LisserNieuws - De Hillegommer

25 juni 2019

LisserNieuws - De Hillegommer 25 juni 2019


Kinderen fietsen Tour de Lisse

Het hoogste podium was voor Wout Parlevliet, die de Tour de Lisse 2019 won. | Foto: Esther Akerboom Foto: Esther Akerboom

WIELRENNEN n Hoewel de Tour de Lisse niet elk jaar wordt verreden, is het wielerevenement uniek door haar karakter. De 43ste editie op het parcours van RTV De Bollenstreek in Lisse bracht 19 t/m 21 juni veel enthousiasme teweeg bij de 38 jonge deelnemers uit Lisse en omgeving en het publiek. De Tour de Lisse, een feest der herkenning, van generatie op generatie.

Door Jankees Faas

Slagerszoon Jan van Kesteren was een van de initiatiefnemers in 1957 om RTV De Bollenstreek op de kaart te zetten door een wielerkoers te organiseren voor kinderen op de basisschool. De eerste editie trok duizenden toeschouwers. Nico Castien was de eerste winnaar en ontving een fototoestel. De Tour de Lisse bleef jarenlang populair. Het startschot werd regelmatig gelost door een bekende wielerprof, zoals Joop Zoetemelk en later Lisses trots Sebastian Langeveld. De Tour de Lisse verdween echter ook een aantal jaren van het toneel. Cees Langeveld en Frans Overdevest wisten het evenement zo'n vijftien jaar geleden nieuw leven in te blazen. Nog steeds met het rondje Puntenburg, nog steeds met een prijs voor iedere deelnemer, gesponsord door ondernemers uit Lisse en omstreken.

In 2018 ging de Tour de Lisse niet door wegens geringe belangstelling. Dit jaar keerde het evenement terug, met een aantal aanpassingen: drie dagen koersen in plaats van vijf; de individuele tijdrit niet over Puntenburg, maar over het wielerparcours van RTV De Bollenstreek. De organisatie heeft nu al ideeën om het aantal koersdagen weer uit te breiden en ook weer eens te starten met een proloog vanuit De Engel.

De Tour de Lisse verbindt generaties. Gerard van Dijk deed 59 jaar geleden mee. Nu zag hij zijn kleinkind Bram Rooza deelnemen. Vroeger mochten kinderen vaak maar voor één sport kiezen. Dat is nu wel anders. De tweeling Kenji en Senna Winter zijn niet alleen actief in het voetbal, maar probeerden ook de pedalen zo snel mogelijk rond te krijgen. Het plezier straalde af van de kinderen. Om de eindzege werd gestreden tussen Wout Parlevliet en Lizzy Opstal. Parlevliet kreeg uiteindelijk de gele trui om zijn schouders als winnaar van de 2019-editie. Hij mocht ook de Frans Overdevest-wisselbokaal in ontvangst nemen.

Raad stemt in met bouwplan It's

LISSE n De gemeenteraad heeft donderdagavond in de raadsvergadering ingestemd met het plan om appartementen te realiseren op de hoek Kanaalstraat/Heereweg waarin voorheen It's en eerder Radio Modern waren gevestigd.

Door Arie in 't Veld

Jaqueline van Doorn van D66 zei blij te zijn met het initiatief. Wat betreft het niet kunnen realiseren van parkeerruimte merkte ze op dat men gemakkelijk gebruik kan maken van het openbaar vervoer: de bushalte is vlakbij. Aan het streven naar het realiseren van 30 procent sociale woningbouw kan niet worden voldaan. "We dienen in dat kader wel een motie in, omdat de lijst woningzoekenden voor de sociale sector stijgt. De ontwikkelaar kan overigens eventueel met een ander plan de nodige 30 procent vereffenen. Iedereen heeft recht op een betaalbare woning, en de lijst woningzoekenden stijgt."

Van Doorn diende een motie in die mede werd gesteund door het CDA en de PvdA, waarin het college wordt opgeroepen bij volgende projecten de 30-procentsregeling te handhaven. Gerrit Meiland van het CDA noemde dit een verstandige weg om te waarborgen dat de woonvisie wordt nagekomen. Verder zei hij dat de fractie er aanvankelijk moeite mee had dat er niet voldoende parkeerruimte beschikbaar is. "Die ligt namelijk voor een winkelfunctie anders dan voor een woonfunctie."

Guus Mesman van de PvdA zei met pijn in het hart te constateren dat dit plan op het gebied van sociale bouw niet voldoet aan de richtlijnen. "We zijn ervan doordrongen dat dit op deze locatie echt niet anders kan, maar anderzijds komen er nu woningen in een categorie waarvan die we ook nodig hebben. Dat er geen sociale bouw bij dit project ontwikkeld wordt, geeft een grote dobber bij andere soortgelijke projecten, maar we stemmen in. We roepen het college wel op dit niet meer aan ons voor te leggen, maar vast te houden aan de regeling van 30 procent sociale bouw bij projecten met meer dan vijf woningen." Rob Veldhoven van Nieuw Lisse zei blij te zijn dat die hoek opgeknapt gaat worden. En ook zien we graag die 30 procent geborgd. Net als in de toekomst zoals in de motie wordt gevraagd." Vincent Scheurwater van de SGP/CU zei het fijn te vinden dat het project doorgaat, maar wil in de toekomst geen gedoe meer rond sociale woningbouw. "Maar daar is geen motie voor nodig."

Meiland vermoedt dat als dit stuk als hamerstuk zou worden behandeld zoals de bedoeling was, andere ontwikkelaars dit ook gaan proberen. "Dat moet worden voorkomen." Martijn Tibboel van de VVD merkte op dat als je afspraken maakt, je eenmalig daarvan kunt afwijken als je met goede argumenten komt. En dat het dan niet nodig is om een motie in te dienen waarin wordt gesteld dat dit een volgende keer niet kan. "Afspraak is afspraak en de motie is dus overbodig." De raad stemde vervolgens unaniem in met het bouwplan. VVD en SGP/CU waren tegen de ingediende motie. Voor het doorgaan van het plan maakte dat niets uit

Biljarten en elkaar ontmoeten in De Beukenhof

RECREATIE n Biljartvereniging De Beukenhof telt bijna 100 leden. In de accommodatie aan de Eikenlaan 2 worden alle vormen van biljarten beoefend. Dit gebeurt in onderling en/of regionaal wedstrijdverband.

Daarnaast is er volop gelegenheid om het spel met de keu op ontspannen, recreatieve wijze te beoefenen.

Er zijn vier wedstrijdtafels. Maar … er is ook een koffietafel, waaraan u uw medespelers in een informele sfeer kunt ontmoeten. Kortom: tijdens de recreatieve uren is er gelegenheid voor een 'ketsie en een kletsie'.

Op dinsdag 2 juli van 14.00 tot 16.00 uur is er in De Beukenhof de mogelijkheid om onder leiding van clubleden eens kennis te maken met de vele facetten van het biljarten. Ook dames zijn van harte welkom! De deelname is gratis. U wordt getrakteerd op een kopje koffie of thee.

Burgemeester in gesprek met stappers

LISSE n Burgemeester Lies Spruit en de politie zijn in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 juni in gesprek gegaan met het uitgaanspubliek. Zij deelden 240 pepermuntdoosjes uit met de opdruk: 'Houd de boel heel'. Actuele aanleiding is de vernieling van het podium op 't Vierkant het weekend ervoor.

Burgemeester Spruit spreekt van een geslaagde actie. Zij ging bij het uitdelen van de pepermuntdoosjes in gesprek met de vaak jonge stappers. "Natuurlijk verwachtten deze jongeren niet dat de burgemeester bij hun favoriete uitgaansgelegenheid zou staan", licht Spruit toe. "Het leverde verrassende gesprekken op, waarbij vrijwel alle stappers aangaven dat zij net als wij vinden dat je spullen van anderen heel laat. Wij hebben hen in de gesprekken gevraagd ook te letten op anderen. Als je ziet dat één van je vrienden te ver dreigt te gaan, bescherm hem of haar dan tegen zichzelf. Wees alert. Zo help je om in Lisse de boel heel te houden."

De burgemeester begrijpt dat met enkele gesprekken niet meteen alle vernielingen tot het verleden behoren. "Veel stappers hebben helemaal geen kwaad in de zin. Maar bij die paar die dat wel hebben, willen we een verandering in gedrag zien. En dit soort veranderingen beginnen met een goed gesprek." Lees verder op www.lissernieuws.nl.

