in de 'normale' editie, alsnog een foto en natuurlijk het verhaal van het bruidspaar dat bezoek kreeg van burgemeester Arie van Erk. Deze maakte zijn opwachting met een mooi boeket bloemen en werd getrakteerd op een lekker gebakje. Na afloop waren de bruid en bruidegom heel enthousiast. "Wat een fantastische burgemeester hebben wij toch. Hij zat lekker op zijn gemak!" Op zaterdag 21 december werd het huwelijksjubileum gevierd in De Rustende Jager in Nieuw Vennep.

Anneke Parlevliet-Bulk werd in Nieuw Vennep geboren en komt uit een gezin met nog twee zussen en een broer. Vader Cor en moeder Anna hadden een boerderij en leefden van de akkerbouw.

Ook de bruidegom komt uit een boerengezin. Zijn ouders hadden een boerderij aan de Hillegommerdijk in Beinsdorp, toentertijd was dat nog Nieuw Vennep.

De vonk sloeg over tijdens het dansen

Jan en Mien Parlevliet hadden twee zonen en drie dochters. Anneke en Jaap kenden elkaar oppervlakkig, toen ze elkaar tegenkwamen op Koninginnedag op een feest in De Beurs in Hoofddorp. "Dat was toen nog op 30 april. Er was een voorstelling en daarna gingen we dansen en sloeg de vonk sloeg over. We spraken af om samen te gaan ringsteken. Ik bakte er niks van, maar vond het alleen maar leuk om met elkaar te zijn."

Het koppel kreeg verkering en tweeënhalf jaar later gingen ze trouwen op het gemeentehuis van Hoofddorp. "We werden getrouwd door de toenmalige Burgemeester Van de Wilgen. Ik was toen in dienst van de gemeente als schooltandartsassistente", vertelt de bruid. Het kersverse stel ging wonen op de boerderij van de ouders van Jan. "Zo ging dat indertijd. De boerderij ging automatisch over. Mijn ouders kochten een woning en wij konden er wonen. Later is dat ook gebeurd met mijn zoon Jan. Hij heeft het bedrijf weer van ons overgenomen en nu zit onze kleinzoon Jur ook in het bedrijf. Het is dus een echt familiebedrijf."

Appeltaart en stoofpeertjes

Anneke en Jan kregen een zoon en een dochter en hebben een kleinzoon. Jan is nu dertig jaar uit het bedrijf, maar is nog wel heel actief. Hij is al jaren vrijwilliger bij het museum in Hoofddorp. "Eerst deed ik rondleidingen en nu zit ik in het team van de schoonmaak en loop achter de dweilmachine."

Verder houdt Jan de tuin van zijn woning nog helemaal zelf bij. Anneke heeft ook 25 jaar als vrijwilliger bij het museum gewerkt achter de balie. Haar grote passie is koken en het in huis gezellig maken. "Koken kan ze heel goed hoor. Ik vind alles lekker wat ze maakt, maar favoriet zijn haar appeltaart en de stoofpeertjes."

Amerika en Nieuw-Zeeland

De bruidegom spelt ook de hele krant uit en leest vakbladen. Ze hebben de afgelopen jaren de hele wereld doorgereisd.

"In de winter zaten we op de Canarische eilanden. In de zomer bezochten we familie in Amerika en Nieuw-Zeeland. We gaan nog steeds weg hoor, maar nu doen we riviercruises, dat is makkelijk en lekker rustig. We gaan altijd samen. We hebben een mooi leven. We hebben hard gewerkt, maar zijn nog steeds gezond en dat is heel fijn!"

75 jaar bevrijding in Hillegom werpt blik vooruit

Ook uit 'het torentje van Bakker Out' wapperde de vlag bij de bevrijding. | Foto Frans Out, SVvOH.

