Logo lissernieuws.nl
Leerlingen krijgen les op school, maar de ventilatie moet daar wel op orde zijn.
Leerlingen krijgen les op school, maar de ventilatie moet daar wel op orde zijn. (Foto: pixabay)
Politiek

College reageert op vragen over ventilatie op basisscholen

  Onderwijs

Het college van B en W heeft gereageerd op schriftelijke vragen die de CDA-fractie heeft gesteld over de ventilatie op basisscholen. Volgens de fractie heeft minister Slob aangegeven dat op veel scholen het ventilatiesysteem niet in orde is. Het RIVM benadrukt dat een goede ventilatie in de scholen van belang is voor een gezond binnenklimaat en ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus.

De reactie van het college: “Minister Slob (onderwijs) heeft een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) ingesteld. De sectorraden (PO-raad en VO-raad), GGD-GHOR en VNG zijn deel van het coördinatieteam. Het LCVS is ingericht om uiterlijk 1 oktober een landelijk beeld te krijgen rondom de ventilatie op scholen en om scholen te ondersteunen en expertise te bundelen. De ambitie is dat alle scholen op 1 oktober onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur een check hebben gedaan om te onderzoeken of de gebouwen voldoen aan de huidige wettelijke eisen. Als hun gebouwen niet aan de eisen voldoen, dienen de scholen in Lisse contact op te nemen met GGD Hollands Midden. Wat de maatregelen zijn die een school moet nemen is per situatie afhankelijk. De GGD adviseert hierover. Er zijn geen nieuwe regels voor luchtverversing in gebouwen. De huidige regels voor luchtverversing uit het Bouwbesluit blijven gelden.

Aan de schoolbesturen van basisonderwijs in Lisse is gevraagd om bovenstaande check uit te voeren en de gemeente op de hoogte te houden van de bevindingen en stand van zaken. Sophia Scholen en stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek hebben laten weten dat alle scholen onder verantwoordelijkheid van Sophia Scholen en OBO voldoen aan de eisen. In brieven die beide schoolbesturen naar de ouders/verzorgers hebben gestuurd, worden de ouders over schillende onderwerpen geïnformeerd, onder meer over de ventilatie in de schoolgebouwen. Van Jenaplanbasisschool de Waterval en Basisschool De Akker zijn wij nog in afwachting van een reactie.”

Meer berichten