Foto: Picasa

Huizenbouw op bijzondere grond

Verhaal achter Huize Welbedrogen

Schaatsen op een tropisch warme dag

Onderzoek afvalscheiding van start

column n dierenarts Lodewijk Kamps

Schaatsen bij 32 graden Celsius: 'Alleen maar blij gezichten'

Zij schaatsten bij 32 graden om vroeg in vorm te komen. | Foto: pr Foto: pr

SPORT n Op de eerste echte tropische dag, zondag 23 juni, hebben de schaatstalenten van STS-KGM het zomerijs getest in Thialf. Met 32 graden ging de clubselectie twee keer het ijs op.

De STS-KGM Clubselectie bestaat uit 12 schaatstalenten tussen de 13 en 17 jaar en twee mentoren. De selectie heeft inmiddels een regionaal karakter, hoewel de basis en begeleiding bestaat voornamelijk uit Lisse, zoals Pien Hersman (Nederlands Kampioen supersprint), Duco Jansen, Laura Linsen, Mijke Zwetsloot, mentoren Stan Zirkzee, Jelle van Rijn en trainers Martin Hersman, Jeff van Nobelen, Britt Huurman, Richard Jansen en Michel Hulshof (Sassenheim).

Vroeg in vorm

De schaatsers moeten al vroeg in het seizoen in vorm zijn om zich te kunnen plaatsen voor de diverse Nederlands Kampioenschappen. Dit is de reden dat er meerdere trainingsdagen in Thialf en Leeuwarden zijn gepland deze zomer. Martin Hersman kijkt met plezier terug naar de eerste ijsdag: " Je ziet dat de schaatsers makkelijker kunnen schakelen van de skeelers naar het ijs. Dit is een voordeel als we straks in oktober weer gaan beginnen met de dagelijkse ijstrainingen en al vroeg in het seizoen snelle tijden gereden moeten worden. Dit geldt met name voor de B-junioren, maar het is ook voor de jongere rijders prettig om al snel in het schaatsritme te zitten. Het is best vreemd, schaatsen met 32 graden, maar we hebben genoten. Wij als trainers hebben alleen blije gezichten gezien bij onze toppertjes. Schaatsen is toch het mooiste wat er is? Dan maakt de temperatuur niet uit."

Meezwemmen met Maarten

LISSE n Maarten van der Weijden sprong vrijdag 21 juni in het Friese water om zijn elfstedentocht te zwemmen. Sportcentrum De Waterkanten opende ook haar deuren en haalde met de bezoekers ruim € 300,- op voor de Maarten van der Weijden Foundation.

Om 18.00 uur stonden de eerste bezoekers al klaar om het water in te duiken. Zij doneerden allen 11 euro om vervolgens de symbolische afstand van 1100 meter te gaan zwemmen. Elke bezoeker kreeg een eigen knipkaart met de elf Friese steden erop. Na elke vier banen kreeg je een knipje als bewijs van doorkomst. Zo zwommen alle bezoekers langs de elf steden en kregen zij na het volbrengen van hun elfstedenzwemtocht een oorkonde van deelname.

Het landelijke bedrag is ten tijde van het schrijven van dit bericht nog niet bekend, maar de tussenstand staat op 1,4 miljoen euro. Een verbetering van het bedrag van vorig jaar.

Verhuizing museum krijgt vorm

LISSE n Alhoewel er velen zijn die vraagtekens zetten bij de financiële haalbaarheid van de verhuizing van Museum de Zwarte Tulp naar het gebouw van voorheen MicroFormat aan de Heereweg 331, wijst de praktijk uit dat die scepsis niet terecht is.

Door Arie in 't Veld

Museum-voorzitter Herman Hollander erkent dat er nog het nodige moet gebeuren om de zaak financieel rond te krijgen op de manier zoals het museum dat wil. Hij heeft echter vertrouwen in een goede afloop. "Vooralsnog is de Rabobank bereid dit miljoenenproject te financieren, en we hopen tevens via fondswerving een groot deel van het benodigde kapitaal te verkrijgen." Hollander zegt dat de nieuwe huisvesting ook in gebruik genomen kan worden door andere partijen als onderhuurders. Hierover kan hij op dit moment niet te veel zeggen, omdat de onderhandeling in volle gang zijn. "Daarnaast komt er plek voor de VVV Lisse, die in het huidige museum bar slecht uit de voeten kan en dus over meer ruimte gaat beschikken om de toeristische zaken te regelen." Verder is er de aankoop door de gemeente van het huidige museumgebouw waardoor er in financieel opzicht een goede start gerealiseerd kan worden. Over de totale financiën laat de voorzitter op dit moment niet veel los, maar al met al gaat het om miljoenen: door de aankoop van het pand, de nodige verbouwingen en het binnenhalen van en een plek creëren voor Panorama Tulipland, waarvoor een centrale plek in het gebouw is bedacht. Met de verhuizing naar de nieuwe locatie wijzigt ook de naam van De Zwarte Tulp in Holland Tulip Museum.

Iris-jeugd bouwt insectenhotel

LISSE n Er is een nieuw hotel geopend in Lisse op donderdag 19 juni. Een hotel voor hele speciale gasten: insecten en andere kleine beestjes. Ook zijn er wilde bloemen gezaaid als voedsel voor de insecten.

De jeugdleden van roeivereniging Iris hebben, met hulp van ouders, een heel origineel hotel gemaakt. Het bestaat uit de letters I R I S. De letters zijn gevuld met takken, dennenappels, stro, bloempotjes en ander natuurlijk materiaal. Een flinke variatie, zodat zoveel mogelijk verschillende beestjes intrek zullen nemen in het hotel. Zo wordt de tuin van de roeivereniging Iris een steeds mooier stukje natuur. Een prachtige plek om je roeitocht te starten. Dat roeien leuk is, hoef je deze jeugd niet te vertellen. Er wordt wekelijks (of vaker) getraind om steeds beter en sneller te worden. Het roeien wordt afgewisseld met sport en spel op de wal. Wil je ook leren roeien? Kom dan langs voor een proefles. De jeugd traint op donderdagavond en zondagmorgen. Zie www.rv-iris.nl.

Steun Cliniclowns bij dorpshuizen

De leerlingen zijn trots op hun excellentiecertificaten. | Foto: pr Foto: pr

REGIO n De Meerkoet in Lisserbroek en 't Eiland in Beinsdorp hebben er een functie bij. Het zijn nu namelijk ook Cliniclowns Collection Centres.

In de dorpshuizen (onderdeel van Maatvast) staat sinds 1 juni een speciale groengekleurde box, herkenbaar door Cliniclowns-uitingen, waar bezoekers lege inktcartridges en mobiele telefoons in kunnen doen. De opbrengst van deze inzameling gaat vervolgens naar Cliniclowns, de vrolijke clowns die optredens verzorgen voor zieke en gehandicapte kinderen en mensen met dementie.

Voor het milieuvriendelijk verwerken van de lege cartridges zorgt het bedrijf Eeko, zie www.eeko.nl. Elke bruikbare cartridge levert een vergoeding van 40 cent op. En hiermee kan Cliniclowns nog meer zieke en gehandicapte kinderen en ouderen afleiding en plezier bezorgen.

Excellentiecertificaten uitgereikt

Lisse n Op het Fioretti College in Lisse werden 19 juni de certificaten uitgereikt aan leerlingen die deel hebben genomen aan het Olympusproject.

Door Esther Akerboom

Het ging om zogenoemde pluskinderen uit de groepen 7 en 8 van vijf Hillegomse basisscholen. Deze leerlingen die wat meer uitdaging nodig hebben, volgden een aantal workshops over elektriciteit en elektronica, stofeigenschappen en taal&filosofie op het Fioretti College. Voor een groot publiek lieten de leerlingen op creatieve wijze (onder meer via een toneelstuk en poster) zien wat zij zoal hebben geleerd. Daarna mochten zij hun welverdiende excellentiecertificaat in ontvangst nemen, dat zij trots aan het publiek lieten zien.

Samen Italiaans eten in De Beukenhof

Foto: pr

LISSE n Senioren kunnen vrijdag 5 juli vanaf 17.30 uur in De Beukenhof (Eikenlaan 2) bij Stichting De Paraplu genieten van een uitgebreide Italiaanse maaltijd.

Het menu bestaat uit twee soorten pasta, vier sauzen (waaronder een vegetarische), stokbrood met kruidenboter en Parmezaanse kaas. Tot slot zijn er een toetje en koffie of thee.

Samen eten is de manier om elkaar te ontmoeten, waarvoor tussen de gerechten door voldoende gelegenheid bestaat.

De kosten zijn 7,50 euro per persoon. Aanmelden vooraf is noodzakelijk. Dit kan tot dinsdag 2 juli bij Lia van der Westen via telefoon 414927 of e-mail: liavdw@gmail.com.