Dit jaar vieren wij 75 jaar bevrijding na de Tweede Wereldoorlog. Nu het aantal mensen 'die het na kunnen vertellen' steeds verder afneemt, worden de beelden die het verleden zichtbaar en voorstelbaar maken steeds belangrijker. Het NIOD (Instituut voor Oorlogs-, Holocaust, en Genocidestudies) en de provincies hebben daarom – in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid – de Nederlandse bevolking ingeschakeld op zoek naar de meest aansprekende 100 foto's uit de Tweede Wereldoorlog om een fotocanon vorm te geven. Via de provincies is dit uitgezet.

Stichting Vrienden van Oud Hillegom heeft de beschikking over heel veel foto- en filmmateriaal uit het archief van Frans Out, de eerste Vrienden-voorzitter en warme bakker in Hillegom. Veel oudere Hillegommers kunnen zich "het torentje van Bakker Out" herinneren bij de bakkerswinkel van Out in de Hoofdstraat. Dat torentje is verdwenen en het gebied rondom de bakkerij zal grondig veranderen als gevolg van de plannen voor Dunantstaete. Gelukkig hebben we de foto's nog!

Frans Out was ook een begenadigd en gretig fotograaf en filmmaker. Met name in en rond de Tweede Wereldoorlog heeft Frans Out heel veel beelden vastgelegd van het dagelijkse dorpsleven in een oorlogssituatie. Na diens overlijden heeft de familie Out het omvangrijke archief overgedragen aan de Vrienden. In samenwerking met het Oranjecomité Hillegom zorgen de Vrienden van Oud Hillegom voor beeldmateriaal wanneer herdenkingsactiviteiten met beelden worden omlijst. In het bijzondere herdenkingsjaar 2020 werken de twee vrijwilligersorganisaties opnieuw samen, onder andere in het kader van de bevrijdingswandelingen waarvoor binnen Hillegom veel belangstelling is.

Naast het lustrumjaar van 75 jaar bevrijding viert ook Stichting Vrienden van Oud Hillegom een jubileum: in juni zijn de Vrienden inmiddels 30 jaar actief om de geschiedenis van Hillegom levend te houden. Het jubileum wordt gevierd in de acht maanden tussen de twee Vrienden-avonden van 6 maart en 6 november. Als onderdeel van het jubileum zullen de Vrienden-vrijwilligers zeven thema-exposities organiseren en binnen ieder thema worden gerelateerde activiteiten georganiseerd zoals een wandeling.

De maand mei heeft vanzelfsprekend het thema "75 jaar bevrijding" en onze vrijwilligers werken hard aan de vormgeving van die themamaand.

Voor de landelijke uitvraag "De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's" zal de provincie Zuid-Holland 50 ingezonden foto's selecteren om mee te doen aan de landelijke uitverkiezing. Die 50 foto's worden tijdens een presentatie op 20 januari bekendgemaakt. Het is dan ook prachtig nieuws dat van alle foto's die de provincie (onder andere van de Vrienden) heeft ontvangen, twee foto's van Frans Out zijn voorgedragen voor de verkiezing van die 50 foto's. Natuurlijk hopen we van harte dat een of allebei het zullen halen tot aan de landelijke uitverkiezing. Maar onafhankelijk daarvan, zal veel beeldmateriaal uit de collectie van Frans Out worden getoond tijdens de digitale expositie die de Vrienden in de jubileum-themamaand mei organiseren op Kwekerij Veelzorg. Sommige van die beelden zullen binnen Hillegom bij veel mensen bekend zijn, maar er is nog genoeg te ontdekken. Zo dragen de Vrienden bij om het verleden zichtbaar en voorstelbaar te blijven houden. Opdat wij niet vergeten.

De digitale versie van deze column is terug te vinden op www.vriendenvanoudhillegom.nl onder op www.dehillegommer.nl en www.lissernieuws.nl.

Wandelend het nieuwe jaar in

Hillegom n Ook in het nieuwe jaar gaat de wandelgroep Hillegom Station weer drie avonden in de week aan de wandel; kijken of ze de 1000 kilometer van 2018 kunnen evenaren.

