Logo lissernieuws.nl
Riny Kouwer en Jeanet van der Laan bij de ondertekening van de intentieovereenkomst voor de nieuwe Hoogvliet-supermarkt in Lisse.
Riny Kouwer en Jeanet van der Laan bij de ondertekening van de intentieovereenkomst voor de nieuwe Hoogvliet-supermarkt in Lisse. (Foto: pr)
Politiek

Hoogvliet en gemeente onderzoeken haalbaarheid plan voor nieuwbouw supermarkt

  Zakelijk

Riny Kouwer, directeur van Hoogvliet Beheer en wethouder Jeanet van der Laan hebben op dinsdag 21 juli de intentieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van de Hoogvlietlocatie aan de Grachtweg 47/Kapelstraat 5a in Lisse. 

Wethouder Jeanet van der Laan: “De intentieovereenkomst is een belangrijke eerste mijlpaal op weg naar de ontwikkeling van de Hoogvlietlocatie. Het is een ontwikkeling die al langer speelt, maar nu in goede samenwerking tussen initiatiefnemer Hoogvliet en de gemeente Lisse concreet vorm gaat krijgen. Het plan geeft, stedenbouwkundig en functioneel, een kwaliteitsimpuls aan deze belangrijke plek aan de rand van het centrum. Het past in een reeks van initiatieven en plannen waarmee we Lisse stapje voor stapje mooier willen maken.”  

Uitbreiding supermarkt met bovenwoningen
Het schetsplan voor de Hoogvlietlocatie voorziet in de modernisering en uitbreiding van de bestaande supermarkt. De passage aan de Kapelstraat gaat weg, dit wordt onderdeel van de bebouwing. De uitbreiding van de supermarkt bedraagt circa 250m² bedrijfsvloeroppervlakte.
Boven de supermarkt worden acht nieuwe bovenwoningen gerealiseerd aan de zijde van de Grachtweg. Dit worden huurappartementen. De gemeente stuurt er hierbij opaan dat een kwart van deze appartementen onder sociale huur komt te vallen.

Uitbreiding en herinrichting parkeerterrein
Het naast de locatie gelegen blokje panden aan de Grachtweg (huisnummers 53-55a) maakt in de plannen plaats voor een uitbreiding en herinrichting van het parkeerterrein. Er komen extra parkeerplaatsen en groen. De nieuwe inrichting van de openbare ruimte sluit aan bij het kwaliteitsniveau van de inrichting van de Grachtweg/Haven.    

Haalbaarheidsonderzoek en vervolg
Tot medio december 2020 nemen Hoogvliet Beheer en de gemeente Lisse de tijd voor een nader onderzoek naar de haalbaarheid van het plan. Een van de uitdagingen is het vinden van een goede oplossing voor een tijdelijke, andere locatie voor de supermarkt tijdens de bouwperiode. "Ik begrijp heel goed dat Hoogvliet graag open wil blijven. Het is een keuze die zij zelf maken en zij zijn er zelf ook verantwoordelijk voor een vervangende plek te vinden. Maar de gemeente denkt daarover wel mee", aldus Van der Laan.
De bedoeling is het haalbaarheidsonderzoek af te ronden met het sluiten van een realisatieovereenkomst. Ook zullen afspraken gemaakt worden over het informeren van de omgeving. In 2021 kunnen dan de procedures voor de wijziging van het bestemmingsplan en de noodzakelijke vergunningen worden doorlopen. Het streven is in 2022 te starten met de werkzaamheden.

Samenhang in gebiedsontwikkeling Haven
Rondom de Haven spelen verschillende ontwikkelingen en initiatieven. Havenmeester en Havenkwartier worden inmiddels bewoond. Naast de Hoogvlietlocatie zijn er ook ontwikkelingen rondom het ING-pand. Van der Laan: "Men wil hier ook appartementen realiseren, 20 in totaal. Het gaat om 3 dure appartementen, 11 in het middensegment en 6 socialekoopwoningen. Het is de bedoeling dat de toekomstige bewoners kunnen parkeren op eigen terrein. Hoe het allemaal gaat uitpakken, ligt nog niet vast, maar deze plannen zijn genoemd."
Er wordt momenteel een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Daarin legt de gemeente vast welke uitstraling gewenst is voor deze belangrijke plek in het centrum. Dit beeldkwaliteitsplan is ook leidend voor de ontwikkeling van de Hoogvlietlocatie.

Meer berichten