Nazomerfestival

regio n Het Nazomerfestival Noordwijk staat dit jaar gepland voor zondag 8 september. Dit festival wordt georganiseerd om de verenigingen en vrijwilligersorganisaties uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk een podium te geven.

Op dit festival, dat gehouden wordt in het Leeuwenhorstcollege, kunnen ze laten zien hoe leuk het verenigings- en vrijwilligersleven is. Geniet van muziek, lekker eten en een hoop gezelligheid. Verschillende verenigingen zorgen voor entertainment en optredens. Meer info: http://nazomerfestivalnoordwijk.nl/

Eerste editie 'Bretels op de Baan' bij LTC Lisse

LISSE n De eerste editie van 'Bretels op de Baan' komt eraan. Op zaterdagmiddag 29 juni is er op de zestien gravelbanen van LTC Lisse een tennistoernooi voor Stichting Bretels.

Een projectteam met tennissers van LTC Lisse en de Hillegomse TC heeft de organisatie van het benefiettoernooi op zich genomen. De gehele opbrengst komt ten goede aan Stichting Bretels. Iedereen vanaf 16 jaar kan zich tot en met 27 juni inschrijven om mee te doen aan het tennistoernooi, je hoeft geen lid van een tennisclub te zijn. Deelnemers schrijven zich in als koppel voor de damesdubbel, herendubbel of gemengd dubbel. Ze kunnen zelf het niveau kiezen waarop ze mee willen doen. De organisatie deelt alle teams in poules in. Iedereen speelt minimaal vier wedstrijden van een half uur. Het toernooi duurt van 12.00 tot 16.30 uur. Aansluitend is er een loterij en een barbecue. Aan de barbecue kunnen natuurlijk ook mensen die niet tennissen meedoen!

Deelname aan het toernooi kost 17,50 euro per persoon. Een combinatie met de barbecue is 25 euro. Inschrijven voor het toernooi en/of de barbecue kan op de website www.stichtingbretels.nl/opdebaan.
Stichting Bretels zet zich in voor jonge gezinnen waarvan een of beide ouders komt te overlijden of overleden is. De stichting richt zich in eerste instantie op gezinnen uit de regio Haarlem, Haarlemmermeer en de gemeenten in de Bollenstreek door middel van bijeenkomsten en individuele ondersteuning.

Bewonersonderzoek over afvalscheiding van start

LISSE n Het onderzoek naar de ervaringen met afvalscheiding van inwoners is gestart. Het is onderdeel van de evaluatie van het afvalinzamelsysteem dat Lisse sinds 2017 heeft.

Door Arie in 't Veld

Wethouder Kees van der Zwet zegt dat de inwoners deze week iemand van onderzoeksbureau Marintel aan de deur kunnen verwachten. Zij delen een vragenlijst uit en halen die ook weer op. En dat alles op een moment dat het met name op Facebook weer bol staat van de klachten en voorbeelden over hoe sommige dorpelingen met het afval omgaan, waardoor het bij sommige containerpunten een grote ravage is.

Van der Zwet geeft hierover aan erop te vertrouwen dat de inwoners die dit signaleren De Meerlanden bellen. "Het systeem bestaat nu 2,5 jaar. Dat we de milieudoelstellingen ruimschoots halen staat vast. De gemeente wil graag weten hoe inwoners het systeem ervaren. Wat is de kwaliteit van de gescheiden afvalstromen? Hoe ziet het er financieel uit? Kortom, een totaalplaatje om te kijken waar het systeem aangescherpt kan of moet worden."

Er is voor gekozen om schriftelijke vragenlijsten persoonlijk aan willekeurige inwoners te overhandigen en op te halen, zodat dat de meningen van alle inwoners evenredig in het onderzoek worden meegenomen. "Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat ook mensen die minder handig zijn met de computer of mensen die niet zo vaak nadenken over het scheiden van hun afval, hun mening en ervaringen kunnen delen. Immers: iedereen heeft afval."

Volgens Van der Zwet is uit eerdere bewonersonderzoeken gebleken dat deze manier van onderzoek de meest betrouwbare informatie oplevert. "Er wordt met het uitdelen van de vragenlijst goed rekening gehouden met de verschillende wijken en types woningen in het buitengebied van Lisse, zodat we een goed beeld krijgen van de ervaringen van inwoners. Marintel voerde al in meer dan 100 gemeenten bewonersonderzoeken naar afval uit. Dat het systeem werkt is duidelijk, want de inwoners betaalden de afgelopen jaren gemiddeld 40 euro per jaar minder voor het ophalen van hun huishoudelijk afval. Desalniettemin kunnen er haken en ogen zijn en die willen we signaleren en oplossen", besluit de wethouder.

Initiatiefgroep Tiny Houses gevormd in Lisse

LISSE n Het ging wat aarzelend, maar op vrijdagavond 16 juni vormde zich toch een intiatiefgroep Tiny Houses Lisse in het gemeentehuis. De initiatiefgroep bestaat uit bewoners die serieus geïnteresseerd zijn om een tiny house (klein huis van maximaal 50m2) in Lisse te realiseren.

De avond maakte deel uit van een participatietraject. Eerder werd in dit kader een goedbezochte infomarkt Tiny Houses georganiseerd, gevolgd door een excursie naar tiny houses in Almere en Alkmaar. Voor 14 juni hadden zich ruim veertig belangstellenden gemeld.

In de raadzaal werden deze belangstellenden welkom geheten door Guus Mesman, plaatsvervangend voorzitter van de raad, die nog eens uitlegde aan welke voorwaarden de huisjes moeten voldoen. "Tiny houses moeten de duurzaamheidsambities van de gemeente ondersteunen", begon hij. "Dus aardgasloos, circulair gebouwd en energieneutraal in het gebruik. U gaat zelf in het huisje wonen dat moet voldoen aan het bouwbesluit. Verder moet u afspreken hoeveel huisjes er komen, of u een gezamenlijk gebouw wilt neerzetten, of u zelfvoorzienend wilt zijn; allemaal zaken die we zo in de deelsessies gaan bespreken."

Lees verder op www.lissernieuws.nl.

Romantique festival met de HHK

Uitgedost en opgedirkt voor het Hof! | Foto: pr HaCoFotografie

Hillegom n De Hillegomse Harmonie Kapel houdt zondag 7 juli van 13.00 tot 17.00 uur het jaarlijkse Hillegom Romantique festival in de Hoftuin, bij het gemeentehuis.

De HHK nodigt bezoekers uit om, liefst gekleed in romantische kleding met mooie hoeden, het festival te komen bezoeken. Er is een gevarieerd programma en bezoekers mogen zelf een picknickmand, kleed of stoeltje meenemen. In de Hoftuin is frisdrank, wijn en ijs te koop.

Om 13.00 uur opent burgemeester Arie van Erk het culturele evenement, waarna op drie podia de hele middag optredens zijn van muziekgezelschappen en koren.

De Hillegomse Harmonie Kapel opent de middag, waarna het Hillegoms Dubbelriet Ensemble, de muziekschool, Cantiflora en Eigenwijs onder andere optreden. Tevens zijn er diverse kunstenaars en de balletschool komt met een wervelende dans. Bezoekers mogen meedoen met Oudhollandse spelletjes en Stal Jasper verzorgt ritjes te paard. Om 16.40 uur is een grande finale, waarbij alle gezelschappen een gezamenlijk optreden verzorgen.

Het volledige programma is te zien op www.hillegom-romantique.nl.

column/nieuws

Stichting ATC zoekt vrijwilligers

Foto: Ina Verblaauw

REGIO n De stichting ATC (All Traffic Care) is een vrijwilligersorganisatie, ontstaan vanuit de problemen die er speelden rond de organisatie van De Mooiste File 2017. Alfons Morssink is bestuurder van de stichting. "De verkeers- en veiligheidseisen zijn de laatste jaren enorm opgeschroefd. Voor de organisatie van grote evenementen is het ondoenlijk geworden om ook nog de verhoogde verkeersveiligheid in de gaten te houden. Zo ontstond het idee de organisatie van een evenement en van verkeer en veiligheid van elkaar los te koppelen. De gemeente Noordwijk stond direct positief tegenover deze plannen en verleende medewerking." In april 2018 was stichting ATC een feit.

Tekst en foto: Ina Verblaauw

Morssink: "We begonnen met 20 vrijwilligers. Iedereen krijgt een korte cursus: inzicht in verkeerssituaties, EHBO en bovenal hulpvaardig zijn. Zij hebben vaak het eerste contact met het publiek en zijn daarmee het visitekaartje van het evenement." ATC beheert momenteel ook tijdelijk de parkeerplaats Langevelderslag. De opbrengst van de parkeergelden gaat een-op-een naar de stichting. Hiervan koopt zij kleding, fietsen, verwijzingsborden en apparatuur. De parkeerplaats dient tevens als opleidingsplaats voor de vrijwilligers. Hier wordt in de praktijk ervaring opgedaan.