Afgelopen jaar heeft de groep tijdens de 144 wandelingen ruim 960 km gelopen. "We vinden ook nu we al ruim drie jaar bestaan nog steeds af en toe onbekende straatjes en paadjes, de mogelijkheden voor rondjes door de wijk Ringoevers worden nog steeds uitgebreid met de bouw van nieuwe deelplannen, maar we zijn afgelopen jaar bijvoorbeeld ook 45 keer het dorp uitgegaan voor een rondje de Zilk, Vogelenzang, Bennebroek of Beinsdorp. We kunnen dan ook niet wachten tot het weer langer licht wordt en we weer de trekpontjes kunnen pakken om de bollenvelden op te zoeken en we de Weerlanerpolder weer in kunnen," laat de organisatie weten.

Nieuwe wandelaars zijn altijd welkom om zich aan te sluiten. Op de Facebookpagina 'Wandelgroep Hillegom Station' staat meer info. De wandelingen duren gemiddeld vijf kwartier in een vlot tempo, maar: "Er is altijd adem over voor een gezellig praatje onderweg!"

Computerhulp in De Beukenhof

Lisse n Senioren kunnen maandelijk in De Beukenhof aan de Eikenlaan terecht met vragen over de computer. Ook op dinsdag 14 januari van 10.00 tot 12.00 uur is een vrijwilliger van de Computergroep, aangesloten bij De Paraplu, aanwezig om problemen te helpen oplossen. Mail de vragen voor een vlotte afwikkeling vooraf naar computerinloopvraag@gmail.com. Vermeld welk type computer (desktop-pc, laptop, tablet of smartphone) en welk besturingssysteem (Windows, Android of iOS) het betreft. Zo kan de vrijwilliger zich goed voorbereiden. Als u het spreekuur niet kunt bezoeken, kunnen vraag en advies ook via de mail lopen.

Bonbon

Ik haalde de post uit de brievenbus en behalve de krant zag ik de gevreesde envelop: van het CIJB. De brief was geadresseerd aan mij, dat maakte een en ander nog wat pijnlijker. Binnen maakte ik hem open. Ik zag een fikse boete voor 'te hard rijden'. Reflexmatig dacht ik: één van de kinderen zal wel in mijn auto hebben gereden. Ik sprak ze er meteen op aan. Maar beide dames konden onomstotelijk aantonen dat zij op dat moment niet in mijn Golfje hadden gereden. Dus ik zelf was de boosdoener.

De flitspaal op de Hillegommerdijk ter hoogte van de afslag naar de Spieringweg had de overtreding geconstateerd. Maar dat was raar: daar sla ik altijd af, hoe kon ik daar dan te hard hebben gereden? Ik keek nog eens goed naar de datum en realiseerde mij dat ik op die zondag dienst had. Op het dagoverzicht van die dag zag ik dat ik 18 minuten voor de geconstateerde overtreding met de laatste patiënt eigenaar had afgerekend. Ik wist nog precies welke hond dat was. Het betrof de Portugese Waterspaniel Pedro, die een doosje met bonbons had opgegeten. Dat was voor die eigenaren de aanleiding geweest om mij te bellen met de vraag wat ze moesten doen. Mijn antwoord was eenvoudig: zo snel mogelijk langskomen. En dat hadden ze gedaan. De mensen hadden een enorme doos bonbons gekregen als dank voor hun onbaatzuchtige hulp aan een zieke vriendin. In een onbewaakt moment had Pedro de vijfhonderd gram aan puur- en melkchocolade versnaperingen in een handomdraai tot zich genomen. Alleen het lege verfomfaaide doosje markeerde de herinnering aan de gulle gift. Op de kliniek bracht ik een braunule aan in de ader en injecteerde de braakopwekkende vloeistof. Binnen 3 minuten lag er een pond chocoladepasta op de grond. Op zich fantastisch, maar ook wel wat spijt opwekkend. Wat was het lekker geweest als… maar ja, dat was niet meer aan de orde. Pedro was gered. Na de administratieve afhandeling reed ik naar huis. Juist ter hoogte van de flitspaal remde ik af en sloeg rechtsaf. Op datzelfde moment werd ik snoeihard ingehaald door een VW Caddy. Ik wist nog dat ik dacht: "Nou, als die auto geflitst wordt dan weet ik het nog niet zo net..."