De aanpak van de stichting werkt. Bij veel events in de Bollenstreek doet men steeds vaker een beroep op ATC. Zo fietsen er bij grote evenementen op de Kon. Wilhelminaboulevard in Noordwijk deze zomer stewards van ATC rond met een AED en EHBO-koffer. "Door herkenbaar aanwezig te zijn, ontlasten zij de politie. Met behulp van portofoons staat de organisatie van ATC direct in contact met de politie. De samenwerking met politie en brandweer is optimaal."

Het aantal evenementen neemt toe; de veiligheidseisen eveneens. "In 2018 waren we aanwezig bij 30 evenementen; dit jaar zijn het er al 60. We hebben momenteel 45 vrijwilligers, maar zijn dringend op zoek naar nieuwe, die minimaal 4 uur per maand of meer tegen een vrijwilligersvergoeding bij ATC mee willen meewerken aan de veiligheid."

Nieuw is dat ATC start met de ATC Academie, waarin vrijwilligers een goede voorbereiding krijgen op het werken als Steward Openbare Ruimte. Er zijn drie informatiedagen, op 6, 12 en 17 juli. Daarnaast volgen twee praktijktrainingen met aandacht voor o.a. EHBO, toezicht houden en omgaan met calamiteiten. Aanmelden kan via een whatsapp naar 0628761815 of via info@stichtingatc.nl. Op de site www.stichtingatc.nl is meer informatie over de mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

"Waarom het zo leuk is om als vrijwilliger ingezet te worden bij evenementen? Elke dag is anders, elk evenement is anders. Het team bestaat uit leuke mensen, je wordt er vanzelf enthousiast van en je kunt zelf bepalen wanneer je inzetbaar bent", aldus Morssink.

Erfpacht in Hillegom nog van deze tijd?

Foto: Ruth Eppink

In de wijk Elsbroek in Hillegom zijn 73 families woningeigenaar maar met erfpacht voor de grond. Geen grondeigenaren dus maar erfpachters. Die constructie is ooit in de periode eind jaren 60 / begin 70 van de vorige eeuw bedacht door de gemeente en het betrokken beleggingsfonds. De aankoopprijs van de woning werd daardoor betaalbaar gehouden terwijl eigenaren toch het volle vruchtgebruik van de grond (tuin) hebben. De grondkosten worden uitgesmeerd over een periode van 40 jaar via jaarlijkse gunstige erfpachtcanon die niet verhoogd kon worden. Dus toen al zag de gemeente Hillegom af van winstmaximalisatie van de grondopbrengst bij woningbouw ten gunste van het volkshuisvestingsbelang. Een win-win-win resultaat voor gemeente, beleggingsfonds en kopers.

Maar de tijd staat niet stil en dus liepen de erfpachtcontracten af rond 2013 en 2014. Op dat moment dreigden de eigenaren alsnog een gepeperde rekening van de gemeente te krijgen omdat de afkoop van erfpacht ineens marktconform werd berekend. Die vrees werd versterkt doordat de gemeente slechts via een klein berichtje van de lokale krant rond de Kerstdagen van 2014 liet weten wat hun te wachten stond, zonder persoonlijke berichtgeving vooraf. Vertrouwen ontbrak daardoor om overleg te laten slagen. Een slepende erfpachtkwestie ontstond, ondertussen groter geworden door de enorme prijsstijgingen van huizen.

Sinds 2015 is er een andere wind gaan waaien als het gaat om kleine percelen grond van de gemeente Hillegom. Er is een heuse "Snippergroenregeling" gekomen waarbij particulieren de gelegenheid kregen kleine snippers groen, die voor de gemeente onrendabel zijn, aan te kopen tegen een zeer redelijke prijs. Daar is dan ook veelvuldig gebruik van gemaakt. Dit, in tegenstelling tot het zich voortslepende erfpachtprobleem tussen bewoners/eigenaren van de bedoelde huizen in Elsbroek. Daarom hebben betrokken bewoners bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018 tijdens de verkiezingsbijeenkomst van lijsttrekkers in Fioretti nog eens nadrukkelijk hun zaak bepleit. Alle politieke partijen is toen gevraagd zich in te zetten om een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Het valt niet te ontkennen dat alle politieke partijen tijdens die bijeenkomst toegezegd hebben zich daarvoor in te spannen. Tot nu toe zonder resultaat, zo lijkt het, want bij de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag 20 juni jl. meldde zich een inspreker namens de betrokken bewoners/eigenaren om opnieuw aandacht te vragen voor het slepende probleem. Hij deed daarbij zelfs een handreiking voor een oplossing. Dat leidde hier en daar tot wat ongemakkelijk geschuifel, belofte maakt immers schuld. Dus dat belooft wat, denk ik dan. Dat bleek juist, want raadscommissie voorzitter Jan Grimbergen stelde onomwonden dat de erfpachtproblemen in heel Hillegom in deze periode moeten worden opgelost. Deze stelligheid werd niet door andere fracties weersproken. Een belangrijk signaal van de gemeenteraad naar de inspreker en de mensen die hij vertegenwoordigt. De helft van deze erfpachters zouden de grond willen kopen van de gemeente, mits tegen een redelijke prijs.

Het einde van erfpacht in Hillegom lijkt in zicht. Prima, maar wel in deze bestuurlijke periode, en op een redelijke en nette manier afrekenen met de burgers graag. De nieuwe grondhouding van dit college van B&W: "Ja, mits", in plaats van: "Neen, tenzij", kan daarbij helpen.

Workshop vuurtoren maken in De Beukenhof

LISSE n Stichting De Paraplu houdt woensdag 3 juli in samenwerking met Patricia de Jong een creatieve workshop met als thema het bouwen van vuurtorens.

Daarbij wordt gebruikgemaakt van gestapelde terracotta potjes die kleurrijk worden beschilderd en voorzien van een lichtbron. Zo ontstaat een prachtige decoratie voor binnen of buiten. De workshop is van 10.00 tot 12.00 uur in De Beukenhof, Eikenlaan 2. Deelname kost 5 euro, inclusief alle materialen en een kopje koffie of thee. Belangstellenden dienen zich uiterlijk op 29 juni aan te melden bij Lida Zoet via telefoon 410331 (na 17.00 uur) of via e-mail: lidazoet@hotmail.nl. Het aantal plaatsen is beperkt!

column/nieuws

Vrienden fietsen tussen kunst en cultuur

Het herdenkingsbankje van Evers Staalconstructies. | Foto: Jacolien van der Valk.

De langste dag ligt achter ons en nu kan de zomer gaan uitpakken. Dit jaar was in Nederland de langste dag op 20 juni. Met de langste dag wordt bedoeld, de langste tijd tussen zonsopkomst en zonsondergang en op 20 juni ging de zon op om 05.17 uur en onder om 22.06 uur. Traditioneel zijn we eraan gewend om 21 juni als de langste dag te bestempelen maar in 2019 hebben zowel 21 als 22-23-24 juni even veel zonuren (op om 05.18 uur en onder om 22.06 uur). Dankzij de ellipsvormige baan van de aarde om de zon kunnen die momenten dus per jaar variabel zijn. De zonnewende viel dit jaar wel op 21 juni: om 17.54 uur stond de zon loodrecht boven de Kreeftskeerkring en dus op haar hoogste punt.

Zodra de zomer start, gaan de vrijwilligers van Stichting Vrienden van Oud Hillegom zich voorbereiden op de zomeravondactiviteiten. In de maanden juli en augustus wordt op zes woensdagavonden gefietst of gewandeld. Op woensdagavond 3 juli trappen we af met de fietstocht 'Kunst en cultuur' en om 19.00 uur stappen we bij Kwekerij Veelzorg op de fiets om ons langs allerlei kunstzinnige en culturele plekjes in Hillegom te laten leiden. Na afloop wacht een smakelijke versnapering in het clubhuis van de Vrienden en kan er nagepraat worden.

Onze gidsen weten iedere keer weer verrassende plekken te vinden voor deze fietstocht en vertellen dan de verhalen over die plekken. Een van die plekken op deze route is het herdenkingsbankje bij Evers Staalconstructies aan de Horst ten Daallaan, geplaatst ter ere van het 47-jarig dienstverband van Peter Hogervorst (1965-2012) bij de firma. Boven het bankje is te lezen "Daar kun je niks van zeggen" maar we hopen dat onze gids dat toch wel zal doen. Overigens staat naast het bankje nog een stalen kunstwerk dat ook nadere aandacht verdient.

Het Hillegomse staalconstructiebedrijf bestaat dit jaar 85 jaar en heeft in die tijd met haar constructiewerken de meest uiteenlopende projecten weten te realiseren zoals parkeerdekken, vakwerktorens van 25 meter hoog om schoorstenen op te vangen en alle aanwezige staalwerken van overbuurman Plasthill. Maar ook maatschappelijk is Evers Staalconstructies actief, zo werden in maart van dit jaar in het montagepand de regionale jeugdbrandweerwedstrijden gehouden. Verrassende verhalen dus op het Hillegomse industrieterrein – niet een locatie waar men traditioneel kunst en cultuur verwacht.

De volgende vijf woensdagen is het de beurt aan de feit- of fictiewandeling, de fietstocht met tuinenbezoek, de villa-wandeling, de oorkonde-fietstocht en de Six-wandeling. Alle zomeravondactiviteiten starten en eindigen bij Kwekerij Veelzorg aan Stationsweg 131, behalve de feit- of fictiewandeling die bij de Grote Pomp start en waarover wordt nabeschouwd in De Vonk achter de Maartenskerk.

Deelname aan de activiteiten kost drie euro per persoon inclusief versnapering en aanmelden is niet verplicht.

Daarnaast is natuurlijk ook het onderkomen van de Vrienden op Kwekerij Veelzorg open voor bezoek, want wij houden geen zomerstop. Wilt u ook het Hillegomse verleden herbeleven? Iedere dinsdagavond van 19.30-21.30 uur en iedere eerste dinsdagmiddag van de maand van 13.30-16.00 uur houden de Vrienden van Oud Hillegom open huis voor alle belangstellenden. Onze vrijwilligers heten u van harte welkom. Graag tot ziens op Kwekerij Veelzorg!

De digitale versie van deze column is terug te vinden op www.vriendenvanoudhillegom.nl onder Publicaties, Sporen van vroeger, op www.dehillegommer.nl en www.lissernieuws.nl.

Raad stemt in met centrumplannen

Tekst: Jos Draijer, foto: Bollenstreek Omroep

Hillegom n De raad heeft 20 juni tijdens de raadsvergadering ingestemd met de plannen voor het centrum.

Die plannen betreffen het nieuw inrichten van de Hoofdstraat midden en de aanloopstraten en passages in de omgeving. Daar is een bedrag van 1.950.000 euro mee gemoeid. De raad stemde in met dit bedrag voor de uitvoering van de plannen. Er werd wel aangedrongen op bescherming van de nieuw ingerichte Hoofdstraat wanneer de plannen voor de herinrichting van het H. Dunantplein Zuid met een passage naar de Hoofdstraat worden uitgevoerd. De raad stemde ook in met het bedrag van 2.837.500 euro voor de uitvoering van deze herinrichting van het H. Dunantplein Zuid en aankoop van de benodigde panden voor de realisering van de nieuwe passage en woningbouw. In totaal wordt nu 4.787.500 euro uitgetrokken voor de vernieuwing van het centrum met als doel het centrum te verlevendigen door een aangenaam verblijfsgebied te creëren met nieuwe appartementen en passages. Een centrum voor meer dan winkelen alleen.

Vragen over Duinpolderweg

Hillegom n In de raadsvergadering van donderdag 20 juni stelden verschillende fracties vragen aan het College over het nieuwe coalitieakkoord van Noord Holland in (NH) in relatie tot hun nieuw standpunt over de plannen voor de Duinpolderweg.

Zo wilde de VVD weten of er overleg is geweest van de provincie NH met de provincie Zuid Holland (ZH) en de gemeente Hillegom over de tekst van het coalitieakkoord van NH over het project Bereikbaarheid Bollenstreek. In zijn beantwoording gaf wethouder Anne de Jong aan dat uit navraag bij de provincie ZH en intern op het gemeentehuis Hillegom is gebleken dat er noch ambtelijk, noch bestuurlijk overleg is geweest van NH met ZH en de gemeente Hillegom over het nieuwe standpunt zoals nu verwoord in het nieuwe coalitieakkoord van NH. Hij voegde daar nog aan toe dat de gemeente Hillegom en alle overige gemeenten van de Regio Holland Rijnland hun standpunt over het project Bereikbaarheid Bollenstreek handhaven.

Op de vraag van GroenLinks raadslid Dick van Egmond wat het nieuwe standpunt van NH betekent voor de bijdragen van de gemeente Hillegom en de overige gemeenten van de regio Holland Rijnland, antwoordde wethouder De Jong dat de gereserveerde bedragen ook gehandhaafd blijven. Hij voegde eraan toe dat wellicht na de Stuurgroep vergadering van 3 juli hij in staat is meer in detail vragen te kunnen beantwoorden.

Workshop over e-books meenemen op vakantie

Hillegom n De zomervakantie staat voor de deur! E-books meenemen op reis is dé oplossing om die zware tassen te vermijden. Ideaal. Maar hoe download je een e-book van de bieb? En hoe krijg je dit boek op je apparaten?

Tijdens deze workshop op dinsdag 9 juli van 09.00 tot 11.00 uur in de bieb aan de Sportlaan 1 wordt alles uitgelegd. Daarnaast krijg je tips om meer inspiratie op te doen voor e-books. Na deze gratis workshop kun je zelfstandig inloggen bij de online bibliotheek en boeken op een makkelijke manier uitkiezen en downloaden om in de app of op je e-reader te lezen. Neem je lenerspas mee, dan kunnen we direct helpen bij het inloggen. Ook is het handig als je meteen je apparaat meeneemt waar je de e-books op wilt lezen. Wil je lezen via de app? Neem dan je telefoon of tablet mee. Wil je lezen op de e-reader? Neem dan je laptop en e-reader mee. Geen laptop? Er is een laptop in de bieb aanwezig.

sporen/lokaal

Huizen op plek 'Welbedrogen'

Het pand aan de Heereweg kreeg door een bijzonder voorval de naam Welbedrogen. | Foto: AihV Foto: Picasa

LISSE n Een initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de realisatie van zes vrijstaande woningen aan de Heereweg. Op dit moment staan hier twee bedrijfspanden. Uit de adviezen blijkt dat het plan voldoet aan bestaand beleid. Besloten is in beginsel medewerking te verlenen door middel van een bestemmingsplanprocedure. Voordat het ontwerpbestemmingsplan ter visie gaat, wordt met de ontwikkelaar een anterieure overeenkomst aangegaan.

Door Arie in 't Veld

Wethouder Jeanet van der Laan vertelt dat de initiatiefnemer al eerder (in 2012) een schetsplan heeft ingediend voor de bouw van 22 appartementen en 3 woningen. "Dit hebben we niet passend geacht op deze locatie. Wel is toen medewerking van het wijzigen van de bestemming bedrijven naar wonen toegezegd. In 2016 volgde een nieuw voorstel. Dit keer voor 42 appartementen en 5 woningen, en ook dat hebben we niet wenselijk geacht. Op ons advies heeft de initiatiefnemer vervolgens het plan aangepast naar grondgebonden woningen, waarbij rekening wordt gehouden met het lint woningen aan de Heereweg." Volgens de wethouder worden de omwonenden bij goedkeuring van het plan tijdig geïnformeerd en is er de mogelijkheid om een inspraakreactie te geven en later eventueel een zienswijze.