En nu was er de betreurde brief. Tegenwoordig moet je digitaal in beroep gaan. Het kostte me heel veel tijd en moeite maar uiteindelijk lukte het mij om de flitsfoto op te vragen. Toen ik hem binnen kreeg moest ik van blijdschap glimlachen: op de foto waren twee auto's naast elkaar gefotografeerd en om de een of andere reden hadden ze mij als overtreder uitgekozen. Ik werd echter daadwerkelijk ingehaald en het was vastgelegd ook! Het verweerschrift was hierna niet zo moeilijk meer. In plaats van allebei een bon(bon) werd drie weken later die van mij ongeldig verklaard.

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom

Foto: pr

Protestantse Gem. Hillegom

Maartenskerk, Kerkplein 1, 10.00 uur

Zondag 12 januari

Voorganger: ds. Wim Zaagsma

Open Hof Hillegom
Open Hof, Raadhuisstraat 3
Zondag 12 januari, 10.30 uur
Spreker: Pim Vrijmoeth

Evangelie Gemeente Hillegom

Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16
Zondag 12 januari, 10.00 uur

Spreker: Steve van Deventer

Parochie Heilige Willibrordus

St. Jozef en St. Martinuskerk, Hoofdstraat 29

Zondag 12 januari, 11.00 uur

Celebrant: kapelaan S. Kuik
Koor: Dameskoor

Di 19.00 uur: Rozenkrans

Wo & vr 09.00 uur: Euch.viering

St. Agathakerk, Heereweg 277

Zondag 12 januari, 10.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: pastoor R. Franken
Assistentie: diaken I. Osseweijer
Koor: de Bollennootjes

Ma 19.30 uur: Euch.viering
Di, do & vr 09.00 uur: Euch.viering

H.H. Engelbewaarderskerk, Heereweg 457

Woensdag 8 januari, 09.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: kapelaan S. Kuik

Zaterdag 11 januari, 19.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: pastoor R. Franken
Koor: Actaea

Samenwerkingsgemeente Lisse

Zondag 12 januari

Kerk Veldhorststraat, 10.00 uur

Voorganger: ds. Nico Geertsema

Kerk Prinsessestraat, 16.30 uur

Voorganger: ds. J.W. van 't Hoff

Evangelie Gemeente Lisse

De Poort, Jozef Israëlsstraat 11

Zondag 12 januari, 10.00 uur

Spreker: Bert Strikkers

Gereformeerde Gemeente Lisse

Salemkerk, Tulpenstraat 35

Woensdag 8 januari, 19.30 uur

Afscheidsdienst ds. G.J.N. Moens

Zondag 12 januari, 10 en 16 uur

Voorganger: niet opgegeven

Protestantse Gemeente Lisse

Pauluskerk, Ruishornlaan 33
Zondag 12 januari

09.30 uur: voorganger ds. R.A. Houtman, Epe

11.00 uur: voorganger ds. F.P. Leever, Houten

Op korte termijn is er weer een leuke prijs te winnen met het inzenden van de juiste oplossing van de puzzel. Tot die tijd kunt u toch gewoon lekker blijven oefenen, bijvoorbeeld met deze woordzoeker.

De laatste puzzel van 2019 (uit week 51) kent nog wel een winnaar. Dat is Wick van Dam uit Hillegom. De oplossing was sukkeldraf. De kaartjes voor Floralis komen eraan!