Geschiedenis

De geschiedenis van het pand aan de Heereweg is bijzonder. Het betreft de voormalige bollenschuur met de naam 'Welbedrogen'. Het verhaal speelt aan het begin van de vorige eeuw. Er zou een belangrijke openbare verkoping plaatsvinden van gebouwen met nieuw woonhuis, kantoor en bloembollenschuren plus een aantal percelen land. Het bewuste pand was van de fa. Van Zanten & Nieuwerf, die ook het land beteelde. De percelen werden afgemijnd door de toen 33-jarige Jan Nieuwenhuis Dzn en zijn jongere broer Dirk. De totale koopsom bedroeg 54.420 gulden. De broers meenden snel te kunnen starten, maar het liep anders. Toen de baas van de fa. Van Zanten & Nieuwerf, de heer Isaac van Zanten, zijn bedrijf moest verlaten, konden de heren Nieuwenhuis tot hun ergernis hun nieuw verworven bezit niet in gebruik nemen. Isaac van Zanten verdween, maar zijn vader Rutgerd van Zanten betrok onmiddellijk de woning, het kantoor en de schuur en liet vervolgens het land als de wind vol met aardappelen en bonen planten. Het werd een zaak voor de rechter. De gedaagde verklaarde dat de gebroeders Nieuwenhuis zich helemaal niet bedrogen hoefden te voelen. Hij ontkende dat de failliet verklaarde Isaac van Zanten de betreffende schuur en percelen had ontruimd. Hij had ze gewoon aan zijn vader overgedragen. De rechter toonde aan dat de registratie had plaatsgevonden voor de verkoop aan de eisers. De gebroeders Nieuwenhuis hoorden de uitspraak van de rechtbank met afgrijzen aan: de heer Van Zanten stond ondanks alles in zijn recht en de vorderingen van de twee Lissers werden ongegrond verklaard. De rechter veroordeelde de Lissers ook nog om de proceskosten (98,20 gulden) te betalen. Vader Dirk wilde het geld wel voorschieten, mits zijn zoons hem beloofden om jaarlijks een flink bedrag af te lossen. En hij bedong tevens het recht de zaak een naam te geven. Zijn zoons hadden hiertegen geen bezwaar. Zodra de gebroeders het pand hadden betrokken, liet vader Dirk er de naam op schilderen die in de rechtszaal al geboren was: 'Welbedrogen'

Summertime Jazz

Hillegom n Saxofonist Win Ruud Eeuwen speelt zondag 30 juni van 14.00 tot 17.00 uur jazz met het trio van pianist Cees Diepeveen.

Op de contrabas Hans Brouwer en slagwerker Rob Janse; laatstgenoemde kreeg eerder deze maand de Hillegomse Hangkous uitgereikt.

Voor de Jazzy Sunday Afternoons, iedere laatste zondag van de maand in hotel-restaurant Villa Flora, blijft Rob Janse onverdroten doorgaan. Op 30 juni is de rol van gastsolist bij het vaste jazztrio weggelegd voor de Heemsteedse tenorsaxofonist Wim Ruud Eeuwen. Eeuwen heeft lange tijd deel uitgemaakt van het jazzcombo van zangeres Yvonne Weijers en speelt als freelancer in verschillende formaties.

In het dagelijks leven is Wim Ruud Eeuwen werkzaam als bedrijfsarts en verzekeringsarts en is compagnon/eigenaar van een bedrijfsgezondheidsdienst. Muziek kan een heilzame werking hebben als het lekker in het gehoor ligt en dat is bij Wim Ruud Eeuwen en het trio van Cees Diepeveen in goede handen.

Jazzy Sunday Afternoon: "Summertime Jazz" kent gratis toegang in Villa Flora aan de Hoofdstraat 55. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de nabije omgeving.

Leef je uit in de bieb

Hillegom n In de Bibliotheek aan de Sportlaan is altijd wat te doen. Naast een keur aan boeken die uitgeleend worden, zijn er ook activiteiten. Alle activiteiten zijn gratis, tenzij anders vermeld. De agenda voor de maand juli ziet er als volgt uit:

Workshop e-books

Dinsdag 9 juli van 9.00 tot 11.00 uur wordt uitgelegd een e-book van de Bibliotheek op een e-reader, tablet of telefoon te uploaden.

Mediaspreekuur

Elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur voor vragen over tablets, e-readers, laptop of mobiel.

Expositie: The Beatles

Tot en met 30 juli, tijdens openingstijden, is het mogelijk om de expositie vol bijzondere kunstwerken bekijken, geïnspireerd op de wereldberoemde popgroep The Beatles.

Juridisch inloopspreekuur

Iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Taalcafé

Iedere dinsdag van 13.15 tot 14.45 uur voor iedereen die wil oefenen met samen Nederlands lezen en praten.

Taalspreekuur

Dinsdag 2 en 16 juli van 14.00 tot 15.30 uur voor iedereen die wil weten waar je Nederlands kan leren.

Dorine Meijer

Foto: Picasa

De zomer en de vakantie komen eraan! Dat betekent vrije tijd: tijd om lekker te ontspannen en om misschien zelf iets te maken.

De tips van collectiespecialist van de bibliotheek Bollenstreek, Dorine Meijer, helpen je aan ideeën en instructies om met zelfgemaakte boeken en met schrijven aan de slag te gaan. De leestips zijn geschreven door auteurs uit Noorwegen, Italië en Nederland, dus al lezend maak je ook een beetje een reis door Europa.

Arne Nerjordet & Carlos Zachrison

Maak je eigen boek met Arne & Carlos

Veel mensen kennen deze twee Scandinavische creatievelingen van hun bijzondere brei-ideeën. Maar wie weet dat zij ook grote boekliefhebbers zijn? Ze hebben een toegankelijke manier bedacht om zelf boeken te maken en die delen ze in dit boek. Ze hergebruiken allerlei materiaal, dat ze verwerken tot persoonlijke boeken. Daarnaast geven ze tips om de zelfgemaakte boeken op een creatieve manier te vullen. In mijn zelfgemaakte boek schrijf ik bijzondere boeken en mooie citaten. Welk boek ga jij maken?

Betty Soldi

Feel inkspired

Hét handboek voor moderne kalligrafie, handlettering en brushlettering. Als je een mooi, leeg, al-dan-niet zelfgemaakt boek hebt, wil je daar natuurlijk graag iets in schrijven. Ik ervaar dan nog wel eens een drempel, omdat ik in de media voorbeelden zie van prachtig geschreven teksten. Dat kan een soort 'handwriter's block' geven. Betty Soldi helpt je hier overheen, met aanmoedigingen en praktische tips om je handschrift te verbeteren en om een eigen stijl te ontwikkelen. En als je haar aanwijzingen opvolgt, geeft het schrijven je vast ook veel plezier.

Lona Aalders

Bullet journaling: zo doe je dat!

Een praktische manier om je lege boek te vullen, is om er een bullet journal van te maken. Daarmee organiseer je je leven op een creatieve manier en zet je je doelen, taken en afspraken overzichtelijk bij elkaar. Je moet er even tijd voor uittrekken, maar volgens de schrijfster verdien je die ook weer terug.

In dit boek lees je inspirerende tips om jouw bullet journal in te richten en te gebruiken. Ook fijn voor na de vakantie.

Roxanne Heemskerk

Jinske Verpalen

IMAKIN DIY Design: Doe het lekker zelf!

Bij het doorbladeren van dit boek beginnen je handen al te kriebelen. Veel leuke interieur en mode projecten om zelf te maken, inspelend op de trends van deze tijd. En het fijne is: het is gekoppeld aan een webshop. Dus je hoeft niet zelf alle materialen bij elkaar te zoeken, je kunt alles direct bestellen per project!

leestips/nieuws

ZomerPlein van Plein28 krijgt 3000 euro subsidie

Hillegom n In de zomerperiode zijn er in Plein28 onder de noemer ZomerPlein extra activiteiten voor ouderen. Gedurende zes weken is er wekelijks een speciale activiteit voor ouderen gericht op bewegen en ontmoeten.

Deze activiteiten worden georganiseerd door WelzijnsKompas en mogelijk gemaakt door een gezamenlijke financiële bijdrage van het Oranje Fonds, Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo. Met het project Samen Ouder willen deze organisaties in de zomermaanden activiteiten voor ouderen mogelijk maken. Veel regulier aanbod heeft een zomerstop.

Het doel van het activiteitenaanbod is ouderen een leuke vakantieperiode te bezorgen en om zo eenzaamheid onder ouderen te verminderen. De organisaties steunen jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun wordt gegeven in de vorm van geld, aandacht en advies.

Het programma

Maandag 1/7, 10.00 - 12.00 uur

Een uur wandelen door Hillegom onder leiding van SportSupport en halverwege een picknick buiten aan picknicktafels (bij slecht weer in Plein28). Deelname kost 3 euro.

Woensdag 10/7, 13.00 - 16.00 uur

Digiklas: presentatie door Seniorweb over veilig internet in en om het huis. Deelname is gratis.

Donderdag 18/7, 14.00 - 15.30 uur

Dansen op bekende muziek uit de jaren '60 en '70 met Zorgbalans en HOZO. Deelname is gratis.

Dinsdag 23/7, 16.00 – 18.00 uur

Daten & eten: in rondes van vijf minuten gaan duo's in gesprek met elkaar om elkaar beter te leren kennen zodat nieuwe ontmoetingen en/of vriendschappen kunnen ontstaan. Na het daten wordt in Plein28 een maaltijd geserveerd. Deelname kost 5 euro (inclusief maaltijd).

Donderdag 1/8, 10.00 – 13.00 uur

Dialoogtafel Ontmoeten: In een groep van zes tot tien personen worden er gesprekken gevoerd met als thema 'Ontmoeten'. Er worden ervaringen, dromen en mogelijkheden uitgewisseld onder leiding van een gespreksleider. Na de dialoogtafel volgt een gezamenlijke lunch. Deelname kost 3 euro.

Dinsdag 13 en donderdag 15/8, 13.30 – ca. 18.00 uur

Een vaartocht over de Kaag. Vertrek vanuit Lisse om 13.30 uur (Scheepmakerskade) varende naar De Kaag. Onderweg wordt aangemeerd en een drankje en hapje geregeld. Bij slecht weer schuift de activiteit een week op naar 20 en/of 22 augustus. Deelname kost 3 euro.

Aanmelden

Alle activiteiten (m.u.v. het varen) vinden plaats in Plein28, Henri Dunantplein 28, Hillegom. Voor alle activiteiten is het nodig om aan te melden.

Dit kan tot drie dagen voor aanvang van de activiteit door contact op te nemen met Marije Pots 06 - 406 44 805 of 0252 - 757 100 (tussen 09:00 en 12:30 uur). Ook kan er per email aangemeld worden info@plein28.nl. Meer informatie staat op: www.plein28.nl.

Peuters op bezoek bij ouderen in Rustoord

De peuters lopen hand in hand met de begeleiders naar Rustoord, waar ze samen met ouderen sportief aan de slag gaan. | Foto: pr Foto: pr

LISSE n Een aantal peuters van Kindercampus Joseph ging maandagochtend 17 juni samen met de leiding naar woonzorgcentrum Rustoord van DSV. Hand in hand liepen zij van het buitenspeelplein naar de gezellige buren.

Alle bewoners en peuters verzamelden zich bij de toepasselijke ontmoetingsruimte om te beginnen met de warming-up. Iedereen deed goed mee om de armen te zwaaien, de benen te stampen en de nekspieren en schouders los te maken. Toen iedereen warm genoeg was, kon het pittenzakkenspelletje beginnen. Enthousiast gooiden de peuters de pittenzakken naar de bewoners van Rustoord, op hun beurt gooiden zij de pittenzakken weer terug naar de peuters. Waar in het begin iedereen even moest wennen aan elkaar, ontstond al snel een gezellig sfeer. Er werden liedjes gezongen en grapjes gemaakt. Tevreden konden de kinderen, de ouderen en de begeleiders terugkijken op een geslaagde ochtend.

Samenwerking uitbreiden

Rustoord en de SKOL-kinderopvanggroepen van Kindercampus Joseph zijn van plan om deze samenwerking verder uit te breiden en regelmatig bij elkaar op bezoek te gaan. Niet alleen met sporten en het zingen van oud-Hollandse liedjes, maar ook wordt bijvoorbeeld de musical van groep 8 bezocht door enkele bewoners van Rustoord. Op naar een mooie samenwerking en leuke gezamenlijke activiteiten.

Vier de zomer bij het eetcafé Open Hof

Samen eten is natuurlijk veel gezelliger dan alleen. Dit kan bij het Open Hof. | Foto: pr Foto: Picasa

Hillegom n Bij Open Hof is dinsdag 2 juli Het Eetcafé.

Tijdens het eetcafé is het mogelijk om met andere Hillegommers in contact te komen aan de Raadhuisstraat 3. Dit eetcafé is de laatste voor de zomervakantie. Er is deze avond een zomers buffet, naast het voor- en nagerecht.

Mee-eten kost 5 euro per persoon. Het Eetcafé is geopend vanaf 17.30 uur. De maaltijd start om 18.00 uur. Voor informatie en aanmelding: Joyce Sierink, 06-49635437 of mail: eetcafe@openhof.com. Aanmelden kan tot en met vrijdag 28 juni.

Zomerstop Tafel

Lisse/Hillegom n In de maanden juli en augustus is er geen Tafel van WelzijnsKompas.

Vanaf 2 september is de Tafel van WelzijnsKompas weer iedere maandag aanwezig van 15.00 tot 16.30 uur in de bibliotheek van Lisse. Meer info: www.vrijetijdbestedinglisse.nl of www.welzijnskompas.nl, of via Ingrid van der Ploeg WelzijnsKompas Hillegom 0252-757100.

Zij is bereikbaar van 09.00 tot 12.30 uur.

Provincie gaat zich inzetten voor Songfestival

regio n De provincie Zuid-Holland zoekt contact met Rotterdam en Den Haag om te helpen bij de pogingen van die steden om het Eurovisiesongfestival te organiseren. Het college ziet kansen om door middel van het evenement de hele provincie internationaal op de kaart te zetten.

VVD, GroenLinks, CDA, PvdA en D66 hadden het college gevraagd of het bereid was zich 'maximaal in te spannen' om het Songfestival volgend jaar naar Zuid-Holland te halen. "Het antwoord daarop is een volmondig ja", constateert VVD-Statenlid Rense Weide tevreden. "De provincie wil graag helpen om de kansen van Rotterdam en Den Haag te vergroten."

Het college schrijft dat het daarbij ruimte ziet voor samenwerking tussen verschillende steden. Weide: "Zo krijgen kijkers, en dus potentiële toeristen, de mooie kanten van heel Zuid-Holland te zien. Daardoor kan de hele provincie straks meeprofiteren."

Uiteindelijk maken de European Broadcasting Union, de Nederlandse Publieke Omroep, AVRO-TROS en de NOS gezamenlijk een keuze uit de geïnteresseerde steden. Dat gebeurt in de eerste helft van juli. Bidbooks van Zuid-Hollandse steden kunnen rekenen op een enthousiaste brief van gedeputeerde Floor Vermeulen.

Bridgen bij De Paraplu

LISSE n Nieuw in het zomerprogramma van De Paraplu: bridgen op maandagmiddag. Bridge is een populaire vrijetijdsbesteding bij senioren. Dat was voor De Paraplu aanleiding om het op te nemen in het zomerprogramma. Dit is mogelijk geworden door medewerking van de Bridge Club Lisse.

U kunt zich per koppel inschrijven, maar als u op tijd (alleen) komt, kunt u bij voldoende deelnemers ingedeeld worden. De opkomst bij de eerste middagen is bemoedigend, maar er is plaats voor meer deelnemers. De bridgemiddagen zijn nog op 25 juni en 2 juli van 13.30 tot 16.30 uur in de grote zaal van De Beukenhof. Bij voldoende belangstelling gaan we op de maandagen 16, 23 en 30 juli en 6, 13, 20 en 27 augustus vrolijk door. De kosten per paar zijn 3,50 euro per keer. Consumpties zijn voor eigen rekening. Gelieve van tevoren aan te melden bij Els Schrama, via e-mail: es@schrama.nl of telefoon 0648413991. Inloop is ook mogelijk vanaf 12.45 tot 13.10 uur.

n Bruidsparen op de koffie bij burgemeester Spruit

De gouden, diamanten en smaragden paren uit mei en juni, samen met Lies Spruit. | Tekst&foto: Esther Akerboom Foto: Esther Akerboom

Lisse n Elf jubilerende echtparen (met een gouden, diamanten of briljanten huwelijk in de maanden mei en juni) gingen bij burgemeester Lies Spruit op bezoek. Zij werden ontvangen met koffie en gebak en gingen met haar in gesprek Ze vertelden onder meer waar ze elkaar hadden leren kennen. Dit liep uiteen van het koor, dansles, de jeugdbeweging in de Engel en zelfs in het buitenland. Ook waren er twee paren die op dezelfde datum waren getrouwd en bij toeval in dezelfde flat kwamen wonen.

De echtparen Trompert-van der Elst, Van Luinen-Bijl, Van der Zwet-Koekebakker, Van Calmthout-Wils, Brussé-van Dijk, Kramer-Dickmann en Van Asten-Koelewijn waren 50 jaar getrouwd en vierden dus hun gouden jubileum. Het diamanten jubileum van 60 jaar werd gevierd door de paren Loos-Meijnders, Schalk-Balkenende en Straathof-Jeukens. Dhr. en mevr. Holster-Knaap spanden dit keer de kroon met hun 65-jarige briljanten huwelijk. Zij leerden elkaar kennen op Curaçao, waar meheer Holster vanwege zijn diensttijd terecht kwam. Een mooie bijkomstigheid was dat hij zijn vrouw daar leerde kennen. Zij trouwden, woonden er nog 10 jaar en kwamen via Amsterdam en Hillegom in Lisse terecht, alwaar het ze uitstekend bevalt. Met hun leeftijd van 86 en 88 jaar zijn ze nog heel sportief. "Ik doe nog aan tafeltennis en net als mijn man ook aan tennis. Het is heel belangrijk om in beweging te blijven als je ouder wordt. Het verzet je geest en je blijft er jong bij", aldus mevrouw Holster, die al tafeltennissend de hele wereld heeft gezien in haar jonge jaren.

Voor de derde keer kampioen

Hillegom n Het vriendenteam SV HILEGOM 4 is voor de derde keer achter elkaar kampioen geworden.

Dit jaar kampioen geworden in de 2e klasse. Wat gaat het volgend jaar worden in de 1e klasse?

Na afloop van de wedstrijd bedankte de aanvoerder Bas Staats het hele team voor het afgelopen seizoen.

Foto van de maand

Foto: Sascha Leijten

LISSE n De leden van de Facebookgroep Je bent Lisser als... kozen bovenstaande foto van Sascha Leijten als de mooiste van de maand.

Ze nam deze foto van de St. Agathakerk bij zonsondergang tijdens een fietstocht. Het silhouet van de karakteristieke toren is heel goed te herkennen. De kerk, ook wel de kathedraal van de Bollenstreek genoemd, dateert van het begin van de 20e eeuw. Architect was vermoedelijk Jean van Groenendael, die in 1900-1901 al het St-Agathagesticht tegenover de kerk had gebouwd. Kerk en pastorie staan op de rijksmonumentenlijst.

Foto: pr

LISSE n De harmonie van Da Capo gaf zondagmiddag een concert in het Mondriaanpark. Ruim voor het begin van het concert werd het gras vol gelegd met kleedjes en stoelen. Er was veel publiek gekomen om onder de bomen te genieten van de klanken van de harmonie en het meegebrachte lekkers uit hun picknickmand. Het weer werkte ontzettend goed mee, zo werd het echt een zomers concert op een 'lazy sunday afternoon'. De harmonie bracht nummers van Coldplay, de opera Carmen, Adèle en enkele opzwepende Latin-stukken. Ook deze tweede editie van het picknickconcert was een groot succes. Wie weet groeit het uit tot een traditie.

Hillegom n Wethouder Fred van Trigt heeft vorige week de sportkampioenen gehuldigd. Dat gebeurde vanwege de weersvoorspellingen niet op het veld van SV Hillegom maar in een volle sporthal de Vosse.

Hillegom heeft veel sportief talent. Onder meer voetballers, tennissers en turnsters werden in het zonnetje gezet. Die laatsten lieten in een demonstratie hun kunsten zien. Maaike van de Reep van SDO Korfbal werd Sportvrijwilliger van het Jaar voor haar inzet voor SDO. Anouk Grotenberg (foto) kreeg de FairPlay bokaal omdat zij een voorbeeld is voor iedere sporter door haar sportieve, vrolijke en sociale sportgedrag.

week in beeld

Krokodillentranen

Vaak komen er kinderen mee met hun ouder(s) als ze met een ziek huisdier op consult komen. Kinderen in alle diversiteit: bescheiden, verlegen, druk en ongeremd. De laatste categorie kenmerkt zich door overal aan te zitten en aldoor vragen te stellen ongeacht of hun vader of moeder aan het woord is. Dat maakt een gestructureerd onderzoek iets lastiger. Zo kwam er een moeder met haar zoontje de spreekkamer binnen

met hun zieke konijn Broer. Het diertje at al dagen niet goed, keutelde amper en werd steeds magerder. Ze hadden op internet gelezen dat deze situatie niet te lang mocht duren. Dat klopte. Broers buik was opgezet en ik constateerde dat hij een sterk vergrote maag had. Tijdens het onderzoek kreeg ik een spervuur van vragen: "Wat is het engste dat je ooit hebt gedaan? Heb je zelf dieren? Vind je konijnen leuk? Behandel je ook krokodillen?" In alle eerlijkheid antwoordde ik dat er weinig tot geen krokodillen op het spreekuur komen. We besloten dat Broer moest worden opgenomen. Hij kreeg o.a. een infuusje, een verdoving en een maagsonde. Meteen na het ontwaken begon Broer al geïnteresseerd hooi te eten! Ik had even tijd op mijn telefoon te kijken. Ik kreeg een link geappt over een stukje in onze Hillegommer over de DuinPolderWeg. Daarin werd geschreven over "onbehoorlijk bestuur, betrouwbaarheids- en geloofwaardigheidsproblemen, kapitaalsvernietiging en nieuwe onzekerheid en onduidelijkheid voor omwonenden." Loodzware woorden voor het door Noord-Holland opnieuw ter discussie stellen van het definitieve voorkeurstracé. Iets wat een voorkeur is biedt natuurlijk altijd ruimte om gewijzigd te worden. Bij monde van wethouder De Jong stond er zelfs dat "op volkomen democratische wijze tot de Midden variant was besloten." In Noord-Holland is de beslissing echter alleen tot stand gekomen dankzij een schimmig mandaat aan het college van GS. Er is daar helemaal geen democratische stemming in de PS geweest! Dát is een feit. De Middenvariant zou voor een onbeheersbare toename van de verkeersdrukte hebben gezorgd op de Haarlemmerstraat en de Rijksstraatweg, vooral nadat de doortrekking richting N206 definitief van de baan was. Ook dát is een feit. De onafhankelijke adviescommissie, die twee jaar bezig is geweest, had wèl geheel democratisch en na ampele overwegingen besloten tot het advies om de Zuidvariant te gaan aanleggen. Vervolgens is er een duistere niet-democratische lobby gestart om dat zuivere advies doelbewust te negeren. Wederom een feit. Het doet dan ook oprecht pijn te lezen wat wethouder De Jong allemaal laat opschrijven. De nieuwe coalitie in Noord-Holland heeft het lef gehad een slecht besluit over een slecht plan dat ongelofelijk veel (gemeenschaps)geld gaat kosten ongedaan te maken. Ik behandel dan wel geen krokodillen, maar ik zag wel dat er veel krokodillentranen gehuild werden door de geïnterviewden.

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom

Foto: pixabay

Protestantse Gem. Hillegom

Maartenskerk, Kerkplein 1

Zondag 30 juni, 10.00 uur

Voorganger: ds. Wim Zaagsma

Met medewerking van Hatikwa

Open Hof Hillegom
Open Hof, Raadhuisstraat 3
Zondag 30 juni, 10.30 uur
Spreker: Andries Bakker

Evangelie Gemeente Hillegom

Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16
Zondag 30 juni, 10.00 uur

Spreker: Gert van Nieuwkoop

Parochie Heilige Willibrordus

St. Jozef en St. Martinuskerk, Hoofdstraat 29

Zaterdag 29 juni, 19.00 uur

Laatste zaterdagavondviering

Celebrant: Kapelaan Kuik

Zondag 30 juni, 11.00 uur

Celebrant: kapelaan S. Kuik
Koor: Parochiekoor

St. Agathakerk, Heereweg 277

Zondag 30 juni, 10.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: pastor R. Franken
Koor: Canticum Novum

Ma 19.30 uur: Eucharistieviering
Di, do & vr 09.00 uur: Eucharistieviering

H.H. Engelbewaarderskerk, Heereweg 457

Woensdag 26 juni, 09.00 uur

Eucharistieviering

Celebrant: kapelaan S. Kuik

Zaterdag 29 juni, 19.00 uur

Eucharistieviering
Celebrant: pastoor R. Franken
Koor: In Conspectu Angelorum

Samenwerkingsgemeente Lisse

Zondag 30 juni

Kerk Veldhorststraat, 10.00 uur

Voorganger: ds. Nico Geertsema

Kerk Prinsessestraat, 19.00 uur

Voorganger: ds. J.A. Vos

Evangelie Gemeente Lisse

De Poort, Jozef Israëlsstraat 11

Zondag 30 juni, 10.00 uur

Spreker: Désirée Stolker

Gereformeerde Gemeente Lisse

Salemkerk, Tulpenstraat 35

Zondag 30 juni, 10.00 uur en 16 uur

Voorganger: niet opgegeven

Gereformeerde Kerk

Klisterkerk, Heereweg 105
Zondag 30 juni, 10.00 uur

Voorganger: ds. J.J. Blom, Almere

Hervormde Gemeente Lisse

Grote Kerk, Heereweg 250

Zondag 30 juni, 10.00 uur

Voorganger: drs. mw. M.C. Gehrels, Amsterdam

Zondag 30 juni, 19.00 uur

Voorganger: ds. E. van Rooijen, Noordeloos

Pauluskerk, Ruishornlaan 33
Zondag 30 juni, 10.00 uur

Dienst tijdens kampeerweekend

Kans maken op 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 30 juni bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. De oplossing van week 25 was: zwaargewicht. De winnaar is Margreet Joha uit Hillegom.